Patenty so značkou «kabina»

Striekacia kabína na nanášanie polymérnych kvapalných zmesí na kovové plošné polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6373

Dátum: 04.02.2013

Autori: Velecký Libor, Velecký Pavel, Horňáková Marta, Velecký Milan

MPK: B05B 13/04, B05B 15/12, B05B 7/02...

Značky: kovové, polotovary, zmesí, kabina, kvapalných, striekacia, plošné, polymérnych, nanášanie

Text:

...do vnútomého priestoru striekacej kabíny cez štrbinu vedenú pozdĺžne strechou striekacej kabíny, pričom štrbina je utesnená pohyblivým lanom. Ku striekacej pištoli sú cez štrbinu privedené flexibilné prívody materiálu a stlačeného vzduchu, pričom štrbina je mimo dráhu pohybu striekacej pištole a flexibilných privodov utesnená pohyblivým lanom. Výhodné vyhotovenie druhého pohyblivého celku obsahuje kovový podstavec, na ktorom je...

Striekacia kabína s cirkulujúcim vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16187

Dátum: 13.05.2011

Autor: Wurster Gerd

MPK: B05B 15/12

Značky: kabina, striekacia, vzduchom, cirkulujúcim

Text:

...sa nejedná o striekaciu kabínu s cirkuláciou vzduchu vo vlastnom slova zmysle, pretože táto striekacia kabína je používaná pracovníkom manuálne, takže musí byt zaistenýdostatočný prívod vzduchu v pracovnej oblasti pracovníka.Na základe týchto skutočností je úkolom vynálezu vytvoriť striekaciu kabínu s cirkuláciou vzduchu, ktorá pri prerušenístriekacej prevádzky umožní rýchle zníženie koncentrácierozpúšťadiel na prípustnú hodnotu na umožnenie...

Kabína vysokozdvižného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5621

Dátum: 07.12.2010

Autor: Kaňovský Dalibor

MPK: B66F 9/00

Značky: vysokozdvižného, vozíka, kabina

Text:

...doska alebo polyakrylátová doska.Výhody technického riešenia spočívajú v bezpečnostnej ochrane vodiča, v dlhej životnosti kabíny, v ochrane kabíny pred neoprávneným používaním, V nízkej cene výroby, nerozbitného materiálu použitých plastových dosiek a v nízkej hmotnosti kabíny.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladné vyhotovenie kabíny vysokozdvížnćho vozíka je znázornené na výkresoch kdeObr. l predstavuje čelný pohľad na kabínu a na...

Balisticky odolná kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4756

Dátum: 07.06.2007

Autor: Konček Stanislav

MPK: F41H 7/00, B62D 31/00

Značky: kabina, balistický, odolná

Text:

...s priklopom tvori súčasne aj núdzový východ. Kabína je konštruovaná ochranou pred tlakovými a črepinovými účinkami min a nástražných mechanizmov. Pre zabezpečenie aktívnej obrany kabína je opatrená streleckým otvorom pre uchytenie guľometu a uložením osobných zbraní a municie. Profil vozidla umožňuje železničnú, námornú a leteckú prepravu lietadlami NATO. Kabína je prakticky vyvinutá V úlohe modemizovaného raketometu pre ozbrojené sily SR...

Kabína výťahu s integrovanými vodiacimi kladkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 745

Dátum: 26.02.2004

Autori: Spiess Peter, Ach Ernst, Silberhorn Gert

MPK: B66B 11/02

Značky: vodiacimi, kabina, výtahu, integrovanými, kladkami

Text:

...stropu kabíny s nad ním usporiadanými vodiacimi kladkami (hornými kladkami) má strop kabíny veľmi malú výšku, čo sa priamo prejaví na výške hlavy šachty. Výška-získanástropom kabíny sa môže usporiť na výške hlavy šachty.Predložený vynález je bližšie objasnený podľa priloženýchobr. 1 výťah s vodiacimi kladkami íntegrovanými do dna kabínyvýťahu, obr. la dno kabíny bez uprostred usporiadanej profilovanejkladky, obr. 2, obr. 3 a obr. 4 rôzne...

Ochranná kabína proti žiareniu pre röntgenové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3670

Dátum: 15.12.2003

Autor: Wüstenbecker Michael

MPK: H05K 9/00, G21F 3/00, G21F 7/00...

Značky: proti, žiareniu, ochranná, zariadenie, kabina, röntgenové

Text:

...upevňovacie miesto stenových doskových elementov a v nich obsiahnutých olovených vrstiev umiestnené s odstupom. To je hlavne výhodne pri zvarovom spojení, pretože vplyvomzväčšeného odstupu medzi zvarovým miestom a olovenou vrstvou môže byť značne zníženéohriatie olova. Ohríatie olova by mohlo viest ku zníženiu hrúbky olova vplyvom roztekania olova a tým k obmedzeniu ochrany proti žiareniu. Nárok 10, orientovaný na upevňovacie prostriedky, je...

Výťahová kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 283665

Dátum: 23.10.2003

Autor: Tomaseti Fabrice

MPK: B66B 9/04, B66B 11/02

Značky: výťahová, kabina

Zhrnutie / Anotácia:

Výťahová kabína (1) na výťah, pohybujúca sa zdvižným zariadením na zvislých vodiacich koľajniciach (34), ktorej steny (2 - 8) sú zložené z plechových dielov, z krytu kabíny (19) a z dna kabíny (10.1), ktorej plechové diely sú aspoň čiastočne ohranené na zvýšenie pevnosti a tvoria profily a pevné dosky, pričom jednotlivé steny tvoriace profilové diely nosné rámové diely (8) spolu s horizontálnymi spodnými nosičmi (9) tvoria jednostranný rám....

Usporiadanie s dverovkou a závesmi, ako aj sprchovacia kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 426

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kiefer Zoltan Anton

MPK: E05D 5/00, E06B 3/54, F16B 13/06...

Značky: kabina, závesmi, sprchovacia, dverovkou, usporiadanie

Text:

...a časťou závesu zo strany dveri vo zväčšenom zobrazení, a Obr. 4 vo zväčšenom zobrazení rez stenovým prvkom a časťou závesu zo strany steny.Obr. 1 znázorňuje Výrez dverovky l a stenového prvku z spolu so závesom ž, ako aj pripevňovacími prvkami pre záves. Stenový prvok a dverovka sú sklene dosky tvaru pravouholnika. Dverovka je kĺbovo zavesené na stenovom prvku dvoma závesmi, z ktorých je na obr. l znázomený len homý záves. Spodný a homý záves...

Indikátorová kabína rádiolokátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3403

Dátum: 09.01.2003

Autori: Stajanča Jozef, Murgaš Július

MPK: G01S 7/04

Značky: indikátorová, rádiolokátora, kabina

Text:

...agregátov na diaľku.Výhody riešenia sú vtom, že typizovaný ISO 1 D kontajner poskytuje podstatne väčší priestor pre obsluhu, ako aj pre použité zariadenia. Na zabezpečenie hygienických podmienok obsluhy počas celoročnej prevádzky je použitá výkonná klimatizačná jednotka svykurovaním, ktorá je stále v činnosti, čo umožňuje udržiavať vkontajneri nastavenú teplotu aj mimo prevádzky rádiolokátora.Pre zabezpečenie telefónneho linkového...

Kabína stavebného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3180

Dátum: 04.04.2002

Autori: Halaj Štefan, Štubňa Boris, Mráz Pavel

MPK: B62D 33/077

Značky: stroja, stavebného, kabina

Text:

...podlahy k rovine strechy konštrukcie kabíny o uhol naklonenia.Prehľad obrázkov na výkresochKabína stavebného stroja je bližšie objasnená na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je celková zostava konštrukcie kabíny zobrazená v priestore a na obr. 2 v čelnom pohľade.Konštrukcia stavebných strojov pozostáva z rámu, motora, prevodov, nádrži,pracovného zariadenia, riadenia, kapotáže, náprav a kabíny odpruženého a odhlučneného priestora pre...

Monolitická modulárna kabína transformátorovej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1890

Dátum: 05.08.1998

Autor: Vagnoliová Alica

MPK: H02B 7/06, H02B 7/00

Značky: stanice, kabina, modulárna, monolitická, transformátorovej

Text:

...zabezpečuje zníženie hlučnosti spôsobovanej samotnoutechnoló iou inštalovanou v e vnútri až do všk 50 v orovnani s doteraz znám i 8 J YNavrhované riešenie zásluhou špeciálnej omietky znižuje riziko vznietenia i explózie transfomiátorovej stanice ako celku. Taktiež je vylúčená možnost dilatácie komponentov kabíny vplyvom prudkých výkyvov dennej a nočnej teploty exteriéru. Riešenie tak isto vylučujemožnost vniknutia vody dovnútra...

Kabina pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 258730

Dátum: 16.09.1988

Autor: Plevan Jozef

MPK: E02F 9/16

Značky: pracovného, stroja, kabina

Text:

...časti prídavného modulu, v ktorej je umiestnené čelné okno je voči rovine zošikmenia skeletu kabíny vychýlená o uhol, ktorý po pripočítaní uhla vytvoreného medzi rovinou zošitmenia skeletu a rovinou podlahy kabíny clava pravý až mierne tupý uhol.Výhodou takéhoto riešenia je, že umožňuje pootáčaním prídavného modulu o 180 menit sklon čelnej steny kabíny pracovného stroja na pozitívny alebo kolmý, poprípade mierne negatívny tak, aby čo...

Nákladní kabina letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258047

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tereščenko Viktorija, Suchoverchov Grigorij, Pavljukov Jurij

MPK: B64C 1/18

Značky: kabina, nákladní, letadla

Text:

...ycrauonnéua na nmôue ysnu 3 xa 6 Hue, qeu oöecneuunaercn auůopounan Hx ycrauonxa Kax no xonHuecrsy nap, Tax H HM paauemeuum s Kaöune, npHueM naą napu (npaaaa H neaaa) oůpasymw suecre c nauenbm 20 H ceKuHnMH-cHeHHaMH 19 uenoe pneuo, xowopoe MOXBT Guru ycwauonneho B Ka 6 HHe Hesanncnmo or npyrHx saenben. ICdopxy nwoporo awaxa rpysonoň K 5 HHH.neTaTBnhHOľO annapara npousnonr a sanucuuocrn or nepenosnuoro Konnqecwna naccamnpon H rpysa, B...

Klimatizovaná kabína pre elektrostatickú nanášaciu linku práškových smaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253440

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pernecký Gustáv, Bruncko Milan, Polák Vladimír, Oravec Vladimír

MPK: B05B 15/12

Značky: elektrostatickú, linku, klimatizovaná, smaltov, nanášaciu, kabina, práškových

Text:

...Tým sa účelne využije vonkajší schodkovitý priestor kabíny a dosiahnu sa najkratšie potrubné spoje, čo má priaznivý vplyv na účinnosť ventilátora.Príklad vyhotovenita klimatizovane kabiny podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný rez kabíny a obr. 2 bokorysný rez v ľavejKlimatizačná kabina pre elektrostatickú nanášaciu linku práškových smaltov pozostáva z obvodového plášte 1, opatreného na čelných stenách...

Dostrekovacia, či predstrekovacia kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 253431

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bruncko Milan, Oravec Vladimír

MPK: B05B 15/12

Značky: dostrekovacia, predstrekovacia, kabina

Text:

...sa jednoduchými technickými prostriedkami zabezpečí rozoberatelný prachotesný spoj, ktorý takisto prispieva k bezprašnosti prostredia.Príklad vyhotovenia dostrekovacej, či predstrekovacej kabiny je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje bokorysný pohlad na zariadenie, obr. 2 čelný pohlad, obr. 3 pôdorysný pohľad a obr. 4 detailný rez tesniaceho a spojovacieho hrdla v mieste A z obr. 2.Dostrekovacia, či predstrekovacia...

Integrovaná stříkací kabina

Načítavanie...

Číslo patentu: 245606

Dátum: 15.10.1987

Autor: Belko Dušan

MPK: B05B 15/12

Značky: stříkací, kabina, integrovaná

Text:

...a dnem je vytvořena odpadová štěrbina.Výhody vynálezu spočívají v tom, že soustředění filtračních prvků na jedná přírubě opatřené rychloupínacími prvky umožňuje jejich snadnou a rychlou výměnu při změně odstínu prášku, přičemž jednoduchost provedení a tím i nízká cena umožňuje vybavit kabinu sadou náhradních Eiltrů pro každý používaný odstín prášku v procesu výroby.Dále kryt filtračních prvků chrání filtry proti přímému působení prášku a...

Kabina pro stříkání vodouředitelnými disperzemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240617

Dátum: 15.09.1987

Autori: Irie Nobuhiko, Vászovics Györgyi

MPK: B05B 15/12

Značky: disperzemi, kabina, vodouředitelnými, stříkání

Text:

...kabina pro stříkání vodouředitelnými dieperzemi podle vyúálezu, jehož podstata tkvi v tom, že sběrná nádrž je nápojena na čerpadlo a na paralelní tlakové filtry, na něž jsou napojeny stavitelné redukční prvky etříkacího a oplechovacího potrubí, přičemž na sběrnou nádrž jsou napojeny oplachované plochy boční a alespoň jednoatranně zespádovaná spodní plocha kabiny. Sběrná nádrž je automaticky doplñována vodouřeňitelnými disperzemi ze...

Kabina s tlumením hluku a vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251598

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krejčí Bohumil, Ježek Milan, Traxler Jan

MPK: B27B 3/12, B27G 19/00

Značky: vibrací, kabina, hluku, tlumením

Text:

...kde obr. 1 představuje boční pohled na kabinu, obr. 2 půdorys kabiny ve vodorovném řezu v úrovni prosklení, obr. 3 řez částí plné stěny kabiny a obr. 4 řez v úrovni prosklení se závěsem dveří.Kabina je uložena na pevném základu lg na silenblocích lg. K tlumioím pražoům g je z vnější strany připevněn vnější plášč l a z vnitřní strany vnitřní plášť Q. Vnitřní povrch vnějšího plaste l je pokryt zvukoizolační vrstvou 1, například korkovým...

Kabina řidiče pro samostatný pracovní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245703

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kratochvíl Jioí, Vaculka Jaroslav, Hlaváeek Ivo, Šlof Alois

MPK: B62D 33/06

Značky: pracovní, samostatný, řidiče, stroj, kabina

Text:

...aa cqem cmnenma nonmrenn.nan onncaaaoro cnyqaa npnqnnu Henocmarxon usnecruux pamennu cocrosr 3 ŕou, qwo uns ocymecraneuun P 0 pM 30 HTaHbHOP 0 nepeuemenus 3 onnou cnyqae npennaramwcs nepwmxanhno pacnonoxeanue nonnnnaue ynopu aeóonnmon nnmnu. B npyrou cnyqae onmpanne Macau kadunu H 8 Heoóxonnuun cneunannnuü Hanpannnmmmn anenenm Heónaronpm smno nnnaer Ha croncrna nonnpymunusaams M auopmmaaumm. Ocnöeano. mpynno odecneqmmb ponbmne nywm...

Ochranná kabína pre povrchovú úpravu výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239560

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dráberová Eduarda, Viklický Vladimír

MPK: B05B 15/12

Značky: povrchovú, ochranná, kabina, výrobkov, úpravu

Text:

...nosnosti. Ochranná ka bína môže byt jednodielna, alebo dvojdiel-.na, pričom sa posuvné rámy modulovej konštrukcie dajú podľa potreby nadstavovať.Pri úpln-om odsunutí posuvných rámov a odiožení rozoberateľnej roštovej konštrukcie, zaberá ochranná kabína minimálnu časť výrobnej plochy, ktorá sa dá využiť aj pre iné účely.Odsúvacia konštrukcia kabíny umožňujeaj povrchovú úpravu značne rozmerných, Á členitých a ťažkých výrobkov.Na...

Elektrostatická nanášacia kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 239559

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dráber Pavel

MPK: B05B 15/12

Značky: kabina, elektrostatická, nanášacia

Text:

...generätory 16 vysokého napätia. Sekcie pre generátory 1 G slúžia zaroveň ako manipulačné priestory pre nanášacie hubice 2. l-Iorná stena 17 stredného podtlakového priestoru 8 je vytvorená z filtračného materiálu, vystuženého ocelovým pletivom. e opatrená aj elektromagnetickým vibrátorom 18 a je spádovanä v priečnom i pozdĺžnom smere k výpadovému otvoru 19 regeneračného zariadenia 2 U práškových hmôt, ktoré je spolu s ostatným technickým...

lntegrovaná stříkací kabina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243624

Dátum: 15.05.1987

Autori: Oros Ladislav, Jelínek Stanislav

MPK: B05B 15/12

Značky: stříkací, kabina, lntegrovaná

Text:

...prášků. vytvoření vzduchového potrubí jako nosné části kabiny zajiščuje konstrukčně jednoduché a z hlediska prostoru minimalizované propojení odsávacích modulů, přičemž tímto potrubím je možno provést rozvedení tlakového vzduchu a elektrického rozvodu k ovládání zařízení pro čištění filtru.vytvoření stěn pracovního prostoru ze zavěšených panelů šířkových modulů umožňuje jejich přemístěním vytvořit kabinu pro oboustranný postřik plošných...

Elektrostatická nanášacia kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 250595

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B05B 15/12

Značky: kabina, elektrostatická, nanášacia

Text:

...podtlakový priestor 8 a spodný priestor 9. Horný priestor 7 je opatrený dvomi pozdĺžnymi, zvislo orientovanými o navzájom rovnobežnými prepážkami lil, medzi ktorými. je vlastný nanášací priestor 11 kabiny s príslušnými elektrostatickými nanášacími pištolami 2. Tieto sú cez prívodná hadice prášku napojené na prepravky 12, umiestnené mimo kabiny. Z vonkajšej strany prepážok 10 sú rozložené bočné priestory 13, rozdelená na sekcie pre filtre...

Integrovaná nanášacia podtlaková kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 248949

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pernecký Gustáv, Polák Vladimír, Moravčík Alfonz, Kabát Vojtech

MPK: B05B 15/12

Značky: nanášacia, kabina, integrovaná, podtlaková

Text:

...prestrekový prášok čo najkratšou cestou dostáva do recirkulačného dopravného systému je, že prášok nemá možnosť vo väčšej miere sa hromadić v miestach v spodnej časti nanášacieho priestoru. Pritom je ka bína výrobne nenáročná a funkčne spoľahlivá.Príklad vyhotovenia integrovanej nanášacej podtlakovej kabíny podľa vynálezu je znázorneny na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje schématický bokorysny pohľad na kabinu s čiastočným rezom jeho...

Podlahová nebo stolová kabina s odsáváním vzduchu pro stříkání zejména nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 223294

Dátum: 15.03.1986

Autori: Navara Václav, Krejčík Vladimír

Značky: stříkání, vzduchu, odsáváním, nátěrových, kabina, podlahová, zejména, stolová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru povrchových úprav a řeší zdokonalení cirkulace vzduchu ve stříkacích kabinách nátěrových hmot. Dosahuje toho opatřením podlahové nebo stolové kabiny přivadečem vzduchu, upraveným pro rozdělování přiváděného vzduchu po celém průřezu stanoviště pracovníka, umístěným vzhledem ke stanovišti pracovníka na opačné straně, než je odsávací stěna kabiny. Tento přivaděč vzduchu obsahuje nejméně dvě rozdělovací desky, uspořádané za...

Prohlížecí kabina kolejových vozidel pro revizi trolejových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219538

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bílek Zdeněk, Hübscher Rudolf, Deml Jan, Holík Miloslav

Značky: revizi, vedení, prohlížecí, trolejových, kabina, kolejových, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Podlaha kabiny umístěná v podélné ose vozidla má na obou bočních stranách zasouvatelně zavěšena schodiště, na jedné čelní straně přechází do středního schodiště vedoucího na střechu vozidla a na druhé čelní straně přechází do svislé stěny, v níž je vytvořen stupeň sloužící k umístění sedadel. Na boční kryty středního schodiště navazují vodorovné kryty, na jednom z nichž je na otočném rameni upevněn sedák.

Kabína nákladního automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226282

Dátum: 15.04.1985

Autor: Miklánek Ján

Značky: automobilů, kabina, nákladního

Zhrnutie / Anotácia:

Kabína nákladného automobilu vyznačujúca sa tým, že je dvojdielna a skladacia zostavená zo spodnej časti /1/ a vrchnej časti /5/ vzájomne spojenej za chrbátom kabíny s otočným teleskopickým stĺpom /4/ ukotveným v podvozku vozidla pričom spodná časť /1/ je na pravej strane na strope opatrená horizontálnym uzatvárateľným prepojovacím otvorom (2) spodnej časti /1/ a na zadnej stene pravej strany spodnej časti /1/ vertikálnym uzatvárateľným 3)...