Patenty so značkou «jemné»

Trvanlivé a jemné pečivo a koreninová zmes do trvanlivého a jemného pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6654

Dátum: 08.01.2014

Autori: Ciesarová Zuzana, Kukurová Kristína, Marková Lucie

MPK: A21D 13/00, A21D 2/36, A23L 1/221...

Značky: trvanlivé, jemné, pečiva, koreninová, jemného, trvanlivého, pečivo

Text:

...Simko, P. Injluence of various spices on acrjzlamide content in buc/cwheat ginger cakes. Chemical Paper s, 66, 2012Pôvodcovia tohto technického riešenia zistili, že niektoré z korenín majú okrem svojho účinku na tvorbu aromatického profilu výrobku aj vplyv na obsah akrylamidu v hotovom trvanlivom a jemnom pečive. Úlohou tohto technického riešenia bolo identifikovať koreniny, ktoré majú potenciál zabrániť tvorbe akrylamidu počas pečenia, a...

Eliminácia serínových proteáz pomocou spracovania s jemne rozomletým oxidom kremičitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17126

Dátum: 26.05.2011

Autori: Madlener Ruth, Weber Alfred, Svatos Sonja, Schwarz Hans-peter, Teschner Wolfgang, Pljevljakovic Azra

MPK: A61K 35/16, A61K 38/17, A61K 47/18...

Značky: serínových, oxidom, rozomletým, jemné, eliminácia, spracovania, křemičitým, pomocou, proteáz

Text:

...hladín týchto kontaminantov a najmä FXI,FXIa, FXII a FXIIa. Predložený vynález spĺňa tieto a ďalšie potreby tým, že poskytuje takéto spôsoby a kompozície proteínov pochádzajúcich z plazmy so zniženými hladinami serínovej proteázy a zymogénu serínovej proteázy.0011 V jednom aspekte, predložený vynález je založený na prekvapivom zistení, že serínové proteázy a zymogény serinovej proteázy a konkrétne FXI, FXIa, FXII a FXIIa, sa môžu odstrániť...

Jemne rozptýlené, škrobovité polymérne disperzie, spôsob ich výroby a použitie ako glejovací prostriedok v papierenskom priemysle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16777

Dátum: 28.09.2010

Autori: Kern Holger, Song Anja, Arnold Petra

MPK: C08F 2/24, C08F 212/08, D21H 17/34...

Značky: papierenskom, prostriedok, jemné, spôsob, použitie, výroby, priemysle, disperzie, glejovací, škrobovité, rozptýlené, polymérne

Text:

...polymerizácia. Vopise je uverejnené väčšie množstvo potenciálnych regulátorov, ale ako preferovaný regulátor polymerizácie jeuvedený terc-dodecylmerkaptán, ktorý je tiež použitý vo všetkých uvedených príkladoch.W 0 20041078807 opisuje výrobu vodnej disperzie, apoužitie na výrobupapiera. Takéto disperzie sú vyrobené emulznou polymerizáciou radikálovýchnenasýtených zlúčenín v prítomnosti prinajmenšom dvoch rôznych regulátorov...

Kávová zmes z rozpustnej kávy sušenej vymrazovaním a jemne zomletej prirodzene praženej kávy s chuťou a arómou čerstvo praženej normálnej kávy ako aj výroba tejto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18026

Dátum: 23.06.2010

Autor: Shakhin Khikmat Vadi

MPK: A23F 5/24, A23F 5/10, A23F 5/00...

Značky: praženej, vymražováním, normálnej, zomletej, rozpustnej, arómou, zmesí, kávová, čerstvo, výroba, jemné, prirodzene, tejto, chuťou, sušenej, kávy

Text:

...energie na pripravenie bezzvyškovej prísady pre rozpustnú kávu, DE 28 46 515 publikuje produkt z rozpustných kávových zŕn, ktorý obsahuje až 20 hmotn. (výhodnejšie približne 10 hmotn.) veľmi jemne pomletej (menejEP 0 220 889 uverejňuje, že výroba produktu v podstate homogénnej kávy sušenej vymrazovaním sa dosiahne i) zmiešaním kávového extraktu pri teplote v rozsahu od 0 ° do 20 °C s 10 až 60 hmotn. pražených a pomletých kávových...

Vodné suspenzie obsahujúce jemné častice uhličitanu vápenatého na ich použitie pri natieraní papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12185

Dátum: 21.09.2009

Autori: Kässberger Michael, Gane Patrick, Bluvol Guillermo

MPK: C09C 1/02, C01F 11/18, D21H 17/67...

Značky: vápenatého, částice, obsahujúce, jemné, suspenzie, použitie, vodné, papiera, uhličitanu, natieraní

Text:

...než 2 m.V DE 39 24 846 Al je opisaná vodná kompozícia na natieranie papiera, ktorá obsahuje pi grnentovú zmes tvorenú 60 až 95 hmotn. hrubého uhličitanu vápenatého s priememým priemerom častíc aspoň 2 m, a 5 až 40 hmotn. syntetického organického pigmentu spriemerným priemerom častíc menším než 0,8 m.Normálne sú pigmenty, ako pigmenty na báze uhličitanu vápenatého, ktoré majú byť používané pri natieraní papiera, od výrobcu pigmentu (napr 1...

Orovnávacie koleso a orovnávací nástroj na orovnávanie ozubení vykazujúcich nástrojov na jemné obrábanie obrobku, najmä ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18160

Dátum: 12.09.2008

Autori: Schieke Jörg, Preis Josef

MPK: B23F 21/02, B23F 21/03, B23F 23/12...

Značky: obrobků, najmä, obrábanie, ozubení, vykazujúcich, jemné, orovnávacie, nástrojov, orovnávací, orovnávanie, kolesa, koleso, nástroj, ozubeného

Text:

...potrebného za účelom vytvarovania požadovaného tvaru zubov obvykle ešte tiež pohybovaný oscilačne v smere svojej osi otáčania (V smere 2). Pretože šírkaorovnávacieho kolesa pritom približne zodpovedá šírke honovaciehozmeny hodnôt osového nastavenia. Tak je možné profilové odchýlky a odchýlky línii bokov u bežných strojov vyrovnať iba tým, že je použité špeciálne na vyrovnanie týchto chýb dimenzovanêvynález si kladie za úlohu navrhnúť...

Spôsob orovnávania nástroja určeného na jemné obrábanie zubov ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16398

Dátum: 12.09.2008

Autori: Schieke Jörg, Preis Josef

MPK: B24B 53/085, B23F 23/12, B23F 19/05...

Značky: ozubeného, spôsob, nástroja, obrábanie, zubov, kolesa, orovnávania, určeného, jemné

Text:

...i na bokoch orovnávaného nástroja. Avšak zariadenia vybavené relatívnou pohyblivosťou orovnávacíeho kotúča a orovnávaného nástroja v smere X a Z, musí počítať s podstatne zvýšenými nákladmi na konštrukčnéJe tiež nutné i cez zavedenie prídavnej osi Y, aby pre každý tvar zubu bol použitý zvláštny orovnávací nástroj. Tak môžu byť jedným orovnávacím kotúčom, ktorého dielčie telesá prichádzajúce do kontaktu s orovnávaným nástrojom môžu vytvárať...

Spôsob orovnávania nástroja určeného na jemné obrábanie zubov ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16397

Dátum: 12.09.2008

Autori: Schieke Jörg, Preis Josef

MPK: B24B 53/085, B23F 23/12

Značky: nástroja, spôsob, ozubeného, určeného, obrábanie, zubov, kolesa, jemné, orovnávania

Text:

...voľnosť pri vyrovnávaní prípadne korektúre geometrických chýb orovnávaného nástroja, je napríklad zo spisu EP 0 665 076 B známe superponovať relatívny pohyb v smere X a smereZ prídavne s pohybom orientovaným kolmo k týmto pohybomSímultánne relatívne posunovanie obrábacíeho kotúča voči nástroju, upravene u strojov druhu opísaného v spise EP O 665 076B 1 a uskutočňované v troch voči sebe navzájom ortogonálnychosových smeroch X, Y a Z,...

Spôsob orovnávania nástroja určeného na jemné obrábanie zubov ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16138

Dátum: 12.09.2008

Autori: Preis Josef, Schieke Jörg

MPK: B23F 19/05, B24B 53/085, B23F 23/12...

Značky: spôsob, zubov, nástroja, určeného, ozubeného, kolesa, obrábanie, jemné, orovnávania

Text:

...relatívne posunovanie obrábacíeho kotúča voči nástroju, upravené u strojov druhu opísaného v spíse EP O 665 076B a uskutočňované V troch voči sebe navzájom ortogonálnychosových smeroch X, Y a Z, umožňuje prakticky voľné vytváranie tvaru telesa orovnávacieho kotúča a dielčich telies nástroja, a tým korektúry šírky bokov (vypuklých, kužeľových, dutých, kužeľovo vypuklých, duto vypuklých) a momentálnej relatívnej polohy obrábaných...

Regulátor reológie vo forme veľmi jemne mletého prírodného uhličitanu vápenatého a jeho použitie v polymérnych kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: 285452

Dátum: 03.01.2007

Autori: Trouve Patrick, Blanchard Pierre, Loman Henny, Gysau Detlef

MPK: C08K 3/00

Značky: vápenatého, velmi, uhličitanu, použitie, prírodného, polymérnych, formě, jemné, reológie, mletého, kompozíciách, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa regulátor reológie, ktorý je tvorený ultrajemne mletým prírodným uhličitanom vápenatým so špecifickým povrchom 14 až 30 m2/g, merané metódou B. E. T. podľa normy ISO 4652, a spotrebou oleja vyššou ako 16, merané podľa normy ISO 787-V, a jeho použitie na prípravu tmelov, lepidiel alebo plastisólov.

Zariadenie na jemné rezanie a drvenie surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4468

Dátum: 04.05.2006

Autor: Guba Milan

MPK: B26D 3/00, B02C 18/06, A23N 1/00...

Značky: drvenie, rezanie, jemné, surovin, zariadenie

Text:

...ostrím 231. Každý druhostupňový samonosný statorový nôž 23, podľa obr. 6, je tvorený na jednej strane druhostupňovým statorovým nožovým ostrím 231. Každý druhostupňový samonosný statorový nôž 23 je na druhej strane tvorený druhostupňovou statorovou upínacou časťou 232. Medzi prvostupňovými statorovými nožovými ostriami 221, podľa obr. č. 8, je vytvorená prvostupňová rezná štrbina 223, ktorej veľkost je závislá od polohovania a aretácie...

Spôsob rafinácie a homogénnej distribúcie zložiek zliatin a odstránenia nežiaducich reakčných zložiek a trosiek, zvlášť z mäkkej spájky, pri výrobe jemne mletej práškovej spájky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6711

Dátum: 27.07.2005

Autori: Protsch Walter, Schulze Jürgen

MPK: B23K 35/26, B23K 35/02

Značky: jemné, spájky, mletej, odstránenia, spôsob, zliatin, distribúcie, práškovej, homogénnej, zložiek, výrobe, rafinácie, nežiadúcich, trosiek, mäkkej, zvlášť, reakčných

Text:

...ako sú oxidy a/alebo strusky, obsiahnutých v zliatinovej spájke.0010 Spôsob podľa vynálezu ďalej umožňuje rañnovat zložky zliatiny a v zliatine ich distribuovať rovnomerne a jemne dispergovať. Zložitú problematiku tohto javu je možné objasniť tým, že odlúčené guľôčky spájky samy o sebe vykazujú také rozmery, ktoré sú súrodéOddelením oxidových inklúzií lantanoidov alebo iných reaktívnych kovov a škodlivých trosiek vzniknutých v procese...

Balenie dávky jemne rezaného tabaku a spôsob výroby balenia dávky jemne rezaného tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9421

Dátum: 29.04.2005

Autori: Demmer Udo, Schulte Birte, Seidel Henning, Reiniger Gerald

MPK: A24C 5/40

Značky: jemné, balenie, rezaného, tabáku, dávky, balenia, výroby, spôsob

Text:

...predstavuje pozdĺžna dráž ka v obale, do ktorej môže spotrebiteľ zasiahnuť, aby tak obal úplne oddelil od náplne tabaku.0012 Ak má byť obal tesný, je ako otváracie zariadenie vhodný napr. odtrhávaci prúžok alebo odtrhávacia níť, ako sú sami o sebe známe. Ďalšie príklady sú zárez na okraji obalu, ktorý predstavuje pomoc pri natrhnutí obalu, oblasť skrútenia na obale, teda oblasť (výhodne na konci obalu), v ktorej je obal stočený, alebo...

Spôsob recyklovania jemne členených pevných podielov vypudených z reaktora použitím nosného plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284449

Dátum: 16.03.2005

Autori: Stockinger Josef, Mayr Herbert, Lassnig Herbert, Heckmann Hado, Schenk Johannes, Kastner Rainer-walter, Wieder Kurt

MPK: C21B 13/00, C21B 5/02

Značky: spôsob, nosného, vykonávanie, vypudených, členěných, pevných, použitím, podielov, spôsobu, jemné, reaktora, recyklovania, tohto, plynů, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe recyklovania jemne členených pevných podielov vypúšťaných z reaktora (1) použitím nosného plynu s vypúšťaním v mieste (2) reaktora (1) do recyklačného miesta (15) reaktora (1) sa pevné podiely oddeľujú v separátore pevných podielov (4), najmä v cyklóne, a ďalej sa recyklujú do reaktora (1) využitím nosného plynu pri udržiavaní tlakového rozdielu medzi separátorom pevných podielov (4) a recyklačným vstupom (15) s tým, že pevné...

Žiletka na holenie s doplnkovou čepeľou na jemné upravovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4990

Dátum: 07.03.2005

Autori: Provost Craig, Gray Michael

MPK: B26B 21/00

Značky: žiletka, doplňkovou, čepeľou, upravovanie, holenie, jemné

Text:

...1, zobrazujúcu vymeniteľné čepele, oddelené od rúčky.0012 Obrázok 3 zobrazuje náhľad na jednotku s čepeľami žiletky0013 Obrázok 4 zobrazuje náčrt zostavenia žiletky z obrázku 3 na0014 Obrázok 5 zobrazuje pohľad zozadu na zostavenie na jemné upravovanie z obrázku 4.0015 Obrázok 6 zobrazuje pohľad zdola na zostavenie na jemné upravovanie z obrázku 4.0016 Obrázok 7 zobrazuje pohľad spredu na zostavenie na jemné upravovanie z obrázku 4.0017...

Spôsob na potiahnutie jemne mletej pevnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5618

Dátum: 15.12.2003

Autor: Hauk Gerhard

MPK: B01J 2/00, B02C 13/00, B02C 19/06...

Značky: spôsob, pevnej, mletej, potiahnutie, látky, jemné

Text:

...jemne rozomelie na nárazových plochách umiestnených v mlecej zóne. V kladivkovom mlyne jepevná látka jemne rozomletá rotujúcimi kladivkami a plyn je výhodne použitý ako nosnémédium pre materiál určený na rozomletie. Tlak nosného plynu je spravidla v oblasti tlaku okolitého prostredia. V závislosti od typu prístroja na mletie, môže byť tlak tiež až do 0,3 bar nižší alebo vyšší ako tlak okolitého prostredia. Kvapalina sa nastrieka do...

Spôsob spracovania jemne deleného práškového liečiva, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a aglomeráty vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283569

Dátum: 18.08.2003

Autori: Trofast Eva, Falk Johan

MPK: A61K 9/16, B01J 2/00, A61K 9/72...

Značky: liečivá, spracovania, týmto, spôsobom, zariadenie, aglomeráty, práškového, deleného, vyrobené, jemné, tohto, spôsobu, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob spracovania jemne deleného práškového liečiva s veľkosťou častíc menšou než 10 um a zlými tokovými vlastnosťami, s cieľom získania aglomerátov liečiva, ktoré sú voľne tečúce a ktoré sú po rozpade schopné znovu poskytnúť jemne delené práškové liečivo, ktorého podstata spočíva v tom, že sa a) jemne delené práškové liečivo, ktoré má veľkosť častíc menšiu ako 10 um, zavedie do závitovkového podávača a vedie sa závitovkovým...

Spôsob spracovania jemne deleného práškového liečiva, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a aglomeráty vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283554

Dátum: 11.08.2003

Autori: Ahlneck Claes, Olsson Magnus, Trofast Eva

MPK: A61K 9/16, A61K 9/72, B01J 2/00...

Značky: spôsob, vyrobené, zariadenie, týmto, tohto, spôsobom, deleného, vykonávanie, aglomeráty, liečivá, jemné, spracovania, práškového, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob spracovania jemne deleného práškového liečiva s veľkosťou častíc menšou než 10 um a zlými tokovými vlastnosťami, s cieľom získať aglomeráty liečiva, ktoré sú voľne tečúce a ktoré sú po rozpade schopné znovu poskytnúť jemne delené práškové liečivo, ktorého podstata spočíva v tom, že a) jemne delené práškové liečivo s veľkosťou častíc menšou ako 10 um sa aglomeruje zavedením liečiva na sito a prechodom liečiva otvormi sita na...

Spojivová zmes s jemne mletým cementom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282176

Dátum: 01.10.2001

Autori: Rudert Volkhart, Perbix Wolfgang, Chartschenko Igor, Teichert Horst-dieter

MPK: C04B 40/06, C04B 28/02, C04B 7/52...

Značky: jemné, spôsob, mletým, spojivová, výroby, cementom

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivová zmes s jemne mletým cementom je určená na výrobu cementových suspenzií, na vyplňovanie a/alebo injektovanie, napríklad pórovitých priestorov a dutých priestorov v uvoľnených horninách alebo dutých priestorov a/alebo trhlín v skalných horninách alebo v betónových stavebných prvkoch. Dodáva sa vo forme hotovej suchej zmesi, ktorá sa rozrobí len s vodou, a ktorá obsahuje jemne mletý slinok alebo jemne mletý hutný piesok alebo ich zmes,...

Jemne práškovaný hydroxid horečnatý, spôsob jeho výroby, jeho použitie a plastická hmota s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278418

Dátum: 07.05.1997

Autori: Meier Andreas, Grill Michael

MPK: C08J 5/10, C01F 7/18, C01F 1/00...

Značky: hydroxid, použitie, hmota, plastická, výroby, obsahom, hořečnatý, jemné, spôsob, práškovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Jemne práškovaný hydroxid horečnatý, vhodný najmä ako plnivo brániace vzplanutiu na použitie do plastických hmôt, s časticami, prípadne vybavenými tenkým povlakom povrchovo aktívnej látky, pričom veľkosť jeho častíc, meraná ohybom laserových lúčov je pod 10 mikrometrov, stredná veľkosť častíc je väčšia ako 0,8 mikrometra a najviac 3 mikrometre, obsah vo vode rozpustných nečistôt iónového typu má nasledujúce hodnoty v hmotnostných podieloch:...

Drvič na jemné drvenie materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280804

Dátum: 11.07.1995

Autori: Boussenkey Bernard, Verbaere Yves, Cordonnier Alain, Durinck René

MPK: B02C 15/14, B02C 15/06, B02C 15/04...

Značky: drvenie, drvič, jemné, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu jemného drvenia materiálov, ako sú suroviny na výrobu cementu, slinku a špecifických minerálov. Tento spôsob môže byť realizovaný pomocou drviča tvoreného rotačným prstencom (14) majúcim horizontálnu os, aspoň jedným valcom (30) schopným odvaľovať sa na mlecej dráhe, tvorenej vnútorným povrchom rotačného prstenca (14), a pôsobiť tlakom na materiál nachádzajúci sa na mlecej dráhe, prostriedky na uvádzanie rotačného...

Soustava pro jemné vibrační třídění za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 270046

Dátum: 13.06.1990

Autori: Havlíček Tomáš, Kašpar Jiří, Josífek Miroslav, Žůrek František

MPK: B03B 5/48

Značky: mokra, vibrační, třídění, soustava, jemné

Text:

...g opstřené výpsdovým plechem iL 2.|, e. zadní čelo l opatřené podávacím plechem ljłfBočnioe g, lg má každá z vněJší strany uchyceny dvě podpěry lg, ...e. s válcovými pouzdry gg, Lige, natočené v tíhlu sklonu třídiěe l. Rám Je ve svém prostorověm těžišti opatřen ttzhąím budicím členem, tvořeným dvěma příčný-zni trubkami 14, 14 g, symetrioząy uspořádanými kolem příčnó ony prooházeJíoí zmíněným tčžištěm, s to v záviulosti na. velikosti...

Zařízení k tepelnému zpracování práškové a jemně zrnité suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266721

Dátum: 12.01.1990

Autori: Podmolík Jaroslav, Marek Stanislav, Němeček Petr, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: zpracování, zařízení, jemné, suroviny, tepelnému, zrnité, práškové

Text:

...označují stejnými šísly vždy shodné části zařízení. Protože pro popis tohoto zařízení a jeho funkci není třeba brát zřetel na typ použitého předehřívače, je následující text společný pro obě varianty.Fluidní topeniště 1 má ve své spodní části přívod 2 paliva, přívod 3 rluidního vzduchu a odvod lg popela. Tento konstrukční celek je napojen zespodu na výpadový kužel A předehřívače ł suroviny, který je surovinovým potrubím Q spojen s...

Zapojení pseudočíslicového řídicího systému, zejména pro linky na jemné pečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266503

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubala Pavel, Hanák Antonín

MPK: A21C 15/00, A21C 1/14

Značky: řídicího, pečivo, pseudočíslicového, systému, jemné, linky, zapojení, zejména

Text:

...výrobku je připojen k nastavovacímu vstupu čítače 3 délky výrobku,výstup komparátoru § posunu gilotiny je připojen ke vstupům obvodu lg činnosti gilotiny,výstup komparátoru 1 přídavného pohybu je připojen ke vstupu obvodu ll pro řízení činnosti odsazovacího zařízení. Výstup čítače 3 délky výrobku je rovněž připojen k prvnímu vstupu obvodu A pro řízení činnosti plničky, k druhému vstupu je připojen výstup komparátoru lg velikosti náplně, k...

Způsob předehřívání práškového a jemně zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265454

Dátum: 13.10.1989

Autori: Odstrčilík Zdeněk, Doleželík Vítězslav, Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: práškového, zařízení, provádění, materiálů, způsobu, tohoto, zrnitého, předehřívání, způsob, jemné

Text:

...šachty jsou uzavřeny,aby bylo možné jejich čištění. Toto se postupně stále opakuje.Tímto šachtovým předehřívačem podle vynálezu s vestavěnou proetorovou mříží se dosáhne zlepšeného předehřívání suroviny, teplo přechazí do Vestavěné proatorové mříže a pak teprv do předehřívaného materiálu, čímž ae aníží zatížení cdtahovaných plynu prachovými aloäkami. Předatavuje zdokonalení předehřívání, úsporu tepla a znížení úletu z předehřívaně...

Zařízení ke kontinuálnímu dávkování sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263309

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rayman Václav

MPK: G01F 13/00

Značky: sypkých, dávkování, zařízení, práškových, zrnitých, kontinuálnímu, materiálů, jemné

Text:

...pneumatické dopravy. Výtokový otvor 1 §materiálové clony Ž je uzavírán krycí deskou 1 §euvně výkyvného šoupátka. Obě zóny jsou nahoře ještě spolu spojeny volným průřezem 12 vytvořeným okrajom nastavitelného hradítka Ž mezistěnyŽ a stěnou víkaZ dávkovací komoryŽ Tlakový vzduch pro provzdušňovací zařízení dávkovací komoryŽa zásobníkuLL se přivádí ze sítě§ 9 s hlavním uzávěremg 1 nezakresleného zdroje tlakového vzduchu. Uzávěr gä potrubní...

Zařízení k tepelnému zpracování prachového nebo jemně zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263258

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, materiálů, jemné, zpracování, prachového, zrnitého, tepelnému

Text:

...dvojicí potrubí lg pro vedení materiálu přichází do tepelného agregátu łgąa horké plyny postupují do dvojice horizontálních cyklonových stupňů 3.Podle jiného provedení k tepelnému agregátu lg je na vedení lg kouřových plynů napojen předřazený tepelný agregát ll, z něhož dvojice kanálů lg horkých plynů ústí do dvojice oyklonových stupňů ii, odkud tepelně zpracovaný prachový materiál postupuje do tepelného agregátu lg a horké plyny do dvojice...

Pretahovací trn s jemne nastavitelnými reznými platničkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261821

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zuzula Milan, Bagin Albín

MPK: B23D 43/04

Značky: jemné, řeznými, nastavitelnými, platničkami, přetahovací

Text:

...na vonkajšej závitovej časti dotláčac-ej matice, ktorá je svojím čelom opretá o čelá rezných pluawtničieuk, pričom svojim závitovým otvorom je naskrutkovaná na skrutke telesa.Výhodou preťahovacieholtŕíia s jemne nastavtteľnými reznými pletničkami podľa vynálezu je jeho jednoduchá konštrukcia, ktora umožňuje .naraz jemne nastavovet na rozmer a upínať všetky rezné IpLa-tničky posuvne uložené v. d-rážkech kužeľa. Tvar rez 4ných platničiek...

Jemné česle

Načítavanie...

Číslo patentu: 260726

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kanický Viktor, Kratochvíl Zdeněk, Pernica Zdeněk, Svěrák František

MPK: E02B 5/08

Značky: jemné, česle

Text:

...styku rozpěrky s česlicí třecí koroze,jež rozrušuje .materiál těchto součástí .a uvolňuje tak jejich původně těsný dotyk, což-má za následek chvění česlic van jejich případnou destrukci. Podložky z tvrdé pryže nebo z plastické hmoty, jež se vkládají mezi rozpěrky .a česlice, mají poměrně krátkou životnost a proto mohou vznik zmíněné koroze s jejími následky pouze oddálit, ale nikoliv zcela znemožnit.Výše popsané nedostatky se neprojevují...

Zařízení pro jemné rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257711

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kautský Otakar, Werner Dietrich

MPK: B01D 3/00

Značky: vodorovném, jemné, kapaliny, rozdělování, průřezu, aparátu, zařízení, kolonového

Text:

...takže kapalina střídavě teče po jednom prvku zleva doprava a po dalším prvku zprava doleva.Zlepšenĺ zařízení podle vynálezu proti základnímu řešení spočívá dále v tom, že konstrukce zařízení je tužší a výrobné jednodušší, protože počet prvků žebrovité struktury je menší a na každý prvek žebrovíté struktury je připcvněno několik nátokových destiček. Konstrukcezařízení podle vynálozu a jeho detaily jsou znázorněny na priložených výkresech....

Způsob výroby jemně práškového oxidu křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247155

Dátum: 16.05.1988

Autor: Thelen Vladimír

MPK: C01B 33/143

Značky: křemičitého, oxidů, práškového, způsob, jemné, výroby

Text:

...tlakový vzduch, tlakoměr s přesnou stupnicí, filtrační papír Mn 615 0 průměru 15 cm firmy Macharei a Nagel, Düren nebo papír stejné jakosti, dvoulitrová měrná kádinka,dvoulitrový odměrný válec a stopky.Postup je popsán s přihlédnutím k přiloženému obrázku. Pro měření je filtrační zařízení umístěno ve svislé poloze a je výhodně upevněno na stojanu. Spodní část l filtračního zařízení je možno uvolnit povolením šesti sklopných šroubů 3, pak se...

Zařízení k měření rozměrů ok jemné mřížky s použitím Fournierovy transformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 257532

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hlavatý Ladislav, Keprt Jiří, Skopal Ján, Teska Jan

MPK: G03H 1/16, G02B 27/44

Značky: jemné, mřížky, fournierovy, zařízení, použitím, rozměrů, transformace, měření

Text:

...a to pravá šablona § 00 a levá šablona § 0 §, jejichž profil je symetrický k ose § 00 a shodný s odlehlou částí obvodu držáku 30 g měřeného síta g.Na neznázorněném tělese zařízení jsou v blízkosti šablon § 00, § 0 § upravena čidla § 00,§ 0 §, kupříkladu fotoelektrioká bezkontaktní čidla, která spolupracují s řídicím obvodem § 00. Měrný suport § 00 je uložen na suportu § 00 polohy, jehož osa § 00 je souběžná s vlákny § 0 útku měřeného sita §...

Způsob měření rozměrů čtvercových ok jemné mřížky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257531

Dátum: 16.05.1988

Autori: Keprt Jiří, Skopal Ján

MPK: G02B 27/44, G03H 1/16

Značky: jemné, mřížky, čtvercových, měření, rozměrů, způsob

Text:

...vyšší účinek V tom, že aplikováním Fourierovy transformace, resp. prostorové filtrace v ohnisková rovině a následné zobrazení vláken v měřicí rovině umožní vyloučení zobrazení vláken z nežádoucího směru mřížky, takže délka měřicí štěrbiny může být volena, s ohledem na její minimální šířku, dostatečně veliká. Mimoto se zajistí potřebná kvalita optického zobrazení bez nutnosti realizovat náročnom a tedy i nákladnou optickou soustavu s velkým...

Jemné česle

Načítavanie...

Číslo patentu: 256836

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svěrák František, Kanický Viktor, Kratochvíl Zdeněk, Pernica Zdeněk

MPK: E02B 5/08

Značky: jemné, česle

Text:

...a případně i jejich destrukoi. Podložky z tvrdé pryže nebo z plestické hmoty, jež se vkládají mezi rozpěrky a česlice, jsou schopny pro svou poměrněA krátkou životnost vznik koroze s jejími výše uvedenými škodlivý mi následky pouze oddálit,ale nikoliv zcela odstranit.Popsaně nedostatky se neprojevují u jemných česlí podle vynálezu, sestávajících z česlic, rozpěrek a svorníků s maticemi,u nichž je každá matice podložena telířovou pružinou,...

Zařízení pro jemné rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonovým aparátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256436

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kautský Otakar, Dietrich Werner

MPK: B01D 3/00

Značky: vodorovném, rozdělování, kolonovým, kapaliny, jemné, aparátem, průřezu, zařízení

Text:

...děrovanými kanály, korýtky a výřezy a epodni úsek. s výhodou svislý. je rozdělen na další rozdělovací úsek, určený pro rovnoměrný rozvod kapaliny na alespoň jeden další svislý úsek, určený pro pevné a těsné spojeni s prvkem žebrovité struktury pro převod kapaliny na258 435 Timto uspořádánim se dosáhne toho, že kapalina se přeu vádi nejméně z jednoho pásma vodorovného průřezu kolonovým aparátem na nejméně jednu nátokovou deštičku, e výhodou...