Patenty so značkou «karboxylových»

Deriváty karboxylových kyselín s oxazolo[5,4-b]pyridinovým kruhom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20516

Dátum: 06.07.2012

Autori: Hiss Katrin, Huebschle Thomas, Schäfer Matthias, Hachtel Stephanie, Kadereit Dieter

MPK: C07D 498/04

Značky: karboxylových, kyselin, kruhom, oxazolo[5,4-b]pyridinovým, deriváty

Text:

...substituované jedným alebo niekoľkými rovnakými alebo rôznymi substituentmi vybranými zo súboru, ktorý tvori atóm fluóru a hydroxylová skupina, pričom atóm kyslíkaskupín (Ci-CQ-alkándiyloxy a (Cs-Ců-cykloalkándiyloxy je naviazaný na skupinu YY je zvolené zo súboru, ktorý tvorí fenylén a dvojväzbový zvyšok aromatického 5-členněho alebo 6-členného monocyklického heterocyklu, ktorý obsahuje l, 2 alebo 3 rovnaké alebo rôzne heteroatómy V...

Spôsob výroby solí karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287868

Dátum: 12.01.2012

Autori: Peterson Rodger, Lisa Rudolph Ernest, Cannan Terrance

MPK: C07C 59/68, C07C 51/41, C07C 227/18...

Značky: kyselin, spôsob, solí, karboxylových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob produkcie častíc suchých solí alkalických kovov karboxylových kyselín. Podľa predloženého vynálezu sa roztopená karboxylová kyselina zmieša s roztokom alkalickej zlúčeniny obsahujúcej alkalické kovy a karboxylová kyselina a alkalická zlúčenina sa nechajú reagovať za vzniku soli karboxylovej kyseliny. Zo soli karboxylovej kyseliny sa potom odstráni voda, pričom sa získajú častice suchých solí karboxylovej kyseliny. Dávkový...

Deriváty karboxylových kyselín s 2,5-substituovaným oxazolopyrimidínovým kruhom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15745

Dátum: 12.01.2011

Autori: Schaefer Matthias, Hachtel Stephanie, Dietrich Axel, Huebschle Thomas, Kadereit Dieter, Hiss Katrin

MPK: A61P 9/00, C07D 498/04, A61K 31/519...

Značky: 2,5-substituovaným, kyselin, deriváty, oxazolopyrimidínovým, karboxylových, kruhom

Text:

...soľ, alebo fyziologicky prijateľný solvát takejto zlúčeniny alebo takej to soli, v ktoromX je vybrané z (Ci-Cg-alkándiylu, (Cz-Ca-alkéndiylu, (Cg-CQ-alkíndiylu, (C 3-C 7)-cykloalkándiylu (C i-Cg-alkándiyloxyskupiny, ktoré všetky sú prípadne substituované jedným alebo viacerými rovnakými alebo rôznymi substituentmi vybranými z fluóru ahydroxyskupiny, pričom atóm kyslíka (C l-Cg-alkándiyloxyskupiny je viazaný na skupinu R 2R 2 je vybrané z...

Spôsob prípravy amidov karboxylových kyselín uplatniteľných v liečbe svalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14907

Dátum: 03.03.2010

Autor: Selwood David

MPK: C07C 233/68, C07C 231/02, C07C 231/12...

Značky: kyselin, spôsob, liečbe, přípravy, ochorení, amidov, svalových, uplatniteľných, karboxylových

Text:

...of Pharmacology, 2007, 1-14). Flexibilita tejto metódy dovoľuje syntézu velkého počtu rôznych zlúčenin použitím radu alkinov pre Sonogashirovu reakciu alebo počiatočným použitím rôznych amlnov pre vznik amidov v prvom kroku. Avšak hlavnou nevýhodou tejto syntézy je, že Lindlar katalytická redukcia medziproduktu (S 4) vedie k tvorbe zmesi E- a Z-izomérov výsledných alkenylových zlúčenín, separáciou reverznej fázy HPLC. Táto technika je jednak...

Zlúčeniny odvodené z herbicídov zložených z karboxylových kyselín s tetraalkylamóniom alebo s (arylalkyl)trialkylamónium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20313

Dátum: 26.02.2008

Autori: Tank Holger, Pearson Norman, Ouse David, Zettler Mark, Kramer Vincent

MPK: A01N 39/02, A01N 37/40, A01N 25/00...

Značky: kyselin, karboxylových, arylalkyl)trialkylamónium, zlúčeniny, tetraalkylamóniom, zložených, herbicídov, odvodené

Text:

...alebo miesto vegetácie, ako aj premeregentne na pôdu (pred sejbou0008 Pokiaľ nie je špecificky obmedzené inak, termín alkyl,ako aj odvodené názvy ako arylalkyl, ako sú použité V tomto dokumente, zahŕňajú do svojej pôsobnosti priamy reťazec,rozvetvený reťazec a cyklické skupiny. Ak nie je uvedené inak,každá z nich môže byť nesubstituovaná, alebo substituovaná s jedným, alebo viacerými substituentami, zvolených z halogénov,hydroxy,...

Spôsob prípravy alkylesterov karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11431

Dátum: 24.07.2006

Autori: Glasl Wolfgang, Mittelbach Martin, Siebenhofer Matthaeus, Koncar Michael, Hammer Wilhelm, Gössler Helmut, Jeitler Erich

MPK: B01J 23/02, C07C 69/52, C07C 67/03...

Značky: karboxylových, spôsob, kyselin, alkylesterov, přípravy

Text:

...destilačnéhozvyšku do prvého kroku. Ako katalyzátor sa používa hlinitanzinačonatý, katalyzátor nevstupuje do destilácie a nevracia sa späť s destilačným zvyškom.0011 US-A 6,187,939 zas opisuje postup bez katalyzátora v nadkritickom rozsahu.0012 DE-A 19942541 opisuje esterifikáciu a transesterifikáciu karboxylových kyselín a esterov karboxylových kyselín V prítomnosti zlúčenín ťažkých kovov ako katalyzátorov.0013 V RO 95945 a Database Chemical...

Nové substituované amidy karboxylových kyselín ako inhibítory faktora Xa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10569

Dátum: 22.02.2005

Autori: Pfau Roland, Priepke Henning, Nar Herbert, Hauel Norbert, Dahmann Georg, Schuler-metz Annette Maria, Gerlach Kai, Wienen Wolfgang, Handschuh Sandra Ruth, Kauffmann-hefner Iris

MPK: A61K 31/541, A61K 31/4184, A61K 31/5377...

Značky: amidy, inhibitory, kyselin, faktora, substituované, nové, karboxylových

Text:

...alebo -NRób-skupinu, X 3 metylénovú, karbonylovú alebo sulfonylovú skupinu, X 4 atóm kyslíka alebo síry, -NRÓb- alebo karbonylovú skupinu,X 5 karbonylovú alebo sulfonylovú skupinu, X 6 atóm kyslíka, -NRőb- alebo metylénovú skupinu, X 7 atóm kyslíka alebo síry alebo -NRőb-skupinu, X 8 metylénovú alebo karbonylovú skupinu, X 9 -NRÓb- alebo karbonylovú skupinu, Xm sulñnylovú alebo sulfonylovú skupinu aR 6 predstavuje navzájom nezávisle atóm...

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín a 3-chlór-2-[3-(trifluórmetyl)fenoxy]pyridín ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 284024

Dátum: 21.07.2004

Autori: Kalbermatten Georges, Roduit Jean-paul

MPK: C07D 213/81, C07D 239/42, C07D 241/24...

Značky: výroby, heteroaromatických, 3-chlór-2-[3-(trifluórmetyl)fenoxy]pyridín, karboxylových, kyselin, medziprodukt, arylamidov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde je každé An dusík alebo CRn(n = 1-5), s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík a že nie sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spojené R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od seba vodík, C1-4alkyl alebo aryl, pričom jeden zo substituentov R1 až R5 môže tiež znamenať skupinu vzorca -OR, v ktorej R je prípadne substituovaný aromatický alebo...

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283920

Dátum: 30.04.2004

Autori: Kalbermatten Georges, Roduit Jean-paul

MPK: C07D 213/81, C07D 239/42, B01J 31/24...

Značky: kyselin, heteroaromatických, spôsob, karboxylových, arylamidov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde je každé An dusík alebo CRn (n = 1-5), s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík a dva atómy dusíka nie sú bezprostredne spolu spojené R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od seba vodík, C1-4-alkyl alebo aryl, pričom jeden zo substituentov R1 až R5 je skupina vzorca -OR, v ktorej R je prípadne substituovaný aromatický alebo heteroaromatický...

Spôsob separácie karboxylových kyselín z vodných a nevodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282775

Dátum: 11.11.2002

Autor: Schlosser Štefan

MPK: B01D 11/04

Značky: roztokov, karboxylových, kyselin, separácie, vodných, nevodných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob separácie karboxylových kyselín z vodných a nevodných roztokov podľa vynálezu spočíva v tom, že sa vodná alebo organická nástreková fáza (F) obsahujúca najmenej jednu karboxylovú kyselinu so 4 až 6 atómami uhlíka v molekule kontaktuje v dvojfázovom vláknovom kontaktore s rozpúšťadlom (S). V prípade vodnej fázy po jej úprave na pH najviac 7 sa táto kontaktuje s organickým rozpúšťadlom. V prípade organickej nástrekovej fázy sa táto...

Deriváty karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282082

Dátum: 28.08.2001

Autori: Riechers Hartmut, Amberg Wilhelm, Elger Bernd, Hergenröder Stefan, Kling Andreas, Raschack Manfred, Schult Sabine, Unger Liliane, Klinge Dagmar

MPK: C07C 57/30, C07C 255/00, A61K 31/19...

Značky: deriváty, kyselin, karboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty karboxylových kyselín vzorca (I), kde R1 je tetrazolová skupina, nitrilová skupina, skupina COOH alebo skupina, ktorá je na COOH hydrolyzovateľná.

Spôsob mikrobiologickej výroby heteroaromatických karboxylových kyselín pomocou mikroorganizmov rodu Alcaligenes

Načítavanie...

Číslo patentu: 281873

Dátum: 29.06.2001

Autori: Kiener Andreas, Roduit Jean-paul, Glöckler Rainer

MPK: C12P 7/42, C12P 7/40

Značky: pomocou, kyselin, výroby, karboxylových, spôsob, mikrobiologickej, alcaligenes, mikroorganizmov, heteroaromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa mikrobiologický spôsob výroby heteroaromatických karboxylových kyselín alebo ich fyziologicky znesiteľných solí všeobecných vzorcov (I) a (II) (obr. 1), kde R1, R2 sú rovnaké alebo rozdielne a znamenajú atóm vodíka alebo atóm halogénu a X znamená atóm dusíka alebo -CH-. Premena sa uskutočňuje tak, že sa ako substrát premieňajú heteroaromatické nitrily všeobecných vzorcov (III) a (IV) (obr. 1), kde R1, R2 a X majú uvedený význam,...

Spôsob izomerizácie karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281756

Dátum: 25.05.2001

Autori: Denis Philippe, Perron Robert, Patois Carl

MPK: C07C 51/353, C07C 55/14

Značky: karboxylových, kyselin, spôsob, izomerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob izomerizácie karboxylových kyselín, predovšetkým rozvetvených kyselín, aby sa získali zodpovedajúce kyseliny nerozvetvené. Ide predovšetkým o spôsob izomerizácie aspoň jednej nasýtenej rozvetvenej kyseliny zohrievaním, ktorého podstata spočíva v tom, že sa uskutočňuje v prítomnosti účinného množstva irídiového katalyzátora a v prítomnosti promótora, ktorý obsahuje jód alebo bróm, pričom molárny pomer promótor/irídium je v...

Amidy karboxylových kyselín, botryticídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie na ničenie Botrytis

Načítavanie...

Číslo patentu: 281730

Dátum: 21.05.2001

Autori: Harreus Albrecht, Ammermann Eberhard, Eicken Karl, Rang Harald, Goetz Norbert, Lorenz Gisela

MPK: A01N 37/22, C07C 233/64, A01N 43/00...

Značky: ničenie, botrytis, amidy, prostriedok, kyselin, botryticídny, obsahom, karboxylových, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie amidov karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom všeobecné substituenty A a R majú význam uvedený v opise, na ničenie Botrytis. Ďalej sú opísané nové fungicídne účinné amidy karboxylových kyselín a botryticídny prostriedok s ich obsahom.

Mikrobiologický spôsob hydroxylácie dusíkatých heterocyklických karboxylových kyselín, mikroorganizmy Ki101 DSM 6920 a dusíkaté hydroxyheterocyklické karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279322

Dátum: 07.10.1998

Autori: Tinschert Andreas Biológ, Heinzmann Klaus, Tschech Andreas, Kiener Andreas

MPK: C07D 241/24, C07D 213/80, C12N 1/20...

Značky: kyseliny, kyselin, mikroorganizmy, hydroxylácie, karboxylových, ki101, dusíkatých, spôsob, dusíkaté, hydroxyheterocyklické, heterocyklických, karboxylové, mikrobiologický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového mikrobiologického spôsobu prípravy dusíkatých hydroxyheterocyklických karboxylových kyselín alebo ich rozpustných solí všeobecného vzorca (I). Východiskovou látkou sú dusíkaté heterocyklické karboxylové kyseliny. Vynález sa ďalej týka nových, na spôsob prípravy vhodných mikroorganizmov.

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín a 2-chlór-6-[1-metyl-3-(trifluórmetyl)pyrazol-5-yloxy]pyridín ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281492

Dátum: 04.02.1998

Autori: Roduit Jean-paul, Kalbermatten Georges

MPK: A01N 43/40, A01N 43/56, C07D 213/81...

Značky: výroby, medziprodukt, arylamidov, kyselin, karboxylových, spôsob, heteroaromatických, 2-chlór-6-[1-metyl-3-(trifluórmetyl)pyrazol-5-yloxy]pyridín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín vzorca (I), kde je každé An dusík alebo CRn (n = 1 - 5), s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík a že nie sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spojené R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od seba vodík, C1-4-alkyl alebo aryl, pričom jeden zo substituentov R1 až R5 je skupina vzorca -OR, v ktorej R je prípadne substituovaný aromatický alebo heteroaromatický zvyšok...

Spôsob mikrobiologickej prípravy aromatických hydroxyheterocyklických karboxylových kyselín, mikroorganizmy Pseudomonas acidovorans a Alcaligenes faecalis

Načítavanie...

Číslo patentu: 279050

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kiener Andreas, Rohner Markus, Heinzmann Klaus

MPK: C12P 17/12, C12P 17/14, C12N 1/21...

Značky: hydroxyheterocyklických, pseudomonas, karboxylových, mikroorganizmy, mikrobiologickej, přípravy, kyselin, acidovorans, alcaligenes, aromatických, spôsob, faecalis

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa mikrobiologický spôsob prípravy hydroxyheterocyklickej karboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I). Východiskovou látkou je zodpovedajúca heterocyklická karboxylová kyselina. Postupuje sa tak, že sa aeróbna biomasa obsahujúca mikroorganizmy rodu Pseudomonas a/alebo rodu Alcaligenes, a/alebo mikroorganizmy s označením DSM 7202 a zužitkujúca kyselinu nikotínovú pestuje s kyselinou nikotínovou a s minerálnou kyselinou v molárnom pomere...

Spôsob výroby 3-oxo- až 12-oxo-alkánových karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 270178

Dátum: 13.06.1990

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: 3-oxo, karboxylových, spôsob, výroby, kyselin, 12-oxo-alkánových

Text:

...ale len jeho časř odtshovač z procesu.Volba reaktívneho rozpúštadla je daná jeho ŕyzikálnymi vlastnosťami ako je teplota tuhnutia, teplota varu a jeho chemickou reaktivitou. Nízka teplota tuhnutia reaktívneho rozpúštadla umožňuje ozonizáciu východiskove suroviny pri nízkych teplotách aj v pritomnosti vody, čo je dôležitá pri ozonizácii látok lahko prchavých alebo látok, pri ozonizácii ktorých vznikajú prchavé látky. Teplota varu...

Kyselé amoniové soli vícesytných karboxylových alifatických kyselin a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268011

Dátum: 14.03.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 87/30

Značky: alifatických, vícesytných, amóniové, způsob, přípravy, kyselin, jejich, karboxylových, kysele

Text:

...i obráceně, tedy nejprve se rozpusti kyselina a potom aminoalkylbenzen. Vhodná je i varianta, kdy se připravi roztoky, jednak aminoalkylbenzenu, jednak kyseliny, s výhodou za zvýšených teplot, načež se oba roztoky smichají.V případech, kdy při přípravě dojde k rychlému vysráženi kyselých soli obecného vzorce I, lze reakčni směs zahřát, případně až k teplotě varu směsi, eventuálně za přidavku rozpouštědla, ą získaný roztok pomalým ochlazovánim...

Způsob stanovení obsahu vyšších karboxylových kyselin na mikromletém vápenci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259321

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sodomka Josef, Petru Jaroslav, Mika Vratislav

MPK: G01N 15/08

Značky: kyselin, mikromletém, vápenci, způsob, karboxylových, obsahu, vyšších, stanovení

Text:

...narušení nebo rozpuštění. Tím dochází k direrencování času vsakování závislého na množství vyšší karboxylové kyseliny nebo jejího derivátu na povrch vápence.Vsakování je ovlívněno rovněž kvalitou a způsobem zpracování samotného vápence. Proto je pro určitý druh vápence nutno připravit odpovídající srovnávací standardy o známém obsahu stanovené látky.Volbou činidla a jeho koncentračního složení lze rychlost vsakování podstatné ovlivnit tak, aby...

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 2 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 258706

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čihová Milina, Vojtko Ján, Mravec Dušan, Ilavský Ján

MPK: C07C 69/035

Značky: esterov, spôsob, výroby, benzylových, karboxylových, kyselin, uhlíkov, počtom, alifatických

Text:

...prepadom sitonom organickej fázy z deličky fáz do reaktora, sa nadávkuje 108 g 1 Inól benzylalkoholu, 78 g L 3 mólu kyseliny octovej 1,02 g 0,01 mólu kyseliny sírovej o koncentrácii 96 0/0 hmot. a 50 cm 3 n-heptánu. Esterifikáoia trvá 1 hod., počas ktorej vznikne 18 r reakčnej Vody, čo zodpovedá úplnej premene benzylalkoho-lu na ester. Voda sa priebežne vydestilováva vo forme azeotropu s n-heptánom a kyselinou octovou, ktorá V množstve celkove...

Způsob přípravy reakčních produktů vyšších karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257563

Dátum: 16.05.1988

Autor: Urbánek Josef

MPK: C07C 103/87

Značky: kyselin, aminy, reakčních, způsob, polytopickými, vyšších, produktů, přípravy, karboxylových

Text:

...vyznačují výrazně lepšími vlastnostmi, jelikož ve srovnání se stávajícími heterocyklickými produkty si zachovávají svou aktivitu a penetrační schopnost i při dlouhodobém zahřívání na teploty kolem 150 OC.Dále vyšší účinek produktů připravených postupem podle vynálezu spočívá ve zlepšení adhezivních schopností živic ke kamenivu, zvláště kyselému a mokrému až o 20 8 ve srovnání s pro~ dukty heterocyklického typu - hodnoceno metodikou ČSN 65...

Katalyzátor epimerizace alfa-kyanobenzyl-esterů karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257093

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stibor Ivan, Závada Jiří, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Král Vladimír, Dvořák Dalimil

MPK: C07C 69/743

Značky: alfa-kyanobenzyl-esterů, kyselin, katalyzátor, epimerizace, karboxylových

Text:

...gestemavzorce I ER, 3 R, alfa-R,S oůä Š 0 16,5 ° /10 , benzen/ se rozpustí v 40 ml isopropylalkoholu a přidá se 2 g čerstvé přežihaného fluorídu draselného. Směs se michá při teplote 0 OC 120 hodin, načež s ochladí na -5 °C a odsaje se vyloučená krystalická látka. Promyje se ledovým ísopropylalkoholem a vysuší na vzduchu. Ziská se tak ester I konfhmnace m, 3 x alfa-sl, t.t. so 9 c,L.Š° 34 ° /1 g, chloroform/.Směs m, 312, alfa-s , a...

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 1 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 256085

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vojtko Ján, Ilavský Ján, Mravec Dušan, Čihová Milina

MPK: C07C 69/02

Značky: esterov, počtom, výroby, karboxylových, alifatických, uhlíkov, benzylových, spôsob, kyselin

Text:

...OTP 5, teplomerom a siíónovým prepadom lorganickej fázy z deličky fáz do reaktora sa nadavkovalo- 108 g 1 mól benzylalkioh-olu, 92 g 2 möly kyseliny mravčej a 1,1 g 1 hmot. vztahovaué na benzylalkohol aktivovaného práškového zeolítu H~ ZSM-ő. Reakčná zmes sa Lidržiavala pri nekoinečnom refluxe 30 minút. Potom sa do reaktora pridalo 40 cm 3 n-heptánu a vzniknuta voda sa oddestilovala. Kyselina mravčia sa v reakčnej zmesi doplnila tak, že sa...

Sposob výroby kovových solí karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254225

Dátum: 15.01.1988

Autori: Střešinka Jozef, Lichvár Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Čollák Mikuláš, Baxa Jozef

MPK: C07C 51/41

Značky: solí, karboxylových, kyselin, spôsob, výroby, kovových

Text:

...skupin 3,5 až 14 9/0 hmot.Tak v. pripade určenia kohaltnatej solí ako kaťalyzátora oxidácie cyklohexánu je vhodné kobaltnatú sol dávkovat do procesu v pod-obe roztoku, pozostávajúceho z uvedeného predného alkoholickêho vedľajšieho nproduktu FK-102 a cyklohexänu v prípade aplikácie vo výrobe dimetyltereftalátu v. rozpúštadle, pozostávajüceho okrem organických polárnych komponentov a z p-xylénu. Na pripravu kobaltnatej soli pre...

Způsob enzymové hydrolysy derivátů karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247444

Dátum: 15.10.1987

Autori: Seiner František, Petrů Vladimír, Grmela Vladimír, Koneený Dušan

MPK: C12P 7/40

Značky: enzymové, hydrolysy, kyselin, karboxylových, způsob, derivátů

Text:

...celého postupu, který nevyžaduje instalaci cenově náročného pH-statu a ani soustavnou kontrolu pracovní obsluhou,poněvadž přidaný uhličitan amonný nebo hydrogenuhličitan draselný či sodný zajištuje dostatsčnou pufrovací kapacituK výhodnému postupu podle vynálezu patří i skutečnost, že během neutralizsce vznikající kyseliny nedochází ke zvětšování objemu reakční směsi, což by v opačném případě (jak k tomu doohází při udržování pH přídavkem...

Reakční produkty vyšších nasycených a/nebo nenasycených karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252771

Dátum: 15.10.1987

Autori: Urbánek Josef, Buchta Jaroslav

MPK: C07C 103/70, C07C 103/54

Značky: produkty, nasycených, reakční, karboxylových, vyšších, nenasycených, polytopickými, aminy, kyselin

Text:

...potřeb zpracovatelů a oproti stávajíoím tuzemským a dovozovým produktům na bázi imidazolů jsou devizově významně méně náročné. Mají vyšší schopnost zvýšit přilnavost živice ke kamenivu a to i mokrému a kyselému. Vyrobené produktynemění časom své rheologioké vlastnosti e snadno se zprecovévejí za normální teploty a nemusí ee před použitím zahřívet na vyšší teploty. Toxikologioká testy prokázaly, že reakční produkty podle vynálezu jsou...

Způsob odstranění karboxylových skupin vázaných na matrici porézních, makromolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251040

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šmigol Vladimír

MPK: C07C 29/136

Značky: skupin, makromolekulárních, vázaných, karboxylových, odstranění, způsob, matricí, látek, porézních

Text:

...na skuu piny hydroxylovą a to bis(2-methoxyethozy)-dihydrohlinitanem sodným v prostředí takových organických rozpouštědel, která nereaguji s bis(2-methoxyethoxy)-dihydrohlinitanem sodným a zároveň jsou chemicky inertní vůči redukovanému sorbentuSorbent po této redukci má nulovou (titrační metodou neměřitelnou) hodnotu iontově výměnné kapacity.Způsob redukce je ujacněn v následujicím přikladě. Přík 1 ad 110 g makroporézního kopolymeru...

Spôsob prípravy esterov z viacfunkčných alkoholov a zmesí karboxylových kyselín a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237887

Dátum: 15.03.1987

Autori: Fančovič Karol, Lacko Rafael, Šimová Anna, Gašparíková Zuzana

MPK: C07C 67/54

Značky: alkoholov, kyselin, spôsob, viacfunkčných, esterov, zmesí, zariadenie, přípravy, vykonávanie, karboxylových, tohoto, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši prípravu esterov z viacfunkčných alkoholov a zmesi karboxylových kyselín so zlepšeným využitím surovín. Podstata vynálezu je v spracovaní azeotropicky oddelenej reakčnej vody nasýtenej karboxylovými kyselinami azeotropickou rektifikáciou za pridania alkylaromatického uhľovodíka, ktorým sa oddelí voda a vo zvyšku zakoncentrované karboxylové kyseliny a estery sa vracajú spolu s prednými podielmi z izolácie esteru destiláciou do nasledujúcej...

Sposob výroby ketónov a karboxylových kyselín ozonizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249239

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lacko Rafael, Šimová Anna, Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: karboxylových, výroby, kyselin, spôsob, ketónov, ozonizáciou

Text:

...možnosťou odvoclu realkč-neho tepla. Reakčná entalpia ozonizácie organických látok obsahujúcich látok obsahujúcich dvojitú väzbu na »kv-artérnom uhlíku alkánticikéhvo a/alebo cyklánického reťazca je okolo 419 k.umolĺ.Molový pomer ozónu k Východiskovej surovine sa môže ,pohybovať V rozmedzí 0,95.až 1,5. Určitý prebytok ozónu má kompenzovat jeho rekombináciu na kyslík, potlažne potrebu vozonu na vedľajšie reakcie.Teplota V sieranom filme...

Způsob stanovení obsahu karboxylových skupin v oxycelulóze a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232335

Dátum: 15.07.1986

Autor: Franc Jaroslav

MPK: C08B 15/02, G01N 25/00

Značky: karboxylových, oxycelulóze, skupin, obsahu, provádění, způsob, stanovení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu karboxylových skupin v oxycelulóze se provádí tak, že se oxyceluloza termicky štěpí při teplotě 220 až 260 °C v inertní atmosféře, uvolněný oxid uhličitý se jímá v azotometru a z jeho objevu se vypočte obsah -COOH skupin v oxycelulóze. Zařízení obsahuje vyhřívaný reaktor s injekční jehlou, která je spojena s azotometrem, obsahujícím vyrovnávací nádobku. Nenáročná a účinná metoda stanovení karboxylových skupin v...

Způsob výroby homopolymerů a kopolymerů N-substituovaných amidů a,ß-nenasycených karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223886

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dahmen Kurt, Barthell Eduard, Küster Erich, Goossens Bernhard

Značky: homopolymerů, karboxylových, způsob, n-substituovaných, a,ß-nenasycených, kyselin, amidů, kopolymerů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby homopolymerů a kopolymerů N-substituovaných amidů alfa,beta nenasycených karboxylových kyselin obsahujících opakující se jednotky obecného vzorce kde R1 a R2 představuje vodík nebo methyl skupinu, R6 a R7 představují alkylskupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, zejména methylskupiny, nebo arylskupiny, nebo R6 a R7 dohromady tvoří cyklohexylový nebo cyklopentylový zbytek, n představuje číslo 0 až 10 a X představuje zbytek aminu vzorce...

Způsob výroby N-substituovaných amidů a,ß-nenasycených karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223883

Dátum: 15.04.1986

Autori: Goossens Bernhard, Küster Erich, Barthell Eduard, Dahmen Kurt

Značky: výroby, n-substituovaných, karboxylových, způsob, kyselin, a,ß-nenasycených, amidů

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby N-substituovaných amidů ?,ß-nenasycených karboxylových kyselin obecného vzorce I, kde význam jednotlivých substituentů je uveden v opise, přičemž se jako výchozích látek použije ß-substituovaných amidů karboxylových kyselin obecného vzorce III, kde symboly jsou vysvětleny v opise, přičemž vzniklé N-substituované amidy ß-hydroxy- či ß-alkoxykarboxylových kyselin na N-substituované amidy ?,ß-nenasycených karboxylových...

Způsob bělění esterů alifatických karboxylových kyselin o počtu uhlíkových atomů 8 až 22

Načítavanie...

Číslo patentu: 223721

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šmidrkal Jan, Krob Václav, Novák Jan

Značky: esterů, počtu, bělění, atomů, uhlíkových, alifatických, způsob, karboxylových, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu bělení esterů alifatických karboxylových kyselin o počtu uhlíkových atomů 8 až 22 s monosacharidy a/nebo disacharidy. Tyto produkty jsou povrchově aktivní látky s dobrou emulgační schopností a používají se jako přísady do detergentů. Výše uvedené estery karboxylových kyselin se sacharidy se aplikují buď bez úpravy do detergentů, nebo se bělí přídavkem 1 procenta 30% peroxidu vodíku. Větší množství peroxidu vodíku nemá...

Způsob přípravy N-substituovaných amidů aromatických karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229090

Dátum: 15.04.1986

Autori: Neuman Ota, Doležal Jaromír, Zatloukal Lubomír

Značky: kyselin, amidů, n-substituovaných, karboxylových, aromatických, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-substituovaných amidů aromatických karboxylových kyselin obecného vzorce I ve kterém R značí atom vodíku, atom chloru, hydroxy- nebo aminoskupinu, A skupinu -CON(R1)-(R2), ve které R1 značí atom vodíku nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku a R2 alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo dietylaminoalkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, fenyl nebo benzyl, aminolýzou esterů aromatických karboxylových kyselin obecného vzorce II ve kterém R značí totéž co...

Způsob přípravy směsných tenzidů na bázi sulfatovaných alkylolamidů vyšších karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230792

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ambrož Vladimír, Čmolík Jiří

MPK: C11D 3/32, C11D 1/52

Značky: směsných, vyšších, způsob, tenzidů, karboxylových, kyselin, přípravy, sulfatovaných, alkylolamidů, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ekonomické přípravy tenzidů, obsahujících vedle sulfatovaných alkylolamidů vyšších mastných kyselin, alkylarensulfonové kyseliny, popřípadě 1-alkensulfonové kyseliny, při němž se pracuje s tekutými systémy a při němž se jako sulfatační činidlo užívá kyselina sírová. Smísí se tavenina alkylolamidu karboxylové kyseliny nebo směsí karboxylových kyselin s alkylarensulfonovou kyselinou a získaná homogenní tekutá směs se při teplotě 10 až...