Patenty so značkou «kabelový»

Kabelový ohebný kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 276332

Dátum: 13.05.1992

Autor: Laník Petr

MPK: H01B 7/18

Značky: kabelový, ohebný, kanál

Požární ucpávka s pískovou náplní pro kabelový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 247418

Dátum: 15.10.1987

Autori: Richter František, Horyna Jaroslav, Hlavonik Jaroslav

MPK: A62C 1/08

Značky: rozvod, pískovou, ucpávka, kabelový, požární, náplní

Text:

...kanálech, při zaústění kabelových moetú do rozvoden jako souěást požárních přepážek.Příklady provedení požární ucpávky podle vynálezu jsou zobrazeny na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje pohled na požární přepážku, jejíž součástí je požární ucpávka,na obr. 2 je znázorněn řez A-A z obr.1, na obr. 3 je zobrazen řez B-B z obr. 2 a obr. 4 znázorňuje v příčném řezu variantu provedení požární ucpávky.Mezi přední boční stěnu l a zadní...

Kabelový sloup

Načítavanie...

Číslo patentu: 240625

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nagy Géza, Oszkó Károly

MPK: H02G 11/02

Značky: sloup, kabelový

Text:

...až do dovoleného poloměru chybu a tím i snížené nároky na údržbu a opravy, případně i na výměnu kabelu, která je velmi snadná pro jednoduchost jeho uchycení, které je provedeno dvěma až třemi třecími závity kabelu na dutém válci kabelověho sloupu, které zcela eliminují napínací sílu kabelu. Další výhodou je jednoduchá konstrukce a technologičnost výroby kabelového sloupu.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné konstrukční kabelového...

Stavebnicový kabelový kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 241175

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eesnek Jan, Maxa Stanislav

MPK: H02G 9/02

Značky: kabelový, stavebnicový, kanál

Text:

...B-B z obr. 3, na obr. 5 je znázorněno V nárysu a v částečném řezu spojení spodních nosných článků prostřednictvím horniho krycího článku, na obr. 6 je znázorněn řez, vedený rovinou C-C z obr. 5 a na obr. 7 je znázorněn celkový boční pohled na stavebnicový kabelový kanál složený z jednotlivých článků.Stavebnicový kabelový kanál podle vynálezu sestává ze spodních nosných článků 1 a horních krycích článků 2 umístěných v řadě za sebou. Na...

Kabelový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 240255

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: H02G 11/02, B66C 13/12

Značky: buben, kabelový

Text:

...e elektrickým ,vedeníml ,.sběrač 7 jsoumrolzjegdnodušeuí znázornený jako jednvo-pőlovgąjPnočet. pólů je dän počtom žilhelekątri-ckého. .kabelu 1.Kartáče (prvního rotaopího sběrąlčei jsou uchycĺeĺny k gcivcezajsoliuiýodivé spojený seži 1 ami elektrické holçabelu 1.Kartáče dlruhého rotačn-ího sběrače 7 jsou uchyceny k rámu 4 a jsou vodivě spojený s elektrickými vodiči 8. iné provedení, na výkrese neznázorněné, spočíva v tom, že na...

Kabelový vývod s tvarovou přípojnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250829

Dátum: 14.05.1987

Autori: Nováček Rostislav, Sedláček Pavel, Bureš Ján

MPK: H02G 15/10

Značky: přípojnicí, kabelový, tvarovou, vývod

Text:

...zahrnujícího jinak tři samostatnašfisove díly včetne přílollq. Izolační těleso L je opatřeno uzavřenými podélnymi drúžkami 12 pro vložení tvarových přípojnic ž, jejichž délky jsou upraveny tak, aby vyhoaevaly rasově rostečí nezakteslenvch výsuvnych kontaktů. Tvarové přípojnice 2 jsou na jednom konci opatřeny otvorom 10, na druhém jsou vyhnuty dvojím ohybom do pravého úhlu e opetřony nibehovymi hransmi zo, umožňujícími nesunutí konců...

Povrchový kabelový kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 249774

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bibikov Nikolaj, Strašněnko Boris, Kazancev Jurij, Goberman Jefim

MPK: H02G 3/04

Značky: povrchový, kanál, kabelový

Text:

...Hnàou norxa H nepxou ond pu sanonueu aaraepnenammmm pacrnopom 7, ąaúpuuep neMeHTHuM a onopm 1 A ąąenaum B ockoaauue 8. B KaqecTBe Kaőenbuux Koacwpyxunň 4 npu npoxnaxe Kaôeneü 9 ncnonbsonanm orpesxu norxa 2, yCTaHOBHeHHHB non yrnon K nepraKanbuoň ocn kanana. Ann ornenennx KQHTpÓnbHHX xaöeneñ or cunonux npnnenena KOHCŤPYKĽHH 4 oöpasosaaaan nyTeMpacćnoüKu norxoa 2 B npononbHoM Hąnpasunennn. Orndn nou as norxon 2 ocymecrnnaercx qepea ornepcwua 10...

Kabelový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 232689

Dátum: 15.12.1986

Autori: Frimmer František, Petráš Vladimír

MPK: B66C 13/12, H02G 11/02

Značky: kabelový, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kabelového bubnu jako zařízení pro přívod elektrické energie od pevného napájecího zdroje k pohyblivému mechanismu, například k přídavnému zařízení na jeřábu a řeší převodový mechanismus s pružinovým pohonem pro samočinné navíjení kabelu. Pružinový pohon obsahuje uvnitř bubnu tlačné pružiny uložené v rámu a spřažené pomocí táhel s kladkami jednak se spirálovou dráhou na jednom čele bubnu, jednak s opačně orientovanou spirálovou...

Kabelový most

Načítavanie...

Číslo patentu: 236100

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kaďourková Božena, Kučera Jiří, Veselý Vladimír

MPK: H02G 7/00

Značky: kabelový

Zhrnutie / Anotácia:

Kabelový most je určen zejména pro vedlejší síť kabelových rozvodů v průmyslových závodech a mostní dílec sestává ze dvou příhradových nosníků, vzájemně spojených polorámy uvnitř mostního pole. Mostní dílce jsou shora otevřené. Příhradové nosníky jsou připojeny na vnější strany polorámů a proto lze použít pro jejich horní a spodní pasy, jakož i pro ostatní pruty jednoduché úhelníky. Spojení mostních dílců s kyvnými, pevnými a křižovatkovými...

Kabelový most pro magistrální kabelový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 234399

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vykypěl Jan, Iro Vendelín, Veselý Vladimír

MPK: H02G 7/00

Značky: kabelový, magistrální, rozvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vyřešení spojení jednotlivých mostních částí s cílem vytvoření stavebnicové soustavy. Mostní dílce mají konce hlavních příhradových nosníků opatřeny u spodního pasu čelními deskami, jimiž se pomocí svorníků připojují k uzavřeným spojovacím, stavebnicovým rámům. Rámy jsou opatřeny ložisky, jimiž dosedají na dříky podpěr. Křižovatková podpěra je vytvořena tak, že z dříků vybíhají konsoly, opatřené ložisky, na nichž jsou uloženy rámy pro připojené...

Ohebný roztahovací kabelový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 228450

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hanzelka Zdeněk

Značky: kabelový, ohebný, roztahovací

Zhrnutie / Anotácia:

Ohebný roztahovací kabelový kryt, vyznačený tím, že sestává z jednotlivých částí (3) ve tvaru harmonikového měchu navzájem spojených, přičemž každá z těchto částí (3) je uvnitř spojena s vozíkem, tvořeným dvojicemi koleček (2), dosedajícími proti sobě na okraje plochy kabelu (1).

Kabelový přívod elektrického proudu k pohyblivým zařízením po vymezené kolejové dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227961

Dátum: 15.04.1986

Autor: Jakeš Boris

Značky: kolejové, proudu, pohyblivým, vymezené, kabelový, přívod, elektrického, dráze, zařízením

Zhrnutie / Anotácia:

Kabelový přívod elektrického proudu k pohyblivým zařízením po vymezené kolejové dráze, například ke kočce jeřábu, jehož vlečné kabely jsou nepojeny na rozvodovou skříň na mostě jeřábu a na rozvodovou skříň na kočce jeřábu, kde vlečné kabely jsou mezi rozvodovými skříněmi mostu a kočky jeřábu zavěšeny na jednom až třech nosných vozíkách, pojízdně uložených na nosníku nebo nosnících s osou rovnoběžnou s osou mostu jeřábu, vyznačený tím, že vlečný...

Samonosný kabelový svazek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215334

Dátum: 31.05.1984

Autor: Hanzelka Zdeněk

Značky: kabelový, samonosný, svazek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém prohřátí kabelů při záporných teplotách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně dva dílčí kabely jsou proloženy alespoň jedním nosným lanem a jsou uspořádány do tvaru pásu, jehož okraje tvoří ohebná okládací vodítka s příčnými průchozími otvory, přičemž kabely, nosná lana i ohebná ukládací vodítka jsou vzájemně spojeny motouzy. Vynález lze využít např. u teleskopických stožárů a podobných konstrukci, kde je nutno...