Patenty so značkou «jadrovej»

Sekundárna tepelná bariéra pre hlavné cirkulačné čerpadlo primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7526

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Novotný František

MPK: F04D 29/58

Značky: hlavne, primárneho, okruhu, cirkulačné, čerpadlo, jadrovej, tepelná, elektrárne, sekundárna, bariera

Text:

...primárnou tepelnou bariérou prichytenou k hornej strane rozvádzacieho kolesa, oarázok 4 b - rez samotnou sekundárnou tepelnou bariérou z obrázka 4 a, oarázok 4 c - rez detailom B z obrázka 4 b, oorázok Sa - rez sekundárnou tepelnou bariérou podľa piateho výhodného vyhotovenia, oorázok Sb - rez detailom B z obrázka 5 a, oorázok 5 c - pohľad na celú sekundárnu tepelnú bariéru z obrázka Sa v pôdoryse, oorázok 6 a - pohľad na upravenú prítlačnú...

Spôsob čistenia vnútorných plôch tlakovej nádoby reaktora jadrovej elektrárne a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7166

Dátum: 02.06.2015

Autori: Majerský Dušan, Hrivnák Vladimír

MPK: B08B 5/04, B08B 9/08

Značky: nádoby, vykonávanie, jadrovej, vnútorných, ploch, tlakovej, spôsob, zariadenie, čistenia, reaktora, elektrárne

Text:

...nečistôt a kalov zo zaobleného povrchu dna môže byť ústie sacej hubice tvarované podľa príslušného tvaru dna. V prípade guľového tvaru dna môže byť okraj sacej hubice,konvexný, zaoblený s príslušným polomerom. Aby sme jednoduchšie dosiahli potrebný priestorový tvar sacej hubice, môže byť sacia hubica delená alebo sa môže použiť viacero sacích hubíc, ktoré sú umiestnenéVedľa seba. Zvyčajne aj pri viacerých sacích hubiciach budú všetky...

Spôsob odtlakovania jadrovej elektrárne, systém na znižovanie tlaku pre jadrovú elektráreň a príslušná jadrová elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20852

Dátum: 11.07.2011

Autori: Eckardt Bernd, Losch Norbert, Pasler Carsten

MPK: B01D 53/04, B01D 53/26, B01D 46/00...

Značky: elektrárne, jadrovú, jadrová, spôsob, tlaku, odtlakovania, příslušná, znižovanie, systém, elektráren, jadrovej

Text:

...bez prívodu energie z vonkajšku - nie je doposiaľmožné. Novšie poznatky vo výskume havárií však ukazujú, že V takých prípadoch môže najmä emitovaný podiel organického jódu podstatne prispievať k zaťaženiu obyvateľstva ožiarením, a tým je relevantný z bezpečnostného hľadiska. Pod výrazom organický jód sa v rámci tejto prihlášky rozumie najmä jód vo forme organickýchNapríklad je pri v úvode zmienenom spôsobe podľa medzinárodného...

Zariadenie na dekontamináciu vnútorných plôch kompenzátora objemu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 286704

Dátum: 02.03.2009

Autori: Majerský Dušan, Bednár Boris

MPK: G21D 1/00, B08B 9/08, C25F 1/00...

Značky: dekontamináciu, objemu, jadrovej, vnútorných, zariadenie, ploch, kompenzátora, elektrárne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dekontamináciu vnútorných plôch kompenzátora objemu jadrovej elektrárne, najmä elektrárne typu VVER na kombinovanú chemickú, mechanickú a polosuchú elektrochemickú metódu, má otáčací stĺp (1), aspoň jeden po stĺpe (1) sa pohybujúci vozík (3) a aspoň jedno sklopné rameno upevnené na vozíku (3). Stĺp (1) je na konci vybavený zátkou (2). Vozík (3) je rotačne zviazaný so stĺpom (1) a sklopné rameno nesie elektródu (4) na polosuchú...

Sekundárny obvod jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4848

Dátum: 04.10.2007

Autori: Zeman Ivan, Zeman Ludovít, Kováčik Štefan

MPK: G21D 1/00, G21D 5/00

Značky: jadrovej, sekundárný, elektrárne, obvod

Text:

...sekundámy okruh, v ktorom výstup 1 pary z parogenerátora PG je cez prvý viaccestný riadený ventil VV prepojený s názome zobrazenými troma termohydraulickými energetickými prevodníkmi THEP. Na účely tohto vynálezu sa uvažuje, že termohydraulické energetické prevodníky THEP budú zaradené do jednotlivých súprav a každá súprava bude obsahovat naprí SK 4848 Uklad tri terrnohydraulické energetické prevodníky THEP a každá súprava bude...

Ochranné zariadenie jadrovej elektrárne a spôsob zníženia tlaku v priľahlých stavbách jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282898

Dátum: 05.12.2002

Autor: Urdl Franz

MPK: G21C 9/004

Značky: ochranné, zníženia, spôsob, tlaku, zariadenie, jadrovej, elektrárne, priľahlých, stavbách

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie jadrovej elektrárne (4) je vo forme stavby obkolesujúcej jadrovú elektráreň (4), ktorej vnútorná stena (2) pozostáva z termicky odolného materiálu a je upevnená na odbornej konštrukcii, pričom vnútorná stena (2) je vybavená otvormi uzatvárateľnými uzatváracími zariadeniami (8), napríklad klapkami, ktoré sa otvárajú smerom von, zvlášť pri pôsobení tlaku. Otvory vo vnútornej stene (2) tvorenej masívnymi kovovými doskami ústia...

Zariadenie na obmedzenie následkov havárie jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 281629

Dátum: 09.04.2001

Autori: Puťora Pavol, Vlha Jozef, Kučák Ľubor

MPK: G21C 9/004

Značky: obmedzenie, havárie, elektrárne, jadrovej, zariadenie, následkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na obmedzenie následkov havárie jadrovej elektrárne pri havarijnom výtoku chladiva z primárneho okruhu reaktora, zohľadňujúce aj možnosť roztrhnutia hlavného cirkulačného potrubia tohto okruhu. Zariadenie pozostáva z prepúšťacích ústrojenstiev (1), spojovacieho kanála (2) a barbotážneho ústrojenstva (3). Riešeným problémom je umožnenie rekonštrukcií starších prevádzkovaných jadrových elektrární, ktoré nemajú zabudovaný dostatočne...

Prídavný systém odvodu energie a parovzdušnej zmesi z hermetickej zóny jadrovej elektrárne VVER 440/230 pri úniku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 855

Dátum: 07.06.1995

Autor: Tkáč Andrej

MPK: G21D 1/02

Značky: chladiva, odvodu, parovzdušnej, systém, energie, přídavný, hermetickej, zóny, úniku, jadrovej, elektrárne, zmesí

Text:

...do atmosféry. Výhodou navrhovaneho technickeho riešenia je,že zabezpečí nereeiahnutie maximalneho projektového tlaku v hermetických prieetormch a v nádrži havarijnej zásoby chladiva pre všetky havárie s únikom chladiva až do roztrhnutia potrubia maximalneho priemeru.Ďalšie výhody spočívajú v menšom úniku primarneho chladiva do oko 1 iapretoäe časť chladiva zostane zachytenà V nedržihavarijna zásoby ch 1 adiva.V neskoršej fáze havárie je...

Systém monitorovania vlhkosti v boxoch parogenerátorov blokov jadrovej elektrárne typu VVER 440

Načítavanie...

Číslo patentu: U 625

Dátum: 09.11.1994

Autor: Bahna Ján

MPK: G01N 9/36, G01N 1/24

Značky: vlhkosti, monitorovania, blokov, jadrovej, systém, boxoch, elektrárne, parogenerátorov

Text:

...cirkulaäných čerpadie 1.Fre zabezpečenie prívodu vzduchu z bodov merania , vo vybraných mieätach boxu parogeneratorov ,k snímačomhnimhä rieäenie dopĺňa systémmwrania vlhkoati pnaumatický systém odsavania vzduchu z meranýchhodov 0 davanie je zabezpečené ouätavou trubiůiehpri atoru paluby hlavných cirkulaüných čerpadiel ,kde jeumi atnana centrálna meracia jodnotka.Pro periodické overovanie.uhopnc tému je meracia jednotka vybavenalovým...

Zariadenie na zmenšenie rozmerov lokalizačného systému havárie jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 277972

Dátum: 06.07.1994

Autori: Hlinka Miroslav, Urban František, Kučák Ľubor

MPK: G21C 9/00, G21D 3/06

Značky: rozmerov, elektrárne, zariadenie, jadrovej, havárie, zmenšenie, lokalizačného, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z odlučovača (3) vlhkosti a z kondenzačnej časti (4). Odlučovač (3) vlhkosti je tangenciálne pripojeným vstupným kanálom (2) spojený s hermetickou zónou (1) jadrového reaktora a potrubím (8) je spojený so zásobníkom (6) kvapalnej zložky chladiacej vody. Kondenzačná časť (4) je spojená potrubím (7) so zásobníkom (5) neskondenzovanej zložky chladiacej vody.

Zariadenie uzatváracej armatúry jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 259555

Dátum: 17.10.1988

Autori: Široký Jaroslav, Neupauer Jozef

MPK: G21C 9/02

Značky: elektrárne, uzatváracej, zariadenie, armatury, jadrovej

Text:

...otáčané pohonnou jednotkou. Reverzácia otáčania elektród je zaistená prepínačom ovládaným krajnými polohami hornej elektródy. Na konci ramien nosného rámu je tesniaca obruč, cez ktorú sa celé zariadenie uipina na teleso hlavnej uzatvoreje osvetlenie. Horné elektródyotáčajúce, sa okolo ver 4tikalnej osi dekontaminujú valcovú časť a deliacu rovinu telesa hlavnej uzatváracej armatúry, spodné elektródy otačajúce sa okolo horizontálnej osi...

Zátka do nátrubku hlavnej uzatváracej armatúry jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 254668

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bednár Boris, Neupauer Jozef

MPK: G21C 13/06

Značky: hlavnej, zátka, elektrárne, nátrubků, uzatváracej, jadrovej, armatury

Text:

...sa pomocou matice axiálne posúva. V spodnej časti zátky je drenážny ventil. Zátka sa do nátrubku zaváža pomocou ramena,ktoré sa posúva po koľajnici, položenej na dellacej rovine hlavnej uzatváracej armatúry. Rameno má na konci hlavicu, ktorá slúži na uvpínainie zátky, rozovretie čeľusti a rozpinalnie tesniaceho krúžku.Po zavezení zátky do nátrubku a rozovretí čeľustí sa zátka oprie o kužeľovú časť nátrubku, čim sa dosiahne jej...

Zariadenie na cirkuláciu roztokov v horizontálnom parogenerátore jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 238860

Dátum: 15.05.1987

Autori: Palička Ľubomír, Neupauer Jozef

MPK: F28D 21/00, G21D 5/12

Značky: horizontálnom, cirkuláciu, zariadenie, roztokov, elektrárne, jadrovej, parogenerátore

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na cirkuláciu dekontaminačných roztokov v primárnej časti horizontálnych parogenerátorov jadrových elektrární. Oddeľuje priestor parogenerátora od potrubia primárneho okruhu pomocou plných tesniacich krúžkov rozpínaných dvomi kužeľovými taniermi. Roztvorením sklopnej segmentovej prepážky v jednom kolektore parogenerátora je tento rozdelený na saciu a výtlačnú časť. Cirkuláciu roztokov zabezpečuje čerpadlo. Napúšťanie a...

Sposob automatického overovania meracích reťazcov termoelektrických článkov primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 248965

Dátum: 12.03.1987

Autori: Gese Augustín, Tomík Ján, Štanc Stanislav

MPK: G01K 15/00

Značky: automatického, meracích, okruhu, primárneho, článkov, elektrárne, jadrovej, termoelektrických, spôsob, reťazcov, overovania

Text:

...teplôt z termoelektrických článkov platných pre počiatok merania., čím sa získavajú hodnoty opravných koeticientov pre meracie reťazce termoelektrických článkov primárneho 0 kruhu.Uvedený spôsob overovanie nevyžaduje nákladné »overovanie statických charakteristík termoelektrických článkov V la.boratórnych podmienkach pred ich montážou. Stačí ho nahradiť. kontrolou slučkových a izolačných odporov a prípadne nenáročným overením jedného...