Patenty so značkou «izolační»

Izolační fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 275142

Dátum: 19.02.1992

Autor: Hala Jindřich

MPK: B29D 7/01

Značky: fólie, izolační

Izolační střešní dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 271196

Dátum: 14.08.1990

Autor: Blaha Vojtěch

MPK: E04B 1/80

Značky: střešní, izolační, dílec

Protipožární vnější izolační omítkovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 270768

Dátum: 12.07.1990

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C04B 26/06, C04B 22/06

Značky: protipožární, izolační, omítkovina, vnější

Text:

...pro jine konstrnkční prvky, která vyžadují izolační, protipožárnč účinný s esteticky účinný zrnitý system konečné povrchová úpravy.Omítkovinu podle vynálesu je možno aplikovat známými způsoby, například ručnín nnhszováním či nástřikem, taká úpravu konečné vrstvy äkrabáním podle známeho postupu cmítkovina umožňuje.Omítkovinu lze vyrábčt do zásoby tak, že se oddälenč zhotoví sypká složka a kapalná složka obě.s 1 očky se smíchají v poměru l 2 0,2...

Tlustý útvar z textilních odpadů pro izolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 270254

Dátum: 13.06.1990

Autori: Řídký Jan, Hanuš Jaroslav, Ulrychová Jana

MPK: B32B 27/04

Značky: účely, tlustý, textilních, izolační, odpadů, útvar

Text:

...typy konstrukce desek, popřípadě pâsů podle vynálezu.Na obrázku 1 je znázorněna konstrukce desky, ve ktere jsou konstrukční prvky použity segmenty l o délce hodně s délkou útvaru, jejichž příčny řez má tvar liehoběžníku, ktere vznikly vyplnením obalu g z termoplaetickěho materiálu opracovaným textilním odpadom 3. Jako vnějěích vrstev 4, spojujících jednotlivé segmenty l, je použito netkané teçtilie. Pojicím materiálem je termoplastická síř,...

Izolační tvářecí hmota pro vodotěsné svařovatelné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269878

Dátum: 14.05.1990

Autori: Churý Ladislav, Smělý Zdeněk, Bábek Miloslav, Skopálek Antonín

MPK: C08L 9/00, C08L 23/06

Značky: izolační, tvářecí, vodotěsné, hmota, svařovatelné, fólie

Text:

...popílek) a nastavovadel jde zejména o využití upravených druhotných surovin z pryžováho a koženého odpadu. Nového a vyššího účinku se dosáhne tím, že běžným způsobem se vyrobí nevulkanizovaná fólie a pokud se jí použije k izolačním pracím v poměrně krátké době, dá se s ní pracovat jako se snadno tvářitelným, tedy i svařovatelným termoplastickým materiálem tyto vlastnosti nevulkanizcvaných fólií, především snadnou tvarovou přizpůsobivost...

Ochranný izolační materiál pro přechovávání a přepravování nebezpečných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269819

Dátum: 14.05.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: B65D 65/42, B65D 81/12

Značky: nebezpečných, materiál, izolační, přechovávání, ochranný, přepravování, kapalin

Text:

...a ovocnářství,- kombinací impregnované dřevní hmoty e iontoměniči se dosáhne podstatnáho zvýšení technického účinku, neboř aplikací těchto směsi lze téměř vyloučit možnost otravy při skladování e přepravě kysolých nebo bázických Jadovatých kapalin.- umožňují regeneraci vzácnych a drahých kapalin po havárii při skladování nebo přepra~ vě, neboř směs ochranné hmoty s kapalinou, případně střepy skla, lze destilačně zbavit kapaliny, s výhodou za...

Izolační spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269490

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vísner Josef, Eret Václav, Korecký Pavel, Motys Miroslav, Němeček Jaromír, Jirák Rostislav

MPK: F16L 25/02, F16L 13/11

Značky: izolační

Text:

...nedostatky odstraňuje izolační spoj podle vynâlezu k protíkorozní ochraně kovových potrubí, tvořený zasunutím zeslabených konců do sebe. V čele jsoú zeslabené konce opatřeny alespoň jedním těsnicím kroužkem. Vzniklá mezera je vyplněna elektricky nevodivou těsnicí hmotou. Válcovité plochy ohraničující mezeru vyplněnou elektricky nevodivou těsnicí hmotou jsou tvořeny alespoň části výstupky a vybràními. Výstupky a vybraní obou...

Tepelně izolační plošný textilní útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 269153

Dátum: 11.04.1990

Autori: Truneček Oldřich, Markes Rudolf

MPK: B32B 27/04

Značky: útvar, textilní, tepelně, plošný, izolační

Text:

...se interakce mezi vedením a sáláním uplatňuje uvnitř vlákenného útvaru významne až na vzdálenosti srovnetelná s tloušĺkou vrstvy nebo ještě větší. útvarypodle vynálezu mají při dané tepelne izolační schopnosti nízkou hmotnost a tepelnou kapacitu. Toumožňuje úsporu vláknitáho materiálu a při oděvním použití dává pŕíjemnýpocit rychlého zahřátí. Předmět vynálezu je dále vyevětlen na příkladech.Příkled 1 Tepelné izolační plosný textilní...

Izolační pulsní transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269147

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šálek Robert

MPK: H01F 27/40

Značky: izolační, transformátor, pulsní

Text:

...sekundámího vinutí odpovídajícího optimélnímx přenosu energie. Vkomponováním rekuperační diody do odlitku primáru ,je snížen počet přívodů do primára, a tím i sníženo vyzařování vyšších hamonickych lonitočtú do okolí. Oboustranryn stíněním primárních vinu tí ,je podstatně snížen kapacitní přenos rušivých kmitočtů na sekundámí stranu transfornáteru.vynález blíže obJasní výkres, kde na obr. 1 je znázorněno elektrické schéma a na obr. 2 jeho...

Způsob výroby cívky s vysokou izolační pevností pro jiskrově bezpečné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269072

Dátum: 11.04.1990

Autori: Goj Jiří, Bigos Radomír, Štverka Václav

MPK: H01F 5/06

Značky: obvody, způsob, cívky, jiskrově, bezpečné, pevnosti, izolační, vysokou, výroby

Text:

...způsob výroby cívky 5 vysokou izolační pevnosti pro jiskrově bezpečné obvody podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že na těleso kostřičky se navine primární vinutí, které se od stinici fólie z vodívého materiálu oddělí izolační fólií, nnvinutou na primárni vinutí tak, že izolační fólie je širší než šířka tělesa kostřičky a její navinutí se provede tak, že začátek fólie se zachytí o čelo kostřičky a fólie se napne tahem za mez...

Zvuková izolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 268263

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smělý Zdeněk, Postava Miroslav, Podešva Milan

MPK: C08L 9/00, C08L 23/02

Značky: zvuková, hmota, izolační

Text:

...stálost fólie je nutná zejména pro výrobu předtvarovaných zvukoizolačních dílů, které jsou v praxi kombinovány s textilními zvukopohltivými materiály. Pro zvláště extrémní požadavky na tvarovou stálost fólie a zároveň pro tepelnou odolnost je výhodné kombinovat použitý kaučuk s regenerovaným kaučukem nebo s pryžovou drtí, s výhodou do průměru částic 0,5 mm. Průřez částic drtě nad 0.5 mm je vhodný u tlustších vrstev zvukoizolační fólie....

Vodovzdorný tepelně izolační materiál a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267656

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malinov Georgi, Georgijev Todor, Popov Marin, Klisurcki Bogdan

MPK: C04B 28/24, C04B 28/26

Značky: izolační, tepelně, materiál, způsob, vodovzdorný, přípravy

Text:

...óane A 0 80 °C nonrowanunaanr cnecb Ha43-Hora aonunro pacTBopa CHMHKaTa HaTpHaH Taepnoru cumuxara Harpun - 75 aypu - 8 ncnyqeunoro nepmnra MemKan opaxuua 7nouyueuuyn cuecb nonemabr 3 Harpervm meméanyn üupny c noxpuruen H oncmawa meneaa H Bcuyqnnawr n anexrpnuecxoü neHH npu 680 °C. Hanenne nununamr H 3 mopnu nocne oxnamneuuu. Hoayqenuue H 3 ABMHH HMEDT oszeuuyn Maccy 300 Kr/M 3, npenen HPOHHDCTH npH cmarnn 2.5 MHa H KOSGOHHHEHT...

Ochranný a tepelně izolační povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 267555

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zvěřina Karel

MPK: C23C 14/06

Značky: povlak, tepelně, ochranný, izolační

Text:

...teplotě uvnitř konvertoru aJe-li podložnín materiálem ocel a povlak je na bázi zirkonu, tepelné nanáhíní působí odlupování povlaku od substrátu. Nanesenín uvedené spojovací vrstvy se zvýši přílnavost potć nanesená vrstvy na bázi zirkonu, která se běžně nevysnačuje dobrou přilnavostí k ocelovćnu substrátu. Spojovací vrstva ve spojení a tepelné izolační vrstvou zlepšuje užitné vlastnosti povlaku, jenuž dodáva odolnost vůči tepelnćnu šoku.cs 267...

Izolační keramická trubka pro topné těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 267232

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štolc Ivo, Zuna Zdeněk

MPK: H05B 3/44

Značky: topné, trubka, keramická, těleso, izolační

Text:

...odporové pece a sušárny, podle vynálezu, jehož podstata je v tom, že má stěnu opatře~ nou nejméně jedním otvorem tak, že součet ploch prům chozich prüřezü všech otvorů ve etěně izolační kera»mícké trubky je roven nejméně jedné dvacetině plochy vnitřuího povrchu stěny izolační keramické trubky.Výhodou vynálezu je zejména podstatné snížení rozdílu teplot mezi povrchem topnćho tělesa a topným drátem a následné prodloužení životnosti...

Izolační systém hlavního kanálu suchých usměrňovačových transformátorů se vstupním napětím 10 000 V

Načítavanie...

Číslo patentu: 267024

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hruška Vladimír, Kadlec Zdeněk, Frank Jaroslav, Janoušek Josef

MPK: H01F 27/30

Značky: napětím, usměrňovačových, systém, hlavního, kanálu, suchých, transformátoru, vstupním, izolační

Text:

...nezávislý na typu a výkonu stroje. Použití dělené doplñovací lišty umožňuje v případě velkých konstrukcí vinutí usměrñovačových transformátorů jejich samostatné navinutí a následné sestavení se zabezpečením centríckého uložení všech vinutí.Příklad uspořádání izolačního systému a jeho částí podle vynálezu je schematicky naznačen na přiloženém výkrese. Na obr. l je uveden pohled na tvarovou lištu zespodu, na obr. 2 je znázorněna tvarová lišta v...

Vápenokřemičitý bezazbestový konstrukčně izolační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266097

Dátum: 14.11.1989

Autori: Franc Vladimír, Jusko František, Lejsek Lubomír, Rovnaník Eduard, Hronský Ján

MPK: C04B 35/80, B28B 1/52

Značky: izolační, prvek, konštrukčné, vápenokřemičitý, bezazbestový

Text:

...složek, se u vápenokřemičitých prvků bez obsahu azbestu, připravovaných technologií filtračního liscvání s předreagováním, odstraní sklon k tvorbě trhlin. Kombínací expandovaného perlitu s přísadou úletového oxidu křemičitého, jímž se rozumí produkt odpadající při výrobě krystalického křemíku anebo jeho slitin, je možno dle potřeby regulovat objemovou hmotnost a tepelné-technické vlastnosti výsledného výrobku. vápenokřemičitá...

Předvakuovaná slídová izolační páska, způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265928

Dátum: 14.11.1989

Autor: Vopelka Miroslav

MPK: H02K 15/12

Značky: způsob, předvakuovaná, výroby, izolační, slídová, páska

Text:

...v pojivu předimpregnovaných slídových izolantů. Obsah zbytků ředidel ale i toto množství dostačuje k tomu, aby při vytvrzování Ty pak zhoršují zejména elektric ným vytv jejichž pojiva jsou na bázi epoxidů nebo polyeje obvykle nižší než 1 hmot.,izolace vznikaly menší či větší nehomogenity, většinou dutiny.ké vlastnosti izolace, tj. snižují elektrickou pevnost a zvyšují dielektrické ztráty.Nedostatky současných předimpregnovaných slídových...

Tepelně izolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 263888

Dátum: 12.05.1989

Autori: Franc Vladimír, Komárek Karel, Kyral Jan, Chmelař Jaroslav, Přidal Josef

MPK: E04B 1/74, C04B 14/38

Značky: materiál, izolační, tepelně

Text:

...prozvýšení jeho »celkového obsahu ve výrobku a tím i rozptylového efektu.Výhodou tepelněizolttčního materiálu podle vynálezu je nižší tepelná vodivost zlepšeuá izolační schopnost zejména za vysokých .pracovních teplot, které podle obsahu ŽäfICJvl/Zdoliľlých hlinitokremičitých vláken mohou d-osahovat až 1 100 až 1 200 °C, dále pak nižší meiteriálové náklady využitím odpadního kalu z papírenské výroby -namísto prísady čistého oxidu...

Vrstvený ochranný a izolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 263630

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stará Dana, Moninec Václav, Čada Oldřich, Zvoníček Josef

MPK: B32B 7/04

Značky: izolační, vrstvený, materiál, ochranný

Text:

...s ním lze lépe manipulovat a vykazuje velmi dobrou odolnost vůči stárnuti. Ekonomické relace jsou při použití vrstveného ízolačního materiálu mnohem příznivější než při použití klasických ochranných materiálů. Vzhledem k vysoké adhezi jednotlivých vrstev lze vrstvený izolační materiál podle vynálezu podle potřeby tvarovat,aniž by docházelo k separaci jednotlivých vrstev.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující...

Tepelně izolační panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263603

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hanke Miroslav, Neuhäusl Emil, Zeman Lubomír, Zámyslický Luděk

MPK: E04B 1/76

Značky: tepelně, izolační, panel

Text:

...vynálezu jsoupopsány v následujících příkladech a zobrazeny na obr. 1 až 7. Na obr. 1 je pohled na tepelně izolační panel, vytvořený ze dvou shodných nosných dílů, na obr.2 je podélný řez A-A tímto panelem a na obr. 3 je jeho příčný řez B-B v místech plnicích otvorů. Obr. 4 znázorňuje tepelně izolační panel, vyrobený z jednoho nosného dílu 5 vyztužujícími žebry a z jedné rovné krycídesky, na obr. 5 je řez tímto panelem. Na obr. 6 je...

Okenní rám pro izolační soustavu skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263259

Dátum: 11.04.1989

Autor: Paska František

MPK: E06B 3/64

Značky: okenní, soustavu, izolační

Text:

...jednoduchého otevřeného profilu s malým momentem setrvačnosti v torsi u rámu podle vynálezu umožňuje jednak průběžný pianový těsnicí závěs, který při montáži do strojně frézované drážky základního rámu zajišťuje přesné usazení, a jednak spražená závora, která rám na několika místech přitlačuje současně a nedovolí jeho křížení. Tyto předpoklady poskytují potřebnou funkci výrobku, který je materiálově velmi úsporný a výrobné jednoduchý.Průběžný...

Izolační prvky na bázi anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262563

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lylová Svatava, Komárek Karel, Kyral Jan, Franc Vladimír, Přidal Josef

MPK: E04B 1/78, F16L 59/00

Značky: bázi, anorganických, prvky, izolační, vláken

Text:

...dobrou pojivovou nohutnost ve srovnání s jinýmizpůsoby gelace solu oxidu křemičitého Sioz. Dalšiho zpevněni výsledných prvků za vyšších teplot se dosáhne přísadou jemně diaperznich látek, jilů, kaolinu, úletu z výroby krystalického křemĺku, či jejich směsi. Přidavek organického pojiva zvyšuje manipulačni a montážní pevnost výsledných prvků a jejich houževnatost. Pro tento účel lze použít vodné disperze syntetických polymerů, škrob nebo...

Způsob výroby netkané izolační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260708

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ptáčková Věra

MPK: D04H 1/48

Značky: textilie, netkané, způsob, izolační, výroby

Text:

...do něhož jsou zakotvena vlákna po jedné straně. Pojivem může být pěna ze syntetické prýskyřice.Známe způsoby výroby netkaných izolačních textilií nevedou ke zhotovení netkané izolační textílie s vysokou tepelné i zvukově izolační schopností a s vysokými mechanickými, zejména pevnostními parametry.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby netkané izolační textílie podle vynálezu, při kterém se mykané nebo vzpichované předzpevněné...

Izolační stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 260659

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E04C 2/26

Značky: dílec, stavební, izolační

Text:

...dále to, že má přirozený stavební povrch příbuzný ostatním omítnutým nebo stěrkovaným povrchům stěn,a to, že se jim dosahuje celistvého povrchu stěny bez spar mezi jednotlivými dílci, které jsou u ostatních stěn z lehkých příčkových.či obkladových dílců nezbytné.Tím, že maltovinové povrchové vrstvy jsou zcela neseny kostrou dílce, je možnn snimi manipulovat krátce po odlití, aniž je je třeba uměle vysoušet. Část přebytečné vody odsaje...

Izolační průchodka termočlánku používaného pro měření teploty součástí ohřívaných doutnavým elektrickým výbojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259464

Dátum: 17.10.1988

Autori: Holemář Alois, Hajný Josef, Kirchner František

MPK: G01K 1/14

Značky: izolační, doutnavým, elektrickým, termočlánku, výbojem, ohřívaných, měření, součástí, teploty, průchodka, používaného

Text:

...drátového termočlánku a na kovové vodítko průchodky. Toto napětí vyvoláváslabý výboj v prostoru mezi stěnou nádoby a kovovým vodítkem, protože stěna nádoby má opačný elektrický náboj. Při vzniku výboje začne proudit na povrchu termočlánku elektrický proud,který v místě zasunutí konce termočlánku do izolační trubičky vyvolává.lokální elektrický oblouk. V místě lokálního oblouku se termočlánek nahřívá a zkresluje měření. Postupně dojde k...

Tepelně izolační výrobek pro izolaci, zejména v jaderné energetice a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259331

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mareš Ivo, Veselovský Petr, Zink Stanislav, Baláček Petr

MPK: G21F 1/12

Značky: energetice, jaderné, zejména, způsob, izolační, výroby, izolaci, výrobek, tepelně

Text:

...snížení objemu a hmotnosti isolací, čímž se také následně sníłí při použití na jederných elektrárnách množství radioaktivního.odpadu při opravách. Přitom se jedná o výrobek s vysokou odolnosti k teplotám, vysokou jadernou odolnostii chemickou odolnosti k působení vody za vyšších teplot i kyselých i zásaditých dezaktivačních roztoku. Další výhodou je jednoduchý a nenáročný způsob výroby tohoto výrobku. Sníženípracnosti montáže...

Tvarový izolační dílec pro jednovrstvou tepelnou izolaci potrubí velkého průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259322

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Jan, Purnoch Jiří, Strnadel Karel, Šimek Milan

MPK: B32B 3/10

Značky: tepelnou, izolační, průměru, jednovrstvou, potrubí, dílec, tvarový, velkého, izolaci

Text:

...zářezy 1, rovnoběžnévrstva l je spojena pomocí spojovací vrstvy g, kterou tvoří zhydratovaná sádra, zpevněná výztužnou vložkou g ze skelné posukované rohože se středovou vrstvou A, kterou tvoří přířezy rovných izolačních desek z minerálních vláken o objemové hmotnosti 60 kqm-3, 0 tlouščcePřířezy jsou stlačeny do klínovitého tvaru tak, že tato středová vrstva vytváří potřebnýoblouk a současně na svých koncových plochách tvoří pružící...