Patenty so značkou «jednotek»

Chladivové okruhy kondenzačních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260226

Dátum: 15.12.1998

Autor: Havel Karel

MPK: F25B 1/00

Značky: okruhy, kondenzačních, chladivové, jednotek

Text:

...elektromagnetickými ventily.Takovým provedením je umožněno,aby pracující kondenzeční jednotka využívalo ke kondenzecí chlediva i kondenzátor kondenzační jednotky nebo jednotek,které nejsou v činnosti. 1Výhody řešení spočívají v tom,že kondenzeční jednotky mohou pracovat s nižším kondenzačním tlakem.K pohonu kompresoru je potom zapotřebí nižší příkon při vyšším chladícím výkonu a kratší potřebné době chodu.Tím se současně zvýší životnost...

Způsob selektivní reaktivace dezaktivovaných zauhlíkovaných zeolitů z petrochemických jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270261

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubíček Karel, Vašina Jan, Legeza Vasil, Rosenthal Jakub, Křemenák Lubomír, Janáček Leoš, Oháňka Vlastimil

MPK: B01J 38/12

Značky: způsob, zauhlíkovaných, zeolitu, petrochemických, selektivní, jednotek, dezaktivovaných, reaktivace

Text:

...sita MS JA2 1/1 max. poměrně umístění v adsorbéru k celkové déloe lože adsorbérul relativní krystaliníta, tj. koncentrace zeolitické fáze vzhledem k püvodnímu vzorku MS v závislosti na umístění v adsorbéru3 adsorpční kapacita vodní páry pri relativní vlhkosti P/Po 0,9 kde p parciälní tlak vodní párypo tenze par vodní páry za dané teplotyRelativní kryatalinitou se rozumí obsah krystalické zeolitlcké fáze v v použitám molekulovém...

Zapojení pro zajištění chodu spřádacích jednotek dopřádacího stroje, zvláště bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269079

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fait Lubomír, Sloupenský Jiří, Bouček Miroslav, Seidl Pavel

MPK: D01H 13/14, D01H 13/26

Značky: bezvřetenového, dopřádacího, zajištění, zvláště, jednotek, stroje, spřadacích, zapojení, chodu

Text:

...Záložní jednosměmá sběrníce g spojuje- elektromagnety§ 41 až 3.n přes oddělovací diody 7.1 - hn a výkonový spínač 9 se zdrojem l.Centrální řídící jednotka 6 je spojene s obousměrnou sběrnicí ž a s výkonovým spína 2 CS 269 079 B 1čem g pomocí vstupu pro automatické řízení 19. výkonov) spínač g je dále opatřen vstu. pem pro ruční řízení 11.Obr. 2 znázorňuje variantní provedení zařízení podle vynálezu. Mezi spojky § 11 - § 15 a řízení spínače...

Zapojení pro řízení soustavy alespoň dvou odnímatelných kráčivých jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263097

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jelínek Jaroslav, Rosol Vladimír, Cibulka Pavel, Klofát Zdeněk, Sieber Vladimír, Soudek Jindřich

MPK: G05B 19/18, E02F 9/20

Značky: řízení, odnímatelných, kráčivých, soustavy, zapojení, jednotek, alespoň

Text:

...jednotky a jeho spojení s odnímatelnou kráčivou jednotkou.K přemístovaněmu břemenu g (obr. l) jsou mechanicky připojony čtyři. VOKJ g, každá pomocí svého prvního hydraulického válce 25 opatřeného prvním snímačenäl polohy, druhého. hydraulickáho válce g opatřeněho druhým. snímačom jj polohy a třetího hydraulického válce já opatřeného třetím. snímačom § 6 l polohy. Hydraulické válce a, 15,15 každému .3 jsou zapojeny (obr. 3) v. hydraulickém...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny hydraulického pohonu kráčivých jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262460

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tománek Petr, Ožana Otakar, Valošek Jiří, Pexa Miroslav, Neužil Lumír, Šafařčík Jiří, Čurda Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: hydraulického, pohonů, rozvod, kráčivých, kapaliny, jednotek, tlakově, hydraulický

Text:

...prostory g płímčarýoh hydromotorů g kračení. Na płívodní potrubí g jsou dále napojený vratné jednosměrné ventily g přímočarých hydromotorů g kračení, které vratnými přípojkami g jsou spojonyPred uvedením hydraulickćho rozvodu tlakové kapaliny hydraulickeho pohonu kričivých jednotok do provozu se prevode nastavení hodnoty pojistndho tlaku na hlavním pojistném ventilu g. Na pojietnom ventilu 12 płísnočarćho hydromotoru g zdvihu a na...

Zařízení pro změnu polohy hubic vstřikovacích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259149

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kotek Vladimír, Skopálek Josef, Kolář Emil

MPK: B29C 45/20

Značky: zařízení, jednotek, změnu, vstřikovacích, hubíc, polohy

Text:

...3, hydreulickým válcem 2, kde přesuvový šroub 1 je pomocí horní a spod oni vzpěry 12, lg upevněň ke sloupům g stojanu stroje. Je tak vyt vořen prostor pro hubice 2 a pohybové o přítlačné zařízení. Napřeauvovém šroubu 1 je uložen posúvně náboj iva otočně vestavěhou maticí Q, která jet našroubována na přesuvovém šroubu 1 ena svém.povrohu má Vytvořeno ozubenĺý do něhož zapadají zuby ovládecího..«§meku §. Snek Q je upevněn na náboji 3 e uložen v...

Způsob uspořádání a fixace vratných manipulačních jednotek ložených blokovými chladicími jednotkami v kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258864

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hrdý Jiří, Ledr Rudolf

MPK: B65D 19/00

Značky: uspořádání, způsob, chladícími, ložených, jednotek, vratných, jednotkami, kontejneru, fixace, blokovými, manipulačních

Text:

...bylo nožnê vytvořit soojení nenípulačních jednotek prostřednictvín jejích pâsnjc 19.. vrutů 11 s fjxačníní t.s.kyVg.s fíxečníní tronky zje g ee nenípulační jednotky 1 spojí pomocí ůchytů 12 e vrutů 11.n lezi boční stěny 9 kontejneru 1 a fjxoEní.trànky I a § se.vloží dístenční hranolky 11. U zadní čelní stěny 15 kontejneru ljse fjxąční trânky Z, 5 a 2 vzepřou protí opěrnénu tverovenůluAtrbnku 1 § o 9 ním spojí pomocí krátkych pásnjc 19 e...

Blokové kopolymery sestávající ze středně hydrofilních bloků dimethylaminoethylmethakrylátových strukturních jednotek a silně hydrofilních bloků methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových solí a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258167

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ševčík Stanislav, Přádný Martin

MPK: C08F 220/34

Značky: sestávající, silně, methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových, strukturních, jejich, hydrofilních, solí, blokové, jednotek, přípravy, stredne, dimethylaminoethylmethakrylátových, kopolymery, způsob, bloků

Text:

...komonomeru V konečném kopolymeru odpovídá množství alkylačního činidla přidaného do reakčni směsi. uvedeným způsobem lze tedy syntetizovat blokové kopolymery 5 jakýmkoliv poměrem dimetylaminoetylmetakrylátu a metykryloyloxyetyldimetylalkylamonium jodidu.Popisovanou reakci lze provádět v širokém rozmezi teplot od -20 °C do 60 °c beztlakově,při vyšších teplotách je nutné použit zvýšených tlaků. Podle teploty se pohybují i reakčni časy, s...

Zařízení ke kontinuálnímu odvádění vzduchu z funkčních míst spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256276

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chrtek Milan, Talacko Oldřich, Dykast Jaroslav, Doudlebský Ctibor, Kolář Jiří, Kocián Libor

MPK: D01H 11/00, D01H 1/12

Značky: dopřádacího, bezvřetenového, vzduchu, zařízení, odvádění, míst, kontinuálnímu, jednotek, spřadacích, funkčních, stroje

Text:

...příznivé předpokledy pro docílení rovnoměrného podtlaku v jednotlivých vývodech z funkčníchmíst, což ee dále podle vynálezu dociluje tím, že spojovací trubka je opatřena regulačním prvkom pro regulaci.průtoku odváděniho vzduchu.v závislosti na místu nepojení této trubky na průběžný centrální kanál.Pro dosažení rcvnoměrného podtlekového režimu vo funkčních místech napojených na sekcíonální kanál je podle vynálezu výhodné, jestliže spojovací...

Zařízení k ohřevu vody odpadním teplem z kompresorových chladicích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256117

Dátum: 15.04.1988

Autor: Chmelík Václav

MPK: F25B 29/00

Značky: teplem, jednotek, odpadním, zařízení, chladicích, ohřevu, kompresorových

Text:

...okruhu g je zařazeno oběhové čerpadlo łg, pojišřovací ventil łä, napouštěcí ventil lg a expansní nádoba lg. Do spodni části posledního protiproudého dutinového ohřívačeÉ do jeho topného Šneku 35 je přes hlavní uzávěr lg, elektroventil ll a snímaoí čidlo ggstudené vody zaústěn pŕívod gl studené pitné vody.Jednotlivé protiproudé dutinové ohřívače jsou mezi sebou propojeny sériové, tj. výstup je vždy napojen na Vstup následujícího...

Způsob ustavení tiskových jednotek vícebarvového tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242811

Dátum: 11.04.1988

Autori: Horsák Ivan, Marchalín Miroslav

MPK: B41F 5/06

Značky: tiskových, stroje, způsob, vícebarvového, ustavení, tiskového, jednotek

Text:

...tiskové jednotky e ozubeným kolem přebiraciho bubnu druhétiskové jednotky tak, že na ozubené kolo předávacího bubnu první tiskové jednotky se upevní magnetický držák s ručičkovým úchylkoměrem, jehož měřící hrot dosedne na bok zubu ozubeného kola přebíracího bubnu druhé tiskové jednotkya střídavým natáčením jednoho z ozubených kol se změří ručičkovým úchylkoměrem skutečná velikost zubové vůle, která se postupným přibližováním tiskových...

Zapojení pro bezkontaktní programovatelné číslicové řízení pracovních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242693

Dátum: 01.04.1988

Autori: Vrba Dušan, Žatkovje Juraj, Hauskrecht Peter, Iurjš Juraj, Demovie Stanislav

MPK: G05B 19/18

Značky: řízení, pracovních, programovatelné, jednotek, zapojení, číslicové, bezkontaktní

Text:

...l ovládačů apouětění a ručního řízení pracovní jednotky je napojen blok 3 vstupních obvodů, na který je připojen blok g časovačů, spojený s blokem 5 operační paměti. Blok § vyměnitelných programovatelných paměti cyklu pracovní jednotky, který je připojen k bloku 1 operační paměti je napojen jednak zpětnou vazbou na blok 3 vetupních obvodů, jednak na blok lg vyměnitelných programovatelných paměti délek fází pracovního cyklu, na který je...

Způsob výroby skladovacích jednotek pro skladování a dopravu štěpných hmot obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254829

Dátum: 15.02.1988

Autori: Brožek Vlastimil, Šlár Ivo, Schejbal Tomáš, Matušek Miroslav, Bárdoš Josef

MPK: G21C 19/32

Značky: dopravu, absorpční, výroby, jednotek, skladovacích, vrstvu, skladování, způsob, borovou, obsahujících, štěpných

Text:

...g na litr lázně. Galvanicky vytvořena vrstva cermetu může mít tlouštku od rozměru zrna borové složky do 10 mm a obsahovat bor v množství do 70 objemových.Výhodou způsobu výroby skladovacích jednotek podle vynálezu je vytváření borové absorpční vrstvy v prakticky libovolné tlouštce na hotových skladovacích jednotkách jednoduchou nenáročnou technologií galvanodepozice. Tlouštka vý~ chozího materiálu je u způsobu výroby dle vynálezu vo 1 ite 1...

Zapojení ovladače pohonných jednotek mechanismu natáčení tryskací hubice manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255182

Dátum: 15.02.1988

Autor: Chvojka Milan

MPK: G05D 1/10

Značky: zapojení, hubice, natáčení, mechanismu, pohonných, tryskací, jednotek, ovládače, manipulátoru

Text:

...hubice ve svislé rovině.zapojení ovládače podle vynálezu odstraňuje jednoduchým způsobem závislost obou pohybůnatáčení tryskací hubice ve vodorovné a svislé rovině. zapojení je realizováno prostřednictvím malého počtu dostupných integrovaných obvodů a z hlediska řízení obsluhou se natáčecí tryskací hubice v obou rovinách jeví jako zcela nezávislé. Při použití zapojení podle vynélezu se pod-statně zjednoduší mechanické provedení konstrukce...

Zařízení pro automatické ovládání jednotek stroje podle průchodu média strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253673

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kondelík Stanislav, Rotter Josef, Laníček Josef, Kouřil Oldřich

MPK: B41F 33/16

Značky: media, stroje, průchodu, strojem, podle, automatické, zařízení, ovládání, jednotek

Text:

...g pro ovládání jednotek stroje a Éhlové umístění snímaěů 1 hodinových impulsů. K jednotli vým snímačům 1 hodinových impulsů jsou přiřazeny jednotlivéposuvné registry 5. Na rozvinuté otáčkové stupnici ł jsoutaké znázorněnv časové posloupnosti vstupních signálů 5 posuvného registru,vazebních signálů Q posuvného registru,výstupních signálů 1 snímačů 2 hodinových impulsů a výstupních signálů § posuvných registrů Q. Na rozvínuté otáčkové...

Způsob čištění spřádacích rotorů spřádacích jednotek bezvřetenového spřádacího stroje a zařízení k provádění způsobu čištění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246701

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bacak Zdenék, Körbl Jioa, Jablonec Nad Nisou, Martanek Jaroslav

MPK: D01H 11/00, D01H 7/888

Značky: spřádacího, bezvřetenového, jednotek, spřadacích, způsobu, způsob, čištění, zařízení, stroje, rotoru, provádění

Text:

...Odstraňovací tryska 24 je spojena potrubím 28 se spouštěcím ventilem 29 ovládaným elektromagnetem 38. ľlakový vzduch 31 je k rozváděči 28 a spouštěcímu ventilu 29 rozváděn potrubím 32. Čidlo 19 je spojeno vedením 33 s řídicím obvodem 34, který je vytvořen např. na bázi integrovaných obvodů. Řídicí obvod 3 i 4 je vedeními 35, 36 propojen s príslušnými elektromagnety 27, 31 rozváděče 26 a spouštěcího ventilu 29. Řídicí obvod 34 zahrnuje...

Mechanická jednoobrátková spojka pro automatické úkony pracovních jednotek textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253468

Dátum: 12.11.1987

Autori: Prášil Vladimír, Nepraš Petr

MPK: B65H 69/04, D01H 15/00

Značky: jednotek, mechanická, automatické, jednoobrátková, textilních, spojka, pracovních, úkony, strojů

Text:

...částí zarážky 33(jejímí kolíky § 33, § 13, m) a pohyblivou částí zarážky g(jejímí kolíky al la 34 g) postupuje v době soukání pŕíze gg například ve smeru šípky I.otáčaním hřídele l se stále otáčí vícezdvihová vačka g s výstupky § 31 a současně objímka g se zářezy 1() odpovídajícími výstupkům § 31. Páka l kopíruje-svou kladiüouä vícezdvihovou vačku 8 v případě, že je příze g vedena v zarážce gg. Kopírování povrchu vícezdvihové vačky g...

Náběhové zařízení otáček převodu soukacích jednotek na ozubený hřeben u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253090

Dátum: 15.10.1987

Autor: Neuden Jaroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: jednotek, otáček, strojů, tkacích, nábehové, hřeben, ozubený, víceprošlupních, zařízení, soukacích, převodů

Text:

...lg se záběrovým kolem g 4 je V soukací jednotce lg i v hranolu ll otočná v ložiskách ll a ve spodní části je opatřena hřídelovým otvorem g§pro hřídelový nástavec ll a spirálovou pružinu ll. Hřídelový nástavec gl je opatřen svisle oválnou drážkou 21 pro červík gg upevněný v duté hřídeli lg záběrového kola gą a na spodním konci hřídelového nástavce gg se nachází klobouček gg přicházející do záběru s útkovou cívkou lg zanášeče ll.Na duté...

Uspořádání stavebnicových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237166

Dátum: 01.10.1987

Autor: Jagoš František

MPK: H05K 5/00

Značky: uspořádání, stavebnicových, jednotek

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání stavebnicových jednotek ve tvaru koster, skříní, stojanů a stolů s použitím stavebnicových profilů, především profilů s drážkami tvaru omega řeší problém jednoduchého, rychlého a naprosto spolehlivého mechanického spojení jednotlivých spojovacích výztužných profilů a těchto profilů s ostatními částmi stavebnicových jednotek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spojovací výztužné profily stavebnicových jednotek určené pro vzájemné...

Ovladatelná spojka pro spojení hřídelů dvou jednotek spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241051

Dátum: 15.08.1987

Autori: Tjuševskij Vladimír Michajlovie, Jermakov Vladimír Jevgenivie

MPK: F16D 3/21, F02B 75/32

Značky: spojení, spojka, hřídelů, ovladatelná, motorů, spalovacího, jednotek

Text:

...vedené V radíálních dutinách 126, 128 vnitřní poloviny 110. shodného počtu otáček se zde dosáhne tím, že na oba písty 130, 132 se působí hydraulickým tlakem,proti rnitřní křivkové ploše 134, vytvořené na vnitřní straně vnější poloviny 106.Pro regulaci tlaku hydraulického média je určena suvna tyč 136., sloužící k ovládání spojky, pwomocí níž je z vnější strany axiálně protažen hydraulický kanál 136, na který uvnitř navazují radialní...

Propojovací blok programově řízených jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244707

Dátum: 14.08.1987

Autori: Peola Pavol, Karašeák Zdenik

MPK: H04Q 9/00, G05G 1/24

Značky: propojovací, jednotek, řízených, programové

Text:

...pro vyhodnocení adresy je centralizováno do propojovacího bloku.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Programové řízené jednotky 5 až gg jsou pripojeny paralelními sériovými datovýmí sběrnicemi gl až gg přes vstupní vyrovnávací obvody łł až łg na vstupní supermultíplex 3. K vstupnímu supermultiplexu 3 je připojen první vstup komutátoru 5 a řídící část Q.První výstup řídící části 3 je připojen na ovládací vstupy vstupních...

Těsnění fermentačních jednotek na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252204

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fiala Miloš, Losenický Karel

MPK: C02F 11/04

Značky: jednotek, těsnění, výrobu, fermentačních, bioplynu

Text:

...jednotkami, odpadá jejich usazování do vodních žlábků, čištění žlábků, plnění vodou, nebezpečí zamrzání atd. Hlavní výhodou je však to, že těsnění se při poruše velmi rychle a lehce vymění za nové. Poškození žláhků vodních uzávěrů je prakticky neopravitelné nebo velmi obtížně a se značnými finančními náklady.Příklad utěsnění fermentační jednotky je zakreslen na přiloženém výkrese, s to na obr. 1 až 3. Na obr. 1 je zakreslena V nárysu...

Zařízení pro elektronické řízení regenerace filtračních jednotek filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240776

Dátum: 01.08.1987

Autor: Janieina Milan

MPK: B01D 46/44

Značky: elektronické, filtru, zařízení, řízení, filtračních, regenerace, jednotek

Text:

...výstup z prvého časovače je zapojen na vstup druhého časovače a současně na vstup posuvného registru, jehož výstupy jsou připojeny na vstupy součinových hradel, na které je jako další vstup připojen výstup druhého časovače a výstupy součinových hradel jsou zapojeny jako řídící vstupy do výkonových spínacích prvků.Výhodou řešení podle vynálezu je úplné odstranění všech mechanických prvků. Pro provoz řízení není potřebný kompresor a...

Závěs brzdových jednotek špalíkové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251739

Dátum: 16.07.1987

Autori: Maruna Zdeněk, Štolc Vladimír

MPK: B61H 13/36

Značky: brzdových, závěs, jednotek, špalíkové, brzdy

Text:

...čepů a jejich ohybové ~ namáhání, způsobené reakcí brzdicí síly. Umožňuje také dvojkolí vykonavat rejdovné pohyby. V případě použití lehkých slitin pak navíc dochází k úspoře hmotnosti podvozku.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení závěsu brzdových jednotek špelíkové brzdy podle vynálezu,kde obr. 1 představuje půdorys brzdového zařízení u jednoho dvojkolí a obr. 2 příčný řez podvozkem rovinou A-A.Závěs brzdových jednotek...

Zařízení pro individuální zapřádání jednotlivých spřádacích jednotek.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244404

Dátum: 15.07.1987

Autori: Drahota Jioí, Sasák Stanislav, Brožek Vlastimil, Dufek Vladimír

MPK: D01H 15/02, D01H 11/00

Značky: jednotek, individuální, zapřádání, jednotlivých, zařízení, spřadacích

Text:

...stěně do obvodového.Blábku 21, ve kterém se tvoří stužka vláken. Ze stuzky se potom zkrucováním vytváří příze33, odtahovaná odtahovou trubičkou 32 pomocí dvojice neznázorněrlých odtehových válečků a navíaená obvyklým způsobem na neznázorněnou cívku.Ve vnitřním prostoru spřádacího rotoru 1 se udržuje obvyklým způsobem pomocí neznâzorněného zdroje podtlaku nižěí tlak vzduchu, než je atmosférický tlak, přičemž spřádecí rotor j ,je spoJen s...

Zapojení pro rovnocenný časový přenos informací skupině stykových interfejsových modulů zobrazovacích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251045

Dátum: 11.06.1987

Autori: Popov Petr, Bečka Karel

MPK: G06F 3/14

Značky: časový, skupině, stykových, modulu, zapojení, rovnocenný, interfejsových, zobrazovacích, jednotek, prenos, informaci

Text:

...s fázovecím vstupem E následujícího stykového interfejsového modulu.Každý stýkový interfejsový modul SM 1 až SMn eestává z časovecího generátoru gg, jehož první vstup 33 spojÉHs fázovacím vstupom E a jehož první výstup je spojen s fázovacím výstupem EQ stykového interfejsového modulu §M. Druhý vstup časového generátoru gg je spojen s výstupem taktovacího generátoru Q a jeho druhý výstup je spojen se vstupem připojovacího obvodu 29. Výstup...

Uspořádání vratných manipulačních jednotek v kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243344

Dátum: 15.05.1987

Autor: Havlíeek Antonín

MPK: B65D 90/12, B65D 69/00

Značky: vratných, uspořádání, jednotek, kontejneru, manipulačních

Text:

...manipulačních jednotek v kontejneru, obr. 3 zachycuje detailní pohled na uložení pěti manipulačních jednotek v jednom bloku v bokorysu, obr. 4 znázorňuje axonometrický obraz jedné manipulační jednotky.uspořádání manipulačních jednotek v kontejneru se skládá z dřevěných podložek 2 a łg,položených na podlaze 1 kontejneru É a distančních podložekgł opřených o boční stěny li kontejneru É.Dále je uspořádání tvořeno manipulačními jednotkami a ty...

Způsob ovládání periferních jednotek mikroprocesorem řízeného kapalinového chromatografu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250451

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: mikroprocesorem, tohoto, ovládání, způsob, kapalinového, chromatografu, periférních, provedení, způsobu, řízeného, zapojení, jednotek

Text:

...parametrů a synchronizace Spuštění periiferních jednotek systému .kapalinové Chromatografia okamžikem nástřiku vzorku na kolonu. Další výhodou tohot-o zapojení je skutečnost, že umožňuje ovládání periťerníoh jednotek nezávisle na režimu čerpadla a přitom zachovává plně všechny oibvyikle užívané funkcemikroprocesoru v řízení a kontrole gradientu. Kromě toho zapojení podle vynálezu vede ke snížení nároku na obsluhu a k omezení možnosti vzniku...

Způsob výroby skladovacích jednotek obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249382

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bárdoš Jozef, Schejbal Tomáš, Šlár Ivo, Lelek Vladimír

MPK: G21F 1/12

Značky: absorpční, výroby, způsob, jednotek, vrstvu, skladovacích, borovou, obsahujících

Text:

...jednotek. Potrebné absorpční vlastnosti jsou způsobem výroby podle vynálezu řešeny nezávisle volbou tlouščky vrstvy boridů, tj. teplotou s dobou trvání difuzniho procesu. Difúzní boridování je oproti objemovému legování bôrem ekonomicky výhodnějši. Další výhodou je možnost použití méně ušlechtilých ocelí jako základního materiálu, neboř vrstva boridů tvoří protikorozní ochranu základního materiálu.Způsob výroby skladovacích jednotek...

Způsob odměřování příze odtahované konstantní rychlostí z pracovních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247880

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří, Dykast Jaroslav, Hortlík František

MPK: D01H 13/24

Značky: způsob, příze, odtahované, rychlostí, konstantní, jednotek, pracovních, odměřování

Text:

...odměřování příze použít podle vynálezu zařízení, kde na číteče impulsů je napojena centrální soustava s nezávislým impulsovým vyaílačem pro vysílání periodických ímpuleů do těchto čítačů a a na etavovacím členem pro předvolbu jejích obsahu»Pro zjištění celkového počtu ímpuleů nutnáho k odněřeni požadované délky prize ee podle vynálezu tento počet stanovuje vynieobenim počtu impulaů vyeilených do čitače V časové jednotce e počtom těchto...

Zařízení k automatickému řízení rotorových spřádacích jednotek na bezvřetenovém spřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 232372

Dátum: 01.01.1987

Autori: Tyl Miloslav, Kutlvašr Jiří, Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří

MPK: D01H 1/12

Značky: stroji, spřádacím, zařízení, řízení, automatickému, spřadacích, jednotek, bezvřetenovém, rotorových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odstraňování poruch v ovládacím obvodu spřádací jednotky (podle A0 201 779) tak, aby nedocházelo k odstavení celého stroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přepínací klopný obvod každé spřádací jednotky, který je zapojen v sérii na stroji, je upraven odděleně od vyjímatelného ovládacího obvodu spřádací jednotky a je s ním spojen prostřednictvím rozpojitelných kontaktů.

Pistole pro plnění hydraulických jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229920

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ignátkó György, Simon Ferenc, Gál László, Korbuly József, Szilvássy Zsolt

MPK: F15B 1/00

Značky: hydraulických, jednotek, pistole, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pistole pro plnění hydraulických jednotek, zejména hydraulických pancéřových důlních štítů pracovní kapalinou. Pistole sestává ze vstupního ventilu spřaženého s ovládací pákou pistole, z napájecího vedení napojitelného na zdroj kapaliny a z plnicího orgánu hydraulické jednotky, zpravidla plnicího hrdla, napojeného na plnicí ventil a přímo spojeného s napájecím vedením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že plnicí hrdlo je...