Patenty so značkou «kapalných»

Automatický regulátor průtoku plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260556

Dátum: 15.12.1998

Autor: Res Bohuslav

MPK: G05D 9/12

Značky: regulátor, průtoku, automatický, médií, plynných, kapalných

Text:

...je plovákový průtokoměr l, ve kterém je poloha plováku 3 sledována dvojici optoelektronických záver Q. 5 umistěných ve společném držáku g. závory tvoří jeden neboĺdva vysilače Q, pracujicl ve viditelné nebo infračervené části spektra a dva příjímače 1 schopne detekce zářeni vysiiače. Výstupy pžijimačů optoelektronických zâvor jsou připojeny na vstup čislicového rozhodovaciho členu s generátorem impulsů E, na jehož výstupu je reverzibilni...

Způsob stanovení koncentrace zinku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260524

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 31/16

Značky: stanovení, kapalných, koncentrace, způsob, mazivech, zinku, pevných

Text:

...hmot. neutrálního nosiče, N,N-dimetyl-N,N-di-/11-ethoxykarbonylundecy 1/diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetrametyl-3,E-dioxaoktandiové. Titrace byla prováděna za intenzívního míchání při teplotě 295 Í 2 K. K ustálení rovnováhy bylo po každém přídavku titračního činidla vyčkáno 0,5 až 1 minutu. Jako titračního činidla bylo použito roztoku kyseliny etylendiaminotetraoctové, c 102 mol/1 a dietanolaminu, c 1 mol/1. Titrovány byly roztoky 10,0 ml...

Způsob výroby cementářského slínku z kapalných nebo pevných chlorovaných organických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260434

Dátum: 15.12.1998

Autori: Neubauerová Libuše, Špirhanzl Jiří, Karásek Viktor, Rott Jiří

MPK: C04B 7/36

Značky: výroby, slínku, pevných, kapalných, chlorovaných, cementářského, organických, odpadů, způsob

Text:

...způsobem podle vynálezu, kterého podstatou je výroba cementářského slínku z kapalných nebo pevných ohlorovaných organických odpadů za současného snížení teploty výpalu, přičemž kapalné nebo pevné chlorované odpady jsou ekologicky nezávadným způsobem spalovány jako částečně náhrada ušlechtilého kapalného nebo plynnêho paliva. Způsob spalování výše uvedených odpadů lze volit bud v hořáku rotační pece, nebo za redukčních pod 4Inínck v...

Zapojení elektromagnetu, zejména elektromagnetického ventilu k řízení průtoku plynných nebo kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260417

Dátum: 15.12.1998

Autor: Úlehla Jiří

MPK: H01H 51/06

Značky: elektromagnetického, kapalných, elektromagnetů, zapojení, řízení, průtoku, plynných, zejména, ventilu, médií

Text:

...tyristoru je spojene s jedním, vývodeoí kondenzátora, k jehož druhému vývodu je do série připojen první odpor zapojený ,na katodu první diody a paralelné ke kondenzátoru je připojen druhý odpor. Místo druhého vinutí cívky je použito třetího odporuVýhoda tohoto zapojení spočíva především v~ materiál-olive úsgtíře, činící až 50 0/0 dosavadní spotřeby používaného měděnélír drátu na vínutí cívky elektromagnetického ventile. Mimo to je...

Způsob snižování obsahu vody nebo dokonalého odstraňování vody z kapalných materiálů citlivých k teplu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270578

Dátum: 12.07.1990

Autori: Ollári István, Makai Gyula, Ádám István

MPK: B01D 1/14

Značky: materiálů, dokonalého, odstraňování, kapalných, obsahu, teplu, způsob, snižování, citlivých

Text:

...odparky.Pri použití filmová odparky a povrchem 150 m 2 je zapotrabí 10 000 Nm h vzduchu. Propráci penové kolony se atejným výkonem doatačuje 500 Nm h 1 vzduchu, to znamená, že prizpůsobu podla vynálezu je spotřeba vzduchu jednou dvecetinou potrebného množství pro filmovou odparku. Proto se podstatné aníží potrebná energie pro prenos a pro ohrátí vzduchu. Jakožto výhody způeobu podle vynáleru ae aouhrnně uvádía) Ddstranení obsaženáho množství...

Kombinovaný cyklonový separátor kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270029

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/00

Značky: cyklónový, kapalných, separátor, kombinovaný, nečistot, tuhých, plynů

Text:

...vodorovný řez vetupním prostoremse svialým kanálem s kepalinovými žldbky.Ve vertikální nádobě 1 je pomocí dolní přepážky g, střední přepážky 3 s horní přepážky 1 vytvořen vstupní prostor 2, dolní prostor Q, horní prostor 1 a výstupní prostor §. Vstup 1 plynu je zsveden do vstupního prostoru 2, ve kterém je umístěn svislý kanál 2,který prochází dolním prostorem § e ústí do horního prostoru 1. Mezi vstup 13 plynu a svislý kanál g je...

Odlučovač pro zachycování kapalných aerosolů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269233

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pětioký Karel, Servus Stanislav, Cvrk Zdeněk

MPK: B01D 45/08

Značky: zachycování, kapalných, aerosolů, odlučovač, plynů

Text:

...a rozdělovaly je na dvě části, přičemž jsou v podelné ose vytvořeny na vstupu do trubkových svodů dvě samostatné sběrné štěrbiny n dvě svodne komůrky.Lamelové sekce, ze kterých je odlučovač sestaven, jsou na obou koncích trubkových svodů uloženy v trubkovnicích, pomocí kterých jsou vymezeny rozteče jednotlivých lamelovych sekcí a které současně umožňují vytvoření kompaktní lamelové vložky jako celku.Hlavní výhodou odlučovače podle vynálezu...

Dekontaminační zařízení radioaktivních kapalin na snižování radioaktivity kapalných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269190

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera František, Kábela Josef, Urbančík Libor, Kokojan Vladimír, Kouřil Jiří

MPK: G21F 9/04

Značky: kapalných, roztoku, kapalin, radioaktivity, dekontaminační, radioaktivních, snižování, zařízení

Text:

...ns textilnín nosiči 6 až 9 x. Deläí nezanedhstelnou výhodou použití sorbsntů nanesanjch na textiliích je možnost jednoduché konstrukce filtru bez výrobnä náročných prvků drenážních orgánů,která musí zajistit zeohycení srn eorbentu do velikosti nenší než 0,2 nm. Při pou~ žití textílie je sorbentem celá textilie. Jednoduchá s lsoiná konstrukce umožňuje neaklsdovst obrovská objemy rsdiosktivního odpadu, ale rovnou koncentrovnt nebezpečné vysoce...

Zařízení na dopravu kapalných nebo plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269185

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hořák Václav

MPK: B65G 53/00, B65G 51/18

Značky: zařízení, látek, dopravu, plynných, kapalných

Text:

...médium prochází motorem beze změny eměru průtoku. Je dopravováno dutým hŕídelem motoru, opatřenćho uvnitř ěnekem, přičemž Sue) nebo vrtule je a hřídelem pevné apojen. Průtočąý průřez v eaeím,výtlačnám i čerpaoimkanile může být .co do tvaru i rozměru konstantní. Výhodou je, že příno na hřídeli je naaazen rotor, ktorý je zaplavován mádiem a čerpadlo tedy nepotřebuje Into uspořádání je doeaženo menších strát při prútoku čerpané látlq....

Způsob zpracování tuhých nebo kapalných odpadů z výroby plochých nebo kapilárních memrán a vláken z nativního nebo modifikovaného polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268986

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rufus Ján, Mravčák Stanislav, Pechočová Mária, Pechoč Vladimír, Štefaničáková Alena

MPK: D01F 6/66

Značky: výroby, modifikovaného, polyfenylenoxidu, zpracování, způsob, kapilárních, vláken, kapalných, odpadů, nativního, tuhých, plochých, memrán

Text:

...se zbytky roztoku a tuhé odpady roztřídí podle druhu. Tuhé odpady se pořežou na kousky do velikosti 2 cm a po vysušení se rozpustí v chlorovaných uhlovodících nebo jejich směsích na roztok o koncentraci 5 až 25 hmot. a viskozitě 1 až 15 Pa.s. Na toto složení se upraví i kapalné odpady přídavkem polymeru nebo rozpouštědel. Pro zpracování tohoto roztoku na porézní vlákna nebo ploché membrány se roztok připravuje 5 přídavkem srážedla jako...

Způsob výroby kapalných farmaceutických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268831

Dátum: 11.04.1990

Autor: Schwabe Karl-dietlef

MPK: C11D 3/37, A61K 31/545, A61K 9/08...

Značky: způsob, výroby, farmaceutických, kapalných, přípravků

Text:

...vztaženo na celkovou hmotnost kapalněho farmaceutického prípravku.Jako blokový kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu je zvláště výhodný polyethylen-polypropylenglykol 1800, který se v další části označuje také jako PPG 1800.Zvláště výhodné se postupem podle vynálezu připravují parenterálně aplíkovatelné farmaceutické přípravky na bázi derivátů cafaloaporinu nebo penicilinu. Samozřejmou podmínkou je, že uvedená lěčiva musí být...

Zařízení na výrobu kapalných produktů dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268432

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: zařízení, produktů, vzduchu, kapalných, výrobu, dělení

Text:

...na tlak odpovídající výtlaku nízkotlakého kompresoru. Zapojení brzdícího kompresoru expanzní turbíny umožňuje vyrobit zařízení pro danou produkcí kapalin s malými rozmery oproti známým provedením, tj. s nízkými investičními náklady.Na výkresu je zjednodušene technologické schéma zařízení, které produkuje veškerý kyslík v kapalném stavu a část dusíku v kapalném stavu. Nízkotlaký kompresor l stlačuje atmosférický vzduch v dopravovaném množství...

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí kyseliny sulfojantarové za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268340

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nikl Stanislav, Novák Josef, Vodák Zdeněk, Klíma Zdeněk, Brotánek Pavel

MPK: C07C 143/68, C07C 69/40

Značky: bázi, kapalných, přípravy, solí, tenzidů, způsob, sulfojantarové, tlaku, kyseliny

Text:

...rozkladu ten 2 CS 268 340 B 1zidů. Nejvłtli výhodou včasneho přidavku foroalinu je zaeezen 5 hydrolýzy požadovaných esterů, nebo i výthozich esterů kyseliny oeleinove. Ve svých důsledcich vede k dosaženl vyšších stupňů konverze, snłženł potřeby ztekucujicich látek a zlepšení vzhledui organoleptických vlastností konerčnich produktů.Jak bylo uvedene, postupuje za vysoké teploty hydrolyza esterů volnou bázivelmi rychle. Důležítou podmłnkou...

Dvoustupňový odlučovač kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268243

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: dvoustupňový, nečistot, odlučovač, plynů, kapalných, tuhých

Text:

...dolní í horní základnou, která jsou uoíatäny souose nad sobou tak, žs disk největšího průnäru je dole A nad ní jsou postupně disky uaněího průměru. Vrěak rozdělovačs je ukončan kužolovýn diskom ve tvaru plná kužalovó plochy, ktorý ná menší průněr nał nojnoněí konolý kužslový disk. Všechny dloky jsou od seba nsvzijsn oddčlany nazaramí.Hlavní výhoda dvoustupñového odlučovača kapalných a tuhých načíatot z plynu podla tohoto vynálazu spočíva v...

Způsob termické separace prachových, jemných nebo kusových odpadových materiálů od kapalných fází a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268237

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pospíšil Josef, Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja

MPK: B01D 43/00

Značky: kapalných, jemných, provádění, separace, způsob, fázi, odpadových, kusových, materiálů, zařízení, prachových, termické

Text:

...při zpracovávání těchto odpadových materiálů, přínosem je i značná ekonomická efektivnost řešení dle Vynálezu.Konkretní příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen scheoaticky na přiloženém výkresu.Zařízení dle vynálezu sestává Z rotační kovové rezorty L, plynotěsně uzevřené ttsněním á, která je šikmo uložena na hnacích kontaktních kladkách g. Kontaktní kladky g jsou připojeny na výkonový transfonnátor 2 s regulátorem 19 a...

Způsob převedení organických látek a živin koncentrovaných kapalných organických substrátů, jako jsou biologické kaly nebo kejda hospodářských zvířat, do pevné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267560

Dátum: 12.02.1990

Autori: Paska Igor, Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Kühnel Egon

MPK: C05F 7/00, C05F 3/00

Značky: organických, živin, zvířat, látek, substrátů, kejda, hospodářských, převedení, biologické, fáze, způsob, kapalných, koncentrovaných, pevně

Text:

...°čištění například biologickýn aktivačnía čištění a dále odseparovaná tuhá část,která je vedena do nisiče 2 na nějž navazuje konpostovací reaktor Ž e výstupen 5.Mechanické vlastnosti hunusovóho substrdtu z hlediska vhodnosti pro separační procesy je při ton nožnć do značná níry ovlivňovat i sanotnýni konpostovacíni procesy. Tak např. strukturu hunusoveho sulstrátu lze příznivč ovlivnit, že se k od cs 267 560 B 1 3dřlenć pevné fázi kcjdy přidň...

Zapojení průběžného měřiče složení kapalných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265877

Dátum: 14.11.1989

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01N 9/10

Značky: složení, kapalných, zapojení, měřiče, směsi, průběžného

Text:

...S kolíaáním výšky hladiny měřené ka» dovanou hodnotu.Hlavni o lomu měřené kapaliny Ž. ke kompenzaci vlivu změnpaliny Ž, která je re l a 2 vyplývá, že funkce odra Z uspořádání podle obr. b mohou být epojeny, zového kužele g a odrazového váleěku 25 bude vodorovná ploškapokud na vrcholu odrazového kužele nahražující horní základnu odrazového válečku 3 b. Současně jsou v osvětlovacim světlovodném svazku la i enímacisvětlovodná vlákna. složení...

Dvoustupňový odlučovač kapalných a pevných částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265273

Dátum: 13.10.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: plynů, dvoustupňový, kapalných, pevných, částic, odlučovač

Text:

...uspořádání tím, že kapalina zachycená na vnitřní straně horního dílu odlučovacího prvku stéká s kapatinou odtoučenou ve filtrační vrstvě spodního dilu vnitřním prostorem spodního dilu přímo do sběrného prostoru.Na výkrese je schematicky znázorněn v nárysu příklad provedení odlučovače podle vynátezuaV nádobě 1 odlučovače je ve spodní části vestavěna spodní trubkovnice 5 oddělující vstupní prostor 3 od sběrného prostoru 2. V...

Odlučovač s filtračními prvky pro odlučování kapalných a tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265272

Dátum: 13.10.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: částic, filtračními, tuhých, plynů, odlučování, prvky, kapalných, odlučovač

Text:

...stejný tlak, takže pro převod nečistot odloučených druhým odlučovacím stupněm nemusi být použito sífonu, dále že proud plynu v děrované trubce filtrač~ ního prvku stoupá vzhůru, přičemž odloučené nečistoty stékají po stěně děrované trubky filtračního prvku dolů, a tak již vyčístěný plyn přichází do minimàlního styku s odloučenými nečjstotami. Další výhoda spočívá v tom, že všechny filtrační prvky jsou stabilizovány ve svislé poloze najednou...

Odlučovač pevných a kapalných nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265271

Dátum: 13.10.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: nečistot, odlučovač, plynů, kapalných, pevných

Text:

...takže nezaplavují spodní částí vrstev aglomeračních fíltračních prvkůa nezmenšují tak jejích účínnou plochu.Na výkresech jsou schematícky znázorněny příklady provedení odlůčovače pevných a kapalných nečístot z plynu podle vynálezu, na obr.1 s přepouštěním ve vnitřním prostoru odlučovače a na obr 2 s přepouštěním mímo nádobu odlučovače.da obr.1 je v nádobě 1 odlučovače, v aglomeračním pros toru 3 opatřeném ímpakční deskou § a vytvořeném v...

Zařízení pro dávkování kapalných až pastovitých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264905

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šmerda Stanislav, Bujdoš Ctibor, Gabriel Petr, Koška Václav

MPK: G01F 11/00, F04B 7/04

Značky: pastovitých, dávkování, kapalných, látek, zařízení

Text:

...odpovídá svým kuželovým tvarem kuželovému vybrání lg ve víku 4. Součástí zařízení je neznázorněné poháněcí ústrojí pro vyvozování vratného pohybu plunžrulg mezi přední úvratí, kdy jeho čelo ll dosedá na kuželové vybrání lg víka 2, a zadní úvratí,kdy čelo ll plunžru lg leží mimo ústí vstupního otvoru Z na jeho straně odvrácené od víka l.Poháněcí ústrojí nebo spojení mezi ním a plunžrem lg jsou upravený tak, že umožňují vysunutí plunžru lg do...

Stabilizátor tlaku postřiku aplikátorů kapalných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264776

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Petr, Bareš Pavel

MPK: B05B 15/00

Značky: kapalných, tlaku, stabilizátor, postřiků, hnojiv, aplikátoru

Text:

...deskou membrány a dosedací plochou tělesa stabilizatoru. Velikost této mezery je určena polohou membrány při vyrovnání silováho účinku jednak ze strany postřiku a jednak ze strany regulovatelného tlaku vzduchu.stabilizátor tlaku postřiku aplikátorů kapalných hnojiv podle vynálezu umožňuje dá kové ovládání, pomocí tlaku vzduchu, velikosti tlaku kapaliny v rozvodu postřiku pri jeho s časné stabilizaci. Použití popsaného stabilizátoru odstraňuje...

Zařízení pro zahušťování kapalných radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264449

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G21F 9/16

Značky: kapalných, radioaktivních, zahušťování, odpadů, zařízení

Text:

...e vstup § chladicího média a odparke je dále opatřena výstupem É do pece a výstupem 1 do jímky kondenzátu. To znamená, že kspalný rsdioaktivní odpad se nejprve přečerpá do cdparky, která je vyhříváns topným médiem s míchedlo je přepnuto na vysoké obrátky. Při tomto režimu se odpad koncentruje a brýdové páry z odparky odcházejí do kondenznčního systému odparky. Po ukončené koncentraci se do prostoru odpatky nadávkuje potřebné množství...

Míchací zařízení, zejména pro míchání vícefázových kapalných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hruban Konstantin, Rybníček Zdeněk, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/16

Značky: kapalných, vícefázových, zejména, míchací, zařízení, soustav, míchaní

Text:

...hřídele 3 prochází ucpâvkou lg a ložiskem lg, spojenými s víkem nádoby l a dále pokračuje ve směru nahoru k dalšímu neznázorněnému ložisku a pohonné jednotce. Spodní michadlo 5je obklopeno horní válcovou částí g, tvořící horní ústí církulační vestavby 1, která pokračuje souose s osou ll hřídele g dolů ke dnu nádoby l kuželovým přechodem lg a navazující spodní válcovou částí 2, která mi větší průměr než horní válcová část g. Pod horním...

Zapojení k řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností, vytékajících ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263619

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tůma Jiří, Pokorný Miroslav, Morávka Jan

MPK: G05D 11/02

Značky: zásobníku, řízení, vlastností, kapalných, sypkých, druhu, proměnlivých, dávek, zapojení, téhož, vytékajících

Text:

...modelu je přiveden na druhý vstup přímovazebního regulátoru a druhý výstup estimátoru parametrů modelu je přiveden na druhý vstup zpětnovazebního regulátoru.Výhodou zpúsobu řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu a zapojení k provádění tohoto způsobu je nezpožděná reakce na změny zadaní doby toku dávok a přesnější regulace skutečně doby toku docílená adaptaci parametrů přímovazebního a zpětnovazebního...

Průmyslový hořák pro spalování plynných a kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263135

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hill Eduard

MPK: F23D 17/00

Značky: průmyslový, horák, spalování, kapalných, palív, plynných

Text:

...podle vynálezu, sestávající ze skříně s centrálním kanálem pro axiální přívod sekundárního spalovacího vzduchu, po jehož obvodu je uspořádána soustava trysek pro přívodvprimárního spalovacího vzduchu do směšovacího prostoru, na nějšň navazuje ústí hořáku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v centrálním kanálu je umístěna posuvná redukční clona, opatřená nejménějjedním řídícím otvorem, jehož průřez je v rozmezí 0,05 až 0,95 násobku menší...

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262111

Dátum: 10.02.1989

Autori: Morávka Jan, Tůma Jiří, Maršík Jaroslav

MPK: G05D 7/06

Značky: druhu, regulátoru, dávek, téhož, zapojení, proměnlivých, kapalných, sypkých, adaptivního, výtoku, nelineárního, vlastností

Text:

...a skutočnú intenzita to-ku materiálu při posledním vyprazdňování zásobníku. Další výhodou zapojení nelineárního adaptivííího regulátoru pro řízení doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu je jednoduchost realizace a vyšší účinnost a robustnost, rovněž jednoduchost výchozího nastavení parametrů a odolnost k poruchoxvým změnání vstupních veličín.Na připojeném obr. 1 je graficky znázorněn možný postup adaptace...

Zapojení pro separaci fluoridů z pevných a kapalných vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262053

Dátum: 10.02.1989

Autori: Píša Jiří, Braun Petr

MPK: B01D 3/14

Značky: kapalných, separaci, vzorků, fluoridu, zapojení, pevných

Text:

...tomto případě voda - se vrací zpět do destilační baňky. Tím se transportní cyklus uzavírá. Teplota varu směsi v destilační baňce za běžného tlaku je dána obecně složením, v tomto případě především molárním zlomkem vody, protože během destllace se voda kontínuálně vrací zpět, je molární zlo 4mek -vody v destílačííí baňce stály, a proto i teplota varu je prakticky stálä. Vhodné teploty destílece se dosahuje vhodným počatečním složením...

Způsob čištění kapalných radioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků a radionuklidů uran rozpadové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 262015

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vaněk Karel, Dřízal Zdeněk, Gála Jan

MPK: G21F 9/04

Značky: obsahem, pracích, kapalných, prostředků, rozpadové, čištění, radionuklidu, způsob, odpadů, řady, radioaktivních

Text:

...podle vynálezu, při něm je využite hydroxídu vápe- 2 252 015 natého a železité soli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kapalný radioaktivní odpad okyselí kyselinou sírovou na pH menší než 5. Potom se přidá roztok barnaté soli v množství odpovídajícím koncentraci barnatých iontů v rozmezí 1 až 100 mg/1 kapalného radioaktivního odpadu a železitá sůl v množství odpovídajícím koncentraci železitých iontů v rozmezí 40 až 1000 mg/1 kapalněho...

Zařízení pro nanášení kapalných substancí na ploché díly

Načítavanie...

Číslo patentu: 259145

Dátum: 17.10.1988

Autori: Foks Jiří, Tylajka František, Gaja Jan

MPK: A43D 95/14

Značky: kapalných, nanášení, substancí, díly, zařízení, ploché

Text:

...hřidele s výstředniký se zcelà rovnoměrněvposouvaji obě tožiskové podpěry, tekže v käždém ůhlověm pootočeni hřidete V istàLezůstàvávrovnoměrnà pracovni štěrbina po celé déĺce nanášeciho válce á přiťtačného vàtce To se přiznivě projevuje rovnoměŕnýmpnanâšenimpbarvicich směsi. Tločné pružiny vzepřené me. zistavěc 1 mi«maticemi a opěrnými třmeny zajíšĚuji potřebnéodprułeni přitlačného válce v připadě nerovnosti ttoušłky opracovávených...

Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259071

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zvěřina Karel, Szabo Jozef, Kroupa Petr, Rhoads Dean, Schnackel Jay, Tlučhoř Zdeněk

MPK: B01J 19/00, H05H 1/00

Značky: provádění, způsob, látek, práškových, proudu, tohoto, plynných, plazmatu, zpracování, kapalných, způsobu, zařízení, tuhých

Text:

...se může zahřivat naný produkt nebo produkty se nohou ochlazovat na teplotu njžjwnež 2 300 K během 0,05 až 1 sec., proud plezmatu se může V zehřivat ohmickým ohřevemelektrfckým výpojem, ediabetjckou.kompraát mochanłškým łkrçbnim ą působenłn magnqt 1 ok 6 ho~p 9 tą,~nebo vyaqkofrokvončnłm ohřcvem fonťovo ŕozçnanc 1 iPŕnudnĺušÁ . matu sa můžn komprimdvat pnůchodem tapeta ízolovanou trysknu,ÁÁ.přidavnbhb plynnćho mediá. Elektrický výboj go může...

Papírovina pro výrobu filtračního papíru a kartónu k čištění kapalných produktů ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259023

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sazonova Galina, Ivanova Inna, Nevolin Valerij, Bantikov Alexandr, Novikov Gennadij, Alešin Vasilij, Kudrjašova Nina

MPK: D21F 11/14, D21H 5/12

Značky: čištění, produktů, výrobu, filtračního, kartónu, papíru, papírovina, kapalných

Text:

...noammenm qncna naoüuąx nepernöos Qunhrponanbnoü óymarn.TaKHM o 6 pa 3 oM, nocraanexuan uenb nocwnraercx TBM, HTC öyMamHau.Macca uns HSPOTOBHEHHH Qnnbrponanbnoň öymarn H Kapwona nan OWHCTKH mnnxux HemTenponyKTOB, conepmamaa uenhwnosy na xnoňnoň npeaecnnu, ôenenym nucrnennym uennmnosy,o 6 paöoraHHympacTBopoMmenoqu,nnonoxnoBuHon,cornacnon 3 o 5 peTeHnm,coepmnm axaqecraenonoxnannnoncnemçcmopuosänaoeaonoxuoannoncreunepawypoňpacraopeHm s none...

Způsob dělení vzduchu nízkoteplotním procesem s výrobou kapalných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258533

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chrz Václav, Brabec Jaroslav, Kouba Milan, Sýkora Jiří, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, dělení, způsob, procesem, nízkoteplotním, výrobou, produktů, kapalných

Text:

...tlak 0,6 Hra. V chladiči g se jeho teplota sníží na 5 °c a za této teploty se z něj v adsorbéru 3 odstraňuje oxid uhličitý a voda adsorpcí na molekulových sítech. Na výstupu z procesu adsorpčního čištění se smísí s druhým proudem expandovaného vzduchu a tvoří tak vstupující vzduch nízkoteplotního procesu. Ten vstupuje do turhokompresoru Q o výkonu 1 000 kmol/h, kde je stlačen na tlak 3 MPa a ochlazen vodou v dochlazovači § na 30 °C. Dále...

Způsob zkoušení frakční odlučivosti nebo frakční propustnosti odlučovačů tuhých a kapalných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 258523

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vítek Jan

MPK: B01D 49/00

Značky: částic, odlučivosti, kapalných, frakční, tuhých, zkoušení, odlučovačů, propustností, způsob

Text:

...výsledky celkové odlučivosti u jednotlivých souběžných dvojic měření.souhěžně se stanoví celková odlučivost respektive celková propustnost u dvojice odlučovačů - zkcušeného a standardního, a to za stejných podmínek a zn použití odlučovaného materiálu definovaných vlastností. Toto souběžné stanovení se opakuje s použitím jiného odlučovaného materiálu, který se od materiálu použitého v předchozím stanovení liší výrazně ve vlastnosti nebo...