Patenty so značkou «jištění»

Zařízení pro mechanické jištění vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269113

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hlavica Jaroslav, Andrýs Jiří, Kašlík Jiří

MPK: E05F 7/00

Značky: jištění, mechanické, zařízení

Text:

...výhodou je to, že lze pro běžné dopravní prostředky otevírat pouze jednu část vrat, čímž se podstatné sníží únik tepla z budovy tím, že vrata v klidovém stavu nebo při ztrátě pohybové energie jsou volně pohyblivé, splňují podmínku požární únikovć cesty.Na výkresu na obr. 1 je schematicky znázorněno zařízení pro mechanické jištění vrat, kde posuv dvou části vrat A, g po dráze gł je proveden ramenem lg, gg, které je pevně spojeno s posuvným...

Zapojení k jištění třífázových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267953

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hluchý Bedřich, Patka Václav

MPK: H02K 11/00

Značky: zařízení, zapojení, jištění, třífázových

Text:

...32 a odporu 5 m, báze tranzistoru 23 je dále připojenn na. kolektor tran odpora báze trnnzistoru z Jo připojona na spoločný uzel sériové kombinace odporů 5 m a B, přičemž druhá. svorka odporu B, Jo uzomnčna n. Jednak přes odpor 5. na katodu. diody 2, ktorú Jo přes kondenzátor E uzonmčnn, přičemž joJí kntodn Je připojom. na spoločný uzel odporů R ga, B 3, jejichž druhé§| svorky I.1, § 12, ga, Jsou vstupnimi svorknmi zapojení, základním...

Zapojení pro jištění oddělitelné části uzavřeného okruhu energetických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263000

Dátum: 11.04.1989

Autor: Beck Zdeněk

MPK: F17D 5/00, G21C 17/00

Značky: částí, energetických, uzavřeného, okruhu, zařízení, jištění, oddělitelné, zapojení

Text:

...boxu parogenerátoru z pojistného ventilu.Příklad konkrétního provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, který představuje blokové schéma jedné cirkulační smyčky hlavního cirkulačního okruhu reaktcru se zapojeným systémem kompenzace objemu.Zapojení pro jištění jedné oddělitelné části prinárního- 2 283 nou okruhu reaktoru l jadernýoh elektráren podle vynálezu má v oirkulačním potrubí § v sérii zeřazeny první uzavírací armaturu gl,...

Zařízení pro jištění zdvihového mechanismu prstencové lavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244284

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kasal Bohumil, Siegel Ján, Rybár Peter, Majereík Anton

MPK: D01H 1/36

Značky: prstencové, zařízení, jištění, lavice, mechanismu, zdvihového

Text:

...nebo paralelně bikonický podle použité vačky Q. Na třetím rameni tříramenné snímací páky 1 je otočně uložena matice Ž, kterou pro chází zdvihový šroub § krokovacího elektromotoru Z. Na čepu g je kromě třírnmenné snímací páky 1 otočně zavěšena také vidlicová páka 8 , k níž je připojeno táhlo 3 pákového mechanismu nezná zorněné prstencové lavice.Na vidlicové páce § je volně na čepu zavěšen krokovací elektromotr 1, který dostává pravidelné...

Zařízení pro jištění pohybových prvků hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256752

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hasnedl Vojtěch

MPK: B21C 23/00

Značky: hydraulického, jištění, pohybových, zařízení, prvků

Text:

...plochou přidržovsoi tra~versy, přičemž západks je prostřednictvím kloubu s plunžrutpohybověV spojene s hydraulickým válcem, pevně spojeným so zadní částí ve dení o o , . Pokrok Qosažený vynálezůnapočívá v tom,že umožňuje volný a bezpečný přístup do lisovacího prostoru lisu i do prostoru menit~ plunžrovou à přidržovaoí traxersu. Zvyšuje se plynulost a produkoouz Zařízení pro Jiětění pohybových prvků hydraulickěho liau podle vynálezu je...

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256645

Dátum: 15.04.1988

Autori: Antoš František, Brožek Jaroslav, Doležal Jiří

MPK: F17D 5/00

Značky: plynů, přetlaku, zařízení, předehřevu, jištění, zapojení, proti

Text:

...určení..- 3 W 256 E 45 Príklad provedení zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém vjkresu. Podle vynálezu je celá zařízení znázorněnénąagůvesu tvořeno regulační stanieí 5 plynu a kotelnou ll, které jsou navzájem pro~ pojeny rozvodným potrubím.ł teplonosné látky a rozvodným potrubím g plynu. Regulační stanicełplynu se skládá ze dvou regulačních-řad g, z niehž jedna je hlavní a druhá záložní a u nichž v každéjsou...

Způsob vysokonapěťového zapalování a jištění jednoelektrodových plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255555

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sýkora František

MPK: F23Q 7/24

Značky: hořáku, jednoelektrodových, plynových, vysokonapěťového, jištění, způsob, zapalování

Text:

...33 děličkuše čítač ł,a tím nastaví výohozí funkční stav obvodu. Součeanš e připojenín vnitřniho napětí přes vypínač 31 si rozoběhno zdroj impuloů L, ktorý-produkuje obdélníkové impulsy. Tyto impuley jsou průběšně dě 1 eny v děličoe g tak, aby vyhovovaly požadované frokvencg zapnlovecíck impuloů. Dělička g má nastavitelný dělící poměr. Výstup děličky g Je přes hredlo 1 opojen a čítačem 5,ktorý je možno přednastavłt na požadovaný počet...

Zařízení pro jištění neseného zemědělského stroje při nárazu na překážku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255286

Dátum: 15.02.1988

Autori: Roneš Jan, Souček Zbyněk, Sporek František, Musil František

MPK: A01D 75/18

Značky: překážku, zemědělského, nárazů, neseného, stroje, zařízení, jištění

Text:

...jsou opatřena spodními horizontálními závěsnými čepovými spojí É, 1, a to levým spodnim horizontálním závěsným čepovým spojem § a pravým spodním horizontálním závěsným čepovým spojem 1.Spodní horizontální závěsné čepové spoje É, 1 mohou být provedeny například v podobě horizontálního závěsného hřídele 3, jehož konce jsou jako spodná horizontální závesné čepové spoje Q, 1 upravený. Prostřednictvím horního závěsného čepového spoje § je k...

Zařízení k jištění polohy pilového rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236298

Dátum: 01.02.1988

Autor: Blažek Mojmír

MPK: B27B 3/02

Značky: jištění, rámu, pilového, polohy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rámové pily a řeší zajištění pilového rámu v poloze potřebné pro výměnu pilových listů, nejčastěji v horní úvrati. Podstata vynálezu spočívá v tom, že páka umístěna na stojanu uchycená jedním koncem v otočném uložení a druhým koncem spojená s táhlem s ruční pákou opatřenou čepem nesoucím ozub ve vedení, ovládatelná magnetem a táhlem s ruční pákou je funkčně spjatá s vybráními provedenými na obvodu setrvačníku, přičemž ovládací...

Zařízení pro jištění půdozpracujících orgánů zemědělského stroje proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240866

Dátum: 01.01.1988

Autori: Stanik Miloslav, Zvioina Karel, Szabó Josef

MPK: A01B 61/04

Značky: zařízení, půdozpracujících, stroje, orgánů, proti, zemědělského, přetížení, jištění

Text:

...něj dojít k úniku oleje. Pŕípadné provozní netěsnosti a menší únik tlakového vzduchu může být snadnonahrazen zevzduchotlakového, stále doplňovaného systému traktoru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém bokorysu znázorněn na připojeném výkresu.Za neznázorněným traktorem je připevněn nebo připojen zemědělský stroj 1 nebo nářadí. K jeho rámu g je upevněn vzdušník §, který může přímo tvořit 1 součást rámu g. Ze vzdušníku Q...

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243271

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eejka Jioí, Blažík Otakar

MPK: F28F 27/00

Značky: proti, jištění, zařízení, předehřevu, zapojení, přetlaku, plynů

Text:

...a seřízení pojistného ventilu 13 za provozu instalována uzavírací armatura 14. Dále je regulační stanice I plynu vybavena pomocnou regulační řadou B určenou pro zásobování kotelny II plynným palivem, ve které jsou instalovány vstupní uzavírací armatura 9, bezpečnostní rychlouzävěr 10 vybavený mikrospínačem 101, redukční ventil 11 pro redukci výstupního přetlaku z regulační řady A na přetlak určený pro hořáky kotlů 21 umístěných v...

Pojistná kuličková spojka, zejména pro jištění soukolí převodových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 241257

Dátum: 01.09.1987

Autor: Mezírka Milan

MPK: B23Q 11/00

Značky: kuličková, jištění, skříní, zejména, pojistná, soukolí, prevodových, spojka

Text:

...závit pro stavěcí matici lg a zojišľovací motici g. které stlačují pružinu łł. Dutý hřídel ł má v přední části radiální výřezy g pro kuličky g, které jsou zatlačová ny kuželovou plochou přítlačného kuželu g do výtlačných drážek 8 pro vedených ve válcové dutíně ozubeného kola 2. Místo kuželové plochymohou být na přítlačném kuželu 3 provedeny skleněné plochy pro ku ličky g (např. válcové). vnější st dutého hřídele 1 má ozubení 16 pro xč pohon...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240036

Dátum: 01.06.1987

Autor: Demko Ján

MPK: E02F 9/22, F15B 30/00

Značky: pohonů, jištění, zapojení, brzdění, hydraulického

Text:

...jsou zachovány všechny výhody hydraulic ké brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prosütoru, jakož 1 zachování stejných maximálních momentů pohonu při rozběhu i brzdění.Na výkresu je v příkladném provedení echematicky znázorněno zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu podle výnálezu, například pohonu otoče s hydraulickou brzdou s akumulováním brzděné či jištěné energie do hydraulického akumulátoru.zapojení...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240035

Dátum: 01.06.1987

Autor: Rozprim Jan

MPK: F15B 20/00, E02F 9/22

Značky: hydraulického, brzdění, zapojení, pohonů, jištění

Text:

...brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru, jakož i zachování stejných maximálních momentů poho nu při rozběhu i brzdění.Na výkresu je v příkladném provedení schematický znázorněno zapojení pro brzdění či jištění hýdraulického pohonu podle vynálezu, například pohonu otoče s hydraulickou brzdou s akumu~ lováním brzděné či jištěné energie do hýdraulického akumulátoruZapojení pro brzdění či jištění hydraulického...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240034

Dátum: 01.06.1987

Autor: Podzimek Oldoich Csc

MPK: E02F 9/22, F15B 20/00

Značky: hydraulického, brzdění, pohonů, jištění, zapojení

Text:

...akumulátoru, nebot lze aku 3 240 034mulovat i tlakové špičky další sekce jak od vlastního pohonu hydrogenerátoru, tak i od případnýoh sekcí dalších napojených hydrogenerátorů. Akumulovanou energií lze rovněž využít nejen pro vlastní pohon, ale i pro případný další pohon napojený na hydraulický akumulátor.Zapojením podle vynálezu jsou zachovány všechny výhody hydraulické brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru,...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240033

Dátum: 01.06.1987

Autor: Krejeí Jan

MPK: F15B 20/00, E02F 9/22

Značky: jištění, zapojení, hydraulického, brzdění, pohonů

Text:

...energií lze rovněžvyužít nejen pro vlastní pohon, ale i pro případný další pohon napojený na hydraulický akumulátor.Zepojenimpodle výnálezu jsou zachovány všechny výhody hydraulické brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru, jakož i zachování stejných maximálních momentů pohonu při rozběhu i brzdění.Na výkresu je v příkladném provedení sohematický znázorněno zapojení pro brzdění či jištění hýdraulického pohonu...

Zapojení protizkratového jištění motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250349

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hruška Jaroslav

MPK: B60L 3/00

Značky: motorových, protizkratového, zapojení, vozidel, jištění

Text:

...bateriový přepinač, opatřený tavnou plochou pojistkou, za kterým je připojeno rozpínací relé, na něž je připojen blok signalizace zkratu.Výhody protizkratového jištěnĺ motorových vozidel a speciálních strojů se signalizací spočívají hlavně V tom, že při vzniku zkratu způsobeného např. poškozenim izolace vodičü elektrické instalace, má obsluha možnost okamžitého zjištění poruchy a tak zabránit vzniku případného požáru. Pře i rušením dodávky...

Zařízení pro jištění kombinovaného zemědělského nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239723

Dátum: 15.04.1987

Autori: Venhoda Emil, Gheorghiu Mihnea, Legeza Vasil

MPK: A01B 61/04

Značky: nářadí, zařízení, kombinovaného, jištění, zemědělského

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nakloubené do rámu prodloužené rameno s posuvným držákem doplňujícího pracovního nářadí apvužirw je uchyceno k hor-ní části základním pracovního nářadí, přičemž druhý konec pružiny je uchycen k opěře rámu.Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkreau, který znázorňuje boční pohled na zařízení.K základním pracovnímu nářadí L je uchyceno prodloužené rameno 2, která je nakloubenó...

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250122

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brožek Jaroslav, Doležal Jiří

MPK: F17D 5/00

Značky: přetlaku, jištění, předehřevu, zapojení, plynů, proti, zařízení

Text:

...při uzavření přímého průtoku bezpečnostním rychlouzávěrem ll k přerušení přívodu elektrickélío proudu do kotelny I, zejména pak k oběhovým čerpadlům 24 a k elektroinstalaci 221 kotlů 22. ľeplosměnné zařízení propojující výměníky 3 tepla v regulační stanici I plynu je k případně potřebněmu vyřazení některého z výměníku 3 tepla z provozu teplonosného okruhu vybavena uzavíracími armvaturami 16, 17 a k jištění proti přestoupení přetlaku...

Zařízení pro jištění čelně neseného stroje proti nárazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238085

Dátum: 01.04.1987

Autori: Valouch Lubomír, Dvořák Jiří, Souček Zbyněk, Bodlák Ludvík

MPK: A01D 75/18

Značky: čelně, proti, stroje, neseného, jištění, zařízení, nárazů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k ochraně čelně neseného stroje, zejména zemědělského, před nárazem na překážku a následnou havárií. Rám stroje je sklouben jednak s alespoň jedním horním kloubovým ramenem, které je opatřeno alespoň jednou pojistkou, jednak s alespoň jedním spodním nosným táhlem. K rámu stroje je připavněno přední nosné rameno, opatřené hmatačem.

Zařízení na jištění řezacích nožů u plnicího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238129

Dátum: 16.02.1987

Autori: Chábera Petr, Uhlík František, Pešek Josef

MPK: B65F 3/14

Značky: ústrojí, plnicího, nožů, řezacích, zařízení, jištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na jištění řezacích nožů u plnicího ústrojí, hlavně u sběracích vozů, řeší jeden z problémů při zpracování zemědělských velkoobjemových hmot. Při zvětšování počtu nožů dochází k zmenšování průchodu pro náhodné pevné těleso, a tím k možnosti poškození celého ústrojí. Toto nebezpečí odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že dvě řady nožů jsou otočně uloženy ve skříni zařízení, navzájem propojeny táhly a přes...

Elektronické zapalování a jištění plamene pro plynové spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 232733

Dátum: 15.01.1987

Autori: Stehlík Zdeněk, Stehlík Albín

MPK: F23Q 9/14

Značky: plynové, plamene, spotřebiče, elektronické, zapalování, jištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodu k elektrickému zapálení a následnému hlídání plamene plynových spotřebičů. Zapojení je provedeno tak, že generátor impulsů je spojen s vysokonapěťovým zapalovacím obvodem a taktéž s prvním vinutím prvního relé, které za pomoci termočlánku, zapojeného do druhého vinutí tohoto prvního relé, sepne multivibrátor do výkonového zesilovače. Na výstupu výkonového zesilovače je druhý transformátor, který má na sekundární...

Zařízení pro jištění zdvihacího mechanismu proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234582

Dátum: 01.01.1987

Autori: Juro Jozef, Koscelanský Jozef

MPK: B66D 1/58

Značky: proti, jištění, mechanismu, přetížení, zařízení, zdvihacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k jištění zdvihacího mechanismu proti přetížení, které je využitelné u všech druhů zdvihacích zařízení. Je opatřeno vyrovnávací kladnicí, která má vůči nosné konstrukci zdvihacího mechanismu měnitelnou polohu ve vertikálním směru v závislosti na hmotnosti zdvihaného břemene a je spojena prostřednictvím páky s vypínacím ústrojím, zapojeným do elektrického okruhu poháněcího motoru.

Vagónová plomba na jištění vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233519

Dátum: 15.08.1986

Autori: Drahoňovský Jaromír, Kosnar Karel

MPK: G09F 3/03

Značky: vagónová, jištění, vagonů, plomba

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření vagónové plomby, která po zaplombování vagónu (tj. zasunutí zástrčky do tělesa plomby) neumožňuje nepovolaným osobám bez zjevného poškození této plomby vytažení zástrčky s provázkem z tělesa plomby a její opětné zasunutí. Této vlastnosti jištění je dosaženo konstrukčním provedením plochého péra a zástrčky, kde provedení dvou párů ozubů na plochém péru a zástrčce, (které po zasunutí zástrčky do plomby do sebe...

Zařízení pro jištění horní výchozí polohy suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231417

Dátum: 15.06.1986

Autori: Herza František, Michalec Josef

MPK: B23Q 1/18

Značky: polohy, výchozí, zařízení, jištění, horní, suportů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru obráběcích strojů u zařízení se suportem, který vykonává pracovní pohyb svisle nebo šikmo k vodorovné rovině a je ovládán posuvovým hydraulickým válcem. Je řešen problém jištění horní výchozí polohy suportu při vypnutí zdroje tlakového média obsluhou a zamezení samovolnému sjíždění směrem dolů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že suport je opatřen aretačním hydraulickým válcem s přepouštěcím pístem a aretační pístnicí, k...