Patenty so značkou «kalov»

Spôsob úpravy tavenia liatiny aditívom na báze kalov z výroby oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 288397

Dátum: 03.08.2016

Autori: Balco Karol, Nosáľ Emil, Hroncová Emília, Ladomerský Juraj

MPK: C21B 5/02, C21C 1/08

Značky: oxidů, spôsob, kalov, tavenia, úpravy, výroby, liatiny, hlinitého, aditívom, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy tavenia liatiny v kupolových peciach aplikáciou aditíva, ktoré je zmesou kalu z výroby Al2O3 s hydraulickým spojivom, ako je portlandský cement. Aditívom sa v štandardnej vsádzke na výrobu liatiny v kupolovej peci nahradí časť ferosilícia a vápenca.

Spôsob spracovania olejových kalov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288273

Dátum: 11.05.2015

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 1/52, C02F 11/00, C02F 1/38...

Značky: spôsob, spôsobu, vykonávanie, kalov, zariadenie, tohto, olejových, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na spracovanie olejového kalu pochádzajúceho z čističiek odpadových vôd, olejových vôd a emulzií, hlavne odpadových vôd z oceliarní, studených valcovní, lisovní, strojárskych závodov a napríklad aj automobiliek. Zariadenie pozostáva zo zásobníka (1) s jednotkou ohrevu, za ním je zaradená prvá filtračná jednotka (2), potom nasleduje sedimentačná jednotka (3) a ďalej odstreďovacia jednotka (6). Ďalej je zaradená odparovacia...

Spôsob spracovania tekutých, pastovitých a kašovitých kalov, najmä z čistiarní odpadových vôd na využitie ako paliva, najmä na výrobu elektrickej a tepelnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7052

Dátum: 03.03.2015

Autori: Fitko Pavol, Bastyr Silvia

MPK: C02F 11/00, C10L 5/40, C10L 5/00...

Značky: kašovitých, paliva, využitie, pastovitých, tepelnej, spôsob, čistiarní, elektrickej, kalov, tekutých, odpadových, najmä, spracovania, výrobu, energie

Text:

...Každý druh trávy má iné vlastností ako vlhkosť, organické látky, pomer C N, preto je potrebné k rôznym druhom trávy rozlične pristupovať. Krátka kosba je schopná rýchlej mikrobiologickej premeny. V prípade uloženia na hromadu nastupujú rýchlo hydrolýzne procesy sprevádzané zápachom, preto by mala byť spracovaná čo najrýchlejšie. Tráva zo starších porastov je odohiejšia proti rozkladu z dôvodu nižšej vlhkosti a vyššiemu pomeru C N. Rozklada...

Pásová sušička pre viaceré produkty na sušenie pastových a/alebo práškových materiálov, konkrétne na sušenie kalov z čističiek odpadových vôd alebo biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20143

Dátum: 13.04.2012

Autor: Permuy Dobarro Juan

MPK: C02F 11/12, C02F 11/18, F26B 17/08...

Značky: biomasy, pásová, produkty, konkrétne, pastových, odpadových, čističiek, kalov, viaceré, materiálov, práškových, sušenie, sušička

Text:

...vylievajú sušené materiály, aby sa vytvorila prvá sušiaca dráha a najmenej druhý, pre vzduch priepustný dopravný pás 3, aby sa zabezpečila najmenej druhá sušiaca dráha na sušenie materiálov za prvou dráhou.0022 Podľa zobrazeného uskutočnenia vynálezu pásy 2 a 3 sú nekonečné pásy otočené okolo valcov s horizontálnymi paralelnými osami Za a 2 b, resp. 3 a a 3 b, ktoré určujú koncept slučiek a vratnú dráhu vetiev každej slučky. Druhý pás 3 je...

Spôsob čistenia vody a/alebo odvodnenia kalov a/alebo sedimentov s použitím uhličitanu vápenatého s upraveným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20164

Dátum: 04.11.2011

Autori: Gerard Daniel, Hartan Hans Georg, Gane Patrick, Schoelkopf Joachim, Skovby Michael

MPK: B01J 20/04, B01J 20/32, C02F 1/28...

Značky: vápenatého, odvodnenia, uhličitanu, upraveným, použitím, povrchom, čistenia, kalov, spôsob, sedimentov

Text:

...prírodný uhličitan vápenatý so zreagovanýmpovrchom a hydrofóbny adsorbent, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z mastenca,hydrofobízovaného uhličitanu vápenatého, hydrofobízovaného bentonitu, hydrofobízovaného kaolinitu, hydrofobízovaného skla alebo akejkoľvek ich zmesi, uvedú do kontaktu s vodou, ktorá má byť čistená, kde prírodný uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom je reakčným produktom prírodného uhličitanu vápenatého s kyselinou a...

Spôsob spracovania olejových kalov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5484

Dátum: 07.07.2010

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00

Značky: tohto, kalov, spôsobu, spracovania, spôsob, vykonávanie, olejových, zariadenie

Text:

...ktorou môže byť pieskový filter alebo podobne zariadenie,v ktorom sa kontinuálne odstraňuje filtračný koláč.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. 1 je znázornená bloková schéma zariadenia na spracovanie olejových kalov.Spracovanie kalu začína jeho dopravou do zásobníka 1 s jednotkou ohrevu, V ktorej sa kal zohreje prostredníctvom trubkových ohrievačov a to parou alebo elektricky a súčasne sa uvedená zmes homogenizuje a môže byť...

Linka na spracovanie olejových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5464

Dátum: 07.06.2010

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00

Značky: spracovanie, linka, kalov, olejových

Text:

...odvedený kal do zásobníka 12 kalu, ktorý putuje na skládku 13 alebo do spaľovne 14, kde sa tento kal použije ako alternatívne palivo, alebo do biodegradačného systému 19. Tretírn výstupom 8 je zo separátora 5 vyvedený olej a/alebo decht do zásobníka 15 oleja a/alebo dechtu, ktorý následne putuje do spaľovne 16 oleja á/alebo dechtu alebo do výrobne 17 altematívnych palív alebo clo regeneračného systému 18, kde je recyklovaný (regenerovaný).V...

Spôsob a zariadenie na zahustenie kalov obsiahnutých v odpadových vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8004

Dátum: 03.11.2006

Autor: Kopmeier Achim

MPK: B01D 21/24, B01D 21/01, B01D 21/02...

Značky: kalov, vodách, obsiahnutých, zariadenie, odpadových, spôsob, zahustenie

Text:

...bezprostredne vo vstupnom otvore relatívne silný rádius a radiálne3 vonkajšia časť tohto oblúkovitého pohybu relatívne vysoký rádius. Túto skutočnosť je možné využiť, aby sa vprepadovej rúre cielene nastavilo nehomogénne rozdelenie hustoty kalov vodpadovej vode, tak aby odpadová voda s kalmi vyššej hustoty a/alebo veľkosti bola vnášaná do vnútorného oblúku a tam sa na základe tam platiacich vyšších hodnôt zrýchlenia kalovć častice...

Odvodňovací valec určený na odvodňovanie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4486

Dátum: 01.06.2006

Autori: Droppa Peter, Palatinus Juraj, Blaško Igor

MPK: C02F 11/12

Značky: válec, určený, odvodňovací, kalov, odvodňovanie

Text:

...nosnej trubky. Nosná trúbka je na svojich koncoch opatrená čapmi.Je výhodné ak kotúč je opatrený najmenej jedným ďalším otvorom a po celom svojom obvode striedavo opatrený výrezmi a výstupkamí.Zistilo sa, že je výhodné, keď profily sú v tvare V, pričom ich ramená zvierajú uhol 45 až 135 ° a zapadajú do výrezov kotúča svojou hrúbkou a šírkou.Z dôvodu dosiahnutia lepšieho odvodnenia kalu je výhodné, keď kotúč je opatrený najmenej jedným...

Zariadenie na úpravu čistiarenských kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3930

Dátum: 05.10.2004

Autori: Matějka Jaroslav, Mácha Jaroslav, Jelínek Jiří

MPK: C02F 11/12, C02F 11/14

Značky: úpravu, kalov, zariadenie, čistiarenských

Text:

...najmä kvôli ich využitiu pri zúrodňovaní pôdy.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia bude podrobnejšie vysvetlená pomocou výkresu, na ktorom je schematicky znázomené zariadenie na úpravu a hygienizáciu čistiarenských kalov Vápnom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obrázku znázomené zariadenie podľa technického riešenia zahmuje sitopásový kalolis 1 ústiaci do násypky 2 vretenového čerpadla 5. Do násypky 2 je...

Spôsob odvodnenia splaškových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284032

Dátum: 21.07.2004

Autori: Lobanov Fedor Ivanovitch, Held Winfried, Bartscherer Josef, Chramenkov Stanislav Vladimirovitch, Hartan Hans Georg, Sagorskij Vladimir Alexandrovich

MPK: C02F 11/14, C02F 11/12

Značky: kalov, splaškových, odvodnenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odvodnenia splaškových kalov s použitím platňového filtra, pri ktorom sú flokulované splaškové kaly spracované organickými polymérnymi činidlami a prípadne ďalšími pomocnými prostriedkami oddelené od podstatnej časti vody flokulovaných splaškových kalov na platňovom filtri s pomocou hydrostatickej filtrácie, načo sú čiastočne odvodnené splaškové kaly podrobené tlakovej filtrácii. Použité platňové filtre majú systém výpustí...

Filtrácia rastlinných kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2357

Dátum: 24.11.2003

Autori: Newkirk Rex, Classen Henry, Maenz David

MPK: B01D 21/00, A23J 1/00

Značky: filtrácia, kalov, rastlinných

Text:

...Lindoerfer et al., US patent 4921615, opisuje viacstupňový tlakom riadený spôsob na odstránenie pevných látok z viskóznych kvapalín. V tomto procese sa privádzaný viskózny kal obsahujúci pevné látky tlakovo frltruje V sérii krokov, zapojením ñltračného materiálu s postupne klesajúcou veľkosťou pórov. Tento spôsob je navrhnutý na vytvorenie číreho kvapalného extraktu.0011 Filtrácia hnaná obežným kolesom je známou metódou filtrácie....

Zariadenie na odvodňovanie a sušenie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3649

Dátum: 04.11.2003

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 11/12

Značky: kalov, zariadenie, sušenie, odvodňovanie

Text:

...je konštrukčne jednoduché a málo nákladné. Pracuje s veľkým výkonom a malými nárokmi na obsluhu vodárni a čistiamí komunálnych i priemyselných vôd bez nutnosti použitia elektrickej energie na pracovnú činnosť zariadenia. Zariadenie je málo poruchové a vyžaduje len minimálnu údržbu. Navyše takéto diskontinuálne gravitačné zariadenie na odvodňovanie a sušenie kalov vyžaduje len malý záber pozemku a nevyžaduje náklady na vytvorenie...

Spôsob úpravy splaškových alebo podobných organických kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283549

Dátum: 18.08.2003

Autor: Millard Robin

MPK: C02F 11/14, C02F 11/18

Značky: splaškových, úpravy, podobných, organických, spôsob, kalov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa vody zbavovaný kalový koláč mieša so zásaditou prímesou, a potom sa suší za pasterizačných podmienok s využitím tepla z exotermickej reakcie s alkáliou, keď sa sušenie uskutočňuje extrakciou teploty, vyparenej zo zmesi exotermickým teplom.

Spôsob a zariadenie na spracovanie biogénnych zvyškov, najmä kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 763

Dátum: 09.05.2003

Autori: Bayer Harald, Ramharter Peter Michael

MPK: F23G 5/02, C02F 11/12, C02F 11/18...

Značky: zvyškov, najmä, zariadenie, biogénnych, spôsob, kalov, spracovanie

Text:

...sekundárnom kroku medziuskladnenia sa materiál vyrovnáva, aby sa napríklad zabránilo dopravnotechnickým problemom pri transporte materiálu z primárneho uskladnenia do vyrovnávacieho uskladnenia. Pri tom vznikajú materiálové rezervy, ktoré zabezpečia kontinuálny priebeh spôsobu aj pri výpadku dodavky materiálu počas dlhšieho obdobia. Vo viacerých krokoch prebiehajúca tepelná úprava umožňuje individuálne vyladenie spôsobu na rozličné obsahy...

Spôsob priemyselného spracovania čistiarenských kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282043

Dátum: 21.08.2001

Autor: Ševčík Vladimír

MPK: C10L 5/40, B09B 3/00

Značky: spôsob, kalov, čistiarenských, spracovania, priemyselného

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je ekologicky neškodný spôsob priemyselného spracovania čistiarenských kalov v zmesi s pevnými bioodpadmi, ktorých produktom je kvalitné biogénne palivo: 10 hmotnostných dielov odvodneného čistiarenského kalu so sušinou v rozmedzí 15 až 40 % hmotn. sa zmiesi s 2 až 10 hmotnostnými dielmi pevného bioodpadu, napríklad drevených štiepkov, pilín alebo separovaného komunálneho bioodpadu, získaná zmes sa podrobí 2- až 4-dňovej krátkodobej...

Spôsob spracovania odpadových kalov z výroby hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281359

Dátum: 16.05.2000

Autori: Kušnierová Mária, Vašková Helena, Kafka Richard

MPK: C01G 49/02, C01F 11/46, B09B 3/00...

Značky: kalov, odpadových, výroby, spôsob, hliníka, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Na odpadový kal (X) sa pôsobí počas 100 až 200 hodín lúhovacím činidlom (Y), ktoré pozostáva z anorganickej kyseliny H2SO4 alebo zmesi anorganických kyselín H2SO4, HNO3, alkalickej soli KNO3, metabolických produktov pôdnych mikroorganizmov zo skupiny Deuteromyces a vody v hmotnostnom pomere 10 : 3 : 14 : 72, s hodnotou pH pod 1, za stáleho miešania, alebo staticky počas 2 týždňov pri izbovej teplote. Vzniknutá pevná fáza sa oddelí filtráciou...

Zariadenie na odlučovanie suspendovaných látok ve vode najmä látok ropných a kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260365

Dátum: 15.12.1998

Autor: Drgoň Milan

MPK: C02F 1/40

Značky: kalov, suspendovaných, látok, odlučovanie, ropných, zariadenie, najmä

Text:

...šikmým zberným žliabkom 5 zaústiljúcim po oboch stranách do nornej oddelovacej prepážky 7 bočnej a tieto do nornej staviteľnej prepážky 8 priečnej, ktorá je opatrená odvodo 1 n 9 ropných látok. Stredná časť šikmých odlučovacích prelamovaných lamiel 5 je opatrená perforovanou trubičkou 1 D na stláčaný vzduch po celej ich šírke. Medzi šikmou uzatváracou stenou 11 a nornou stenou 12 je vložený koalescečno-absorbčný filter 13. V spodnej...

Spôsob odvodňovania biologických kalov chemicko-fyzikálnym spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279318

Dátum: 11.07.1995

Autor: Belko Pavel

MPK: C02F 11/12

Značky: spôsobom, biologických, kalov, odvodňovania, spôsob, chemicko-fyzikálnym

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odvodňovania biologických kalov chemicko-fyzikálnym spôsobom, ktorého podstata spočíva v tom, že 100 hmotnostných dielov biologického kalu sa zmieša s až 25 hmotnostnými dielmi pórovitého materiálu a s až 7 hmotnostnými dielmi tenzidu a zmes sa vysuší.

Zariadenie pre mechanicko-dielektrické spracovanie priemyselných kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 742

Dátum: 08.02.1995

Autori: Nikl Květoslav, Hykel Arnošt, Droppa Peter, Blaško Igor

MPK: C02F 1/48

Značky: spracovanie, priemyselných, zariadenie, kalov, mechanicko-dielektrické

Text:

...Ako zdroje elektromagnetickej energie veľmi vysokých kmitočtov sú v zariadení použitevýkonové vysokofrekvenčné generátory - magnetróny so stalou vlnou.. Účelom zariadenia podľa úžitkového vzoru je rýchle a ekonomicky výhodnévysušenie spracovávaného kalu na vysoké percento sušiny.Prehľad obrázkov na jkrcseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom jePrincíp činnosti zariadenia pre mechanicko-dielektrické...

Odstredivka na zahusťovanie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 519

Dátum: 06.07.1994

Autor: Michálek Ondrej

MPK: B04B 3/08

Značky: kalov, odstředivka, zahusťovanie

Text:

...jeho vnútornej stenya charakteru kalu, s výhodou 30-600 K zamedzeniu zkratu medzi vstupom a výstupom z osy je účelné na osu tesne za vstupné otvory do bubna umiestniť usmerňovací kotúč, ktorý donúti vstupný kal homogenne prúdit do zóny vyššieho odstredivého zrýchleniaVstupný a Výstupný objem dutej osy musí byt oddelenýre ážkou. Taktiež e potrebné V rezu kolmom na osu usmernit ltorých počet je treba stanoviť dľa celkového riešenia vnútornej...

Mobilné kontajnerové zariadenie na separáciu kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 500

Dátum: 06.07.1994

Autor: Španko Dušan

MPK: E03F 5/14, B01D 43/00, B65G 19/10...

Značky: mobilné, zariadenie, separáciu, kontajnerové, kalov

Text:

...site do nádrže určenej na skladovanie separovej tuhej zlozky kalu. Tekuta zlozka kalu sa odvádza výtokovýmotvorom umiestneným v spodnej časti mobilného kontajnera.Na obrazku Č. 1 je znazornené mobilné kontajnerové zariadenia na separaciu ka 1 ov,pri pohľade z boku. Na obrazku č.2 je znárornenýpôdorys mobilného kontajnerového zariadenia eo zváranou nadräou.Znazornené mobilné kontajnerové zariadenie na eeparaciu kalov pozostáva z mobilného...

Spôsob dekontaminácie a sušenia kalov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277960

Dátum: 17.06.1992

Autor: Thiele Heinrich

MPK: C02F 11/14, C02F 11/18, C02F 11/12...

Značky: kalov, dekontaminácie, sušenia, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na dekontamináciu a sušenie kalov vznikajúcich pri mechanickom a biologickom čistení komunálnych odpadových vôd, ako i zhodnocovanie spracovaného kalu. Surový kal, predbežne odvodnený na obsah sušiny 20 %, sa využitím odpadového tepla vznikajúceho pri sušení ohreje na 70 st. C až 75 st. C, ohriaty kal sa pri turbulentnom miešaní zmiešava s kyselinou vínnou a/alebo kyselinou dusičnou, spôsobujúcimi prechod ťažkých kovov z pevnej...

Palivo z kyselinových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267776

Dátum: 12.02.1990

Autori: Maťašová Soňa, Trubač Karol, Baxa Jozef, Lichvár Milan, Fekiač Karol

MPK: C10L 5/48

Značky: kyselinových, palivo, kalov

Text:

...oxidov siry v spalinbch a týn spĺnař požiadavky ekologických limitov pre speliny. Pri výrobe paliva 2 kyselinových kalov alebo neutralizovaných kyselinových kalov a vedĺajšiaho produktu z výroby pentaerytritolu, nevznikaiú kvapalne alebo tuhé ĺažkospracovateĺné odpady. V niektorých pripadoch sa pri výrobe paliva oddeli menšie množstvo vâd, ktore je možné pracovat sůčasnými dostupnýai technológiami. Tým, že výsledné palivo obsahuje zlúčeniny...

Spôsob likvidácie odpadových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258608

Dátum: 16.09.1988

Autor: Mikuláš František

MPK: C04B 2/04

Značky: odpadových, spôsob, likvidácie, kalov

Text:

...plynov na predohrev kalu, čím sa značne zníži spotreba tepla na dosiahnutie zápalnej teploty a naviac kaloricky hodnotné plyny, ako napr. vodík prispejú k zlepšeniu tepelnej bilancie samotného spaľovania. Okrem priaznivých tepelných účinkov sa prejavia ii ďalšie výhody ako napr. u odpadových ropných produktov viazanie síry s vápenatou zlúčeninou, čím sa ochráni spaľovací priestor od agresívnych koröznych účinkov. Ďalej spálenim vápenatej...

Spôsob lúhovania selénu z výpražkov získaných po termickom odpražení ortute z elektrolytických kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246856

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hampl Jan

MPK: C01B 19/02

Značky: selénu, luhovania, spôsob, elektrolytických, získaných, termickom, kalov, ortute, výpražkov, odpražení

Text:

...podľa vynálezu je, že lúhovaním vzniklý rmut dobre sedimentuje,filtrácia prebieha snadne a roztok je čistý bez koloidných častíc a rozpustného balastu. Preto možno redukciou získat velmi čistý selén s vysokou výtažnosťou. Použitý lúhovací roztok siranu sodného možno ľahko regenerovat bez velkých strát.iPôsobením siranu sodného na seléničitan,,resp. (seląnan vápenatý, sodíkový kation reakciou vytesňuje Vápnik, čím vznikajú rozpustnéselénové...

Sposob získavania zinku z kalov získaných pri regenerovaní ťažkej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254002

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tarhanič Ladislav, Tuček Lubomír, Sasák Ladislav

MPK: C22B 19/30

Značky: regenerování, tekutiny, získaných, ťažkej, zinku, získavania, spôsob, kalov

Text:

...zinku z kalov pri regenerovaní ťažkej tekutiny, pripravenej z vodného roztoku ZnC 12 a z oplachovacích vôd produktov rozplavovania sa dosiahne filtrova 4ním znečistenej ťažkej tekutiny cez filtračný materiál, prípravourrmutu z kalu zachyteného na-f 11 tračnommateriálu použitím oplachovacích vôd produktov rozplavovania,filtrovanim rmutu cez, filtračný materiál,pôsobením 10 až 20 vodného roztoku uhličitanu sodného na filtra až do...

Sposob získavania ortutí z kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249908

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sasák Ladislav, Tuček Lubomír, Tarhanič Ladislav

MPK: C01G 13/00

Značky: kalov, ortuti, spôsob, získavania

Text:

...z kalov získaných pri regenerovaní ťažkej tekutiny, prípravenej zo soli ortuti a z oplachovacích vôd produktov rozplavovania sa dosiahne filtrovaním znečistenej ťažkej tekutiny cez filtračný materiál, prípravou rmutu z filtračného koláča zachyteneho na filtračnom materiály po 4užitím OPÍHChDWHCÍCh vôd produktov rozplav-ovania o zahustení 100 g . F 1, pôsobení železného šrotu na rmut o hmotnosti 50 až 100 kg. m po dobu 150 až 180 hodín,...

Spôsob úpravy pivovarských kvasničných kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231768

Dátum: 15.12.1986

Autori: Cupáková Mária, Hronček Ján, Klempová Františka

MPK: C12N 1/18

Značky: kvasničných, kalov, úpravy, spôsob, pivovarských

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy pivovarských kvasničných kalov horúcim etanolom sa vyznačuje tým, že sa kaly okyselené kyselinou citrónovou na pH 4,2-4,3 protiprúdne extrahujú horúcim etanolom o teplote 65-75 °C, pričom doba zádrže v kolóne má byť dlhšia ako 40 minút. Získa sa preparát pivovarských kvasníc, ktorý obsahuje vitamíny skupiny B a je zbavený horkých látok.

Dvojkomorová odparovacia nádrž kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230871

Dátum: 15.11.1986

Autor: Remek Augustín

MPK: C02F 11/12

Značky: dvojkomorová, odparovacia, nádrž, kalov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru čistenia odpadových vôd a rieši problém investičnej náročnosti výstavby čističiek a zlepšenie pracovných podmienok. Podstatou vylálezu je vytvorenie dvojkomorovej odparovacej nádrže s komorami opatrenými plniacím potrubím, odklopným vekom a odsávacou hubicou a umiestenými na základovom ráme, v ktorom sú usporiadané vykurovacie telesá.

Zariadenie na oddeľovanie elektrolytu z kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224018

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kunc Jozef, Antal František, Soják Mikuláš

Značky: elektrolytu, zariadenie, kalov, oddeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oddeľovanie elektrolytu z kalov vznikajúcich po elektrochemickom obrábaní pozostávajúce z usadzovacej odstredivky s bubnom, v ktorom je umiestnený rúrkový nôž prepojený potrubím na elektrolytovú a kalovú nádrž vyznačujúce sa tým, že na odvádzacie potrubie (18) je prepojovacou vetvou (19) pripojený tlakový snímač (14) a ten je cez spínacie obvody (16) a prepínací mechanizmus (17) striedavo pripojený na elektrolytovú vetvu (10) a...

Spôsob získavania bielkovinových látok z kvasničných kalov, mliečnej srvátky a krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230786

Dátum: 01.04.1986

Autori: Valachovič Michal, Hronček Ján, Čapla Igor

MPK: A23J 1/00

Značky: látok, získavania, mliečnej, spôsob, kvasničných, bielkovinových, kalov, srvátky

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob získavania bielkovinových látok z kvasničných kalov, mliečnej srvátky a krvi ich protiprúdovým zrážaním v roztoku desolvatačným činidlom. ktoré môže byť metanol, etanol, propanol, izopropanol alebo acetón. Predmetný vynález umožňuje získavať bielkovinové látky z kvasničných kalov, krvi a mliečnej srvátky tak, že koloidný roztok týchto látok sa upraví kyselinou soľnou alebo sírovou na pH blízke izoelektrickému bodu a...

Spôsob výroby potravinárského bielkovinového koncentrátu z horkých pivovarských kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230409

Dátum: 01.04.1986

Autori: Cupáková Mária, Klempová Františka, Hronček Ján

MPK: C12N 1/18

Značky: koncentrátů, kalov, spôsob, potravinářského, bielkovinového, pivovarských, výroby, horkých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby bielkovinového koncentrátu z odpadaných horkých chmeľových kalov sa vyznačuje tým, že horké chmelové kaly sa protiprúdne extrahujú etanolom 50 až 70 °C teplým, po okyselení suroviny na pH 2,5 až do úplného zbavenia horkých látok.

Spôsob prípravy činiacich roztokov z odpadných kalov obsahujúcich chróm

Načítavanie...

Číslo patentu: 227135

Dátum: 01.01.1985

Autori: Galatík Antonín, Pecha František, Tkáč Josef, Dědek Jaroslav

Značky: roztokov, spôsob, kalov, odpadných, chróm, přípravy, obsahujúcich, činiacich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy činiacich roztokov z odpadných kalov obsahujúcich chróm vyznačujúci sa tým, že kaly sa extrahujú vodným roztokom obsahujúcim 1,5 až 30 % hmotnostných kyseliny sírovej pri teplote 20 až 90 °C po dobu 5 až 30 minút, potom sa extrahovaný roztok oddelí od nerozpustného zbytku kalu a získa sa kyslý roztok chromitých solí, ktorý sa ďalej upravuje až do koncentrácie chromitej soli 30 až 150 g kysličníka chromitého na liter s bázicitou...

Spôsob separácie vápenatých kalov pri výrobe 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214008

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zelený Otto, Szimczik Vojtech, Hanuš Milan, Fritz Vojtech, Krška Štefan, Leška Štefan

Značky: vápenatých, spôsob, 2-merkaptobenztiazolu, separácie, kalov, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieší separáciu odpadných vápenatých kalov z výroby 2-merkaptobenztiazolu. Reakčná zmes vzniklá, rozpustením surového 2-merkaptobentiazolu získaného tlakovou syntézou anilínu, sírouhlíka a síry vo vápennom mlieku obsahuje odpadný kal skladajúci sa z vedľajších reakčných zložiek tlakovej syntézy 2-merkaptobenztiazolu, hydroxidu vápenatého a mechanických nečistot. Táto suspenzia sa rozplaví v 2 až 5 násobnom množstve vody o teplote 5 až...