Patenty so značkou «káblových»

Systém výroby káblových zväzkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14616

Dátum: 05.04.2008

Autor: Selbach Dirk

MPK: G02B 6/44, G01R 31/02, G01R 31/00...

Značky: zväzkov, výroby, káblových, systém

Text:

...dosky, cez ktoré je skúšobný prístroj spojený s koncami práve vyrobeného káblového zväzku, ako, medzi iným, opisujú dokumenty EP 0 300 141 a DE 939 341, Ulrich Kölm.0011 Aj dokument US 5,535,788 opisuje inštalačnú dosku na výrobu káblových zväzkov,ktorá obsahuje uchytávacie prostriedky pre elektrické funkčné prvky, ktoré môžu byť mechanicky alebo elektricky prekontrolované pomocou minimálne jedného snímača vuchytávacom prostriedku. Na...

Zariadenie pre nasmerovanie káblových kanálov a napájacích profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10818

Dátum: 03.11.2006

Autori: Schwarz Jürgen, Stamer Gernot

MPK: G01C 9/26, H02G 1/00

Značky: napájacích, profilov, nasmerovanie, zariadenie, káblových, kanálov

Text:

...odobratí vodováhy.0008 Podla ďalšieho vytvorenia vynálezu je Iibelou krabicová Iibela, ktorá je namontovaná na čelnú stenu základného telesa. Krabicové libely majúvýhodu, že súčasne umožňujú nasmerovanie v dvoch rovinách.0009 Pre nasmerovanie v horizontále je Iibela upevnená na bočnej stene. 0010 Výhodne je klapkou výrez z bočnej steny základného telesa.0011 Doporučuje sa klapku kĺbovo pripojit pomocou závesu.0012 Pre pruženie ďalšej...

Spôsob automatizovaného zväzovania káblových vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284876

Dátum: 27.12.2005

Autori: Büsch Martin, Lesser Hans-jürgen

MPK: B65B 13/00

Značky: vodičov, spôsob, automatizovaného, káblových, zväzovania

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa súvisle privádzateľná káblová páska (2), ktorá má na svojom povrchu ozubenie alebo rebrovanie (10) posúva poháňaná motorom a svojím predným koncom sa prestrkuje blokovacím zámkom (1), vybaveným blokovacími prostriedkami, zaberajúcimi s ozubením alebo rebrovaním (10) káblovej pásky (2), obväzuje okolo káblového zväzku (59) a privádza späť do blokovacieho zámku (1). Na to sa káblová páska (2) prepnutím smeru otáčania svojho...

Zariadenie na zabezpečenie káblových ciest proti požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 284562

Dátum: 03.06.2005

Autori: Adam Wolfram, Acker Klaus, Vollmer Harry

MPK: A62C 3/16, H02G 3/03

Značky: zariadenie, káblových, požiaru, zabezpečenie, ciest, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na zabezpečenie káblových ciest proti požiaru, keď je na káble a na upevňovacie prvky pre ne nanesená izolačná vrstva, ktorá sa pri tepelnom pôsobení spení. Aspoň oblasti upevňovacích miest káblovej trasy sú vybavené ovinutím (10, 11) na prichytenie neskoršie vzniknutej spenenej ochrannej vrstvy, pričom týmto ovinutím (10, 11) sú vybavené káble (4) i upevňovacie prvky, ako sú priečne nosiče (3), závitové tyče (7) a držiaky...

Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku a spôsob pripájania káblových žíl k rezným a zvieracím kontaktným prvkom pripájacej, oddeľovacej alebo spínacej lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284329

Dátum: 27.12.2004

Autori: Gerke Dieter, Meurers Peter, Müller Manfred, Bülow Harald

MPK: H01R 4/24, H01R 9/16, H01R 9/22...

Značky: oddeľovacia, rezným, žíl, zvieracím, dátovú, pripájacia, káblových, lišty, pripájania, spínacia, oddelovacej, lišta, pripájacej, spínacej, telekomunikačnú, spôsob, techniku, prvkom, kontaktným

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku je vyrobená s dvoma izolačnými telesami (3, 4) osadenými kontaktnými prvkami (7, 8) a s upevňovacími prvkami (6), usporiadanými na jednom izolačnom telese, na zaskočenie na upevňovacom zariadení. Obidve izolačné telesá (3, 4) sú usporiadané proti sebe pod uhlom a kontaktné prvky (7, 8) sú vytvorené v dvoch rovinách a súvisle sú vložené do izolačných telies (3, 4)...

Pripojovací modul káblových žíl pre dosky plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1341

Dátum: 24.06.2004

Autor: Neumetzler Heiko

MPK: H01R 12/00, H01R 4/24

Značky: žíl, plošných, připojovací, káblových, dosky, modul, spojov

Text:

...ako lisované uloženie, alebo môžu byt vybavené aspoň čiastočne valcovým západkovým fixovaním. Alternatívne môžu byt fixačné kolíky vytvorené ako tepelneV ďalšej výhodnej forme uskutočnenia je teleso vytvorené s dorazovou plochou, aby sa teleso oprelo o čelnú plochu dosky plošných spojov. Takto môže doska plošných spojov aspoň čiastočne preberať sily vznikajúce pri zapájaní reznýchVynález bude teraz bližšie vysvetlený na výhodnom...

Montovaná chránička káblových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2686

Dátum: 09.10.2000

Autor: Holotík Štefan

MPK: H05K 7/00, E04C 1/39

Značky: káblových, montovaná, vedení, chránička

Text:

...zobrazení montovaná chránička s dvojžľabovouMontovaná chránička káblových vedení spravidla obdĺžnikového prierezu pozostáva z doskového poklopu 1 atvarovky 2 V podobe jednoduchého, alebo viacnásobného žľabu Q. Bočné steny g tvarovky z sú z vnútomej strany opatrené smerom hore sa otvárajúcou klinovitou drážkou i,do ktorej po zmontovaní zapadá poklop l.Hrúbka I-I poklopu l je rovnaká ako hĺbka h klinovitej polodrážky 3 a poklop l sa...

Dvojdielna betónová chránička káblových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2643

Dátum: 12.09.2000

Autor: Holotík Štefan

MPK: E04C 1/39, E04F 17/08

Značky: betonová, vedení, chránička, dvojdielna, káblových

Text:

...voči boćnému aj vertikálnemu posunu. Viacžíabová tvarovka je efektlvnejšia nielen preto, že znižuje počet prvkov, redukuje spotrebu materiálu a zjednodušuje ukladanie. ale aj tým, že zvyšuje tuhost konštrukcie a pevnosť nevystuženeho poklopu jeho viacnásobným podopretim deliacími stenami tvarovky.Na pripojenom obrázku je vaxonometrickom zobrazeni dvojdielna chránička sdvojžľabovou tvarovkou a poklopom v nezmontovanom stave.Dvojdielna...

Izolácia vodivých jadier káblových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2273

Dátum: 10.09.1999

Autor: Kupilík Pavel

MPK: H01R 4/70, H01B 17/58

Značky: jadier, súborov, izolácia, káblových, vodivých

Text:

...spojovačom. Keramický prvok l, teda rúrka, prekrýva i obidva konce izolácie kábla, ako je zrejmé z obrázku 1. Povrch rúrky je na vonkajšej strane pokovený, pretožekeramický prvok 1 slúži zároveň ako tienenie konštrukcie.Pri spájaní sedemžilového kábla bol ako keramický prvok l použitý keramický valec so siedmymi otvormi na žily kábla. Vovnútri každého otvoru valcaje umiestnený spoj jadier z,žily sú medzi káblom a kerarnickým prvkom 1 vedené...

Tesnenie prestupov káblových rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2045

Dátum: 02.12.1998

Autori: Rischer Miroslav, Chudý Ján

MPK: F16L 5/02, E04B 2/38

Značky: prestupov, rozvodov, tesnenie, káblových

Text:

...so stupňomhorľavosti B. Základom technického riešenia je vrstva perlitbetónu, ktorá uzavrie požiarny strop. Vzhľadom na malý pôdorysný rozmer otvoru, nerovnosť jeho okrajov, ľahkosť a nezaťaženosť tesnenia je možné konštatovať, že po zatvrdnutí betónu bude zabezpečené zmonolitnenie s jestvujücou stropnou konštrukciou a nehrozí jej uvoľnenie z otvoru. Sadrokartónovádoska tvorí vlastne stratené debnenie pre vrstvu perlitbetónu.Prehľad obrázkov...

Tesniaci element káblových kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280254

Dátum: 14.10.1992

Autori: Bauer Peter, Wolf Walter, Jirka Karl

MPK: H02G 9/06

Značky: element, tesniaci, káblových, kanálov

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci element káblových kanálov alebo podobne je určený na plynotesné a vodotesné utesnenie vnútorného priestoru káblového kanála proti káblovému vedeniu alebo káblovým vedeniam. Prítlačný kotúč (1) a oporný kotúč (3) sú vybavené prídržnými krúžkami (2), prítlačný kotúč (1) a prídržný krúžok (2) sú uskutočnené ako jednodielne a prídržný kotúč (2) je v prítlačnom kotúči (1), prípadne v opornom kotúči (3) zaskočený výstupkom (2.1) do...

Spôsob výroby káblových olejov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240454

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pletka Hans-dieter, Koberstein Edgar, Kashiwayama Shinei, Bozon Alfred, Bouquet Francois, Battigelli Jean

MPK: C10G 67/04

Značky: výroby, spôsob, olejov, ropných, káblových, frakcií

Text:

...obsahu aro-matických uhlovodíkov a vzrast viskozitného indexu oleja. V prípade hydrogenácie samotného pseudorafinatu uvedené doprovodné kvalitatívne zmeny ovplyvñujú nepriaznivo proces impregíiácie káblov káblovou hmotou vyrobenou z liydrogenovaného pseudorafinatu. Prídavkom zahustujúcej živice do východiskového pseudoraiinátu sa dosiahne predpísané viskozita a viskozitný index olelâ-Zbytkový benzín a štiepne produkty vzniknuté hyclrogenačnou...

Spôsob výroby káblových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230256

Dátum: 15.10.1986

Autori: Glončák Štefan, Lazar Ľubomír

MPK: C10G 17/09

Značky: olejov, káblových, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby káblových olejov pre vysoké napätie z pseudorafinátu, alebo upravených olejových destilátov ropy o viskozite nad 250 mm2/s pri 50 °C rafináciou bezvodým chloridom kovu s vyšším mocenstvom vyznačujúci sa tým, že sa rafinuje s chloridom hlinitým s AlCl3, alebo s organickým komplexom chloridu kovu vytvoreným jeho rozpustením v organickej zlúčenine s jednou, alebo viacerými dvojnými väzbami, jedným, alebo viacerými aromatickými,...

Spôsob výroby káblových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220988

Dátum: 15.03.1986

Autori: Runa Alfréd, Kabeš Vlastimil, Kotek Jiří, Prokeš Jozef, Náter Pavel, Révus Miloš, Jánošík Štefan

Značky: káblových, spôsob, výroby, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby káblových olejov, získaných spracovaním parafinických rôp. Káblové oleje sa v súčasnosti vyrábajú kyselinovou rafináciou pseudorafinátov vznikajúcich pri selektívnej rafinácii olejových destilátov. Okrem vysokej viskozity sa od káblového oleja vyžaduje optimálny obsah aromatických uhľovodíkov v závislosti na druhu použitej zahusťovacej látky. Technológia podľa vynálezu umožňuje vyrábať viskóznejšie káblové oleje oproti...

Zapojenie káblových žíl pri elektrickom prepaĺovaní porúch na kábloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224910

Dátum: 01.11.1984

Autor: Magdolen Jozef

Značky: prepaĺovaní, kábloch, poruch, elektrickom, káblových, žíl, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie káblových žíl pri elektrickom prepaľovaní porúch na kábloch, zvlášť na súmerných oznamovacích kábloch vyznačené tým, že ku prvej vadnej žile kábla /1/ je na začiatku kábla /5/ a na konci kábla /6/ pripojená najmenej jedna pomocná žila kábla /3/ a ku druhej vadnej žile kábla /2/ je na začiatku kábla /5/ a na konci kábla /6/ pripojená najmenej jedna ďalšia pomocná žila kábla /4/ a súčasne na prvú vadnú žilu kábla /1/ je na začiatku...