Patenty so značkou «kapalin»

Způsob vnášení práškovitých materiálů do kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260528

Dátum: 15.12.1998

Autori: Wein Ondřej, Wichterle Kamil

MPK: B01F 3/12

Značky: materiálů, práškovitých, vnášení, kapalin, způsob

Text:

...silami. K zachyceni částic většiho rozmětu můžeme využít např. povrchových sil na zvlhčených nosných čâsticích. Z praktického hlediska je zajímavé, řídí-li mechanické chování směsi částic předevšim nosné částice, což je tehdy je~ 1 i k)2 o.Ve druhé etapě procesu se nosné částice s ulpělým práškovitým materiálem směšují v běžnám míchacim zařízení s kapalínou podle okolnosti spojitě nebo vsádkově, přičemž může být předsazena bučto...

Způsob odstraňování organických kapalin z amorfních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270752

Dátum: 12.07.1990

Autori: Beran Zdeněk, Staněk Jaroslav

MPK: F26B 3/08, B01D 12/00

Značky: způsob, odstraňování, kapalin, tohoto, zařízení, způsobu, látek, organických, provádění, amorfních

Text:

...ze normálního tlaku. Proces je nepřetržitý s minimálními nároky na obsluhu.Pokud so týká zařízení pro provádění způsobu, je v porovnání se známými podstatně Jednodušäí. Kromě grenulátoru nemá žádné pohyblivé části s přitom výkon vztažený na jeho velikost. případně hmotnost, je podstatné vyšší než u známých typů.Na výkresu je schematicky znázorněn příkled zařízení podle vynálezu v sxonometriokém pohledu s oddělenou čelní stěnou.Fluidizační...

Analytický prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270637

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hrbotická Eva

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, součástí, kapalin, prostředek, analytický, biologických, významných, diagnostický

Text:

...vlhkost, která snižuje stabilitu reakčniho systému a poskytuje rovněž vhodné médium pro nežádoucí růst mikroorganismů. Poněkud vyhodnější z tohoto hlediska se jeví použití syntetickych hydrofilnich polymerů, např. polyvinylpyrrolidonu nebo polyvinylalkoholu, které vykazuji atabilizačni účinky enzymů a separují Jednotlivé složky reokčniho systému. Uvedené polymery však maji i řadu nevyhod, např. obsahují zbytky iniciátorů radikálových...

Rozprašovací zařízení kapalin odstředivou silou v elektrickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 270384

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ježek Josef

MPK: B05B 5/04

Značky: rozprašovací, elektrickém, odstředivou, zařízení, kapalin, silou

Text:

...do zadního odetřlkovacího kanálu. Rotující části nejsou uloženy přímo v těleee zařízení. ale proetřednlotvím poh-ony. která ungožüuje jednoduchou údržbu. demontáž a především mlnlmallznljo vyložanĺ rozpraäovače od prvního ložleka.Rozpraäovaoí zařízení podle vynálezu je konetrukčnä jednoduché. spolehlivá naplñuje po- žadované íunkce. uvolnöním dvou zalíĺĺővacĺoh prvků lze celou patronu a rotujícírul čáetml vyjmout z člena zařízení a...

Ochranný izolační materiál pro přechovávání a přepravování nebezpečných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269819

Dátum: 14.05.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: B65D 65/42, B65D 81/12

Značky: přepravování, přechovávání, nebezpečných, izolační, ochranný, materiál, kapalin

Text:

...a ovocnářství,- kombinací impregnované dřevní hmoty e iontoměniči se dosáhne podstatnáho zvýšení technického účinku, neboř aplikací těchto směsi lze téměř vyloučit možnost otravy při skladování e přepravě kysolých nebo bázických Jadovatých kapalin.- umožňují regeneraci vzácnych a drahých kapalin po havárii při skladování nebo přepra~ vě, neboř směs ochranné hmoty s kapalinou, případně střepy skla, lze destilačně zbavit kapaliny, s výhodou za...

Poměrové měřicí zařízení průtočných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269631

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bulant Josef, Budín Jiří, Kotrč Bohumír

MPK: G01F 5/00

Značky: měřicí, kapalin, poměrové, zařízení, průtočných

Text:

...zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je V řezu nárye zeřízoní a obr. 2 představuje pohled ne šikmá hrdlo v půdoryeu.Poměrová měřicí zařízení průtočných kepelin eeetává z těleea l, opatřenáho přívodníhubicí g a výstupní hubicí Š, k němuž je proatřednictvim bajonotového uzávěru 4 připojene odmärná nádoba Ž, ve epodní části opatřenó příeévacin ventilom Š. Na tělaee 1 je upreveno šikmé hrdlo § opatřené břiten g a lichobäžníkovýu otvorom...

Zařízení k rozdělení směsi plynů nebo par a kapalin do tří proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269588

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drahoš Ivan

MPK: F15D 1/14, F28F 9/22, F22B 37/00...

Značky: rozdělení, zařízení, proudu, kapalin, plynů, směsi, tří

Text:

...1, druhou výstupní část Q a třetí výstupní část 2. Ve vídličce je umístěna první přepážka lg a druhá přepážka ll, přičemž první přepážks lg má první vstupní hranu lg umístěnu v jedné třetině prutočné plochy přívodní trubky l a druhá přepážka ll má druhou vstupní hranu ll umístěnu ve dvou třetinéch prdtočné plochy přívodní trubky 1. První vstupní hrana lg a dru 2 GS 269 588 Blhá vstupní hrana ll leží v rovinách kolmých na osu přívodní...

Zařízení na rozprašování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269195

Dátum: 11.04.1990

Autori: Masák Vladimír, Nováková Eva

MPK: B05B 1/10, B05B 1/00

Značky: kapalin, zařízení, rozprašování

Text:

...rdzná provedení, na obr. 3 je výstup plynu pod tlakom do kruhoveho kanálu, na obrat jo výstup plynu pod tlakom do mezib-uhon váhe kanálu a na obr. 5 až 10 je zařízení v osovám řezu schematicky v různých příkladeoh uspořádání a paralelního řazení.la obr. l znázorňuje na levá straně obrázku vstupní díl l. pomocí závitu g nejlépe s jemným stoupdním, spojený se střodnís dílem g. Jejich vzájemnou polohu zajištuje stavěoí matice 1. Na táto vzdjemá...

Dekontaminační zařízení radioaktivních kapalin na snižování radioaktivity kapalných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269190

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kokojan Vladimír, Urbančík Libor, Kučera František, Kábela Josef, Kouřil Jiří

MPK: G21F 9/04

Značky: radioaktivity, kapalin, roztoku, zařízení, radioaktivních, kapalných, snižování, dekontaminační

Text:

...ns textilnín nosiči 6 až 9 x. Deläí nezanedhstelnou výhodou použití sorbsntů nanesanjch na textiliích je možnost jednoduché konstrukce filtru bez výrobnä náročných prvků drenážních orgánů,která musí zajistit zeohycení srn eorbentu do velikosti nenší než 0,2 nm. Při pou~ žití textílie je sorbentem celá textilie. Jednoduchá s lsoiná konstrukce umožňuje neaklsdovst obrovská objemy rsdiosktivního odpadu, ale rovnou koncentrovnt nebezpečné vysoce...

Dílec roštu ke scezování kapalin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269169

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sterzinger Marcel, Kupf Lubomír

MPK: B01D 25/04

Značky: kapalin, dílec, roštů, výroby, scezování, způsob

Text:

...pod úhlee 15 ar 25 ° nebo ae nejdríve rozliruje pod dhlea Ž až 6 ° v částí, ktarl ee rovní 1/10 až 1/A výšky roltníce a potoe pe zu uje pod úhlee 15 až 25 °. Po vytvorení rovinndlo dílce ee provddí jeho ohnutí do funkčního tvaru ieąívâlelválcov 6 ho ohýbecího atroje., - VPríkled provedení díloe Ja inizornin ache-eticky na výkreau,kda obr.l Šnlzorňuja dílec aeetavenf z devítl roltníc a dvou príčnýel tyčí. Pro nízornijlí predetevu jsou obě...

Zařízení pro odpařování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269064

Dátum: 11.04.1990

Autori: Talácko František, Stehno Jaroslav

MPK: B01D 43/00

Značky: kapalin, odpařování, zařízení

Text:

...31 02 s / čistitelný prostor ooparky.zení. V případě, že ndpatavac téleso je délena na více tahů dělici pfepážka. zakončená odcapcvým plechem.prístupných prostorech, to je v obvodové části vyústění trubek do odqě 1 ovpro odpaŕován kapalin na principu klesajícihn filmu. Ddpatuvacl trubky § jsou zaüstěny do trubkovnice 2, pod kterou je v oadélovacím prostoru 1 tvotenémválcovnu část zařízení g, místěno mezikruží 5, umožňující rozstŕik...

Zařízení pro odlučování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268997

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pall Milan, Stehno Jaroslav, Talácko František, Bořecký Dalibor

MPK: B01D 43/00

Značky: odlučování, kapalin, zařízení

Text:

...řeší zařízení podle vynálezu. jehož podstatou je, že umožňuje obsluza průchod pouze jedním průlezem umístěnýn ve spodní části odpařovacího válcováho tělesa. úpravou otočná clonicí klapky v přívodním potrubí e tangenciálním vstupom do odlučovačo je umožněn přístup obsluhy do části odlučovače bez nutnosti provedení dalšího průlezu. Také otočná clonící klepka umožňuje regulací vstupní rychlosti média do odlučovača, a tím je ovlívňován...

Zařízení pro čeření kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268770

Dátum: 11.04.1990

Autori: Terechov Leonid, Rybalčenko Nikolaj, Seraja Tamara, Andrijanov Jurij, Dubrovskij Seman, Fajlond Michail, Kalašnik Viktor, Pisanko Nikolaj, Rabin Petr, Rozenblat Boris

MPK: C02F 3/22

Značky: kapalin, zařízení, čeření

Text:

...Haüpannanme BMTKüD. 0 AHaKo oonce npennoumrenbma MünmomKaumw ycTpuňc 1 Ha.Pnfiľllłlił KĽJTĽIł-Ěltlň HQÚŇJÍKLÍ 7 VIMEBT nñłPüñeřiřłülł řlünlĺĺřllâilřžłllłllíć BMTKDB. a .YPOJI ÍTOJFBłZMř-i EBMHTÚESUŇ JIIAHVIVIPnóOTHüT nnmcamnme ycTpUňcTnn cnenyummn ocpaaon. M 3 CMCTBMH 5 cmaTuü Boanyx nocTynaeT n nonnyxmnon 3 M Hmpeu oTBepcTMw B nepoophpmmanwux naTpyaKa× 5 nurecnçmrcw B nonmcrh Tpyóu 1 n mmnm MEAKMX nyaupbkae. nyampbkm Boanyxa, Bcnnunan. aa...

Zařízení na redukci statického tlaku kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268640

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klepárník Vojtěch, Kuchařík Josef, Preisler Vlastimil

MPK: F04D 29/66, F16L 55/04

Značky: kapalin, zařízení, tlaku, redukci, statického, plynů

Text:

...odtokovou komoru přenosového kanálu kapaliny nabo plynu. Štěrbina se vyznačuje velkým štíhloatnín poměrem, tj. pomerom délky a výšky v rozaezi přibližně 50 až 200.výhodou štärbiny je spolehlivá dosažení bezkavitační redukce vysokého tlaku. Hlučnoat při prochodu kapaliny ětěrbinou je vo arovnlní e clonovými přepážkani a kruhový otvorea podatatně nižší. Zařazení ětěrbinové clony do racirkulace v jadarných elektrárnách ee odatraní vibrace ve...

Indukční integrované čerpadlo elektricky vodivých kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268601

Dátum: 14.03.1990

Autori: Černý Václav, Bláha Jaroslav

MPK: H02K 44/00

Značky: kapalin, indukční, vodivých, čerpadlo, elektricky, integrované

Text:

...rotoru indukčniho stroje a v dosledku točivého magnetického pole se otéči okolo osy stroje s zároveň působenin sxiélnich silových složek se pohybuje ve seéru diagonélnin s vystupuje otvory v obvodové čésti druhého viks.lndukčni integrované čerpadlo elektricky vodivých kspelin podle vynélezu sé proti tredičnisu řešeni výhodu, že sdružuje souetroji dvou strojů do stroje jednoho.Ne přiloženén výkrese je znázorněn rovinný řez indukčniho...

Způsob odstraňování vody před chemickou úpravou nebo rafinací kapalin o vysoké hustotě na měničích iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268260

Dátum: 14.03.1990

Autori: Alinče Miroslav, Šefr Zdeněk, Vodička Miloslav, Wimmer Jiří, Komín Stanislav, Kunčický Jiří, Mach Zbyněk

MPK: B01J 49/00

Značky: úpravou, způsob, chemickou, kapalin, měničích, odstraňování, vysoké, rafinaci, iontů, před, hustotě

Text:

...toku kapaliny ionexem, což by vyustilo v omezení kontaktu kapaliny a ionexu a snížení ralinační účinnosti.Uvedené nedostatky řeší postup podle vynálezu. Způsob odstraňovaní vody před prováděním chemických úprav nebo rafinací kapalin o hustotě vyšší, než je hustota vody,na měničích iontů v ionexových filtrech opatłených spodním a vrchním filtračním dnem,.spočíva v tom, že se zpracovávanć médium neichá procházet sloupcem iontoměniče...

Kyvné odměrné zařízení pro dávkování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266911

Dátum: 12.01.1990

Autori: Maštalíř Lubomír, Motl Vladimír

MPK: G01F 13/00

Značky: kapalin, kyvné, odměrné, zařízení, dávkování

Text:

...nádoby, nebo mohou být součástí samostatného stojanu, který jeumistěn uvnitř nebo i vně vnější nádoby. Přítok i odtok vnější nádoby mohou být ovládány různými způsoby na principu mechanickém pneumatickém, hydraulickém i elektrickém, tzn. ventily nebo šoupátky, ručními, plovákovými. elektromagnetickými, atd. nebo násoskami, kapilárami apod.Využitím kyvného zařízení pro dávkování kapalin dojde k úspoře investic i provozních nákladů, k...

Nástavec pro míchání destilujících kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266750

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mindl Jaromír

MPK: B01D 3/00

Značky: míchaní, kapalin, destilujících, nástavec

Text:

...lze připojit ke všem typům NZ spojů prostřednictvím redukcí. Sestava nástavce podle tohoto vynálezu může být s výhodou kombinována s moderními laboratorními doplňky, jako jsou šroubové GL-spoje a spojky pro konické zábrusy.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiložených výkresů, kde je na obr. 1 znázorněn v náryse schematicky nástavec pro míchání destilujících kapalin V uspořádání pro...

Zařízení pro kontinuální chemickou analýzu kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266720

Dátum: 12.01.1990

Autori: Opekar František, Trojánek Antonín

MPK: G01N 27/07

Značky: analýzu, kontinuální, chemickou, kapalin, zařízení

Text:

...tohoto zařízení podle vynálezu je minimální objem zádrže analyzované kapaliny. Analýza je prováděna přímo při výstupu z aerodisperzní koncentrační jednotky, není nutno kapalinu složitě přemístovat či čerpat k povrchu čidla. Dále dochází k rychlé odezvě čidla na změny ve složení i při analýzách aerosolu a podstatnému technickému zjednodušení dosudvynález blíže objasní přiložený schematický náčrtek zařízení, které sestává z...