Patenty so značkou «jejího»

Sloha výsušků lícových cihel na pecním voze a způsob jejího sestavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270011

Dátum: 13.06.1990

Autori: Houška Josef, Smutný Milan

MPK: B65G 57/22

Značky: cihel, jejího, sloha, pecním, lícových, výsušků, sestavování, způsob

Text:

...5 e dslšíai lícovýoi plochaoi § nehořa as nejprve přírazí na jin spoločne palete 3 řeznýmí plochaoi 5 k eobá do první oeotevy lg která ae najednou erovní do dvou krajních ekupin lg po 7 výeuěcích a do proatřední akupiny lg po B výeuäcích do řady v níže ee krojní skupiny 11 odeunou od proatřední skupiny 35. Potoa ee celá první eostave lg najednou po skupinách 12,18 vyzdvihns a otočí o l 80 ° kolen oey 3 kolaá na řezná plochy 1 lícovýní...

Snímací zubní náhrada a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268407

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nečas Jaromír, Tlustá Radmila, Kučerová Eliška

MPK: A61C 13/107, A61C 13/06

Značky: jejího, náhrada, způsob, snímací, zubní, zhotovení

Text:

...vláken zpevňuje polynerni zubní náhrady-s výhodou V jejich okrajových částech, kde nejčaatčji dochází k defektůa a udrží je v původnín tvaru, í když dojde k nalonení polyueru, např. při apadnutí žílní náhrady na tvrdou podložku nebo při jiné naděrné namahení náhrady. 1 v touto případě se prokazuje výhoda armovéní néhrady plolnýui textilieai z přírodních organických vláken v jednodullí oprave. Protože ke zhotovovaní snímacích zubních náhradse...

Vyzdívka reaktoru na výrobu technických sazí a způsob jejího provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261176

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šeliga Jiří, Šeliga Vladimír

MPK: F27D 1/00

Značky: technických, jejího, sazí, výrobu, vyzdívka, provedení, způsob, reaktoru

Text:

...segmentem z mulitokorundových tvarovek vyzděných korundovou vrstvou, na horních dvou třetínách obvodu monolitickou vrstvou litého žárobetcnu. Řez B-B tímto reaktorem je znázorněn na obr. 4. Na těchto výkresech pozice łznázorňuje korundovou vrstvu, 3 monofítickou vrstvu litého žárobetonu, 3 izolační vrstvy, 5 reakční prostor, § mulitokorundovou vrstvu, Q zalévací komínek, 1 plášť reaktoru a g příčný preklad asbestovou lepenkou. Srovnání dosud...

Martenziticko-feritická korozivzdorná ocel na výkovky lopatek a způsob jejího zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258893

Dátum: 16.09.1988

Autori: Herzán Jiří, Bouška Pavel, Protiva Karel, Kumcl František, Radoň Jan, Kantor František, Kopecký Bedřich

MPK: C22C 38/18, C21D 1/18

Značky: zpracování, jejího, lopatek, korozivzdorná, výkovky, způsob, martenziticko-feritická

Text:

...ka 1 ení.z teploty 1050 až 1090 °c da eleáes následným nízkým popbuětěním při teplotě 350 až 390 ° 0 po 1 jdebu-4 hodin a oćhlazenim na v 2 duchu.ľA 1 tçrnąxivně je možno po kalení do oleje provést následné vysoké popouštění přítàp-Vlotě 620 až 650 °C po dob 4 hodin a 0 chlazením do oleje .Výhedou marteazitíckoàferiťické oąeli podle vynález je výrazné zlepšení odolnosti proti mezikryątalové korozi a kore 258893ju zi pod napätím, při...

Protéza odňaté lebeční kosti a způsob jejího vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 257776

Dátum: 15.06.1988

Autori: Brzezinski Jerzy, Bakinowska Krystyna, Michalski Jerzy, Raczynski Krzysztof, Terpial-koszmider Teresa, Gawlik Janusz

MPK: A61F 2/28

Značky: jejího, odňaté, vytvoření, kosti, lebeční, protéza, způsob

Text:

...vynálezu se vyznačuje především tepelnou vodivosti, nízkou hmotnosti, dobrou tvárností a elasticitou. Vyznačuje se dále tuhosti, která je dana silou průhybu v rozmezí 100 - 250 Newtonů. Kromě toho tato protéza nestiní rentgenové záření. Co se týká fyzikálních vlastností, lze protézu náhrady lebeční kosti, která je zhotovena způsobem podle vynálezu, srovnávat s vlastnostmí přírodní lebeční kosti.Tato protéza se vyznačuje specifickou plošnou...

Povrchově upravená lehčená nebo kompaktní polyetylenová folie nebo deska a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242628

Dátum: 01.05.1988

Autori: Hula Jioí, Horák Miroslav, Hruška Otakar, Grubner Vladislav

MPK: B32B 27/32

Značky: povrchové, kompaktní, lehčená, jejího, zhotovení, upravená, polyetylénová, fólie, deska, způsob

Text:

...díla a technologických zařízení proti chemikáliím apod.Úprava fĺlie nebo desky podle vynálezu je zobrazená na připojeném obrázku. Uskuteční se tak, že se polyetylénová főą lie nebo deska l odvíji z odvijeciho válce g a prochází pod zdrojem tepla 1 , kterým může být proud horkého media, hoříci plyn, elektrický nebo jiný radiátor. Rychlost pohybu a intenzita ohřevu jsou seřízeny tak, aby povrch főlie nebo desky přešeh krátkodobé do...

Rukavice a způsob jejího pletení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257259

Dátum: 15.04.1988

Autor: Yabuta Masahiro

MPK: D04B 1/28

Značky: pletení, rukavice, způsob, jejího

Text:

...pletení. Jak je schematioky znázorněno na obr. 3, pletenina v dolní dlaňové a hřbetní části g se až do posledního řádku plete s využitím všech jehel a takto upletené zboží může být jednolícní, plyšové nebo vzorované. Na začátku pletení zápěstní části 2 některé jehly ll zůstanou v neprovozní poloze ve stavu, kdy v jehlách ll züstanou klíčky pleteniny. Se zvyšovaním počtu jehel ll, zůstávajících V neprovczní poloze, se snižuje počet sloupků v...

Zapojení rozvodu tlakové tekutiny pro regulaci jejího průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246325

Dátum: 15.12.1987

Autori: Devlin John, Hargrave Karl

MPK: F15B 9/08

Značky: průtoku, rozvodu, zapojení, jejího, regulaci, tlakově, tekutiny

Text:

...pracovní výstup 19 tekutinového zesilovače 4 a zároveň na vstupní přípojku 21 řízeného ventilu 21.Odpadní výstup 22 tekutínového zesilovače 4 je přlpojen například potrubím. 23 na výstupní přípojku 34 ventllu 21 a dále na výstupní přípojku 24 ventilu 15 a dále nia nádrž 25 tlakovêho okruhu 26. Tlakovývstup 3 tekutinového zesilovače 4 je spojen škrticím ventilem 27 s prvním pracovuím výstupem 13 a s řídící soustavou například tryskou ~...

Vysokopevnostní konstrukční ocel mikrolegovaná přísadou titanu a bóru a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238031

Dátum: 15.10.1987

Autori: Böhm Valter, Stonawski Josef, Vaněk Tomáš

MPK: C22C 38/32, C22C 38/28

Značky: mikrolegovaná, bóru, tepelného, vysokopevnostní, zpracování, konstrukční, titanu, přísadou, jejího, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je ocel, jejíž chemické složení vytváří dobré předpoklady pro tvarování za studena v přírodním válcovaném stavu bez nutnosti žíhání. Vysokopevnostní konstrukční ocel mikrolegovaná titanem a bórem, zejména pro vysokopevnostní řetězy a spojovací součásti, obsahující v množství podle hmotnosti uhlík 0,18 až 0,26 %, mangan 0,80 až 1,40 %, křemík 0,15 až 0,55 %, nikl stopy až 0,50 %, hliník 0,020 až 0,070 %, chrom 0,02 až 0,15 %, měď...

Špice na hadicovém úpletu a způsob jejího zhotovování na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252575

Dátum: 17.09.1987

Autori: Andó Ján, Musil Ivan, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 9/56

Značky: stroji, zhotovování, jejího, okrouhlém, způsob, špice, pletacím, úpletu, hadicovém

Text:

...kem lg radíálně k jehelnímu válci 3 a bezprostředně potom k omotáni středového úseku lg pŕíze I okolo poeuvného háčku lg, který kříží dráhu vypnuté přize L.Když dojde k omotání středového úseku lg příze 3 okolo posuvného háčku lg, vyvolí se u daného pletacího systému alespoň jedna jehla 1, s výhodou skupina lg jehel Ä do polohy chytove tak, aby mezi místem ll a takto vyvolenou skupinou lg jehel 1 byla délka příze l,vytvářející velkou smyčku gl...

Způsob stanovení koroze vnitřního povrchu obalového skla a jejího stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 241220

Dátum: 15.09.1987

Autor: Krajina Antonín

MPK: G01N 33/38

Značky: obalového, způsob, koroze, stupně, vnitřního, jejího, povrchu, stanovení

Text:

...eluátu.Výhody způ-sobu stanovení Ikorroze vnitřnitho povrchu obalové-ho skla a je~jiuho~ stuyp~ ně spwočívaji v tom, že podle tohoto způsobu je možno na základě vizuáwlníhą) posouzení unčit, tktelré partie skladovernýiceh skle 4něnýoh oibalů jsou rkorozí po-jstiženy, jpopřiplatdě sstanovit stupeň koroze a úrčit, u kterých rpaurtií se začíná Ikouroze jprojevovat a zaradit je prednostné Ik plnění, nebo u kterýoh -patrtií již k rozsáhlê...

Vodotěsná podzemní stěna a způsob jejího vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251052

Dátum: 11.06.1987

Autori: Caron Claude, Hurtado Jean

MPK: E02D 5/18

Značky: stěna, podzemní, vodotesná, jejího, způsob, vytvoření

Text:

...směsi se vkládají fólie z plastů, které jsou na styč.ných plnocháchslepeny nebo svtařeny. - vje samozřejmě, že do rýhy k vytvoření stěny lze uložit kamenivuo, ocelovou výztuž nebo betonové prefabrikáty. K tomuto účelu stačí uložit do rýhy inaplněné samotvrdnouci vrbnou kapalinou ocelovou výztuž nebo betonový pretabrikät a vyčkat ztuhnutí stěny.Tak například lze piodle vynálezu použit přímo jako vritací kapaliny kaše, která obsahuje určité...

Zapojení tlakové tekutiny pro nespojité řízení jejího průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247991

Dátum: 15.01.1987

Autori: Štěpánek Miloš, Třetina Karel

MPK: F15B 9/08

Značky: jejího, tlakově, zapojení, nespojité, řízení, tekutiny, průtoku

Text:

...pro nespojitá řízení jejího průtbku podle vynílezu. Tisková vedení l gsnarátoru tlaku g je připojeno například potrubí 1 na vstupní přípojku g první skupiny řísenych ventilů 2 a dále na vstupní přípojku § třetí skupiny řízených ventilů 1. První pracovní přípojka g tekutinoveho motoru 9, je připojena například potrubím 1 ç na výstupní přípojku u první skupiny řízenych ventilů i a zároveň na vstupní přípojku La štvrtá skupiny řísenych...

Monolitická keramická zátka a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247704

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tlučhoř Milan, Petroš Jiří, Pařík Jiří, Král Pavel

MPK: B22D 41/10

Značky: zátka, jejího, způsob, tepelného, keramická, zpracování, monolitická

Text:

...jejich použití, nebiot v ~ koli vytvorených závitovýlch otvorů a přímo i v těchto zavitech je přívypalování zátek odstraněn gnafłt,čímž nedochází k utąvení kovové zátko-vě tyče a snižuje se tak možnost havárie. Dále je výhvxclouiu zvýšení bezpeřčnosti ,axhyg-šeny při praci a tím sníížení možnosti úrazů při liií a rovněž i úspora plynu při teplném zpracování oproti vypalování-v nádobách s koksem.Na přiloženém výkresu je znázornená...

Pojezdová plocha pro bezkolejové mechanismy, zejména pro důlní účely a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235769

Dátum: 01.12.1986

Autor: Klimt Jiří

MPK: E01C 9/08, E21D 11/08

Značky: důlní, plocha, zejména, bezkolejové, zhotovení, jejího, pojezdová, způsob, účely, mechanismy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojezdové plochy, zejména pro bezkolejové mechanismy používané při budování tunelů a důlních děl a způsobu jejího zhotovení. Na povrchu počvy je zhotoveno lože, ve kterém jsou upraveny dva rovnoběžné pásy, sestavené z prefabrikovaných základových desek. Na nich jsou uloženy segmenty pojezdového roštu prostřednictvím pružných pásových elementů. Zbývající prostor počvy je do úrovně prefabrikovaných základových desek zaplněn...

Zapojení regulátoru příkonu zátěže podle velikosti jejího odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231317

Dátum: 15.05.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: G05H 5/00

Značky: odporu, velikostí, jejího, regulátoru, podle, příkonu, zapojení, zátěže

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru příkonu je určeno pro elektrotepelná zařízení. Výkonový člen je vybavený sítovým přívodem a dále je opatřen první svorkou výkonového členu, která je přes zátěž spojena jednak se začátkem primárního vinutí transformátoru a přes rezistor s koncem primárního vinutí transformátoru. Druhá svorka výkonového členu je pak spojena se středem primárního vinutí transformátoru. Výstup sekundárního vinutí transformátoru je vstupem...

Způsob přeměny aldózy nebo jejího monofosfátu na ketózu nebo její monofosfát

Načítavanie...

Číslo patentu: 226164

Dátum: 15.03.1986

Autori: Stafford Geoffrey Harry, Woodbury Robin Ross, Barker Sidney Alan, Somers Peter John

Značky: monofosfátu, její, přeměny, způsob, monofosfát, jejího, aldózy, ketózu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přeměny aldózy nebo jejího monofosfátu na ketózu nebo její monofosfát tak, že se připraví vodný roztok aldózy nebo jejího monofosfátu a v tomto roztoku se podrobí chemické nebo enzymatické isomeraci při použití příslušné isomerázy aldóza nebo její monofosfát na odpovídající ketózu nebo její monofosfát při pH 6 až 10 a při teplotě 25 až 100 °C za přítomnosti komplexotvorného činidla, které vytváří silnější komplex s ketózou nebo jejím...

Ochranná vrstva povrchu vpichovacích indikačních mikroelektrod a způsob jejího vytváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 229993

Dátum: 01.02.1986

Autori: Zima Jan, Zima Milan

MPK: G01N 27/06

Značky: způsob, indikačních, vrstva, jejího, povrchu, vpichovacích, mikroelektrod, ochranná, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná vrstva je tvořena kopolymerem 72 až 78 % hmot. vinylacetátu s 27 až 23 % hmot. 2-ethylenhexylakrylátu. Nanášení se provádí ponořením mikroelektrody do 10 až 25 % vodného dispersního roztoku s následným zasýcháním. Ochranná vrstva je vhodná pro indikační mikroelektrody při elektrochemickém měření parciálního tlaku kyslíku ve tkáních a orgánech biologických objektů nebo vysokomolekulárních roztoků tělních tekutin.

Vysokopevnostní konstrukční ocel a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 221107

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kufa František, Cieslar Oldřich, Poláchová Jana

Značky: způsob, tepelného, konstrukční, jejího, zpracování, vysokopevnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokopevnostní konstrukční ocel, zejména pro vysokopevnostní řetězy a spojovací součásti obsahující v hmotnostním množství C od 0,19 až 0,26 %, Mn 0,60 až 1,10 %, Cr 0,30 až 1,0 %, Ni 0,40 až 0,80 %, Al 0,02 až 0,05 %, P max. 0,025 %, S max. 0,025 %, vyznačená tím, že dále obsahuje v hmotnostní koncentraci Si od 0,35 až 0,60 %, V od 0,05 až 0,15 %, Cu od 0,03 až 0,12 %, Co 0,01 až 0,1 % zbytek železo, přičemž P + Sn + Sb nepřevyšuje 0,040 %....

Filtrační hadice a způsob jejího pletení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233331

Dátum: 15.08.1985

Autori: Abrosimov Jurij Viktorovič, Begunov Petr Michajlovič, Ragoza Igor Vjačeslavovič, Vasiljuk Petr Julianovič, Tonikjan Robert Tigranovič

MPK: D04B 25/02, B01D 39/08

Značky: filtrační, jejího, způsob, hadice, pletení

Zhrnutie / Anotácia:

Cíl vynálezu - zlepšení kvality a zvýšení produktivity při výrobě filtračních hadic. Filtrační hadice sestává z hadicového osnovního úpletu a má na koncích manžety, z nichž každá je upletena jednopřístrojovou vazbou a spojena s hadicovým úpletem nitěmi, zapletenými do struktury hadicového úpletu. Filtrační hadice se pletou ve formě nekonečných hadic, dvoupřístrojovou vazbou se dvěma manžetami, pletenými jedno-přístrojovou vazbou, které se...

Kotva elektrického stroje, zejména pro hutní provozy, a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239296

Dátum: 15.05.1985

Autor: Fojt Antonín

MPK: H02K 1/28

Značky: stroje, zhotovení, jejího, provozy, elektrického, způsob, hutní, kotva, zejména

Text:

...g se stýká s hřídelem ł v úzkém sedle Q a na zbylé částisvého vrtání má odlehčení 3. Úzké sedlo § má dovolit určitou naklopĺtelnost stahovacíhokruhu na hřídeli i a má vzhledem ke hřídeli l jen takovou vůli, která potřebné naklopeníVe vrtání uzavíracího stahovacího kruhu 5 je provedeno vybrání ł 9 pro pero É a mezi axiálními ventilačnímł/kanály 1 jsou provedeny závitové otvory łł. Vrtání uzavíracího stahovacího kruhu 5 nemá axiální drážku pro...

Zařízení pro výrobu obuvi, zvláště pro opracování jejího spodku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229616

Dátum: 01.11.1984

Autori: Fortuna Werke Maschinenfabrik, Gruber Ernst

MPK: A43D 111/00

Značky: jejího, obuvi, výrobu, opracování, spodku, zvláště, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu obuvi, zvláště pro opracování jejího spodku, sestávajícího z nekonečného oběžného dopravníku, na němž jsou upnuty béty spodkem vzhůru a nad nímž jsou v řadě za sebou uspořádány nástrojové hlavy s pracovními nástroji pro opracovávání spodku obuvi. Podstata vynálezu spočívá v tom,že v řadě za sebou jsou na nekonečném oběžném dopravníku připevněny špicemi k sobě vždy první a druhé kopyto, zatímco nad nekonečným...

Poloferitická nerezavějící ocel a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 214787

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lefevre Jean, Tricot Roland, Gueussier André

Značky: tepelného, nerezavějící, poloferitická, zpracování, způsob, jejího

Zhrnutie / Anotácia:

Poloferitická nerezavějící ocel, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotnostní koncentraci stopy až 0,1% uhlíku, 3 až 6 % manganu, stopy až 1% křemíku, stopy až 1% niklu, 15 až 18% chromu, 1,5 až 3% molybdenu, stopy až 1% mědi, stopy až 0,1% dusíku, zbytek železo a nevyhnutelné nečistoty.

Úsporná slitina na bázi hliníkového bronzu a způsob jejího zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 217398

Dátum: 01.09.1984

Autori: Šibralová Marie, Roučka Jaromír, Rusín Karel, Macášek Igor

Značky: zpracování, způsob, bázi, bronzu, hliníkového, úsporná, slitina, jejího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění obráběcích operací ve stavu normalizovaném při teplotách 880 až 980 °C po dobu 1 až 3 h s ochlazováním rychlostí 0,5 až 5 k.s-1, v němž se provede obrobení na hrubý rozměr. Slitina obsahuje v hmotnostních koncentracích 14 až 16 % hliníku, 3 až 8 % železa, stopy až 2 % niklu, stopy až 2 % manganu, zbytek měď a doprovodné prvky do 1,5 %.

Slitina na bázi hliníkového bronzu a způsob jejího zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 216569

Dátum: 01.07.1984

Autori: Macášek Igor, Rusín Karel, Roučka Jaromír, Šibralová Marie

Značky: bronzu, hliníkového, způsob, zpracování, jejího, bázi, slitina

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění obráběcích operaci ve stavu normalizačně žíhaném, při němž se provede obrobení na hrubý rozměr. Slitina obsahuje v hmotnostní koncentraci 14 až 16 % hliníku, 3 až 6 % niklu, stopy až 2 % manganu, zbytek měď a doprovodné prvky do 1,5 %. Normalizační žíhání se provádí při teplotě 880 až 980 °C po dobu 1 až 3 hodin s následujícím ochlazováním rychlostí 0,5 až 5 K.s-1. Žíháním normalizované slitiny při teplotách 800 až...

Vícevrstvá bezespará izolace proti chemickým vlivům a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215167

Dátum: 15.10.1982

Autori: Pěnička Zdeněk, Kačer Miloslav, Král Pavel, Svoboda Lubor

Značky: izolace, způsob, zhotovení, vícevrstvá, bezespará, vlivům, jejího, proti, chemickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vícevrstvá bezespará izolace proti chemickým vlivům, vyznačená tím, že je složená ze základní, k podkladu nebo spodní izolaci přiléhající vrstvy modifikovaného torkretovaného betonu o tloušťce 30 až 500 mm, složeného ze směsi kameniva o velikosti zrn do 12 mm, cementového pojiva, vody a vodního skla, přičemž množství záměsové vody nepřesahuje o více než 10 % teoretický obsah potřebný k hydrataci, a na tuto vrstvu nanesené infiltrační membrány o...