Patenty so značkou «kalení»

Valcovaná oceľ, ktorá sa vytvrdzuje pomocou precipitácie po tvárnení za tepla a/alebo kalení v nástroji, majúca veľmi vysokú pevnosť a ťažnosť, a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20703

Dátum: 06.09.2011

Autori: Bouaziz Olivier, Jung Coralie, Barbier David

MPK: C21D 6/02, C21D 6/00, C22C 38/02...

Značky: oceľ, vysokú, majúca, nástroji, ktorá, tvárnení, pevnosť, tepla, pomocou, ťažnosť, precipitácie, valcovaná, kalení, spôsob, výroby, velmi, vytvrdzuje

Text:

...spočívať v ohreve dielu pri akejkoľvek rýchlosti Vc 2 až na teplotu výdrže TOA po dobu toA, potom v ochladzovaní dielu pri rýchlostí vm vyššej ako 1 C/s tak, aby diel získal požadované mechanické vlastnosti. Obzvlášť výhodné je ochladzovanie vzduchom.pri Ty 950 °C, po ktorej nasleduje ochladzovanie Vref 1 s rýchlosťou 30 C/s až na izbovú teplotu,ktorá je nižšia než teplota Ms. Krivka plnou čarou znázorňuje mechanické správanie vjednoosom ťahu...

Vakuová pec pro kalení v přetlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270629

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jakeš Jan, Kult Jaroslav, Kode Jiří, Exner Milan, Frey Augustín, Rybář Oldřich

MPK: F27D 9/00, F27B 7/06

Značky: plynů, vakuová, přetlaku, kalení

Text:

...pecí dle vyna- lezu, na obr. 2 je příčný řez pracovním proatorempece v rovine A-A a na obr. 3je příčnýwřez ochlazovaeím prostorcm vakuově pece Auvrovinl- Bg-B.Vakuovtĺřnádoba pece na obr. 1. je tvořeno dvojitým pláätěm ., který je uzavřen zadnínvíkelnria předním víkem l Uvnitř vakuová nádoby je pracovntprostor i,který je tepelne ízolován izolací 5, část této izolaca§~ja pevne spojena s předním víkem l. Pracovní prostor L je uzavírán...

Vertikální automatické zařízení pro kalení drobných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269372

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tvrdík Jiří, Strnad Luděk

MPK: H05B 6/10, C21D 9/60

Značky: součástí, vertikální, automatické, zařízení, kalení, drobných

Text:

...Pod středicím přípravkem li je umístäna boční zarážka Q, dolehající na jedno rameno dvouramenně páky Q, jejíž druhé rameno je v dotyku s vačkou 2 a konec tohoto ramene dvouromenné páky žije připevněn k pruäinä lg. V trubici 3 jsou uloženy soušásti l, určené ke zpracováhí. Pod sloupcwm těchto součástí l je umístěna první zarážka 5 g pod touto druhá zarážka 2 spolus induktorem li. Pod druhou zarážkou Ž se nachází třetí zarážka § spolu s první...

Způsob odstranění deformace ozubených tyčí řízení při kondukčním kalení zejména pro osobní automobily a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268731

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paukner Jaromír, Jaroš Pavel

MPK: C21D 9/32, C21D 1/42

Značky: kondukčním, zařízení, způsob, ozubených, řízení, odstranění, deformace, osobní, tyčí, způsobu, tohoto, provádění, automobily, zejména, kalení

Text:

...jejímu povrchu přitlačovány. Ozubená tyč ll řízení se předehne přes výškově stavitelné podpěry 2, 25. V takto předehnutám stavu následuje vysokoírekvenční ohřev a po jeho ukončení následuje rychlé ochlazení ozubená tyče ll řízení. Po ukončení kalicí operace je zakalená ozubená tyč ll řízení rovná.Rovnací zařízení se skládá z upínacího pneumatického válce l, který je upevněn na konzole 3, která je součástí pevného rámu kalicího stroje. Konzola...

Způsob zneškodňování odpadních popouštěcích solí z procesů termálního kalení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267563

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pospíšil Jindřich, Pecák Václav, Matouš Václav

MPK: C01B 21/50

Značky: zneškodňování, tohoto, zařízení, odpadních, provádění, procesu, solí, popouštěcích, způsob, termálního, kalení, způsobu

Text:

...25 dm 3, opetřená přísluäenetvím podle přiložensho obrázku bylo postupně rozpuštěno 5 kg vyčerpaná odpadající taveníny solí z kalící lázně. obsahující podle enalyzy asi 20,5 hm. duaitanú, 19 hm. dusičnenů, 7,5 hm. chlorido, 10.5 uhličitanů, 0.002 hm.kyanidů, 10,5 hm. Na a 13 hm. K nerozpustných podílo bylo cce 9 hm., z čehož bylo B 7 hm. uh 1 ičitenubarnatěho, zbytek bylo elementární železo e grafit.Při zpracování byl dodržon tento...

Chladicí komora pro kalení ventilů spalovacích motorů a podobných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267429

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tvrdík Jiří, Kolínský Vladimír

MPK: B65G 11/00, C21D 1/62

Značky: motorů, součástí, chladicí, ventilu, podobných, komora, spalovacích, kalení

Text:

...a na obr. 2 je schematický püdorys dvojice výkyvných tyčí-Chladicí komoru (obr. 1) tvoří plášť g. ve kterém je zabudován ventilátor § a na každé z obou svislých stěn pláště 4 po jedné usměrñovací přepážce §. Uvnitř pláště Q jsou umítěny dvě skluzné tyče. a to první skluzná tyč i a druhá skluzná tyč g. na kterých jsou zavěšeny ventily il. Ubě skluzné tyče 1. g jsou skloněny od vodorovné polohy o 15 až 20 °. Pod těmito skluznými tyčemi 1....

Ocelolitina pro odlitky určené k zušlechťování a povrchovému kalení se zaručenou vrubovou houževnatostí do -40 stupňů C

Načítavanie...

Číslo patentu: 265823

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kiedroň Vladislav, Kufa František, Cieslar Oldřich

MPK: C22C 38/04

Značky: určené, zušlechťování, odlitky, vrubovou, zaručenou, stupňů, ocelolitina, povrchovému, kalení, houževnatostí

Text:

...250 °G a pak na vzduchu a popouštěním na teploty 600 až 660 OC s následujícím ochlazenim na vzduchu nebo ve vodě do teploty 100 až 250 OC e pak na vzduchu.V případě potřeby je možno odlitky z uvedené oceli použit v normalizačně žíhaném a popouštěném stavu (.5) 3 příznivými mechanickými vlastnostmi. Rovněž je možná i případné zařazeni operace popouštěni po normalizačnim žiháni do výše uvedenéhozpůsobu tepelného zpracování za účelem...

Způsob průběžného kalení dlouhých válcových kalených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264024

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rothe Gunter, Heuert Eckart, Haut Heinz, Langer Manfred, Veter Udo

MPK: C21D 9/08

Značky: průběžného, dlouhých, způsob, kalených, kalení, válcových, výrobků

Text:

...BOKpyP caoeü npoonbuoň ocu, TpaHcn 0 pTHpyeTcH Enepe uepes unyxunounym KaTymxy n ycwpoücrno MPHOBBHHOPO oxnameňna. B nnnyxmnnnou narpesawenbuon ycrpoňcwne npoucxonnw Harpen saKanHBaeMoro npemera no Temnepawypm saxanxu, a-3 yCTpOňCTBe MFHOBBHHOPO oxnamneaun sananxa STOPO npemewa. 3 areM saxannsaeMmñ npemer nocrynaew K 0 BTOp 0 My Bąnymeny snemeumy, paöowammeuy auanornquo nepsomy, H 0 oxpymnan CKODOCTB aanxon sworo snemeuwa Hecxonbko...

Způsob výroby za studena válcovaných ocelových pásů určených pro kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263547

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bořuta Josef, Filip František, Místecký Emerich

MPK: B21B 1/28

Značky: válcovaných, pásu, oceľových, výroby, určených, studena, kalení, způsob

Text:

...přímo válcují za studena bez mezižíhání až na konečnou tlouštku, což sice v důsledcích výrazně urychluje austenitizaci při ohřevu ke kalení, ale obzvláště u podélně nědělených pásů z legovaných oceli často z důvodů nadměrného zpevnění válcováním za studena v součinnosti s mikrotrhlinami na hranách pásů dochází k jejich roztržení při průchodu zušlechtövací linkou nebo obzvláště u tenších pásů dochází ke ztrátě jejich tvarové stabilityv...

Způsob přípravy a ohřevu válců pro kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263150

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ludvík František, Fryček Václav, Šlédr František, Fremund František, Bosman Josef, Bystřický Josef

MPK: C21D 1/06

Značky: kalení, ohřevu, válců, přípravy, způsob

Text:

...přičemž povroh čepů má teplotu o 150 až 400 °C nižší, než je teplota povrchu těla válců. × .Hlavní předností způeobu přípravy a ohřevu válců podle vynálezu je omezení teploty čepů při ohřevu váleů tak, že jejich teplote nepřeséhne teplotu počátku tvorby austenitu, což umožňuje kalit rozměrné válce bez rizika vzniku trhlin do vody nebo oleje. Nízka teplota čepů válců zajištuje jejich nízkou úroveň pevnosti a dobrou obrobitelnost. .Další...

Zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje, zejména pro kalicí stroje karuselového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259601

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Josef, Bělovský Jan, Toman Otakar, Štefl Milan

MPK: H05B 6/06

Značky: karuselového, zejména, stroje, zapojení, kalicí, kalícího, nastavení, kalení

Text:

...se tak stejně tepelné zpracování všech součástí. Další podstatnou výhodou zapojení je jeho jednoduchost.Príklad zapojení podle vynálezu je zrejmý z obr. 1, kde je znázorněno zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje karuselového typu s možností předvolby libovolné nejvýš p-te pozice konce kalení součástí na bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí, kde počet p kontaktů bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí je...

Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257724

Dátum: 15.06.1988

Autor: Voděra Václav

MPK: C21D 9/32

Značky: indukčním, omezení, spádu, tepelného, kalení, zařízení

Text:

...spočíva v tom, že mezi upínací přípravek A kalené ozubení je vložena nemagnetická deska, která odpovídá tvaru kaleného ozubení a je pevně sevřena mezi kalené ozubení a upínaci přípravek.Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení ozubení podle vynálezu je zvláště výhodné pri indukčním kalení větších modulů, kde zamezuje vzniku trhlin v patě zubů při indukčním mezerovém kalení, zvláště ozubených kol a pastorků. Nemagnetická...

Průtočně chlazený konduktor pro kalení ozubených tyčí řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257233

Dátum: 15.04.1988

Autori: Paukner Jaromír, Jaroš Pavel

MPK: C21D 1/40

Značky: kalení, ozubených, řízení, chlazený, tyčí, průtočné, konduktor

Text:

...nákladoch. V porovnání s indukčním kalením způsobem zub po zubu při stejných investičních nákladoch dosahujenejméně trojnásobné produktivity a výrazně menäího nebezpečí vzniku zmetků při kalení.Příklad provedení průtočně chlazeného konduktoru podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. l je schématický nárys konduktoru, přítisknutého k ozubeně tyčí řízení a na obr. 2 je řez v místě vyznačeněm na obr. 1.Na desce l (obr....

Způsob povrchového kalení ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257197

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mašek Alois, Holemář Alois

MPK: C21D 9/32

Značky: způsob, ozubení, povrchového, kalení

Text:

...kalení bok po boku je hořák konstruován tak, äby délka plamene působcí na bok zubu nepřehřívala hlavovou hranu zubů. Hořáky, umístěné na obou bocích zubu nemají kalicí sprchu. Jsou chlazenéprütokem vody odváděné mimo prostor ohřevu trubkou. vzdálenost a posuv hořáku jsou nastavené tak, že přímo ohřívane úzke pásmo začínající 0,15 až 0,35 modulu od hlavy zubu a končící 0,25 až 0,35 modulu od paty zubu dosahuje krátkodobé teploty 080 až 980...

Stroj pro kalení do lázně s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256121

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Josef, Toman Otakar, Bělovský Jan, Štefl Milan

MPK: C21D 1/10

Značky: kalení, ohřevem, indukčním, stroj, lázně

Text:

...straně opatřen patkou pro upevnění k základu stroje lg, je otočně uložena objímkà 3, k níž jsou připojena ramena É. Na vnějším konci každého ramene É je připojeno svislé vedení 1, v němž je suvně uloženo vřeteno §. Vřeteno § je s výhodou duté a jeho dutinou může procházet táhlo gl spojující silový válec ll pro upínací přípravek 3 s upínacím přípravkem 2, v němž je upnuta kalená součást gg. Pohon pro svislý pohyb vřetene Q může být vytvořen...

Zařízení pro kalení vzduchem, zejména ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 242834

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šolc Josef

MPK: C21D 1/62, C21D 9/32

Značky: vzduchem, kalení, zařízení, ozubených, zejména

Text:

...po~ mocnýmirozváděcímipotrubími 2 připojeny k výstupům pomocných regulačních ventilů §,§. Ochlazovací komůrka g induktoru 2 je pak hlavním rozváděcím potrubím lg připojena k výstupu hlavního regulačního ventilu 1. Součástí zařízení podle vynálezu je též výměník g tepla, uspořádaný v přívodním potrubí li mezi regulačními ventily §,1,§ a zdrojem lg tlakového vzduchu tak, že jeho výstup je paralelně zapojen na napájecí vstupy gg, cg pomocných...

Zařízení ke kalení, praní a popouštění součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245164

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žák Bohumil, Rosenkranz Jindoich, Mostecký Jioí Akademik, Krett Vasil

MPK: C21D 1/63

Značky: praní, zařízení, součástí, popouštění, kalení

Text:

...uspořádán žlab s těsnicím prostřsdkam pro uloěení čelaPríklad konstrukčního uspořádání zařízení ke kalení, praní a nízkoteplotní popouětění součástí podle vynálezu je naznačen na priloženom výkresu. la obr. 1 je podálný řez zařízením a na obr. 2 řez příčný.Zařízení sestává z jedné společné vany 19 která je opatřena příčkami | 1, která oddělují vzájomná od sebe jednotlive lázně, tj. lázeň kalicího oleje 1 (případně vody nebo soli), lázeň s...

Způsob kalení ocelových výrobků o ekvivalentních průměrech nad 150 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 249612

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vlčková Helena, Tvrdý Miroslav, Molínek Bronislav, Kremer Rudolf

MPK: C21D 1/20, C21D 9/08

Značky: ekvivalentních, průměrech, oceľových, kalení, způsob, výrobků

Text:

...podle vynálezu je dosažení bainitické struktury nebo jejího maximálního podílu ve středu silnostěnných průřezů výrobků, snížení teplot transformace metastabilního austenitu na bainit,případně na další strukturní produkty při anisotermickém rozpadu austenitu a v důsledku toho dosažení zvýšené úrovně pevnostních vlastností a současně snížené úrovně tranzitníoh teplot vrubové a lomové houževnatosti. Další výhodou podle vynálezu je snížení...

Zařízení kalícího stroje pro indukční mezerové středofrekvenční kalení zubů ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 234294

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kouba Miroslav

MPK: C21D 9/32, C21D 1/10

Značky: kalícího, zubů, kalení, ozubených, indukční, mezerové, zařízení, stroje, středofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení kalicího stroje pro indukční mezerové středofrekvenční kalení zubů ozubených kol, u kterého se pro ohřev kalených zubních mezer jako nástroje používá induktoru. Vynález řeší universální využití induktoru pro kalení rovných a šikmých zubů ozubených kol zařízením umožňujícím úhlové přestavení induktoru na transformátoru indukčního kalícího stroje. Zařízení kalicího stroje pro indukční mezerové středofrekvenční kalení zubů...

Zařízení k indukčnímu kalení válcových součástí s přírubou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247962

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tvrdík Jiří, Vimr Miroslav, Strnad Luděk

MPK: C21D 1/10

Značky: prírubou, součástí, zařízení, indukčnímu, kalení, válcových

Text:

...zařízení k indukčnímu kslení váloových součástí s přímbou, Jako hřídelí, poloos, eestávající z induktoz-u uloženého ve faromagnetidkám Jádru, ktere přakrývá smyčka induktoru ze tří stran, podle vynálszu.Podstata vynálesu apočívá v tom, za při ěířce induktoru, která sa může podle tvaru a velikosti kolená součástí pohybovat v rozmezí 6-18 mm, .je Šířka části,překrytá na stran přivrácená ke kolená součástí faromagnetiokým jádrem, dána...

Ochranná atmosféra pro tepelné zpracování, zejména pro kalení vysokouhlíkatých materiálů, způsob a zařízení k její výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247841

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hrbek Miloslav, Vodrážka Jiří, Herout Josef

MPK: C21D 1/74

Značky: materiálů, její, vysokouhlíkatých, kalení, zařízení, způsob, zejména, atmosféra, tepelně, ochranná, výrobe, zpracování

Text:

...směsné vétve přívodu ke kalícímu zařízení, přičemž elektromagnetický ventil vřazený do přivodního potrubí je propojen elektrickým obvodem s hlídačemtlaku, kterým je osazena směšovací trubice.Výhody ochranné atmosféry dle vynálezu spočívají ve zvýšeném uhlíkovém potenciálu a schopnosti neoduhličovat základní materiál, pri výrobních nákladech dvakrát až třikrát nižších než u ochranné endoatmosféry.Výhodou je rovněž okamžitá použitelnost...

Způsob kalení konstrukčních součástí ze železa a oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235982

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lohse Helmut, Schumann Erwin

MPK: C21D 1/64

Značky: železa, tohoto, provádění, zařízení, oceli, konstrukčních, způsob, způsobu, kalení, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu kalení konstrukčních součástí ze železa a oceli, austenitizační teploty vložených do kalicích, zejména olejových lázní, mimo atmosféru ochranného plynu nebo vakua a zařízení k jeho provádění, zabraňujících vzniku okují na povrchu součástí. Kalicí kapalina se plynule odplyňuje, s výhodou podtlakovým zpracováním dílčího proudu kalicí lázně.

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220825

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kolínský Vladimír

Značky: vysokofrekvenční, jiných, součástí, vodicích, zejména, obráběcích, středofrekvenční, ploch, induktor, loží, strojů, kalení

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí, se stávající z vlastního induktoru, připojeného k vývodům středofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalicí sprchy, mechanicky a elektricky navzájem spojených vyznačující se tím, že přívody (1´) vlastního induktoru (1), přívody (2´) kalicí sprchy (2) a přívody (3´) rozvodu...

Zařízení pro indukční mezerové kalení zubů ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 226495

Dátum: 15.11.1985

Autori: Nozar Karel, Mareš Václav, Draský Jan, Janota Rudolf, Bystřický Josef

Značky: zařízení, mezerové, zubů, kalení, ozubených, indukční

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro indukční mezerové kalení zubů ozubených kol, vyznačující se tím, že sestává z induktoru (8) zdola spojeného s kalicí tryskou (9) opatřenou řadami otvorů (12, 13) vytvořených ve vzájemně odděleném horním a dolním prostoru (10, 11), přičemž každý z těchto prostorů (10, 11) je napojen na samostatný přívod (14, 15) automaticky regulovaného množství tlakového vzduchu.

Způsob kalení pracovních nástrojů pro elektrická sbíjecí a rotační kladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219523

Dátum: 15.08.1985

Autori: Roubalík František, Vlček Milan

Značky: sbíjecí, nástrojů, pracovních, elektrická, způsob, kalení, rotační, kladiva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyrobit nástroje pro sbíjecí a rotační kladiva se zlepšenou tvrdostí pracovní části nástroje (hrotu), s maximální trvanlivostí s odstraněním lámání vodicího krčku. Uvedeného účelu se dosáhne při použití způsobu kalení pracovních nástrojů, vyrobených z ocelí o složení 0,32 až 0,42 % C 0,20 až 0,50 % Mn 0,80 až 1,20 % Si 4,5 až 5,5 % Cr 1,10 až 1,60 % Mn 0,35 až 0,60 % V s max. obsahem P 0,030 % a S 0,030 % zakalení, které se...

Přípravek k rovnoměrnému kalení den a podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218976

Dátum: 15.06.1985

Autor: Jílek Ladislav

Značky: rovnoměrnému, výrobků, podobných, přípravek, kalení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález slouží k rovnoměrnému kalení, den a podobných výrobků, zejména tlustostěnných. Podstatou vynálezu je, že těleso přípravku se skládá z radiálně uspořádaných ramen 1, opatřených na volných koncích zarážkami 3 a kotvícími řetězy 4, jejichž druhé konce jsou upraveny pro upevnění na okrajích kalicí nádrže. Ramena 1 jsou zhotovena z materiálu o měrné hmotnosti menší, než má kalicí kapalina, například ze dřeva. Pro odvádění plynů a vodní páry...

Přípravek ke kalení a rychlému ochlazování tepelně zpracovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217121

Dátum: 01.07.1984

Autor: Jílek Ladislav

Značky: rychlému, zpracovaných, tepelně, výrobků, přípravek, kalení, ochlazování

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek je určen ke kaleni a rychlé mu ochlazování tepelně zpracovaných výrobků s volným okrajem nebo s přírubou, zejména den a podobných výtisků nebo odlitků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přípravek sestává ze čtyř kolmo na sebe uspořádaných ramen 1, jejichž volné konce jsou delší, než činí poloměr vnější strany dna 4. Dolní strany volných konců ramen 1 jsou opatřeny zářezy pro uchopení jeřábovými řetězy. Dno 4 je svým okrajem...