Patenty so značkou «kapalinou»

Zařízení pro ochranu dmychadel pracího vzduchu s rourou zaústěnou do nádrže s kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270271

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bartoněk Jan, Pleský Vladimír

MPK: B01D 47/02

Značky: zařízení, pracího, dmychadel, nádrže, ochranu, vzduchu, zaústěnou, rourou, kapalinou

Text:

...sloučenlny obecnóho vzorce Vkde R a R 1 mąlĺ výĺe uvedený význam. s halogenačnĺm čínldlom.vhodnými halogonačníml člnídiy Jsou thionylchlorid, ponlachlorld íoaioročný. trichlorld loaio rečný a trlbromld iosíorečný. Rsakca so může provádět v přítomnostl lnsrmíłzo rozpouštědia jako je toluen. bonzen. dlethylothor nebo tstrahydroíuran.Sloučonlny obscnóho vzorco V sou bud známé sloučenlny nobo mohou být připrawny postupy analoglckýml ss známým...

Upínací hlava pro zkoušení zejména trub tlakovou kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267520

Dátum: 12.02.1990

Autor: Křemenský Pavel

MPK: G01L 19/00

Značky: kapalinou, tlakovou, upínací, hlava, zkoušení, zejména

Text:

...lmpąliny a jednak odvztlušňovaci otvor.Podstata rynálozu spočivá. v tom, že v tčlese jo posuvzaě uložon pohyblivý díl s vmltľ-nąĺxrl naváděcirą Icüolom a. ozubeným Věuceną ktorý joW záběru s pastorkcz šancí jednotky. Z-íozí tůlosom a pohyhli.jxzl dilem je unnistčn pružný tčsnicí. prvok, přičemž otvor luřitoku a odtoku tlakové kapaliny je vytvořon v dohxi části tčlosarýhodou qzízmcí hlavy podle xjyuaálozu je její jodzxoduché...

Stabilizační kanál kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266749

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kroupa Petr, Szabó Josef, Brzoň Jaroslav, Brzoň Václav

MPK: H05H 1/28

Značky: stabilizovaného, plazmového, stabilizační, kanál, hořáku, kapalinou

Text:

...patrné z obr. 1, je stabilizační kanál podle vynálezu, uspořádaný mezi vnitřní tyčovou katodou l a čárkovaně naznačenou vnější rotační anodou g hořáku, tvořen dvěma válcovitými stabilizačními elementy Q, 5. Stabilizační elementy Ä, A vytvořené z keramickcýh trubek,jsou uspořádány v pouzdře nebo samostatných pouzdrech § stabilizačního kanálu, uspořádaném v tělese lg plazmového hořáku. uspořádání je takové, že v pouzdře á stabilizačního kanálu...

Stlačitelný plováček ke kontrole tlaku v uzavřených lahvích s kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266533

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakl Jiří, Houžvic Vladimír

MPK: G05D 16/12

Značky: uzavřených, lahvích, kontrole, kapalinou, plováček, tlaku, stlačitelný

Text:

...stlačitelného plováčku při atmosférickém tlaku po, která musi být rovna neb menší než hustota kapaliny v láhvi, zatímco äí je celková hustota stlačitelného plováčku při požadovaném tlaku pl, která musí být rovna nebo větší než hustota qk kapaliny V láhvi. Způsob kontroly dosaženi požadovaného tlaku V láhvi je založen na sledování polohy nebo poklesu do kapaliny v láhvi ponořeného, do láhve před zazátkováním vloženého, stlačitelného...

Způsob postřiku nožů a/nebo porubního předku tlakovou kapalinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264105

Dátum: 13.06.1989

Autori: Wrulich Herwig, Schetina Otto, Schöffmann Franz, Zitz Alfred

MPK: E21C 25/04

Značky: tohoto, nožů, předku, způsobu, porubního, postřiků, zařízení, způsob, tlakovou, kapalinou, provádění

Text:

...kanálů na obvodu pouzdra přibližně o trojnáaobněm světlém průměru těchto kanálů. Radiální kanály nohou tvořit radiální vývrty, přičemž rozpětí středového úhlu, který je menší než 1 ao°, je uspořádáno pravidla 6 až 10 radiálních vývrtů, takže vzhledem k obvyklým rychlostem otáčení brázdicích hlav v rozpětí od 1 do 4 a 1 lze bezpečně zabránit vznětům.Příkladné provedení vynâlezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představuje prů~řez...

Zařízení na regulaci teploty kapalinou chlazeného kovového pracovního nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263140

Dátum: 11.04.1989

Autori: Harmanský Absolón, Tocík Pavol, Škuba Andrej

MPK: B22D 27/04, B22D 17/22

Značky: kapalinou, zařízení, chlazeného, kovového, pracovního, nástroje, teploty, regulaci

Text:

...v tom, že kombinovaným ovládáním elektromagnetických ventilů různého průtoku je řízen průtok chladící kapaliny v chladicích kanálech pracovního nástroje, například kovové formy 3 tím je udržována optimální teplota. Nemůže nastat přehřátí ani podnhlazení kovové formy. Zařízení podle vynálezu není náročné na výrobu, ener gií a materiál. Po nastavení regulačního ventilu průtoku chla dící kapaliny, zařízení na regulaci teploty kovzové...

Linka na plnění přepravek sáčky naplněnými kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262974

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mück Josef, Šmíd František

MPK: B65B 51/10

Značky: sáčky, kapalinou, linka, přepravek, plnění, naplněnými

Text:

...gg je i pevná zarážka lg. Na spojovacím dopravníku § je připevněno druhé a třetí signalizační čidlo gg a gg prázdných přepravek Q. První i druhé plnicí místo gâ, gg je rovněž spojene s odváděcím dopravníkem 1,na néhž je připevněna zarážka lg a první a druhé signalizačni čidlo gg, gg plných přepravek lg. Nad první i druhé plnicí místo 53, gg je přiveden první,resp. druhý dopravník §g, gg sáčků lg naplněných tekutinou. Na koncích dopravníků gg,...

Odběrová komora pro automatickou analýzu plynné fáze nad kapalinou plynovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259722

Dátum: 17.10.1988

Autor: Horák Zdeněk

MPK: G01N 1/02

Značky: kapalinou, fáze, plynné, automatickou, analýzu, komora, odběrová, chromatografii, plynovou

Text:

...analýz také na přesností dodržování délky automatických cyklů. Vzhledem k fyzikální podstatě jevu,na kterém je analytické metoda založena,nelze vyšší přesností dosáhnout.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkrese,. Skladá se z horní odběrové části 1 a z dolní uzávěrové části 2, k níž se na odpadní trubku 3 napojuje trubka 4 s kapalinovým uzávěrem. Horní odběrovou část 1 a» dolní uzávěrovou část 2. odděluje přepážka 5,...

Chlazení rotoru elektrického stroje točivého kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259414

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotrba Vít

MPK: H02K 9/18

Značky: chlazení, rotoru, elektrického, stroje, kapalinou, točivého

Text:

...V případě, že dutina je orientována k výměníku tepla. svou větší základnou, pak složka odstředivé síly působící na kap-alínu ve směru rozšíření stěny dutiny vyvolá pohyb přístěnné vrstvy kapaliny ve směru svého působení, to je k potujícímu výměníku tepla. Tato vrstva je ohřatá teplem odvedeným z rotoru a při svém pohybu se ochlazuje v chladnější částí hřídele u rotujícího výměníku tepla. Nazpět se pak vrací střeclem dutiny, čímž Vzniká...

Způsob plnění tvarovaného hydraulického potrubí kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238023

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sasín Miroslav, Pykal Oldřich

MPK: F15B 21/04

Značky: způsob, potrubí, hydraulického, kapalinou, tvarovaného, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob plnění tvarovaného hydraulického potrubí kapalinou tak, že se nádoba obsahující kapalinu propojí s hydraulickým potrubím a vakuovou vývěvou, kapalina se promíchá a za míchání se po odstranění rozpuštěného vzduchu napustí do evakuovaného hydraulického potrubí. Jedná se o účinný a jednoduchý způsob plnění hydraulického potrubí kapalinou bez vzduchových bublin.

Způsob ejekce plynu kapalinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247112

Dátum: 28.09.1987

Autori: Pác Jioí, Jalovecký Jan

MPK: F04F 5/02

Značky: tohoto, provádění, plynů, kapalinou, zařízení, způsob, ejekce, způsobu

Text:

...ycxopnerca na Kon óýsopnou yqacrxe 6 H ncmexaew na conna 5 qepes ropnoanay 7 a Kauepy 3 CMEmeuun, rne ona saxaaŕuaaer axexrupyeymnł ras na aosnyxoàaőopnuxa 2 n CMemH naercn c HHM.Taxnu 0 őpa 50 M, nyweu Hacumenua ra 3 oM mnnxocwupů axwuànoü cpenmnocTnra ET 05 YMeHhmeI-IHG ee IUTOTHOCTH B 0011118 C COOTBQTCTBYIOHEHM YBQHHIIEHHEM CKQDOCITú ee Hcveuennn H 3 conna, qro npunoaw K noaumenum creneun-smexunn, yMeHLmennm áneprernuecxnx...

Převodník pro převod elektrického signálu na hydraulický signál, přenášený kapalinou obsahující magnetické částice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246148

Dátum: 15.09.1987

Autor: Thér Ferdinand

MPK: F15C 1/04

Značky: převodník, signálu, kapalinou, hydraulický, obsahující, signál, částice, převod, přenášený, magnetické, elektrického

Text:

...v němž dochází k působení magnetického pole na kapalinu je tvarován jako vírová komůrka l. Jde o plochou, nízkou dutinu rotačně souměrného tvaru, vylisovanou v destičce lg z nemagnetického materiálu. Dutina je uzavřena tím, že je překryta krycím kotoučkem lg,rovněž z nemagnetického materiálu. Destička lg s krycím kotoučkem łg jsou sevřeny mezi vnitřním pólovým nástavcem głg a vnějším pőlovým nástavoem 554 elektromagnetu.významným...

Zařízení k oplachování předmětů kapalinou při jejich současné dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 243655

Dátum: 15.07.1987

Autori: Talafous Jioí, Španil Miroslav, Chládek Vladimír

MPK: C23G 5/04

Značky: jejich, oplachování, předmětů, dopravě, současné, kapalinou, zařízení

Text:

...bubnu, kdy dochází i k intenzivnímu połwbu součástí a oplechová kapaliny, narastá tím oplachový účinek v souladu s teorii, téměř exponenciálně s počtom vytvořených kaekád.Príklad provedení zařízení k oplachování předmětů kapalinou při jejich současně dopravě podle vynálezu je znázorněn na pčiložsrgých výkresoch, kde na obr. I celkový eohematicw nákres zařízení a na obr. 2 je znázorněn příčný řez přes zařízení, kdy tvar bubnu je čtver...

Chlazené čelo kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250647

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řezáč Jiří, Szabó Josef, Kroupa Petr

MPK: H05H 1/28

Značky: stabilizovaného, plazmového, hořáku, kapalinou, čelo, chlazené

Text:

...čelo plazmového hořáku sestává z čelní desky ł s osazenýmí okraji a ze zadní desky 3, uspořádané na öelní stěně tělesa Z plazmového hořáku. V čelní desce l dutého čela je přes těsnění § uspořádána hlavní tryska E a otvorom v zadní desce 3 prochází přední tryska Q stabilizačního systému zasahující osazením vytvořeným na Její čelní ploše až k čelní desce 3, vytvářejícímkolem hlavní trysky E odsávací komoru Q a vymezujícíůsoučasně tuto komoru...

Stabilizační systém kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250646

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řezáč Jiří, Kroupa Petr, Szabó Josef

MPK: H05H 1/26, H05H 1/24

Značky: kapalinou, stabilizační, hořáku, stabilizovaného, plazmového, systém

Text:

...přičemž poměr vnitřních průměrů zadní trysky a škrtící trysky, resp. zadní škrtící trysky, je větší než poměr vnitřních průměrů škrtící trysky, resp. přední škrtící trysky a hlavní trysky. Zkosené stěny katodové clony, zadní trysky a škrtící trysky nebo trysek mohou být kuželové, nebo mohou mít vypouklý nebo vydutý tvar a trysky a katodová clona mohou být elektricky odizolovány od sebe navzájom, resp. od öela hořáku a od puuzdra...

Zařízení pro odplynění nebo odvzdušnění a naplnění kapalinou vnitřních prostorů těles, zejména pro hydraulické zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236594

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01N 3/10, G01M 3/00

Značky: prostoru, naplnění, kapalinou, odvzdušnění, zejména, zkoušky, zařízení, odplynění, těles, hydraulické, vnitřních

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá zejména do oboru hydraulických zkoušek a týká se zařízení pro odplynění nebo odvzdušnění a naplnění kapalinou vnitřních prostorů těles, kdy plnění kapalinou se provádí ve dvou etapách a je kombinováno s vakuováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává z potrubí 3 pro přívod kapaliny opatřeného uzávěrem 31 a z potrubí 2 pro vakuování opatřeného alespoň jedním tlakoměrem 24 a vakuoměrem 25 a spojeného s vakuovacím...

Způsob odplyňování nebo odvzdušňování a naplnění kapalinou vnitřních prostorů těles, zejména pro hydraulické zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236590

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01N 3/10, G01M 3/00

Značky: prostoru, odplyňování, odvzdušňování, těles, zkoušky, vnitřních, způsob, naplnění, hydraulické, zejména, kapalinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá zejména do oboru hydraulických zkoušek a týká se zejména dostatečného odvzdušnění nebo odplynění vnitřních prostorů těles a naplnění těchto prostorů kapalinou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že plnění vnitřních prostorů kapalinou se provádí ve dvou etapách, přičemž při prvním plnění se plní první část vnitřního prostoru V tělesa 1, zbývající část prostoru V se vakuuje a při druhém plnění se doplní kapalinou do plného objemu...

Zařízení pro přímé chlazení plynu kapalinou a kapaliny plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228167

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rozkoš Bruno, Stangl Daniel, Míšek Tomáš, Vrba Vladimír, Jach Zdeněk, Pětioký Karel

Značky: kapaliny, plynů, přímé, chlazení, plynem, zařízení, kapalinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší použití rotačního rozstřikovače pro dispergaci chladicího média do proudu plynu při přímém chlazení plynu kapalinou a konstrukční uspořádání celého pracovního oddílu. Řešení spočívá v tom, že každým pracovním oddílem aparátu prochází celým průřezem nebo částí průřezu alespoň jeden příčný tunel se zabudovaným rotačním rozstřikovačem a pohonem. Hřídel rozstřikovače je dělen na vnější a vnitřní část. Vnější část hřídele, obsahující...

Zařízení pro intenzívní kontakt plynu s kapalinou v silně pěnivých systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222806

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rylek Milan, Čermák Ján, Zahradník Jindřich, Kratochvíl Jan, Kaštánek František

Značky: kapalinou, systémech, pěnivých, kontakt, plynů, intenzívní, silně, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro intenzívní kontakt plynu s kapalinou v silně pěněných systémech založené na principu kombinace dvou režimů mezifázového kontaktu, tj. režimu probublávání a sprejového režimu v jedné kontaktní nádobě. Zařízení sestává z kontaktní nádoby, jejíž spodní část je naplněna plynokapalinovou směsí se spojitou kapalnou fází, z čerpadla pro cirkulaci kapaliny z kontaktní nádoby přes ejektor, zařazený do cirkulačního...

Nástroj pro tváření součástí kapalinou, působící ve vnitřním prostoru polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228017

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kosek Jiří, Tomášek Jiří, Špaček Jindřich

Značky: prostoru, polotovarů, nástroj, součástí, vnitřním, kapalinou, tváření, působící

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro tváření součástí kapalinou, působící ve vnítřním prostoru polotovaru řeší zejména výrobu tvarovek. Podstatou vynálezu, který využívá dvou pracovních trnů, příčemž alespoň jeden je opatřen otvorem pro přívod pracovní kapaliny a na každém pracovním trnu je upravena funkční část tak, že její průměr je menší, maximálně je roven vnitřnímu průměru tvářené součásti je, že funkční část se směrem k čelu tvářecího trnu dále zmenšuje a jeji...

Způsob stanovení vlastností pevných, zejména textilních savých materiálů při dynamické interakci s kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217148

Dátum: 01.11.1985

Autori: Coufal Milan, Franc Jan, Blaha Jan

Značky: stanovení, dynamické, zejména, pevných, textilních, savých, interakci, vlastností, kapalinou, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se zabývá zkoušením textilních materiálů, obzvláště obvazových materiálů co do jejich savosti a nasávací mohutnosti. Savý materiál se dá alespoň zčásti na sáknout kapalinou obsahující radioaktivní nuklid a pak se v něm zjišťuje distribuce radioaktivních nuklidů změřením hodnoty velikosti odezvy radioaktivního záchytu jak plošnou sondou, tak i dutou sondou a dvojice takto naměřených hodnot velikostí radioaktivních odezev,...

Magnetická miničočka chlazená kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219831

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kolařík Vladimír, Delong Armin Akademik

Značky: magnetická, chlazená, miničočka, kapalinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetické miničočky určené pro elektronově optické přístroje. Miničočka umožňuje vytvářet podstatně kratší optické soustavy při lepších optických i mechanických parametrech. Podstatou miničočky je vinutí tvořené měděným páskem na čelních hranách obnaženým, který je spojen s nosným kružkem nasunutým s mezerou vůči druhému vinutí na spojovacím prstenci. Vinutí je sevřeno kruhovým třmenem a nasunuto v chladicí komoře, která tvoří...

Zařízení k extrakci kapalinou produktů tvořících součást pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219928

Dátum: 15.09.1985

Autori: Pinet Charles Henri Jules, Duchateau Georges François Michel, Hanot Pierre Xavier Eugéne

Značky: zařízení, extrakci, látek, produktů, kapalinou, součást, tvořících, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro extrakci kapalinou produktů tvořících součást pevných látek, s otočným bubnem (1), v kterém jsou uloženy dva v sobě vsazené dopravní šneky (4), (5) a přepážka (6) procházející osou bubnu (1), k vytvoření dvou soustav po sobě následujících komor (8), (9), kterými prochází v protiproudu kapalina a pevné látky. Kanály (16), (17) a (23), (24) pro kapalinu vycházejí vždy z jedné komory a ústí do následující komory, přičemž kanály (16),...

Zařízení pro čištění povrchu dopravovaného materiálu tlakovou kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222352

Dátum: 15.08.1985

Autori: Musálek Vladimír, Klečka Václav, Gibl Dušan, Šlesinger Miroslav

Značky: dopravovaného, tlakovou, kapalinou, čištění, povrchu, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění povrchu dopravovaného materiálu tlakovou kapalinou, tvořené řadami trysek, napojenými na rozvody tlakové kapaliny, kde podélné osy rozvodu tlakové kapaliny leží ve vodorovné rovině a jsou kolmé na směr pohybu dopravovaného materiálu, kteréžťo rozvody jsou klouby spojeny s kyvnými závěsy, pevně spojenými svými konci s vodorovnými hřídelemi uloženými nad válečkovým dopravníkem, jejichž podélné osy jsou rovnoběžné s podélnými...

Tvářecí trn nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221732

Dátum: 15.05.1985

Autori: Tomášek Jiří, Pecháček Stanislav

Značky: nástroje, tváření, kapalinou, polotovarů, tvářecí, trubkových, tvarovek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvářecího trnu nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou, opatřený čelem. Podstatou vynálezu je, že čelo tvářecího trnu je na průměru odpovídajícím vnitřnímu průměru trubkového polotovaru opatřeno na podélnou osu tvářecího trnu kolmo uspořádanou mezikruhovitou plochou, na níž směrem k povrchu tvářecího trnu navazuje vnitřní kuželovitá plocha směrem k ose tvářecího trnu vnější komole kuželovitá...

Nástroj pro tváření tvarovek kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221631

Dátum: 15.05.1985

Autori: Strašák Tomáš, Špaček Jindřich, Tomášek Jiří

Značky: tvarovek, nástroj, kapalinou, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástroje pro tváření tvarovek kapalinou, zejména tvarovek typu T z trubkových polotovarů, tvořeného alespoň dvěma díly, v nichž je podélná válcová dutina tvořená podélnou válcovou plochou, přičemž alespoň v jednom dílu je dutina pro odbočku. Podstatou vynálezu je, že proti dutině pro odbočku je podélná válcová plocha opatřena povlovným vydutím.

Přípravek k upínání vzorků z dutých skleněných předmětů do kyvety s imersní kapalinou při měření pnutí polariskopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218292

Dátum: 15.02.1985

Autor: Šípek Václav

Značky: přípravek, měření, upínání, sklenených, kyvety, polariskopem, kapalinou, vzorků, dutých, imersní, předmětů, pnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek se skládá ze středicí hlavice a upínací hlavice. Středicí hlavice tvoří základní deska, která je opatřena středovým otvorem a na vrchní ploše vybráním pro snímatelný, prstencovitý, uvnitř kónický středicí kroužek s osazením. Upínací hlavici tvoří hřídelka, zapadající při použití do středového otvoru středicí hlavice a nesoucí dvě protilehlé příruby, mezi nimiž je uložen dutý upínací prstenec, opatřený na obvodu odpruženými upínacími...

Zařízení pro kontrolu a řízení plnění zásobníků kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230651

Dátum: 15.01.1985

Autor: Schlaupitz Lothar

MPK: D06F 33/02

Značky: kontrolu, kapalinou, řízení, zařízení, zásobníku, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontrolu a řízení plnění zásobníků kapalinou. Cílem vynalezu je zhotovení zařízení pro bezporuchovou kontrolu a řízení plnění zásobníků kapalinou a to jak do úplného naplnění, tak i do nulové úrovně, které je využíváno pro mokrou úpravu textilií. Podle vynálezu se úkol řeší tak, že pro kontrolu a řízení plnění zásobníků kapalinou, za použití kombinovaných ventilů a Pitotovy-Prandtlovy trubice, je hadice pro přívod...

Zařízení pro doplňování tažné komory kapalinou u lisů pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213748

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hájek Jaroslav, Peňáz Václav, Kosek Jiří, Špaček Jindřich, Smrček Václav, Hrdina Jan

Značky: komory, hydromechanické, tažení, kapalinou, tažné, lisů, zařízení, doplňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro doplňování tažné komory kapalinou u lisů pro hydromechanické tažení, při horní poloze přidržovacího beranu lisu, vyznačené tím, že sestává z nádoby (1), těsně obepínající tažnou komoru (3) u jejího horního okraje, přičemž obsahy nádoby (1) a tažné komory (3) pro kapalinu jsou spojité.

Kapalinou chlazený pístový spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216330

Dátum: 15.06.1984

Autor: Lecnar Josef

Značky: pístový, motor, spalovací, kapalinou, chlazený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinou chlazeného spalovacího motory s chladicím prostorem pro chlazení válce a hlavy válce, kde dochází ve vrchní části chladicího prostoru k vypařování chladicí kapaliny a pára vystupující z chladicího prostoru parním potrubím kondenzuje v kondenzátoru, ze kterého je chladicí kapalina vedena přes kondensační potrubí zpět do chladicího prostoru. Podstatou vynálezu je rozdělení chladicího prostoru mezistěnou na předehřívací s...

Způsob využití odpadového tepla u přeplňovaného pístového, kapalinou chlazeného, spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216118

Dátum: 15.06.1984

Autor: Lecnar Josef

Značky: pístového, spalovacího, využití, přeplňovaného, tepla, odpadového, chlazeného, provádění, motorů, tohoto, zařízení, způsob, kapalinou, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob využití odpadového tepla u přeplňovaného pístového, kapalinou chlazeného spalovacího motoru s vypařovacím chlazením, kde pára vzniklá vypařováním chladící kapaliny je využita pro pohon parní turbiny, přičemž výfukové plyny jsou vedeny do výfukové turbiny pro pohon plnícího kompresoru, vyznačený tím, a práce páry vypařené z chladící kapaliny a expandující v parní turbině se využije společně s prací a energií obsaženou ve výfukových...