Patenty so značkou «jádra»

Zariadenie a spôsob výroby konštrukčných dielov cievok pre jadrá dynamoelektrických strojov ohýbaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20513

Dátum: 14.05.2012

Autori: Corbinelli Rubino, Ponzio Massimo, Mugelli Maurizio

MPK: H02K 15/08, H02K 15/04

Značky: konštrukčných, cievok, strojov, dielov, ohýbaním, spôsob, zariadenie, výroby, dynamoelektrických, jádra

Text:

...dráhy 100.0024 V stanici 12 prechádza vodič 10 snímiek vodiacimi valčekmi 12, ktorých povrchy zachycujú vodič a nútia ho sledovať podávaciu dráhu.0025 Vyjadrené podrobnejšie, pri prechode valcami 12 sa vodič 10 dostáva do záberu s povrchmi valcov 12, ktoré sú usporiadané bočne a tangenciálne voči podávacej dráhe, ako je znázomené na bokoryse obr. 1. Vodič sa preto ohýba V smere podávacej dráhy.0026 V jednotke 13 existuje rad dvojíc valcov 13...

Spôsob kontroly priechodnosti kanálikov výrobku, najmä vodného jadra hlavy valcov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5608

Dátum: 08.11.2010

Autori: Krššák Peter, Balog Martin, Bartoš Marek, Kočiš Igor, Držík Vladimír

MPK: G01N 21/88, B22C 9/10

Značky: najmä, hlavy, valcov, kontroly, výrobků, zariadenie, vykonávanie, tohto, jádra, kanálikov, spôsobu, vodného, priechodnosti, spôsob

Text:

...obsahuje minimálne jednu zostavu meracích sond tvorenú minimálne jednou meracou sondou obsahujúcou minimálne jeden vysielací prvok na vysielanie v rozsahu viditeľného spektra a/alebo infračerveného spektra v oblasti vlnovej dĺžky 400 nm až 1500 nm a minimálne jednou meracou sondou obsahujúcou minimálne jeden prijímací prvok na prij atie signálu z vysielacieho prvku, táto zostava meracích sond je pripojená na riadiacu jednotku meracích sond,...

Spôsob výroby jadra s integrovanými premosťovacími vláknami pre kompozitné panely, výsledný panel a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18985

Dátum: 28.07.2010

Autori: Pinan Frédéric, Klethi Thierry

MPK: B29C 70/08

Značky: panel, zariadenie, premosťovacími, jádra, výsledný, kompozitné, spôsob, integrovanými, panely, výroby, vláknami

Text:

...Existujú rezacie zariadenia umožňujúce priemyselné rezanie týchto vlákien priamo na mieste.0033 Tieto vlákna 12 sa uložia na povrch minimálne v množstve vyhovujúcom potrebám premostenia. V danom prípade sa tieto vlákna uložia na povrch vo väčšom množstve.0034 Tieto vlákna sa vyberú podľa premostenia, napríklad zo skupiny vlákien vo forme zväzkov filamentov s malou hrúbkou 6 až 30 m alebo zväzkov tvorených hrubými vláknami od 30 do 10 000...

Modulová stavebnica, najmä bytového jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5373

Dátum: 08.03.2010

Autor: Matějka Jindřich

MPK: E04B 2/58, E04C 2/26

Značky: stavebnica, najmä, jádra, bytového, modulová

Text:

...zloženia a konštrukcie ako prvá stavebná jednotka 1.K modulovej stavebnici patrí kovový U-profil 6 pre ukotvenie stien a priečok k podlahe, do stropu, k obvodovým stenám, pre vytvorenie ich vzájomného spojenia v rohoch a pre prípadné ďalšie spevnenie ako napríklad pre zavesenie kuchynskej linky. Základný U-profil 6 Iná rozmery šírka 50 mm, hĺbka 35 mm a dlžka 3000 mm. Hrúbka plechu je asi 0,5 mm. K stavebnici ďalej patrí prefabrikovaný...

Stavebnica, najmä bytového jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5305

Dátum: 07.12.2009

Autor: Matějka Jindřich

MPK: E04B 2/58, E04C 2/26

Značky: jádra, stavebnica, najmä, bytového

Text:

...je sendvičový panel 1, zložený z dvoch dosák 2 sadrokartónu o rozmeroch 1000 x 500 x 12,5 mm, určeného do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, medzi ktorými je uložená doska 3 stabilizovaného polystyrénu o rozmeroch 1000 x 5000 x 50 mm tak, že voči vonkajším sadrokartónovým doskám 2 je uhlopriečne posunutá o dĺžku X, výhodne o 12 mm. Tvorí tak na dvoch stranách presah 4 a na dvoch stranách drážku 5. Presah 4 a drážka 5 jednotlivých panelov 1 do...

Magnetické jadro a použitie magnetického jadra pre elektrické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18037

Dátum: 08.09.2008

Autori: Lemaître Régis, Cassoret Bertrand, Brudny Jean François, Vincent Jean-noël

MPK: H02K 1/06

Značky: magnetického, magnetické, elektrické, jádra, jádro, použitie, stroje

Text:

...účely so známym preferenčným smerom permeability. V zväzku sa preferenčný smer permeability následných jednotlivých plechov mení o napred určený uhol posunu. Okrem toho sa doplnkovo alebo altematívne mení preferenčný smer permeability následných skupín plechov o napred určený uhol posunu.0018 Ďalej je opísané magnetické jadro podľa vynálezu, obsahujúce zväzok plechov z oceli na elektrotechnické účely so známym preferenčným smerom...

Spôsob eliminácie vzniku redukčného jadra pri vypaľovaní keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286276

Dátum: 28.05.2008

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 35/00, C04B 33/02

Značky: vzniku, spôsob, redukčného, jádra, vypalování, eliminácie, keramiky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zníženia až odstránenia redukčného jadra, t. j. nehomogenít z finálneho produktu, čím sa predĺži životnosť výrobku, najmä pri jeho vystavení tepelným zmenám. Spôsob sa uskutočňuje tak, že sa ku keramickému cestu pred sušením pridáva aspoň jedna látka zo skupiny kremičitan sodný, chlorid sodný, polyetylénglykol a jemne drvené zeolity v množstve 0,1 až 20 % hmotn., počítané sa sušinu prídavku ku keramickému cestu.

Spojivový systém na báze vodného skla, piesková zmes na jadrá a spôsob výroby pieskovej zmesi na jadrá

Načítavanie...

Číslo patentu: 286218

Dátum: 07.05.2008

Autor: Steinhäuser Thomas

MPK: B22C 1/16, B22C 15/00, B22C 13/00...

Značky: jádra, spôsob, pieskovej, systém, piesková, výroby, spojivový, skla, zmesí, báze, vodného

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivový systém na báze vodného skla pozostáva z vodného roztoku kremičitanov alkalických kovov všeobecného zloženia xSiO2.yM2O.zH2O, kde M predstavuje ióny alkalických kovov Li+, K+ alebo Na+, a hygroskopickej zásady. Pomer Na2O/SiO2 sa rovná 2,5 až 3,5 pri podiele pevnej látky 20 až 40 % hmotn. a ako hygroskopická zásada je použitý 30 % hydroxid sodný vo vodnom roztoku. Podľa vynálezu obsahuje vodný roztok kremičitanov alkalických kovov...

Spôsob určovania objemového rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13887

Dátum: 14.03.2008

Autori: Gautier Antoine, Durey David

MPK: G21C 17/10, G21D 3/00

Značky: výkonu, reaktora, jadrového, rozloženia, objemového, spôsob, určovania, jádra

Text:

...toku umiestnenými v nádobe reaktora a snímačmi pre meranie teploty, a EP 1 197 970, ktorý opisuje spôsob určovania rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora pomocou neutrónového výpočtového kódu typu BEACONEP 2 147 441 34457,- upravovaného na základe merania teploty teplonosnej tekutiny na výstupe palivových kaziet uskutočňovaného súborom termočlánkov.0008 Na tomto pozadí je cieľom vynálezu prekonať vyššie uvedené nevýhody a navrhnúť spôsob...

Potiahnuté jadrá s oneskoreným uvoľňovaním účinnej látky a farmaceutické dávkovacie formy, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 285359

Dátum: 02.11.2006

Autori: Ribardiere Agnés, Mignonneau Jérôme, Andre Frédéric, Lewis Gareth

MPK: A61K 9/50

Značky: potiahnuté, látky, obsahujú, oneskoreným, jádra, účinnej, uvoľňovaním, dávkovacie, farmaceutické, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané potiahnuté jadrá s oneskoreným uvoľňovaním poskytujúce uvoľňovanie v časovanom pulze, obsahujúce účinnú látku vo svojom jadre a polymérny poťah obsahujúci aspoň jeden alebo viac amóniových metakrylátových kopolymérov, pričom toto jadro obsahuje aspoň jeden alebo viac surfaktantov, kde jeden z uvedených surfaktantov je takého typu, že difunduje do polymérneho poťahu a pri určitej hladine vyvoláva náhlu zmenu vlastností poťahu, pričom...

Farmaceutický prípravok s riadeným uvoľňovaním účinnej látky skladajúci sa z jadra obsahujúceho účinnú látku a soľ organickej kyseliny a z vonkajšieho obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285295

Dátum: 18.09.2006

Autori: Petereit Hans-ulrich, Beckert Thomas, Lynenskjold Eva

MPK: A61K 9/50

Značky: farmaceutický, látky, riadeným, účinnej, obsahujúceho, kyseliny, organickej, skladajúci, vonkajšieho, prípravok, účinnú, látku, obalů, uvoľňovaním, jádra

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok sa skladá z (a) jadra obsahujúceho účinnú látku, prípadne nosič a obvyklé farmaceutické prísady, ako aj soľ organickej kyseliny, ktorej podiel vzhľadom na hmotnosť jadra predstavuje 2,5 až 97,5 % hmotn., a (b) vonkajšieho obalového filmu, ktorý sa skladá z jedného alebo viacerých (met)akrylátových kopolymérov, prípadne z obvyklých farmaceutických pomocných látok.

Spôsob výroby pásu z nanokryštalického materiálu a zariadenie na výrobu toroidného jadra vinutého z tohto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10676

Dátum: 19.05.2006

Autori: Demier Alain, Save Thierry, Waeckerle Thierry

MPK: B21B 27/00, B21B 1/00, H01F 1/147...

Značky: pásu, spôsob, tohto, toroidného, jádra, výrobu, nanokryštalického, zariadenie, vinutého, materiálů, výroby

Text:

...menit teplotu žíhania beztoho, aby sa významne zmenili charakteristiky pása, najmä jeho krehkosť).Cieľom tohto vynálezu je teda navrhnúť spôsob výroby nanokryštalických pásov schopných použitia V priemyslovom meradle, ako aj nanokryštalický produkt, ktorý je manipulovateľný a použiteľný pre geometrie magnetických obvodov, ktoré sú kompaktnejšie V porovnaní s magnetickými obvodmi doterajšieho stavu techniky, a ktorý má. najmä oveľamenší...

Farmaceutický prostriedok zahŕňa jadro a enterický povlak jadra a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284890

Dátum: 09.01.2006

Autori: Ullah Ismat, Wiley Gary

MPK: A61K 9/52, A61K 9/16

Značky: jádro, zahŕňa, farmaceutický, entericky, jádra, prostriedok, povlak, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prostriedok zahŕňa jadro a enterický povlak jadra, pričom jadro je tvorené hmotnostne 50 až 100 % liečiva labilného ku kyseline, ktorým je 2',3'-didezoxyinozín, a enterický povlak obsahuje kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátov. Prostriedok je bez ochranného povlaku medzi jadrom a enterickým povlakom a jadro má podobu zrna. Je opísaný aj spôsob prípravy farmaceutického prostriedku.

Surovina na výrobu hrubej keramiky bez redukčného jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4006

Dátum: 01.12.2004

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 38/00

Značky: výrobu, redukčného, hrubej, jádra, keramiky, surovina

Text:

...riešenia sa zníži až odstráni redukčné jadro, t. j. nehomogenity z finálneho produktu,čim sa predĺži životnosť výrobku najmä vystaveného tepelným zmenám.Ďalšou výhodou je skutočnosť, že surovina podľa tohto technického riešenia je spracovateľná pri stávajúcom technologickom postupe a na stávajúcom zariadení na spracovávanie keramického cesta.Základná surovina predstavovala zmes sivého a žltého ílu. Merania sa uskutočnili na štyroch...

Spôsob výroby magnetického jadra vyrobeného z nanokryštalického magneticky mäkkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284075

Dátum: 06.08.2004

Autori: Couderchon Georges, Verin Philippe

MPK: H01F 1/147, H01F 41/02

Značky: nanokryštalického, výroby, materiálů, jádra, vyrobeného, magnetického, spôsob, magnetický, mäkkého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby najmenej jedného magnetického jadra z magneticky mäkkej zliatiny na báze železa spočíva v tom, že sa z magnetickej zliatiny vyrobí amorfná páska, stanoví sa žíhacia teplota Tm, ktorá vedie v páske k maximálnej permeabilite, z pásky sa vyrobí najmenej jeden polotovar jadra a tento polotovar sa podrobí najmenej jednému žíhaniu, ktoré sa uskutočňuje pri teplote T, ktorá sa nachádza medzi Tm + 10 °C až Tm + 50 °C a táto teplota sa...

Tableta s oddialeným uvoľňovaním s definovanou geometriou jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10334

Dátum: 23.04.2004

Autori: Grenier Pascal, Vergnault Guy, Dragan Christophe

MPK: A61K 9/00

Značky: geometriou, tableta, jádra, oddialeným, uvoľňovaním, definovanou

Text:

...prednizolón alebo metylprednizolón, na použitie na liečenie artritickej bolesti, alergii,astmy, Crohnovej choroby, vredovej kolitídy, IBS alebo IBD. Tento aspekt vynálezu zahrnuje aj-3 použitie prednizónu, prednizolónu alebo metylprednizolónu na prípravu liečiva na liečenie artritickej bolesti, alergií, astmy, Crohnovej choroby, vredovej kolitídy, IBS alebo IBD, pričom toto liečivo zahrnuje tabletu podľa vynálezu. i 0017...

Náterový materiál pre odlievacie jadrá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8369

Dátum: 10.02.2004

Autori: Lederer Gernot, Pitamitz Herbert

MPK: B22C 9/10, B29C 45/44, B29C 33/52...

Značky: jádra, odlievacie, materiál, náterový

Text:

...100 m. Na dosiahnutie potrebnej zmitosti, môže byť potrebné rozdrenie na prášok napríklad rozomletim soli.0010 Na zabezpečenie plynulého odstránenia zvyškov náterového materiálu počas odstraňovania jadra, ako plnivo použitá soľ by mala mať výhodne rozpustnosť najmenej 10 g/l vo vode. Obzvlášť výhodne budú použité soli, ktorých rozpustnosť vo vode prekračuje hodnoty SOg/l, 100 g/l, či dokonca 200 g/l.0011 Okrem vo vode rozpustnej soli...

Guľová skladačka bez nosného jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 111

Dátum: 17.10.2003

Autor: Chuang Shih-hung

MPK: A63F 9/12

Značky: nosného, guľová, skladačka, jádra

Text:

...podrobného opisu v spojení s priloženými výkresmi.Prehľad obrázkov na ýkresochObrázok 1 je rozložené perspektívne zobrazenie trojrozmernej skladačky, ktorá nie je súčasťou predloženého vynálezu, Obrázok 2 je perspektívne zobrazenie jedného dielu skladačky zobrazenejna obrázku 1, Obrázok 3 je schematické zobrazenie predstavujúce charakteristiku jednéhodielu z obrázka 2, Obrázok 4 je rozložené perspektívne zobrazenie skladačky podľapredloženého...

Kompozitný materiál a z neho vyrobená konštrukčná súčiastka pozostávajúca zo speneného kovového jadra a masívnych krycích plechov, jej použitie a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 530

Dátum: 25.07.2002

Autori: Theobald Michael, Schwingel Dirk

MPK: B22F 3/11

Značky: krycích, speneného, pozostávajúca, kompozitný, výroby, použitie, vyrobená, plechov, spôsob, konštrukčná, masívnych, jádra, kovového, materiál, súčiastka

Text:

...dokument EP 1 000 690 A 2 výrobu takého kompozitnéhomateriálu na báze vopred vyrobeného práškového výliskus otvorenými pórmi, ktorý sa až pri neskoršom plátovaní valcovaním s krycími vrstvami stáva materiálom s uzavretými pórmi. Ostatné stupne postupu sú totožné. Prostredníctvom pôvodných otvorených pórov sa má zabrániť tomu, aby pri skladovaní práškového výlisku neviedlo prípadné uvoľňovanie plynu z nadúvadla ku geometrickým zmenám...

Obojstranný panel na bytové jadrá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2585

Dátum: 11.07.2000

Autori: Bomberovič Jozef, Haragová Daniela

MPK: E04C 2/296

Značky: panel, obojstranný, jádra, bytové

Text:

...panelu tvori doska na báze sarnozhá.a~~eho penoveho polystyrénu, ktorá je lepidlom spjena s obom sadrokartónovými doskami. Polystr-nc.a doska je voči sadrokartonovým doskárn z troch strán predsadená. čo zjemodustúe postup pri moráži paneioir.Takto pripravený panei má jednotné použitie pri výmene bytwýxch jadier a umožňuje ich rýchlu výmenu.Výhody obojstranneho panelu- ľahký konštrukčný stavebný-materiál nezvyšujúci statické zaťaženie budov,-...

Spôsob výroby roztiahnutého voštinového jadra z pásovej fólie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278828

Dátum: 10.11.1993

Autor: Meier Johannes

MPK: B32B 31/20, B65H 29/22, B31D 3/02...

Značky: zariadenie, vykonávanie, spôsob, jádra, fólie, voštinového, výroby, tohto, spôsobu, pásovej, roztiahnutého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby roztiahnutého voštinového jadra z pásov (10), na ktorých sú v rovnomerných odstupoch nanesené pruhy (6) lepidla, pričom pásy (10) s pruhmi (6) lepidla navzájom predsadenými sa na seba rovnobežne skladajú a pod tlakom, eventuálne pri zvýšenej teplote navzájom zlepujú a následne sa vzniknutá naskladaná jednotka (40) rozťahuje, založený na tom, že pás (10) sa vedie jednotkou (24) na zisťovanie polohy, ktorá podľa pruhov (6) lepidla...

Zariadenie na pevné polohovanie plechov najmä napäťového jadra elektromerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269584

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejovič Anton, Istenik Peter

MPK: B23Q 7/00

Značky: napäťového, najmä, pevně, plechov, polohovanie, zariadenie, elektromerov, jádra

Text:

...uložený prítlačný nástroj g, ktorý je tvorený ramenom g. Rameno 1 je na čelnej ploche v strede opatreně pevnou narážkou 1. Na koncoch ramena i sú posuvne uložená nosné čepy g na ktorých sú prostredníctvom valcových kolíkov g pevne uložené kalibrovaoie čexuste 19. Medzi kalibrovacou čelusťou lg a ramenon i je uložená pružina ll. V ramene i je uložená aj tlačná pruąäirm lg dosadajúca na teleso 2 pracovného lôžka l. Vonkajšie plochy knlibrovacích...

Prostorový stavební dílec bytového jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 260862

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E04H 1/12

Značky: bytového, jádra, dílec, prostorový, stavební

Text:

...úrazu, zejména pro starší obyvatele bytu a děti a je proto namítán z hlediska hygienických předpisü. obdobné zbytočné zdvojenl je u stropu, protože stropní panely hrubých staveb mají i spodní povrch natolik dokonalý, že jsou připraveny pro přímou úpravu tapetováním nebo malbou, a proto je další -Strop prostorového prefabrikátu poosazení do stavby funkčné neopodstatněuý a zbytečný. Oba dva horizontální prefabrĺikáty, tzn. podlahový dílec...

Tlumič nárazu jádra elektromagnetu ovládajícího záznamové pero zapisovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260620

Dátum: 12.01.1989

Autori: Marek Jaroslav, Jelínek Čeněk, Crha Jindřich

MPK: G12B 3/02, G01D 9/30

Značky: záznamové, jádra, elektromagnetů, ovládajícího, nárazů, zapisovacího, tlumič, prístroje

Text:

...v magnetic 4ky vodivém plášti se statickým jádrem B,v jehož vybraní je uložena tlumicí vložka B. Záznamové pero 4 je upevněno na mechanismu držáku záznamového pera 3 s pohybllvým jádrem 7 s osazením, jehož rozměry umožňují zasunutí do vybraní statického jádra ti. Vzduchové mezera m 2 je dána vzdálenosti mezi jádry 7 a 8. Délka funkční vzdálenosti f je dana vzdálenosti dosedací plochy pohyblivého jádra 7 a dosedací plochy tlumicí vložky 6....

Způsob výroby kompaktního jádra pro magnetické sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259616

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tischer Zdeněk, Krob Petr

MPK: G01R 33/02

Značky: způsob, magnetické, kompaktního, výroby, sondy, jádra

Text:

...upevněni drátku v ochranné trubce, používající drátku ze slitiný s vysokým obsahem kobaltu. Využíva se tu skutečnosti, že slitiny na bázi kobaltu neztrácejí po tepelném zpracování pružnost a pevnost, Drátek je mírně prohnutý. Oba konce a střed se opírají o vnitřní plochu trubky a tím je drátek v trubce pevně zachycen.Slitiný na bázi niklu mají proti slitinám na bázi kobaltu podstatné větší permeabilitu a tím i větší citlivost. Po tepelném...

Polohovadlo pro zajištění výztuže slévárenského jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257348

Dátum: 15.04.1988

Autori: Velecký Svatopluk, Pálenský Jan

MPK: B22C 9/10, B22C 21/14

Značky: zajištění, polohovadlo, slévárenského, výztuže, jádra

Text:

...arovnoběžnosti a tvarovaný středový šroubový prvek. horizontální stavítko i vertikální stavítka mají s výhodou ploštinový tvar a vnější stěny vertikálních stavítek mají radius,který je shodný nebo nejvýše o 0,1 mm menší než je průměr řídicího dílu jaderníku. Šrouhový prvek má u kořene zápich. Polohovadlo podle vynálezu zajišťuje v provozu spolehlivou koordinaci výztuhy jádra a současně umožňuje rýchlou a ekonomickou výrobu jader. , 3...

Slitina pro jádra miniaturních magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 257222

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tischer Zdeněk

MPK: C22C 19/03

Značky: jádra, slitina, miniaturních, magnetických

Text:

...železo, která má velmi velkou počáteční permeabilitu, avšak malou otěruvzdornost a značné se znehodnocuje mechanickým opracováním hlavy. Dále slitina o složení 80 8 hmot. niklu,7 hmot. niobu, zbytek železo, která má dobrou otěruvzdornost, avšak vzhledem k velkému obsahu niobu je obtížně tvářitelná zatepla. Další známá slitina obsahuje 79 8 hmot. niklu, 4 hmot. molybdenu, 3 3 hmot. niobu, 2,5 hmot. titanu, zbytek železo. Má velmi...

Tvarovaný náběh jádra cihlářského ústí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246616

Dátum: 16.11.1987

Autori: Marcian Václav, Kotrla Jan, Štícha Jaroslav, Komárek Miroslav

MPK: B28B 7/28

Značky: náběh, tvarovaný, jádra, cihlářského, ústí

Text:

...stěn spojujících jednak kratší strany horní obdélníkové podstavy s kratšími stranami spodní lichoběžníkové podstavy a jednak spojených po obou stranách s trojúhelníkovými bočními plochami, spojenými se spodními lichoběžníkovými částmi, jedním koncem kolmo připojenými ke spodní lichoběžníkové podstavě a druhým rovnoběžným koncem spojenými s horními lichoběžníkovými částmi připojenými jednak k trojühelníkovým bočním plochám a...

Směs pro pastelová jádra tužkárenských výrobků a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251878

Dátum: 13.08.1987

Autori: Klabačka Bedřich, Smudek Karel

MPK: C09D 13/00

Značky: pastelová, výrobků, přípravy, jádra, tužkárenských, její, směs, způsob

Text:

...barevné vydxarnlosti při vysoké pevnosti v ohybu.Příklady kjonkrétníhjo složení směsi poldle vynálezu59,50 hmozt. dílu Kaolinu Sedlec I. a 13,00 hmot. dílů Pigmexnt Guange 5 - C. l.N 0 12 075 2,00 hmot. díly Pigment White 6 - c. 1. Njoa 77 891 18,00 hmot. dílů ztuženého slwnečnicového osleje2,00 hmot. díly Wax LP 5,50 .hmot .dílu Tylosy MH-ñüP ř í k l a d 2 52,00 hmot. dílů Kaolinu Sedlec I. a14,00 hmot. dílů Pigment Blue 15 - C. I.Nro 74...

Způsob výroby plechů jádra tvaru E a plechů jha tvaru I tlumivky nebo transformátoru, zejména pro plynové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236771

Dátum: 15.02.1987

Autor: Albeck Bernhard

MPK: H01F 41/02

Značky: transformátoru, výroby, tlumivky, výbojky, tvaru, plechů, zejména, jádra, způsob, plynové

Zhrnutie / Anotácia:

Aby bylo možno vyrábět bez odpadu nebo alespoň s malým odpadem ražením plechy (1) jádra tvaru E a plechy (2) jha tvaru I, zasunuté mezi vnější ramena (6) plechů (1) jádra, pro tlumivky nebo transformátory, použité zejména jako předřadné přístroje pro plynové výbojky, razí se dvě řady plechů (1) jádra tvaru E otevřenými stranami proti sobě a v poloze vedle sebe a vzájemně přesazeně tak, že konce (10) na sebe doléhajících vnějších ramen (6) dvou...

Zlievarenský liehový náter na formy a jadrá

Načítavanie...

Číslo patentu: 234803

Dátum: 15.01.1987

Autori: Morávek Mikuláš, Schmiedt Peter, Mlynarčík Ladislav

MPK: B22C 3/00

Značky: nátěr, zlievarenský, liehový, formy, jádra

Zhrnutie / Anotácia:

Zlievárenský liehový náter na formy a jadrá, hlavne pre stredné, stredne ťažké a ťažké odliatky, je určený na povrchovú ochranu foriem a jadier vyrobených do zmesi kremenného piesku s vodným sklom ako pojivom a glycerolacetátom ako vytvrzdzovačom pred stykom s tekutým kovom pri liatí, ktorý obsahuje okrem mastenca, koksu, tuhy a liehu aj kysličník železitý a bakelitový tmel.

Zařízení pro navíjení ocelového jádra struny, zejména pro hudební nástroje, na rolničku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234555

Dátum: 01.01.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: B65H 79/00

Značky: jádra, rolničku, navíjení, struny, zejména, hudební, zařízení, ocelového, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový zásobník rolniček, který je opatřený otáčejícím se několikaramenným nakládačem a oddělovačem, umístěným v mezeře dolní části zásobníku. je svým ústím umístěn nad vkládačem rolniček. V jeho prodloužené vodorovné ose jsou za probíhajícím jádrem struny umístěny pohyblivé čelisti s elektromagnetem, spojené přes pevně uchycenou šroubovici s druhým krokovým motorem. Mezi ústí zásobníku rolniček a čelistmi je umístěna svěrka s pevnou a...

Zařízení pro automatické napínání jádra struny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235844

Dátum: 01.12.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: G05D 17/02

Značky: jádra, napínání, automatické, zařízení, struny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické napínání jádra strumy, zejména u elektronických opřádaček, na předem zvolenou hodnotu. Motor s regulovatelným momentem je spojen se šroubovicí s nasunutým jezdcem, který je pevně vázán s konzolou, na níž je upevněn krokový motor. Otáčením motoru ve směru napínání jádra strumy se vzdaluje pohyblivá konzola krokového motoru od pevné konzoly druhého krokového motoru do té doby, než je dosažen potřebný a předem zvolený...

Kombinovaná jádra z magneticky měkkých materiálů pro odrušovací tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232407

Dátum: 15.07.1986

Autori: Seidl Milan, Vitoul Zdeněk, Tischer Zdeněk

MPK: H01F 3/04

Značky: kombinovaná, tlumivky, odrušovací, měkkých, magnetický, materiálů, jádra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že jádro odrušovací tlumivky je navinuto ze dvou pásků, a to z pásku ze slitiny, obsahující 60 až 80 % hmotnostních niklu, 1 až 6 % hmotnostních molybdenu, mědi nebo chromu, a to buď jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, a 14 až 39% hmotnostních železa, na který je navinut pásek z oceli, obsahující 0,05 až 2 % hmotnostních uhlíku a 0 2 až 0,6 % hmotnostních manganu nebo hliníku, ve vzájemném hmotnostním poměru obou pásků...

Plnivo do nátěrových hmot pro slévárenské formy a jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 232983

Dátum: 15.07.1986

Autori: Lavický Vladimír, Kubza Jaromír, Horváth František, Sedlák Josef, Klaban Jiří

MPK: C09D 7/00

Značky: formy, nátěrových, slévárenské, jádra, plnivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plniva do nátěrové hmoty pro rozměrově náročné a teplotně namáhané formy a jádra, kde se jako plniva použije odpadového vyzdívkového materiálu ze sklářských pecí pomletého na zrnitost pod 0,1 mm, jako plnohodnotné náhrady za doposud používaný mletý přírodní písek na bázi zirkonsilikátu.

Adhezní vrstva termoreflexní úpravy příčky bytové sanitární jednotky, zejména bytového jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 230718

Dátum: 15.06.1986

Autori: Prídavková Mária, Komárek Zdeněk, Buchta Otakar

MPK: C09J 3/14, C08F 236/10, E04B 1/94...

Značky: jednotky, termoreflexní, bytového, vrstva, jádra, příčky, úpravy, sanitární, adhezní, zejména, bytové

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezní vrstva termoreflexní úpravy příčky bytové sanitární jednotky, zejména bytového jádra, která spojuje hliníkovou fólii a melaminoformaldehydový povrch příčky, vyznačující se tím, že je vytvořena z vysokomolekulárního termoplastického styren-butadienového nebo styrén-izoprenového kaučuku.

Zapojenie na meranie excentricity vnútorného jadra pri výrobe oznamovacích káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227568

Dátum: 01.06.1986

Autor: Illés Andrej

Značky: zapojenie, excentricity, meranie, oznamovacích, vnútorného, jádra, výrobe, káblov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na meranie excentricity vnútorného jadra pri výrobe oznamovacích káblov, vyznačené tým, že tienená napájacia elektróda (2) v tvare rúrky je axiálne predsadená pred tienenou sústavou snímacích elektród (31, 32, 33, 34) v tvare rúrkových výsečí, ktorá pozostáva z proti sebe umiestneného jedného páru horizontálnych snímacích elektród (31, 32) a jedného páru vertikálnych snímacích elektród (33, 34), pričom každý pár snímacích elektród...