Patenty so značkou «kalení»

Valcovaná oceľ, ktorá sa vytvrdzuje pomocou precipitácie po tvárnení za tepla a/alebo kalení v nástroji, majúca veľmi vysokú pevnosť a ťažnosť, a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20703

Dátum: 06.09.2011

Autori: Jung Coralie, Bouaziz Olivier, Barbier David

MPK: C21D 6/02, C22C 38/02, C21D 6/00...

Značky: spôsob, oceľ, tepla, pevnosť, precipitácie, tvárnení, pomocou, nástroji, výroby, ktorá, vytvrdzuje, velmi, vysokú, kalení, majúca, ťažnosť, valcovaná

Text:

...spočívať v ohreve dielu pri akejkoľvek rýchlosti Vc 2 až na teplotu výdrže TOA po dobu toA, potom v ochladzovaní dielu pri rýchlostí vm vyššej ako 1 C/s tak, aby diel získal požadované mechanické vlastnosti. Obzvlášť výhodné je ochladzovanie vzduchom.pri Ty 950 °C, po ktorej nasleduje ochladzovanie Vref 1 s rýchlosťou 30 C/s až na izbovú teplotu,ktorá je nižšia než teplota Ms. Krivka plnou čarou znázorňuje mechanické správanie vjednoosom ťahu...

Vakuová pec pro kalení v přetlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270629

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jakeš Jan, Frey Augustín, Kode Jiří, Rybář Oldřich, Kult Jaroslav, Exner Milan

MPK: F27D 9/00, F27B 7/06

Značky: vakuová, plynů, přetlaku, kalení

Text:

...pecí dle vyna- lezu, na obr. 2 je příčný řez pracovním proatorempece v rovine A-A a na obr. 3je příčnýwřez ochlazovaeím prostorcm vakuově pece Auvrovinl- Bg-B.Vakuovtĺřnádoba pece na obr. 1. je tvořeno dvojitým pláätěm ., který je uzavřen zadnínvíkelnria předním víkem l Uvnitř vakuová nádoby je pracovntprostor i,který je tepelne ízolován izolací 5, část této izolaca§~ja pevne spojena s předním víkem l. Pracovní prostor L je uzavírán...

Vertikální automatické zařízení pro kalení drobných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269372

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tvrdík Jiří, Strnad Luděk

MPK: C21D 9/60, H05B 6/10

Značky: vertikální, zařízení, automatické, kalení, drobných, součástí

Text:

...Pod středicím přípravkem li je umístäna boční zarážka Q, dolehající na jedno rameno dvouramenně páky Q, jejíž druhé rameno je v dotyku s vačkou 2 a konec tohoto ramene dvouromenné páky žije připevněn k pruäinä lg. V trubici 3 jsou uloženy soušásti l, určené ke zpracováhí. Pod sloupcwm těchto součástí l je umístěna první zarážka 5 g pod touto druhá zarážka 2 spolus induktorem li. Pod druhou zarážkou Ž se nachází třetí zarážka § spolu s první...

Způsob odstranění deformace ozubených tyčí řízení při kondukčním kalení zejména pro osobní automobily a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268731

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jaroš Pavel, Paukner Jaromír

MPK: C21D 9/32, C21D 1/42

Značky: kalení, ozubených, způsob, kondukčním, zejména, automobily, osobní, deformace, odstranění, tyčí, zařízení, tohoto, způsobu, provádění, řízení

Text:

...jejímu povrchu přitlačovány. Ozubená tyč ll řízení se předehne přes výškově stavitelné podpěry 2, 25. V takto předehnutám stavu následuje vysokoírekvenční ohřev a po jeho ukončení následuje rychlé ochlazení ozubená tyče ll řízení. Po ukončení kalicí operace je zakalená ozubená tyč ll řízení rovná.Rovnací zařízení se skládá z upínacího pneumatického válce l, který je upevněn na konzole 3, která je součástí pevného rámu kalicího stroje. Konzola...

Způsob zneškodňování odpadních popouštěcích solí z procesů termálního kalení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267563

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pecák Václav, Pospíšil Jindřich, Matouš Václav

MPK: C01B 21/50

Značky: popouštěcích, způsobu, termálního, tohoto, solí, zneškodňování, kalení, provádění, zařízení, odpadních, způsob, procesu

Text:

...25 dm 3, opetřená přísluäenetvím podle přiložensho obrázku bylo postupně rozpuštěno 5 kg vyčerpaná odpadající taveníny solí z kalící lázně. obsahující podle enalyzy asi 20,5 hm. duaitanú, 19 hm. dusičnenů, 7,5 hm. chlorido, 10.5 uhličitanů, 0.002 hm.kyanidů, 10,5 hm. Na a 13 hm. K nerozpustných podílo bylo cce 9 hm., z čehož bylo B 7 hm. uh 1 ičitenubarnatěho, zbytek bylo elementární železo e grafit.Při zpracování byl dodržon tento...

Chladicí komora pro kalení ventilů spalovacích motorů a podobných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267429

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kolínský Vladimír, Tvrdík Jiří

MPK: B65G 11/00, C21D 1/62

Značky: chladicí, součástí, spalovacích, ventilu, podobných, motorů, kalení, komora

Text:

...a na obr. 2 je schematický püdorys dvojice výkyvných tyčí-Chladicí komoru (obr. 1) tvoří plášť g. ve kterém je zabudován ventilátor § a na každé z obou svislých stěn pláště 4 po jedné usměrñovací přepážce §. Uvnitř pláště Q jsou umítěny dvě skluzné tyče. a to první skluzná tyč i a druhá skluzná tyč g. na kterých jsou zavěšeny ventily il. Ubě skluzné tyče 1. g jsou skloněny od vodorovné polohy o 15 až 20 °. Pod těmito skluznými tyčemi 1....

Ocelolitina pro odlitky určené k zušlechťování a povrchovému kalení se zaručenou vrubovou houževnatostí do -40 stupňů C

Načítavanie...

Číslo patentu: 265823

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kufa František, Cieslar Oldřich, Kiedroň Vladislav

MPK: C22C 38/04

Značky: kalení, zušlechťování, odlitky, zaručenou, houževnatostí, ocelolitina, určené, vrubovou, povrchovému, stupňů

Text:

...250 °G a pak na vzduchu a popouštěním na teploty 600 až 660 OC s následujícím ochlazenim na vzduchu nebo ve vodě do teploty 100 až 250 OC e pak na vzduchu.V případě potřeby je možno odlitky z uvedené oceli použit v normalizačně žíhaném a popouštěném stavu (.5) 3 příznivými mechanickými vlastnostmi. Rovněž je možná i případné zařazeni operace popouštěni po normalizačnim žiháni do výše uvedenéhozpůsobu tepelného zpracování za účelem...

Způsob průběžného kalení dlouhých válcových kalených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264024

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rothe Gunter, Langer Manfred, Heuert Eckart, Veter Udo, Haut Heinz

MPK: C21D 9/08

Značky: průběžného, kalení, válcových, dlouhých, kalených, způsob, výrobků

Text:

...BOKpyP caoeü npoonbuoň ocu, TpaHcn 0 pTHpyeTcH Enepe uepes unyxunounym KaTymxy n ycwpoücrno MPHOBBHHOPO oxnameňna. B nnnyxmnnnou narpesawenbuon ycrpoňcwne npoucxonnw Harpen saKanHBaeMoro npemera no Temnepawypm saxanxu, a-3 yCTpOňCTBe MFHOBBHHOPO oxnamneaun sananxa STOPO npemewa. 3 areM saxannsaeMmñ npemer nocrynaew K 0 BTOp 0 My Bąnymeny snemeumy, paöowammeuy auanornquo nepsomy, H 0 oxpymnan CKODOCTB aanxon sworo snemeuwa Hecxonbko...

Způsob výroby za studena válcovaných ocelových pásů určených pro kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263547

Dátum: 11.04.1989

Autori: Místecký Emerich, Bořuta Josef, Filip František

MPK: B21B 1/28

Značky: válcovaných, studena, pásu, kalení, oceľových, způsob, určených, výroby

Text:

...přímo válcují za studena bez mezižíhání až na konečnou tlouštku, což sice v důsledcích výrazně urychluje austenitizaci při ohřevu ke kalení, ale obzvláště u podélně nědělených pásů z legovaných oceli často z důvodů nadměrného zpevnění válcováním za studena v součinnosti s mikrotrhlinami na hranách pásů dochází k jejich roztržení při průchodu zušlechtövací linkou nebo obzvláště u tenších pásů dochází ke ztrátě jejich tvarové stabilityv...

Způsob přípravy a ohřevu válců pro kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263150

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fryček Václav, Bosman Josef, Ludvík František, Fremund František, Šlédr František, Bystřický Josef

MPK: C21D 1/06

Značky: ohřevu, přípravy, válců, kalení, způsob

Text:

...přičemž povroh čepů má teplotu o 150 až 400 °C nižší, než je teplota povrchu těla válců. × .Hlavní předností způeobu přípravy a ohřevu válců podle vynálezu je omezení teploty čepů při ohřevu váleů tak, že jejich teplote nepřeséhne teplotu počátku tvorby austenitu, což umožňuje kalit rozměrné válce bez rizika vzniku trhlin do vody nebo oleje. Nízka teplota čepů válců zajištuje jejich nízkou úroveň pevnosti a dobrou obrobitelnost. .Další...

Zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje, zejména pro kalicí stroje karuselového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259601

Dátum: 17.10.1988

Autori: Toman Otakar, Štefl Milan, Svoboda Josef, Bělovský Jan

MPK: H05B 6/06

Značky: zejména, zapojení, kalícího, stroje, kalicí, karuselového, nastavení, kalení

Text:

...se tak stejně tepelné zpracování všech součástí. Další podstatnou výhodou zapojení je jeho jednoduchost.Príklad zapojení podle vynálezu je zrejmý z obr. 1, kde je znázorněno zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje karuselového typu s možností předvolby libovolné nejvýš p-te pozice konce kalení součástí na bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí, kde počet p kontaktů bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí je...

Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257724

Dátum: 15.06.1988

Autor: Voděra Václav

MPK: C21D 9/32

Značky: zařízení, indukčním, tepelného, kalení, omezení, spádu

Text:

...spočíva v tom, že mezi upínací přípravek A kalené ozubení je vložena nemagnetická deska, která odpovídá tvaru kaleného ozubení a je pevně sevřena mezi kalené ozubení a upínaci přípravek.Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení ozubení podle vynálezu je zvláště výhodné pri indukčním kalení větších modulů, kde zamezuje vzniku trhlin v patě zubů při indukčním mezerovém kalení, zvláště ozubených kol a pastorků. Nemagnetická...

Průtočně chlazený konduktor pro kalení ozubených tyčí řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257233

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroš Pavel, Paukner Jaromír

MPK: C21D 1/40

Značky: tyčí, chlazený, kalení, průtočné, konduktor, ozubených, řízení

Text:

...nákladoch. V porovnání s indukčním kalením způsobem zub po zubu při stejných investičních nákladoch dosahujenejméně trojnásobné produktivity a výrazně menäího nebezpečí vzniku zmetků při kalení.Příklad provedení průtočně chlazeného konduktoru podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. l je schématický nárys konduktoru, přítisknutého k ozubeně tyčí řízení a na obr. 2 je řez v místě vyznačeněm na obr. 1.Na desce l (obr....

Způsob povrchového kalení ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257197

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mašek Alois, Holemář Alois

MPK: C21D 9/32

Značky: povrchového, ozubení, způsob, kalení

Text:

...kalení bok po boku je hořák konstruován tak, äby délka plamene působcí na bok zubu nepřehřívala hlavovou hranu zubů. Hořáky, umístěné na obou bocích zubu nemají kalicí sprchu. Jsou chlazenéprütokem vody odváděné mimo prostor ohřevu trubkou. vzdálenost a posuv hořáku jsou nastavené tak, že přímo ohřívane úzke pásmo začínající 0,15 až 0,35 modulu od hlavy zubu a končící 0,25 až 0,35 modulu od paty zubu dosahuje krátkodobé teploty 080 až 980...

Stroj pro kalení do lázně s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256121

Dátum: 15.04.1988

Autori: Toman Otakar, Svoboda Josef, Štefl Milan, Bělovský Jan

MPK: C21D 1/10

Značky: indukčním, lázně, stroj, ohřevem, kalení

Text:

...straně opatřen patkou pro upevnění k základu stroje lg, je otočně uložena objímkà 3, k níž jsou připojena ramena É. Na vnějším konci každého ramene É je připojeno svislé vedení 1, v němž je suvně uloženo vřeteno §. Vřeteno § je s výhodou duté a jeho dutinou může procházet táhlo gl spojující silový válec ll pro upínací přípravek 3 s upínacím přípravkem 2, v němž je upnuta kalená součást gg. Pohon pro svislý pohyb vřetene Q může být vytvořen...

Zařízení pro kalení vzduchem, zejména ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 242834

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šolc Josef

MPK: C21D 1/62, C21D 9/32

Značky: zařízení, zejména, ozubených, kalení, vzduchem

Text:

...po~ mocnýmirozváděcímipotrubími 2 připojeny k výstupům pomocných regulačních ventilů §,§. Ochlazovací komůrka g induktoru 2 je pak hlavním rozváděcím potrubím lg připojena k výstupu hlavního regulačního ventilu 1. Součástí zařízení podle vynálezu je též výměník g tepla, uspořádaný v přívodním potrubí li mezi regulačními ventily §,1,§ a zdrojem lg tlakového vzduchu tak, že jeho výstup je paralelně zapojen na napájecí vstupy gg, cg pomocných...

Zařízení ke kalení, praní a popouštění součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245164

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rosenkranz Jindoich, Žák Bohumil, Mostecký Jioí Akademik, Krett Vasil

MPK: C21D 1/63

Značky: kalení, zařízení, součástí, praní, popouštění

Text:

...uspořádán žlab s těsnicím prostřsdkam pro uloěení čelaPríklad konstrukčního uspořádání zařízení ke kalení, praní a nízkoteplotní popouětění součástí podle vynálezu je naznačen na priloženom výkresu. la obr. 1 je podálný řez zařízením a na obr. 2 řez příčný.Zařízení sestává z jedné společné vany 19 která je opatřena příčkami | 1, která oddělují vzájomná od sebe jednotlive lázně, tj. lázeň kalicího oleje 1 (případně vody nebo soli), lázeň s...

Způsob kalení ocelových výrobků o ekvivalentních průměrech nad 150 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 249612

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vlčková Helena, Tvrdý Miroslav, Molínek Bronislav, Kremer Rudolf

MPK: C21D 1/20, C21D 9/08

Značky: ekvivalentních, kalení, výrobků, způsob, průměrech, oceľových

Text:

...podle vynálezu je dosažení bainitické struktury nebo jejího maximálního podílu ve středu silnostěnných průřezů výrobků, snížení teplot transformace metastabilního austenitu na bainit,případně na další strukturní produkty při anisotermickém rozpadu austenitu a v důsledku toho dosažení zvýšené úrovně pevnostních vlastností a současně snížené úrovně tranzitníoh teplot vrubové a lomové houževnatosti. Další výhodou podle vynálezu je snížení...

Zařízení kalícího stroje pro indukční mezerové středofrekvenční kalení zubů ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 234294

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kouba Miroslav

MPK: C21D 9/32, C21D 1/10

Značky: zařízení, středofrekvenční, kalícího, kalení, ozubených, indukční, zubů, mezerové, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení kalicího stroje pro indukční mezerové středofrekvenční kalení zubů ozubených kol, u kterého se pro ohřev kalených zubních mezer jako nástroje používá induktoru. Vynález řeší universální využití induktoru pro kalení rovných a šikmých zubů ozubených kol zařízením umožňujícím úhlové přestavení induktoru na transformátoru indukčního kalícího stroje. Zařízení kalicího stroje pro indukční mezerové středofrekvenční kalení zubů...

Zařízení k indukčnímu kalení válcových součástí s přírubou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247962

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vimr Miroslav, Tvrdík Jiří, Strnad Luděk

MPK: C21D 1/10

Značky: prírubou, kalení, válcových, součástí, indukčnímu, zařízení

Text:

...zařízení k indukčnímu kslení váloových součástí s přímbou, Jako hřídelí, poloos, eestávající z induktoz-u uloženého ve faromagnetidkám Jádru, ktere přakrývá smyčka induktoru ze tří stran, podle vynálszu.Podstata vynálesu apočívá v tom, za při ěířce induktoru, která sa může podle tvaru a velikosti kolená součástí pohybovat v rozmezí 6-18 mm, .je Šířka části,překrytá na stran přivrácená ke kolená součástí faromagnetiokým jádrem, dána...

Ochranná atmosféra pro tepelné zpracování, zejména pro kalení vysokouhlíkatých materiálů, způsob a zařízení k její výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247841

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hrbek Miloslav, Herout Josef, Vodrážka Jiří

MPK: C21D 1/74

Značky: tepelně, kalení, zpracování, její, výrobe, zařízení, atmosféra, materiálů, ochranná, zejména, způsob, vysokouhlíkatých

Text:

...směsné vétve přívodu ke kalícímu zařízení, přičemž elektromagnetický ventil vřazený do přivodního potrubí je propojen elektrickým obvodem s hlídačemtlaku, kterým je osazena směšovací trubice.Výhody ochranné atmosféry dle vynálezu spočívají ve zvýšeném uhlíkovém potenciálu a schopnosti neoduhličovat základní materiál, pri výrobních nákladech dvakrát až třikrát nižších než u ochranné endoatmosféry.Výhodou je rovněž okamžitá použitelnost...

Způsob kalení konstrukčních součástí ze železa a oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235982

Dátum: 15.12.1986

Autori: Schumann Erwin, Lohse Helmut

MPK: C21D 1/64

Značky: konstrukčních, železa, tohoto, součástí, provádění, kalení, oceli, zařízení, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu kalení konstrukčních součástí ze železa a oceli, austenitizační teploty vložených do kalicích, zejména olejových lázní, mimo atmosféru ochranného plynu nebo vakua a zařízení k jeho provádění, zabraňujících vzniku okují na povrchu součástí. Kalicí kapalina se plynule odplyňuje, s výhodou podtlakovým zpracováním dílčího proudu kalicí lázně.

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220825

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kolínský Vladimír

Značky: jiných, součástí, loží, induktor, středofrekvenční, zejména, kalení, vysokofrekvenční, ploch, strojů, vodicích, obráběcích

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí, se stávající z vlastního induktoru, připojeného k vývodům středofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalicí sprchy, mechanicky a elektricky navzájem spojených vyznačující se tím, že přívody (1´) vlastního induktoru (1), přívody (2´) kalicí sprchy (2) a přívody (3´) rozvodu...

Zařízení pro indukční mezerové kalení zubů ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 226495

Dátum: 15.11.1985

Autori: Nozar Karel, Bystřický Josef, Draský Jan, Janota Rudolf, Mareš Václav

Značky: indukční, ozubených, mezerové, kalení, zubů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro indukční mezerové kalení zubů ozubených kol, vyznačující se tím, že sestává z induktoru (8) zdola spojeného s kalicí tryskou (9) opatřenou řadami otvorů (12, 13) vytvořených ve vzájemně odděleném horním a dolním prostoru (10, 11), přičemž každý z těchto prostorů (10, 11) je napojen na samostatný přívod (14, 15) automaticky regulovaného množství tlakového vzduchu.

Způsob kalení pracovních nástrojů pro elektrická sbíjecí a rotační kladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219523

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vlček Milan, Roubalík František

Značky: kalení, sbíjecí, způsob, elektrická, pracovních, rotační, kladiva, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyrobit nástroje pro sbíjecí a rotační kladiva se zlepšenou tvrdostí pracovní části nástroje (hrotu), s maximální trvanlivostí s odstraněním lámání vodicího krčku. Uvedeného účelu se dosáhne při použití způsobu kalení pracovních nástrojů, vyrobených z ocelí o složení 0,32 až 0,42 % C 0,20 až 0,50 % Mn 0,80 až 1,20 % Si 4,5 až 5,5 % Cr 1,10 až 1,60 % Mn 0,35 až 0,60 % V s max. obsahem P 0,030 % a S 0,030 % zakalení, které se...

Přípravek k rovnoměrnému kalení den a podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218976

Dátum: 15.06.1985

Autor: Jílek Ladislav

Značky: kalení, podobných, rovnoměrnému, přípravek, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález slouží k rovnoměrnému kalení, den a podobných výrobků, zejména tlustostěnných. Podstatou vynálezu je, že těleso přípravku se skládá z radiálně uspořádaných ramen 1, opatřených na volných koncích zarážkami 3 a kotvícími řetězy 4, jejichž druhé konce jsou upraveny pro upevnění na okrajích kalicí nádrže. Ramena 1 jsou zhotovena z materiálu o měrné hmotnosti menší, než má kalicí kapalina, například ze dřeva. Pro odvádění plynů a vodní páry...

Přípravek ke kalení a rychlému ochlazování tepelně zpracovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217121

Dátum: 01.07.1984

Autor: Jílek Ladislav

Značky: ochlazování, rychlému, přípravek, výrobků, kalení, zpracovaných, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek je určen ke kaleni a rychlé mu ochlazování tepelně zpracovaných výrobků s volným okrajem nebo s přírubou, zejména den a podobných výtisků nebo odlitků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přípravek sestává ze čtyř kolmo na sebe uspořádaných ramen 1, jejichž volné konce jsou delší, než činí poloměr vnější strany dna 4. Dolní strany volných konců ramen 1 jsou opatřeny zářezy pro uchopení jeřábovými řetězy. Dno 4 je svým okrajem...