Patenty so značkou «jednu»

Pomocná šablóna na umiestnenie aspoň jedného dielu vzhľadom na jednu súčasť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19015

Dátum: 09.07.2013

Autori: Mozucha Jozef, Matusik Martin

MPK: B25B 27/00

Značky: jednu, súčasť, aspoň, umiestnenie, šablóna, jedného, pomocná, dielů, vzhľadom

Text:

...výhodne definuje dve protiIahIé strany, jedna z nich sa nachádza oproti súčasti, druhá je v kontakte s dielom, ktoré majú k nim doplňujúce tvary v kontaktných oblastiach. Strana určená na to, aby vstúpila do kontaktu s dielom typu vedenie, môže mať profil v tvare žliabku, strana určená na kontakt so súčasťou môže mať proñl v tvare, ktorý je lokálne v súlade s tvarom súčasti.0014 Šablóna podľa vynálezu môže byt napríklad vyrobená na báze...

Spôsob a zariadenie na sanáciu pôdy obsahujúcej najmenej jednu znečisťujúcu látku na extrakciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20330

Dátum: 12.06.2013

Autori: Gerland Emmanuel, Bourdin Christophe

MPK: B09C 1/06, B09C 1/00

Značky: spôsob, jednu, zariadenie, obsahujúcej, sanáciu, pôdy, znečisťujúcu, látku, najmenej, extrakciu

Text:

...aktívne uhlie.0019 Zachytávacie zariadenie môže byť okrem iného uspôsobené na rekuperáciu a úpravu vody, pričom takéto zachytávacie zariadenie obsahuje predovšetkým najmenej jedno zariadenie na úpravu vody, vybrané zo skupiny, do ktorej patrianádrž na uskutočňovanie separácie znečisťujúcej látky na základe rozdielnych hustôt, stripovacie zariadenie na extrakciu znečisťujúcej látky rozpustenej vo vode pomocou kvapaliny prechádzajúcej uvedenou...

Stôl obsahujúci minimálne jednu otočnú nohu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20174

Dátum: 06.06.2012

Autori: Kleinklaus Norbert, Lambert Fabrice

MPK: A47B 3/087, A47B 3/091

Značky: obsahujúci, jednu, minimálne, otočnú, stôl

Text:

...uhol a každá hodnota pre druhý uhol len za predpokladu, že na základe prvej polohy, v ktorej sa prvý a druhý koniec otáčajú smerom kplošine a smerom kzemi, by sa mohla prvá noha vrátiť pomocou otáčaniaokolo druhej osi spojovacej tyče, aby sa dostala do druhej polohy, V ktorej sa otáča prvý a druhý koniec smerom k zemi a smerom k plošine.0035 Napriklad abez obmedzenia, sa dá zvoliť, aby druhý uhol susedil s nulovou hodnotou (najmä pri...

Nosič informačných zobrazovacích jednotiek, ktorý má aspoň jednu prezentačnú čelnú stranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287643

Dátum: 04.04.2011

Autor: L'hôtel François

MPK: G09F 1/06, A47F 5/11

Značky: zobrazovacích, stranu, informačných, nosič, jednotiek, čelnú, ktorý, prezentačnú, jednu, aspoň

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič obsahuje aspoň jednu dosku zo značne pevného a ohýbateľného materiálu, ktorá má prezentačnú čelnú stranu (11), napínacie prostriedky (19, 20, 21) na ohnutie prezentačnej čelnej strany (11) dosky a fixačné prostriedky (9, 19, 5) na ponechanie prezentačnej čelnej strany (11) dosky v ohnutom stave, pričom fixačné prostriedky sú v zábere s napínacími prostriedkami (10). Fixačné prostriedky, ktoré sú v zábere s napínacími prostriedkami (10) na...

Zariadenie obsahujúce aspoň jednu diaľkovo ovládanú vzduchovú pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19965

Dátum: 01.10.2010

Autor: Simoens Herve

MPK: B65D 88/70

Značky: jednu, diaľkovo, obsahujúce, ovládanú, vzduchovú, pištoľ, aspoň, zariadenie

Text:

...od pištole a teda aj riadiaci kábel vedievkáblových vedeniach. Vtakom prípade predáva riadiaci generátor povel prostredníctvomvodičového spojenia riadiacemu modulu, ktorý aktivuje sekundámy ventil alebo akčný člen.0018 Z dôvodu tohto obťažného pristupu zasahujú užívatelia len vzácne medzi údržbárskymioperáciami a neskúšajú optimalizovať kadenciu vyfukovania.0019 A tak, pokiaľ sa pracovné podmienky menia a vytvárajú viac nánosov, sa systém...

Stabilizovaná kompozícia obsahujúca aspoň jednu adrenergnú zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15210

Dátum: 03.06.2010

Autori: Porteous Pamela, Baillie Alan, Macdonald Kenneth, Hendry Simon

MPK: A61K 31/137, A61K 47/02, A61K 9/00...

Značky: zlúčeninu, kompozícia, jednu, obsahujúca, stabilizovaná, aspoň, adrenergnú

Text:

...a to navzdory skutočnosti, že tieto procedúry sú uskutočňované v maximálnej možnej miere v inertnej atmosfére, a i keď taký roztok musí byť skladovaný v chlade za účelom spomalenia rozkladu zlúčeniny a tým predĺženia dobyZa účelom stabilizácie adrenergných zlúčenín, ako sú katecholamíny, voči riziku autooxidácie je V stave techniky obvyklé skombinovanie týchto zlúčenín s antioxidantom. Medzi rôzne antioxidanty, ktoré boli používané k...

Stabilizovaná kompozícia obsahujúca aspoň jednu adrenergnú zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15209

Dátum: 03.06.2010

Autori: Baillie Alan, Porteous Pamela, Hendry Simon, Macdonald Kenneth

MPK: A61K 47/02, A61K 9/00, A61K 31/137...

Značky: kompozícia, aspoň, jednu, zlúčeninu, adrenergnú, stabilizovaná, obsahujúca

Text:

...balenia takého roztoku je zásadná, a to navzdory skutočnosti, že tieto procedúry sú uskutočňované v maximálnej možnej miere V inertnej atmosfére, a i keď taký roztok musí byť skladovaný v chlade za účelom spomalenia rozkladu zlúčeniny a tým predĺženia dobyZa účelom stabilizácie adrenergných zlúčenín, ako sú katecholamíny, voči riziku autooxidácie je V stave techniky obvyklé skombinovanie týchto zlúčenín s antioxidantom. Medzi rôzne...

Skladovacia nádobka na najmenej jednu hypodermickú ihlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287079

Dátum: 16.10.2009

Autori: Soldini Laurent, Moulin Jérôme, Bergeron Luc, Bosset Grégoire

MPK: A61M 5/34, A61M 5/32

Značky: najmenej, jednu, nádobka, skladovacia, hypodermickú

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájací koniec ihly - objímka (2a) v tejto skladovacej nádobke na najmenej jednu hypodermickú ihlu (2) má konektory (2b), komplementárne ku konektorom (3a) na hrote (3) injekčného zariadenia (4), pričom jeden z konektorov (2b, 3a) má radiálnu elasticitu a má zariadenie na konvertovanie axiálnej sily vyvinutej medzi ihlou (2) a injekčným zariadením (4) na najmenej jednu radiálnu zložku, ktorá môže deformovať elastické konektory. Nádobka má...

Polysacharidy s antitrombotickou aktivitou obsahujúce aspoň jednu kovalentnú väzbu s biotínom alebo derivátom biotínu a ich použitie pri liečení

Načítavanie...

Číslo patentu: 287054

Dátum: 30.09.2009

Autori: Petitou Maurice, Savi Pierre, Duchaussoy Philippe, Herbert Jean-marc

MPK: C08B 37/00, A61K 31/715

Značky: derivátom, kovalentnú, aspoň, obsahujúce, polysacharidy, použitie, vazbu, antitrombotickou, biotínu, jednu, aktivitou, biotínom, liečení

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa syntetické polysacharidy s antitrombotickou aktivitou obsahujúce aspoň jednu kovalentnú väzbu s biotínom alebo derivátom biotínu a spôsob použitia avidínu alebo streptavidínu na neutralizáciu týchto polysacharidov.

Farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje jednu alebo viacero solí tiotrópia v kombinácii s jednou alebo viacerými soľami salmeterolu, vo forme inhalačného prášku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286950

Dátum: 06.07.2009

Autor: Nagel Juergen

MPK: A61K 31/00

Značky: ktorý, viacero, farmaceutický, salmeterolu, použitie, prášků, formě, solami, kombinácii, inhalačného, jednou, prostriedok, solí, viacerými, jednu, obsahuje, tiotrópia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje jednu alebo viacero solí tiotrópia 1 v kombinácii s jednou alebo viacerými soľami salmeterolu 2, prípadne vo forme ich enantiomérov, zmesí enantiomérov alebo vo forme racemátov, prípadne vo forme solvátov alebo hydrátov, ako aj prípadne spoločne s farmaceuticky prijateľnou pomocnou látkou, a jeho použitie na liečenie ochorení dýchacích ciest.

Inhalačný roztok bez hnacieho plynu, ktorý obsahuje jednu alebo viacero solí tiotrópia v kombinácii s jednou alebo viacerými soľami salmeterolu, a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286939

Dátum: 01.07.2009

Autori: Schmelzer Christel, Nagel Juergen

MPK: A61K 31/137, A61K 31/46, A61P 11/00...

Značky: tiotrópia, inhalačný, jednou, kombinácii, solí, solami, roztok, ktorý, viacero, plynů, použitie, viacerými, hnacieho, jednu, obsahuje, salmeterolu

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačný roztok bez hnacieho plynu, ktorý obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, etanol alebo zmes vody a etanolu, pričom obsahuje jednu alebo viacero solí tiotrópia (1) v kombinácii s jednou alebo viacerými soľami salmeterolu (2), voliteľne vo forme ich enantiomérov, zmesí enantiomérov alebo vo forme ich racemátov, voliteľne vo forme solvátov alebo hydrátov, a voliteľne spolu s farmaceuticky prijateľnou pomocnou látkou, pričom soľ alebo soli (2)...

Adhézna kompozícia a štruktúra obsahujúca aspoň jednu vrstvu uvedenej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11430

Dátum: 27.02.2009

Autori: Montanari Thibaut, Montezin Fabrice, Ferreiro Vincent

MPK: B32B 27/34, B32B 1/08, B32B 27/08...

Značky: struktura, vrstvu, obsahujúca, adhézna, aspoň, uvedenej, kompozícia, kompozície, jednu

Text:

...alebo viac0007 Bežným spôsobom sú použité trubice vyrobené pomocou monoextrúzie, pokiaľ ide o jednovrstvovú trubicu, alebo pomocou spoločnej extrúzie rôznych vrstiev, pokiaľ ide o viacvrstvovútrubicu, a to pomocou bežných techník spracovania termoplastov.0008 Na zaistenie dobrej rozmerovej stability Viacvrstvovej trubice je podstatné mať výbornú adhéziu medzi rôznymi vrstvami polymérov tvoriacich trubicu. Klasickým spôsobon 1 je medzi...

Spôsob výroby kariet obsahujúcich najmenej jednu elektronickú jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14157

Dátum: 11.06.2008

Autor: Droz François

MPK: G06K 19/077

Značky: jednu, obsahujúcich, najmenej, kariet, elektronickú, výroby, spôsob, jednotku

Text:

...alebo prerazená doska. 0014 Podla vynálezu sa živica 22 nanáša na zostavu 20 pomocou množstva dýz (nie sú zobrazené). Tieto dýzy sú usporiadané napriklad v llnii na vhodnom nosniku. Živicu možno privádzať do každej dýzy individuálne, alebo množstvo dýz môže mat spoločný prívod, konkrétne pomocou rúry, na ktorej sú dýzy namontované. Tl, ktori sú kvaliñkovaní v technike, majú viacero možnosti vytvorit takúto nanášaciu inštaláciu živice....

Nové činidlo na uvoľňovanie aktívnych látok v obväzoch obsahujúce aspoň jednu tukovú látku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8395

Dátum: 23.05.2008

Autor: Laurensou Christelle

MPK: A61K 33/38, A61L 15/24, A61K 31/7016...

Značky: aktívnych, látok, nové, látku, tukovú, aspoň, činidlo, obväzoch, obsahujúce, jednu, uvoľňovanie

Text:

...a tým skôr pre prípravky, ktoré neobsahujú hydrokoloidy. Pre takéto prípravky bolo navrhnuté v patente EP 1 272 229, zaviesť tenzid a najmä produkt predávaný pod názvom MONTANOX ® 80, do prípravku, aby sa podporilo uvoľňovanie aktívnej látky, t.j. v tomto konkrétnom pripadeantibakteriálnej látky, ako je soľ striebra.0016 Patentová prihláška WO 01/70285 opisuje antiseptický obväz obsahujúci tenzid, ako je Montanox ® 80 ako činidlo pre...

Spôsob prípravy chloridov ftalokyanínových derivátov obsahujúcich najmenej jednu kvartérnu amónovú skupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6651

Dátum: 04.05.2006

Autori: Velders Aldo Hendrikus, Roncucci Gabrio, Nistri Daniele, Chiti Giacomo, Paschetta Valentina, Dei Donata, Demartis Salvatore

MPK: C07D 487/00

Značky: kvartérnu, ftalokyanínových, jednu, skupinu, přípravy, najmenej, chloridov, spôsob, derivátov, obsahujúcich, amónovú

Text:

...3 sú skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden aminosubstituent zodpovedajúci prlslušne k R, R 1, R 3 a M keď R. R 1. R 2 a R 3 sú skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartémy amóniový substituent, pričom sú rovnaké ako R, R 1,R 2, R 3 vo všetkých iných prípadoch pod podmienkou, že najmenej jeden z R, R 1, R 3 a R 3 je skupina,ktorá obsahuje najmenej jeden aminosubstituent a polohy obsadené s R, RH, R 2, R 2. sú rovnaké, ako je špecifikované...

Spôsob pripevňovania ohybného nosiča elektroniky, ktorý nesie aspoň jednu elektroluminiscenčnú diódu, k trojrozmernej súčasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4640

Dátum: 17.01.2006

Autori: Tanghe Alcina, Gasquet Jean-claude

MPK: F21V 19/00, F21S 8/10, H05K 1/18...

Značky: nesie, elektroniky, jednu, elektroluminiscenčnú, pripevňovania, spôsob, nosiča, trojrozmernej, aspoň, súčastí, ktorý, diódu, ohybného

Text:

...tepla vzariadeniach svetlometov podľa doterajšieho stavu techniky- a nakoniec diódy tiež spotrebovávajú menej energie, a to i pri rovnakej intenzite vyžarovania, ako výbojky alebo halogénové žiarovky majú menšie rozmery a ich špeciñcký tvar poskytuje nové možnosti na vytvorenie a použitie komplexných povrchov, s ktorými sú združené.0004 Najmä v snahe vyhovieť estetíckým požiadavkám konštruktérov motorových vozidiel sú kladené stále...

Kocky cukru obohatené o aspoň jednu látku, spôsob výroby takejto kocky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16710

Dátum: 29.07.2005

Autori: Ranson Laurent, Simeon Jocelyn-hugues, Sasia Guy

MPK: C13B 50/00, A23L 1/303

Značky: výroby, aspoň, spôsob, jednu, takejto, látku, cukrů, kočky, obohatené

Text:

...percent detských úmrtí. Nové výskumy ukazujú, že nedostatok vitamínu A môže byť významným rizikovým faktorom V úmrtnosti matiek.0009 Na svetovou summite o deťoch V roku 1990 sa Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), UNICEF a Všetky štáty sveta zaviazali eliminovať do roku 2000 nedostatok vitamínu A ako vážneho problému verejného zdravia, rovnako ako všetky jeho následky, Vrátane slepoty. Dnes však môžeme konštatovať, že tento problém...

Obal tvoriaci najmenej jednu kapsu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3596

Dátum: 29.03.2005

Autor: Lenoir Nicolas

MPK: B65D 75/52, B65D 75/04

Značky: kapsu, jednu, tvoriaci, najmenej

Text:

...priečnou spojovacou líniou 18 tvorenou prehnutím fólie na seba. Podľa konkrétneho uskutočnenia je prehyb 18 na sebe0014 Plochy 14 a 16 sú na ich konci opačnom od spojovacej línie 18 vzájomne spojené ďalšou priečnou spojovacou líniou 20. Spojovacie línie 18 a 2 D prebiehajú v podstate vzájomne spolu rovnobežne.0015 Dĺžka prednej plochy 14, meraná medzi priečnymi spojovacími líníami 18, 20, je menšia ako je dĺžka zadnej plochy 16 meraná...

Sklené vlákna na vystužovanie organických a/alebo anorganických látok a kompozit obsahujúci aspoň jednu organickú a/alebo anorganickú látku a tieto sklené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 284278

Dátum: 22.11.2004

Autori: Augier Eric, Muller Didier, Arpin Michel

MPK: C07F 7/18, C03C 25/10

Značky: obsahujúci, aspoň, vystužovanie, sklené, tieto, jednu, kompozit, anorganickú, organickú, látku, organických, anorganických, látok, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákna sú povlečené lubrikačnou kompozíciou, obsahujúcou aspoň jeden silán všeobecného vzorca Si(R1)(R2)(R3)(R4), v ktorom R1, R2 sú skupiny alkoxy, R3 je skupina alkoxy alebo zvyšok, zložený výhradne z uhlíka, vodíka a prípadne dusíka a R4 je zvyšok, zložený výhradne z uhlíka, vodíka a prípadne dusíka, obsahujúci aspoň jeden nenasýtený kruh, substituovaný aspoň jedným nenasýteným reťazcom, konjugovaným s týmto kruhom, pričom podiel silánu...

Kopolymér, ktorý má aspoň jednu alkoxy- alebo hydroxypolyalkylénglykolovú naočkovanú funkciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15067

Dátum: 07.11.2003

Autori: Buri Matthias, Kaessberger Michael, Gane Patrick

MPK: C08F 220/32

Značky: kopolymer, alkoxy, naočkovanú, aspoň, funkciu, hydroxypolyalkylénglykolovú, ktorý, jednu

Text:

...spôsobu sú minerálne plnivá a/alebo pigmenty, ako uhličitan vápenatý, dolomity, hydroxid horečnatý, kaolín, mastenec, sadra, oxid titaničítý, atlasová beloba alebo hydroxid hlinitý, najprv prevedené do vodnej suspenzie. Na to sa použijú prostriedky pre dispergáciu a/alebo pomocné mlecie prípravky pre tieto pigmenty a/alebominerálne plnivá, označované taktiež ako minerálne látky.0012 Je treba poznamenať, že v celom tomto opise používame...

Plastová kapsľa na jednu dávku práškovej kávy a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1698

Dátum: 05.11.2003

Autor: Zanetti Martino

MPK: B65D 81/00

Značky: kávy, práškovej, jednu, plastová, kapsľa, dávku, podobně

Text:

...tohto vynálezu je vyvinúť tvarovanú plastovú kapsľu, určenú na kávu a iné surové materiály na prípravu nápojov prostredníctvom lúhovania, ktorá nebude mat vyššie uvedené nedostatky a ktorá bude umožňovaťprípravu nápojov vysokej kvality.0009 Tieto a ďalšie úlohy boli splnené vyvinutímkapsle, ktorá má charakteristické znaky podľa priloženýchPrehľad obrázkov na yýkresochPredmet tohto vynálezu bude ďalej objasnený v nasledujúcom opise jeho...

Paraziticídne kompozície s dlhodobým účinkom obsahujúce salicylanilídovú zlúčeninu, polymérnu látku a aspoň jednu ďalšiu antiparazitickú zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1616

Dátum: 12.02.2003

Autori: Cromie Lillian, Duffy Sean, Blakely William

MPK: A61K 31/275, A61K 47/32, A61K 31/7042...

Značky: salicylanilídovú, obsahujúce, kompozície, látku, aspoň, účinkom, dlhodobým, antiparazitickú, paraziticídne, polymérnu, jednu, ďalšiu, zlúčeninu

Text:

...13, ktorý pozostáva z a-L-oleandrozyl-d-L-oleandrozylovej skupiny. Jedna alebo obidve sacharidové jednotky môžu byť odstránené za vzniku monosacharidu nebo aglykónu (V prípade, že súodstránené obidva sacharidy), ako je opisané v patenteUS 4 206 205. Aglykónové deriváty majú v polohe 13 hydroxyskupinu, ktorá môže byť odstránená za vzniku l 3-deoxyzlúčeniny, ako je opísané v patentoch US 4 171 314 a US 4 173 571. Môže sa tiež uskutočniť...

Farmaceutické prostriedky obsahujúce jeden alebo viac stereoidov, jednu alebo viac tetrahydrofolátových zložiek a vitamín B12

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1437

Dátum: 15.11.2002

Autor: Coelingh Bennink Herman Jan Tijmen

MPK: A61K 31/70, A61K 31/7135

Značky: vitamín, zložiek, farmaceutické, stereoidov, obsahujúce, jednu, tetrahydrofolátových, prostriedky

Text:

...na optimálnu ochranu vyvíjajúceho sa plodu. Ďalej sa uvádza, že pokles hladín folátu medzi užívateľkami orálnej antikoncepcie nesie so sebou dalšie riziko pre tie užívateľky, ktoré otehotnia tri až šesť mesiacov po prerušení ich užívania.0007 Kombinované podávanie folátu a orálnej antikoncepcie alebo hormonálneho substitućného prostriedku, ako je opísané v spise WO 99/53910, ponúka výhodu. V tony že pomáha. predchádzať deficitu folátu...

Orálny prípravok obsahujúci v matrici napučiavateľnej vo vodnom prostredí aspoň jednu farmaceutickú účinnú látku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282709

Dátum: 21.10.2002

Autor: Cremer Karsten

MPK: A61K 9/20

Značky: napučiavateľnej, látku, prostředí, aspoň, farmaceutickú, jednu, obsahujúci, prípravok, vodnom, účinnú, orálny, matricí

Zhrnutie / Anotácia:

Orálny prípravok obsahuje v matrici napučiavateľnej vo vodnom prostredí aspoň jednu farmaceutickú účinnú látku, ktorá je z matrice pri jej napučiavaní spomalene uvoľňovaná do vodného prostredia, zatiaľ čo matrica zostáva počas procesu uvoľňovania dlhodobo odolná proti rozpadu. Prípravok je tvorený vrstvenou tabletou s navzájom lipnúcimi vrstvami, z ktorých aspoň jednu vrstvu tvorí napučiavateľná matricová vrstva a aspoň jednu ďalšiu vrstvu...

Vakcinálna kompozícia, obsahujúca aspoň dve valencie, jednu adjuvantnú a druhú neadjuvantnú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2013

Dátum: 31.07.2002

Autor: Francon Alain

MPK: A61K 39/295, A61K 47/02

Značky: vakcinálna, valencie, aspoň, adjuvantnú, neadjuvantnú, obsahujúca, druhu, kompozícia, jednu

Text:

...následne po svojej adsorpcii. Ako v prípade hydrolýzy O-acetylov ide o veľmi pomalý dej, ktorého účinky je možné pozorovať v skutočnosti až po uplynutíPrihlasovatel predloženej prihlášky vynálezu nielen poukázal na problémnestability Vi valencie v čase, ale tiež prišiel s riešením, ktoré spočíva v pridaní zlúčeniny k bivalentnej kombinácii, ktorá zabráni adsorpcii Vi valencie na gél oxidu hlinitého, zatiaľ čo sa súčasne bude udržiavať HA...

Spôsob plynulého odlievania oceľového pásu z austenitickej nehrdzavejúcej ocele na jednu alebo medzi dve pohybujúce sa steny, na povrchu ktorých sú vytvorené jamky, a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282206

Dátum: 15.10.2001

Autori: Bobadilla Manuel, Damasse Jean-michel, Marchionni Christian, Paradis Philippe

MPK: B22D 11/06

Značky: nehrdzavejúcej, ktorých, jednu, ocele, ocelového, vytvořené, zariadenie, austenitickej, jamky, odlievania, pásu, povrchu, vykonávanie, spôsob, stěny, pohybujúce, plynulého, medzi, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob plynulého odlievania oceľového pásu z austenitickej nehrdzavejúcej ocele priamo z tekutého kovu, ktorého zloženie je v percentách hmotnostných: C < 0,08 %, Si < 1 %, Mn < 2 %, P < 0,045 %, S < 0,030 %, Cr 17,0 až 20,0 %, Ni 8,0 až 10,5 %, v zariadení na odlievanie na jednu alebo medzi dve pohybujúce sa steny, ktorých vonkajšia plocha je vybavená jamkami, a kde oblasť obklopujúca meniskus je vybavená ochrannou...

Spôsob tvarovania predmetu, majúceho aspoň jednu silne deformovanú oblasť, lisovaním za tepla, a forma na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281719

Dátum: 11.05.2001

Autor: Quarello Bruno

MPK: B29C 51/16, B29C 51/08, B29C 51/20...

Značky: tepla, jednu, předmětů, majúceho, oblast, aspoň, lisováním, forma, silně, vykonávanie, tvarovania, deformovanú, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa vzťahuje na tvarovanie lisovaním predmetu, majúceho najmenej jednu silne deformovanú oblasť, tvoreného tuhým nosným plošným dielom deformovaným za tepla a dekoračným ohybným povlakom, ktoré sú navzájom spolu spojené. Spôsob spočíva v tom, že sa najprv vloží napätý povlak (11) medzi vnútornú zasúvaciu matricu (4) a vonkajšiu matricu (1) otvorenej formy na tvarovanie za tepla pod tlakom, ktorej tvarovacie plochy (2,5) zodpovedajú tvaru...

Pletenina v osnovní vazbě obsahující nejméně jednu soustavu anorganických nití a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266196

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čech Oldřich, Dániel Mikuláš, Vyskočilová Jiřina, Kafka Vratislav

MPK: D04B 21/00

Značky: anorganických, nejméně, jednu, pletenina, soustavu, způsob, výroby, obsahující, osnovní, její, vazbě, nití

Text:

...obloučků, čímž se zároveň změnila struktura, vzhled i viastnos~ ti takto upravené výsledné pleteniny. Přitom však züstala zachována pomocná složka nosné,například efektní soustavy nití, která se při chemické nebo tepelné úpravě rozměrově anitvarově nezměnila a zachovala textilní charakter výrobku.Základní mvšlenkou vynálezu je konstrukční řešení odlišného, netradičniho provedení pleteniny, zejména z hlediska její rozměrové stability,...

lniciátor polymerace ethylenu a jeho kopolymerace s.alfa. olefiny, obsahující alespoň jednu organokovovou sloučeninu hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244667

Dátum: 15.04.1988

Autor: Koutecký Vlastimil

MPK: C08F 10/02, CO8F 4/62, C08F 4/52...

Značky: hliníku, lniciátor, kopolymerace, s.alfa, polymerace, obsahující, olefiny, organokovovou, ethylenu, sloučeninu, alespoň, jednu

Text:

...III R výhodné znamená etylový zbytek, X znamená chlor a 5 má hodnotu 0,33.Vliv iniciátorů podle vynálezu na polymeraci etylenu za vyššího tlaku a vyšší teploty je pozoruhodný tím, že když jsou iniciátory použity společně s daným katalyzátorem,umožňují výrazně zvýšit střední molekululovou hmotnost vyrobeného polymeru v porovnání S dialkylaluminiumhalogenidem nebo trialkylaluminiem, aniž by měly záporný vliv na jiné parametry, zejména na...

Řídicí zařízení pro nejméně jednu trysku tkalcovského stroje se zanášením útku pomocí paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241516

Dátum: 15.09.1987

Autori: Virág Sándor, Breining Tibor, Vasvári Lelle

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, zanášením, útku, stroje, trysku, řídící, pomocí, tkalcovského, paprsků, nejméně, jednu

Text:

...na trysce doba foukání.Má-li být doba íoukání například zkrácena, musi být obě hrany 71, 72 obou prestavitelných segmentů 51, 52 posunuty proti sobě, to znamena, že přestavitelný segment 51 se natočí například ve smyslu hodinových ruček, přestavitelný segment 52 se natočí ve smyslu proti hodinovým ručkám.Má-li být konečně konec foukání přeložen na pozdější dobu, musí se hrana 72 na obr. 2 posunout do prava, tj. přestavítelný segment 52...

Způsob oxidace vrstev CdSe tvořících jednu ze složek targetu elektronek vidikonového typu s heterogenním přechodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222836

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ladman Rudolf, Mravinac Josef

Značky: složek, přechodem, tvořících, způsob, elektronek, targetu, oxidace, vidikonového, vrstev, jednu, heterogenním

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oxidace vrstev CdSe tvořících jednu ze složek targetu elektronek vidikonového typu s heterogenním přechodem. Způsob se uplatní při výrobě elektronek vidikonového typu s heterogenním přechodem. Řeší problém rovnoměrné oxidace CdSe vrstvy vytvořené na skleněných kotoučích. Oxidace se provádí tak, že skleněné kotouče s CdSe vrstvou se uloží do držáku po dvojicích vždy vrstvou proti sobě tak, aby mezi vrstvami byla mezera 1 až 3 mm a v peci...

Valcovací stolice obsahujíci nejméně jednu dvojici pracovních valců oboustranně uložených

Načítavanie...

Číslo patentu: 221142

Dátum: 15.01.1986

Autor: Mokříš Václav

Značky: stolice, uložených, válců, oboustranné, dvojici, jednu, válcovací, nejméně, obsahující, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém axiální tuhosti válcovacích stolic, který vyvstává zejména u stolic pro válcování tvarových profilů. Ložiska dvojice pracovních válců pro zachycení axiálních válcových sil jsou uložena v rámu válcovací stolice, přičemž ložisková tělesa ložisek pro zachycení radiálních válcovacích sil jsou uložena odděleně.

Způsob vytvrzování směsi, zahrnující nejméně jedno zrnité plnivo a nejméně jednu kysele vytvrditelnou pryskyřici

Načítavanie...

Číslo patentu: 220302

Dátum: 15.11.1985

Autor: Richard Gérard Ives

Značky: pryskyřicí, jedno, směsi, nejméně, kysele, vytvrditelnou, zahrnující, zrnité, jednu, plnivo, vytvrzování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytvrzování směsi, zahrnující alespoň jedno zrnité plnivo a alespoň jednu kysele, vytvrditelnou pryskyřici pro spojení zrn plniva a určené zejména pro výrobu slévárenských forem a jader, jakož i pro výrobu žáruvzdorných výrobků, brusných výrobků nebo konstrukčních materiálů, při němž se do směsi uvádí kysličník siřičitý, kterýžto způsob spočívá v tom, že se do směsi přidá činidlo pro oxidaci kysličníku siřičitého v...