Patenty so značkou «jalového»

Zapojení pro regulaci jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267031

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/178

Značky: zapojení, jalového, regulaci, stroje, výkonu, synchronního

Text:

...schématem na příloženém výkresu.zapojení pro regulací jalového výkonu synchronního stroje sestava z regulačního ob~ vodu l jalového výkonu, jehož prvý vstup łLł pro omezení jaloveho výkonu índuktivního chsrakterp regulačního obvodu l jalového výkonu je připojen na výstup QLL omezovače Q napětí a druhý vstup łàg pro omezení jalového výkonu induktívního charakteru regulačního obvodu A jalového výkonu je přípojen na prvý výstup làł omezovsče...

Zařízení pro vyhodnocení jalového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263751

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: G01R 19/15, G01R 21/06

Značky: proudu, zařízení, synchronního, jalového, stroje, vyhodnocení

Text:

...zařízení sestává z prvního MOS spínače łá, jehož vstup je připojen jednakna anodu první diody lg, jendak přes třetí odpor ll na první výstup 33 měřicího tranfosmátoru 3 proudu první fáze synchronního stroje a dále přes první odpor g, jenž je připojen na katodu první diody 3 a na nulový potenciál, zatímco výstup M 05 spínače gg je spojen s prvním vatupem §ł součtového a zesilovacího členu g s Eiltrem. Druhý výstup 2 4 měřicího transformá...

Zařízení pro měření činného a jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259173

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/06, G01R 21/06

Značky: zařízení, měření, stroje, synchronního, jalového, výkonu, činného

Text:

...výstupníe mi signály, çož umožňuje zvýšit parametry reguláce buzení syns chronních strojů.Zařízanípro měření činného e jalového výkonu ejnchronníhoL stroje znázorňuje přiložený obrázek.Á - Zařízení podle vynálezu sestává z prvního třífázového diskriminátoru a riítrug, jehož první vstup à je připojen jednak k prvnímu vstupu lgůl druhého třífázového diskriminátoru a filtru lg, jednak na Jeden konec prvního odporu 5, jehož druhý konec je spojen s...

Zapojenie na kompenzáciu jalového výkonu polovodičového usmerňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 246307

Dátum: 15.12.1987

Autori: Klein Manfred, Hennig Kurt, Nuspl Matthias

MPK: B23K 9/10

Značky: výkonu, usmerňovača, polovodičového, jalového, zapojenie, kompenzáciu

Text:

...vynálezu.Porlovodličový usmerňovač pozostáva. zo zváracieho trarnsřormátoraa 1, u kltorého v-ýstupně vinutia je zapojené do prvej hviezdy 2 a druhej hviezdy 3. 0 uzol prvej hviezdy 2 je zapojený prvý vstup V 1 .a »o uzol druhej hviezdy 3 je zapojený druhý vstup V 2 vinutia 5 meydzifázového transíormátoír-a 4. Na každú fázu obidvoch hviezd 2, 3 je zapojený ano-don tyristor 6, pričom katódy týchto tyristorov 6 sú navzájom spojené a tvoria...

Zapojení pro regulaci jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241207

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bachmann Jioí, Helštýn Josef, Chlouba Stanislav

MPK: G05F 1/66, G05F 5/00

Značky: stroje, zapojení, výkonu, jalového, synchronního, regulaci

Text:

...jeden konec je napájen a druhý konec je spojen s nulovým potenciálem a jezdec je vyveden na výstup 11 obvodu 1 žádané hodnoty jalového výkonu. Porovnávací a integrační člen 2 obsahuje odpory 202, 203, 204, 205 potenciometr 215, kondenzátor 203, operační Zesilovač 201, výkonový zesilovač 207, stejnosměrný motorek 212, stejnosměrný techogenerátor 213, prevodovku 214. Prvý vstup 21 porovnávacího a integračního obvodu 2 je pripojen pres odpor...

Zapojení indikátoru jalového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240219

Dátum: 15.06.1987

Autori: Schäfer Harald, Rulewic Gerhard

MPK: G01R 19/06

Značky: proudu, jalového, indikátoru, zapojení

Text:

...komparatory 42,43 a rozsvěcují zbývající luminiscenční diody 63, 64 zobrazovací jednotky 6. Ve funkci synchrodetektoru 3 může být použito fázového diskriminátoru.Převoclník 5 kódu, tvořený čtyřmi hradly NAND, má výstup z prvního komparátoríi 41 připojen na první vstup druhého hradla 52, výstup z druhého komparátoru 42 při pojen na první vstup třetího hradla 53,.př«ľ-,čemž výstup z třetího komparátoru 43 je připojen na jediný vstup čtvrtého...

Regulátor jalového výkonu s třemi komparátory a logikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232662

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kohoutek Pavel, Vacík Jan

MPK: G05F 1/68

Značky: logikou, regulátor, jalového, třemi, výkonu, komparátory

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor jalového výkonu je určen pro stupňové spínání kompenzačních kondenzátorů. Sestává ze třech komparátorů a logiky, jejichž vzájemné propojení je takové, že na základě vstupních signálů proudu a napětí regulované soustavy a nastavených regulačních mezí dostáváme výstupní signály pro připojování nebo odpojování jednotlivých stupňů kompenzačních kondenzátorů tak, že výsledný jalový výkon regulované soustavy je regulátorem udržován mezi...

Zapojení pro programové připínání a vypínání stupňů kompenzačních článků jalového výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229773

Dátum: 01.05.1986

Autor: Syrový Miloslav

MPK: H02J 3/16, H02J 3/12

Značky: připínání, zapojení, programové, jalového, výkonu, kompenzačních, vypínání, článků, stupňů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky- napájení el. energií a řeší problém připínání a vypínání kompenzačních článků jalového výkonu spočívající v používání polovodičových spínačů pro každý stupeň kompenzačního článku každé fáze. Vyřešení problému spočívá v použití jediného spínače pro všechny stupně v součinnosti se stykači ve funkci odpojovačů, řízených procesorem ovládaným komparátorem nastaveného a skutečného jalového proudu....

Zapojení elektronického bezkontaktního regulátoru jalového výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219474

Dátum: 15.08.1985

Autor: Frýdek Karel

Značky: regulátoru, bezkontaktního, zapojení, elektronického, jalového, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úsporu elektrické energie pomocí kompenzace jalového výkonu elektronickým řízením jalového výkonu, kde se pomocí elektrických prvků rozlišuje z daných veličin proudu a napětí velikost jalového výkonu, tato velikost je elektronicky zpracována a vyhodnocena. Podle velikosti jalového výkonu jsou spínány příslušné výkonové bezkontaktní prvky, které připojují jednotlivé kondenzátorové baterie. Regulátoru podle vynálezu může být použito...

Zapojenie rezonančného striedača s komutáciou jalového prúdu indukčne viazanými cievkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218622

Dátum: 01.06.1985

Autori: Dobrucký Branislav, Hrabovcová Valéria

Značky: cievkami, prúdu, striedača, jalového, indukčne, komutáciou, zapojenie, rezonančného, viazanými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne polovodičových striedačov. Vynález rieši problém komutácie jalového prúdu rezonančného striedača pomocou indukčne viazaných cievok. Podstatou vynálezu je zapojenie komutačných cievok s magneticky protismernou indukčnou väzbou, umožňujúce komutáciu jalového prúdu diódy na príslušný tyristor. Stupeň väzby určuje dobu výmeny prúdu diód a tyristorov, a tiež veľkosť výstupného napätia v ustálenom stave a...

Zapojení převodníku činného i jalového výkonu v trojfázové síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 225470

Dátum: 15.04.1985

Autor: Filouš Leopold

Značky: sítí, zapojení, jalového, trojfázové, výkonu, činného, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku činného i jalového výkonu v trojfázové síti využívajíci stejných obvodů amplitudově šířkové modulace vyznačené tím, že vstup (1201) invertoru (IN) je připojen přes spojené kontakty (56,55) přepínače funkce (P) na kladné napětí (+U) a prvním výstupem (1203) na první budící vstup (135,145,155) dvoupolohového spínače (S1,S2,S3), přičemž první vstupní svorka (1) pro fázové napětí (Ux) je připojena na vstup (101) prvního...

Zapojení k měření jalového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215598

Dátum: 15.04.1984

Autori: Malec Václav, Laňka Zdeněk Praha

Značky: proudu, měření, jalového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření jalového proudu a řeší problém fixní kompenzace elektrických strojů, přístrojů a zařízení. Zapojení pro měření jalového proudu vychází ze zapojení a jednou usměrňovací diodou a paralelně k sekundárnímu vinutí proudového transformátoru má zapojenu větev pomocné zátěže, tvořenou sériovým spojením pomocné usměrňovací diody polarizované opačně, než hlavní usměrňovací dioda a z odporem pomocné zátěže. Zapojení podle...