Patenty so značkou «jedné»

Zařízení pro odebírání pouze jedné tabule, zejména skleněné, ze stohu tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260537

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sedlák František

MPK: B65G 49/06, B65G 59/04

Značky: stohu, tabulí, zejména, pouze, skleněné, jedné, odebírání, tabule, zařízení

Text:

...tom, že odebíraoí zařízení nemůže odebrat více jak jednu tabuli. Tím se podstatné omezí ztráty na tabulich, způsobené přilnutim jedné i více dalších tabuli k tabuli odebíraně a jejich následné odpadnutí během překládajícího cyklu. odpadá rovněž nebezpečí urazu pracovníků na sousedních pracovištích a rovněž odpadá přítomnost pracovnika dohlížejicího na odběr tabulí. odebírací zařízení podle vynálezu lze použít pro odebírání tabuli v libovolné...

Ocelový zásobník sestavený z nejméně jedné vertikálně uspořádané sekce pro lázně roztaveného hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270677

Dátum: 12.07.1990

Autori: Staněk Milan, Peřina Petr, Váňa Petr

MPK: C23G 3/00

Značky: ocelový, roztaveného, nejméně, hydroxidů, jedné, sestavený, vertikálně, zásobník, uspořádaně, sekce, alkalického, lázně

Text:

...otvory lg pro topné tyče ll a kontrolní otvor gg pro vložení ponorného čerpadla a dalšího technického vybavení.Svařenci jednotlivých sekcí Á nebo 1 nich sestavený ocelový zásobník l je povrchově zaizolován izolační vrstvou li. Ochranný kryt má izolační vložku li.Ocelový zásobník pro 1,5 n 3 tsveníny je sloąen z jedné sekce, kterou tvoří svařenec dvou článků trubek, vzájemmě hydyalicky spojených. Články trubek jsou na vnější straně spojeny...

Opěra pro uložení jedné trubky ve druhé trubce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270589

Dátum: 12.07.1990

Autori: Chlopkin Anatolij, Lapšin Anatolij, Busachin Igor, Trusov Ivan Andrejevič

MPK: F16L 3/02, F16L 7/00

Značky: trubce, opěra, druhé, jedné, trubky, uložení

Text:

...zařízení vnitřní trubky ve vnější trubce má tvar radiálně a eymetricky uapořádaných opärnych evorníků. umietěnych na jedná etraně střední rovíny přímych eloupků, na nichž je v rovinê opěrnych svorníků umíetěn etnvěcí prvek, o na druhá etrene roviny operných everníků je umíetěn nopínecí prvek.Dále je popeen příkled konkrátního provedení podle připojenáho výkrceu, no nichž představuje obr. l eoheme opery pro umíetění trubky v trubce, obr. 2...

Zařízení pro regulaci polohy objektu uloženého alespoň na jedné pneumatické pružině

Načítavanie...

Číslo patentu: 269500

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pešík Lubomír, Krejčík Oldřich

MPK: F16M 7/00

Značky: alespoň, polohy, zařízení, regulaci, uloženého, objektu, pružině, pneumatické, jedné

Text:

...na dvou pryžových pružinách 3, kdežto na druhé straně na jediné pneumatické pružině i (obr. 1). Ke zdroji 5 stlačeného vzduchu jevpneumatická pružina 4 připojena přes regulátor g polohy. Requlátor 6 má čidlo 7, na jehož konci je na táh 1 e 9 zátěž L 9, vytvořena zde závažím 1 l, které má podobu U-profilu spočívajícího na podloží l.Ve druhém uspořádání je opět část objektu 1 spočivající na podlaží na pneumatické pružíně i, která je přes...

Sdružovací zařízení pro provoz lichého počtu vysílačů do jedné antény

Načítavanie...

Číslo patentu: 268424

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jindra Zdeněk

MPK: H04B 3/00

Značky: sdružovací, provoz, lichého, antény, jedné, počtu, zařízení, vysílačů

Text:

...zařízení podle vynálezu pro provoz pěti krátkovlnných vysílačů do jedné antény.První vysílač 1 je připojen k druhé vstupní svorce 1 druhého sdružovače 2, k jehož výstupní svorce 1 ztrátového výkonu je přípojen druhý absorber łł. Druhý vysílač lg je připojen k druhé vstupní svorce 1 prvního sdružovače łg, k jehož výstupní svorce 1 ztrátového výkonu je připojen první absorber lg. Třetí vysílač łg je připojen k první vstupní svorce g...

Zařízení pro přesné odměřování délky v jedné ose

Načítavanie...

Číslo patentu: 266076

Dátum: 14.11.1989

Autor: Král Václav

MPK: G01B 7/00

Značky: jedné, přesné, odměřování, zařízení, délky

Text:

...dlouhodobá přes nnsl měření až 1,0 pm na mňřenćm rozsahu 4 mm a krátkodobá přesnost měření až 0,5 m navynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro přesnéPrvní výstup generátoru ł pravoúhlých pulsü je spojen přes první budicí výkonový stupeň 3 s prvním vstupem měřicí indukční sondy 5. Druhý výstup generátoru Ä pravoúhlých pulsú je spojen jednak přes druhý budící výkonový stupeň Q s druhým vstupem měřicí...

Zařízení pro automatické určení polohy laserového svazku v jedné souřadnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 265149

Dátum: 13.10.1989

Autori: Znamenáček Milan, Vach Karel

MPK: H01S 3/101, G02B 26/08

Značky: automatické, zařízení, svazků, laserového, polohy, souřadnici, určení, jedné

Text:

...l o tom, že detektor 3 polohy laserového paprsku se nachází v nulovém vztažném bodě. Snímač 3 koncové polohy detektoru informuje mikroprocesor ł signálem na jeho druhém vstupu gg o tom, že detektor 3 polohy laserového paprsku dosáhl koncového bodu svého měřicího rozsahu. Detektor 1 polohy laserového paprsku detekuje dopad laserového záření. Tento detektor 5 polohy laserového paprsku se mechanicky pohybuje po měřicí trase pomocí...

Způsob zhotovování knoflíkové dírky s odstřiženým koncem alespoň jedné niti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261976

Dátum: 10.02.1989

Autori: Prudil František, Strya Josef

MPK: D05B 3/06

Značky: knoflíkové, koncem, způsob, dírky, odstřiženým, provádění, alespoň, jedné, zhotovování, zařízení, způsobu

Text:

...klínovou závorkou.Přesonvací páka 33 je svým prvním ramenem 44 uložená výkyvne na čepu 45 upevněném v neznázorneném otvoru nálitku 46. Druhé rameno 47 přesouvací páky 33 usepořádané V podstatě kolmo k jejímu prvnímu ramenu 44 přibližně V jedné polovici délky tohoto .prvního ramena 44, obsahuje opernou plochu 47 a, jejíž funkce bude popsána později. 0 první rameno 44 přesouvací páky 33 je opřen první konec tlačné pružiny 48,jejíž druhý konec...

Osnovní pletenina nebo proplet, sestávající z nejméně jedné soustavy skaných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260743

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dánielová Jiřina, Sokol Václav, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/00

Značky: jedné, soustavy, osnovní, skaných, sestávající, nití, proplet, pletenina, nejméně

Text:

...snížení prostojů a vyšší obsluhovost. Dále také komfort a príjemný pocit při nošení .výrobků z pletevnin podle vynálezu.Bližší vysvětlení -podstaty řešení je pnatrné z priložených nářzrtü, které znázorňují na obr. 1, Jiazbu jednolícní osnovní pleteniny,zhotovené zo tří soustav skaných. nití s jádrovoo(ibjemující složkou, na obr. 2 vazbu odlišného provedení jednolicní osno-vní -pleteniny v kombinaci jedné sonstavy hladkých nití se dvěma...

Zapojení alespoň jedné společně použitelné automatické volací jednotky pro více linek k přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260048

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kovács Imre, Kovács Oszkár, Budai Zoltán, Barta Pál

MPK: H04Q 5/00

Značky: linek, jednotky, přenosu, více, automatické, jedné, použitelné, alespoň, zapojení, volací, společné

Text:

...více podob ných apoąů pro přenos dat, musí se výěeruvedený spínací ípochod při každém připojení linky opakovat, to znamenáže linka se musí zmnohonásobit. U těchto spojení je třeba pro n-iinek nautomatických volacíoh jednotek. Přiřazení zařízení k přenosu dat pracujících v jednotlivých linkách k automatickým volacím jednotkám vytváří stále spojení,zatímco spojení linek mezi sebou je nezávislé.e Každá linka může být ve třech provozních...

Zapojení pro časově řízené přidělení jedné výstupní periferie jednomu procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259666

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zít Luboš

MPK: H03K 17/28

Značky: přidělení, procesoru, zapojení, výstupní, časově, periferie, jednomu, řízené, jedné

Text:

...po předem stanovenou dobu, závislou na organizaci práce na obou pracoviětích. Zsžádá-li během přidělení výstupníc 3 perífsric jednomu procesoru o její přídělení í procesor druhý. je jeho žádost blokováns nenaplněním čítsče a v určítám čssovém odstupu po skončoní práce prvního procesoru, daném dobou naplnění čítsčc, je žádost druhého procesoru přijato,to znamená, že nsplnění čítače umožní přoklopít JK klopnýobvod do stavu příděludícího...

Způsob přípravy kondenzovaného fosforečnanu vápenatého s molárním poměrem P205-CaO rovným jedné

Načítavanie...

Číslo patentu: 257739

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: p205-cao, poměrem, rovným, způsob, fosforečnanu, kondenzovaného, jedné, přípravy, vápenatého, molárním

Text:

...V prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzivodní páry, a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů.Spodní nutná hranice teploty kalcinace (300 OC) je dána teplotou pozvolného vznikuprvních částeček produktu. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace (900 OC) souvisís termickou stabilitou kondenzovaného fosfdrečnanu vápenatého, který při této teplotě nekongruentnč taje. Výhodná teplota kalcinace v rozmezí 375 až 600 OC je dána tím,...

Zařízení pro brzdění odvíjené příze při odvíjení z nejměně jedné přízové cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241111

Dátum: 15.12.1987

Autor: Faneovie Karol

MPK: B65H 59/12, B65H 59/06

Značky: odvíjené, přízové, zařízení, odvíjení, příze, cívky, nejméně, jedné, brzdění

Text:

...místu.Tento úkol je vyřešen pomocí hřebenovitého brzdicího prstence nasazeného na souosé těleso a opatřeného soustavou lamel nebo zubů, směřujících směrem dovnitř a šikmo nahoru ve směru oběhu příze, z nichž se nejméně dvě lamely ve směru povrchových přímek překrývají a přes které jsou vedeny příze, odtahované z různých cívek.Podle konkrétního výhodného provedení vynálezu je zařízení opatřeno nasazavaclm tělesea kuželového tvaru pro...

Přístroj pro vrtání otvorů v jedné přímce více vřeteny současně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243062

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ivaneák Alojz

MPK: B23B 47/30

Značky: vřeteny, přímce, prístroj, jedné, vrtání, otvorů, současné, více

Text:

...jednoúčelových vyvrtávacích strojich.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na Výkresech, kde na obr. 1 je částečný nárysný řez přístnoje pro vrtání souosýoh otvorů více vřeteny s plynule měnitelnou polohou na požadlovanou rozteč vrtaných otvorů a na obr. 2 je bokorys téhož přístroje.Přístroj pro vrtání otvorů umistěných V jediné přímce Více vřeteny současně do .rozměrových rotačních i nerotačniclh sou-částí,je přídavným zařízením...

Způsob měření časové změny intenzity toku alepoň jedné složky tekutých produktů tavby ve vysoké peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244601

Dátum: 14.10.1987

Autori: Dzierža Emil, Koudelka Karel, Ševeík Arnošt, Pavlíeek Karel, Petril Lo Richard John

MPK: G01N 3/60, C21B 7/00

Značky: alepoň, tavby, produktů, způsob, časově, intenzity, měření, vysoké, složky, změny, jedné, tekutých

Text:

...zvyäovdní výtokovó rychlosti. V rodinám průběhu jsou oba procesy na sebe euperponovizw.llechnnismus erose odpichového kandlu popisujeme kinetikou nultáho řádu, na. napříklld ndolodujtci rovnicí pro okułity průml odpibłlováho kanálu Qkterou lze integrevat s výsledkom n Do 2 k z (3)kde D, je počítačmi průměr odpicbovóho kanálu a k je rychlostni konstuntn oroze konílu,tedy kvantitetivní charakteristika erosivndornosti ucpívkováho materiálu....

Zařízení pro odtrhování alespoň jedné tyčinky ze souvislého pásma ve stroji na výrobu kuřáckých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239931

Dátum: 15.05.1987

Autor: Podzimek Oldoich

MPK: A24C 5/14

Značky: alespoň, pásma, odtrhování, stroji, výrobu, výrobků, kuřáckých, jedné, zařízení, tyčinky, souvislého

Text:

...podle obr. 1 a 2, na obr. 4.,5, 6, 7 - schámata čtyř pracovních studíí ústrojí podle obr. 3, na obr. 8 - schéma elektrického obvodu pro ovládání zařízení podle vynálezu.Na obr. 1 a 2 je odtrhovací zařízení 1 znúaorněno společně a částmi etroje na výrobu cigaret. Je znázorněn podávaci páaový dopravní) 1, pohybující ee horizontálne podal vertià kální stěny g, tvoříoí část skříně neznizorněnáho stroje na výrobu cigar-et. Tento podivací pásový...

Zařízení pro spojení alespoň jedné trubky s trubkovnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250232

Dátum: 15.04.1987

Autor: Villeval Denis

MPK: B21D 39/06

Značky: trubkovnicí, alespoň, spojení, zařízení, trubky, jedné

Text:

...a nákružků 21 těsnícího prvku 17 odpovídají V příslušné rovině různým trubkám 11 obr. 2.Trubka 11, odpovídající dvojici tvořené nákružkem 19 trubkovníce 15 a nákružkem 21 těsnlcího prvku 17 - obr. 7, je navlečena svým odpovídajícím koncom do nákružku 21 těsnicího prvku 17, který je sám nasazen do nakružku 19 trubkovnice 16.Trilbkovnice 11 je s výhodou deformována tak, že má alespoň jedno rozšíření 22 v sousedství nákružku 19 trubkovníce 16...

Ultravysokofrekvenční snímač pro měření procentního obsahu jedné ze složek směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244534

Dátum: 16.02.1987

Autori: Imrýšek Jan, Barvínek František

MPK: G01N 23/22

Značky: měření, obsahu, směsi, procentního, složek, snímač, jedné, ultravysokofrekvenční

Text:

...nanepnrensuux aqeen 2 nonaa HI 0 qacrnuno nornomaerca, qacwnqao owpamaercn, uacrnqao npoxonnr R cornacoaauuoñ aarpysKB 9. Orpaxeaaaa nonna HID qepea nnannuü nonnononnuü nepexon 8 nosnpamaerca oóparno B onaomononuü Bonaonon, nne nornomaercs. Haupumep c nouomsn Qeppnwonoro nearunn (ae noxaaan).Ma-sa paannqua anexwpomaranmnux xapaxrepncrnx aTa nonnoñ M mamepaemoü cmeceñ, Haxonamnxca B namepzreasnu aqeñxax 2, B MGOTG pacuonomenna nocnenamx...

Zařízení na elektrické měření koncentrace jedné složky ve směsi látek při rektifikaci chemicky příbuzných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232682

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kábrt Jiří

MPK: G01N 7/00

Značky: koncentrace, kapalin, zařízení, složky, jedné, elektrické, látek, směsi, rektifikací, příbuzných, chemicky, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na elektrické měření koncentrace jedné složky ve směsi látek při rektifikaci chemicky příbuzných kapalin. Tohoto vynálezu je možno s výhodou použít při destilacích na rektifikačních kolonách. Podstatou zařízení, které sestává ze snímače tlaku, převodníku tlaku, snímače teploty, převodníku teploty, obvodu pro nastavení výpočtových konstant, jednoúčelového počítače a ukazatele výsledku měření je, že snímač tlaku je přes...

Zapojení zdroje pomocného signálu pro kontrolu činnosti přijímače i vysílače jedné stanice duplexního mikrovlnného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231934

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vodička Ivan, Mikolášková Marie

MPK: H03C 1/00

Značky: kontrolu, spoje, prijímače, duplexního, zapojení, stanice, jedné, vysílače, signálu, pomocného, činnosti, zdroje, mikrovlnného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje pomocného signálu pro kontrolu činnosti přijímače a vysílače jedné stanice duplexního mikrovlnného spoje. Zdroj sestává z mikrovlnného amplitudového modulátoru s PIN diodou, přesazovacího oscilátoru a směrového odbočného členu. Nízkofrekvenční vstup mikrovlnného amplitudového modulátoru je připojen k výstupu přesazovacího oscilátoru a společný vysokofrekvenční vstup a výstup modulovaného signálu mikrovlnného amplitudového...

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v jedné rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230134

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hetner Stanislav, Rychtrmoc Josef, Spinka Josef

MPK: B23K 37/04

Značky: svařovací, kruhové, polohovadlo, rovině, polohování, jedné, svařenců

Zhrnutie / Anotácia:

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v jedné rovině, zvláště vhodné pro dlouhé díly svařované na běžných svařovacích automatech vyznačené tím, že na základním stojanu (3) je uložen pracovní stůl (1) a mezi pracovním stolem (1) a základním stojanem (3) jsou vytvořeny alespoň tři páry na sebe kolmých podpěrných vedení (4), přičemž k pracovnímu stolu (1) je přikloubena ojnice (2), spojená s pohonným ústrojím (5).

Zařízení pro vedení těžních nádob na jedné rozponě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221415

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lecian Jaroslav, Hadrava Josef, Střižík Jiří, Sehnal Miroslav

Značky: zařízení, těžních, nádob, vedení, rozponě, jedné

Zhrnutie / Anotácia:

Pevné vedení těžních nádob na jedné rozponě, zvláště dlouhá svislá díla, ohrožená zvýšenými horskými tlaky. Podstatou vynálezu je, že průvodnice jsou orientovány proti čelním stranám těžních nádob (čelní vedení). V důsledku toho použité průvodnice mohou být dřevěné pravoúhelníkového průřezu, nebo kovové uzavřeného průřezu.

Zařízení pro zavádění nejméně jedné příze do vstřikovací trysky pneumatického tvarovacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221260

Dátum: 15.01.1986

Autori: Biot Bernard, Blanc Charles

Značky: jedné, vstřikovací, pneumatického, příze, zařízení, tvarovacího, trysky, nejméně, ústrojí, zavádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavádění nejméně jedné příze do vstřikovací trysky pneumatického tvarovacího ústrojí této příze. Vynález řeší úlohu vytvořit zařízení pro samočinné zavádění příze do pneumatického tvarovacího zařízení, aniž by docházelo ke vzniku značného množství odpadu. Tato úloha je podle vynálezu řešena tím, že zařízení je tvořeno soustavou uloženou přestavitelně před vstupem tvarovacího ústrojí (B) a obsahující tekutinové...

Způsob výroby kapalného dusíkatého hnojiva v jedné operaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 221081

Dátum: 15.01.1986

Autori: Žmolík Jiří, Zelenka Jaroslav, Kraft Jaroslav, Huc František, Vaněk Vlastimil, Peluněk Antonín

Značky: hnojiva, jedné, dusíkatého, způsob, výroby, operaci, kapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kapalného dusíkatého hnojiva v jedné operaci na bázi dusičnanu amonného s využitím tepla roztoku dusičnanu amonného a záporného rozpouštěcího tepla močoviny k dosažení výrobku o vhodné teplotě pro skladování a expedici.

Způsob převádění nitěnky z jedné řady nitěnek do protější řady nitěnek a tkací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222230

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kulczycki Karol, Darsie Burns

Značky: řady, jedné, způsobu, převádění, protější, tkací, způsob, nitěnek, provádění, stroj, tohoto, nitěnky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob převádění nitěnky z jedné řady nitěnek do protější řady nitěnek vetkacím stroji na výrobu trojosých tkanin, vyznačující se tím, že se přední nitěnky (A´´) převádějí do strany od předního konce (40a) první útkové řady (A) nitěnek k přilehlému zadnímu konci (45a) protilehlé útkové druhé řady (A´) nitěnek, přičemž se příslušné osnovní niti (S) vedené nitěnkami udržují ve stejné poloze.

Zařízení pro přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé

Načítavanie...

Číslo patentu: 226823

Dátum: 01.09.1985

Autori: Ondráček Jan, Fojtek Jiří, Vinš Martin

Značky: druhé, magnetického, pracovní, polohy, jedné, zařízení, dvoukomorového, přesouvání, separátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé podle A.O. 226 822 vyznačené tím, že separační komory (1a, 1b) jsou opatřeny ventilovou soustavou sestávající ze dvou ventilů (23a, 23b) pro axiální vstup rmutu, ze dvou ventilů (22a, 22b) pro axiální vstup vyplachovací vody a dvou ventilů (21a, 21b) pro axiální výstup vyplachovací vody, dále ze dvou ventilů (25a, 25b) pro radiální výstup vyčištěného...

Způsob přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226822

Dátum: 01.09.1985

Autori: Fojtek Jiří, Chrz Vladimír, Víšek Miroslav

Značky: dvoukomorového, přesouvání, magnetického, zařízení, separátoru, způsobu, druhé, tohoto, polohy, způsob, jedné, provádění, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé vyznačený tím, že přesouvání se děje působením výslednice tlakových sil, určené rozdílem tlaků v první a druhé separační komoře tak, že v první separační komoře (1a), nacházející se mimo prostor dutiny magnetické cívky(8) a která do tohoto prostoru je přesunována, působí tlak tekutiny vyšší, než je tlak tekutiny v druhé separační komoře (1b), nacházející...

Zařízení k vyšetření vzorků nadojeného mléka a prvních střiků alespoň z jedné čtvrti vemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 226000

Dátum: 01.07.1985

Autori: Benda Ivan Mudr, Novák Arthur, Kretschmer Felix

Značky: nadojeného, mléka, vzorků, vyšetření, prvních, čtvrti, střiků, jedné, zařízení, vemene, alespoň

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyšetření vzorků nadojeného mléka a prvních střiků alespoň z jedné čtvrti vemene, sestávající z konduktometrického čidla a teplotního čidla, která jsou napojena na porovnávací obvod a z něho popřípadě na zesilovací obvod a výstupy, vyznačené tím,že konduktometrické čidlo /2/ a tepelné čidlo /3/ jsou umístěna v měrné nádobce /l/ a jsou vedením /4/ pro snímání vodivosti a vedením /5/ pro snímání teploty napojena na měřicí obvod /6/ a...

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225398

Dátum: 30.06.1985

Autori: David Svatopluk, Hrubeš Pavel, Mojžíš Milan, Tůma Miloslav

Značky: tohoto, přípravy, způsobu, barevných, zařízení, provádění, pěnových, lázni, jedné, napěňovací, jednotky, různých, odstínech, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky, vyznačený tím, že se připraví celé potřebné množství slepé pěnové tiskací pasty nebo barvicí lázně o dané objemové hmotnosti, které se rozdělí do shodného počtu větví s požadovaným počtem barevných odstínů, načež se jednotlivé větve pěnové pasty nebo lázně obarví a po zhomogenizování nanáší.

Zapojení obvodu pro výběr a vyhodnocení napěťových přírůstků jedné polarity

Načítavanie...

Číslo patentu: 219017

Dátum: 15.06.1985

Autor: Němeček Zdeněk

Značky: zapojení, jedné, přírůstků, polarity, napěťových, obvodů, výběr, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

V řadě průmyslových aplikací je třeba vyhodnotit napěťové přírůstky jedné nebo druhé polarity. Vynález se týká zapojení takového obvodu, který tuto funkci plní. K první vstupní svorce 9 je přes rozpínací kontakt 2 připojena antiparalelní kombinace diod 3 a 4, která je přes kondenzátor 6 spojena s druhou vstupní svorkou 10 a přímo neinvertujícím vstupem 12 operačního zesilovače 1. Invertující vstup 13 je propojen s výstupem 14 a přes třetí diodu...

Způsob výroby sférických částic na bázi alespoň jedné farmakodynamicky indiferentní a/nebo účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218998

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lukáč Juraj, Koblas Karel, Pavlovská Eliška, Líkařová Eva, Sajvera Jiří

Značky: alespoň, výroby, farmakodynamicky, indiferentní, sférických, látky, účinné, jedné, způsob, bázi, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sférických částic na bázi alespoň jedné farmakodynamicky indiferentní a/nebo účinné látky, určených zejména pro perorální aplikaci, vyznačující se tím, že se za stálého pohybu nejprve přidává alespoň k jedné farmakodynamicky indiferentní a/nebo účinné látce, o velikosti částic 0,3 až 1,5 mm, alespoň jedna fyziologicky neškodná minerální a/nebo organická kluzná látka a/nebo její roztok a/nebo její disperze, v množství 0,1 až 3 %...

Posuvné okno s okenními tabulemi v jedné rovině, zejména pro řidičská stanoviště kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221649

Dátum: 15.05.1985

Autori: Hübscher Rudolf, Karola Petr

Značky: jedné, okenními, řidičská, zejména, vozidel, kolejových, posuvné, stanovište, rovině, tabulemi

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné okno s okenními tabulemi v jedné rovině, zejména pro řidičská stanoviště kolejových vozidel. Posuvná tabule je v přední části opatřena svislým hřídelem s dolním ramenem a ovládacím madlem, přičemž na dolním rameni jsou na čepu otočně upevněny nosné kladky, které pojíždějí ve dvojité kolejnici a na horním rameni je otočně upevněna horní vodicí kladka, pojíždějící v horní vodicí drážce. Za zadní hranou posuvné tabule jsou umístěny zadní...

Zapojení pro současné připojení dvou různých typů magnetických diskových pamětí k jedné řídicí elektronice záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217530

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kubín Pavel, Loutocký Dušan, Sladký Milan, Kvasilová Helena

Značky: různých, současné, elektronice, řídící, typů, záznamu, připojení, diskových, magnetických, zapojení, pamětí, jedné

Zhrnutie / Anotácia:

Týká se oboru elektronických číslicových počítačů, vnější paměti, řídicí jednotky magnetických diskových pamětí. Vynález se týká obvodů, které tím, že jsou přidány k řídicí elektronice záznamu, umožňují připojit k této řídicí elektronice záznamu dva typy diskových pamětí lišících se některými funkcemi, například zpracování signálu servostopy, některé ovládací sekvence styku. Součástí přihlášky vynálezu je jeden výkres, na němž je schematicky...