Patenty so značkou «katalyzátorov»

Spôsob na predbežnú úpravu hydroaminačných katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10835

Dátum: 07.04.2009

Autori: Heidemann Thomas, Sigl Marcus

MPK: B01J 37/00, C07C 209/60

Značky: spôsob, hydroaminačných, úpravu, katalyzátorov, predbežnú

Text:

...katalyzátora tak, aby viedlo k menšiemu termickému poškodeniu používaných katalyzátorov, takže aktivitakatalyzátorov zostane zachovaná čo najdlhšie.Úloha bola podľa vynálezu vyriešená spôsobom na predbežnú úpravukatalyzátor uvedie pred reakciou olefínov s amoniakom, primárnym alebo sekundámym amínom do kontaktu so zmesou obsahujúcou amoniak, pričom zmesobsahujúca amoniak vykazuje obsah olefínu nižší ako 40 hmotn.Úloha bola ďalej...

Spôsob hydrogenačného spracovania ťažkých uhľovodíkových olejov a kombinácia katalyzátorov použitá v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 286656

Dátum: 18.02.2009

Autori: Abe Satoshi, Fujita Katsuhisa

MPK: C10G 65/00, B01J 35/00

Značky: uhlovodíkových, spôsob, hydrogenačného, ťažkých, katalyzátorov, tomto, použitá, olejov, spôsobe, spracovania, kombinácia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hydrogenačného spracovania ťažkých uhľovodíkových olejov zahrnuje uvedenie ťažkého uhľovodíkového oleja v prvom stupni do kontaktu s hydrogenačným katalyzátorom I v prítomnosti vodíka, po čom sa výstupný produkt z prvého stupňa dá do kontaktu úplne alebo čiastočne s hydrogenačným katalyzátorom II v prítomnosti vodíka, kde katalyzátor I obsahuje 7 až 20 % hmotnostných zložky kovu skupiny VIB, počítané ako trioxid z hmotnosti katalyzátora,...

Spôsob hydrogenačného spracovania ťažkého uhľovodíkového oleja a kombinácia katalyzátorov použitá v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 286655

Dátum: 18.02.2009

Autori: Abe Satoshi, Fujita Katsuhisa

MPK: C10G 65/00, C10G 49/00, B01J 35/00...

Značky: hydrogenačného, tomto, spôsob, ťažkého, použitá, spracovania, kombinácia, katalyzátorov, uhlovodíkového, spôsobe, oleja

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hydrogenačného spracovania ťažkého uhľovodíkového oleja zahrnuje uvedenie ťažkého uhľovodíkového oleja v prvom stupni do kontaktu s hydrogenačným katalyzátorom I v prítomnosti vodíka, po čom sa výstupný produkt z prvého stupňa dá do kontaktu úplne alebo čiastočne s hydrogenačným katalyzátorom II v prítomnosti vodíka, kde katalyzátor I obsahuje 7 až 20 % hmotnostných zložky kovu skupiny VIB, počítané ako trioxid z hmotnosti katalyzátora,...

Spôsob výroby katalyzátorov kyselinovou aktiváciou a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285894

Dátum: 17.09.2007

Autor: Flessner Uwe

MPK: B01J 21/00, C07C 1/00

Značky: výroby, kyselinovou, spôsob, aktiváciou, katalyzátorov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby katalyzátorov kyselinovou aktiváciou vrstevnatých silikátov a vnesením katalyticky účinných kovových iónov, pri ktorom sa kyselinová aktivácia uskutoční v prítomnosti katalyticky účinných kovových iónov a roztok, ktorý vzniká pri kyselinovej aktivácii, sa oddelí spolu so zvyškovým roztokom, obsahujúcim nadbytočné katalyticky účinné kovové ióny. Tieto katalyzátory sa môžu použiť na reakcie, ktoré sú katalyzované protónmi a...

Spôsob ošetrovania katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4547

Dátum: 04.01.2006

Autor: Blohm Maik

MPK: B01D 53/86, B01J 38/00

Značky: ošetrovania, katalyzátorov, spôsob

Text:

...efektívne a cenovo priaznivé čistenie0009 Úloha sa podľa vynálezu vyrieši spôsobom so znakmipodľa patentového nároku 1.0010 Do zväzku susedných kanálov katalyzátora uvedeného mimo prevádzky, avšak nachádzajúceho sa v namontovanom stave sa pod tlakom zavádza tekutina. Tekutina sa pritom zavádza zo strany katalyzátora, odvrátenej od tlakovej strany, teda na strane,na ktorej pri prevádzke katalyzátora vystupuje spracovávané médium...

Kompozícia katalyzátorov a spôsob konverzie uhľovodíkovej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284878

Dátum: 02.01.2006

Autori: Kraushaar-czarnetzki Bettina, Wijnbelt Johannes

MPK: B01J 29/00, C10G 47/00

Značky: uhľovodíkovej, kompozícia, spôsob, katalyzátorov, suroviny, konverzie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia katalyzátorov obsahujúca ako prvý krakovací komponent v množstve od 0,5 do 40 % hmotn. zeolit beta s molárnym pomerom oxidu kremičitého k oxidu hlinitému najmenej 20, ktorý je vo forme kryštálov menších ako 100 nm druhý krakovací komponent v množstve od 0,5 do 90 % hmotn. vybraný z (i) kryštalických molekulových sít s pórmi s priemerom väčším ako 0,6 nm, (ii) kryštalických mezoporéznych aluminosilikátov s pórmi priemerov najmenej 1,3...

Spôsob výroby 1-okténu z butadiénu v prítomnosti titánových katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7191

Dátum: 11.10.2004

Autori: Delledonne Daniele, Rivetti Franco

MPK: C07C 2/00, C07C 5/00

Značky: titanových, výroby, přítomnosti, butadienu, katalyzátorov, 1-okténu, spôsob

Text:

...akatalytická účinnosť sú nízke.0010 Okrem toho je nutné použiť vysoké množstvo katalyzátora, pričom molárne pomery medzi butadiénom a paládiom sa pohybuje v rozmedzí od približne 1000 do 2000, čo vytvára problémy spojene s nákladmi a znovu získávaním katalyzátora. Pokial sa koncentrácia katalyzátora zníži nanižšie hodnoty, potom sa zníži selektivita na 1,7-oktadién.0011 Z vyššie uvedeného je zjavné, že je by bolo veľmi prospešné...

Použitie na nosič fixovaných komplexných zlúčenín bieliacich katalyzátorov, ako katalyzátorov pre peroxidové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1785

Dátum: 16.12.2002

Autori: Gentschev Pavel, Breyer Jacques, Machin Antonio, Döring Steve

MPK: A61K 8/30, A61Q 5/00, A61K 8/19...

Značky: fixovaných, komplexných, použitie, nosič, zlúčeniny, peroxidové, zlúčenín, bieliacich, katalyzátorov

Text:

...na nosič fixované bieliace katalyzátory sú cez najmenej jeden organický ligand bíelíaceho katalyzátora kovalentne viazané na nosič a tento alebo tieto bieliace katalyzátory tvoria komplex s najmenej jedným prechodným kovom. Pod kovalentnou väzbou tu máme výhodne na mysli také chemické väzby, ktoré sa vo vodných roztokoch a najmä v roztokoch, ktoré obsahujú kyseliny alebo zásady, neštiepia. Najmä sa kovalentná väzba medzi bieliacim...

Spôsob prípravy zeolitických katalyzátorov MFI-Typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10549

Dátum: 13.11.2002

Autori: Dalloro Leonardo, Buzzoni Roberto, Cesana Alberto, Balducci Luigi

MPK: B01J 29/06, B01J 29/40, B01J 29/04...

Značky: zeolitických, katalyzátorov, přípravy, mfi-typu, spôsob

Text:

...V snahe prekonať tento problém patent EP 576 295 napríklad navrhuje, pretvoriť zeolitický materiál V sférickej forme sušením rozprašovaním bez pridania ligandov a vystaviť mikročastice v nasledujúcej prevádzkovej fáze tepelnémuspracovaniu vo vode za účelom zvýšenia ich tvrdosti.0010 V nedávnom patente (EP 1 002 577) je na druhej strane navrhnuté použitie oxidov kremičitých ako ligandov, ktoré, pokiaľ sa syntetizujú kyselinovou hydrolýzou...

Spôsob čistenia a/alebo obnovy úplne alebo čiastočne dezaktivovaných katalyzátorov na odstránenie dusíka z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282677

Dátum: 10.10.2002

Autori: Schneider Günter, Benz Jochen, Buck Peter

MPK: B01J 38/48

Značky: odstránenie, spôsob, katalyzátorov, dusíka, dezaktivovaných, úplné, plynov, čistenia, dymových, obnovy, čiastočne

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia a/alebo obnovy úplne alebo čiastočne dezaktivovaných katalyzátorov na odstránenie dusíka z dymových plynov, pri ktorom sú katalyzátory ošetrované pracou prípadne obnovovacou tekutinou, ktorú tvorí úplne alebo čiastočne odsolená voda.

Spôsob prípravy katalyzátorov alebo katalyzátorových prísad, katalyzátor a katalyzátorová prísada a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282572

Dátum: 09.09.2002

Autori: Balai Mária, Pál Née Borbély Gabriella, Fehér Pál, Forstner János, Katona Antal, Tátrai Eszter, Galambos László, Sulyok Tamás, Szirmai László, Csóka Árpád, Beyer Hermann, Terényi Née Gavrikova Olga, Kántor László, Tolvaj Gábor, Czágler István, Lenkei Mária

MPK: B01J 29/40, C10G 11/05

Značky: prísada, katalyzátorov, spôsob, katalyzátorová, přípravy, katalyzátorových, použitie, přísad, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátorov alebo katalyzátorových prísad miesením a/alebo drvením, rozprašovacím sušením a tepelným spracovaním suspenzie obsahujúcej katalyticky aktívnu zložku, s výhodou zeolit H-ZSM-5, ako tiež hydroxid hlinitý a/alebo aspoň jednu zlúčeninu hydroxidu hlinitého a/alebo aspoň jedno iné spojivo a kaolín alebo kaolinit a tiež aspoň jedno tavivo pri použití aspoň jednej modifikovanej kyseliny kremičitej všeobecného vzorca (I),...

Nosič katalyzátorov, metaloncénkatalyzátor na nosiči, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280653

Dátum: 06.12.1995

Autori: Ernst Eberhard, Neißl Wolfgang, Reußner Jens

MPK: C08F 10/00

Značky: spôsob, použitie, výroby, nosiči, nosič, metaloncénkatalyzátor, katalyzátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič katalyzátorov je na báze hydrofilného, makroporézneho, disperzného oxidu hliníka, oxidu kremíka, oxidu titánu alebo oxidu zirkónia alebo ich zmesí, prípadne zmesových oxidov a aluminoxánov zosieťovaný s viacfunkčným organickým sieťovacím prostriedkom. Spôsob výroby nosiča katalyzátora spočíva v tom, že sa hydrofilný makroporózny disperzný oxid hliníka, oxid kremíka, oxid titánu alebo oxid zirkónia, alebo ich zmesi, prípadne zmesové oxidy...

Spôsob výroby alkenylalkanoátových katalyzátorov a katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 280025

Dátum: 11.07.1995

Autor: Bartley William

MPK: B01J 38/74, B01J 38/68, C07C 67/055...

Značky: katalyzátor, spôsob, katalyzátorov, výroby, alkenylalkanoátových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlepšených katalyzátorov na výrobu alkenylalkanoátov reakciou alkénu, kyseliny alkánovej a plynu obsahujúceho kyslík. Katalyzátor obsahuje paládium, zlato, draselný promótor a má znížený obsah sodíka, čo má za následok zvýšenú aktivitu katalyzátora.

Spôsob výroby vysokoaktívnych katalyzátorov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280003

Dátum: 08.02.1995

Autori: Töltsch Wilfried, Ledwinka Hans, Neissl Wolfgang, Hafner Norbert

MPK: C08F 4/76, C08F 4/02, C08F 10/00...

Značky: výroby, spôsob, katalyzátorov, vysokoaktívnych, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoaktívnych katalyzátorov na polymerizáciu olefínov, zahrnujúci reakciu organokovových zlúčenín vzorca (RCH2)4M, kde R je arylový, aralkylový, terc.-alkylový alebo trialkylsilylový zvyšok, pričom skupina RCH2 neobsahuje žiadny atóm viazaný v polohe beta voči M, a kde M znamená Ti, Zr alebo Hf s oxidmi zo skupiny IIa, IIIa, IVa, IVb s čiastočne hydroxylovaným povrchom alebo s ich zmesami v uhľovodíku ako reakčnom prostredí,...

Spôsob výroby katalyzátorov typu Ziegler-Natta, katalyzátory vyrobiteľné týmto spôsobom a ich použitie na polymerizáciu a kopolymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280560

Dátum: 07.09.1994

Autori: Daire Erick, Speakman John Gabriel, Collomb Joelle, Berardi Alain

MPK: C08F 110/02, C08F 4/651, C08F 4/654...

Značky: katalyzátorov, spôsobom, ziegler-natta, olefínov, polymerizáciu, týmto, výroby, spôsob, katalyzátory, použitie, vyrobiteľné, kopolymerizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby katalyzátorov typu Ziegler-Natta nanesených na granulovanom nosiči spočíva v tom, že sa granulovaný nosič uvedie do styku s a) organokremičitou zlúčeninou, b) dialkylhorečnatou zlúčeninou a prípadne trialkylhlinitou zlúčeninou, c) monochlórovanou organickou zlúčeninou a d) aspoň jednou zlúčeninou štvormocného titánu.

Spôsob regenerácie katalyzátorov na báze kovových oxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279822

Dátum: 10.08.1994

Autori: Karrer Lothar, Herzog Klaus, Aichinger Heinrich, Eichhorn Hans-dieter, Herrmann Guenter

MPK: B01J 23/94

Značky: katalyzátorov, regenerácie, báze, kovových, spôsob, oxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob regenerácie katalyzátorov na báze kovových oxidov so zníženou aktivitou, ktoré obsahujú aspoň jeden prvok vybraný zo súboru zahŕňajúceho antimón, železo, bizmut, molybdén, vanád, wolfrám a/alebo urán, rovnako ako nosnú látku schopnú peptizácie, ktorý zahŕňa tieto kroky: a) katalyzátor na báze kovových oxidov sa rozomelie pri súčasnom použití vody na častice s veľkosťou od 10 nm do 10 um, b) vodná suspenzia katalyzátora na báze...

Spôsob prípravy granulačnej zmesi adsorbentov a katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267065

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fančovič Karol, Gálfy Koloman, Klucho Pavol, Maťaš Michal, Akubžanov Vladimír

MPK: B01J 20/30, B01J 37/00

Značky: přípravy, adsorbentov, granulačnej, katalyzátorov, spôsob, zmesí

Text:

...20 hmot. polyvinylalkoholu, 20 hmot. polyetylénglykolu, 20 hmot. kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom a 20 hmot. dipentaerytritolu. Po hnetení 4 hodiny pri 80 OC sa získa granulačná zmes vhodná pre formovanie vytláčanĺm. získajú sa valčeky o priemere 3 mm, ktoré po oxidačnej kalcinácii pri 640 OC po dobu 5 hodin majú mechanickú pevnosť 40 N a sú vhodné ako adsorbent pre izoláciu n-alkánov z ropnýchZmes 75 hmot. dielov...

Spôsob formovania adsorbentov a katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263172

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gálfy Koloman, Maťaš Michal, Skalák Pavol

MPK: B01J 37/00, B01J 20/30

Značky: adsorbentov, formovania, katalyzátorov, spôsob

Text:

...potrebná na lámanie a zaoblovanie valčekov v zmiešavači je 3 sekundy až 15 minút,a to v závislosti na počte otáčok miešadla, priemeru valčekov a obsahu vody v nich.Výhoda spôsobu podľa tohoto vynálezu spočíva v tom, že sa granuly adsorhenta, alebo katalyzátora získavajú s výtažkom až 80 hmotnostných požadovaných rozmerov, že sa zvýši pevnosť granúl voči oderu a tým sa zníži tvorba prachu pri manipulácíi s granulami V procese sušenia,...

Spôsob predlženia životnosti strieborných katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255361

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bučko Miloš, Mrlian Ivan, Zajačik Anton, Harrach Milan, Hronec Milan

MPK: B01J 23/50

Značky: katalyzátorov, predĺženia, strieborných, životnosti, spôsob

Text:

...sírne ako aj uhlíkové zlúčeniny majú viaceré typy aktívnych uhlí a to aj pri pomerne vysokých rýchlostiach prúdenia etylénu, viacej ako 5 kg Gľylénll za hodinu na kg použitého uhlia. Velmi závažnou požiadavkou v procese dcičisľovąznia etylénu na aktívnom uhlí je zamedzenie vzniku aromatických zlúčením priamo v adsorbéri. Vznik takýchto zlúčenín je závislý jednak od teplotných a tlakových pomerov v acisorbéri a jeho lokálnych častiach...

Sposob izolácie paládia z roztokov z výroby a regenerácie paládiových katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253906

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kovács Ľudovít, Brezovocký Ján, Gála Marián, Doležal Pavel

MPK: C01G 55/00

Značky: spôsob, izolácie, regenerácie, paládiových, paládia, roztokov, katalyzátorov, výroby

Text:

...ich selektivitou.Teraz sa zistilo, že uvedené nedostatky odstraňuje spôsob izolácie paládia z odpadových vôd podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že paládium sa kontinuálne vyzráža vodorozpustnou soľou Z-merkaptobenztiazolu pri pH menšom ako 2,5 a vzniknutá zrazenina sa následne separuje známymi spôsobmi. Na separaciu je výhodné použiť tlotáciu kombinovaná s filtráciou,resp. odstreďovaním flotačnej peny. Po odflltrovaní sa...

Spôsob plazmatickej aktivácie wolfrámových, alebo molybdénových oxidových katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243932

Dátum: 15.11.1987

Autori: Koeí Miroslav, Eejka Jioí, Rohleder Ladislav, Hvízdal Zdenik

MPK: B01J 23/24

Značky: wolframových, molybdénových, oxidových, plazmatickej, aktivácie, spôsob, katalyzátorov

Text:

...oxidových katalyzátorov v nizkoteplotnej plazme je založený na súčasnom vplyve všetkých zložiek plazmy elektrony, metastabily, ióny, teplo, fotochemické pôsobenie na katalyzátor nanesený na S 102 nosiči. Výsledkom pôsobenia je redukcia oxidov, zmena štruktúry povrchu silikagělu, predovšetkým odstránenie časti OH skupín, vody a siloxánových väzieb .a zmena distribúcie oxidov na povrchu a v póroch katalyzátora.Výhody spôsobu aktivácie...

Spôsob zvýšenia selektivity meďnatochromitých katalyzátorov pre prípravu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenylén-diamínu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242011

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanek József, Bohus Péter, Halász Edit, Eifert Gyula, Küronya István, Wohl László

MPK: C07C 87/58, B01J 23/72

Značky: n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenylén-diamínu, meďnatochromitých, zvýšenia, spôsob, přípravu, katalyzátorov, selektivity

Text:

...výrobe napríklad prídavkiom hydrogénfluoridu amónneho, ZSSR pat. spis číslo 770 524, alebo priamo pri aplikácii kataly z omvýznamnýmitíantiozonantom použivaným v igumárenakom priemysle., . V , Katalytická alkylačná hydrogenácia 4-anąmodifeoylüminu ąacetónom prebieha v Štupňàcłŕrézátora vo výrobe N-fenyl-Níizopropyi-pďenyiéndiamínu prídavkom kyseliny octovej,českoslov. autorske osvedčenie č. 235 833 a. tiež aj homogenizäciou selektívneho...

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230270

Dátum: 15.10.1986

Autori: Pašek Josef, Uhlár Ján, Waradzin Walter, Doležel Pavel, Špaček František, Sikorai Štefan

MPK: C07C 87/58, B01J 23/94

Značky: meďnato-chromitých, katalyzátorov, regenerácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov obsahujúcich pripadne ďalšie zložky ako promotory, použitých pri alkylačnej hydrogenácii 4-aminodifenylamínu acetónom na N-fenyl-N`-izopropyl-p-fenylén-diamín, extrakciou vyznačujúca sa tým, že vyizolovaný použitý katalyzátor sa za miešania suspenduje do metylalkoholu, etylalkoholu, 2-propylalkoholu, acetónu, toluénu, alebo zmesí metylalkohol, etylalkohol, alebo acetón 2-propylalkohol vo...

Spôsob získavania kobaltu z odpadových katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228623

Dátum: 01.01.1986

Autori: Cempa Štefan, Tomášek Karel, Rabatín Ľudovít

MPK: C01G 51/00, B01J 23/74

Značky: kobaltu, získavania, katalyzátorov, odpadových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Postupuje sa tak, že katalyzátor na báze oxid hlinitý-oxid kobaltnato-kobaltitý sa taví s prídavkom uhličitanu sodného v pomere l:l,5 až 5 pri teplotách 800 až 1200°C, tavenina po stuhnutí a drvení sa lúhuje vodou o teplotě 40 až 100°C pri pomere kvapalnej ku pevnej fáze vo vzniklom rmute k:p = 5 až 15:1 po dobu 0,5 až 3 hodin, vzniklý rmut sa filtruje a filtračný koláč sa redukuje vodíkom alebo pevným uhlikatým redukovadlem, ktorým je koks,...

Spôsob zvýšenia aktivity a životnosti Pd/C katalyzátorov používaných pri oxidácií 2,3 : 4,6 – diizopropylidén – L – sorbózy na 2,3 : 4,6 – diizopropylidén – 2 – keto – L – glukónovú kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225491

Dátum: 15.04.1985

Autori: Cvengrošová Zuzana, Štolcová Magda, Ilavský Ján, Hronec Milan

Značky: oxidácii, kyselinu, zvýšenia, glukónovú, životnosti, katalyzátorov, spôsob, diizopropylidén, aktivity, sorbózy, používaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia aktivity a životnosti Pd/C katalyzátorov používaných pri oxidácii 2,3 : 4,6 - diizopropylidén - L - sorbózy na 2,3 : 4,6 - diizopropylidén - 2 - keto - L - glukónovú kyselinu v sodných roztokoch obsahujúcich zásady vyznačujúci sa tým, že na oxidáciu sa použije 2,3 : 4,6 - diizopropylidén - L-sorbóza alebo jej roztok, ktoré sú prečistené použitím aktívneho uhlia ako adsorbenta katalytických jedov.