Patenty so značkou «kalcinaci»

Zařízení pro předehřev a částečnou kalcinaci zrnitých a kusových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265960

Dátum: 14.11.1989

Autori: Skala Václav, Pospíšil Jaroslav, Hanuš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, kalcinaci, částečnou, zrnitých, zařízení, předehřev, kusových

Text:

...opatřeny stíracími bloky li, tvaru obdélníku, uloženými na horní ploše. V prostoru nad vynášecími deskami lg je umístěno vodící těleso 1, půdorysně s výhodou ve tvaru obdélníku, které svou horní zužující se částí zasahuje do předehřívacího a kalcinačního hrdla A.Při pohybu vynášecích desek 3 v radiálním směru k ose a od osy svislé šachty, postupuje materiál vlastní vahou z provozního zásobníku l materiálu přívodním potrubím 3 materiálu do...

Zařízení s dvoušachtovým předehřívačem a fluidním reaktorem pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265430

Dátum: 13.10.1989

Autori: Plšek Josef, Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: práškového, materiálů, dvoušachtovým, předehřev, reaktorem, kalcinaci, zařízení, předehřívačem, fluidním

Text:

...skluzem 3 práškového materiálu přes dělič ll práškového materiálu do fluidního reaktoru 3, odkud částečně zkalcinován je kanálem § reaktorových plynů zaveden do kanálu 3 pecních plynü, do něhož je skluzem g práškového materiálu zaveden i práškový materiál z pravého šachtového předehřívače l. Kanálem 3 pecních plynů je za současného dohořívání reaktorovýoh plynů práškový materiál dopraven do předřazených odlučovacích stupňů É, odkud již...

Zařízení pro postupnou kalcinaci práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263617

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šafář Jiří, Krejčí Petr, Pumprla Alois, Sehnálek Alois, Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: postupnou, zařízení, materiálů, kalcinaci, práškových

Text:

...přívod 1 spalovacího vzduchu potrubím ll spojen s patním kusem 3 rotační pece l. Axiální přívod 1 a tangenciální přívod Q spalovacího vzduchu kalcinační komory 5 je napojen na potrubí g terciálního vzduchu odneznázorněného chladiče. Horní část kalcinační komory A je spojena spojovacím potrubím lg plynu se spodní částí kalcinačního kanálu 3 umístěnou na patní kus 2 rotační pece l. Horníčást kalcinačního kanálu 3 navazuje potrubím ll plynů...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263409

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, předehřev, práškového, materiálů, zařízení

Text:

...pecních plýnů nebo do přívodu paliva v blízkosti jeho vyúetění do kanálu pecních plynu, pak v rotační peci není nutno pracovat s přebytkem kýslíku, ktorý by posta~ čovel ke spalování v těchto místech.W Toto zařízení bude blíže výsvětleno pomocí výkreů)d ĺkde ano znvňuje obr.l peoní linku s vedením pecních plýnů a přívodem paliva a dále předehřívač tvořený šachtou e se skluzem do patního kusu rdmxpece, na obr. je toto řešení rozsíreno o fluidní...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu ve dvouproudovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263265

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, uspořádání, zařízení, materiálů, práškového, dvouproudovém, kalcinaci

Text:

...niho cyklonového stupně g pecního proudu 3 a od horizontálniho cyklonového stupně g kaloinační ho proudu 5 do nejblíže teplejšího vertikálniho cyklonového stupně l pecniho proudu 3 a obráceně, vedení od vertikálniho cyklonového stupně ł pecniho proudu g do nejblíže teplejšího horizontálního cyklonového stupně 3 kalcinačniho proudu § a od horizontálního cyklonového stupně 3 pecního proudu 3 do nejbliže teplejšího vertikálního stupně l...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu fluidním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263056

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: fluidním, zařízení, materiálů, práškového, předehřev, reaktorem, kalcinaci

Text:

...části obou větví předehřívače a jsou tak vytvořeny podmínky pro lepší využití tepla z měněhodnotného palive/k čemuž přispívá i to, že do spodní části každé větve předehřívače se s pecními plyny vrací celkově stejné množství práškového materiálu, jako je podáváno do každé větve předehřívače.Příklad provedení zarízení pro předehřev a kalcinací práškového meteriálu podle vynálezu je zohrazen na výkresu.kanálemĺpecnícn glynů progojen s...

Zařízení s šachtovým předehřívačem a fluidním reaktorem pro tepelné zpracování a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262175

Dátum: 14.03.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: práškového, materiálů, předehřívačem, fluidním, reaktorem, zařízení, šachtovým, zpracování, kalcinaci, tepelně

Text:

...předehřívačů, u nichž se přístavbou fluldního rea-ktoru sleduje částečně náhrada ušlechtílého pa 1 íva, spaloválného v hlavní-m hořáku rotační pece, paliVem méně hodn-otvným, přičemž instalace horlzootálního cyklón-ového stupně zachová-vá stávající vstup plynů z rotační pece do šachtového předehřívače, takže není nutné zkrácení jeho Spodní části, čímž se šetří investiční náklady -na rekonstrukci.Na výkrelsu je schematicky znázorně-no...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261011

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: práškového, kalcinaci, zařízení, předehřev, materiálů

Text:

...Q zavedena do kalcinačního kanálu lg, jímž je za probíhající kalcinace dopraven zpět do disperzního předehřívače 3. Zdrojem tepla pro kalcinaci jsou hořlavé produkty z fluidního reaktoru E, jež vstupují do kalcinačního kanálu lg kanálem g hořlavých produktů, kde se spalují po smísení s horkým vzduchem, přiváděným kanálem 1 horkého vzduchu.Při odstavení fluidního reaktoru g a pŕívodu horkého vzduchu je práškový materiál přiváděn pouze do...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256401

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šafář Jiří, Krejčí Petr, Pospíšil Jaroslav, Křístek Ladislav, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, suroviny, předehřev, práškové, kalcinaci

Text:

...cyklonověho stupně 1, potrubí Lg suroviny ze spodního cyklonového stupně 3 je zsvedeno do spodní části kalcineční komory łê a potrubí łl suroviny z přídovného sgodního cyklonového stupně 1 je zavedeno pstním kusem gg do dokončovacího zařízení gł. šachtový stupeň Ž má poměr výšky a průměru válcové části menší než tři.Ke kalcinační komoře ł§ v místě nad zaústěním potrubí łgŤ suroviny ze epodního cyklonového stupně 1 je připojen přívod 32 Á...

Pec s fluidní vrstvou ke kalcinaci hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255525

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kaim German, Šamuljov Boris, Karpov Anatolij, Gorškov Nikolaj, Teljatnikov Garrij, Jagud Eduard

MPK: C01F 7/44, F27B 15/00

Značky: hlinitého, hydroxidů, fluidní, kalcinaci, vrstvou

Text:

...conen 8, ycwauonneuuux na nonnue , u owöpacunaewcs 3 sarpyaoquyw uacwh nanepu 6 3 TOUHHBHHŇ ůaxen. Heouoxparuax unpxynaunx MaTepuana B Tonnunnmů waxen cnocoöcrnyew perynupoaanum Tennepawypu Kanbunnauun H noaumenu Kanecwaà rowoaoň npogyKuusa cqew onwuuusaum npenenn npeöusanna Marepuana n,.KaMepe 6( ÄHsnenxa CKOp 0 cTb Bmxoa crpyn us nhmonnoro ornepcrns, cuna H ero yron no oTnomeHnw.K nonuue B npenenax 45 °-80 ° perynnpymw Kouueurpaunm...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253301

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krejčí Petr, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Křístek Ladislav, Klusák Karel, Šafář Jiří, Sehnálek Alois, Michálek Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, předehřev, zařízení, suroviny, práškové

Text:

...jsou zaústěny do horní části šachty lg. Spodní část šachty lg je výpadovým potrubím ll suroviny spojena s výstupem É plynů.Alternativně může být nad horním prostorem malé šachty lg uspořádán ještě horní cyklonový stupeň, sestávající z horních cyklonü łá a propojený se zahuščovacími cyklony lg pomocí kanálů lg. Výpady ll suroviny z horních cyklonů lg jsou zaústěny do malé šachty gg. Každý horní cyklon lg je opatřen samostatným vývodem lg....

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové cementářské suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240590

Dátum: 15.08.1987

Autori: Afanasjeva Valentina Nikolajevna, Noack Thomas, Šuster Valerij Naumovie, Ahrens Wolfgang

MPK: F27D 13/00

Značky: suroviny, cementářské, zařízení, předehřev, kalcinaci, práškové

Text:

...chladiče bez proměnlivého nebo nadměrného škrcení vstupního průřezu pecních plynů před místem připojení potrubí vzduchu od chladiče. Dále umožňuje využít spalování kalcinačního paliva i Veškerý falešný vzduch přiváděný do dolní části šachtového výměníku a při použití tuhého paliva omezit vlivem redukčního prostředí v přechodovém kusu pece v přívodním kanálu cyklónového stupně tvorbou sulfátů vápenatých a alkalických a koncentraci kysliěníků...

Zařízení ke kalcinaci práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252160

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Antonín, Kašpar Stanislav, Hopjan Josef, Krůček Zdeněk, Plšek Josef, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: práškových, kalcinaci, zařízení

Text:

...předehřívače suroviny se zahuštovacími cyklóny 13, kalcinační KOTHOÍOU 2 přímo a souose napojenou na šachtu 1 předehřívače, rotačním bubnem 3 a planetovým chladičem 4. Zpracovávaná surovina se zavádí do předehřívače suroviny přívodem 12. Po průchojdu zahuštouvacíml cyuklony 13 se vede »do šachty 1 předehřívače, kde se předehřívá plyny a vstupuje do kalcinační komory 2. Zde převážná část suroviny kalcinuje pomocí tepla, které se uvolni...

Zařízení k předehřevu a kalcinaci zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233397

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Šafář Jiří, Žajdlík Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, kalcinaci, předehřevu, materiálů, zrnitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřívání a kalcinaci zrnitých materiálů, zejména cementářské surovinové moučky při suchém způsobu výplau cementářského slínku v rotační peci. Vynález se týká oboru 535. Řeší předehřev a kalcinaci zejména cementářské surovinové moučky při suchém způsobu výpalu. Podstatou vynálezu je to, že na horní část předehřívací protiproudé šachty navazují dva souproudé cyklonové stupně, přičemž dolní část protiproudé šachty...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci cementářské práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233360

Dátum: 01.01.1987

Autori: Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: práškové, předehřev, suroviny, cementářské, zařízení, kalcinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyšší stupeň předkalcinace zpracovávané suroviny, větší výkon rotační pece a plynulejší provoz. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že mezi vyústěním cyklonového kanálu 5 plynů do spodní části šachtového předehřívače 1 a okolím vyústění výpadového potrubí 6 suroviny z šachtového předehřívače 1 do kanálu 4 pecních plynů jasu umístěny hořáky 8, přičemž rotační pec 10 je současně jediným přívodem veškerého spalovacího vzduchu ve...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 232669

Dátum: 15.12.1986

Autori: Krůček Zdeněk, Filouš Jiří, Kučera Antonín, Plšek Josef, Němeček Petr

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, zrnitých, práškových, jemné, kalcinaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot, zejména cementářské suroviny, tvořeného disperzním šachtovým protiproudým předehřívačem a kalcinační komorou, která je přímo a souose napojena na šachtu předehřívače a vybavena přívodem paliva. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že do kalcinační komory jsou samostatně tangenciálně nebo spirálně zaústěna potrubí pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a...

Zařízení k předehřevu a kalcinaci práškových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230353

Dátum: 15.11.1986

Autori: Křístek Ladislav, Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, předehřevu, práškových, surovin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k předehřevu a kalcinaci práškových surovin sestávající ze šachtového předehřívače, kalcinátoru, sestávajícího ze svislé a šikmé komory a odlučovače zkalcinované suroviny vybavené prostředky pro přívod a odvod suroviny a plynů, včetně potrubí pro přívod plynů z rotační pece do předehřívacího a kalcinačního zařízení, vyznačené tím, že kalcinátor práškové suroviny je umístěn pod šachtovým předehřívačem (1) tak, že vzdálenost osy svislé...

Zařízení k předehřívání a kalcinaci práškovité suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231006

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: suroviny, zařízení, práškovité, předehřívání, kalcinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k předehřívání a kalcinaci práškovité suroviny, tvořené protiproudým šachtovým výměníkem, sestávajícím z válcové šachty ukončené ve spodní části kuželovou výsypkou, cyklonů v její horní části, přívodního kanálu plynů od rotační pece, který je tangenciálně zaústěn do spodní části válcové šachty, z potrubí pro vedení suroviny a plynů. Pod kuželovou výsypkou šachtového výměníku je rozdělovací zařízení k rozdělení suroviny do...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230903

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, zařízení, materiálů, práškovitých, předehřev

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tepelné účinnosti souběžně řazených dvou cyklonových předehřívačů bez zvyšování počtu teplovýměnných stupňů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že cementářská surovinová moučka je v každém teplovýměnném stupni podrobena působení horkých kouřových plynů dvakrát, postupně v obou větvích, přičemž zvolený postupný sled tepelného působení je ve všech teplovýměnných stupních stejný. Cyklony jednotlivých teplovýměnných stupňů...

Zařízení pro kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 222543

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hopjan Josef, Kunka Miloš, Kučera Antonín, Plšek Josef, Němeček Petr, Filouš Jiří

Značky: jemné, práškových, zrnitých, zařízení, kalcinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro kalcinaci cementářské suroviny a je tvořeno kalcinační komorou, souose napojenou na šachtu protiproudého šachtového předehřívače, sestávající z horní kuželové části, střední válcové části a spodní kuželové části, přičemž do válcové střední části je tangenciálně nebo spirálně zaústěn přívod vzduchu nebo plynů, a je vybaveno hořáky pro přívod paliva. Hořáky (7) jsou umístěny ve více rovinách a jsou vůči sobě po...

Samoregulující zařízení k rozdělování prachu, zejména pro zařízení ke kalcinaci kysličníku hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220756

Dátum: 15.12.1985

Autori: Tóth József, Sebök Antal, Steiner János, Kraxner István

Značky: prachu, samoregulující, kysličníku, kalcinaci, zejména, zařízení, hlinitého, rozdělování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samoregulujícího zařízení k rozdělování prachu, zejména pro zařízení ke kalcinaci kysličníku hlinitého. Podstata tohoto zařízení spočívá v tom, že je tvořeno uzavřenou, případně tepelně izolovanou nádobou, opatřenou jedním přiváděcím otvorem a více než jedním, zejména dvěma výtokovými otvory s výtokovými hranami v téže výšce, spodní částí, vytvořenou jako opneumatický neb vibrační kypřič, a odváděcími prostředky materiálu...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226757

Dátum: 01.08.1985

Autori: Sehnálek Alois, Křístek Ladislav, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Šafář Jiří, Pospíšil Jaroslav

Značky: předehřev, kalcinaci, práškové, suroviny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny tvořené cyklonovým předehřívačem, kalcinátorem s krátkou rotační pecí, vyznačené tím, že ke spodní části cyklonového předehřívače je potrubím (16) pro část plynů z rotační pece (18) paralelně přiřazen kalcinátor (1) s hořákem (6) paliva, do kterého je dále přivedeno potrubí (7) pro přívod spalovacího vzduchu z chladiče a boční svod (5) suroviny z předposledního cyklonu (11) předehřívače,...

Zařízení k předehřevu a kalcinaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218483

Dátum: 15.03.1985

Autor: Šafář Jiří

Značky: kalcinaci, předehřevu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k předehřevu a kalcinaci surovinové moučky, zejména pro výrobu cementářského slínku. Dolní cyklónový stupeň je tvořen pouze jedním cyklónem umístěným v ose nad šachtou výměníku, jeho výpadové potrubí vede svisle a středově na tříštiví plech v horní části šachty výměníku, čímž nedochází k zahlcení cyklónu a lze snížit výšku celého zařízení. Cyklóny horního stupně jsou uspořádány symetricky kolem cyklónu i svislé osy šachty...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218428

Dátum: 15.03.1985

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: zařízení, materiálů, práškovitých, předehřev, kalcinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů, především cementářské surovinové moučky před jejím slínováním v dalším agregátu, nejčastěji v rotační peci, při suchém způsobu výpalu cementářského slínku. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že v polovině výšky válcové šachty je zařazen převáděč vytvořený v kruhovém profilu válcové šachty stropem ve tvaru kruhového mezikruží s návazným kanálem ve tvaru kuželového...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214541

Dátum: 29.06.1984

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: kalcinaci, materiálů, předehřev, zařízení, práškovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů, především cementářské surovinové moučky před jejím slínováním v dalším agregátu, nejčastěji v rotační peci, při suchém způsobu výpalu cementářského slínku. Přívodní kanál plynů od rotační pece je veden podél šachty výměníku směrem na horu nad úroveň zaústění do šachty, pak svisle dolů a obloukem k šachtě výměníku, do níž je zaústěn tangenciálně, spodní stěnou šikmo dolů...