Patenty so značkou «kabelů»

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260598

Dátum: 15.12.1998

Autori: Stránský Jiří, Šmerda Zdeněk, Mencl Vojtěch, Spudil Miroslav

MPK: E01D 7/02

Značky: mostní, volných, předpínacích, konstrukcí, komorové, uspořádání, kabelů

Text:

...nosnou konstrukcí,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použit 1 pro navszujtcí estakádni pole. vnější zätižení se přenáší od žeher komorového nosníku prostřednictvím předpjatých táhel s vzpěr n pomoci volných předpinacích knhelů přímo nad ložiska do podporových příčníkñ. Velká chybové E smykově nomáháni podporových příčniků je nshrazeno normálovým namáháním pžedpjatých táhel a vzpěr. Protože předpjatá táhla 1 vzpěry jsou rovnoměrně rozdělany po...

Zařízení pro testování kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260495

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: G01R 31/08, G01R 31/00, G01R 31/02...

Značky: zařízení, testování, kabelů

Text:

...čítavče je spojen se vstupem druhého číhaňe, jehož výstupy jsou spojeny se VStUIpY demultiplexeru, vstupy komparätoru adres a indikačním obvodem adres.Výstupy demulitiplexeru jsou spojeny se vstupním konektorom testovaného kabelu,jehož výstupní konektor je spojen s datovými vstupy .multiplexeru Výstup multlplexeru je spojen se vstupním obvode-m testeru,jehož výstup je spojen se v-s-tupem R bistabiln-ího klojpného obvodu. Přitom výstup...

Zařízení pro upevnění izolovaných vodičů a kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260206

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zadák Otto, Bím František, Reimar Vladislav, Knob Miroslav

MPK: H02G 1/02

Značky: vodičů, zařízení, kabelů, upevnění, izolovaných

Text:

...pružný prstenec 1. Do vidlic třmenů v horní vrstvě zapadají při seetavení do více vrstev nohy třmenů horní vrstvy. Vídlicové třmeny jsou upevněny fixační tyčí gprovlečenou střídavě otvory ve vidlicích spodních třmenů a otvory v nohách třmenů horní vrstvy. Fixační tyč g je opatřena otvory s vnitřnímí závity v roztečích rovných vzdálenostem os vidlicových třmenů ł, řazených vedle sebe ve směru délky provlečené fíxační tyče. Kruhovým otvorem s...

Pouzdro plynotěsného závěru sdělovacích kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269000

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kaňka Jiří, Hoffman Jan

MPK: H02G 15/18

Značky: sdělovacích, kabelů, plynotěsného, pouzdro, závěru

Text:

...edělovecich kabelů e olověným pláštěm, e hrdlem pro vstup kabelu v jedná čelni etěně e s prúchodkami spočivá v tom, že eeetává ze dvou válcových dild stejného tvaru s kruhovyni přirubomi. které na sebe desedeji v jedná rovine a vytvářeji válcovou dutinu, do ktere ůsti z jedné čelni strany hrdlo pro kabel a souose z protilehlé stěny průchodky, přičemž jedna z přirub je opatřene nejmáně dvěma výetupky na své vnitřní straně, ktoré zapadaji do...

Kotvicí ústrojí pro kotvení volného předpínacího kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268913

Dátum: 11.04.1990

Autor: Plotěný Petr

MPK: E04G 21/12, E04C 5/12

Značky: kabelů, kotvicí, kotvení, předpínacího, volného, ústrojí

Text:

...z části odstraňuje kotvicí ústrojí pro kotvení volného předpínacího kabelu, sestaveněho z kabelových vložek, sevřených čelistovou kotvou a uložených v kotevním pouzdře zaplněném zálivkou, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kotevní pouzdro sestává z trubky, rozšířené na jednom konci v dutý kužel, opatřený roznáěecí podložkou pro čelistovou kotvu. Kotevní pouzdro je uloženo ve stavební konstrukcí volně, s ponecháním vzduchové...

Uchycení kabelu, zejména v miniaturních snímačích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266426

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: H02G 15/013

Značky: uchycení, zejména, miniaturních, snímacích, kabelů

Text:

...tom, že manžeta je na okraji při výstupu ze základového tělesa opat~ řena dalším převýšením.Uchycení podle vynálezu je použitelná zejména pro miniaturní snímače k měření délek a vibrací. Pritom je mechanicky dokonalá a prakticky zamezuje i při nešetrněm zaeházení vytržení kabelu ze snímače. Rozměry tohoto uchycení jsou minimální a dále je zaručene dokonalá vodotěsnost a operativnost při demontáži, přičemž výrobní náklady jsou poměrně...

Zařízení pro regulaci navíjecího ústrojí kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264619

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vobruba Zdeněk

MPK: B66D 1/46

Značky: zařízení, kabelů, navíjecího, ústrojí, regulaci

Text:

...2. snímač li vrstev kabelu kabelové cívky 2 může být vytvořen např. na bázi kruhového potenciometru. První výstup Ěl regulátoru § momentu je zapojen na řídicí vstup Zł stejnosměrněho regulovatelného napájecího zdroje 1 a druhý výstup gg na vstup brzdy lg kabelové cívky g. Mezi regulátorem 3 otáček a regulátorem g momentu je uspořádaná obousměrná komunikační dráha gg.Funkce zařízení je následující.V klidovém stavu, kdy není zadán požadavek...

Zařízení k provlečení pomocného tažného lanka kanálkem pro uložení předpínacího kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264494

Dátum: 14.08.1989

Autor: Somora Karol

MPK: E04G 21/12

Značky: uložení, zařízení, kabelů, lanka, předpínacího, tažného, provlečení, kanálkem, pomocného

Text:

...snadné, stejně jako následné protsłení silného tazného lane pmocí pomocného tažného lanko. Tažné lano pak dokáže do kanálku uložit kabel sestavený te dvanúcti i více ptedpínacích lan, přičemž jednotlivú lane není nutno splétat do jednotné tvarovenáho kabelu. Lena mohou být uložena libovolně, neboř je lhostejná v jakém pořadí jsou na tom kterém konci kotvena. Před navlěkáním je výhodné opatŕít pžedpínací lans práškovým mazivem. využitím...

Zařízení pro přívod kabelu k vozu opatřenému elektromotorem pro otáčení točny vozového tryskače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264093

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kasenčák Petr, Brůha Jiří

MPK: B24C 9/00

Značky: opatřenému, vozového, přívod, otáčení, tryskače, kabelů, točny, elektromotorem, zařízení

Text:

...zavážecímu vozu podle vynálezu je znázorněno na výkroeocha Obr. 1 před» stavuje půdorysný pohled, na obr. 2 je zobrazeno zařízení V řezuAěA vyznačeném na obr. 1. °Jak patrno z výkresů, k boční etčně lg kabiny vozového tryskače je z vnější strany připevněna konzola žol pro upevnění pé rového nevíjecího bubnu 5, od kterého je vedou kabel 1 přes vo~díbí kladku Q upevněnou na konzole QA do vstupniho otvoru gg pro kabel l. Vetuoní otvor lg je...

Zařízení pro odměřování a dělení silového kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263232

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bezstarosti Vladislav, Novák Jan, Richter Miloslav, Kintr Jiří

MPK: H02G 1/18

Značky: zařízení, kabelů, odměřování, silového, dělení

Text:

...konoifilł hřídele glł, který je vyveden mimo rám J., je upevněn ustavovací kotouč 6 s vyznačenou šipkou pro seřizování počátečního nastavení odměřovacího kotouče 2,. Na odměřovaoí kotouč ž je silový kabel 2 dotlačován pomocí prismaticlcé přítlačné kladky 1, otočně uložené v odpruženémVzávěsu 8, upevněněm ve stojanu g, který je uchycený k vodícídesce 33 nad výřezem 1.3 i. Přítlačná síla je vyvozena pružinami §L závěsu g, jejichž předpětí je...

Spojovací hlavice pro navlékání předpínacího kabelu vtahováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262723

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kleja Jozef, Simonyi Juraj

MPK: E04C 5/16

Značky: vtahováním, navlékání, spojovací, hlavice, předpínacího, kabelů

Text:

...schematicky sítuování tlačné stanice a tažné stanice pro navlékání předpínacíhoPříklad Spojovací hlavice pro navlékání předpínacího kabelu vtahováním jetvořena přední lanovou spojkou l a zadní lanovou spojkou Z. Do přední lanové spojky l je zasunuto tažné lano lg, jehož konec je252 723 opatřen oblým návarkem lg e manžetou, opřenea o malou čplisłovoukotvu g, přidržovanou v pracovní poloze zajišěqväcímxnákgužkem §,zašroubovaným do...

Regulační tlumivka s plynulou regulací pro zkoušení kabelů a kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262380

Dátum: 14.03.1989

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 21/06

Značky: kabelů, regulaci, zkoušení, kondenzátorů, tlumivka, plynulou, regulační

Text:

...obvodu, kvalitou transformátorových plechů a omezením regulačního rozsahu od cca 10 8 do 100 E vzduchové mezery. Konstrukce vlastní cívky musí být provedena s ohledem na maximální potlačení přídavných ztrát ve vinutí. zkoušení menších kapacít, než je nastavený rozsah regulace, je možný připojením známé kapacity. Při požadavku širokého rozsahu zkoušek se zkoušenci různých napětí a kapacit se volí dvě tlumivky, obě izolované na nejvyšší zkušební...

Klínová příchytka kabelů k nosnému lanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261738

Dátum: 10.02.1989

Autori: Černý Josef, Václavík Miroslav

MPK: H02G 9/00

Značky: nosnému, príchytka, kabelů, klínová

Text:

...přičemž kabel se může odvíjet jen z vhodné cívky. Značné úspory se dosáhnou zejména svorkováním několika kabelů na jediné nosné lano, čímž se uspoří i elektrické vraty, které jsou s ohledem na hmotnost a délku ka belů těžké a nákladné.pro jeden silový kabel. Obr. 2 znázorňuje řez klínovou příchytkou, z něhož je patrné sevření silového kabelu pomocí svěrných klínů. Obr. 3 žnázorňuje pohled na klínovou příchytku shore. Na obr. 4 je příchytka...

Závěsné vedení elektrického kabelu napájení elektrických spotřebičů na jeřábovém mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260819

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tošenovjan Vítězslav, Grispanis Georgis

MPK: B66C 13/12

Značky: elektrického, spotřebičů, jeřábovém, vedení, závesné, mostů, napájení, kabelů, elektrických

Text:

...částí konzoly a obr. 3 je zvětšeným pootočeným pohledem na volnou kabelovou svěrku.Na jeřábovém mostu l je mezi jano koncovými svislými vzpěrami g, 3 napnuto nosné ocelové lano g.pJeřábová kočkaj~ nese svislou konzolu Q na jejíž horní části je upevněna pevná kabelová svěrka 1 a na nosném ocelovém lanu 5 jsou dále zavěšeny volné kabelové svěrky Q. Pevná kabelové svěrka 1 sestává ze dvou dvojíc lanových kledek gjmezi nimiž probíhá nosné / lano A...

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260750

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stráský Jiří, Spudil Miroslav, Šmerda Zdeněk, Mencl Vojtěch

MPK: E01D 7/02

Značky: mostní, kabelů, konstrukcí, komorové, volných, předpínacích, uspořádání

Text:

...jeden zavěšovaci roubík. Přípa-dné .nastavení volné-hopředpínacího kabelu je proved-eno pomocí spojky v podporovém upříčníku.Hlavní výhodou vynálezu je, že umožňuje podepřít i velmi širokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovýemi vnitřníani podpěramí s normálový-m namáhánim a že nosnou konstrukcí, výh-odnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazujíci estawká-dní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku...

Měřicí koncovka, zejména k měření na závěrech sdělovacích kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261272

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kolář Alois

MPK: H01R 11/18

Značky: měřicí, závěrech, zejména, kabelů, koncovka, měření, sdělovacích

Text:

...měření s touto koncovkou je proti současnému stavu rychlejší a zejména spolehlivější,protože koncovkou podle vynalezu lze docílit kvalitnějšího připojení měřicího přístroje k několika snímacím bodñm měřeněho objektu zároveň.Na připojeném výkresu je-schematicky znázorněn příklad provedení měřicí koncovky podle vynálezu se čtyřmi měřicími hroty, přičemž na obr. 1 je tato koncovka nakreslena v podélnémHěřicí koncovka podle vynálezu sestava...

Zařízení pro navíjení svitků silových kabelů různých délek a průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259969

Dátum: 15.11.1988

Autori: Drapač Václav, Bezstarosti Vladislav, Kintr Jiří, Novák Jan

MPK: H02G 1/18, B65H 75/34

Značky: kabelů, různých, svitku, průřezu, navíjení, zařízení, délek, silových

Text:

...dělenáa skládá se z pevné části g a z odsouvatelné části gg. Přitom je pevná část g navíjecí cívky g upevněna na výstupním hřídeli lli převodovky ll pohonu l.0 Jsouvatelná část gg naví jecí cívky g je upevněna na hřídeli Ql rychloupínače Q. kterým je například závitový spoj, umistěném na pojízdném podvozku 1,pojíždějícim po podélném vedení łgg nosného rámu lg a ovládaném ručním kolem gg. Odsouvetelná část gg je spojene s pevnou částí gl...

Zařízení pro ověřování linek kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258995

Dátum: 16.09.1988

Autori: Špiřík Jiří, Panák Eduard, Vojcik Josef

MPK: G01R 31/08

Značky: linek, kabelů, ověřování, zařízení

Text:

...a se spínači l. Na spínače l je napojen dělič ll kmitočtu a spínače l jsou dále spojený s uzemňovací svorkou 3. Spínače l jsou opatřeny očíslovanými svorkami gps vstupní filtr lg synchronizační svorkou.2, Očíslované svorky 3 a synchronizační svorka g slouží k napojení linek ll a l§ kabelu lg.. 258 995 Zařízení podle vynálezu pracuje tak, že linky ll kabelu lg určené k ověření se zapojí do očíslovaných svorek 1. Jedna z linek łľ, kterou...

Úchytka navijáku pro ruční navíjení přivodního kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244389

Dátum: 11.06.1988

Autori: Kaláb František, Miškovský Josef

MPK: A47L 9/28, A47L 9/00

Značky: přivodního, ruční, navijáku, navíjení, úchytka, kabelů

Text:

...navíjení přívodního kabelu podle vynálezu pomocí zajiětovacího výstupku vytvořeného na středním ramenu.Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že vytvořený zajištovací výstupek umožňuje odvinutí přívodního kabelu na potřebnou délku a zbývající část přívodního kabelu přidržuje v úohytce navijákuaNa výkreseoh na obr. 1 je naznačenav axometrickém pohledu ůchytka navijáku a na obr. 2 je naznačen v axometrickěm pohledu naviják složenýze dvou...

Zařízení pro tlakovou ochranu zejména sdělovacích kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256797

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šeda Václav

MPK: H02G 15/20

Značky: ochranu, zejména, zařízení, tlakovou, kabelů, sdělovacích

Text:

...jehopoužitím lze zajistit aplikací tlakové ochrany ne dálkových kabeleà Wvých treeách bez nutnosti výstavby eamoetetných objektů pro umístění zdrojů tlakoveho vzduchu. Zvláště výhodná je použití tohoto zařízení v případech, kdy ee v něm uníatí zdroj tlakováho vzduchu a dálkový napájení. Pro tento případ je ŕeąení způsob pneunatiokáho í elek tríckého nepojení. Efekt využití navrhovaného řešení je zejména ve výrazne snížení ínveetičníoh nák 1...

Akumulátor elektrického napájecího kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256784

Dátum: 15.04.1988

Autor: David Jan

MPK: H02G 11/04

Značky: napájecího, elektrického, kabelů, akumulátor

Text:

...kladek je umístěns alespoň jedna vodioí kladka Í 7 .Tímto uspořádáním podle vynálezu je dosaženo toho, že odpadáopodélné vedení, čímž jsou vyloučeny pasivní třeoí odpory, piičemžskupiny pohyblivých kladek jsou samočinně středěny uvnitř základ t 2567 s 4ního rámu účinkom pružin. Obvedením kabelu kolem vodioích kladekpak dochází k tomu, že akumulátor je schopen vstřebet mnohem větší délku kabelu. Kromě toho je hmotnost takto...

Elektricky polovodivé nekovové jádro odporového kabelu pro odrušené zapalovací soustavy výbušných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256780

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brebera Stanislav, Juračka František, Štefek Jiří

MPK: H01B 3/48

Značky: soustavy, kabelů, zapalovací, odrušené, nekovové, odporového, polovodivé, motorů, výbušných, jádro, elektricky

Text:

...odpaření vo~pvdy pružný povlak, který se ohýbáním neláme a při stárnutínekřehne, takže nedochází k jeho vyprašování. Vysoká adheže akrylového kopolymeru ke skleněným a syntetickým vláknům umožňuje stočít jádro zapalovacího kabelů bez dalšího zpevnění, jakým je oplet, impregnace, případně vytlačení krycípolovodivé plastová nebo elastomerové vrstvy. Další výho dou zapalovacího kabelu podle vynálezu je, že élektríckýj odpor kabelu se nemění V...

Konstrukce pro mimooběžné odbočení kabelů z kabelového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256480

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vykypěl Jan, Veselý Vladimír

MPK: H02G 9/04

Značky: mimooběžné, konstrukce, kabelů, kabelového, roštů, odbočení

Text:

...Na obr. 6 je zakreslen svislý řez částí horního koše jako řez B - B z obr. 5,znázorňující uspořádání pásku se zarážkou.Ve svislé dělící rovině Q, jež půlí úhel mezi půdorysným průmětem mimoběžných kabelových roštů gl, horního patra Q a kabelových roštů §ł spodního patro §,je umístěn rozšířoný kabelový rošt l, provedený z váloovaných profilů s příčkami ll z ploché oceli pro uchycení kabelů §. Na rozšířený kabelový rošt l je nahoře připojen...

Zajišťovací zařízení proti překročení dovoleného tahu ve vlečném kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242820

Dátum: 01.04.1988

Autori: Morávek Josef, Havlíeek Werner, Berka Zdenik

MPK: E21C 27/02, E21F 17/18

Značky: proti, kabelů, překročení, vlečném, zařízení, dovoleného, zajišťovací

Text:

...byla stanovena výpočtem. Včasným vypnutím dobývaoího kombajnu se zabráni poškození vlečného kabelu a tím se zvyšuje i bezpečnost osádky ve stěnovém porubu.Příkladné provedení zajištovacího zařízení podle vyná-pVlečný kabel Je uchycen samoevomou drátěnou obJímkou 2 v oku 2 g nebo gg páky i. Tahová síla .je trvale přenášena z vlečného kabelu přes páku l na píatg pmpocí krátké píatnice 2. Pika J., uchycená kyvnš v čepu i k víku 2 tlakové...

Závěsný vozík girlandového zásobníku kabelů a hadic pro tunelovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255465

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kozel Bedřich, Štos Libor

MPK: E21F 17/06, H02G 11/06, E21D 9/00...

Značky: závěsný, stroje, zásobníku, vozík, hadíc, kabelů, girlandového, tunelovací

Text:

...zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu zaručuje tuhost konstrukce a stabilitu celého systému, což se přiznivě osvědčí při roztahování a zejména při stahování rozvinuté girlandy. Použitím závěsného voziku qirlandových zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu se odstrani nákladné prostoje tunelovacich strojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení závěsného vozíku girlandového zásobníku kabelů a hadic pro...

Příchytka pro přidržování kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245967

Dátum: 01.03.1988

Autor: Lehmann Sabine

MPK: H02G 3/26

Značky: kabelů, príchytka, přidržování

Text:

...proti stávajícímu stavu technicky spočíva v tomřääoskytuje prakticky neomezené možnosti různých variant kabeláže bez předchozího speciňlního konstrukčního zpracování. Vhodnou volbou rozměrů příchytek lze pokrýt celou škálu rozměrů kabelů pro dané zařízení.Při jejich montáži není zapotřebí pomocných nástrojů. Uvedená vlastnosti znenenají snadnou edapteoi podnínkán jednotlivých akcí, což je nevýhodné zejnéna u etavebnicovä řeäených zařízení...

Brzda navíjáku přívodního kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254847

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sedlák Josef, Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír

MPK: B65H 75/30, A47L 9/26

Značky: brzda, kabelů, přivodního, navijáku

Text:

...opatřený dvěee petkeei e~otvory pro čep. Brzdové večka je opetřene ovládecin renónken, brzdioie remenee, mezi nimž a ránee nevijáku je ulozene tlečná pružina.Hlavni výhody řešení brzdy nevijáku podle vynálezu Jsou dány konetrukoi, kde je brzdove večke uchycene čepee přieo do ráeu nevijáku, což zajišťuje neproetou epolehlivoet funkce celého zeřizeni e snižuje náročnoet no preonoet e materiál.Na výkreeu je na obr. 1 neznečen v náryeu priklad...

Zapojení pro stanovení efektivnosti katodické ochrany kabelů s kovovými obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 254406

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polák Josef, Zoulek Aleš, Volf Josef, Bartoš Petr, Cikán Karel

MPK: C23F 13/00

Značky: zapojení, obaly, stanovení, efektivnosti, kabelů, kovovými, katodické, ochrany

Text:

...nedostatečnou protikorozní (ichraitoumožno pomocí zapojení simulovat korozní podmínky na rozhraní olovčiíý plášť - vlhký krepový papír.Vychází se tlítlc z oprúvneneht) jířetljioltladtt, že ochranný proud vstupuje do kabelu v místech porušeneht) izolaćitílít) obalu (juty) přes ocelový peincíř a vlhkými místy porezní izolace (krepoveho papíru) na povrch oloveiíelto plášte, tedy tam, kde tlochzizí k elektrocheníickć korozí, v suchých...

Průchodka pro vyvedení kabelů snímačů z vnitřních prostorů tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 254373

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šmakal Vladimír, Matal Oldřich

MPK: H01B 17/26

Značky: kabelů, snímačů, průchodka, vyvedení, vnitřních, tlakových, nádob, prostoru

Text:

...na centrální otvor modulů průchodky. Průchodková hlava průchodky s jedním modulem je tvořena modulem opatřeným závěrným dnem.Průchodku podle vynálezu lze použít pro yyvedení pláščových kabelů z vnitřních prostorů tlakových nádob jak odnímatelnými víky tak, že funkce vík zůstane zachována, tak 1 alternativně pomocí dodatečných a správně dimenzovaných nátrubků na pláštích tlakových nádob,kdy otvory pro Vyvedení kabelů ve stěnách tlakových...

Rozširovač kabelů vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 236198

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kopal Jaroslav, Kazda Ota, Humplík Antonín

MPK: B65H 57/16, D04H 1/00

Značky: kabelů, rozšiřovač, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Rozšiřovač rozvinuje pramen vláken na plošný vlákenný útvar o dané šířce a tloušťce. Tvoří jej dvě dvojíce (4, 10) nekonečných nosných elementů (11), z nichž vždy dva nekonečné nosné elementy (11) vytvářející dvojici (4, 10) jsou uspořádány nad sebou a vzdálenost takto uspořádané dvojice (4, 10) k druhé shodně uspořádané dvojici (4, 10) nekonečných nosných elementů (11) je nekonstantní, zvětšující se ve směru pohybu nekonečných nosných elementů...

Zapojení pro číslování žil kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243254

Dátum: 15.11.1987

Autor: Altmann Jioí

MPK: H01B 13/00

Značky: kabelů, číslování, zapojení

Text:

...obvod K 0 pro tvorbu netlumených jaeriodickýclí kmitů, s paralelné připojenou Zenerovou diodou ZD. Mezi druhou elektrodu první diody D 1, D 2 až D., a obvod K 0 pro tvorbu netlumených periodických kmitü je zapojena do série elektroluminiscenční dioda LED 1.Na obr. 2, kde je uvedeno jedno z možných zapojení indentifikačrlího obvodu ZK,je sériově k napájecímu zdroji Z připojeu omezovací odpor R V sérii s druhou elektroluminiscenční diodou...

Přípravek na odizolování páskového kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243058

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nedilka Gabriel, Katana Vladimír, Štefan Blažej

MPK: H02G 1/12

Značky: páskového, přípravek, odizolování, kabelů

Text:

...spřažena se stahovacím mechanismem. Podstata spočíva V tom, že ostří nožů svírá se směrem pohybu stahovaciho mechanismu vnitřní úhel 45 až 50 ° a vnější úhel 75 až 80 °.Povrchová přímka wostří nožů je kolmá ke směru pohybu stahovacího mechanismu.Uvedeným nabroušením nožů je zaručeneodizolovánl páskového kabelu bez poškození jader a nedochází k noztřepení izolace.Vynález je popsán pomocí příkladu přípravku na odizolování páskového...

Elektrický pohon navijáku nosného lana elektrického kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238526

Dátum: 01.11.1987

Autori: Horák Jiří, Ledr Zdeněk

MPK: B66D 1/50

Značky: nosného, elektrického, kabelů, pohon, navijáku, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přívodu elektrické energie na pohyblivý stroj a řeší elektricky pohon navijáku pro napínání nosného lana, na kterém je zavěšen elektrický kabel. Naviják sestává ze stejnosměrného motoru s cizím buzením, brzdy s odbrzďovačem, mechanické nesamosvorné převodovky a bubnu. Elektrický pohon je zapojen tak, že kotva motoru je připojena na stejnosměrnou stranu diodového usměrňovače, jehož střídavá strana je připojena na přípojnice...

Způsob potiskování kabelů chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 246979

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šuhaj Jaroslav, Vojtíšek Jaroslav, Matoška Zdenik

MPK: D06B 1/10

Značky: chemických, kabelů, potiskování, vláken, způsob

Text:

...kterými se na vlákna nenese barvivo v požadovaném množství a vzoru. Potisknuté kabely se uloží do kontejnerů, které se po naplnění zavezou do uzavíratelněho pařáku a tam se barvivo zafixuje proudící párou o teplotě 100 až 150 °C. Takto potištěné kabely se vyjmou z kontejnerů spolu s vyjímatelnými perforovanými dny a dále se zpracují na liséze. Po usušení, které bezprostředně následuje se kabely znovu uloží do kartonů a odešlou k dalšímu...