Patenty so značkou «karburátoru»

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u dvoustupňových karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270661

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: karburátoru, kontrolu, motorů, zážehových, stupně, činnosti, druhého, dvoustupňových, zařízení

Text:

..., kde je mechanická část, siožená z desky 3 připevněné k tělo karburátoru i, opatřené pákovým mechanismem, který na princípu akce/vlećná 2, 2 a vlećmm ramena 3, ggl a reakce /pružiny podtlakové regulace druheho stupně g/ provede pomocí spojky li, opatrené zapisovacím mechanismem Q zápis průběhu na kartu łł. Ubě ramena, vlečné Ä a vlečenéj jsou otočné spojeny, přičemž rameno Ž je opteno o čep lg táhla 1 podtlakové regulace 2. Aby nebyl...

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270659

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: činnosti, zařízení, zážehových, karburátoru, kontrolu, stupně, druhého, motorů

Text:

...druhého stupně v krajní poloze, vodnou membránu apod.Zařízení je znázorněno na výkreau, kde je mechanická část, složená z podtlekové komory druhého stupně 3, desky 5 přípevněně ke kerburátoru l, opatřené porovnávací podtlakuvou komorou 3, kyvným ramenem §, ktoré je otočné kola čepu § a opírá se o čep lg tahla g, podtlakové komory druhého stupně 3, kyvným ramenem ll, otočným kolem čepu Z e procházejícím vodicím pouzdrem 2. Kyvná rameno...

Akcelerační pumpička šoupátkového karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263549

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gušlbauer Ivan, Plundrich Josef

MPK: F02M 7/08

Značky: karburátoru, šoupátkového, pumpička, akcelerační

Text:

...jehož dnem a vrchnim Víčkem 2 je ušpořádána t 1 ač~ ná pružina łg, Ve vrchnímvíčku 2 je zašroubována koncovka łł bowdenu,zajištěná maticí łg. Ke dnu šoupátka 1 je.uchycena odměrná jehla g, která zasahuje do jehlové trysky i hlavního systému. Jehlová tryska łâ má ve své spodní části vytvořenu váloovou dutinu pro pistek Z akoeleračni pumpičky tvořici tě~ leso É pumpičky a je upevněna v tělese ł karburátorula to v oblasti, která tvoří společně...

Ovladač lanovodu karburátoru s otočnou rukojetí pro motocykl

Načítavanie...

Číslo patentu: 261197

Dátum: 12.01.1989

Autor: Huml Martin

MPK: F02M 19/12, B62K 11/14

Značky: otočnou, rukojetí, ovladač, motocykl, karburátoru, lanovodu

Text:

...přípevněn kulový čep, který zapadá do radíálního výřezu navíjecí kladky v takové vzdálenosti od osy navíjecí kladky, jejíž velikost je určena axíalními podložkami. Osa navíjecí kladky je kolmá k ose otočné rukojetí a lanovod vychází z ovladače rovnoběžně s osou otočné rukojetí.Vyšší účinek tohoto řešení se projevuje bezvůlovým chodem a vyšší životnosti převodu. výhodná je též nelinearíta převodu, kdy lanko je na začátku a na konci zdvihu...

Sytič karburátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244788

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mudraninec Camuel, Ďurec Pavel

MPK: F02M 1/14

Značky: spalovacích, karburátoru, motorů, sytič

Text:

...ls otevřenou polohou rídícího členu, obr. 3, 4 a 5 znázorňují schematicky čelní pohled na uzavírací člen ve třech různých polohách, obr. 6 znázorňuje svislý řez aytičem v alternativním provedení, obr. 7 a 8, znázorňují schematicky čelní pohled na alternativní provedení uzavírecího členu a obr. 9 znázorňuje částečný příčný řez uzavíracím členempodle obr. 7 a 8.j V tělese 5 karburátoru je usporádána plováková komora l,ze které vychází přes...

Sytič karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244787

Dátum: 01.06.1988

Autori: Gürtler Tibor, Lehotský Ján

MPK: F02M 1/14

Značky: sytič, karburátoru

Text:

...vzduchovým kanálem.Výhoda. sytiče karburátoru podle vynálezu je v jeho jednoduchosti, kompaktnosti a funkční apolehlivoati dané anížením jeho citlivosti na nečistoty, teplotní deformace a atárnutí materiálu. Další jeho výhodou je možnost 3 ehosnadné aplikace na karburátory pro motoryrůzných objemu e typů.Příklad provedení eytiče karburátoru podle vynálezu je znázornän na přiložených výkreaech, kde obr. l znázorňuje v podělném řezu sytič...

Sytič karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254398

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kratochvíl Miloš

MPK: F02M 1/14

Značky: sytič, karburátoru

Text:

...je uspořádán směšovací kanál procházející mimo tlačnou pružinu, přičemž spodní okraj směšovacího kanálu leží nad spodním okrajem plochého šoupátka. směšovací kanál je uspořádán v plochém šoupátku, nebo v přídavně destičce připevněné k plochému šoupátku nebo je vytvořen přímo víkem sytiče.Přiklad provedení sytiče karburátoru podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených obrázcích, kde na obr. 1 je v částečném řezu znázorněn sytič podle...

Volnoběžná tryska karburátoru umožňující přerušení dodávky paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246908

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kováe Štefan

MPK: F02M 3/04

Značky: paliva, přerušení, dodávky, umožňující, tryska, voľnobežná, karburátoru

Text:

...ventil, prostřednictvím něhož je navrtaný kanálek ve volnoběžné trysce spojován s atmosférickým vzduchem.Navržená úprava volnoběžné trysky podle příhlášky PV ruší schopnost volnoběžného systému vysávání paliva z plovákové komory tím, že do něho vpouští atmosférický vzduch. Touto úpravou plnoběžné trysky je umožněna montáž spořĺcího zařízení na každý běžný zážehový čtyřtaktníNa obr. 1 je nárysný řez jednou z nejběžnějších volnoběžných...

Sytič karburátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240939

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dráber Pavel, Trojan Miroslav

MPK: F02M 1/02, F02M 1/14

Značky: motorů, karburátoru, sytič, spalovacích

Text:

...přičemž jeho konstrukce bude poměrně jednoduchá, výrobné nenáročná a méně citlivá na výrobní nepřesnosti a případné nečistoty paliva.Podstata sytiče karburátoru podle vynálezu spočíváv tom, že palivový kanál je propojitelný s přídavným vzduchovým kanálem, jehož průñez je současně s průřezen hlavního vzduchového kanálu ovládán řídícím členem, přičemž vyústění palivového kanálu do hlavního vzduchového kanálu je mezi řídicím členem a uzavíracím...

Sytič karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240938

Dátum: 01.10.1987

Autori: Cyrnerová Danuše, Hanák Ivo

MPK: F02M 1/06, F02M 1/14

Značky: sytič, karburátoru

Text:

...chodu studeného motoru. Obohacení směsi se děje automaticky v závislosti na řídícím podtlaku, který lze s výhodou odebírat ze sacího potrubí motoru. Správna činnost sytiče je nutná s ohledem na chudé seřizované hlavní systémy karhurátorů.Příklad provedení sytiče ksrburátoru podle vynálezu je znázorněn na přiložených obrázcích, kde obr. 1 znázorňuje sytič v ŕezu, obr. 2 znázorňuje v řezu sytič podle obr. 1 s alternativním uspbřádáním...

Zařízení k výrobě sedla jehlového ventilu karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251592

Dátum: 16.07.1987

Autor: Papáček Miloslav

MPK: F02M 5/12, B21C 5/00

Značky: jehlového, karburátoru, ventilu, výrobe, zařízení, sedla

Text:

...na jehož přední části je suvně uložena těsnicí destička, zajištěná na čele pouzdra víkem.Hlavními výhodami tohoto zařízení je menší technologické náročnost na opracování těsnicí hrany otvoru v tělese ventilu a přesnost vedení kuželově jehly. současně je zaručene těsnost tímto zařízením vyrobeného ventilu bez další úpravy zaklepáváním sedla. Jakost opracování sedla zařízením podle vynálezu je vysoká a sedlo je tímto opracováním V podstatě...

Odměrné zařízení sytiče karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238284

Dátum: 01.06.1987

Autori: Perník Vít, Nadrchal Miloslav

MPK: F02M 1/06

Značky: zařízení, karburátoru, sytiče, odměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odměrného zařízení sytiče karburátoru obsahujícího palivovou trysku, od které je palivo vedeno palivovým nebo emulsním kanálem do směšovacího prostoru za ovládací šoupátko, kam je přiváděn vzduch od vzdušníku sytiče. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzdušník sytiče je tvořen pevnou částí a pohyblivou částí, přičemž alespoň jedna z těchto částí má proměnlivý průřez ve směru pohybu pohyblivé části. Pohyblivá část je spojena s...

Zařízení pro ovládání spouštěcího systému karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250636

Dátum: 15.04.1987

Autori: Valek Stanislav, Pitra Jiří

MPK: F02M 1/02, F02M 1/08

Značky: karburátoru, systému, spouštěcího, zařízení, ovládání

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 znázorňuje celkový pohled na karburátor ze strany od motoru s částečným řemem spouštěcího systému, obr. 2 znázorňuje řez šoupátkovóu komorou ve směru její osy a v čepu 7 a obr. 3 znázorňuje pohled na páčku ovládání spouštěcího systému zhora.Karburátor sestává ze šoupátkové komory l V níž se pohybuje šoupátko Q. V šoupátku E je výstupek a nad ním je ve váloou vém vybrání víka...

Směšovací zařízení karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238679

Dátum: 15.01.1987

Autori: Koláček Jiří, Trnka Milan, Pavelka Ivo, Pavelka Bohuslav

MPK: F02M 19/08

Značky: zážehových, karburátoru, směšovací, zařízení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká směšovacího zařízení umístěného v hlavním systému karburátoru zážehových motorů. Přináší dokonalejší promíšení paliva se vzduchem již před výstupem z přívodních kanálků a v jeho dalším jemnějším a rovnoměrnějším rozprášení ve směšovací komoře karburátoru. Tím se zajišťuje kvalitnější spalování a podstatně se vyloučily ztráty, jejichž příčinou bylo nedokonalé spalování nepromíšených zbytků palivové směsi. Podstata vynálezu spočívá...

Šoupátko, zvláště motocyklového karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238678

Dátum: 15.01.1987

Autori: Daňha Stanislav, Pitra Jiří

MPK: F02M 9/06

Značky: motocyklového, karburátoru, zvláště, šoupátko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šoupátka, zvláště motocyklového karburátoru, vedeného v tělese karburátoru a opatřeného odběrnou jehlou, zasahující do jehlové trysky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve spodní části šoupátka je uspořádána stínicí komůrka, jejíž spodní stěna je opatřena průchozím otvorem, do něhož zasahuje ve spodní poloze šoupátka uzavírací vložka, obklopující odměrnou jehlu a uchycená k tělesu karburátoru. Stínicí komůrka je propojena ve...

Plováková komora, zvláště karburátorů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247762

Dátum: 15.01.1987

Autori: Komůrka Zdeněk, Pelich Eduard

MPK: F02M 5/08

Značky: karburátoru, motorů, komora, spalovacích, zvláště, plováková

Text:

...o je zekryt uzavírocí zátkou.Výhodou vynálezu je moznost rychlěho měření hladiny palivo v plovekové komoře bez demontáže e montáže příslušných částí karburátoru.Příklnd provedení plováková komory podle vynálezu je znázorněn na priložených obrázcích, kde obr. 1 zndzornuje v řezu plovákovou komoru s odměrąým zařízením e obr. 2 znázorňuje v řezu ploväkovou komoru s zlternativním uspořádáním epojovecího kanálu.Na obr. I je boční stěne L...

Termoregulátor vzduchu karburátoru motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240446

Dátum: 15.12.1986

Autori: Wimmer Zdenik, Sláma Karel, Koeeek Jan, Zemanová Marcela

MPK: F02M 31/06

Značky: vzduchu, karburátoru, termoregulátor, motorů

Text:

...Bpyunym nan anmoMaruqecnn.Paóowaer ycmpoñcmno cnenywwuu oópaaom.Hpn npomemywoqnom nonoxennn perynnpymmeñ sacnonn Bosnyx nocmynaew qepes nampydnn nonorpemoro n HenonorpeToro Bosnyxa, cmemnnaemcn B aaannom coomnomeann n sawem no nawpyóxy cmemannoro aoanyxa nocmynaem B BosxooqmcmuT 31150 .Hpn amom, Korna perynnpymmas saononxa aannmaew Kpañł une nonoxennH,TaK. qwo Mexny Heñ n ée cenmom oópaayemoa meAL,BcnenówBne TOPO. WTOŠB Heñ Bunonaenu...

Zařízení pro přerušování dodávky paliva do volnoběžného systému karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235707

Dátum: 01.12.1986

Autori: Štrobach Stanislav, Pán Antonín

MPK: F02M 3/04

Značky: dodávky, zařízení, systému, volnoběžného, přerušování, karburátoru, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přerušování dodávky paliva do volnoběžného systému karburátoru při deceleraci automobilu uzavírá volnoběžnou trysku při zařazení 4. převodového stupně.

Regulátor bohatosti směsi zvláště karburátorů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236970

Dátum: 01.10.1986

Autor: Dvořáček Karel

MPK: F02M 7/06

Značky: spalovacích, karburátoru, regulátor, směsi, zvláště, bohatosti, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátoru bohatosti směsi zvláště pro spalovací motory. Podstata regulátoru spočívá v tom, že obsahuje podtlakovou komoru a vyrovnávací komoru, mezi kterými je uspořádána membrána spojena s průtokovým elementem přídavného vzduchu přičemž do podtlakové komory ústí přípojka zapojená na sací potrubí spalovacího motoru a vyrovnávací komora je opatřena vstupní koncovkou napojenou na atmosféru a výstupní koncovkou napojenou na sací...

Obohacovací zařízení karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236443

Dátum: 01.06.1986

Autor: Výška Jan

MPK: F02M 3/04, F02M 7/06

Značky: obohacovací, karburátoru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obohacovacího zařízení karburátoru obsahující akcelerační pumpičku s přívodním kanálem paliva, v němž je uspořádán jednocestný ventil a s obtokovým kanálem, v němž je uspořádána obtoková tryska, přičemž přívodní i obtokový kanál jsou uspořádány palivovou komorou akcelerační pumpičky a zdrojem paliva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstupní konec obtokového kanálu ústí pod hladinu paliva do činného palivového kanálu za...

Obohacovací zařízení karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236442

Dátum: 01.06.1986

Autor: Výška Jan

MPK: F02M 3/04, F02M 7/06

Značky: karburátoru, obohacovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obohacovacího zařízení karburátoru obsahující akcelerační pumpičku s přívodním kanálem paliva vyúsťující jednak do palivové komory akcelerační pumpičky přes jednocestný ventil a jednak svým vstupním koncem ke zdroji paliva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstupní konec přívodního kanálu ústí pod hladinu paliva do činného palivového kanálu za palivovou trysku. Vstupní konec přívodního kanálu ústí pod emulsní trubici hlavního...

Volnoběžný systém karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236441

Dátum: 01.06.1986

Autor: Výška Jan

MPK: F02M 3/08

Značky: systém, voľnobežný, karburátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká volnoběžného systému karburátoru, zvláště pro spalovací motory, s volnoběžným kanálem, který vyúsťuje v oblasti rovnoběžné polohy škrtící klapky do hlavního kanálu karburátoru přes přechodové otvory. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přechodové otvory jsou uspořádány v průchozím tělese otočně uloženém v tělese karburátoru. Osa jednoho z přechodových otvorů je totožná s osou otáčení průchozího tělesa.

Zařízení pro automatické uzavírání volnoběžné trysky karburátorů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226217

Dátum: 01.02.1986

Autori: Zítko Václav, Svoboda Václav

Značky: trysky, volnoběžné, motorů, uzavírání, automatické, zařízení, karburátoru, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické uzavírání volnoběžné trysky karburátorů spalovacích motorů sestávající z elektromagneticky ovládané volnoběžné trysky, elektrického spínače a tlakového převodníku vyznačující se tím, že tlakový převodník (2) je uložen v samostatném tělese (1) uzavřeném víkem (4) a opatřeném přípojnou trubkou (3), přičemž na tlakový převodník (2) je napojen podtlakem ovládaný elektrický spínač (5), jehož první větev (5a) je připojena na...

Zařízení pro regulaci dodávky akcelerační pumpičky karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222137

Dátum: 15.07.1985

Autori: Nožina Vladislav, Pitra Jiří

Značky: akcelerační, zařízení, karburátoru, dodávky, regulaci, pumpičky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů. Řeší technický problém množství dodávaného akcelerační pumpičkou při různých teplotách motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnitřní konec bimetalové spirály je připojen k axiálně a otočně pohyblivému čepu spolupracujícím s regulační jehlou a opatřenému minimálně jednou šroubovou plochou dosedající na odpovídající plochu v tělese karburátoru. Vynálezu může být využito v oborech zabývajících se...

Zařízení pro blokování odvzdušňovacího ventilku plovákové komory karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226286

Dátum: 15.04.1985

Autori: Nožina Vladislav, Pitra Jiří, Talůžek Stanislav

Značky: zařízení, odvzdušňovacího, plovákové, ventilku, blokování, komory, karburátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro blokování odvzdušňovacího ventilu plovákové komory karburátoru, sestávající z tělesa karburátoru, v něm vytvořeného hlavního směšovacího kanálu, uzavíraného škrticí klapkou, otočně uloženou na osičce, dále z plovákové komory, odvzdušněné přes podtlakovou membránou ovládaný odvzdušňovací ventilek, otevírající odvzdušnění plovákové komory odvzdušňovacím kanálem pod čistič vzduchu nebo do vnějšího vývodu, vyznačené tím, že na osičce...

Zařízení pro vrtání volnoběžných otvorů karburátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218780

Dátum: 15.04.1985

Autori: Krichl Jaroslav, Doško František

Značky: otvorů, karburátoru, volnoběžných, zařízení, vrtání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů. Řeší problém přesného vrtání volnoběžných otvorů karburátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do vrtacího přípravku, který je nastaven do základní polohy pomocí měřidla polohy, které je také součástí zařízení pro vrtání, se upne těleso karburátoru, přičemž škrticí klapka je v uzavřené poloze a pomocí vrtacího přípravku se nařídí tak, že vyvrtané otvory nezávisí na odchylkách, které vznikly při...

Systém riadenia palivového okruhu karburátoru spaľovacieho motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214515

Dátum: 28.02.1984

Autor: Longauer Karol

Značky: karburátoru, systém, palivového, okruhu, riadenia, spaľovacieho, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Systém riadenia palivového okruhu karburátoru spaľovacieho motoru s elektromagnetickým odpojovačom voľnobežného palivového okruhu vyznačený tým, že elektromagnet (1) spojený s odpojovačom palivového okruhu (2) je pripojený na vyhodnocovaní systém, ktorým je voľnobežný palivový okruh (3) karburátoru (9) uzatvoriteľný pri decelerácii.