Patenty so značkou «karty»

Predplatný systém a spôsob dodávky vody alebo plynu prostredníctvom inteligentnej bezdrôtovej karty a merač pre predmetný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 288325

Dátum: 16.12.2015

Autor: Neri-badillo Eduardo Agustín

MPK: G06Q 20/00, G01F 15/06, G01D 4/00...

Značky: prostredníctvom, dodávky, plynů, systém, spôsob, bezdrôtovej, inteligentnej, predmetný, karty, predplatný, merač

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob dodávky vody alebo plynu prostredníctvom inteligentnej bezdrôtovej karty predplatného systému a merač pre predplatný systém. Tento vynález sa týka tiež obojsmerného merača špeciálne navrhnutého na elektronické zaznamenávanie spotreby vody alebo plynu.

Spôsob zjednodušenej výmeny SIM karty účastníkov digitálnej mobilnej komunikačnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: 287648

Dátum: 06.04.2011

Autor: Reemtsma Jan-hinnerk

MPK: H04W 8/00

Značky: karty, siete, výměny, spôsob, mobilnej, účastníkov, komunikačnej, digitálnej, zjednodušenej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob má nasledujúce kroky: vyslanie správy s vopred daným obsahom od mobilného koncového prístroja na migračný server (12) s použitím starej SIM karty (8) aktivovanie novej SIM karty (8) migračným serverom (12) informovanie účastníka (10), že nová SIM karta (8) sa môže vymieňať za starú výmena SIM karty (8) v mobilnom koncovom prístroji a deaktivovanie starej SIM karty (8) migračným serverom (12) len čo sa účastník (10) prvýkrát novou SIM...

Tesniaci ochranný obal bezkontaktnej čipovej karty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5738

Dátum: 05.04.2011

Autor: Petrík Marián

MPK: H05K 9/00, H05K 5/00

Značky: karty, bezkontaktnej, tesniaci, čipovej, ochranný

Text:

...alebo na zadnú stranu obalu, nanesením kovovej vodívej farby, pokovením, ovinutím kovovým drôtom. Ďalším riešením je vytvorenie kovového obalu z plechu s výrezom na náhľad a dotýkanie sa karty pre umožnenie vysunutia z obalu. Účinnosť riešenia je úmemá pokrytiu povrchu obalu, vodivosti a hrúbke kovovej vrstvy a rozloženiu kovovej vrstvy úmeme rozloženiu komunikačnej antény a čipu bezkontaktnej čipovej karty chránenej obalom Doterajšie...

Spôsob výroby množstva zásuvných kariet z telesa karty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14815

Dátum: 26.12.2007

Autor: Hatch David

MPK: G06K 19/07, G06K 19/077, G06K 13/077...

Značky: kariet, karty, tělesa, spôsob, množstva, zásuvných, výroby

Text:

...zásuvných nosných kartách- postupnosť personalizácie na vkladanie personalizačných informácií v zodpovedajúcichmoduloch, vyznačujúci sa tým, že najmenej jedna z uvedených postupnosti zahŕňa dva cykly nasledovne- zabezpečenie dávky telies kariet ako stohu vo vstupnej násypke- vykonanie cyklu zodpovedajúcej postupnosti prenesením postupne každého telesa karty z uvedenej vstupnej násypky do stroja na vykonanie zodpovedajúcej...

Zariadenie na čítanie karty a zariadenie na poskytnutie služby, obsahujúce toto zariadenie na čítanie karty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5207

Dátum: 29.09.2007

Autori: Klein Pierre, Descamps Sébastien

MPK: G06K 13/02

Značky: zariadenie, čítanie, poskytnutie, služby, obsahujúce, karty

Text:

...rozširuje.0011 Ako príklad zariadenia na čítanie karty uvedeného typu je možné uviesťkomerčný produkt spoločnosti Hopt Schüler, známy ako séria 862.0012 Zariadenie na čítanie karty uvedeného druhu je taktiež známe z dokumentu FR-A 1-2- 670 928.0013 Vtejto súvislosti je však potrebné uviesť, že vyššie uvedené riešenia problému vandalizmu, ktoré sú známe z doterajšieho stavu techniky vo svojej podstate umožňujú personálu pre údržbu čítacieho...

Bezkontaktná platobná karta so spínačom aktivovaným užívateľom a spôsoby výroby takejto karty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10580

Dátum: 10.08.2007

Autori: Tanner Colin, Marshall-rees Stephen

MPK: G06K 7/00, G06K 19/077, H04B 5/00...

Značky: karta, užívateľom, takejto, bezkontaktná, platobná, spínačom, spôsoby, karty, výroby, aktivovaným

Text:

...iného vyhotovenia modulu RFIDNa OBR. 3 je schematické znázornenie modulu RFID ZOBR. 2 pri pohľade zdola.Na OBR. 4 je schematické znázornenie alternatívneho prikladu modulu RFID pri pohľade zhora takýto modul ide nad rámec tohto vynálezu.Na OBR. 5 A je schematické znázornenie pohľadu na prierez ešte iného vyhotovenia modulu RFID.Na OBR. 5 B je schematické znázornenie modulu RFID z OBR. 5 A pri pohľade zdola.Na OBR. 5 C je schematické...

Spôsob prípravy čipovej karty pre služby elektronického podpisu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9164

Dátum: 08.12.2006

Autor: Dupre Michael

MPK: H04L 9/32, G06Q 20/00, G06F 7/00...

Značky: služby, čipovej, spôsob, přípravy, elektronického, podpisu, karty

Text:

...Úlohou tohto vynálezu preto je navrhnúť spôsob prípravy čipovejkarty pre služby elektronického podpisu, ktorý je ľahko realízovateľný a ktorý poskytuje dobré zabezpečenie proti útokom.0009 Táto úloha je riešená spôsobom, ktorý má znaky patentového nároku 1. 0010 Podľa tohto vynálezu je navrhnutý spôsob, pri ktorom sa vymieňajúinformácie medzi používateľom čipovej karty a podpisovým portálom, a asymetrická dvojica kľúčov a podpisový PlN, ktorý...

Spôsob výroby dátového nosiča vo forme karty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6798

Dátum: 20.09.2006

Autori: Endres Günter, Angerer Johann, Welling Ando

MPK: B42D 15/10

Značky: výroby, datového, karty, nosiča, formě, spôsob

Text:

...vytvoreného z väčšiehopočtu laminovaných plastových fólií.Tento úkol je vyriešený spôsobom s kombináciou znakov nárokuSpôsobom podľa vynálezu sa vyrobí dátový nosič vo formekarty, ktorý obsahuje teleso karty z plastu vytvorené laminovaním.Zvláštnosť spôsobu podľa vynálezu spočíva V tom, že do povrchu telesa karty sa V priebehu laminovania vytvaruje štruktúra laminovacieho plechu a tým sa vytvorí popisovacia oblasť, ktorá je upravená pre...

Spôsob výroby karty s dvojitým rozhraním a takto získaná karta s mikroobvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13842

Dátum: 12.10.2004

Autori: Launay François, Venambre Jacques

MPK: G06K 19/077

Značky: získaná, takto, karta, mikroobvodom, spôsob, dvojitým, rozhraním, karty, výroby

Text:

...spojenie zabezpečované pomocou vodivých guľôčok ponorených do adhezívnej hmoty. Okrem toho, teleso karty, ktoré je nosičom anténových svoriek, veľmi často realizované z plastu, môže byťsamotné deformované trvalým spôsobom alebo viskoelasticky počas ohýbania alebo ešte podvplyvom účinku termických cyklov. Silná ohybnosť lepiacej hmoty môže takto viesť k presunu vodivých guličiek, s možnosťou nezvratného alebo striedavého prerušenia0013...

Výrobok s charakterom propagačnej karty, informačnej karty, pohľadnice alebo želania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3765

Dátum: 06.04.2004

Autor: Marek Záboj

MPK: G09F 1/00

Značky: výrobok, pohľadnice, karty, charakterom, informačnej, želania, propagačnej

Text:

...7 v tvare kosodlžnika, pričom nadväzujúce doplnkové šikmé zástrihy 9 sú zakončené na ploche vymedzenej vrchnou časťou 2. Smer doplnkových šikmých zástrihov 9 je na jednom konci 10 šikmých zástrihov 8 opačný ako na druhom konci 11 šikmých zástrihov 8. Ľavá strana plochy vrchnej časti 2 je vybavená výrezom 19. ktorý umožňuje vratne posuvne pohyb vrchnej časti 2 pri ručnom držaní výrobku 1 za jeho ľavú stranu.Plocha vratne posuvne pohyblivej...

Predajný automat na mobilné telefóny a/alebo SIM karty a spôsob na jeho prevádzkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4773

Dátum: 04.07.2002

Autori: Necker Marika, Pietzcker Bertram

MPK: G07F 7/00

Značky: karty, automat, predajný, spôsob, mobilné, prevádzkovanie, telefóny

Text:

...mobilnej siete. Platenie sa uskutočňuje bezhotovostne cez EC alebo kreditné karty rovnakocez online spojenie s bankou alebo s kreditnou inštitúciou.0011 Takéto automaty ponúkajú 24 hodinový servis pre zákazníkov a môžu sa rozostavovat všade, napr. nákupných domoch, poštových pobočkách, čerpacích staniciach, odpočívadlách, staniciach, letiskách, nákupných centrách, EP 1 274 048 32 G 16/Tatď. Nevyžaduje sa žiadna predajňa a predajný...

Zariadenie na čítanie hodnotovej karty

Načítavanie...

Číslo patentu: 281099

Dátum: 06.11.1996

Autor: Dombre Georges

MPK: G06K 13/08

Značky: karty, čítanie, hodnotovej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na čítanie hodnotovej karty (3) obsahujúce vstup (2) na vkladanie hodnotovej karty (3) vo vkladacom smere (R) do štrbiny (I), v ktorej je hodnotová karta (3) čitateľná a v ktorej sú upravené prostriedky (1a, 1b) na vedenie a nastavenie hodnotovej karty (3) na opornej ploche na operáciu čítania. Zariadenie na čítanie hodnotovej karty (3) ďalej obsahuje zberný priestor (9) na príjem cudzích telies, do ktorého ústí štrbina (1) vo...

Zariadenie na zisťovanie pokusov o podvod na čítacom a popisovacom zariadení pamäte čipovej karty a spôsob zisťovania pokusov o podvod pomocou tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280007

Dátum: 07.09.1994

Autor: Vauclin Philippe

MPK: G06K 7/06

Značky: zariadenia, podvod, pamäte, zariadení, zisťovanie, čipovej, spôsob, pomocou, tohto, popisovacom, zariadenie, čítačom, karty, pokusov, zisťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zisťovanie pokusov o podvod na čítacom a popisovacom zariadení pamäte čipovej karty (3) pripojením elektrického prívodu na prípojný bod (12) čipovej karty (3) s meracím zariadením obsahuje rezonančnú jednotku (6) s rezonátorom (1) pripojeným na prípojný bod (12), ktorý je spojený jednak s prívodom (13) na menenie jeho elektrických vlastností a jednak s meracím zariadením (7) na snímanie týchto elektrických vlastností. Pri spôsobe...

Identifikátor s nosičem dat ve formě karty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242865

Dátum: 15.03.1988

Autori: Peroutka Ivan, Halousek Jan

MPK: G06K 9/18

Značky: karty, formě, identifikátor, nosičem

Text:

...dat nemohly být shledány žádné rozdíly. Může být proto pravem tvrzeno, že všechny nosiče dat, jako bankovky, šekové karty a tak dále,jsou při přesnějším pozorovaní rozdílné, takže neexistují dva nosiče dat, jejichž geometrickévzory na pozadí by byly přesně stejné.Tohoto rozdílu je využito u vynálezu pro identifikaci, popřípadě individuální charakterizování nosičů dat. zejména u vícebarevného geometrického vzoru, u něhož se jednotlivé...

Zařízení pro posun papírové děrované karty listovky tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254959

Dátum: 15.02.1988

Autor: Epis Olivo

MPK: D03C 1/00

Značky: karty, papírové, stroje, děrované, zařízení, posun, tkacího, listovky

Text:

...a/nebo snímat bez nutnosti ručního uvolňování a upínaní podávacího válečku 1, nýbrž pouhým Vykývnutím hřídele 3 podávacího válečku 1 kolem otočného čepu 8 Výkyvného držáku 5 pro přemístění hřídele 3 z pracovní polohy podle obr. 1 do otevřené polohy podle obr. 2, a to po osovém přesunutí posuvného pouzdra 4 proti působení pružiny 4, jímž dojde k uVolnění hřídele 3 z pevného držäku S.Podle obr. 3 a a Sb sestává zabezpečovací prvek...

Zařízení pro snímání vzoru z programované verdolské karty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240271

Dátum: 15.06.1987

Autori: Linhardt Peter, Jamrichová Sooa

MPK: D03C 1/24, D03C 3/34

Značky: programované, snímání, zařízení, karty, vzoru, verdolské

Text:

.... .Zdvih z vačky 2 (obr. 1, která~je pevné uchycena na čep 1, se přes rolnu 3 přenáší na páky 5, 19 (obr. 2 pevně uchyceno na hřídeli 4. Do rkonceleveho pramene pákyj a ramene páky 19 je otočné uchyoene-.hřídel B kartorvého válečku 9pevně, avšaksmožností seřizování polohy otvorů karty »lllrvüči ohmátavacím jehlámpploze je kąrtový váleček 3 držen přes páku äsvtláčnou pružinou 7, která se opírá o horní pevnou-opěrku 8.- Pek-ud není V...

Zařízení pro čtení záznamu okraje děrované karty a děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249348

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zadražil Milan

MPK: G06K 7/04

Značky: pásky, okraje, čtení, zařízení, děrné, karty, děrované, záznamu

Text:

...lg, mezi nimiž je vytvořena pevná štěrbina, která je na jedné straně ohrąničena žebrem lg, v němž jsou umístěny dva odpružené čepy ll, které zajištují polohu žebra lg a tím a předním čele A základního tělesa l. Ocelové žebro lg nese pracovní těleso lg a víko lg, ve kterých jsou dvě komürky s optoelektronickýml prvky1 snímací hlavy 3 v zadním čele 3 a částí elektroniky. Z druhé strany je pevná štěrbina ohraničena hranou lg předního a...

Nosič registračnej karty zapisovacieho kompresiomera

Načítavanie...

Číslo patentu: 221709

Dátum: 15.05.1985

Autori: Tyko Ján, Havelka Ladislav

Značky: registračnej, karty, kompresiomera, zapisovacieho, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie presnosti merania a zjednodušenie manipulácie z registračnou kartou pri meraní kompresných tlakov spalovacích motorov, pomocou zapisovacieho kompresiomera. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou nového nosiča registračnej karty, ktorý pozostáva z rámu, prestaviteľnej opernej dosky a fixovacej dosky. Podstata upevnenia registracnej karty medzi rám nosiča a opernú dosku spočíva v tom, že na spodnej strane opernej dosky sú...