Patenty so značkou «katalyzátoru»

Způsob regenerace aktivních složek z desaktivního polykomponentního nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260562

Dátum: 15.12.1998

Autori: Havel Miroslav, Machová Marta, Kaláb Jiří, Tichý Josef, Jelínek Zdeněk, Martinec Alexandr

MPK: B01J 38/60, B01J 23/90, B01J 38/66...

Značky: způsob, aktivních, katalyzátoru, složek, regenerace, nosičového, polykomponentního, desaktivního

Text:

...opět ve zředěné kyselině dusičné, přičemž se obě frakce dusičnanového výluhu spojí.Tento uvedený způsob je třístupñový a je zcela specifický.vVýluhy z jednotlivých stupňů rozpouštění lze využít společně k opětovné přípravě katalyzátorů nebo zpracovat uvedené výluhy V jiných oblastech národního hospodářství (např. Mo-výluh v zemědělství, v průmyslu umělých hnojiv apod., z duaičnanového výluhu lze izolovat Bi, Ni, Co a menší množství Mo ve...

Způsob přípravy polykomponentních beznosičových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260554

Dátum: 15.12.1998

Autori: Morávek Josef, Machek Jaroslav, Martinec Alexandr, Tichý Josef, Kaláb Jiří

MPK: B01J 23/90, B01J 38/60, B01J 38/66...

Značky: beznosičových, katalyzátoru, přípravy, polykomponentních, způsob

Text:

...a homogenní roztok se zahustí, ztabletuje a vyžíhé.Reqenerace aktivních složek 2 desaktivovaného katalyzátoru je předmětem samostatného čs. vynálezu A 0 260 552 Způsob regenerace aktivních složek z desaktivovanéhc nosičového katalyzátoru.Výhodou výše uvedeného způsobu prípravy katalyzátorů je výrazné snížení obsahu balastního NH 4 No 3, který má nepříznivý vliv na průběh tepelného zpracování.Při přípravě beznosičového katalyzútoru z...

Způsob přípravy směsných oxidových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260553

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tichý Josef, Machek Jaroslav, Kaláb Jiří, Martinec Alexandr, Morávek Josef

MPK: B01J 23/90, B01J 38/66, B01J 38/60...

Značky: oxidových, způsob, katalyzátoru, směsných, přípravy

Text:

...získaných zpracováním desaktivovaného nosičového katalyzátoru na bázi oxidú molybdenu, vizmutu, kobaltu, niklu, železa a popřipadě dalších kovů na silice jako nosiči ve formě duslčnanového výluhu a amoniakálního molybdenového výluhu spočívající v tom, že se dusíčnanový výluh smísí s chyhějícími kovovými solemi rozpuštěnými v kýselině Vinné. načež se obohacený výluh smísí 5 amoniakálním molýbdenovým výluhem, pH se upraví na hodnotu 7,5 až B...

Zařízení k tváření hmot v plastickém stavu, určených zejména k výrobě katalyzátorů nebo jejich nosičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270624

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fryček Vladimír, Círová Alena, Grosser Vojtěch, Hozman Rudolf, Bittner Bedřich

MPK: B01J 2/20

Značky: jejich, tváření, určených, katalyzátoru, zejména, výrobe, plastickém, zařízení, nosičů, stavu

Text:

...výtlačků a rotační nože výtlačky v mčnitelných intervaloch kräjejí. Snadná výroba a výměna vytlačovací vložky umožňuje výrobu libovolného tvaru výtlačku s minimálními nákl ady vFunkční eohema zařízení podle vynáleau a uepoŕídání nože je anúaornäno na připojených výkresoch.Na obr. 1 je znàaornčno těleso kőnickőho tvaru ł, ktere je na užäí straně kőnusu připojitelnć na vytlačovací stroj. V jeho duté kőnická části je upravena kuželovitá vestavba...

Způsob řízení reaktivace měděných katalyzátorů určených pro parciální oxidaci nebo redukci nečistot v technických plynech pro petrochemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270393

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubíček Karel, Křemenák Lubomír, Janáček Leoš, Lamač Miroslav, Rubáš Vlastimil, Rosenthal Jakub, Legeza Vasil

MPK: B01J 38/12, B01J 23/94

Značky: způsob, plynech, technických, reaktivace, procesy, redukci, petrochemické, katalyzátoru, oxidací, určených, parciální, nečistot, řízení, měděných

Text:

...rooicüvoci. což 1. doiožono no modoiovám lostu obr. 2.No záklsdů postupu fiunů roąkllvoco so dosahuje u výslodnoho noktivovonćho produktu 70 až 75 96 oktiviw oproti čorotvłmu kotolyoćtoru.ľouiu opůoob rookuvoco non( wa omoson na souolovu Cut). c 520. ZnO. olo izo Jo použĺt obocnł no soustovy s iným noslčom. nopfikiod Cuo. Cu 20 o 302. kdy piati obdobno sovislosli. vyjmo hlublĺho sinirwání lán S 102. ktoré o výrazmi stobllnůjůí oproti...

Pevná složka katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269990

Dátum: 14.05.1990

Autori: Uwai Toshihiro, Shimizu Hiroschi, Tachibana Masami, Sato Akihiro

MPK: C08F 4/64, B01J 27/128

Značky: způsob, alfa-olefinů, složka, výroby, polymeraci, její, pevná, katalyzátoru

Text:

...těchto látek při teplote -10 až 50 OE, s výhodou 50 až 90 PC na dobu 30 sekund až 5 hodin, s výhodou 5 minut až 3 hodiny, takto získaný reakční produkt I se přidá za míchání při proatorovám výkonu až 2,50 kw/m 3 při teplotě 0 až 70 °C na dobu l až 10 hodin k chloridu titeničitého a takto získaný pevný produkt II se uvede do reakce s donorem elektrono a 5 akceptorem elektronů, kterým je halogenid prvků skupiny III až V periodického systému.Na...

Způsob výroby pevné složky katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269970

Dátum: 14.05.1990

Autori: Masami Tachibana, Toshihiro Uwai, Hiroshi Shimizu, Akihiro Sato

MPK: C08F 4/64

Značky: složky, alfa-olefinů, pevně, výroby, způsob, polymeraci, katalyzátoru

Text:

...elektronů a akceptorem elektronů E.Ve výhodném provedení spůsobu podle vynélezu se ulije reakční produkt I, získaný reakcí l mol organohlinité slouěeniny A 1 s 1 až 4 mol donoru elektronů B v rozpouätädle při teplotě -10 al 50 °c v době 30 sekund až 5 hodin.V delší výhodnő provedení npúeobu podle vyndlesu se ułije pevnáho produktu II,získanóho reakcí chloridu titaničitdho e reakčním produkte I, přičemž poaěr atceů hliníku v reekční produktu I...

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavlas Pavel, Pašek Josef, Grapl Jiří, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír

MPK: B01J 37/18, B01J 23/74, C07C 87/36...

Značky: kobaltového, způsob, katalyzátoru, hydrogenačního, redukce

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Způsob zvýšení aktivity heterogenizovaného katalyzátoru pro adiční reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269311

Dátum: 11.04.1990

Autori: Včelák Jaroslav, Chvalovský Václav, Hradil Jiří, Švec František

MPK: B01J 37/00, C07B 37/02, B01J 31/28...

Značky: aktivity, katalyzátoru, způsob, heterogenizovaného, zvýšení, adiční, reakce

Text:

...ketelyzátoru bylo použito k adici 8 dílů tetrsohlormathsnu k 0.453 dílu styrenu při 70 °C za zcela stejných podmínek. Po 6 hod. zreągovalo 22,3 styrenu ne 1,1,1.3-tetreohlor-3-renylpropen. Dopování imobilizoveněho kstalyzátoru nízkomolekulárním eminem zvýší výtěžek udice l,4 krát.Vázený katalyzátor o obsahu 2,89 mgekv. Ou/g byl v tomto případě připraven na kopolymeru polystyrenu s divinylbenzenem o zrnění 0,3 až 0.5 m a hustotě 650 5/1,...

Způsob regenerace kobaltnatého katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269236

Dátum: 11.04.1990

Autori: Seitl Jaromír, Ševčík Jaroslav, Sádlo Luboš, Pilný Miroslav, Pech Ladislav, Suchomel Milan

MPK: B01J 38/04, B01J 23/74, C07C 69/82...

Značky: způsob, regenerace, katalyzátoru, kobaltnatého

Text:

...látky, která působí vzâjemnou mísitelnost dosud nemísitelné vodné o esterové fáze se vytvoří jednofázový systém,při jehož destilaci přechàzí kobaltnatà sůl postupně do esteru. Množství kobaltnate soli, které je schopna přejít do esterové fáze, závisí na její rozpustnosti v esteru,která je tim vyšší, čím má ester vyšší číslo kyselostí. Proto je výhodné používatesteru z paty kolony předběžne destiiace metanolu, který má číslo kyselostí S 0...

Způsob výroby katalyzátoru pro dehydrogenaci parafínů C3 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 268793

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kotelnikov Georgij, Michajlov Ruslan, Buonomo Franko, Patanov Viktor, Notari Bruno, Iezzi Rodolfo

MPK: B01J 37/02

Značky: parafinů, výroby, dehydrogenaci, katalyzátoru, způsob

Text:

...no a Icaueovrse coenuaauma IVCpBMHMX ôepyw wewpaóexsuzcman CCGHSCHQMSi .11 p u u e p 5. Rawaxnsawop rowonm ananornuno upuuepy 1, omiaxo uuxpocqaepomaaxsayn 9- M 203 npoxanuaam a -reuenue 24 v na ąoanyxe npu 1000 °C.II p u u e p 6. Rawmnsamop rowoaxm auaxoruuuo npuuepy 1, omxaxo unxpoctbepounansxyn ya- X 1203 npolcamxaanw a wevenue 24 u na aoamxe upu 11.50.II p u M e p 7. Kawamasamop romoasm anaaxoruuno npuuepy l, no a xauecmae...

Způsob přípravy katalyzátoru obsahujícího stříbro, vhodného k oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 268178

Dátum: 14.03.1990

Autori: Velthuis Otto, Klazinga Aan, Boxhoorn Gosse

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: oxidací, stříbro, ethylenoxid, obsahujícího, vhodného, ethylenu, katalyzátoru, přípravy, způsob

Text:

...nanéäí v podobě hydroxidu ccaného nebo dusíenanu ceaného.Pro přidání alkalického kovu jakožto pronotoru je znáuo několik výborných postupů, při nichž lze tento kov aplikovat zároveň se stříbrea. vhodnýai aoleui alkalického kovu jsou zpravidla ty, která jsou rozpuatné v kapalné fézi, z níž so nanólí stříbro. Kromě výše uvedených solí lze rovněž uvést dusičnany, chlorldy. jodidy, bromidy,hydrogenuhličltany, octany, vinnany, nléčnany a...

Způsob reaktivace katalyzátoru pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268137

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pražák Václav, Švajgl Oldřich, Boška Jan

MPK: B01J 21/04, B01J 21/20, B01J 23/42...

Značky: nasycených, isomerizaci, katalyzátoru, nízkoteplotní, lehkých, způsob, reaktivace, uhlovodíku

Text:

...200 až 300 O Cv suchém dusíku nebo vzduchu a stabilizuje se týmž plynem pr 300 až 400 O C. Katalyzátor obsahuje 0,2 až 0,6 k hmot. platiny a jednotlivé aktívaćní procesy se provádějí v proudu piynú, jejichž objemový poměr k objemu katalyzátoru za hodinu je 50 až 1000.I in/hnru vynňln/u vylývú in nu udnŕiiu nujfl uslu. jim zu rcaktivoxat a tím znovu použít katalyzátor aktivovaný AIC 13. Tento katalyzátor se dosud považuje za nereakti«...

Způsob přípravy niklového katalyzátoru na inertním nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 267728

Dátum: 12.02.1990

Autori: Haruda František, Zapletal Vladimír, Kudová Jaroslava, Šedivý František

MPK: C10G 49/04, B01J 23/74

Značky: niklového, způsob, nosiči, inertním, katalyzátoru, přípravy

Text:

...výhodou pH 9,6 až 10,5 po dobu 60 až 240 min. uhličitanem nebo /n hydroxídem alkalickěho kovu, s výhodou sodným, v množství 0,3 až 1,5 molu, 9 výhodou 0,5 až 1,0 molu, na 1 mol prekurzoru. Původní složení hydroxid-uhlíčitanu nikelnatěho obecného vzozee x Ni 0.C 02.y E 20, kde x je 2 až 4 8 y je 2 až 11, se kontrolovenou hydrolýzou mění na prekurzor o složení, kde x je 4 až 14 a y větší než 3. Současně dochází k uspořádání struktury tak, že...

Způsob přípravy katalyzátoru obshaujícícho stříbro, vhodného pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266592

Dátum: 12.01.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto, Klazinga Aaan

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: přípravy, způsob, stříbro, obshaujícícho, vhodného, ethylenu, ethylenoxid, oxidací, katalyzátoru

Text:

...kovu je příliš vysoká. Teploty, doby styku a sušení plyny je možno upravit.Je třeba dbát toho, aby v nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu. AVýhodně používaný způsob spočíva v tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujíoím jak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž napouštěcí roztok sestává ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organického aminu, soli draslíku, rubidia nebo oesia a vodnéhorozpouštědla. Tak například roztok...

Způsob zpracování silně kyselých kationtoměničových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266579

Dátum: 12.01.1990

Autori: Webers Werner, Brandes Günter, Neier Wilhelm

MPK: C08J 5/20, B01J 31/06, B01J 39/16...

Značky: kyselých, kationtoměničových, silně, katalyzátoru, způsob, zpracování

Text:

...alkylačním reakcím.V britském patentním spise 1 393 594 je popsána výroba alespoň jednou halogenem v jádže.substituovaných měníčů kationtů a je poukázáno na jejich používání jako thermicky stabilníchkatalyzátorů pro reakce ve vodném a bezvodém prostředí při teplotách mezi 100 a 200 °C.V posledních létech je věnována zvláštní pozornost silně kyselým měničům kationtů v jádře chlorovaných a v jádře fluorovaných jako katalyzátorům.V jádře...

Způsob přípravy ftalátových změkčovadel s dokonalejším využitím katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265562

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocíková Marta, Novrocík Jan, Kotůlková Svatava, Norek Jiří

MPK: C07C 69/80

Značky: změkčovadel, využitím, přípravy, dokonalejším, způsob, katalyzátoru, ftalátových

Text:

...nejmenší, za současného udržení časového průběhu esterífikace. Další snížení množství katalyzátoru použitého ve vynálezech CS č. 214 216 a 214 550 však toto neumožňuje.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy ftalátovýoh změkčovadel podle vynálezd.Jeho podstatou je použití katalyticky aktivní směsi obsahující 2-etylhexanol, rozpuštěný organotitanát obecného vzorce Ti(0 H)x(0 R)y, kde x y 4, a nezreagovaný suspendovaný Ti 02 xzH 20, kde z ...

Chladič katalyzátoru pro plynulé odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264889

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panacis Vasil, Ekrt Vladimír

MPK: B22D 11/124, B22D 11/08

Značky: odlévání, plynule, chladič, kovů, katalyzátoru

Text:

...chladičem krystalizátcru pro plynulé odlévání kovů,který sestává z vnějšího a vnitřního pláště, předního a zadního čela a přívodní a odváděcí trubky chladicího média podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní trubka chladicího média a odváděcí trubka ohladicího média jsou zaústěny do vnitřního prostoru ohladiče tanqenciálně k vnitřnímu povrchu vnějšího pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je, že chladící médium je vlivem...