Patenty so značkou «jader»

Zařízení pro stahování jader magnetických obvodů transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268456

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hoffman Evžen, Čanda Petr

MPK: H01F 27/26

Značky: magnetických, jader, zařízení, stahování, transformátoru, obvodů

Text:

...lište, ve ktoré jsou vytvořeny otvory se závity pro šrouby.Desky mohou být po obou stranách opatřeny vodicími prvky, například vodicími lištami.Výhodnost zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že se zvýši bezpečnost výroby transformátorů, dosáhno se dokonalého stažení jader magnetického obvodu transformátoru, a tím se sníží jeho hlučnost a samotné zařízení zvýší tuhost jader magnetického obvodu.Zařízení podle vynálezu je v dalším textu...

Způsob tvarování a tepelného zpracování vinutých transformátorových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 268430

Dátum: 14.03.1990

Autori: Břichnáč Radomír, Hellebrant Jaroslav, Kubica Jan

MPK: H01F 41/02

Značky: tvarování, transformátorových, způsob, zpracování, tepelného, jader, vinutých

Text:

...otvorů čí okének transformátorových jader. Tato nepřeanost vzniká pokřivením zatěžovacĺch desek a nedokonalým vyvložkováním transformátorových jader. Z toho důvodu je nutno až 40 transformátorových jader znovu přežíhat a přetvarovat.Tuto nevýhodu odstraňuje způsob tvarování a tepelného zpracování vinutých transíormátorových jader podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vinutá transformátorová jádra se po navinutí přůběžně žíhají...

Jaderník pro výrobu formovacích jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 266905

Dátum: 12.01.1990

Autor: Zima Jan

MPK: B22C 7/06, B22C 13/12

Značky: jader, výrobu, formovacích, jaderník

Text:

...jadcrníku v dělici rovině má odvzdušňovací otvory a jsou v něm vytvořeny kotvicí drážky.Výhodou konstrukčního uspořádání jaderníku podle vynálezu je, že umožňuje, vzhledem ke shodnétnu tvaru a průměru otvorů v unášecí desce a tělese jaderníku pro uložení vyhazova CS 266 905 Blčü a unášečů, jejich vyvrtání zároveň v unášecí desce i příslušném dilu jaderníku, pričemž je nutno pouze pevně fixovat unášecí desku na těleso jaderniku. Vytvořením...

Skořepinová směs pro výrobu skořepinových forem a jader vstřelováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 264920

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kůst Bedřich, Pašava Josef

MPK: B22C 1/22

Značky: směs, výrobu, forem, jader, vstřelováním, skořepinových, skořepinová

Text:

...na horký model.Účelom vynálezu je zvýšení pevnostních vlastností, zvýšení rychlosti natavování, zvýšení odolnosti při tepelném šoku a omezení, případně úplné odstranění postřiku modelového zařízení dělicím prostředkem.Tyto požadavky do značné míry splňuje skořepinová směs, sestávající ze 100 hmotnostnich dílů křemenného písku ohřátého na 130 OC až 160 OC a 3 hmotnostních dílü novolakové pryskyřice, přičemž jako přĺsadu tvoří suspenze...

Zařízení na výrobu slévárenských jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 264535

Dátum: 14.08.1989

Autori: Procházka Jiří, Duda Josef, Zavřel Jiří

MPK: B22C 7/06, B22C 9/10

Značky: slévárenských, zařízení, výrobu, jader

Text:

...nepodstatná, je nutno pouze z bezpečnostních důvodů vyřadit vstřelovací stroj před založením pískováku z provozu a poté opět zapnout. Konstrukční úprava vstřelovacího stroje je nenáročná a prodloužení doby zhotovení jádra je nepatrné.Zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž na obr. l je schematicky znázorněn podélný řez částí kovového jaderníku a obr. 2 detail z obr. l.jak je...

Zařízení na dělení vychylovacích feritových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 262872

Dátum: 11.04.1989

Autori: Klátil Jaroslav, Dušan Zdeněk, Míča Karel, Dobruška Jan

MPK: H01F 41/02

Značky: dělení, zařízení, feritových, vychylovacích, jader

Text:

...přičemž spínač a elektromagnet jsou elektricky spojeny s impulsním zdrojem.Výhodou dělení vychylovacích jader pomocí dělícího zařízení s impulsním zdrojem je nastavení defünovaného mechanického rlzu do předem určeného místa dčleného jadra, jednoduchú obsluha, která nevyžaduje speciálně zapracované pracovniky, zvýšená produktívita práce a snížení počtu vadně dělených jader. Řegulací intenzity úhozu je možno nastavit optimální intenzitu...

Výztuha pískových slévárenských jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 262085

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pálenský Jan, Velecký Svatopluk, Kaluža Vilém, Vácha Vladimír

MPK: B22C 21/14

Značky: výztuha, pískových, slévárenských, jader

Text:

...vytvořen pevný, tuhý a přesmý vyztužovací systém, účinně plnicí veškeré požadované funkce, jakými jsou konkrétně vyztužení vlastního pískového jádra, jeho přesné,pevné a tuhé připojení k navazujícímu dílu formy a účinný odvod plynů vznikajících v jádře při lití. Výztuhy lze po použití jednoduše a snadno rozpojit, rozebrat ina jednotlivé díly, které jsou ihned schopné dalšího použití. Zcela odpadá průběžná výroba speciálních výztuh pro...

Fixační mechanismus pro vyjímání jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 259037

Dátum: 16.09.1988

Autori: Petrov Ivan, Peev Stojko, Nenkov Nikolaj

MPK: E21B 25/02

Značky: vyjímání, fixační, jader, mechanismus

Text:

...use nomnnnnKOBHB BTYHKH 30, n KOTODMX ycranonnen Ha nonmnnnuxax nonmunuuxonuü crepxenh 34, BGDXHHH qacrb KOTOpOPO apnaewcn uunnnnpnqecxoň n saxanuunaewca pesbőoü,-za KoTopym Haxpyuem ramci 25, npmrmalomne orpanmurenbrłyno mamy 27. Hammqacrn nonmunnuxonoro cTepmHn 34 HMeer.peHaxHoe ornepcwue 33 H saxauqunaew cx npncoenunrenbnoň peabóoň uns Kepaonpueunoň TDYÓM (He noKasáHa.ua nepTema).HeñcTaue mnxcnpymmero Mexannsma and Buunmaeux TDYÓ nupamaewca...

Zařízení pro zjišťování rovinnosti ploch, zejména dosedacích ploch jader transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258906

Dátum: 16.09.1988

Autor: Poláček Josef

MPK: G01B 7/34, G01B 11/30

Značky: zejména, jader, ploch, transformátoru, zařízení, rovinnosti, dosedacích, zjišťování

Text:

...připev něn první konektor 39.Na obr. 3 je znázornřno příkladné provedení vyhodnocovacĺho tabla 33 podle vynálezu. Vyhodnocovací tablo 33 je v příkladném provedení tvořeno rámem 33, v němž jsou uspořádány světloemitující diody 3 tak, abypo 1 oha každé jednotlivé světloemitující diody 3 odpovídala poloze 5 ní elektricky spojeného kontaktního hrotu 3 v první soustavě 3 či druhé soustavě 3 kontaktních hrotů 3 na tuhé podložce 3. Takto první,...

Automatická linka na výrobu jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 258005

Dátum: 15.07.1988

Autori: Stoljar Eduard, Kuželman Vladimir, Bačelis Leonid, Ivanov Vladimir, Morozov Jurij, Zicer Vitalij, Melnikov Alexandr

MPK: B22C 13/12, B22C 25/00

Značky: jader, automatická, výrobu, linka

Text:

...n ycwpoücwn uns pacnpennànnavnohnma n omnpuwnx mmóepos cmepmueuxHmnmos, wexannsm Bunaqu cwepmueä B cocrane upnemúo-Bgnam~ mero ycwpoücwna c npmemaum HHaHKaMä,OUOpHym paMyc..Hanpa 3 nHmmnMM nmn roronux cTépmheü,TpaHcnopT Boanpawa,nonmemnuü M nepeawoqnuñ cwoąu ncxomnnexm crepmnesux mnmEOB, nononmnrensno cnaómena ycmpoücwnamn nna mameàeunn A MGCTOHOĽQKGHMH pacnpeenmmenn cmecn, Kamep nosnpoaannn, npnnonpn aanpnrnx móepon M cnpennenun-nonwnnn...

Způsob výroby zmrazených licích forem nebo jader z předchlazeného zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257755

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jespersen Emil, Singh Bakshi

MPK: B22C 9/02, B22C 1/00

Značky: způsob, forem, zrnitého, licích, jader, předchlazeného, materiálů, výroby, zmrazených

Text:

...kov může lít do formy bezprostředně po skončení formovaní. Tím se dosáhne tak velké výrobní rychlosti,že je tent-o způsob použitelný u rychle pra 4cujících automatických strojů pro výrobu slévárenských forem s jádry nebo bez nich,například typu, popsaného v. dánském patentovém spise č. 87 462, kde se bere v úvahu vysoká provozní rychlost těchto strojů. Předem zmrazené pojivo je ve formovací směsi přítomno v podobě jemných...

Zařízení pro vytváření dosedacích ploch jader elektromagnetických obvodů relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 244187

Dátum: 01.06.1988

Autori: Landa Václav, Holub Poemysl

MPK: H01H 49/00

Značky: dosedacích, elektromagnetických, obvodů, vytváření, zařízení, ploch, relé, jader

Text:

...desoe a je připevněnn kotevní deska ,i ärouby, ktoré nejem na výkrese znâzornšny. Kotevní danka. i je ocelová s zeleným povrchem a je v nívytvořena drážka pro klin 2, Klin 2 se zaeouvá do kotevní deàkyji šroubem, který neni na výkrese znázorněn. V kotevní desce 5 je upevněn.kalibrovaoí razník 1 svorniku jádra l, Kalibrovaoí raznik 1 svorniku je euvně uložen v hlavním otvoru pohyblivé čelisti § kalibrovadle. Hlavní otvor se nachází nad...

Tlakové čidlo s přesným seřizováním odlehlosti jader cívek od středové membrány mechanickým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257661

Dátum: 16.05.1988

Autori: Smetana Jiří, Štark Jaroslav

MPK: G01L 7/08

Značky: přesným, cívek, odlehlosti, způsobem, středové, čidlo, tlakově, jader, mechanickým, membrány, seřizováním

Text:

...po obvodu závitem s jemným stoupáním a navzájom oddelených feromagnetickou membránou. Podstatou je rovněž to. že míkrometríckými šrouby prochází k índukčním oívkám kabeiy.Výhodou blokového čidla a přesným seřizovánim odlehlosti Jader civak od středové membrány mechanickým způsobem podle vynálezu je možnost přesného nastaveni vzdálenosti jader civek od středové feromagnetické membrány. možnost rychlé de-°montáže a náhrady vnitřnich funkčních...

Ochranný prostředek pro povrchovou úpravu slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 255446

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hofman Josef, Buryan Petr, Ivanovič Milorad

MPK: B22C 3/00

Značky: forem, jader, povrchovou, ochranný, slévárenských, prostředek, úpravu

Text:

...slévárenských forem a jader, tvořený suspenzi plníva, jako například mletého mastence a tmelu,sazí, amorfního grafitu v množství 51 až 70 hmot., ve vodě nebo alkoholu s dvěma až čtyřmi uhlíky v molekule a nebo jejich směsi v množství 30 až 45 hmot. Jeho podstata spočivá v tom, že obsahuje 1.105 až 4 hmot. povrchovč aktivní látky a nebo její směsi na bázi ethoxylovanýuh mastných alkoholu, alkylalyisulfonanu a alkylarensulfonanu.Základní...

Zařízení pro přípravu objímek polykrystalických diamantových jader průvlaků jejich středěním a lepením k broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254834

Dátum: 15.02.1988

Autor: Dědic Josef

MPK: B25B 11/00

Značky: jader, průvlaků, lepením, objímek, broušení, zařízení, diamantových, středěním, přípravu, jejich, polykrystalických

Text:

...je stolního typu a je snadno přenosné. iNa přiloženém výkrese je na obr.1 v axionometrickém pohledu zobrazeno konstrukční provedení zařízení pŕo prípravu polykrystalických dianantových jader průvlaků k brouěení.Zařízení podle vynélezu sestúvá z nosné desky i se sloupkem g, ve kterém je Vytvořeno vodící s upínací prizma, výsuvného sloupku Q, který se pohybuje ve vodícíu prizaatu a je odtlačován do horní polohyzapuštěnou pružinou. Na výsuvnén...

Žáruvzdorná keramická hmota pro výrobu přesných odlitků a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 240855

Dátum: 01.01.1988

Autori: Látal Lubomír, Strmiska Zdenik

MPK: C04B 35/62, B22C 1/16

Značky: přesných, jader, keramická, hmota, výrobu, žáruvzdorná, odlitků

Text:

...při lití a jsou odolné proti penetraci do teploty 140000 při použití křemenného ostřiva a do teploty l 600 °C při použití ostřiva oxidu hlinitého nebo karbidu křemíku. Další výhodnouí vlastností je rozměrová stáloet po zehřátí ne l 000 °C a opětovné zchladnutí na 20 °C, kdy dochází ke změně lineárních rozměrů formy nebo jádra v rozsahu 0,l až 0,2 .Výhody keramické hmoty podle vynálezu spočívají v její snedné dostupnosti, láci, rozměrové...

Směs pro výrobu slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 253482

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šebor Pavel, Jabůrek Miroslav, Veselý Milan, Křivánek Jiří, Klátil Karel

MPK: B22C 1/06

Značky: směs, slévárenských, forem, výrobu, jader

Text:

...prostředi.Při kombinaci polyizokysnátu o kyseliny horitě dojde k zešítováni pryskyřice jak dvojnými vasej bani, tak 1 hydroxilovými skupinami,a tím jsou maximálně využity pojivé účinky.alkydového pojivo. Takto vytvrzená směs dosahuje nejvyšších hodnot pevnosti za studena i po tepelné expozícia Další výhodou směsi dle vynálezu je možnost snadné regulace průběhu vytvrzováni změnou obsahu kyseliny horité neho tetraboritanu sodného.Směs pro...

Nátěr slevárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 236399

Dátum: 01.11.1987

Autori: Ornst Jiří, Chmelíček Jaroslav, Šimon Ernest, Králík Josef

MPK: B22C 3/00

Značky: nátěr, forem, jader, slévárenských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rychleschnoucího nátěru slévárenských forem a jader, obsahujícího plavený kaolin, amorfní grafit a vodu. Plavený kaolin od 89 do 94 hmotnostních dílů, amorfní grafit od 5 do 8 hmotnostních dílů a vodu od 80 do 120 hmotnostních dílů. Dále obsahuje od 1 do 3 hmotnostních dílů sodné soli humnové kyseliny nebo sodné soli akrylátového kolopymeru.

Žáruvzdorná směs pro výrobu jader a forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234540

Dátum: 01.11.1987

Autori: Burian Alois, Zadák Zdeněk, Křístek Jiří

MPK: B22C 1/00, B22C 1/16

Značky: směs, forem, jader, žáruvzdorná, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žáruvzdorné směsi pro výrobu slévárenských forem a jader, zejména směsi pojené vodním sklem, skládající se z nekřemenného ostřiva a pojiva na bázi vodního skla, případně tvrdidla. Směs obsahuje 0,01 až 2 hmotnostní díly minerálního oleje na 100 dílů hmotnostních ostřiva, dávkovaného před přidáním vodního skla. Minerální olej se přidává k ostřivu jako první složka.

Způsob uložení feritových jader tvaru U na podložkách při výpalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243127

Dátum: 15.10.1987

Autor: Houžvieka Jindoich

MPK: C21D 9/00, F27B 9/14, F27B 9/04...

Značky: uložení, feritových, způsob, podložkách, jader, tvaru, výpalu

Text:

...ve dvou vratvách je prováděn na vysokém podecypu. Výpal na vysokém podsypu cca 1 až 3 mm je nevhodný pro U jádro o menší hmotnosti, kde dochází k deformsci obou vrstev a pro daný typ pece, u ktoré cirkulační ventilátoryv předehřívacím pásmo rozvíří výlisky nezatížený podsyp, který ie potom usazuje na výliscích a není vyloučeni, že i v odsávacím potrubí.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob uložení feritovych jader tvaru U na podložkách při vypalu...

Kotevní deska pro výrobu slévárenských keramických forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 246235

Dátum: 15.09.1987

Autor: Rogov Alexadd Vladimírovie

MPK: B22C 9/06, B22C 21/04

Značky: forem, deska, slévárenských, keramických, výrobu, kotevní, jader

Text:

...straně dotykových ploch 5 součástí je krycí rám Ž, který je v úrovni podélné a příčné dělici roviny přesného trvalého modelu opatřen pohyhlivými lištami lg dosedajícími na nefunkční venkovní rozměry li trvalého modelu, dále drážkou ll umístěnou osově shodně s největšími obvodovými rozměry základního tělesa l, vodicími hranamí lj vytvořenými na kolmici k příčné a podélné dělicí rovině pŕesného funkčního tvaru 3 trvalého modelu a dvěma vy...

Zařízení pro strojní formování dutin jader ze skořepinové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252347

Dátum: 13.08.1987

Autor: Ouředník Josef

MPK: B22C 13/08

Značky: jader, strojní, dutin, zařízení, směsi, skořepinové, formování

Text:

...výrobě jsder foukáním. Je potřebe jen jeden druh a poloviční množství jadernílců. To znamena úsporu praonosti a materiálu při výrobě forem, méně Častá výměna jaderníkd na foukacím stroji a tím i nižší ztrátové prostoje, méně manipulace při údržbe a skladování. Kompletní jádro vyžaduje nižší pracnost při začiäřování otřepů, odpadá lepení částí jadra, ubruěování zbytku z plnicího kanálku a zamazávání spár v lepené rovině. Další výhodou je...

Přísada do vodných nátěrů slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 240778

Dátum: 01.08.1987

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B22C 3/00

Značky: vodných, forem, jader, slévárenských, prísada, nátěrů

Text:

...forem a jader ze směsi pojených křemičitanem sodným. Vodné nátěry s přisadou podle vynálezu lze použít v plném rozsahu na formy a jádra ze směsi pojených křemičitanem sodným -vodním sklem. Vodné nátěry s přísadou dle vynálezu nahradí nátěry s organickými ředidly. Další výhodou vodných nátěrů s přísa ą 240 778dou podle vynálezu ve srovnání s nátěry nevodnými je jejich nevýbušnost, nehořlavost, hygienická nezávadnost a ekonomická výą hodnost...

Pojivo pro výrobu licích forem a jader, vytvrzovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 251655

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krol Mirra, Beljakova Zoja, Romaškin Viktor, Cygankova Nina, Vojcechovič Anatolij, Jevtějeva Světlana, Žukovskij Sergej, Černyšev Jevgenij, Pomeranceva Maja, Kuzněcov Dmitrij, Rivkin Semjon, Jakobson Boris

MPK: B22C 1/22

Značky: studena, forem, pojivo, vytvrzovaných, jader, licích, výrobu

Text:

...R - menoxcu-rpynna, R - anumawuqecxnň yrnenoopouuü pankan c uucnon awoon yrnepoa or 5 o 10u c pąaaeranenuoñ crpyxrypoů npn cneymmeM cooTHomeHMn Harpenenron (B Z no Macce) l N cnnrernqeckan cmona nonnxoueucanuounotocunan ynounnyroro cTpoeHHn - 0,2-1,0.Cansymmee no n 3 o 6 peTenm~coepxnr B Kauécrae cunaua ynonanyworo CTDOGHHR raMMa-menoxcnnponnrpuusoauunokencnnan nnu raMMa-mexoxcunponmnrpu(Gewa-srnnrekŕ cunoKcu)cHnaH. , .B Kaqecrne...

Způsob výroby jader magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 243698

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dobeš Vladislav, Cejnek Milan

MPK: G11B 5/10, G11B 5/147

Značky: magnetických, jader, výroby, způsob

Text:

...se súzeným průresem stredního dílu, na obr. 2 je názor-něm blok ueder v půdorysu e čústečnem řezu, na obr. 3 ua viacnásobný sdružení obrazec zobrazeny v nárysu, ne obr. 4 ue nskreslm vícenásobný sdrulený obrazecv pudorysu, obr. 5 znázorňuje blok under v nárysu Lčástečnćm roku spolu s mechanickými síleníJctorě působí pri. lepení, na obr. 6 ue nekreslen blok under v bokorysu a řezu spolu se silami působícímí pri. odděloviní under se zúžerąýn...

Zařízení pro výrobu jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 243025

Dátum: 15.05.1987

Autor: Oíha Václav

MPK: B22C 15/26, B22C 9/10

Značky: jader, zařízení, výrobu

Text:

...pojezdová dráha 35, na které je vloženo zařízení i pro nanáěení lepid la na jádro. Zařízení 3 sestává ze šeblony 32, ve které jsou vytvoreny otvory i a je na niposuvné uložen zásobník g lepidla a čelní plocha u. Zásobník x je spojen a ramenem j posuv-u. Nad vyjížděoí tvarovouvpodložkou a a karuselem 2 pro lepení Jader je na pojezdové dráze g uspořádán první. manipulátor 4 s upínaoímí čelistmi LL pro přenášení části lader do lepíciho...

Ventilační průduch bytových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 242791

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kova3 Ján, Masarovie František, Tomeík Kazimír, Kopernický Ivan, Iurovie Peter, Sulan Severan, Krištan Anton, Mikula Oldoich, Schwarz František

MPK: E04F 17/04

Značky: průduch, ventilační, bytových, jader

Text:

...tom, že vhodným zavěšením základní roury nedochází k jejímu poklesu ani při značných teplotách v důsledku požáru bytového jadra, kdy hmotnost této roury je přenášena pomocí závěsného háku na spodní nosný profil konstrukce bytového jádra. Izolační vrstva, jejíž hmotnost je obvyklevyšší než hmotnost jednotlivých částí ventilačních pruduchů, ztrácí tak svůj význam, protože místa spojů nejsou tak dokonale utěsněná, aby i spojovacími mezerami...

Zařízení pro opracování hran feritových vychylovacích jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 249598

Dátum: 15.04.1987

Autori: Opluštil Petr, Horáček Miroslav

MPK: B24B 9/00

Značky: vychylovacích, zařízení, feritových, jader, opracování

Text:

...čelních l. Volbou většího počtu kladek čelních J na jedné hraně vychylovacíno jádro. 1 § se zintenzivní proces snížení, to znamená, že se zkrátí strojní čas srážení. Navíc navržená soustava umožňuje rozdílné nastavení odklonu jednotlivých kladek čelníoh l,kladek obvodových 1 g pod. úhlem 3, čímž se dosáłme srážení ve více stopách,a tím je řadou tečen dosaženo příblížení se opracované hrany profilu radiusu. Kladka čelní l je volně otočná. na...

Způsob výroby slévárenských syrových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 248296

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bohndorf Friedrich, Pistol Günther

MPK: B22C 13/12

Značky: slévárenských, jader, způsob, syrových, výroby

Text:

...PYWHbIX IĎODMOBOWIHbIX MamHH.uenb nsoópewenun cocrouw 3 usroronneauu crepmneñ H 3 cuporo necxa pasnnqHoü Koumurypauuu 3 KoHoMMqecKuM cnocoöom c ocraroqaoň npounocwbm nnn npu MGHGHHH crepxneñ, CKOpOCTh usroroanenn Koropux COOTBGTCTBYGT npousaocrseunoñ cxopocru conpeuenuux ® 0 pMoBoqHX ycTaHOBOK.Ocnonoü H 30 öpeTeHHH annnercapaananne coananux cnocoöa uns usrowonnennn cwepxueü na CbIPOPD necxa .rum nnreňnoro npouanoncrsa nyTeM ynnoruenua cmpoň...

Zařízení pro výrobu jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 248260

Dátum: 12.02.1987

Autori: Morozov Jurij, Šiškin Nikolaj, Ivanov Vladimir, Levinson Vladimir, Zicer Vitalij, Šartner Eduard, Abaskalov Vladimir, Drejšev Igor, Bačelis Leonid, Melnikov Alexandr

MPK: B22C 13/12, B22C 11/04

Značky: výrobu, jader, zařízení

Text:

...4 CHCTeMa 33.Ycranonxa paőowaer cneymmmMo 6 pa 3 oM. Hecox H mnnxne KOMHOHGHTH nocwynamr na öynxepa l /nr.l/ H öaxon 4.cooT 5 eTcTneHHo Kno 3 aropaM 3 H 5, oTTyanonamTcx B cuécnrená 6. Foróaan mnnxononunax CMeCb na cMecnTenx 6 npnaaew a pacnpenennwenb 7, a na nero - 3 Mexaunan 8 npeccoaannà. nepe onepauueň sanpecconxu xuxononuuoň cuecn B cwepxňenoň xmnx 13. nonopornue saxnawu 24/®nr.3/ no eñcwnneu-npyxnn 26 nonopaqnsamrcä ornocuwenhno oceů...

Vícesložková přísada k urychlení vysychání vodních nátěrů slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 233396

Dátum: 01.01.1987

Autori: Otáhal Vlastislav, Par Jindřich

MPK: B22C 3/00

Značky: vysychání, prísada, vodních, jader, slévárenských, urychlení, vícesložková, nátěrů, forem

Zhrnutie / Anotácia:

Vícesložková přísada k urychlení vysychání vodních nátěrů slévárenských forem a jader je určena především pro formy a jádra pojená jílovými pojivy, křemičitanem sodným nebo organickými pojivy na bázi pryskyřic. Sestává ze základní směsi, skládající se z 20,80 % hmotnostních hydroxidu vápenatého a z 20,80 % hmotnostních chloridu sodného nebo chloridu draselného. Alternativně lze k základní směsi přidat chlorid hořečnatý, chlorid barnatý nebo...

Směs pro výrobu forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 233393

Dátum: 01.01.1987

Autori: Altmann Vratislav, Hanzl Stanislav

MPK: B22C 1/22

Značky: jader, forem, směs, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získání možnosti použití řady polymeru pro účelnou volbu složení směsi, používaných ve slévárenství. Směs je tvořena ostřivem a pojivem, které je tvořeno 10 až 90ti % emulzí roztoku polymeru, kde emulzní prostředí je tvořeno vodou nebo kapalinou, ve které je polymer nerozpustný. Rozpouštědlo polymeru je tvořeno kapalinou s parametrem rozpustnosti blízkým parametru rozpustnosti polymeru a s vysokou hodnotou tenze par.

Miskový plášť pro pružné stahování feritových jader tvaru E s převodem ztrátového tepla na chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 235728

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novák Lubomír, Švarc Zdeněk, Sedlák František

MPK: H01F 41/02

Značky: tvaru, tepla, ztrátového, převodem, stahování, miskový, plášť, feritových, pružné, chladič, jader

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší miskový plášt pro pružné stahování feritových jader tvaru E s převodem ztrátového tepla na chladič. Miskový plášť je opatřen dnem, stěnami a okny zámků a lemy. Miskový plášť uzavírá spona opatřená západkami, přítlačnými pružinami a rozpěrnými lemy, ktere suvně dosedají do lemů miskového pláště. Vynález se využije zejména v elektrotechnickém průmyslu.

Ústrojí pro vyjímání jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 236919

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zicer Vitalij Alexandrovič, Drejšev Igor Ivanovič, Bačelis Leonid Vladimirovič, Rjabinin Julij Vasiljevič, Šiškin Nikolaj Konstantinovič, Morozov Jurij Jevgenjevič, Ivanov Vladimír Alexandrovič, Melnikov Alexandr Vasiljevič, Olšanskij Semjon Anisimovič

MPK: B22C 13/12

Značky: ústrojí, jader, vyjímání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústrojí pro vyjímání jader. Cílem vynálezu je zlepšit jakost jader a umožnit dopravu jader složitého tvaru s výstupky na spodních plochách. Daného cíle se dosahuje tím, že přejímací a vyjímací zařízení ústrojí pro vyjímání jader je vytvořeno ve tvaru pantografu, který má dvě rovnovážná polohy a je opatřen stavěcími uzly.

Zařízení pro výrobu jader ze ztekucených směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239321

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mareš František, Bueek Pavel, Podracký Jan, Tydlaeka Miroslav, Kudláeek Jan, Ludvík Milan, Bartoo Jaroslav, Blaha Miroslav, Vodieka Bohumil, Doeekal Josef

MPK: B22C 11/04, B22C 13/12

Značky: směsi, ztekucených, zařízení, jader, výrobu

Text:

...c ,uosamopaxvm 5,cMecnu-enem 6 n pacnonomenmm non Hm pacnpenemenem 7,zcamepamn 8 noanposaam, npmuxcasmąmn x pacnpenennwemo 7,npmaonamm 9 npecconaann, upmnonamn IO saxcpurm OCHOBHHX mnóepoB Hmmm, npnnonanm II aaxpnwm JIOHOJIEKTGJIBHED( mnóepoB sumca, upnaonaun I 2 /ciznzuä/ orxpurm ,zzonomznweunrmx nCrepmHeBoñ mum conepmm Bepxrmlo 20 /tĺnzrruz/ M EWKmom 21 IIOJIOBIIIHH, ocHoBHoů umóep 22 c XBOOTOBHKOM 23, nonommwexanne mnćepa 24,...