Patenty so značkou «kanál»

Chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca dvojtaktného spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6762

Dátum: 06.05.2014

Autori: Bigoš Peter, Puškár Michal

MPK: F02F 1/22, F02M 31/093

Značky: kanál, dvojtaktného, motora, valca, chladiaci, potrubí, výfukovom, spaľovacieho

Text:

...cieľom eliminovať tieto problémy. Jedným z nových riešeníje chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca dvojtaktného spaľovacieho motora.Podstatou technického riešeniaje to, že do výfukového potrubia valca sa umiestni chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca, ktorým sa dopravuje čerstvá zmes do valca. Tento chladiaci kanál vo výňikovom potrubí valca má obdĺžnikový prierez. Chladiaci kanál vo výfukovom potrubí valca pozostáva z dolnej...

Spôsob tvorby nanoštruktúry kovových materiálov pretláčaním cez lomený kanál a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5829

Dátum: 05.09.2011

Autori: Vrábel Roman, Žarnay Martin

MPK: B21C 23/00, B82B 1/00, C21D 7/00...

Značky: kovových, zariadenie, materiálov, tvorby, kanál, pretláčaním, spôsob, lomený, nanoštruktúry

Text:

...preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je opísaný spôsob tvorby nanoštruktúry kovových materiálov pretláčaním cez lomený kanál, kde sa tlači na spracovávaný materiál ako je to znázornené na obr. 1. Sila na spracovávaný materiál a vyvodenie vysokého tlaku v mieste intenzívnej plastickej deformácie sa vykonáva trením po povrchu spracovávaného materiálu. Výsledná sila, ktorá je...

Ohybný čiastkový kus pre kanál na prúdenie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13500

Dátum: 15.10.2010

Autor: Geiger Robert

MPK: F24F 13/02, F16L 51/02, F16L 23/14...

Značky: čiastkový, kanál, plynů, prúdenie, ohybný

Text:

...stupne a zaskakovacie lišty vedú výhodným spôsobom k navzájom protiľahlýmzaskakovacím spojeniam, čím aj pri nepriaznivých pomeroch, akémôžu existovať pri upevňovaní mechu na prídržných rámoch,zaručia spoľahlivé pridržiavanie a spoľahlivo je vylúčené nežiaduce uvoľnenie profilovej lišty V tvare U zo vždy priradeného prídržného rámu. Ďalšia výhoda spočíva V tom, že profilové lišty, ktoré majú byť upevnené na mechu, môžu byť vyrobené z...

Rekonfigurovateľný prekážkový systém pre riečny kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20401

Dátum: 09.04.2010

Autori: Laird Andrew Duncan, Shipley Scott Richmond

MPK: E02B 5/02, E02B 8/08

Značky: riečny, systém, prekážkový, rekonfigurovateľný, kanál

Text:

...časť a vonkajšiu časť oddelenú pomocou vrchu, spodku, ľavej strany, pravej strany, prednej strany a zadnej strany prvé množstvo otvorov vytvorených cez vrch dutého konštrukčného boxu druhé množstvo otvorov vytvorených cez dno dutého konštrukčného boxu,pričom druhé množstvo otvorov je zoradené s prvým množstvom otvorov výstužný kanálovitý rám obsahujúci drážkovanú plochu a oproti umiestnenú stojinu oddelenú prvým ramenom a druhým...

Prietokový kanál, pri ktorom sa uvádza voda do prúdenia pomocou dopravného zariadenia usporiadaného v cirkulačnom potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14384

Dátum: 23.02.2010

Autor: Hof Georg

MPK: A63B 69/12, E04H 4/12

Značky: zariadenia, prúdenia, potrubí, uvádza, kanál, dopravného, cirkulačnom, pomocou, ktorom, usporiadaného, prietokový

Text:

...uvádza pomery prúdenia v pôdoryseObrázok 14 pozdĺžny priečny rez s plavcom nachádzajúcim sa v bazéne, pričomdopravné zariadenia sú činné iba v najvrchnejšej zóne Obrázok l 5 pôdorys s naznačeným priebehom prúdeniaObrázok 16 pozdĺžny priečny rez, pričom nakreslené je len jedno cirkulačné potrubie, doktorého je zabudované odvzdušňovacie zariadenie.Na priložených výkresoch sa pre rovnaké časti priebežne používajú rovnaké referenčné označenia...

Odtokový kanál s vyrovnávacím rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12712

Dátum: 12.01.2009

Autor: Keizers Jurgen Hendrik Peter Jozef

MPK: E03F 5/04

Značky: rámom, kanál, vyrovnávacím, odtokový

Text:

...Ak sa plastické tesnenie vynechá, môže sa získať tá výhoda, že v prípade presakovania cez podlahové dlaždice môže voda stále odtekať do odtokového kanála cez hornú stranu betónového substrátu.0010 Vo veľmi výhodnom uskutočnení odtokového kanála podľa wnálezuje príruba aspoň čiastočne flexibilné. Obzvlášť, ked je takýto odpadný kanál umiestnený medzi dvoma stenami, pevná príruba môže tvoriť obmedzenie vtom, že táto príruba vyžaduje určitú...

Dýza pre horúci kanál na usporiadanie vo vstrekovacom nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16000

Dátum: 23.05.2007

Autor: Günther Herbert

MPK: B29C 45/27

Značky: dýza, horúci, kanál, usporiadanie, nástroji, vstrekovačom

Text:

...vopred určenej teplote pod vysokým tlakom privádzala oddelitelnému bloku nástroja (skupinaforiem pre liatie vstrekovaním), má teleso dýzy aspoň jednu v podstate rovnú bočnú plochu, na ktorej je umiestené ploché vykurovacie a/alebo chladiace zariadenie.0007 Základom vynálezu je úloha, vytvoriť dýzu pre horúci kanál, typu,ktorý má jednoduchú konštrukciu a umožňuje ľahkú montáž, pripadne demontáž, do, pripadne z tvarovacieho nástroja.0008 Táto...

Časová diverzita pre dátovú komunikáciu cez hlasový kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10460

Dátum: 06.07.2006

Autor: Birmingham Kiley

MPK: H04L 1/18

Značky: dátovú, diverzita, komunikáciu, kanál, časová, hlasový

Text:

...a že je možné vykonať rôzne zmeny bez prekročenia rozsahu pôsobnosti predkladaného Vynálezu, ako je určený v sprievodných nárokoch. Nasledujúci detailný opisteda nemožno chápať v obmedzujúcom zmysle.(0017) S odkazom na obr. l zahmuje bezdrôtová komunikačná sieť 12 mobilný telefón 14,ktorý prijima hlasové signály 22 od uživateľa 23. Hlasový kodér (vokodér) 18 v mobilnom telefóne 14 zakóduje hlasové signály 22 do zakódovaných digitálnych...

Kanál v hlave vznetového spaľovacieho motora na prívod vzduchu do jeho valca

Načítavanie...

Číslo patentu: 284060

Dátum: 02.08.2004

Autori: Polóni Marián, Pančík Peter

MPK: F02M 35/10, F02B 31/00

Značky: přívod, motora, hlavě, spaľovacieho, vzduchu, kanál, vznětového, valca

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je kanál v hlave vznetového spaľovacieho motora na prívod vzduchu do jeho valca, ktorý je charakteristický tým, že obsahuje postupnosť priečnych profilov (1 až 13) tvarovo a rozmerovo určených, a vzájomne tak tvarovo a rozmerovo odlišných. Profily sú od seba vzdialené vo vymedzených dĺžkových úsekoch (14 až 25) a polohovo vzájomne viazané, kde každý prechádzajúci priečny profil sa plynule transformuje do nasledujúceho priečneho profilu,...

Odlievací kanál na horúcu taveninu a odlievací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 284055

Dátum: 30.07.2004

Autori: Nooij Coert Johannes, Van Laar Jacobus, Boonacker Rudolf, Tijhuis Gerardus Jozef

MPK: C21B 7/14, F27D 3/14, B22D 35/04...

Značky: odlievací, horúcu, systém, taveninu, kanál

Zhrnutie / Anotácia:

Odlievací kanál na dopravu horúcej taveniny, napríklad roztaveného surového železa a trosky, obsahuje opotrebovanú výmurovku (1), v ktorej preteká horúca tavenina počas normálnej prevádzky, a bezpečnú výmurovku (2), ktorá obklopuje opotrebovanú výmurovku, (1) ako aj kovové zapuzdrenie (3), ktoré obklopuje bezpečnú výmurovku (2). Bezpečná výmurovka (2) je zo žiaruvzdorného betónu a kovové zapuzdrenie (3) a bezpečná výmurovka (2) sú navzájom...

Sací kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7555

Dátum: 23.10.2003

Autori: Bross Stephan, Amann Peter, Goltz Isabel

MPK: F04D 29/66, F04D 29/40

Značky: kanál, sací

Text:

...je obežným kolesom indukovaná porucha vo forme vytvoreného vírenia pn čiastočnom zaťažení, dochádza k určitej interakcii medzi drážkami a vírenlm pri čiastočnom zaťažení. Táto ínterakcia vedie k samoregulácil. Pri tejto sa energia vírenia pri čiastočnom zaťažení disipuje v drážkach za tvorby množstva menších vírov v drážkach, čo spôsobí značné oslabenie vírenia pri čiastočnom zaťažení. Túto funkciu je možné dosiahnut len vtedy, ak sú konce...

Klimatizačný, resp. vetrací kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 635

Dátum: 06.10.2003

Autori: Bernard Jean Luc, Keller Horst, Andersson Leif, Bruer Ina

MPK: C03C 13/00, F24F 13/02

Značky: resp, klimatizačný, větrací, kanál

Text:

...na hmotnosti, alenie na žiaducom izolačnom účinku. Zvyčajný podiel peráI je tu medzi 10 a 30 hmotn.. V dôsledku hrubšej štruktúry vláken oproti sklenej vlne vykazuje bežná kamenná vlna pri rovnakých x-hodnotách a rovnakej hrúbke izolácie významne vyššiu objemovú hmotnost a tým aj vyššiu hmotnosť. Bežná kamenná vlna tiež vykazuje pri rovnakej xhodnote a rovnakej objemovej hmotnosti ako bežná skiená vlna významne väčšiuhrúbku izolácie a tým...

Kanál na osadzovanie elektrických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 493

Dátum: 13.03.2003

Autori: Schmitt Erwin, Kauf Peter, Schneckmann Horst

MPK: H02G 3/04, H02G 3/12

Značky: elektrických, prístrojov, osadzovanie, kanál

Text:

...káble.(0007) Táto úloha je vyriešená kanálom na obsadzovanie prístrojov so znakmi nároku 1.(0008) Predložený vynález používa elektroinštalačné prístroje, ktoré majútienené puzdro, a spája tienené puzdro s vedením a/alebo prípojmi na vyrovnávanie potenciálov, prítomných vkanále. Tým je zaistené, že elektrický potenciál inštalačného prístroja akanála je totožný, takže je zaručená vplnom rozsahuelektrická bezpečnosť. Tienenie kábla na...

Inštalačný kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281651

Dátum: 17.04.2001

Autor: Peetz Matthias

MPK: E04F 17/08, H02G 3/28

Značky: inštalačný, kanál

Zhrnutie / Anotácia:

Inštalačný kanál (3) pozostáva z dna (32) a dvoch bočných stien (33, 34), spojených s dnom (32) do jedného kusa. Bočné steny (33, 34) vykazujú na svojich voľných okrajoch pozdĺžne prebiehajúce, kolmo k vnútrajšku (31) kanála (3) smerujúce oblasti (1, 2) stien, ktoré sú vytvorené ako ložiská pre inštalačné mostíky, vodiace svorky alebo podobné inštalačné pomôcky. Oblasti (1, 2) stien obsahujú na svojich voľných koncoch zahnutia (11, 12),...

Kanál v hlave vznetového spaľovacieho motora na prívod vzduchu do jeho valca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2790

Dátum: 12.02.2001

Autori: Polóni Marián, Pančík Peter

MPK: F02B 31/00, F02M 35/10

Značky: motora, vznětového, spaľovacieho, kanál, hlavě, přívod, vzduchu, valca

Text:

...na obrysovej krivke kanála. Na obr. 3 je znázornený priebeh klesania obrysovej krivky ABCD vo vzťahu k pomyselnej druhej rovine a na obr. 4 je nakreslený priklad tolerančného pola druhého priečneho profilu. nNa obr. 5 je zobrazený prvý priečny profil, na obr.6 druhý priečny proñl, na obr. 7 treti priečny profil, na obr. 8 štvrtý priečny .profil, na obr. 9 piaty priečny proñl, na obr. 10 šiesty priečny profil, na obr. 11 siedmy priečny...

Kabelový ohebný kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 276332

Dátum: 13.05.1992

Autor: Laník Petr

MPK: H01B 7/18

Značky: ohebný, kabelový, kanál

Výfukový kanál dvoudobých motorů se šoupátkovým rozvodem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269794

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gerbig Wolfram, Katzula Udo

MPK: F02B 27/00

Značky: plynů, rozvodem, kanál, výfukový, šoupátkovým, dvoudobých, motorů

Text:

...ranu ľIUCTyľlaDT 663 peaxoro HSHEHEHHSI HDHBPGHHOTG 08481045 B YHHCTÚK PECILIMPBHHR. oopaaoeaurluñ aepxneñ CTEHKÚŘ KâlłaJla. 60 KDBMHH CTEIIKBHH BNHYCKHOFO Kauama H HDPNHEH. H PaClIlłIPñDTCä HPOIIUPIIIIOIIČIJIJIIO HPDUVCKHOMY HDHEPBHHOMV CEWEHHD. IIEHPEPMBHO YBEJIHHHENJIIIIIGHVCH 8 HEIHPBDJIEIIMH HCTBWEIIHSI. BÉJlMf-lłllła HPOHVCKHDFO HOHGPEWHOFO CBWGHHS B DCHOBHÚM OHPEABJHETCH BMHVKJIQŘ CTEHKÚŘ Kauana. PH nanbneümeu X 0118 HDPHIHSI...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267133

Dátum: 12.02.1990

Autori: Martinec Josef, Vystrčil Karel, Joch Josef, Kuda Vladimír, Černocký Jiří, Jadrný Václav

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: kanál, útkový, prohozní, tryskového, stroje, tkacího

Text:

...útku při zvýšení prohozní rychlosti útku a snížení spobřeby unášeoího média. Přitom útkový prohozní kanál podle vynálezu je konstrukčně jednoduchý, výrobně nenáročný a v provozu snadno seříditelný.Příkladně provedení vynálezu je znázorněno na přiloženám výkresu, kde je schematicky znázorněno tkací ústrojí tryakového tkacího stroje v příčném řezu.Na blíže neznázcrněném tkacím stroji jsou horní a spodni osnovní nitě l, g,vytvářející prošlup...

Stabilizační kanál kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266749

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brzoň Jaroslav, Kroupa Petr, Szabó Josef, Brzoň Václav

MPK: H05H 1/28

Značky: stabilizační, stabilizovaného, kanál, plazmového, hořáku, kapalinou

Text:

...patrné z obr. 1, je stabilizační kanál podle vynálezu, uspořádaný mezi vnitřní tyčovou katodou l a čárkovaně naznačenou vnější rotační anodou g hořáku, tvořen dvěma válcovitými stabilizačními elementy Q, 5. Stabilizační elementy Ä, A vytvořené z keramickcýh trubek,jsou uspořádány v pouzdře nebo samostatných pouzdrech § stabilizačního kanálu, uspořádaném v tělese lg plazmového hořáku. uspořádání je takové, že v pouzdře á stabilizačního kanálu...

Vtokový kanál na vstrekovanie plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266126

Dátum: 14.11.1989

Autor: Polák Jan

MPK: B29C 45/20

Značky: vtokový, kanál, vstrekovanie, plastov

Text:

...Výroba vtokového kanála podľa vynálezu je jednoduchšia z dôvodu menšej zložitosti i nižšej hmotnosti oproti známym uzatváracim tryskám. vynález nájde hlavné uplatnenie pri výrobe drobných výstrekov z plastov na rýchlobežných malogramážnych strojoch s automatickým cyklom vstrekovanie, čim sa umožňuje viacstrojová obsluha plastifikačnýoh lisov a šetrí presnosť pri spracovávani plastov.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden priklad prevedenia...

Plnicí kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 265979

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lecnar Josef

MPK: F02B 31/00, F02F 1/24

Značky: kanál, plnicí

Text:

...směru,přičemž umožňuje proudění části náplně s nižší rychlosuü složkou ke středu válce, čímž se hmotově doplňuje jádro víření a celková hmotnost náplně válce.Příklad provedení plnioího kanálu podle vynálezu je znázorněn na přiložených obrázcích,kde obr. 1 znázorňuje plnicí kanál v řezu A-A podle obr. 2, obr. 2 znázorňuje řez B-Bplnicím kanálem podle obr. 1, obr. 3 znázorňuje řez C-C plnicím kanálem podle obr. 1, obr. 4 znázorňuje řez D-D...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265842

Dátum: 14.11.1989

Autori: Martinec Josef, Černocký Jiří, Vystrčil Karel, Kuda Vladimír, Joch Josef, Jadrný Václav

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: útkový, prohozní, tryskového, stroje, tkacího, kanál

Text:

...podle/vynálezuje konstrukčně jednoduchý, výrobně nenáročný a v provozu snad no seříditelný. V V 255349 Příkladná Drovedení vynálezu jsou schematicky znázorněnatkaeím ústrojím tryskového tkacího stroje v jednom příklad ném provedení a obr. 2 představuje příčný řez tkacím ústrojím tryskového-thaoího stroje v druhém příkladném provedení. Na blíže neznázorněném tkacím stroji jsou horní a spodní osnovni niti l, g, vytvářející prošlup,...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259177

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vystrčil Karel

MPK: D03D 47/28

Značky: tryskového, kanál, stroje, útkový, tkacího, prohozní

Text:

...kde obr.l představuje příohý řez tkaoím ústrojimpneumatického tkaciho stroje s prohoznim kanálem v prohoznipoloze, obr.2 podélný řez podle čáry A~A na obr.l útkovým proňoznim kanálem v jednom přikladném uspořádání, obr.3 podélný. řez podle čâry A-A na obŕ.1 útkovým prohozním kanálem v druhém přikladném uspořádání, obr.4 pohled na oŕohozni nrofiiy ,třtinřpaprsku v jednom příkladném provedení a obr 5 pohled na prohozní profily třtin...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259176

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vystrčil Karel

MPK: D03D 47/28

Značky: prohozní, tkacího, kanál, tryskového, stroje, útkový

Text:

...ke snížení spotřeby tlakového média za současného zvýšení kvaĺity a ŕychlosti tkaní. KPříkladná provedení vyná 1 ezujsouznázorněna ha přilože Áných výkresoch, kde obrěl předstàvuje oříčný řez tkacím ústro 259176Jim pneumatického tkaoíhq stroje s útkovým prohoznim kanálem vprohozni poloze, obr.2 podélný řez podle čáry A-A v obr.l út kovým prohoznim kanálem, obr.3 pohled na prohozní profily třtin přirazového oaprsku v jednom přikladném provedení...

Chladicí kanál, zejména v elektrickém stroji točivém, a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259063

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotrba Vít

MPK: H02K 9/16, H02K 9/04

Značky: způsob, kanál, točivém, stroji, výroby, zejména, chladicí, elektrickém

Text:

...poloze v kanála, pružina se vsune do kanálu a uvolní se.Výhodou ohladioího kanálu podle-výnáležułje, že ťoto řešenízahrnuje v sobě oba způsoby ihtenzifikaoe přeetupu.tepla. Šrou~bovitá pružina svým zbytkovým předpětím je dotlačována na stěnu kanálu, ařje vytvořen v plném.materiáu některé eoučásti, nebo je tvořen trubkou, a jednotlivé její závity vytvářejína vnitřním povrchu kanálu ožebrování a současně svým tvaroma polohou neruěují proud...

Rozvodný kanál taveniny plastu vyhřívaný přímým průtokem elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256834

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zábrš Evžen, Davídek Josef, Janoušek František

MPK: B29C 45/27

Značky: proudu, elektrického, vyhřívaný, přímým, rozvodny, plastů, taveniny, průtokem, kanál

Text:

...epinačen indikujicim okanžik.uzevřeni dělených forem před evetřikem teveniny plastu.Výhodou řešení dle vynálezu je nižší epotřeba elektrické energie, jednodušší konetrukce e menšími náklady na elektrický instalační materiál. údržbu e opravy poškozenýoh topných tělee. Další výhodou je rovnoněrnoet ohřevu rozvodnàho kanálu a jim procházející taveniny plaetu v celé délce. Zvýši ae plynuloet a produktivita práce, protože náběh teploty...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256450

Dátum: 15.04.1988

Autori: Joch Josef, Kuda Vladimír, Vystrčil Karel, Černocký Jiří, Jadrný Václav, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: stroje, tryskového, kanál, útkový, tkacího, prohozní

Text:

...hřídeli 1 §, se kterým vykonává kyvný pohyb z polohy přírazové, viz obr. 3 - čárkovaná poloha, do polohy prohozní. V při kladnýoh provedeních podle přiložených výkreeů jsou třtinyZpřírazového paprsku opatřeny otevřenými prohozními profily 12, tvořené nosovitými výběžkyJ§Ltřtinza přímými svislými částmil 2 třtin Zpaprsku§ Otevření prohozních profilů 12 směřuje k vaznému bodu 2 a tvoří část stěny útkového prohozniho kanálu pro prohoz útkugQ a...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254898

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořáček Jaroslav, Dvořáček Jan

MPK: D03D 47/28

Značky: tryskového, stroje, kanál, útkový, prohozní, tkacího

Text:

...prohozený útek přírazovými částmi třtin É paprsku 5 přirážen do čela tkaniny g. Do útkového prohozního kanálu je ve směru 5 prohozu útku nasměrována hlavní prohozní tryska, napojená na rovněž neznázorněný rozvod nosného média, tlakového vzduchu. Dále do útkového prohozního kanálu po délce prohozu útku zasahují přifukovací trysky lg, které jsou uloženy nastavitelné v tělesech 35, jež jsou upraveny přímo na bidlenu ll, např. jak znázorněno na...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255026

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořáček Jaroslav, Dvořáček Jan

MPK: D03D 47/28

Značky: stroje, útkový, prohozní, kanál, tkacího, tryskového

Text:

...podélný řez podle čáry A-A na obr.1 částí útkového prohozního kanálu v jednom přikladnémhspořádáni, obr.3 podélný řez podle čáry A-A na obr.l částii sa nan útkového prohozního kanálu v druhém příkladném uspořádání, obr.h podélný řez podle čáry A-A na obr.l části útkového prohozního kanálu ve třetím příkladném uspořádání, obr.5 podélný řez podle čáry A-A obr.1 částí útkového prohozního kanálu ve čtvrtém příkladném uspořádání, obr.6 pohled...

Způsob ovládání útkové niti v drážce profilového paprsku tryskového tkacího stroje a prohozní kanál k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254267

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černocký Jiří, Svatý Vladimír, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: paprsků, profilového, útkové, kanál, tryskového, drážce, stroje, způsobu, způsob, provádění, ovládání, prohozní, tkacího

Text:

...ostatních sil nzanedbatelné.Přesnější měření tuto domněnku Vyvrátilo. Proud pomocné trysky, působící na útkovou nit musí být u tkacích strojů s vodorovnou tkaoí rovinou nastavena tak, aby úhel vzduchového proudu byl poměrně velmi malý, asi 2 °. Jinak je prohoz neklidný a nekvalitní.Cílem vynálezu je zlepšení jakosti prohozu při ekonomičtějším procesu. Tohoto cíle je dosaženo řešení způsobem, jehož podstatou je, že qravitační složka sil...

Kanál rozvodu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253364

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dolák Roman, Horák Vlastimil

MPK: B60H 1/26

Značky: kanál, vzduchu, rozvodu

Text:

...V rozmezí 15 až 30 ° vůä. sklu umožní rozvod teplého vzduchu V několika zőnách, čímž se zlepší omývání skla teplým vzduchom. Tímto dojde k podstatné rychlejšímu. 253 304 odmlženígpřípadně odmrazení skla v celé plcěe. Vzduch vyw cházející ze štěrbin nejvíce vzdálených od okna, zabraňuje přístuphstudeného a vlhkého vzduchu z vnitřního prostoru vozu k vnitřní etěně čelního skla.Na přiloženém výkresq je znázorněn příklad provedení kanálu...

Prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235259

Dátum: 01.10.1987

Autori: Foltýn Jan, Vašíček Vladimír, Kuda Vladimír, Kočí Jaroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: kanál, tkacího, tryskového, prohozní, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prohozního kanálu tryskového tkacího stroje pro prohoz útku prošlupem proudem nosného média, například vzduchem. Prohozní kanál je tvořen soustavou útkových vodicích prvků, mezi které je zařazen alespoň, po jedné straně osy dráhy prohazovaného útku nejméně jeden aktivní prvek napojený na zdroj unášecího média. Tento aktivní prvek je opatřen alespoň dvěma výtokovými otvory nasměrovanými ve směru prohozního útku do prostoru...

Stavebnicový kabelový kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 241175

Dátum: 15.08.1987

Autori: Maxa Stanislav, Eesnek Jan

MPK: H02G 9/02

Značky: kanál, kabelový, stavebnicový

Text:

...B-B z obr. 3, na obr. 5 je znázorněno V nárysu a v částečném řezu spojení spodních nosných článků prostřednictvím horniho krycího článku, na obr. 6 je znázorněn řez, vedený rovinou C-C z obr. 5 a na obr. 7 je znázorněn celkový boční pohled na stavebnicový kabelový kanál složený z jednotlivých článků.Stavebnicový kabelový kanál podle vynálezu sestává ze spodních nosných článků 1 a horních krycích článků 2 umístěných v řadě za sebou. Na...

Prohozní kanál vzduchového tkacího stroje vytvořený profilovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251364

Dátum: 16.07.1987

Autori: Jadrný Václav, Svatý Vladimír, Joch Josef, Černocký Jiří, Vystrčil Karel, Kuda Vladimír, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: stroje, tkacího, paprskem, prohozní, vytvorený, profilovým, kanál, vzduchového

Text:

...mnolatví prohozního vzduchu, přičemž řešení podle vynálezu podržuJe výhodu papreku Jednoosuboveho,že totiž umožňuje při tkaní například hustá tkaniny dosáhnout vetäího přiblíäení rozpínek k profilovému paprsku. Umožňuje tak Jednoduchými prostředky upravovat prohozní kenál profilováho papraku podle potřeby různých druhů tkanin, meJmena při použití beuákrutových přízí.Podstata vynálezu Je lépe potrna z přiloženćho vykresu, který znázorňuJe...

Sací kanál spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249817

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šlasinger Jiří

MPK: F02M 35/10

Značky: spalovacího, motorů, kanál, sací

Text:

...která má vrchol na oee ventílu a vrcholovýúhel /90 - 170/Q Tato tečnà kuželovà plocha je vedena průseč nicí vnější rotační plochy e rovinou ůetí sacího kanálu. Druhàptečnà kuželovà plocha, ktera vymenuje vnější rotační plochu, jevedena průsečnicí vnější rotační plochy e vnitřní vâlcovou plo-chou vystupku. Vrcholový úhel této druhé kuželovê plochy jeVýhodou sacího kanálu, opątřenêho v rovině jeho ústí výstupkêm Pädle vynàlezu, je především...

Povrchový kabelový kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 249774

Dátum: 15.04.1987

Autori: Strašněnko Boris, Kazancev Jurij, Goberman Jefim, Bibikov Nikolaj

MPK: H02G 3/04

Značky: kanál, povrchový, kabelový

Text:

...Hnàou norxa H nepxou ond pu sanonueu aaraepnenammmm pacrnopom 7, ąaúpuuep neMeHTHuM a onopm 1 A ąąenaum B ockoaauue 8. B KaqecTBe Kaőenbuux Koacwpyxunň 4 npu npoxnaxe Kaôeneü 9 ncnonbsonanm orpesxu norxa 2, yCTaHOBHeHHHB non yrnon K nepraKanbuoň ocn kanana. Ann ornenennx KQHTpÓnbHHX xaöeneñ or cunonux npnnenena KOHCŤPYKĽHH 4 oöpasosaaaan nyTeMpacćnoüKu norxoa 2 B npononbHoM Hąnpasunennn. Orndn nou as norxon 2 ocymecrnnaercx qepea ornepcwua 10...