Patenty so značkou «kapoty»

Zamykacie zariadenie pre uvoľniteľný záves prednej kapoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18409

Dátum: 23.02.2011

Autori: Ackers Heinrich, Herrmann Ralf

MPK: B60R 21/38

Značky: uvoľniteľný, zamykacie, kapoty, zariadenie, prednej, závěs

Text:

...vozidla. V oblasti ležiacej proti vývrtu má druhý upevňovací diel ďalší vývrt, zodpovedajúci priemeruprvého vývrtu. Tým je umožnené, že uvoľňovacíe zariadenie, ktoré je vytvorené akonastavovací člen jednotky valca a piestu, naráža v uhle asi 30 stupňov na čelo zamykacieho kolika, na ktorom je nasadený prvý koniec pružínového plechu, a zamykací kolík je do lícujúceho ďalšieho vývrtu zasúvaný za deformácie pružínového plechu takým spôsobom, že...

Kapota automobilu obsahujúca obloženie kapoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7731

Dátum: 05.01.2009

Autori: Jeanneau Clément, Gourvennec Thibault

MPK: B62D 25/00, B60R 21/00

Značky: obloženie, obsahujúca, kapota, automobilů, kapoty

Text:

...je zrealizované v medziľahlej stene v predĺžení pásu.Spojenie pásu s prvou stenou nezvyšuje na tomto mieste tuhosť obloženía kapoty.Predložený vynález rovnako pokrýva vozidlo, ktoré má začlenenú takúto kapotu.Vynálezu bude možné lepšie porozumieť, a ďalšie ciele, charakteristiky, detaily a výhody jeho sa prejavia zreteľnejšie vo vysvetľujúcom opise, ktorý bude nasledovať a jevyhotovený s odkazom na pripojené schematické obrázky, dané výhradne...

Vzdušný hluk absorbujúce obloženie priestoru motora motorových vozidiel, konkrétne obloženie kapoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8345

Dátum: 30.05.2007

Autori: Ebbitt Gordon, Carlson Larry

MPK: B62D 25/12, G10K 11/168, B60R 13/08...

Značky: motorových, vzdušný, priestoru, absorbujúce, vozidiel, kapoty, konkrétne, obloženie, motora

Text:

...vrstva 4 pozostáva výhodne zo sklených vlákien. Môže však byť vyrobená aj z minerálnych vlákien, respektíve z minerálnej vlny alebo z rozličných zmesí minerálnych vlákien. Sklené alebo minerálne vlákna tvoria relatívne poddajnú, mäkkú vrstvu, ktorá je podstatne hrubšia ako vrstva penovej hmoty 5. Stredná hrúbka vláknovej vrstvy 4 sa pohybuje v rozmedzí od približne 7 do 20 mm výhodne má hrúbku viac ako 9 mm. napríklad približne 15...

Zvuk pohlcujúce obloženie pre motorové vozidlá, najmä obloženie kapoty motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7292

Dátum: 08.02.2006

Autori: Czerny Hans Rudolf, Sviridenko Andreas

MPK: B60R 13/08

Značky: motora, kapoty, obloženie, motorové, pohlcujúce, vozidla, najmä

Text:

...z vrstvy 2 penového materiálu s otvorenými bunkami, ktorá je potiahnutá z oboch strán vzduchopriepustným krycím rúnom 3. 4. Vrstva 2 penového materiálu vykazuje priemernú hrúbku v rozmedzí cca 8 až 30 mm a pozostáva výhodne z duroplastického penového materiálu. Vrstva penového materiálu je relatívne ľahká jej objemová hmotnosť v nezlisovanom stave je v rozmedzí približne od 7 do 12 kg/m 3. Obzvlášť výhodne pozostáva z penovej melamlnovej...

Podporná zarážka kapoty automobilu ustupujúca pri náraze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2405

Dátum: 17.01.2006

Autori: Virgoulay Christophe, Gavillon Paul

MPK: E05F 5/00, B60R 21/34

Značky: náraze, zarážka, podporná, ustupujúca, kapoty, automobilů

Text:

...s vnútorným závítovanim 6 vo vnútri rúrky 3, aby bolo možné regulovať pozíciuVýška podstavca 2 je prinajmenšom rovná sume výšok hl rúrky 3 a h 2 nárazníka 4. Zakončenie rúrky 3, na opačnej strane voči tomu, ktoré nesie nárazník, je umiestnené v rozvádzacej trubke 7, upevnenej a centrovanej v podstavci 2 pomocou rebrovania 8 (obr. 4a 6), odlievanej s vnútomou stenou uvedeného podstavca.Rúrka 3 je umiestnená v podstavci 2 prechádzajúc...

Pridržiavacie zariadenie na zadné alebo predné kapoty karosérií motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11526

Dátum: 13.12.2005

Autor: Yilmaz Mehmet

MPK: B05B 13/02, B05C 21/00, E05C 17/04...

Značky: pridržiavacie, kapoty, vozidiel, predné, karoserií, zadné, zariadenie, motorových

Text:

...a demontáž. Okrem toho sú občas potrebné manuálne dodatočné práce na vnútornej strane zadnej alebo prednej kapoty. Táto sa musí potom široko otvoriť, na čo sa pridržiavacie zariadenie musí odstrániť a neskôr znovu0008 Pri každej montáži sa musí pridržiavacie zariadenie usporiadať na surovú karosériu a manuálne sa s ňou zoskrutkovať pri demontáži je povoľovanie skrutkového spoja väčšinou možné taktiež len manuálne kvôli obmedzeným0009 Na...

Predný čelný diel pre automobilové vozidlo, ktorý obsahuje zámok kapoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1317

Dátum: 09.11.2004

Autori: Berne Sébastien, Riviere Caroline

MPK: B62D 25/08

Značky: kapoty, zámok, automobilové, predný, čelný, ktorý, vozidlo, obsahuje

Text:

...príklade hybridné uskutočnenie,t. j. je vytvorené sčasti z kovu, sčasti z plastu. vynález však prirodzene nie jeobmedzený na takého vytvorenie čela.Konštrukčná čelo 1 má všeobecne tvar vpodstate kvádra, ktorého stredná rovina je vpodstate zvislá amá prednú hlavnú geometrickú llcnuplochu a zadnú hlavnú geometrickú Iícnu plochu.Konštrukčná čelo 1 obsahuje homý vodorovný nosník g vymedzujúcí hornú stranu konštrukčného čela, ktorý prebieha...

Zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2733

Dátum: 11.12.2000

Autor: Ambrož Petr

MPK: E05B 65/19

Značky: kapoty, zaistenie, zariadenie, uzávěru, vozidla

Text:

...uložená dvojica bežcov g, g. Na tento účel sú v konzole 1 vytvorené dve drážky Q, 13. V konzole l je ďalej usporiadaný aretačný člen E,ktorý v jednoduchom vyhotovení s výhodou tvon oceľová gulička usporiadanâ v priechodnom otvore l v stene konzoly 1 medzi drážkami Q, l 3 bežcov g, 3. Obidva bežce g, 3 h sú opatrené zárezom gg, 23 na aretačný člen gQ, ktorý sa v konzole 1 pohybuje naprieč voči pohybu bežcov2 3. Pomocouneznázornených skrutiek...

Zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2467

Dátum: 16.05.2000

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/00

Značky: uzávěru, vozidla, zaistenie, kapoty, zariadenie

Text:

...pohybovo spriahnutý so západkou Z uzáveru kapoty M vozidla a to pomocou lanka Q, ktoré je na prvý bežec g a západku Z Lrzáveru kapoty u vozidla upevnené pomocou nastavovacej skrutky . Na západku Z uzáveru kapoty M vozidla podľa obr. 1 je zdruhej strany upevnené lanko i uzáveru kapoty uzáveru kapoty 14 vozidla. Prvý bežec g je vkonzole 1 odpružený pružinou §. Pružinou Q je odpružená aj západka Z. Druhý bežec g je pomocou nastavovacej skrutky...

Bočný kryt kapoty motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 267337

Dátum: 12.02.1990

Autori: Skośkiewicz Ryszard, Wiediger Edmund, Bonasewicz Jan

MPK: B62D 25/10

Značky: kapoty, bočný, motora

Text:

...pružných atrmaňov, a možnosťou pohybu horného veka v priaönej rovine kapoty.Podstata vynálezu spočíva v tom, že bočný kryt je opatraný závaami, ktoré sú zasunuté do tvarových výrazov lôžka priakrutkovanáho k hornému krytu a má tvarové napínacie pružiny oripevnené k bočnámu krytu, napinaná pomocou napináka. Ložko Je vyrobené z plastickej hmoty.Pradnosťou vynálozu je rýchla a úplná demontáž bočného krytu a tým dobrý prístup k motoru a iným...

Mechanismus zvedání kapoty vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261927

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lukeš Miroslav, Štěpánek Zdeněk

MPK: B62D 25/10

Značky: mechanismus, zvedání, vozidla, kapoty

Text:

...rozměrová náročnost zástavby mechanísmu, která neomezuje přístup k motoru.Na připojeném výkresu je znázorněn mechanismus zvedání kapoty vozidla podle vynálezu. Na obrázku je vyobrazena horní pevná kapota s pevným předním držákem, do něhož je přípevněn čep výklopné~ ho závěsu, uchycujíoího v přední části výklopnou bočníoí kapoty. Do vnitřní strany otočného čepu výklopného závěsu je zasunuta do drážky zkruoovaná listová pružina, uložená...

Zariadenie na aretáciu odklopnej časti kapoty plynovými vzperami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250017

Dátum: 15.04.1987

Autor: Koscelník Klaudius

MPK: B62D 25/00

Značky: odklopnej, částí, zariadenie, vzperami, kapoty, plynovými, aretáciu

Text:

...otočné spojené s oclklopnou časťou kapoty v uzle a s ,pevnou časťou rálmu sú otočné spojené v uzle a doplnené ądorazom.Plynové vzpery .pracujú na princípe excentriclkého uloženia ot-očných uzlov plynových vzpier, vyvoldzujúcich .prítlačnú silu tlakovým prostredím pri rozdielnych polomeroch otáčania plynovej vzpery a odklopnej časti kapoty. Plynové vzpery sú namontovane tak, alby výslednlca .nimi vyvodenejsily dotläčala kapotu k zdorazu pri...

Uspořádání kapoty motoru a krytů kol samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226367

Dátum: 01.11.1985

Autori: Mohout Josef, Vancl Antonín

Značky: krytu, kapoty, strojů, motorů, samohybných, uspořádání, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání kapoty motoru a krytů kol samohybných pracovních strojů tvořené jednak vůči rámu stroje v závěsech odklopnou kapotou motoru,dále pak dvěma,horní a závěsy s rychloupínačem vybavenou spodní,částmi krytu kol,vyznačující se tím,že alespoň jedna horní část /3/ jednoho nebo více kol /10/ je pevně spojená s kapotou/2/ motoru /1/a alespoň jedna spodní část /5/ krytu jednoho nebo více kol /10/ je spojena pomocí závěsů /6/ výkyvně a pomocí...