Patenty so značkou «jednosmerného»

Zariadenie na presmerovanie elektrickej energie v bojleri pri regulovanom ohreve vody pomocou jednosmerného prúdu z fotovoltických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6382

Dátum: 04.02.2013

Autor: Lako Daniel

MPK: F24D 17/00, G05D 23/00, G05F 1/00...

Značky: presmerovanie, regulovanom, bojleri, fotovoltických, ohreve, energie, pomocou, panelov, zariadenie, jednosmerného, elektrickej, prúdu

Text:

...Technické riešenieje ďalej zobrazované pomocou výkresu, kde obrázok l znázorňuje schému zariadeniana presmerovanie elektrickej energie v bojleri pri regulovanom ohreve vody pomocoujednosmerného prúdu z fotovoltaických panelov.Fotovoltaické panely, s výkonom napríklad 250 W/ l panel, sa zapoja do série a vytvoria zdroj jednosmerného prúdu. Pri použití 8 ks panelov dosiahneme inštalovaný výkon 2 kW. Pomocou vodiča na jednosmemý prúd pripojíme...

Zariadenie k presmerovaniu elektrickej energie z bojlera, s regulovaným ohrevom vody, ohrievaného pomocou jednosmerného prúdu získaného z fotovoltaických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20896

Dátum: 05.12.2012

Autor: Lako Daniel

MPK: F24H 9/20

Značky: ohrievaného, panelov, získaného, vody, zariadenie, elektrickej, presmerovaniu, bojlera, ohrevom, jednosmerného, energie, regulovaným, fotovoltaických, pomocou, prúdu

Text:

...pre ohrev vody. Obvod sjednosmerným prúdom spíná a tým zabezpečuje energetické využitie zariadenia. Obvod so striedavým prúdom zaisťuje bezpečnosť zariadenia a pomocou rozpínacieho kontaktu stykača g 1 zapíná cievku stykača SIg, čím umožňuje presmerovanie jednosmerného prúdu z bojlera.Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie je ďalej predstavené pomocou výkresu, kde obr. 1znázorňuje schému zapojenia zariadenia k presmerovaniu...

Regulačný obvod otáčok jednosmerného elektromotora bez tachodynama

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5619

Dátum: 07.12.2010

Autori: Balara Dušan, Balara Milan, Balara Alexander

MPK: H02P 5/00

Značky: elektromotora, tachodynama, regulačný, obvod, jednosmerného, otáčok

Text:

...znázornený príklad uskutočnenia vynálezu. Znázorňuje celkové blokové usporiadanie a nastavenie funkčných častí zariadenia, v režime riadenia výstupných otáčok elektromotora. Regulačný obvod otáčok elektromotora 5, ktorý je napájaný z akčného člena 4 je tvorený ústredným členom regulátora rýchlosti (otáčok) 1, riadenýrn prepínačom 2, ústredným členom regulátora prúdu 3, riadiacou logickou jednotkou 6, riadeným pamäťovým prepínačom 8, a...

Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286825

Dátum: 15.05.2009

Autori: Kolínková Hedvika, Lorenc Tomáš, Pálek Jaroslav

MPK: H01H 73/00, H02H 3/087

Značky: istič, prúdového, jednosmerného, proti, preťaženiu, obvodů, prúdovému

Zhrnutie / Anotácia:

Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu, najmä pohonu trakčného vozidla. Zapínacia kotva (21) zapínacieho elektromagnetu (2) je spojená s ťahadlom (4), najlepšie izolačne. Ťahadlo (4) je vybavené zarážkou (41) zodpovedajúcou výstupku (31) na pohyblivom ramene (3) usporiadanom medzi dvomi prívodmi (P1, P2). Proti sile zapínacieho elektromagnetu (2) je usporiadaná medzi rámom (1) a pohyblivým ramenom (3) vypínacia pružina...

Metóda na riadenie meniča jednosmerného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7214

Dátum: 25.11.2008

Autor: Landwehr Frank

MPK: H02M 3/04

Značky: riadenie, metoda, jednosmerného, prúdu, meniča

Text:

...(prerušovanej) prevádzke. Až pri vyššom zaťažení prechádza menič jednosmerného prúdu z nekontinuálnej prevádzky do režimu0010 Pri ešte vyššom zaťažení si môže, vždy podľa vyhotovenia meniča jednosmemého prúdu, ponechať bud režim prechodu, pričom sa spínacia frekvencia znižuje vzávislosti od systému, alebo menič jednosmerného prúdu prechádza do0011 Pri meničoch jednosmerného prúdu, ktoré majú viacero prúdových kanálov,ktorých...

Metóda riadenia napäťového meniča v systéme vysokonapäťového jednosmerného prúdu (HVDC) a do systému HVDC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8589

Dátum: 14.06.2007

Autor: Jiang-häfner Ying

MPK: H02M 7/797, H02M 5/458, H02J 3/36...

Značky: hvdc, systému, prúdu, jednosmerného, riadenia, napäťového, metoda, systéme, vysokonapäťového, meniča

Text:

...založený na napäťovom meniči od Qahraman a kol., Kanadská konferencia elektrotechnického a počítačového2004, vydanie 2, str. 1063-1066, ISBN 0 ~ 7803-8253-6, opisuje samostatné riadenie jalového a činného výkonu u napäťového meniča, kde proporcionálne integrálne ovládače fungujú na základe skutočných chýb a chýb jaloveho výkonu a vytvárajú veličinu a fázu príslušnú napäťovému normálu k vnútornému PWM0009 Obnovenie výkonu po rozsiahlom...

Spôsob prevádzky komutátorového motora napájaného zo zdroja jednosmerného napätia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284276

Dátum: 22.11.2004

Autori: Targacz Stefan, Klein Hans-wilhelm

MPK: H02P 5/178

Značky: napájaného, vykonávanie, motora, komutátorového, spôsob, spôsobu, prevádzky, zariadenie, jednosmerného, zdroja, napätia, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prevádzky komutátorového motora napájaného zo zdroja jednosmerného napätia, najmä pohonu automatickej práčky pri odstreďovaní, napájaného cez usmerňovač (7) zo siete (R, S) jednofázového striedavého prúdu, s rotorovým vinutím pripojiteľným cez svorky (A, B) kief na zdroj jednosmerného napätia, s budiacim vinutím (2) pripojiteľným cez svorky (E, F) vinutia k pólom (P, N) zdroja jednosmerného napätia a s aspoň jedným prevádzkovým cyklom...

Menič jednosmerného trakčného napätia na nízke napätie železničného infraštruktúrneho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3809

Dátum: 04.05.2004

Autori: Korenc Vladimír, Srb Stanislav, Faran Antonín

MPK: H02M 3/24

Značky: napätia, napätie, měnič, jednosmerného, železničného, trakčného, infraštruktúrneho, zariadenia, nízké

Text:

...konvertora 3 je pri zahájení svojej činnosti pripojený v sérii s prvým kontaktom si prvého stýkača Sl, s rezistorom R, tlmívkou L a diódou D jednak prvý tranzistor Tl, jednak prvý kondenzátor C 1. Na druhú svorku 3-02 konvertora 3 je pripojený jednak druhý tranzistor T 2, jednak druhý kondenzátor C 2. Rezistor R je možné po zahájení činnosti konvertora 3 preklenúť prvým kontaktom s 2 druhého stýkača S 2. Konvertor je riadený z bloku...

Prípojnica na vedenie jednosmerného elektrického prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282829

Dátum: 22.11.2002

Autor: Antille Jacques

MPK: C25C 3/16

Značky: jednosmerného, prúdu, prípojnica, vedenie, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Pri usporiadaní prípojníc na vedenie jednosmerného elektrického prúdu od koncov katódových tyčí pozdĺžne usporiadaného elektrolytického článku, osobitne na výrobu hliníka, prípojnicami (22) ku koncom traverz nasledujúceho článku je jedna časť koncov katódových tyčí na každej pozdĺžnej strane článku (10n) pridružená k prípojnici (A, B) čiastkového prúdu, pričom prípojnice čiastkového prúdu sú vedené od pozdĺžnych strán nasledujúceho článku...

Zapojenie televízneho prijímača na kombinované napájanie z jednosmerného a striedavého zdroja napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1508

Dátum: 04.06.1997

Autori: Vajduliak Juraj, Kišš Ľudovít

MPK: H04N 5/00, H04N 5/63

Značky: televízneho, striedavého, kombinované, zapojenie, napájanie, napätia, prijímača, jednosmerného, zdroja

Text:

...Nmuýhmdmu JÉ prevádzka iba pri JeanZapejenj na mbrazku 1 znazerňuje elektricke žapeíenfLeviznehm prijímača na kpmpinpvane napajanie z jedna.prenmený prijímač zu etríedavehe eietavePri prevádzke za Javehe zdrpja napätia prichadza napájacienapätie na blnk L epraeavania tembaahuje impulzný Zdroj 1. ktnrý vytvara petrehne jedn emerneriadenia. Sekundárna vý .upne napätia E aa dostávajú tiež naprnntrednietvmm čaeevacieh mhvndmv 5 a mbvudev 5...

Vypínač na bezoblúkové vypínanie jednosmerného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279829

Dátum: 15.07.1992

Autori: König Viktor, Šebesta František, Knaisl Miloslav, Sobotka Ladislav

MPK: H01H 9/30

Značky: bezoblúkové, prúdu, vypinač, vypínanie, jednosmerného

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý kontakt (2) je do vypnutej polohy priamo poháňaný odpaľovacím kotúčom (5) a na obmedzenie účinku prúdu je aplikovaný elektronický obvod tvorený obmedzovacím kondenzátorom (20), spínacím tyristorom (18), kondenzátorom (15), diódou (21) a meracím členom (22) prúdu. V tomto obvode dôjde k prechodovému deju, ktorý počas rádovo jednotiek milisekúnd zaistí v spojení s rýchlou mechanikou vypnutie poruchového prúdu.

Zapojenie riadenia jednosmerného motora pre orientáciu kruhovej dosky na orientačnú hranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269032

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skokánek Peter

MPK: H02K 23/66

Značky: riadenia, motora, hranu, orientáciu, orientačnú, jednosmerného, dosky, zapojenie, kruhovej

Text:

...na jednosmerný motor.zapojenia riadenia jednosmerného motora aa docieli jednoduchým riešením zabezpečiť presné zoricntovanie kruhovej dosky na orientačnú hranu o použití bežne známych enímao čov a dvojhodnotovým výstupnýw signálom.Na pripojenom výkrese je prikladne znázornená blokova schéma zapojenia riadenia jednosmerného motora pre orientáciu kruhovej dosky na orientačnú hranu.Na pripojenom výkrese je prikladne znázornená bloková schéma...

Zapojení jednosměrného elektronického elektroměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268206

Dátum: 14.03.1990

Autori: Opatrný Petr, Hoffmann Ján

MPK: G01R 11/50, G01R 21/06, G01R 11/34...

Značky: jednosmerného, zapojení, elektronického, elektroměru

Text:

...g ze spotřebiče je na obr. 1 přivedeno na vstup prvního zesilovače g. Zesílené napětí uz z výstupu prvního zesilovače g je přivedeno na neinvertující vstup komparétoru 2,na jehož~lnvertující vstup je přivedeno pilovité napětí u, z generétoru 1. Proud 3 protékající spotřebičem vytváří na bočníku g napětí uB, kterě 3 e druhým zesilovačem 5 zesíleno na napětí u . Napětím u je amplitudově moduloväío výstupní napětí u komparátoru 1....

Zapojenie nadprúdovou ochrany stabilizátora jednosmerného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 267773

Dátum: 12.02.1990

MPK: H02H 7/20

Značky: ochrany, stabilizátora, zapojenie, nadprúdovou, napätia, jednosmerného

Text:

...výstupu 12 stebilizàtora 1 § jednosmerného napätia, tak nadprúdova nehrana má charakter s konltantnýn obpedzanin výatupnbhp prúdu podĺa obr. 2 b/ tj. po hranicu limitacie sa stabilizátor chová ako zdroj napätia a pri obnedzeni za hranicou limitbcie ako zdroj prúdu. Na obr. 2 znamena symbol u-napätie a 1-prúd.V skutočnom zapojeni na obr. 3 je použitá nadprúdova ochrana v spojite regulovanon zdroji 15 kladného jednosmerného napätia s využitím...

Zapojenie rozhrania pre vyhodnocovanie polarity jednosmerného napätia pomocou mikropočítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 267373

Dátum: 12.02.1990

Autori: Merva Ladislav, Merva Miroslav

MPK: G01R 19/14

Značky: zapojenie, mikropočítača, polarity, pomocou, rozhrania, napätia, jednosmerného, vyhodnocovanie

Text:

...Výstup napäťového deliča zloženého z prvého pevného rezistora l a druhého pevného rezistora 2 je pripojený na invertujúci vstup napäťového komparačného prevodníka 5 na úroveň TľL a výstup napäťového deliča zloženého z tretieho pevného rezistora 3 a prvého nastaviteľného rezistora 4 je pripojený na neinvertujúci vstup komparačného napäťového prevodníka 5. Vstupy oboch napäťotych deličov sú pripojené na póly meraného zdroja jed CS 267...

Riadiaci a rozbehový obvod jednosmerného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258645

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jurnečka Alexander, Buchcár Anton, Janech Michal, Fígel Rudolf

MPK: H02P 1/04

Značky: rozbehový, motora, jednosmerného, riadiaci, obvod

Text:

...s výstupom n-těho nastavo 4vacieho člena 9. Na blokovací vstup oneskorovacieho obvodu 3 je pripojený blokovací výstup prvého ovládacieho člena 1,blokovací výstup druhého ovládacieho člena H, až blokovací výstup n-tého ovládacieho člena 1 i. Výstup oneskorovacieho obvodu 3 je spojený so vstupom riadiaceho generätora 4, ktoreho výstup je spojený so vstupom impulzového meniče. 5. Výstup impulzového meniča 5 je spojený s elektromotorom ii.Zopnutim...

Zapojenie šírkovo impulzného regulátora otáčok jednosmerného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243796

Dátum: 15.01.1988

Autori: Meninger Milan, Ondoej Ladislav, Tesaoík František

MPK: H02P 5/06

Značky: zapojenie, motora, jednosmerného, impulzného, regulátora, otáčok, šírkovo

Text:

...výstupy A, B, C, D sú pripojené na prvé vstupyA 1, A 2 A 3, A 4 štvorbitového binárneho su mátora 3. Druhé vstupy B 1, B 2, B 3, B 4 štvorbitového binárneho sumátora 3 sú pripojené na výstup štvorbitovej informácie o požadovanej rýchlosti. Vstup Co je spojený s úrovňou log 1 obvodu a výstup C 4 je paralelne pripojený na prvý vstup 5 prvého dvojvstupového hradla 4 a na prvý vstup 9 druhého dvojvstupového hradla 6. Druhý vstup 6 prvého...

Zapojenie pre impulzné napájanie jednosmerného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246042

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tvarožek Vladimar

MPK: H02P 1/18, H03K 3/42

Značky: jednosmerného, zapojenie, motora, impulzné, napájanie

Text:

...póiom zdroja Medzi bazu aemitor tretieho tranzistora 3 je pripojený tretí »odpor 13. Kolektor prvého tranzistora 1 .spolu s kolekt-orom tretieho t-nanzistorua 3 je spojený s prvou svorkou 18 motora 17 a Kolektor štvrtého tranzistora 4 je spojený s kla-dným polom zdroja. Úplne zhodne je zapojená aj druhá vetva zapojenia pre irnpulzné .napájanie jednosmerného motora.Kolektor druhého optoelektronického spojovacieho člena 10 je cez prechod báza-...

Zapojenie impulzného zdroja jednosmerného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252863

Dátum: 15.10.1987

Autor: Podstanický Igor

MPK: H02M 3/07

Značky: zdroja, zapojenie, napätia, jednosmerného, impulzného

Text:

...napätia pracuje v priep-usrtnuom re~ žitme. Na rozdiel od nepriepiwsnané-ho trains 4formáttonja v ňom môžeme použit feritové jadro bez vzduohovej medzery, čím dosiahneme lepšiu magjnetiokú väzbu medzi jednotlivými vinuetiami transioriuátoreą čo se prejaví lepšou etebililbou inepriaim.o~ srerbilizowaznývch hladín napätia V jporiovinaani s Koeprieprwstünýim travnsformátooironi potrebuje tereirisforrnátor v popiseniom zdroji pri rovnakom...

Zapojenie na stabilizáciu výstupného napätia riadeného zváracieho jednosmerného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 233208

Dátum: 17.04.1987

Autor: Pykal Miloš

MPK: B23K 9/06

Značky: stabilizáciu, jednosmerného, riadeného, výstupného, zapojenie, napätia, zváracieho, zdroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa zapojenia na stabilizáciu výstupného napätia riadeného zváracieho zdroja. Podľa vynálezu zapojenie je opatrené spätnoväzobným zdrojom pripojeným na svorky zváracieho transformátora a pozostávajúcim z malovýkonových tyristorov. Napätie spätnoväzobného zdroja sa stabilizuje regulátorom cez impulzné transformátorčeky. Sekundárne vinutia impulzných transformátorčekov sú rozdelené na dve galvanicky...

Spôsob elektronického merania úhlovej rýchlosti kotvy elektrického jednosmerného motora a zariadenie pre prevedenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233207

Dátum: 17.04.1987

Autor: Vasiliak Ján

MPK: G01P 3/22

Značky: jednosmerného, rychlostí, elektronického, merania, motora, tohto, spôsob, elektrického, kotvy, zariadenie, spôsobu, uhlovej, prevedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektronického merania uhlovej rýchlosti kotvy elektrického jednosmerného motora a zariadenie pre meranie uhlovej rýchlosti kotvy elektrického jednosmerného motora s možnosťou použitia v regulovaných elektrických pohonoch využíva závislosť zvlnenia napájacieho prúdu spôsobeného komutáciou cievok kotvy motora na okamžitej uhlovej rýchlosti kotvy. V napájacom obvode kotvy motora je zapojený prevodník prúdu na napätie a oddeľovač...

Zdroj jednosmerného napätia pre štartovanie impulzne regulovaných zdrojov napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249878

Dátum: 15.04.1987

Autor: Podstanický Igor

MPK: H02J 1/04

Značky: zdroj, impulzné, regulovaných, napätí, napätia, zdrojov, jednosmerného, štartovanie

Text:

...prvky. Popísaný štartovací zdroj je .možné zapojit V impulz.ne regulovanom zdroji napätia tak, že po uskutočnení štartu .prestane pracovať .a napätie pre napájanie riadiacich o.bvodov si vyrába sám impuizne regulovaný zdrojPríklad zdroja jednosmerného napätia vhodného .pre štartovanie impulzne-regulovaných zdroj-ov napätí s galvnanicky odizolovaným výstupom je na pripojenom výkrese,ktorý znázorňuje soíhému zapojenia.Ku kladnému polu 2...

Zapojenie na elektrickú ochranu kontaktu, zapojeného v obvode jednosmerného prúdu na spínanie a rozpínanie spotrebiča indukčného charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248138

Dátum: 15.01.1987

Autori: Havaš Ľubomír, Ploskoň Štefan, Šuhajda Stanislav

MPK: H01H 9/54

Značky: spotrebiča, indukčného, spínanie, obvode, zapojenie, prúdu, elektrickú, jednosmerného, zapojeného, rozpínanie, charakteru, kontaktů, ochranu

Text:

...pirúclovélto snímača 2, kitoréihio Ivýstup je -cez chránený kontakt 5 a záťaž 1 iundunkčmehio .chvarnaíkzteriu, ktorá môže byt napr. jednosmerný oremenový elektromag 4 v) xnet, spojený s dlouhou Vstupuou. .svonrkou 7. Raireltelne k pirúduovélmm snizmaiču 2 je pripiojeinxá budiaca Cievka 3 elekrtoomjaxgttetic-kéłro Spĺlľlñčla, ktorého kontakt 4 je pripovjený pąananlelnnze k onrámjenemo kontaktu 5. Prvá vsitupena svorka i a druha vstuprrtá...

Zapojenie na prepínanie jednotlivých sekcií jednosmerného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 220934

Dátum: 15.03.1986

Autor: Karev Anatolij

Značky: zapojenie, zdroja, jednotlivých, jednosmerného, prepínanie, sekcií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky z oblasti prepínania sekcií napájacieho zdroja napätia, resp prúdu. Jednotlivé rovnaké sekcie zdroja pre jeho lepšie využitie, alebo pre zmenu výstupného napätia a prúdu sa zapojujú do série, paralelne, alebo sérioparalelne. Cieľom vynálezu je zmenšiť počet stykačov potrebných pre prepínanie sekcií. Obecne pre n-sekcií napájacieho zdroja dá sa usporiadať schéma s n-1 stykačmi a 2(n-1) diódami. Vynález môže najsť...

Zapojenie na reverzáciu chodu jednosmerného elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 219680

Dátum: 01.12.1985

Autori: Jikel Igor, Rényi Marián, Petr Jaroslav

Značky: elektromotora, chodu, jednosmerného, zapojenie, reverzáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na reverzáciu chodu jednosmerného elektromotora vyznačujúce sa tým, že jednosmerný elektromotor (M) je pripojený cez triak (T) na zdroj (UN) striedavého napätia, zdroj (UP) programovacieho napätia je pripojený cez hradlovací odpor (RH) na vývod (9) integrovaného obvodu (MAA 436), pričom riadiaca elektróda triaku (T) je pripojená na vývod (3) integrovaného obvodu (MAA 436) cez ochranný odpor (RO).