Patenty so značkou «jadrového»

Transportný a manipulačný trojplášťový dvojventilový obalový systém na ukladanie vyhoreného jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6639

Dátum: 08.01.2014

Autori: Bartoš Pavel, Haladová Petra

MPK: G21F 5/005, B65D 85/82

Značky: jadrového, ukladanie, transportný, obalový, dvojventilový, trojplášťový, systém, vyhoreného, manipulačný, paliva

Text:

...plochách vybavený ochrannou antiko 10róznou vrstvou 22 žiarovým nanášaním kovu alebo povlakovaním, prípadne vrstvou iného vhodného materiálu, napríklad kremičitým povlakom, pričom je vnútomá plocha Q vonkajšieho prebalu zl, vonkajšia plocha ä vonkajšieho plášťa u, vnútomá plocha 3 vonkajšieho plášťa Ľ a vonkajšia plocha Q vonkajšieho plášťa u vybavená žiarovým nástrekom kovu alebo povlakovaním alebo vrstvou iného vhodného...

Spodná koncovka vloženej tyče jadrového reaktora VVER-440

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6423

Dátum: 03.05.2013

Autori: Kratochvíl Libor, Šebek Vratislav

MPK: G21C 3/16, G21C 19/11

Značky: jadrového, reaktora, spodná, vloženej, tyče, vver-440, koncovka

Text:

...drážkami a tromi dolnými ozubmi s guľovými, zvonka vypuklými, dosadacími plochami. Nad drážkami a dolnými ozubmije spodná koncovka vybavená vonkajším vybraním a tromi homými ozubmi. Tieto homé ozuby sú spojené s valcovým telom rádiom homého ozubu. Homý okraj tela je vonkajším zápichom oddelený od závitu. Medzi telom a zápichom sú situované štyri zahĺbenia pre poistnú podložku. Stredom spodnej časti spodnej koncovky prechádza vnútorný...

Kovový prút jadrového paliva obsahujúci opláštenie z priadze alebo vlákna vyrobeného z karbidu kremíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18032

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mazaudier Fabrice

MPK: G21C 3/07, G21C 3/60

Značky: jadrového, karbidu, prút, vyrobeného, obsahujúci, priadze, vlákna, paliva, kremíka, kovový, opláštenie

Text:

...proti taveniu a tým umožniť zväčšenie tolerancií. Bohužiaľ, pod neutrónovým tokom V reaktore Zr palivo migruje do stredu tyče, čo zároveň ochudobní o tento prvok jeho0006 Namiesto hélia na vyplnenie vôli a priestorov medzi palivom a obalom (He-bonding) je možné použiť sodík (Nabonding), ktorý výrazne zlepšuje termiku systému. To umožní obmedziť gradient teploty medzi stredom paliva a obalom a uvoľniť významné rozpätia bezpečnosti voči...

Zariadenie na výrobu energie pomocou rýchleho jadrového reaktora chladeného plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18116

Dátum: 23.02.2011

Autori: Bentivoglio Fabrice, Tauveron Nicolas

MPK: F02C 1/05, G21C 1/02, G21C 15/18...

Značky: chladeného, jadrového, pomocou, reaktora, výrobu, plynom, rychlého, energie, zariadenie

Text:

...niekoľko redundantných núdzových okruhov.0010 Reaktor 12 a primárne okruhy 10 a 40 sú umiestnené vo vnútornom plášti 52, pričom je tento plášť umiestnený vo vonkajšom plášti, ktorý nie je zobrazený. Úlohou vnútorného plášťa je zabezpečovať dostatočný zálohový tlak reaktora po prasknutí, rádovo 5 až 10 barov, a úlohou vonkajšieho plášťa je zachytiť akýkoľvek únik prvkov, aktivovaných reaktorom, smerom von.0011 V prípade havárie na primárnom...

Tesniace zariadenie pre zariadenie na meranie výšky náplne v tlakovej nádrži jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15168

Dátum: 29.03.2010

Autori: Kaercher Sacha, Vogt Wolfgang, Harfst Wilfried, Liu Yubo

MPK: G01F 23/22, F16L 19/065, G21C 17/035...

Značky: tesniace, výšky, tlakovej, náplne, meranie, nádrží, zariadenia, zariadenie, jadrového

Text:

...prípad poruchy, pri ktorej vďaka netesnosti uniká zchladiaceho okruhu jadrového reaktora chladiaci prostriedok. Prípad veľkej straty chladiaceho prostriedku je spravidla základom pre dimenzovanie systémov dodatočného odvodu tepla a núdzových chladiacich systémov ako aj bezpečnostnej nádrže jadrového reaktora. Pritom je absolútny prielom pripočitaný hlavnému vedeniu chladiaceho prostriedku. Tento prípad poruchy je označovaný ako...

Zariadenie na udržovanie polohy dosiek jadrového paliva pre štepný zväzok jadrového reaktora typu GFR s plynným chladičom vysokej teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17646

Dátum: 24.10.2008

Autori: Mailhe Guy, Ravenet Alain, Lorenzo Denis, Garrigue Romain

MPK: G21C 3/36

Značky: paliva, dosiek, vysokej, zväzok, polohy, udržovanie, reaktora, teploty, chladičom, štepný, zariadenie, jadrového, plynným

Text:

...aby uvedene konštrukcie uľahčovali operácie všetkých etáp cyklu paliva, najmä všeobecné operácie údržby, montáže, demontáže, prepravy a prepracovania jadrového paliva.Pretože sú všetky zložky jadra reaktora nebezpečné pre okolité prostredie, je treba,aby boli podrobené etapám prepracovania jadrového paliva. Z tohto dôvodu je žiaduce, aby demontáž konštrukcií jadra bola jednoduchá, čo by viedlo k optimalizácii ich životnosti a tiež k...

Spôsob navíjania a spletania jadrového profilu pre pneumatiku pre vozidlá pomocou navíjacieho bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9813

Dátum: 21.04.2008

Autor: Gerighausen Martin

MPK: B29D 30/48

Značky: spôsob, spletania, pneumatiku, navíjania, profilů, pomocou, bubna, jadrového, vozidla, navíjacieho

Text:

...prostried kov je možné jednoducho a efektívne usporiadať na pojazdnom prostriedku.0010 Okrem toho je pri vynáleze použité usporiadanie, kedy je druhý ñxačný prostriedokprísavka alebo držiak, usporiadaný na prívodnom stole. Tým je zabezpečená efektívna ñxáciazadného konca pása materiálu, takže potom je možne presne oddeliť pás materiálu jeho0011 Pri ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu je použité usporiadanie, kedy posuvný valček...

Spôsob určovania objemového rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13887

Dátum: 14.03.2008

Autori: Durey David, Gautier Antoine

MPK: G21D 3/00, G21C 17/10

Značky: jádra, reaktora, určovania, jadrového, rozloženia, objemového, výkonu, spôsob

Text:

...toku umiestnenými v nádobe reaktora a snímačmi pre meranie teploty, a EP 1 197 970, ktorý opisuje spôsob určovania rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora pomocou neutrónového výpočtového kódu typu BEACONEP 2 147 441 34457,- upravovaného na základe merania teploty teplonosnej tekutiny na výstupe palivových kaziet uskutočňovaného súborom termočlánkov.0008 Na tomto pozadí je cieľom vynálezu prekonať vyššie uvedené nevýhody a navrhnúť spôsob...

Spôsob regulovania prevádzkových parametrov aktívnej zóny jadrového reaktora s tlakovou vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9627

Dátum: 15.05.2007

Autor: Grossetete Alain

MPK: G21C 7/00, G21D 3/12, G21C 7/08...

Značky: parametrov, reaktora, jadrového, regulovania, aktívnej, vodou, zóny, prevádzkových, tlakovou, spôsob

Text:

...riadiaceho pravidla obsahujepodetapu výpočtu potrebných presunov pre skupinu alebo skupiny tyčí V závislosti od predpísanej hodnoty a skutočnej hodnoty priememej teploty kvapaliny primárneho chladenia V aktívnej zónepodetapu modifikácie polohy alebo polôh zasunutia skupiny alebo skupín regulačného podsúboru V závislosti od presunov Vypočítaných s cieľom regulovania teploty kvapaliny primárneho chladenia V aktívnej zóne, etapa regulácie...

Spôsob dekontaminácie oxidovej vrstvy povrchu komponentov alebo systému jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10552

Dátum: 15.11.2006

Autori: Strohmer Franz, Maciel Terezinha Claudete, Bertholdt Horst-otto

MPK: G21F 9/00, G21F 9/28

Značky: spôsob, povrchu, vrstvy, dekontaminácie, komponentov, zariadenia, jadrového, systému, oxidovej

Text:

...k oxidovej vrstve, zmočenej vodou, vo vyšších dávkach, takže je možné oxidáciu oxidovej vrstvy, najmä oxidáciu trojmocného chrómu na šesťmocný chróm uskutočniť rýchlejšie, najmä V prípade uskutočnenia postupu pri vyšších teplotách.0010 V kyslom roztoku nemá v porovnaní s alkalickým roztokom vyšší oxidačný potenciál len ozón, ale aj iné oxidačné činidla. Ozón vykazuje napríklad v kyslom roztoku oxidačný potenciál 2,08 V, v bázickom...

Spôsom dekontaminácie povrchovej plochy komponenty alebo systému jadrového zariadenia, vykazujúci oxidovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9651

Dátum: 15.11.2006

Autori: Maciel Terezinha Claudete, Strohmer Franz, Bertholdt Horst-otto

MPK: G21F 9/00

Značky: povrchovej, systému, oxidovú, vrstvu, jadrového, zariadenia, komponenty, plochy, spôsom, dekontaminácie, vykazujúci

Text:

...stabilita ozónu relatívne malá, takže je skoro nemožné vytvoriť na oxidovej vrstve dostatočne vysoké koncentrácie ozónu potrebné k rozštiepeniu spínelovej štruktúry oxidovej vrstvy v prijateľnom časovom úseku. Okrem toho je vnášaníe ozónu do veľkých objemov vody technicky náročné. Preto sa vo svetovom merítku presadzuje cez uvedené nevýhodyoxidácia manganistanom draselným alebo kyselinou manganistou.0004 US-A-4 287 002 zverejňuje spôsob...

Nádrž tlakovodného jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7563

Dátum: 27.10.2006

Autori: Muller Thierry, Hensch Fabien, Dolleans Philippe

MPK: G21C 5/00, G21C 13/00

Značky: jadrového, tlakovodného, nádrž, reaktora

Text:

...celou ukľudňovacou doskou v smere- palivové zostavy sú uložené vjadre v sieti štvorcowch ôk s určenou veľkosťou strany, pričom lamely prvej súpravy sú uložené s konštantným rozstupom o veľkosti celého násobku polovice uvedenej strany, a lamely druhej súpravy sú rovnako uložené s konštantným rozstupom veľkosti celého násobku polovice uvedenej strany-lamely majú hrúbku od 5 do 50 mm- ukľudňovacie zariadenie obsahuje stĺpiky na upevnenie...

Systém na zadržanie roztavenej aktívnej zóny v tlakovej nádobe jadrového reaktora typu VVER-440/V213.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4301

Dátum: 03.11.2005

Autori: Matejovič Peter, Bachratý Milan, Barnák Miroslav, Vranka Ľubomír

MPK: G21C 9/00

Značky: reaktora, roztavenej, zadržanie, zóny, systém, nádobě, aktívnej, jadrového, tlakovej

Text:

...radiálnu inšpekčnú štrbinu V tepelnom tienení eliptického dna reaktora, takže zabezpečenie odtlakovania priestoru okolo tlakovej nádoby reaktora, v prípade náhleho vzrastu tlaku vzduchu v tomto priestore ostane zachované. Snímateľné bloky prekrývajúce radiálnu inšpekčnú štrbinu v tepelnomtienení eliptického dna reaktora majú len pevnú stenu,Takto nemôže dôjsť k narušeniu steny snímateľných blokov, čím sa dosiahne, že chladivo bude...

Spôsob a systém odoberania vzorky z atmosféry z bezpečnostnej nádrže reaktora jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15934

Dátum: 13.10.2005

Autori: Hill Axel, Eckardt Bernd

MPK: G01N 1/10, G01N 1/22, G21C 17/028...

Značky: reaktora, systém, zariadenia, spôsob, nádrže, jadrového, odoberania, bezpečnostnej, vzorky, atmosféry

Text:

...presnosťou. Veľmi rozdielne stavy atmosféry od saturačných podmienok až k stavu silného prehriatía sú) vytvárané dôledku obsahu rádioaktívnych vzácnych plynov a aerosólových štiepných produktov, prítomnýchuvoľňovať pri interakcii betónu s roztavenou aktívnou zónou. Práve pri aktívnom riadení priebehu havárie a cielenom riadení protiopatrení sú také systémy nedostatočné.systémom odberu vzoriek kziskaniu vzorky zatmosféry...

Spôsob nakladania srdca jadrového reaktora palivovými jadrovými tyčami a zariadenie umožňujúce realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2876

Dátum: 30.07.2003

Autor: Jullien Michel

MPK: G21C 19/20, G21C 19/00

Značky: spôsob, spôsobu, jadrového, reaktora, tyčami, tohto, umožňujúce, srdca, realizáciu, palivovými, zariadenie, jadrovými, nakladania

Text:

...ich manipulácie na úrovni, zjednej strany - alebo hlavného ramena nakladacieho stroja alebo premiestňovacieho nástroja určeného na tentoúčel tiež nazývaného Z 1, určeného, ako už bolo povedané, na zabezpečeniemanipulácie s palivovými tyčami - azdruhej strany prídavného ramena nazývaného Z 3, združeného s navážacim strojom alebo spomenutým orgánom určeným na zaistenie umiestnenia polohovania unitárnych modulov vedenia alebo modulu...

Nástroj na uľahčenie vsádzky článkov jadrového paliva do aktívnej zóny jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2814

Dátum: 30.07.2003

Autor: Jullien Michel

MPK: G21C 19/20, G21C 19/00

Značky: vsádzky, uľahčenie, nástroj, zóny, aktívnej, článkov, reaktora, jadrového, paliva

Text:

...do aktívnej zóny reaktora, pričom zaručí, že priestor,nevyhnutný na inštaláciu palivového článku, sa vyprázdni vzhľadom na susediace články, ktoré sú už umiestnené na nosnej doske aktívnej zóny. Tento cieľ sa dosiahnecez nástroj, ktorý je charakterizovaný v predloženom nároku l.Tento nástroj na uľahčenie vsádzky jadrových palivových článkov do aktívnej zóny reaktora, pričom uvedené články majú hranolový tvar a štvorcový prierez a umiestňuiú...

Spôsob a zariadenie na napájanie aspoň jedného generátora pary jadrového reaktora s tlakovou vodou počas zastavenia reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4171

Dátum: 11.07.2002

Autor: Dagard Philippe

MPK: G21C 1/00

Značky: reaktora, jedného, jadrového, generátora, spôsob, aspoň, počas, tlakovou, zariadenie, zastavenia, vodou, napájanie

Text:

...obvodu (296 °C), tlak zostáva v zásade konštantnýa rovný 83 barom. 0011 Na dosiahnutie studeného zastavenia jadrového reaktora sapoužíva chladiaci obvod nazývaný obvod chladenia zastaveného reaktora0012 Obvod RRA nemôže byť spustený, pokial tlak a teplota v primárnom obvode nedosiahnu úrovne v zásade nižšej ako sú úrovne teploty a tlaky charakterizujúce teplé zastavenie. Všeobecne obvod RRA nemôže byť uvedený do činnosti skôr, ako sa prímárny...

Palivový element termálneho jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281835

Dátum: 15.06.2001

Autori: Meinl Rudolf, Rau Peter, Sauermann Walter

MPK: G21C 3/328, G21C 7/27

Značky: jadrového, reaktora, termálneho, palivový, element

Zhrnutie / Anotácia:

Palivový element termálneho jadrového reaktora je zhotovený so zväzkami palivových tyčí usporiadaných pod krycou doskou (15) a niekoľkými hore otvorenými dutými rúrkami (P), usporiadanými medzi palivovými tyčami, do ktorých sú vložené vytlačovacie tyče (B) z materiálu odolného v chladiacom prostriedku a neobsahujúceho palivo, ktoré majú malý účinný prierez pre tepelné neutróny. Vytlačovacie tyče (B) sú stacionárne a sú vyberateľne pripevnené...

Ochranné zariadenie betónovej šachty jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281703

Dátum: 12.05.2001

Autor: Vlha Jozef

MPK: G21C 9/00

Značky: jadrového, šachty, reaktora, betónovej, zariadenie, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie betónovej šachty jadrového reaktora, použiteľné najmä na ochranu betónovej šachty pred účinkami prípadného roztrhnutia hlavného cirkulačného potrubia primárneho okruhu reaktora vo vnútornom priestore betónovej šachty. Zariadenie je tvorené ochrannou rúrou (1) usporiadanou okolo časti hlavného cirkulačného potrubia priľahlej k reaktoru (2), vybavenou na jej konci, priľahlom k reaktorovému nátrubku (3), prstencovou koncovkou...

Kompaktný zásobník vyhoreného jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2557

Dátum: 11.07.2000

Autor: Horňák Drahoslav

MPK: G21F 9/36, B65D 88/78

Značky: zásobník, jadrového, vyhoreného, paliva, kompaktný

Text:

...zásobník vyhoreného jadrového paliva, určeneho naskladovanie pod vodnou hladinou V skladovacích bazénoch, najmä v jadrových elektrárňach, pozostávajúci zo skrátených šesťhranných absorbčných puzdier a šesťhranných absorbčných puzdier, ktorých dĺžka korešponuje s dĺžkou palivovej kazety a dno každého z nich je vytvorené aspoň z troch priečnikov,lúčovite spájajúcich jej stred so stredmi protiľahlých strán,navzájom pevne spojených do...

Zásobník na skladovanie vyhoretého jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2287

Dátum: 10.09.1999

Autor: Horňák Drahoslav

MPK: G21C 19/07

Značky: jadrového, vyhoretého, paliva, zásobník, skladovanie

Text:

...Obr. 7 a znázorňujeusporiadanie tvarových dištančných vložiek medzi absorbčnýmipuzdrami a vytvorenie nábehov na horných častiach apsorbčných puzdier a obr. 7 b znázorňuje naviac uchytenie palivovej kazety v absorpčnom puzdre uloženom v strede Štyridsatdeváť prvkového zväzku. Obr. 8 znázorňuje úpravu navádzacich a fixačných čapov nazabezpečenie polohy zásobnikov pod vodnou hladinou.Základová doska 1 (obr. 3 a) sa opatrí podložkami Q napr....

Kompaktný zásobník na skladovanie vyhoretého jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2283

Dátum: 10.09.1999

Autor: Horňák Drahoslav

MPK: G21C 19/07

Značky: vyhoretého, paliva, jadrového, skladovanie, zásobník, kompaktný

Text:

...pásov ohnutých do tvaru písmena V vo vrcholoch vždy po dvoch pevne spojených, sasa znížením operácií uskutočňovaných zváraním dosiahne zníženiečasovej náročnosti a tým tiež zlacnenie technológie výroby pri súčasnej eliminácii tepelnej deformácie základovej dosky. Okrem úspor dosiahnutých značnými materiálovými úsporami na dĺžke absorřčných puzdier sa dosiahne účinnejšia cirkulácia chladiacej vody na odvod tepla vyvýjaného vyhoreným palivom,...

Element jadrového reaktora, najmä absorpčný element

Načítavanie...

Číslo patentu: 279952

Dátum: 11.06.1999

Autori: Rau Peter, Schiffer Rolf, Menges Dieter, Sauermann Walter

MPK: G21C 7/103

Značky: element, absorpčný, reaktora, jadrového, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Element jadrového reaktora je v pozdĺžnom plášťovom telese (4) vybavený koaxiálnym vodiacim kanálom (6) na voľné vedenie tyče (7) pripojiteľné k hornému dielu (30) palivového elementu (29). Na spodnom konci plášťového telesa (4) je spodný diel (3), ktorý je prídržným elementom (33) pripojiteľný k hornému dielu (30) palivového elementu (29). Na zaistenie proti pádu je vodiacemu kanálu (6) priradená voľnobežka na tyč (7), pričom prídržný element...

Kompaktný zásobník na skladovanie vyhoretého jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2087

Dátum: 11.02.1999

Autor: Valach Miroslav

MPK: G21F 5/008, G21C 19/07

Značky: skladovanie, kompaktný, vyhoretého, zásobník, paliva, jadrového

Text:

...štyridsaťosem šesťhrannýeh skladovacích púzdier. Šesťhranne skladovacie púzdra majú .kvoli bezpečnćmu ukladaniu kaziet s vj/horenými palivovými článkami v hornej časti nabehovć plochy, prostredníctvom ktorých sú medzi sebou poprivareneĺ Výhodou konštrukčnéhra riešenia je tiež Vzájomné privarenie dištančnýcši vložiek s jednotlivými skladovacími púzdrami a ohraničenie zásobníka po obvode bezpečnostnými stenami a výsmhami, čím sa zvýši jeho...

Zásobník na skladovanie vyhoreného jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1443

Dátum: 09.04.1997

Autor: Horňák Drahoslav

MPK: B65D 88/78, G21F 9/36, B65D 85/82...

Značky: skladovanie, vyhoreného, zásobník, paliva, jadrového

Text:

...typu C 30, v ktorých sa zásobníky s vyhoreným jadrovým palivomprevážajú. Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje v pôdoryse tvar základovej dosky s uložením 48 kusov skladovacích puzdier, obr. 2 znázorňuje spájanie skladovacích puzdier prostredníctvom tvarových vložiek a usporiadanie nábehov, na obr. 3 je znázornený systém ukladania zásobníkov v skladovacích...

Vnútorné zariadenie kontajnera na transport a skladovanie jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279074

Dátum: 08.05.1996

Autori: Němec Petr, Jílek Miroslav, Velkoborský Josef

MPK: G21F 5/06, G21F 5/008

Značky: kontajnera, transport, skladovanie, vnútorné, paliva, jadrového, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútorné zariadenie kontajnera je zostavené z puzdier (1), ktorých vonkajšie steny (2) na seba priliehajú. V puzdrách sú uložené palivové články. V každej vonkajšej stene (2) každého puzdra (1) je vytvorená pozdĺžna rybinovitá drážka (3), ktorej dno je vybavené pozdĺžnymi výstupkami (30). Do každého z oboch koncov pozdĺžnej rybinovitej drážky (3) je vložená plochá vložka (5) vybavená klinovitým otvorom na rozpínací klin (6). Medzi ploché vložky...

Spôsob úpravy chladiva primárneho tlakového vodného jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Paševič Vladimír Ivanovič, Paševič Dmitrii Vladimirovič

MPK: G21C 15/28, G21C 15/00

Značky: spôsob, úpravy, primárneho, tlakového, jadrového, chladiva, reaktora, vodného

Zhrnutie / Anotácia:

Do obehu chladiva jadrového reaktora, rozbehnutého až na výrobu energie, sa plynule pridáva hydrazínhydrát N2H4.H2O v takých množstvách, pri ktorých jeho obsah vo vzorke odobratej z reaktora tvorí 5.10exp(-6) až 5.10exp(-2) g/kg chladiva, ako aj hydroxid draselný a/alebo hydroxid lítny, ktorý zodpovedá alkalickým vlastnostiam hydroxidu draselného, a to v množstve 80 až 5,6 mg/kg chladiva vzhľadom na množstvo kyseliny boritej, ktoré sa pohybuje...

Palivový element jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280672

Dátum: 11.07.1995

Autor: Steinke Alexander

MPK: G21C 3/348, G21C 3/34

Značky: jadrového, palivový, reaktora, element

Zhrnutie / Anotácia:

Palivový element jadrového reaktora má dištančný držiak vo forme mreže s malými výrobnými toleranciami na otvory. Dištančný držiak pozostáva z prvých vnútorných rebier (6) a druhých vnútorných rebier (7). Druhé vnútorné rebro (7) tvorí ohybovú hranu (o), ku ktorej je privarené bočnou hranou (6a) prvé vnútorné rebro (6).

Komora na ukladanie jadrového alebo chemického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 506

Dátum: 06.07.1994

Autor: Tutko Milan

MPK: G21F 9/34, G21F 9/24

Značky: komora, odpadů, jadrového, chemického, ukladanie

Text:

...reaktora, hĺbka komory (horná hrana reakčnébo poklopu) bude rovnaká ako hĺbka reaktora. Reakčný poklop bude z odolného materiálu ako reakčný poklop reaktora. Reakčný poklop budeovládaný z povrchu. Uzatvárací poklop bude mnúrovni terénu. Ručeako kanalizačný. .teny šachty budú tiež z vodostavebneho nepriepustného betónu, ale keď spodná voda je hlboko, môžu byť aj z kanalízačnýoh skruží.Stavba je veľmi íednoduchá a lacná a môže byt...

Zariadenie na odstraňovanie aerosólov, ktoré sú obsiahnuté vo vzduchu unikajúcom z kontajnmentu jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279962

Dátum: 06.10.1993

Autor: Kielbowicz Stanislaw

MPK: G21C 9/004

Značky: reaktora, vzduchu, unikajúcom, jadrového, obsiahnuté, kontajnmentu, zariadenie, odstraňovanie, aerosolov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odstraňovanie aerosólov, ktoré sú obsiahnuté vo vzduchu unikajúcom z kontajnmentu jadrového reaktora v prípade pretlaku v tomto kontajnmente, pričom tento vzduch je cez potrubie (1) pripojené na kontajnment privádzaný do vodného kúpeľa (5) a na toto potrubie je pripojený väčší počet dýz (4) upravených vo vodnom kúpeli, pričom nad nimi je upravená najmenej jedna dierovaná nárazová doska (27), nad ktorou, a tiež vo vodnom kúpeli, je...

Element jadrového reaktora, najmä riadiaci element

Načítavanie...

Číslo patentu: 279354

Dátum: 09.09.1993

Autori: Sauermann Walter, Meier Werner

MPK: G21C 7/10

Značky: riadiaci, jadrového, reaktora, element, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Element jadrového reaktora s pozdĺžnou schránkou (2), ktorá má prierez v tvare pravidelného mnohouholníka, je na svojom konci vybavený koncovým pätným dielom (3), na ktorom schránka (2) pevne stojí v centrálnom telese, vytvorenom ako centrálna objímka (4), ktorú obklopuje objímka (6) z aktívnej látky, posuvná v pozdĺžnom smere schránky (2). Priechod (8), upravený v radiálnom smere v tejto objímke (6), je usporiadaný vo vrchole prierezu schránky...

Palivový element jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280668

Dátum: 09.09.1993

Autori: Meier Werner, Rau Peter, Sauermann Walter

MPK: G21C 3/334

Značky: reaktora, palivový, element, jadrového

Zhrnutie / Anotácia:

Palivový element jadrového reaktora je vyrobený s pozdĺžnou schránkou (3,) na ktorej jednom konci je upevnené koncové teleso palivového elementu s pridržiavacím telesom (5), ktoré je usporiadané vnútri schránky (3) voľne dosadá na koncové teleso palivového elementu a má vnútornú bočnú plochu privrátenú ďalšiemu koncu palivového elementu, na ktorú dosadá zväzok palivových tyčí (8) usporiadaný vnútri schránky (3) palivového elementu, pričom...

Reaktorový element jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278887

Dátum: 17.06.1992

Autori: Sauermann Walter, Rau Peter

MPK: G21C 3/04, G21C 3/16, G21C 3/334...

Značky: reaktorový, reaktora, jadrového, element

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktorový element jadrového reaktora s pozdĺžnou schránkou s vnútorným priestorom, ohraničeným bočnými stenami (1, 2) rovnobežnými s pozdĺžnou osou (3), a majúcim mnohouholníkový prierez, a s aspoň jedným otvorom obklopeným okrajom schránky na jednom z obidvoch koncov pozdĺžnej schránky, s neutrónmi aktivovanou vstavbou vo forme zväzku tyčí (30) rovnobežných s pozdĺžnou osou alebo vo forme pozdĺžneho absorpčného telesa vo vnútornom priestore...

Zariadenie pre zisťovanie priechodnosti vyhoretých kaziet palivových článkov jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 238889

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kucharik Dušan

MPK: G21C 17/06

Značky: reaktora, jadrového, palivových, vyhoretých, zariadenie, priechodnosti, kaziet, článkov, zisťovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre zisťovanie priechodnosti vyhoretých kaziet palivových článkov jadrového reaktora v horúcej komore. Priechodnosť vyhoretých kaziet palivových článkov pred ich sušením bez demontáže, prípadne perforácie obalovej rúry. Prihláška vynálezu určuje zariadenie pre zisťovanie priechodnosti vyhoretých kaziet palivových článkov s využitím tlakového média a vákua v horúcej komore vyznačené tým, že pozostáva z plniaceho prípravku (2)...

Aktívna zóna vodovodného jadrového reaktora typu VVER-440

Načítavanie...

Číslo patentu: 237839

Dátum: 15.03.1987

Autori: Švec Pavol, Mižov Ján, Rajci Tibor

MPK: G21C 3/34

Značky: vodovodného, reaktora, vver-440, aktívna, jadrového, zóna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka aktívnej zóny vodovodných jadrových reaktorov typu VVER-440, ktorá zvyšuje využitie jadrového paliva a znižuje integrálnu neutrónovú dávku na nádobu reaktora. Do vybraných pozícii z periférnych pozícií uvedených v popisu sa umiestňujú kazety s čiastočne vyhoreným palivom, alebo čerstvé kazety s nižším obohatením paliva, než je maximálne obohatenie zavážaného paliva.

Manipulátor pre kontrolu jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 229546

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kašpar Peter

MPK: G21C 17/04

Značky: reaktora, jadrového, kontrolu, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ušetrenie materiálu pre výrobu manipulátora na kontrolu jadrového reaktora. Uvedeného účelu dosiahneme tým, že kryt žiariča umiestnime na jednu z troch nožičiek trojnožky manipulátora.