Patenty so značkou «jednotlivých»

Motoricky ovládaná krídlová brána s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých krídiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6994

Dátum: 04.12.2014

Autor: Háša Miroslav

MPK: E05F 15/04, E05F 15/12

Značky: ovládania, motoricky, manuálneho, brána, nezávislého, ovládaná, jednotlivých, krídiel, možnosťou, krídlová

Text:

...v homej časti priechodného krídla g.Prepojovací element Q je v predstavenom vyhotovení tvorený oceľovým lankom. Môže ním však byť aj drôt, páska alebo iný známy odolný a pevný prvok.Výkyvným mechanizmom Qje v predstavenom riešení kľučka.V pokojovej polohe, kedy je kolik 2 čiastočne zasunutý do vybrania Q, zaisťuje západkový mechanizmus Z pevné spojenie priechodného krídla g s funkčne odpojiteľným ťahadlom g a cez ťahadlo s...

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288140

Dátum: 17.10.2013

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G05B 23/00, G01P 3/68, G01H 1/00...

Značky: systém, turbiny, lopatiek, parnej, vykonávanie, tohto, elektrárnách, najmä, bezkontaktného, turbin, plynovej, spôsobu, monitorovania, spôsob, jednotlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä statických a dynamických parametrov jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, kde turbína zahŕňa jedno alebo viac lopatkových kolies, upevnených na spoločnom hriadeli. Pri prevádzke turbíny sa bezkontaktne snímajú polohy jednotlivých otáčajúcich sa lopatiek počas ich prechodu v blízkosti aspoň jedného snímača (2, 3, 4), situovaného v statickej časti turbíny zvonka...

Zariadenie a spôsob na absorpciu jednotlivých komponentov v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20030

Dátum: 13.06.2013

Autori: Köck Josef, Baumann Christian, Reissner Harald, Resch Andreas

MPK: B01D 53/14, B01D 53/18

Značky: plynoch, komponentov, absorpciu, zariadenie, jednotlivých, spôsob

Text:

...sú opisované V spisoch US 6,051,055 alebo EP 0 882 487 Al, sa absorpčný roztok rozstrekuje do absorpčněho priestoru pomocou hore nasmerovaných trysiek. Spis US 2009/0277334 Al uvádza do známosti formu vyhotovenia, u ktorej sú postrekove trysky nasmerované dole. V spise EP 2 361 667 Al sú postrekové trysky nasmero vane hore aj dole.0014 V absorpčnom priestore neexistujú u týchto foriem vyhotovenia okrem postrekových trysiek žiadne ďalšie...

Ochranná stena z jednotlivých ochranných stenových prvkov na zabezpečenie dopravných ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20372

Dátum: 29.06.2012

Autor: Luther Horst

MPK: E01F 15/08

Značky: zabezpečenie, prvkov, stěna, ochranných, dopravných, jednotlivých, ochranná, ciest, stěnových

Text:

...a musia byťviackrát opakovane použiteľné. Ďalej musia zaručovať bezpečné postavenie a fungovanie aj vprípade, že podložie, na ktorom majú byť postavené, nemá konštantné stúpanie či sklon, napríklad na vrcholoch kopcov alebo v priehlbinách.0011 Cieľom tohto vynálezu je preto navrhnúť ochrannú stenu, resp. príslušné ochranné stenové prvky a nastavovacie a spojovacie zariadenie pre nich, ktoré budú vyhovovať súčasným požiadavkám na zadržiavaciu...

Systém na bezkontaktnú diagnostiku turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5670

Dátum: 04.03.2011

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01M 1/00, G01H 1/00, G01M 13/00...

Značky: najmä, lopatiek, turbiny, plynovej, parnej, bezkontaktnú, systém, jednotlivých, turbin, elektrárnách, diagnostiku

Text:

...odrazu lúča od lopatky.Jednotlivé snímače l až g sú pripojené k vyhodnocovacej jednotke á, ktorá zahŕňa externý alebo intemý predzosilňovač, najmenej jeden komparátor (viacero komparátorov slúži pre niekoľko rôznych hladín amplitúd signálu), sústavu čítačiek na odmeriavanie časových prechodov lopatiek turbíny a zobrazovaciu a archivačnú jednotku, ktorá zobrazuje, spracováva a archivuje odčítané hodnoty jednotlivých časových intervalov a...

Rezonátor na tlmenie hluku a jednotlivých tónov v potrubiach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5162

Dátum: 07.05.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: F16L 55/02

Značky: rezonátor, jednotlivých, tónov, potrubiach, hluku, tlmenie

Text:

...otvorom ll a ďalšej komory 20 dĺžky L 2 s otvorom 21, ktorý je definovaný rozšírenou časťou 3 potrubia 2 úchytom 6 a vnútomým ohraničením 4.Rczonátor pozostáva prevažne z dvoch rozličných komôr, ktoré hraničia s potrubím prípadne cez ktoré je potrubie vedené. Úsek, ktorým ohraničeníe (časť potrubia) vstupuje do rozšírenej časti potrubia, ktorá ho obklopuje, prípadne ohraničuje komory, je určený predovšetkým po stanovení rozmerov (dimenzovaní)...

Zariadenie na meranie a následné vyhodnocovanie vzájomnej geometrie jednotlivých dvojkolesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286316

Dátum: 27.06.2008

Autori: Krejčík Roman, Kubiš Stanislav

MPK: G01B 21/00, G01B 5/24, B61K 9/00...

Značky: následné, dvojkolesí, vyhodnocovanie, jednotlivých, meranie, geometrie, zariadenie, vzájomnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je zariadenie na meranie a následné vyhodnocovanie vzájomnej geometrie jednotlivých dvojkolesí umiestnených na viacnápravových podvozkoch. Pre každé dvojkolesie sú určené dve dvojice podperných kladiek (21, 21'), ktoré smerujú proti jazdnému profilu kolies (K) dvojkolesí. Vzájomná poloha dvojíc podperných kladiek (21, 21') priradená jednému z dvojkolesí je snímaná snímačmi (A, B, C). Veľkosť rozkolesia je snímaná dvojicami snímačov...

Zapojenie na ochranu jednotlivých lítiových článkov pri nabíjaní v sérii

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4423

Dátum: 06.04.2006

Autor: Sklenár Jozef

MPK: H02J 7/10

Značky: ochranu, nabíjaní, článkov, lítiových, sérií, jednotlivých, zapojenie

Text:

...presnejšie. V pripade pulzného nabíjača zvlnenie napätia spôsobí len malé zníženie prúdu, navyše čiastočne otvorený unípolámy tranzistor toto zvlnenie vyhladí. Ochrana článkov je pritom zabezpečená plnohodnotne, a to dokonca aj v prípade chybného nastavenia nabíjača. Zapojenie je možné doplniť na samostatný nabíjač jednoduchým obmedzením prúdu. Po doplnení zapojenia o vyrovnávací prúd malej hodnoty je zapojenie vhodné aj na vyrovnanie...

Spôsob vytvárania farebných obrazov sútlačou jednotlivých rastrovaných výťažkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284716

Dátum: 02.09.2005

Autor: Minjarík Ján

MPK: B41M 1/18

Značky: sútlačou, rastrovaných, farebných, jednotlivých, výtažkov, vytvárania, spôsob, obrazov

Zhrnutie / Anotácia:

Môže ísť o farby používané v štvorfarebnej procesovej tlači, v sedemfarebnej procesovej tlači alebo ľubovoľné farby zvolené na rastrovú sútlač na vytvorenie farebného obrazu, prípadne motívu s farebnými prechodmi, pričom celá plocha obrazu pozostáva z bodov výsledného rastra, ktorý je výsledkom presnej sútlače s nulovým pootočením rovnako veľkých exaktne koordinovaných rastrov jednotlivých tlačených farieb tak, že zodpovedajúce body rastrov...

Spôsob podávania jednotlivých listových výrobkov na dopravník s prítlačnými ústrojenstvami pri zariadení na balenie publikačných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7782

Dátum: 22.04.2005

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B65H 3/00, B65H 5/00, B65H 39/00...

Značky: podávania, spôsob, publikačných, listových, prítlačnými, ústrojenstvami, zariadení, balenie, dopravník, jednotlivých, výrobkov

Text:

...znaky a Výhody spôsobu podávania jednotlivých listových výrobkov na dopravník s prítlačnýmí ústrojenstvami pri zariadení na balenie publikačných výrobkov, ako aj podávacieho ústrojenstva, ktoré Využíva tento spôsob podľa tohto Vynálezu, budú jasné z nasledujúceho opisu, ktorý bude podaný formou príkladov a nie naobmedzujúce účely, a to s odkazom na priložené schématické výkresy, kdeobr. 1 znázorňuje bočný nárysný pohľad Včiastočnom...

Spôsob enantioselektívnej syntézy jednotlivých enantiomérov modafinilu asymetrickou oxidáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2412

Dátum: 17.09.2004

Autori: Prat Laurence, Rebiere François, Duret Gérard

MPK: C07C 315/00, C07C 327/00

Značky: oxidáciou, spôsob, enantioselektívnej, asymetrickou, syntézy, jednotlivých, enantiomérov, modafinilu

Text:

...equi (Ohta H. a kol., Agrig. Biol. Chem. 19, 2229 (1985, Rhodococcus equi (Ohta H. a kol., Chem. Lett.1989 625, tak hubaml Helminthosporium sp., Mortiera/Ia isabellína sp. (Holland H. L. a kol., Bioorg. Chem. 12, 1 (1983. Veľmi pestré arylalkyltioétery boli oxidované za získania sulfoxidov s dobrou až vynikajúcou optickou čistotou (Ohta H. a kol., Agrig. Biol. Chem. 54 g, 671 (1985) Abushanab E. a kol., Tetrahedron Lett. L 9. 3415...

Spôsob umožnenia jednoznačnej identifikácie kombinácie viacerých jednotlivých produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1446

Dátum: 11.03.2004

Autori: Strauch Volkmar, Grundhoff Ralf

MPK: G06Q 30/00, H04Q 7/38

Značky: jednotlivých, jednoznačnej, kombinácie, produktov, identifikácie, spôsob, umožnenia, viacerých

Text:

...service provider) informácie, ktoré združia sériové číslo SIM a lMSl, a odošle SIM do výdajného skladu. Predajca hardware odošle dovýdajného skladu mobilný telefón a medzinárodné číslo prístroja (IMEI) pre tento mobilný telefón. Výdajný sklad zostaví SIM a mobilný telefón dohromady, aby tak vznikol celulárny telefón, vygeneruje číslo produktového balíčka pre celulárny telefón, odošle celulárny telefón na miesto určenia a odošleinformácie...

Spôsob vnášania radu jednotlivých dávok časticového materiálu do priečnikov kontajnera a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283457

Dátum: 03.07.2003

Autor: Griffin David Peter

MPK: B65B 1/16, G01F 11/24

Značky: jednotlivých, tohto, dávok, částicového, vnášania, priečnikov, spôsob, uskutočňovanie, materiálů, kontajnera, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vnášania radu jednotlivých dávok časticového materiálu do priečnikov kontajnera (12), pri ktorom sa znižuje kapacita každého priečnika zavádzaním príslušnej dýzy (92) plní sa každý priečnik časticovým materiálom, pričom príslušná dýza (92) je zavedená do priečnika a dýza (92) sa odstráni, a objem každej dávky materiálu je menší ako objem príslušného priečnika, pričom sa kontajner (12), obsahujúci doštičku (81) s niekoľkými otvormi (18),...

Spôsob výroby konzumného mlieka s definovaným obsahom tuku v jednotlivých baleniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 282400

Dátum: 17.12.2001

Autor: Axelsson Karl-gunnar

MPK: A23C 9/15, A23C 9/14

Značky: mlieka, definovaným, jednotlivých, konzumného, obsahom, výroby, baleniach, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Konzumné mlieko s definovaným obsahom tuku v baleniach sa vyrába zmiešavaním dvoch frakcií. Jedna z frakcií má obsah tuku nižší, v porovnaní s konzumným mliekom, ktoré sa má vyrobiť, druhá potom obsah tuku vyšší ako je požiadavka na konzumné mlieko. Zmiešavanie obidvoch frakcií sa vykonáva bezprostredne pred plnením konzumného mlieka do obalu alebo počas takéhoto plnenia.

Zariadenie na rozdeľovanie jednotlivých dávok časticovitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282117

Dátum: 18.09.2001

Autori: Clarke Roger William, Catterall Clive Patrick Ashley, Wilson Donna Joy, Eason Stephen William

MPK: A61M 15/00

Značky: rozdeľovanie, zariadenie, materiálů, časticovitého, jednotlivých, dávok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie jednotlivých dávok časticovitého materiálu sa skladá z plášťa (100) nesúceho náustok (102), ktorý je opatrený vstupom vzduchu (34, 180) s prietokovou dráhou vzduchu vnútri plášťa (100), z valcovitého kontajneru (20, 158) uloženého vnútri plášťa (100), pričom má rad priečinkov na časticový materiál, ovládacie prostriedky na pohybovanie kontajnerom (158) voči prietokovej dráhe vzduchu, pričom priečinky uhlovo a osovo...

Zapojení pro automatickou identifikaci jednotlivých kusů stáda

Načítavanie...

Číslo patentu: 260238

Dátum: 15.12.1998

Autori: Voráček František, Kratochvíl Milan, Drastich Zdeněk

MPK: A01K 11/00

Značky: stáda, kusů, zapojení, identifikaci, jednotlivých, automatickou

Text:

...odporu a. kondenzátor-u. slouží k vytváření taktovaeích pulsů a- k vytváření modulaxčního lcmitočtu. čítač 2 je šestnáctibitovřý čítač v integrovaném proveďennf» 51011 ží k dělení taktovacího lcmitočtu a k buzení multiplexeru 1 pro postupné adresování jeho .jednotlivých vodičů v jeho ekupinovém» výstupu.Multiplexer 1 je vybaven třívodičovým skupinovým vetupem a osmiv-odičovým skupinovým výstupem a. je v integrovaném provedení. Slouží k...

Zariadenie na blokovanie jednotlivých teleskopických výsuvných dielov šikmého výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278016

Dátum: 17.12.1991

Autor: Böcker Albert

MPK: B66B 9/18, B66B 9/20

Značky: šikmého, blokovanie, výsuvných, výtahu, zariadenie, dielov, teleskopických, jednotlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Na zaistenie presného blokovania v priestore (13) medzi prírubami (12, 12') dolnej dvojitej príruby teleskopickej výsuvnej koľajnice (10) je upravený blokovací člen (14) tvorený klinom (20) vedeným bočnými prírubami (24) proti klinu (21) pevne spojenému s dolnou prírubou (12), pričom klin (20) je spojený s posuvnou tyčou (26) voľným koncom (25). Druhý koniec tyče (26) je opretý o čelné obmedzenia (27) vodiacich koľajníc (10) spätnou skrutkovou...

Zariadenie na oddeľovanie jednotlivých niteľníc navádzacích strojov osnovných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 280224

Dátum: 15.10.1991

Autori: Benz Rico, Magdika Janos

MPK: D04B 1/14

Značky: navádzacích, zariadenie, strojov, niteľníc, jednotlivých, oddeľovanie, nití, osnovných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené oddeľovacím ústrojenstvom (21) niteľníc (LI) privádzaných vo forme zväzku (LS), ktoré najprednejšiu niteľnicu (LI1) od zväzku (LS) oddeľuje a pripravuje na navádzanie osnovných nití. Oddeľovacie ústrojenstvo (21) je tvorené piestom (27), uloženým priečne na zväzok (LS) niteľníc (LI), ktorého pracovný zdvih (C) zodpovedá vzdialenosti medzi zväzkom (LS) niteľnice (LI) a medziľahlou polohou (ZP) najprednejších niteľníc (LI1).

Zařízení pro zvýraznění jednotlivých poloh pákového ovladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269318

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šaray Luděk

MPK: B62D 1/14

Značky: pákového, ovládače, poloh, zařízení, zvýraznění, jednotlivých

Text:

...počet jeho zubů je rovon polovině celkového počtu poloh ovladače e přičemž do zubů segmentu zapadají dvě navzájom protilehle umístäná pružné zápodky. pevnä spojené s nepohyblivou částí ovladače.výhodou nového uspořádání je jeho jednoduchou. snížené pracnost a výrobní nenáročnost při optimální plnění požadovaná funkce.Příkladnâ provedení zařízení pro zvýreznäní jednotlivých poloh pákových ovladačů podle vynálezu je dálerblíže znázorněno na...

Způsob vystřihování jednotlivých plošných dílů z materiálu ve tvaru desky nebo listu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268154

Dátum: 14.03.1990

Autor: Benedite Claude

MPK: C14B 5/00, A43D 8/02

Značky: desky, materiálů, způsob, vystřihování, dílů, tvaru, jednotlivých, plošných, listů

Text:

...je možno nn ploše umístovat ručním ukládáním šnblon ve skutečně velikosti přímo na ploše usně, která se pak snímá. stejně tak je možné šnblony umísčovat na ra ferenční ploše ve zmenšenćm měřftku n ohrysy ručne rozmístěných šnblon opticky promítat na plochu usně.Pod pojmom umístování se zohledněním kvality materiálu uaně ve vztahu k jednotlivým druhům výstřižků se rozuní, že se šablony umísřují tak, aby orientaoe jednotlivých výatřiž- 5 ku...

Zařízení k vyšetření jednotlivých buněčných struktur sítnice, zrakové dráhy a zrakového centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 266432

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lešťák Ján

MPK: A61B 3/00

Značky: zařízení, centra, struktur, vyšetření, dráhy, sítnice, buněčných, jednotlivých, zrakové, zrakového

Text:

...sítnice, zrakové dráhy a zra kového centra s mikropočítačem a s oční elektrodou. Jeho pod266432 statou je, že na výstup míkropočítače je připojen vstup tele~ vízního monitoru a oční elektroda je přípojena na vstup zesilovače. Výstup zesi 1 ovače.je spojen se vstupem anelogově čísě licového převodníku, jehož výstup je přípojen na vstup mikropočítače. Tento nikropočítač je s výhodou vybaven pamätí a zapiê eovačem e na zesilovač lze...

Zařízení pro ovládání jednotlivých nítěnek tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266163

Dátum: 13.12.1989

Autor: Štolcpart Václav

MPK: D03D 13/00

Značky: ovládání, tkalcovského, stavu, nitěnek, zařízení, jednotlivých

Text:

...jsou obě kloubová uložení ojnlc lg na opačné straně ve středové poloze, kde je také vyznačena svislá rychlost náhonůvo. Před všemi znázorněnými polohami s nulovou rychlostí svislého pohybu jsou elektromagnetické spinací obvody elektromagnetů 7, gg, łg a 23 a jiných pomocných zařízení. všechny nítěnky ji, łü jsou nahoře opatřeny vodici částí 4 a ze strany částí jehel Log vybráním pro ozub5 na podélném zpevněni g zvedaciho elektromngnetu 1 a na...

Vyztužená hadice se zlepšenou soudržností jednotlivých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 262807

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šimoník Josef, Maláč Jiří, Rektoříková Libuše, Veselý Rudolf

MPK: B32B 5/28

Značky: vyztužená, soudržnosti, hadice, vrstev, jednotlivých, zlepšenou

Text:

...kaučukové směsi musi být i v tomto případě důkladně klouzkovány,aby se zabránilo jejich slepení před aplikací v hadici. Tím se i zde snižuje konečná soudržnost vrstev hotové hadice.Ke zvýšení soudržnosti vrstev hadic je známo i použití polyvinylchloridových plastisolů. Impregnací textilní výztuže plastisolem polyvinylchloridu se sice získá dobrá soudržnost vrstev výztužného textilu, není však zajištěna adheze k pryžové duši obalu. Velký...

Zařízení pro měření intenzity uvolňovaného mléka z jednotlivých struků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258539

Dátum: 16.08.1988

Autori: Velebil Miloslav, Čech Vladimír, Peterka Josef, Švarcbek Jaroslav, Záruba Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: intenzity, mléka, struků, jednotlivých, měření, uvolňovaného, zařízení

Text:

...1, které horní částí prochází víky nádob a na jejich konci jsou nasunuty snímací komory l, které jsou propojeny s neznázorněným registračním přístrojem. Propojení snímecích komor l s hlavní hadicí g spojenou s neznázorněným mléčným potrubím ventilem 1, je provedeno spojovacími hadicemi.Uvnitř trubic 5 jsou plováky g s neznázorněnými měrnými stupnicemi. které zasahují do snímacích komor l a pod víky nádob lg jsou trubice 5 cpatřeny ventily...

Způsob výroby jednotlivých ploten z gutaperčové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 245913

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kaminskij Anatolij Josifovie, Blinov Petr Michajlovie, Krajev Vladimir Ivanovie

MPK: A44C 27/00

Značky: gutaperčové, jednotlivých, výroby, hmoty, ploten, způsob

Text:

...gutaperčová kruhové plotna.Ruční způsob vyžaduje vynsložení značného množství fyzické práce v nepříjemném prscovním prostředí. Další nevýhodou je rozhodující vlív lidského fektoru na kvalitu povrchu získaných ploten a celkovou produktivitu pracovíště.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby ploten z gtaperčové hmoty rozehřátě na teplotu 60 až 100 °C zhomogenižovené hnětením podle vynálezu tím, že gutaperčová hmota se pnotlačuje štěrbinou na...

Zařízení na oddělování jednotlivých zrn u pneumatického secího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247169

Dátum: 16.05.1988

Autor: Flieger Miroslav

MPK: A01C 7/04

Značky: zařízení, secího, oddělování, jednotlivých, stroje, pneumatického

Text:

...A v podstatě rovnoběžně a tvoří osy kývání pro prsty §.U příkladu provedení podle obr. 1 jsou všechny prsty § navzájem stejné. Přesto však vyčnívají koncové úseky prstú g značně ve směru otáčení lg děrované desky 5, stále vícedo dráhy pohybu zrn osiva, ulpívajících na děrované desoe 4. Toho se dosáhne tím, že otočné čepy 2 pro jednotlivé prsty g jsou odpovídajícím způsobem ustaveny na nosné desce Ä.Každý prst § je na svém koncovém úseku...

Křemíkový detektor jednotlivých fotonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242139

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novotný Miloš, Novák Miroslav

MPK: H01L 33/00

Značky: křemíkový, fotonů, detektor, jednotlivých

Text:

...z kysličníku křemíčitéhc a nitridu křemíküwTakto vytvořený detektor je zhruba třikrát rychlejší a podstatné levnější než speciální fptonásobíč a má prakticky neomezenou životnost, charakteristickou pro polovodičové součástky. Vzhledem k velké rychlostí spínání a citlivosti lze dosáhnout lepších experimentálních výsledků než při použití fotonásobičeoPríklad provedení křemíkového detektoru jednotlivých fotonů je schematicky uveden V...

Zařízení na automatické oddělování jednotlivých kusů z řady řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239037

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kovář Ota, Boudný Zdeněk, Konopčík Vratislav

MPK: B65G 47/52

Značky: oddělování, kusů, automatické, řeziva, zařízení, řady, jednotlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je umožněni oddělování kusů stejných šířek (prizmované řezivo) nestejných šířek (omítané řezivo). Uvedeného účelu se dosáhne pomoci pohyblivých ramen, umístěných pod řadou oddělovaného řeziva, která v závislosti na šířce kusu otevřou propad a umožní jeho oddělení vlastní gravitací. Otevírání a uzavírání propadu je zajišťováno automatizačními prvky. Řešení je možno použít v dřevařském průmyslu při dávkování řeziva po jednom kuse.

Způsob výroby křemíkových detektorů jednotlivých fotonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242027

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vallová Helena, Pacala Ján

MPK: H01L 33/00

Značky: způsob, fotonů, výroby, detektoru, křemíkových, jednotlivých

Text:

...Tento způsob výroby dáva také možnost snadného přízpůsobení oboru citlivosti detektoru na požadovanou vlnovou délku záření volbou poměru vrstvy kysličníku křemičitého a vrstvy nitrídu křemíku v dvojvrstvě.Postup výroby křemíkového detektoru podle vynálezu je popsán pomocí priloženýchobr. 1 až 4, kde je uveden řez detektorem v jednotlivých fázích výroby.Při výrobě křemíkového detektoru se nejprve křemíkový substrät 1, v tomto případě...

Zařízení pro individuální zapřádání jednotlivých spřádacích jednotek.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244404

Dátum: 15.07.1987

Autori: Sasák Stanislav, Brožek Vlastimil, Drahota Jioí, Dufek Vladimír

MPK: D01H 15/02, D01H 11/00

Značky: jednotek, spřadacích, zapřádání, zařízení, jednotlivých, individuální

Text:

...stěně do obvodového.Blábku 21, ve kterém se tvoří stužka vláken. Ze stuzky se potom zkrucováním vytváří příze33, odtahovaná odtahovou trubičkou 32 pomocí dvojice neznázorněrlých odtehových válečků a navíaená obvyklým způsobem na neznázorněnou cívku.Ve vnitřním prostoru spřádacího rotoru 1 se udržuje obvyklým způsobem pomocí neznâzorněného zdroje podtlaku nižěí tlak vzduchu, než je atmosférický tlak, přičemž spřádecí rotor j ,je spoJen s...

Zapojení na monitorování nízkých koncentrací polydispersních aerosolů z rozptylu světla na jednotlivých částicích aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242978

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zvioina Vladimír, Koíž Petr

MPK: G01N 15/00, G01N 15/06

Značky: rozptylu, zapojení, nízkých, částicích, polydispersních, světla, jednotlivých, monitorování, koncentrací, aerosolů

Text:

...osvětluje velni malý prostor v místě průtoku praménku aerosolu měřicí komorou 1. Z tohoto místa je optickou soustavou Q snímáno světlo, rozptýlené na částici aerosolu, protékající osvětleným prostorem a vedeno na fotoelektrické čidlo 6. Signál fotoelektrického čidla É je zesilován lineárním zesilovačem 3, jenož výstup jepřipojen na funkční měnič l.odtud je veden na integrační RC obvod g, z jehož kondenzátoru Q je snímáno napětí...

Zařízení pro postupné oddělování jednotlivých listů ze stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231961

Dátum: 15.12.1986

Autori: Baur Max, Ackeret Peter

MPK: G03D 15/10, B42F 7/14

Značky: oddělování, postupné, jednotlivých, stohu, zařízení, listů

Zhrnutie / Anotácia:

Spolehlivou výměnu listů různých rozměrů, ve všech polohách i stupni naplnění, zejména při prohlížení fotografií, zajišťuje popisované jednoduché zařízení, sestávající z dosedací plochy pro hrany listů na jedné straně stohu a z posouvacího ústrojí posledního listu stohů, kde dosedací plocha pro hrany listů svírá alespoň v oblasti, na kterou přiléhá hrana posledního listu, ostrý úhel s plochou posledního listu obrácenou ke stohu a nejméně na...

Způsob měnění rozlivu barvy, zejména přestavování jednotlivých oblastí šířky pravítka barevnice nebo jednotlivých dávkovačů barvy u barevníků tiskových strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229663

Dátum: 15.11.1986

Autori: Weisgerber Willi, Aroldi Manfred

MPK: B41F 33/10

Značky: provádění, oblastí, barevníků, zařízení, tiskových, tohoto, jednotlivých, způsob, dávkovačů, strojů, rozlivu, zejména, barevnice, barvy, měnění, pravítka, způsobu, šířky, přestavování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednodušší a z hlediska přestavování jednotlivých šířkových oblastí barevníků přesněji pracující způsob a k němu příslušné zařízení. Podstata řešení spočívá v tom, že jednak má každé přestavovací ústroji svou paměť požadovaných hodnot, jednak se při stanovení změny požadované hodnoty jedním přestavovacím ústrojím hodnoty všech pamětí požadovaných hodnot násobí předem stanoveným činitelem změny požadované hodnoty a...

Způsob řízení zavážky jednotlivých složek vsázky do šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234359

Dátum: 15.10.1986

Autori: Mrázek Jan, Janík Ivo

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážky, řízení, jednotlivých, šachtové, vsázky, složek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení zavážky složek vsázky do šachtové pece, zejména vysoké pece. U způsobu se mění celkové množství složek vsázky v závislosti na velikosti rozdílu mezi poklesem vsázky v příslušném sektoru a etalonní hodnotou poklesu vsázky a současně se mění vzájemný poměr mezi množstvím složky vsázky s vyšším a nižším vodním ekvivalentem v příslušném sektoru v závislosti na velikosti rozdílu mezi teplotou plynu na sazebně pece a etalonní hodnotou...

Zařízení pro snímání jednotlivých desek s vrstvy desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236956

Dátum: 01.10.1986

Autori: Blahna Jan, Pinkas Richard, Kavan Mojmír

MPK: B65G 59/04

Značky: snímání, desek, jednotlivých, vrstvy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení pro snímání jednotlivých desek s vrstvy desek, které sestává z pneumatických válců, zvedací plošiny a přísavky spočívá v tom, že nad zvedací plošinou (3) s deskami (5) je umístěn horizontální pneumatický válec (2), na jehož pístnici je umístěn vertikální pneumatický válec (l), opatřený jedinou přísavkou (4), umístěnou vzhledem k ose vodorovného posunu desek (5) na této ose u bližšího okraje posunované desky (5).