Patenty so značkou «jakosti»

Způsob nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266731

Dátum: 12.01.1990

Autori: Moskovenko Igor, Lasukova Ljudmila, Grebenkin Anatolij, Glagovskij Boris

MPK: G01N 29/04

Značky: způsob, výrobků, nedestruktivní, jakosti, kontroly, uhlíkatých

Text:

...Frekvence elektrického signáluse pote změří za účelem zjištění frekvence akustických kmitů v uhlíkatém výrobku a ve zkušebním vzorku a stanoví se rychlost šíření akustických kmitü ve zkušebním vzorku a ve s ním porovnáva 4 CS 266 731 B 1ném uhlíkatém výrobku, načež se zjistí tvarový součinitel uhlíkatých výrobků a stanoví se rychlost šíření akustických podélných kmitů v každém uhlíkatém výrobku. 2 dávky zkontrolovaných uhlíkatých výrobků...

Zařízení ke komplexnímu vyhodnocování jakosti výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262305

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brummel Michal, Landa Václav, Zeman Lubomír, Pavlíček Jindřich, Vašíček Alois, Neuhäusl Emil

MPK: G01N 33/44

Značky: komplexnímu, jakosti, zařízení, vyhodnocování, výstřiku

Text:

...získané hodnoty stavu výstřiku, tj. dvojlomu, rozměrů a odrazivosti světlana hodnoty, které byly naměřeny při izotermních podmínkách po dostatečně dlouhé době relaxace. Pomocí takto získaných hodnot lze provést vyhodnocení celkové kvality Výstřikůa navrhnout korekce technologických parametrů v případě její odchylky od předepsané úrovně. Konkrétní provádění způsobu komplexního vyhodnocení vlastního výstřiku z plastu podle vynálezu lze...

Způsob dynamického zkoušení jakosti připojení kontaktu k nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261463

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paukert Josef, Padrta Milan

MPK: G01N 29/00, G01N 19/04

Značky: nosiči, způsob, dynamického, kontaktů, jakosti, zkoušení, připojení

Text:

...při níž se spoj kontakt - nosič rozpadnul,je ve většině případů možno znovu vrátit do výrobního procesů. Kontrola novým způsobem zkoušení může odhalit i vady dvouvrstvých kontaktů, které byly sice dobře připojeny k nosiči,ale soudržnost obou vrstev byla nedostatočná.Dva příklady způsobu dynamického zkoušení podle vynálezu jsou schematicky znázonněny na přípojeném výkrese. Na obr. 1 je znázorněn příklad zkoušení sestavy nosiče s jedním...

Detonační zařízení pro nanášení povlaků a kontrolu jejich jakosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 258433

Dátum: 16.08.1988

Autori: Těmčenko Vladimir, Klimenko Valerij, Bjatěc Nikolej, Skadin Vasilij, Anosov Jurij

MPK: B05B 7/20

Značky: nanášení, kontrolu, jejich, detonační, jakosti, povlaků, zařízení

Text:

...noroxa H moTóawunx 10 Hanpasnenm B ony H Ty me cwopouy. Ona pacnonoxenu raxnu qőpasou, qro onrnqecxan bea owona 1 uuKa 10 nepecexaer reouerpuuecxym ocb ucroqHnxa 9 B HHOCKOCTH noxpurna H, a reouewpnqecxne ocn cwnona 1 H ucmouuąxa 9Ycwauonxa conepxnr Taxne npeoöpasoaarenb 11 cnrnanon-mowoawqnxa 10,3 neKTpouarunwuoe pane 12 H nepexnmqarenn 13, onuu Hs Henonuxnmx KOHTaKTOÉ Kbwoporo coeHHeH c nmxonou Hpeoöpaaonarenn 11, Ha nTopoä Henonnumnuü...

Zapojení kmitočtového závislého negativního odporu s vysokou hodnotou činitele jakosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257524

Dátum: 16.05.1988

Autori: Malý Petr, Mikula Ján

MPK: H03H 11/48

Značky: hodnotou, vysokou, negativního, odporu, kmitočtového, činitele, zapojení, jakosti, závislého

Text:

...a uzemněné zemnicí svorky prvního operačního zesilovače a druhého operačního zesilovače.Na připojeném výkrese je uvedeno principiálni schéma zapojení kmitočtově závislého negativního odporu s vysokou hodnotou činitele jakosti podle vynálezu.zapojení kmitočtově závislého negativního odporu s vysokou hodnotou činitele jakosti podle vynálezu sestává z operačního zesilovače l, k jehož vstupní neinvertující svorce je připojen kondenzátor gł...

Zapojení simulující cívku s vysokou hodnotou činitele jakosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257305

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malý Petr, Mikula Ján

MPK: H03H 11/48

Značky: cívku, zapojení, vysokou, simulující, činitele, hodnotou, jakosti

Text:

...zesilovače.Na připojeném výkrese je uvedeno přincipiální schéma zapojení simulujícího cívku5 vysokou hodnotou činitele jakosti dle vynálezu.Zapojení simulujĺcí cívku 5 vysokou hodnotou činitele jakosti, dle vynálezu sestává.z operačního zesilovače l, k jehož vstupní neinvertující svorce je připojen odpor gl a k jehož výstupní svorce je připojen odpor EQ a kondenzátor §la operašního zesilovače 3, k jehož vstupní neinvertujíci svorce je...

Zapojení kmitočtově závislého negativního odporu s vysokou hodnotou činitele jakosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257304

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malý Petr, Mikula Ján

MPK: H03H 11/48

Značky: odporu, vysokou, hodnotou, zapojení, závislého, kmitočtově, činitele, jakosti, negativního

Text:

...čtvrtý odpor je pŕipojen mezi vstupní neinvertující svorku prvního operačního zesilovače a mezi výstupní svorkuNa připojeném výkrese je uvedeno principiální schéma zapojení kmitočtově závislého negativního odporu s vysokou hodnotou činitele jakosti dle vynálezu.zapojení kmitočtově závislého neqativního odporu s vysokou hodnotou činitele jakosti dle vynálezu sestává z operačního zesilovače L, k jehož vstupní neinvertujíci svorce je připojen...

Zapojení simulujícího cívku s vysokou hodnotou činitele jakosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257303

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mikula Ján, Malý Petr

MPK: H03H 11/48

Značky: zapojení, hodnotou, cívku, jakosti, vysokou, činitele, simulujícího

Text:

...neinvertující svorku prvního operačníhozesilovače a mezi výstupní svorku prvního operačního zesilovače.Na připojeném výkrese je uvedena principiální schéma zapojení simulujíoího cívkus vysokou hodnotou činitele jakosti dle vynálezu.Zapojení simulující cívku s vysokou hodnotou činitele jakosti dle vynálezu sestává z operačního zesilovače l, k jehož vstupní neinvertující svorce je připojen odpor gł a k jehož výstupní svorce je připojen odpor...

Způsob zvýšení optické jakosti výrobků z monokrystalů niobičananu lithého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255047

Dátum: 15.02.1988

Autori: John Václav, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Košelja Michal

MPK: C30B 29/30

Značky: jakosti, výrobků, monokrystalů, způsob, niobičananu, zvýšení, lithého, optické

Text:

...dokonce ani.při kličováni, uvedený materiál nedegraduje. Je třeba podotknout, že je-li jako zdroj světla použit laser emitujici záření o vlnové délce 1070 až 1150 nm,dojde k stabilizaci, respektive pronikavému zlepšení jakosti výrobků z monokrystalů niobičnanu lithného přímo v použitém zařízení na počátku jeho používání.Způsobem podle vynálezu lze zlepšit využitelnost monokrystalů niobičnanu lithného běžně dostupné čistoty a složení pro účely...

Způsob úpravy jakosti povrchu keramických předmětů a zvýšení jejich odolností proti rozbití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241106

Dátum: 15.12.1987

Autor: Petr Jaroslav

MPK: C04B 41/83, B05D 1/06

Značky: odolností, povrchu, jejich, keramických, předmětů, způsob, úpravy, jakosti, rozbití, proti, zvýšení

Text:

...vrstva organického laku, zejmena barevného.Povlak z umělé hmoty, nanesený způsobem podle vynálezu, zvyšuje odolnost keramického výrobku proti rozbití, zvyšuje jakost jeho povrchu a v důsledku jeho vysoké hustoty zabra~ ňuje vzniku výkvětů. Kromě toho poskytuje hladký povrch, dovolujíoí snadné ošetřování, který je nad to hygienicky nezávadný, ale i mimořádně příjemný na dotek, takže nádoby s takto naneseným povlakem jsou vhodné i jako...

Zapojení pro měření odporu, indukčnosti, kapacity a činitele jakosti pomocí vektorvoltmetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241904

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bocek Karel

MPK: G01R 27/00

Značky: odporu, zapojení, pomocí, činitele, indukčnosti, měření, kapacity, jakosti, vektorvoltmetru

Text:

...bez dostavování v celém kmitočtovém pásmu, takže je možné vyhledávání maxim,minim, rezonancí a podobné.Další výhodou vynálezu je, že zapojení umožňuje měřit současně i napětí na měřeném objektu bez použití vnějšího vysokofrekvsnčního milivoltmetru, jehož připojení na měřený objekt by ovlivnilo přesnost měření.vynález blíže objasní přiložsný výkres, kde je blokově znázorněno zapojení pro měření odporu. índukčností, kapacity a činitele jakosti...

Měřič parametrů jakosti elektrické energie třífázové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253261

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brajko Voldmir, Grinberg Isaak, Něvmeržickij Nikolaj, Karasinskij Oleg, Taranov Sergej, Cyganok Alexander, Chusid Rafail, Jašuk Viktor, Šidlovskij Anatolij

MPK: G01R 29/16

Značky: měřič, sítě, jakosti, elektrické, energie, parametrů, třífázové

Text:

...11, xnanparop 12, uernepwuů cynmarop 13, xopuenanneKammee ycTpoñcTBO 14 coennxenm c perncrpnpymmMmycrpoňcTaaMn 15,16, 17, upnqen perHcTpHpymNee ynwpoňcwno 15 coennueuo c nuxonanu Kopuensanexawmero ycT~- poňcwaa 14 qepea nmwnwanmee ycwpoňcrsó 18, na ynpagnsmmx nxonax Kowoporoycwanoanen Kon HOMHHanbH 0 ľD saaueunn Hanpxmennn. Bxonan muua A qepes ymuomnwenb 19 qacroww coennHeHa c ynpannnmmMn BxonaMn npeoöpaaoaawena 2 H őuoka 20 ynpaanennn.Ona...

Způsob získávání krystalického xylitolu farmaceutické jakosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 251754

Dátum: 13.08.1987

Autori: Heikkilä Heikki, Melaja Asko, Virtanen Jouko

MPK: C07C 31/18

Značky: jakosti, způsob, krystalického, získavání, farmaceutické, xylitolu

Text:

...soli z roztoku, jsou popsány V amerických patentních spisech š. 2 890 972 a 2 937 959. Podobných postupu se používá v cukrovarnickém průmyslu při čištění melas.Druhý stupeň konečného odstranění zbarvení se provádí zpracováním nečistých roztoků systémem výměny iontů sestávajícím ze silného katexu následovaného slabým anexem, po němžnásleduje stupeň průchodu roztoku ložem a adsorbentem nebo aktivním uhlím. Tyto metody jsou rovněž známy...

Způsob zlepšení jakosti pšeničné mouky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238642

Dátum: 15.05.1987

Autori: Higashine Seiji, Yamamoto Masanori, Sengoku Kouji, Shibuki Masaru, Kyoto, Nomura Yukihiro, Sugisawa Ko

MPK: A21D 6/00

Značky: způsob, jakosti, zlepšení, pšeničné, mouky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zlepšení jakosti pšeničné mouky, při němž se na pšeničnou mouku působí plazmou v nerovnovážném stavu. Jako pšeničné mouky se výhodně použije hladké mouky. Plazma v nerovnovážném stavu, jíž se působí na pšeničnou mouku, se vytváří za sníženého tlaku nižšího než 2,67 kPa. Doba působení plazmy na mouku je nanejvýš 10 minut.

Zařízení pro kontrolu jakosti ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250153

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štolcpart Václav

MPK: G01N 27/72

Značky: kontrolu, ocele, jakosti, zařízení

Text:

...ruční manipulaoe bude měřící zařízení zavěšeno nad válečkovou stolící nůzek a pracovník ndžek je jen přímáčkne na běžící tyč, čímž je provedene kontrola jakosti ocele a nemůže se stát záměna ocele u nůžek.Zařízení podle vynáiezu a funkčního vzorku je znázozřněno výknesem pří pohledu ze strany. Spojovacím rámem 1 Q a bočnícemi § je steženo jádro 11, jehož póly Ľ jsou opetřeny vodícími prohlubněmi pro přesné ueazení na kontrolovanou tyč...

Způsob kontroly jakosti uhlí z hlediska koksovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 234721

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kubant Josef, Votava Petr

MPK: G01N 23/22

Značky: jakosti, uhlí, způsob, kontroly, koksovatelnosti, hlediska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly jakosti uhlí z hlediska koksovatelnosti. Účelem vynálezu je provádět rychlou průběžnou kontrolu uhlí přímo na dopravníkovém pásu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo radiometrickým měřením, kdy je materiál prozařován zdrojem rychlých neutronů a zjišťuje se obsah uhlíku a vodíku se současnou korekcí s ohledem na obsah vodíku v molekulách fyzikálně vázané vody v uhlí a poměr zjištěných obsahů vodíku a uhlíku je pak...

Způsob zlepšování jakosti sušených kvasnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 235134

Dátum: 15.02.1987

Autori: Štros František, Barta Jiří, Rut Miloslav, Karnet Jiří, Krumphanzl Vladimír, Adámek Lubomír

MPK: C12N 1/16

Značky: kvasnic, sušených, způsob, jakosti, zlepšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vedle ve světě obvyklých ukazatelů jakosti sušených kvasnic předpisují československé normy navíc ještě nejvyšší přípustnou hodnotu kyselosti vodního výluhu. Příčina zvýšené kyselosti vodního výluhu kvasnic nebyla dosud plně objasněna a proto bývá tento ukazatel často příčinou nestandardní jakosti sušených kvasnic. Vynález vychází ze zjištění, že příčinou zvýšené kyselosti kvasnic jsou kyselina fosforečná a volné aminokyseliny, které jsou...

Zapojení impulsního laseru s pasivní modulací činitele jakosti optického rezonátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248378

Dátum: 12.02.1987

Autori: Barhoň Jaromír, Rohlíček František

MPK: H01S 3/13, H01S 3/10

Značky: pasivní, optického, rezonátorů, zapojení, impulsního, laseru, činitele, modulací, jakosti

Text:

...z aktivního materiálu, zrcndly optického rezonátoru a impulsní budicí výbojkou, jejíž napájecí obvod je tvožen pracovnú kondenzátorem a sériovou indukčností podle vynálezu. jehož podstata spočívé v tom, že paralelné ke spojení pracovní kondenzátor, sériová indukčnost je připojen výstup spínacího prvku, připojenéhc svým vstupom na výstup zesilovače, na jehož vstup je připojena indikační fotodioda, vázanépřes optickou vazbu s...

Způsob výroby směsi methanolu a vyšších alkoholů palivové jakosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224612

Dátum: 15.01.1986

Autori: Di Pietro Raffaele, Paggini Alberto, Laganá Vincenzo, Spino D´adda

Značky: jakosti, vyšších, palivové, alkoholů, methanolu, způsob, směsi, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby směsi metanolu a vyšších alkoholů palivové jakosti, při němž se plynná směs, tvořená oxidem uhelnatým a vodíkem, podrobí syntézní reakci při teplotě v rozmezí 200 °C až 500 °C a tlaku v rozmezí 2,94 MPa až 29,4 MPa k vytvoření meziproduktu obsahujícího metanol, vyšší alkoholy, vodu a nezreagovanou plynnou směs a meziprodukt se ochladí na teplotu v rozmezí 150 až 250 °C, vyznačující se tím, že se voda odstraní konverzní re akcí...

Způsob řízení jakosti vícesložkových formovacích směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219518

Dátum: 15.08.1985

Autori: Elbel Tomáš, Kalmus Miroslav

Značky: způsobu, směsi, zařízení, řízení, způsob, jakosti, provádění, tohoto, formovacích, vícesložkových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší způsob řízení jakosti vícesložkových formovacích směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu pro formovací směsi s jílovými pojivy za účelem zvýšení jakosti vyrobených forem. Podstata zařízení spočívá ve vytvoření dvoudílného dutého pěchovacího pouzdra pro vložení spěchovaného tělíska zkoumané formovací směsi. Podstata způsobu spočívá ve zjišťování síly, nutné k oddělení spěchované formovací směsi od pěchovacího pouzdra,...

Způsob kontroly jakosti izolačných vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 219338

Dátum: 15.07.1985

Autor: Jantai Ádám

Značky: jakosti, izolačných, vrstev, způsob, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly jakosti izolačních vrstev, nanesených na nekovovém, vlivem iontové vodivosti elektricky vodivém podkladu, zejména na betonu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve podklad spojí s pevnou elektrodou s pěnovou vložkou, načež se po izolační vrstvě vede indikační elektroda a na obě elektrody se přivádí vysoké napětí, jehož řádová velikost vyjádřená v kV se volí v poměru odpovídajícímu 1/10 mm tloušťky...

Zařízení pro elektrochemickou kontrolu jakosti povrchových úprav coulometrickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221639

Dátum: 15.05.1985

Autori: Jojko Zorjan, Holub Rudolf

Značky: metodou, povrchových, zařízení, úprav, coulometrickou, jakosti, elektrochemickou, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší problém vymezení měřené plochy při měření tloušťky galvanických povlaků na drátech u zařízení pracujícího na principu coulometrické metody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je u zařízení soustředně kolem osy vnější válcové elektrody vytvořeno trubkovité elektrické stínění s mezerou, překlenutou vodivou spojkou.

Způsob stanovení teploty a/nebo optické jakosti monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217533

Dátum: 15.02.1985

Autori: Barta Čestmír, Tříska Aleš, Košťál Emil

Značky: jakosti, způsob, optické, monokrystalů, stanovení, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Obor, kterého se vynález týká, je způsob přímého bezdotykového měření teploty monokrystalů dielektrik a/nebo optické jakosti opticky dvojlomných monokrystalů dielektrik. Technický problém, který vynález řeší, je způsob bezdotykového měření teploty a jakosti monokrystalu, kterým je možno měřit teplotu a/nebo optickou jakost mono krystalů, aniž by došlo k poruše jeho homogenity nebo ke zmenšení celkového objemu. Podstatou vynálezu je způsob...

Způsob výroby skladovatelného a biologicky aktivního prostředku ke zlepšování jakosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229633

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hartmann Randolph, Tabasaran Oktay, Schriewer Helmut, Industrie-werke Karlsruhe Augsburg Aktiengesellschaft

MPK: C05F 9/04

Značky: skladovatelného, půdy, zlepšování, biologicky, jakosti, výroby, aktivního, způsob, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby skladovatelného a biologicky aktivního prostředku ke zlepšování jakosti půdy, ze směsi sestávající z rozdrcených pevných komunálních odpadků a částečně odvodněného čeřícího kalu z čistíren odpadních vod s obsahem vody 50 až 80 % hmotnostních, při kterém se směs tvaruje tlakem asi na jednu třetinu objemu bez vytlačení vody a takto získané výlisky se skladují za teploty 50 až 70°C ve vyhnívacích stozích o vlhkosti...