Patenty so značkou «izolačných»

Zatepľovací systém z izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6375

Dátum: 04.02.2013

Autor: Šleboda František

MPK: E04B 1/76, E04B 1/94

Značky: izolačných, zatepľovací, systém, dosiek

Text:

...ktoré pri tomto systéme usporiadania sa dajú výrazne znížiť).Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázomené usporiadanie (postup lepenia) izolačných kalibrovaných dosiek na panelovej budove od štartovačky po okno, usporiadanie 500 - 300 - 500 mm, na obr. 2 je znázomené usporiadanie izolačných kalibrovaných dosiek pri celom okne 4 x 500 - 300, na obr. 3 celé poschodie od štartovačky, usporiadanie 500 - 300 - 4 x 500 - 300 mm. Obr. 4...

Zariadenie na pripevnenie izolačných vrstiev a izolačný montážny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20049

Dátum: 12.10.2012

Autori: Baraud Ismael, Guillem Angélique

MPK: F16B 25/00, E04B 1/76, F16B 33/00...

Značky: zariadenie, izolačný, montážny, pripevnenie, vrstiev, izolačných, systém

Text:

...Špirálový závit môže obsahovať časť, ktorá má valcovú obálku. Tým sa umožní predĺžiť rozvinutú dĺžku špirálového záberu, a teda jeho rozmedzíe, to znamená, celkový povrch záberu závitu v izolačných doskách bez rozšírenia otvoru vytvoreného V izolačných0014 Dosadací povrch hlavy môže byť vybavený výstupkami. Tým sa zamedzí uvoľneniu skrutky pripevnením hlavy skrutky k vonkajšiemu povrchu izolačnej dosky. Výstupky môžu byť asymetricke...

Sponková tyčinka na upevnenie izolačných dosiek na drevených stojanoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16852

Dátum: 23.03.2012

Autor: Albrecht Klaus

MPK: F16B 15/00

Značky: sponková, dřevěných, izolačných, upevnenie, stojanoch, dosiek, tyčinka

Text:

...izolačných dosiek na drevených stojanoch, obzvlášť u stavieb montovaných domov, vznikajú na základe väčšej hrúbky izolačných dosiek a veľmi malej šírky drevených stojanov zvláštne komplikácie. Síce sa dajú pre upevnenie vyžadované, veľmi dlhé sponky i cez hrúbku izolačných dosiek napríklad 10 cm alebo viac lahko zaraziť do relatívne poddajných izolačných dosiek, avšak často nezaujímajú ramená sponiek priamočiary priebeh cez izolačnú...

Zariadenie na vkladanie izolačných materiálov do dutých tehiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17872

Dátum: 14.09.2011

Autori: Joostberens Berthold, Mansfeld Michael, Barkowsky Udo

MPK: B28B 11/04

Značky: tehiel, izolačných, materiálov, dutých, vkladanie, zariadenie

Text:

...vynálezu je vytvorit zariadenie v úvode uvedeného druhu, s ktorým sú izolačné materiály vložené s istotou do dier dierovanej tehly.0007 Pre riešenie tejto úlohy sa zariadenie v úvode uvedeného druhuvyznačuje tým, že navliekače, ktoré sú držané na navliekacom zariadení zdvihnuteľne a spustiteIne, prenikajú opomé držiaky, ktoré sú prispôsobené v počte a usporiadaní vzoru dier dierovanej tehly, opornej konštrukcie, ktorá je umiestnená pod...

Použitie ionomérov na utesnenie izolačných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 287655

Dátum: 13.04.2011

Autor: Moll Lothar

MPK: B32B 27/10

Značky: izolačných, utesnenie, hmot, ionomérov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie ionomérov ako materiálov parných bŕzd pre hmoty pôsobiace ako parné brzdy pre budovy, s odolnosťou proti difúzii vodnej pary, ktorá je závislá od relatívnej vlhkosti, na utesnenie izolačnej hmoty, pričom ionomér je vytvorený z 50 až 99 mólových % etylénu a 1 až 50 mólových % kyseliny metakrylovej a kyslé skupiny tohto kopolyméru sú neutralizované z 0,5 až 100 % katiónmi lítia, sodíka, horčíka, draslíka a/alebo zinku alebo katiónmi kovu...

Spôsob a zariadenie na vytváranie a balenie izolačných plstí z vláknitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287147

Dátum: 28.12.2009

Autori: Louis Bernard, Aube Jean-yves, Bichot Bernard

MPK: B65H 39/00, D04H 1/70, D04H 1/00...

Značky: vytváranie, izolačných, vláknitých, materiálov, spôsob, balenie, zariadenie, plstí

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnutý spôsob vytvárania a balenia izolačných plstí z vláknitých materiálov, najmä z minerálnych vlákien, pri ktorom sa vychádza z izolačnej rohože, postupujúcej kontinuálne na dopravnom zariadení (2), pričom spôsob zahrnuje pozdĺžne rozrezávanie rohože na viac rovnobežných vlákenných pásov (10), unášaných dopravným zariadením (2). Vlákenné pásy (10) sa unášajú prostredníctvom najmenej jedného vetviaceho a zbiehacieho zariadenia (4) k...

Spôsob na výrobu vrstiev z minerálnych vlákien a podobných izolačných vláknitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286436

Dátum: 17.09.2008

Autori: Košir Janez, Bradeško Franc, Bogataj Janez, Mihovec Bojan

MPK: D01G 25/00, C03B 37/01, B32B 17/00...

Značky: materiálov, minerálnych, vrstiev, podobných, spôsob, izolačných, vláknitých, výrobu, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na výrobu vrstiev z minerálnych vlákien a podobných izolačných materiálov zahŕňa uloženie vrstvy vlákien na prvý dopravník (1) zbernej komory, dopravenie vrstvy vlákien prvým dopravníkom (1) k odoberaciemu dopravníku (2), dopravenie vrstvy vlákien odoberacím dopravníkom (2) do štrbiny tvorenej prvým párom vertikálnych výkyvných pásov (3), uloženie vrstvy vlákien v prvom ukladacom stupni prvým párom výkyvných pásov (3) kľukatým, cik-cak...

Upevňovacie systémy a spôsob montáže izolačných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6483

Dátum: 27.06.2007

Autori: Wied Werner, Dratschmidt Frank, Knebel Ulrich, Hackler Erhard

MPK: E04D 3/36, E04F 13/08

Značky: systémy, platní, izolačných, montáže, spôsob, upevňovacie

Text:

...k žiadnemu poškodeniu akoje napríklad zlomenie rozpieracieho hrotu, zohnutiu rozpieracieho hrotu aleboodstrihnutiu maticového závitu v zóne roztiahnutia, a pri ktorej sa puzdro hmoždinkypočas montáže vo vyvŕtanom otvore neposúva.Táto úloha bola vyriešená podľa vynálezu prostrednictvom upevňovacieho systému, ktorý pozostáva z rozpieracieho prvku a hmoždinky a u ktorého je na spodnom (vzhľadom na smer zavádzania) konci hlavy rozpieracieho...

Upevňovací systém z hmoždinky a plastového klinca a spôsob montáže izolačných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6482

Dátum: 27.06.2007

Autori: Dratschmidt Frank, Hackler Erhard, Wied Werner, Knebel Ulrich

MPK: E04D 3/36, E04F 13/08

Značky: platní, upevňovací, klinca, spôsob, plášťového, hmoždinky, montáže, izolačných, systém

Text:

...tanier a hlava rozpieracieho klinca lícujúcProstredníctvom rebier, ktoré sú stvárnené podla vynálezu ako roztrhnutelné, je počas montáže možné účinné utlmenie príliš vysokého axiálneho zaťaženia, takže je na rozpínacie prvky z plastu možné bez problémov použiť rôzneVjednom výhodnom uskutočnení vynálezu nadväzuje na hlavu rozpínaciehoklinca kónický úsek. Hlava rozpínacieho klinca a kónický úsek sa uložia dokorešpondujúceho vybrania v...

Upevňovací prvok a spôsob upevnenia izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16956

Dátum: 18.04.2007

Autor: Renz Jürgen

MPK: E04F 13/08, E04B 1/76

Značky: spôsob, upevnenia, dosiek, izolačných, prvok, upevňovací

Text:

...nástrojov je okrem toho dôležité, že hĺbka vsadenia je stanoviteľná bez známych dorazov na špeciálnych nástrojoch. Podľa vynálezu sa preto navrhuje. že dorazový prvok obsahuje samotný upevňovací prvok tak, že prídržný tanier pri zakotvení prenikne do izolačnej dosky s detinovanou hĺbkou prieniku.0008 Dorazový prvok na určenie hĺbky prieniku je umiestnený na prídržnom tanieri. Prídržný tanier je predovšetkým pevne otočne spojený s...

Zariadenie na navíjanie izolačných dielov z minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285544

Dátum: 19.02.2007

Autor: Soikkeli Osmo

MPK: F16L 59/02, B29C 53/00, B29C 67/24...

Značky: navíjanie, dielov, zariadenie, minerálnej, izolačných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na navíjanie dielov zhotovených z textílie z minerálnej vlny (8) okolo vretena (1), ktoré obsahuje navíjacie zariadenie (3) a prostriedky (4, 5) na podopieranie vretena v navíjacom zariadení, ktoré sa voľne otáča okolo svojej osi, ďalej zahŕňa navíjací pás (6) vo forme nekonečnej slučky, ktorý je stlačiteľný pomocou vodiacich valcov (7) rovnobežných s vretenom v navíjacej polohe, a tak môže vreteno celkom uzatvoriť, kde na...

Upevňovací prvok na upevňovanie izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14662

Dátum: 17.10.2006

Autori: Zimmerer Claudia, Spröwitz Michael

MPK: E04F 13/08, F16B 13/00, F16B 13/12...

Značky: prvok, izolačných, dosiek, upevňovanie, upevňovací

Text:

...Úloha sa rieši pomocou znakov nezávislého nároku.Výhodné ďalšie zdokonalenia sú uvedené v závislých nárokoch.0010 Podľa vynálezu sa poskytuje upevňovací prvok na upevňovanie izolačných dosiek na podkladové konštrukcie, s driekom hmoždinky majúcim nejaký priemer, a s otočným unášacím prostriedkom pre usadzovací nástroj, pričom sa driek hmoždinky rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi a má prvý koniec s rozšíriteľnou rozpernou oblasťou, ako aj...

Zariadenie na výrobu izolačných dielov z minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285294

Dátum: 18.09.2006

Autor: Soikkeli Osmo

MPK: F16L 59/02

Značky: izolačných, dielov, zariadenie, minerálnej, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na výrobu izolačných dielov z minerálnej vlny. Minerálna vlna je navíjaná na jadrá (1) s rôznymi priemermi. Súčasťou zariadenia je prepravník (2) v podobe nekonečnej slučky na prepravu jadier (1). Ďalej pozdĺž nekonečného prepravníka (2) je umiestnené navíjacie zariadenie (3), vytvrdzovacie zariadenie (4) navinutých izolačných dielov, zariadenie (5) na vybratie jadier a zariadenie (6) výmeny jadier. Súčasťou zariadenia (6)...

Systém izolačných betónových foriem s meniteľnou dĺžkou klieštin stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12182

Dátum: 29.03.2005

Autor: Velickovic Pjer-mise

MPK: E04B 2/86, E04G 17/065

Značky: stien, dľžkou, měnitelnou, izolačných, betonových, klieštin, systém, foriem

Text:

...vytvára zvukovú a tepelnú izoláciu, ako aj ochranu pred požiarom. Nevyžaduje žiadne debnenie a množstvo podpier alebo pracovných síl pri práci na a výstavbe objektu.0007 Druhým cielom tohto vynálezu je umožniť ďalšie použitie variabilných klieštin a obloženia klieštin v betónovej stene vo všetkých záverečných fázach práce. Používajú sa ako dištančné prvky a montážne podpery. variabilné klieštiny sa používajú aj pri uskutočnení inštalácie a...

Zariadenie na rezanie izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2032

Dátum: 03.12.2004

Autor: Gergitsch Claudia

MPK: B26F 3/06, B26D 1/00, B26D 1/01...

Značky: dosiek, rezanie, izolačných, zariadenie

Text:

...pohyb medzi izolačnou doskoua pílovým drôtom s rýchlosťou S 5 m/s. Pílový drôt obieha prostrednictvom pohonu medzi upínacími miestami a pozdĺž ramien. Take zariadenie je používané najmä pre rezaniesklenej vaty alebo korku. Vhodným pílovým drôtommôže byť napríklad struna z klavíra.Aby sa dosiahol presný paralelný pohyb oboch ramien, je výhodné, keď tieto sú navzájom spojené prostredníctvom hriadeľa. Ak je tento hriadeľ vytvorený ako dutý...

Spôsob a zariadenie na výrobu izolačných panelov v tvare strešnej krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1281

Dátum: 22.05.2003

Autor: Morandi Maurizio

MPK: B29C 44/02, E04C 2/26, E04D 3/35...

Značky: tvare, zariadenie, výrobu, spôsob, izolačných, panelov, krytiny, strešnej

Text:

...protikladnej ku bežnej výrobe panelov,ktoré sú alebo iba mriežkovité, alebo vlnité.0012 V skutočnosti už nie je možné po vytlačení priečnych ramien V kovovom pláte daľšie ohýbanie pozdĺž hrán pomocou využitia profilovacích valčekov ako v pripade mriežkovaných alebo vlnitých plátov vzhľadom na následnosť postupu musí maťpolotovar, získaný po expanzii polyuretánovej peny po plynulomstláčaní konečnú konfiguráciu, pripravenú na finálne rezanie...

Spôsob nepretržitej výroby zakrivených izolačných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2936

Dátum: 13.02.2003

Autor: Morandi Maurizio

MPK: B29C 44/00, E04D 3/35, B21D 47/00...

Značky: izolačných, nepretržitej, dielov, spôsob, zakřivených, výroby

Text:

...na časť zariadenia na obr. 1Obr. 3 je pohľad podľa priamky III ~ III zo zariadenia naObr. 4 uvádza detail vo zväčšenom merítku zo zariadenia naObr. 5 uvádza panel vyrobený s použitím uvedeného zariadenia Obr. 6 uvádza zariadenie na obr. 1 pri rozdielnych0012 S odkazom na toto vyobrazenie je zariadenie nanepretržitú výrobu zakrivených panelov s vonkajšími čelamiz kovového plechu ako celok označované ako 1.0013 Na tento cieľ sú pri vstupe...

Spôsob výroby izolačných dosiek a zmes spojív na tieto dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9033

Dátum: 22.08.2002

Autor: Suren Josef

MPK: C08K 5/20, C08J 5/10, C04B 35/00...

Značky: výroby, izolačných, dosiek, dosky, tieto, spôsob, spojív

Text:

...a nesubstituovanými amidmi mastných kyselín sú predovšetkým opísané ako spojivá pre piesok pri výrobe foriem v odbore zlievárenstva JP A 60111734 ( C.A. 103 182359 ) alebo JP A 57209741 (C.A.98 165573 ).0012 Pri jednej skúške o vplyve aditív na schopnost tečenia a0013 Pri spôsobe podľa vynálezu sa pridávajú produkty zo skupiny amidov mastných kyselín alebo substituovaných amidov mastných kyselín v množstve 1 až 10 hmotn., s...

Spôsob výroby izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 282244

Dátum: 25.10.2001

Autori: Norgaard Luis Jorgen, Jacobsen Bent

MPK: D04H 1/70

Značky: spôsob, izolačných, dosiek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby izolačných dosiek (25) zložených z prepojených plátkov (23) z minerálnych vlákien, pri ktorom sa tavenina tvoriaca východiskoví materiál premení na vlákna (5), ku ktorým sa privedie spojivo, potom sa vlákna (5) so spojivom uložia na dopravný pás (6) na vytvorenie primárneho vláknového rúna (8). Ďalej sa vytvorí sekundárne vláknové rúno (14) zdvojením primárneho vláknového rúna (8) kladením vrstiev primárneho vláknového rúna (8)...

Zariadenie na presné delenie potrubných izolačných puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1975

Dátum: 07.10.1998

Autor: Nitra Ladislav

MPK: F16L 59/22

Značky: púzdier, izolačných, přesné, potrubných, zariadenie, delenie

Text:

...z nosných líšt a na nich upevnenýchstabilizačných dosiek. Nosnými lištami sa rozumeju podlhovasté telesá saspoň jednouplochou stranou, ako ploché tyče alebo profily. Stabilizačné dosky, ktoré sú na nich upevnené,umožňujú opretie deleného izolačného puzdra a vedenie ostria rezného nástroja pri reze.Manipulačne je najvhodnejšie, pokial sa vodiace prvky nachádzajú na prednej azadnej strane konštrukcie, pričom jedna ztaldo vytvorených...

Zmes na výrobu izolačných obalov prívodných káblov k elektrickým rozbuškám

Načítavanie...

Číslo patentu: 281094

Dátum: 08.04.1998

Autori: Vaštják Ivan, Černošek Zdeněk, Stašík Peter, Zeleňák Pavel, Kliman Norbert, Weisz Alexander

MPK: C08L 27/06, C08L 9/02

Značky: prívodných, rozbuškám, elektrickým, káblov, izolačných, výrobu, obalov

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na výrobu izolačných obalov prívodných káblov k elektrickým rozbuškám, prípadne iných vodičov používaných v trhacej technike na báze mäkčeného polyvinylchloridu, obsahuje na 100 hmotn. dielov polyvinylchloridu 3 až 20 hmotn. dielov účinného antistatika, 3 až 40 hmotn. dielov živice s teplotou topenia 40 až 120°C znášanlivej s polyvinylchloridom alebo nitrilbutadiénových kaučukov a 15 až 40 hmotn. dielov zmäkčovadiel polyvinylchloridu.

Zmes na výrobu izolačných obalov prívodných káblov elektrických rozbušiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1527

Dátum: 09.07.1997

Autori: Vaštják Ivan, Černošek Zdeněk, Weisz Alexander, Zeleňák Pavel, Stašík Peter, Kliman Norbert

MPK: C08F 14/06

Značky: káblov, prívodných, rozbušiek, elektrických, obalov, izolačných, výrobu

Text:

...pripadne iných vodičov používaných v trhacej technike na báze mäkčeného polyvinylchloridu, podľa riešenia , ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje na 100 hmotn. dielov polyvinylchloridu 3 až 20 hmotn. dielov účinného antistatika , 3 až 40 hmotn. dielov živice s bodom topenia 40 až 120 °C znášanlivej s PVC alebo nitrilbutadiénových kaučukov a 15 až 40 hmotn. dielov zmäkčovadiel polyvinylchloridu.Ako účinné antistatikum sa použijú...

Zariadenie na vrážanie izolačných dosiek do muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279860

Dátum: 18.03.1992

Autori: Haböck Herwig, Weinzierl Bruno

MPK: E04B 1/66, B25D 17/02, B25D 17/08...

Značky: vrážanie, muriva, zariadenie, izolačných, dosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z pneumaticky, hydraulicky alebo elektricky poháňaného úderného kladiva (1), ktorého úderný piest (2) pôsobí cez upínaciu čeľusť (3) na čelnú stranu izolačných dosiek (4). Upínacia čeľusť (3) je opatrená stopkou (7) vedenou vo vodiacom kanáli (9) úderného kladiva (1) a príchytkou (8) na uloženie izolačných dosiek (4). Aby sa skrátila celková dĺžka zariadenia a zmenšilo sa nebezpečenstvo zlomenia nástroja, je v údernom...

Zariadenie na výrobu izolačných plášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277748

Dátum: 15.09.1991

Autor: Soikkeli Osmo

MPK: B65H 81/06, F16L 59/04

Značky: plastov, izolačných, výrobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu izolačných plášťov obsahuje navíjaciu jednotku (4) na navíjanie vrstiev izolačného materiálu na jadrá (12), vytvrdzovaciu jednotku (5) na vytvrdzovanie izolačného materiálu navinutého na jadrách (12) a jednotku (7) na sťahovanie vytvrdnutého izolačného materiálu z jadier (12) a ústrojenstvo na vrátenie prázdnych jadier (12) do navíjacej jednotky (4). Jadrá (12) sú upevnené odnímateľne v skupinách na nekonečnom dopravníku...

Tesniaca podzemná stena zo samotvrdnúcej suspenzie a zvislých izolačných vrstiev a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258351

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nikitenko Michal, Greša Ján, Sobolevskij Juraj, Jančeková Eva, Janček Viliam

MPK: E02D 5/20, E02D 5/18

Značky: stěna, samotvrdnúcej, suspenzie, postup, izolačných, tesniaca, zvislých, vrstiev, výroby, podzemná

Text:

...zámkami z valcovaných profilov.Obr. 4 znázorňuje pôdorysným rezom tesniacu podzemnú stenu vytvorenú z dvoch súvislých izolačných vrstiev fólii a vytvrdnutej samotvrdnúcej suspenzie. spojenie jednotlivých fóliových pásov je podobné ako na obr. 2.Obr. 5 zobrazuje pôdorys tesniacej podzemnej steny zhotovenej z 3 súvislých vrstiev fólii a vytvrdnútej samotvrdnúcej suspenzie. Jednotlivé fôliové pásy sú pospájané zvislými zámkami. Zámky súsedných...

Spôsob zatavovania čerpacích trubičiek sklenených vložiek do izolačných fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 237806

Dátum: 15.03.1987

Autor: Voska Miroslav

MPK: C03B 9/06

Značky: vložiek, spôsob, sklenených, čerpacích, izolačných, trubičiek, zatavovania, fliaš

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob zatavovania čerpacích trubičiek sklenených vložiek do izolačných fliaš a jeho účelom je dosiahnutie rovnakej veľkosti a tvaru zátavu čerpacích trubičiek, pričom v mieste zátavu nedôjde prakticky k zmenšeniu hrúbky steny čerpacej trubičky, čím bude zaručená kvalita zátavu, väčšia mechanická pevnosť zatavenej čerpacej trubičky, takže nie je potrebná dodatočná ochrana konca zatavenej čerpacej trubičky. Uvedeného účelu sa...

Sposob selektívnej implantácie bóru do izolačných oblastí polovodičových substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248236

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kóňa Marián, Mancel Milán, Hokky Karol

MPK: H01L 21/02

Značky: spôsob, selektívnej, polovodičových, substrátov, izolačných, bóru, oblastí, implantácie

Text:

...halogeni-cly bóru ako fluorid vboritý BFs alebo chlorid boritý B 013. Použitím molekulárnych iónov vhalogenidov bóru sa h-motnosť implantovaných iónov podstatne zväčší, napríklad ión flonildu horitěho BF 2 »má pribľližne 4,5 krát a ión chloridu boritého B 012 7,5 krát väčšiu hmotnost ako ión atomarnehlo bóru, a úmernetomu klesá hĺbka »vniku tónov. Umožní to vynechať prvú vrstvu svetlocitlrivého laku a.namiesto nej použiť »vrstvu nítridu...

Spôsob kontinuálneho vytvárania izolačných a ochranných náliskov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229722

Dátum: 01.05.1986

Autori: Holík Vratislav, Končelík Mirko

MPK: H01B 7/06

Značky: kontinuálneho, náliskov, vykonávanie, vytvárania, spôsobu, spôsob, zariadenie, tohto, ochranných, izolačných

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie podľa vynálezu je zamerané predovšetkým na problematiku a potreby výroby v odbore kábelárskej a elektroizolačnej techniky. Vynálezom sa rieši nový spôsob zhotovovania izolačných a ochranných náliskov, koncoviek a priechodiek z plastov, s možnosťou uplatnenia tejto novej technológie u celého radu kábelárských produktov, výrobkov typu FLEXO, adjustovaných profilov typu šnúr a podobne. Podľa návrhu sa nálisky vytvárajú na kábelárských...

Způsob kontroly jakosti izolačných vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 219338

Dátum: 15.07.1985

Autor: Jantai Ádám

Značky: způsob, izolačných, jakosti, vrstev, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly jakosti izolačních vrstev, nanesených na nekovovém, vlivem iontové vodivosti elektricky vodivém podkladu, zejména na betonu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve podklad spojí s pevnou elektrodou s pěnovou vložkou, načež se po izolační vrstvě vede indikační elektroda a na obě elektrody se přivádí vysoké napětí, jehož řádová velikost vyjádřená v kV se volí v poměru odpovídajícímu 1/10 mm tloušťky...

Spôsob zhotovenia žiaruvzdorných vláknitých izolačných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 216445

Dátum: 01.06.1985

Autori: Adamovič Anton, Kocanda Jozef, Hrabě Zdeněk

Značky: spôsob, žiaruvzdorných, izolačných, vrstiev, zhotovenia, vláknitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob nanášania a tvorenia izolácie zo žiaruvzdorných vlákien na stávajúcu vymurovku alebo na vhodné podklady. Izolácia sa zhotovuje nanášaním suchých vlákien, ktoré sa v ústi trysky mieša s roztokom pojiva, alebo na podklad natretý žiaruvzdorným tmelom alebo maltou. Nanáša sa hrúbka 1-10 cm.

Keramický držák vláknitých izolačných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217246

Dátum: 15.03.1985

Autori: Flaks Jiří, Berka Miroslav

Značky: držák, materiálů, izolačných, vláknitých, keramický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká keramického držáku vláknitých izolačních materiálů, který je nasazen na kovovém trnu kruhového nebo obdélníkového průřezu, opatřeném výstupky, jímž je vláknitý izolační materiál připevněn k plášti pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těleso keramického držáku, usazené na přírubě, má tvar kloboučku miskovitého tvaru, jehož dno je opatřeno otvorem ve tvaru kosočtverce, jehož velikost je ve směru delší úhlopříčky větší než...

Spôsob výroby otvorov s mikrometrovými rozmermi v polovodičových a izolačných doštičkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 216866

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kubek Jozef, Guldan Arnošt, Hrubčík Ladislav

Značky: otvorov, polovodičových, spôsob, mikrometrovými, izolačných, výroby, doštičkách, rozmermi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti technológie mikroelektronických štruktúr a rieši problém vytvárania otvorov priemeru niekoľkých desiatok mikrometrov v doštičkách hrubých niekoľko stoviek mikrometrov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa doštička z oboch strán pokryje - maskuje tenkou maskujúcou vrstvou, na jednej strane sa do maskujúcej vrstvy vytvorí leptací otvor (otvory) fotolitografickým postupom, cez ktorý (ktoré) sa doštička preleptá v plazme...