Patenty so značkou «izolačná»

Izolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6992

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: E04B 1/80, E04B 1/90, B29B 17/00...

Značky: doska, izolačná

Text:

...CZ/EP 1 815 077 T 3 je známa tepelnoizolačná doska zložená z bieleho a šedého polystyrénu s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Jej nevýhodou je vysoký difúzny odpor a nízka hodnota zvukovej pohltivosti.Podstatou technického riešenia je trojzložková izolačná doska vyrobená zo zhomogenízovanej zmesi, ktorá obsahuje l) l 0 až 90 objemových drveného expandovaného a/alebo extrudovaného polystyrénu ziskavaného z odpadu prvovýroby,...

Spôsob vykonávania izolácií, najmä opláštenie budov a stavebná izolačná vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6991

Dátum: 04.12.2014

Autor: Benda Jiří

MPK: E04C 2/36, E04F 13/078, E04B 1/74...

Značky: opláštenie, izolácii, izolačná, vykonávania, spôsob, budov, vrstva, stavebná, najmä

Text:

...podklady pre kontroly a v správnom zachádzaní s panelmi, 10je riziko zníženej izolačnej kvality výsledku V miestach defektov.Bunkové panely podľa predchádzajúcich dvoch odstavcov, ktoré sú vo forme vopred zhotovených voľne premiestniteľných jednotiek, sú tvarovo čiastočne prispôsobivé tvaru podkladu, nie však dokonale prispôsobivé a nedajú sa použiť pre veľké krivky tvarov. Ďalšou ich nevýhodou je, že tieto panely nepriľnú samotné o...

Izolačná kompozícia na strednonapäťové a vysokonapäťové káble a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287686

Dátum: 19.05.2011

Autori: Voigt Wolfgang, Kenny John

MPK: C08F 10/02

Značky: izolačná, kompozícia, výroby, káble, vysokonapäťové, spôsob, strednonapäťové

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylénová kompozícia je určená na použitie ako izolácia drôtov a káblov, pričom táto kompozícia má zlepšenú odolnosť proti predčasnému zosieťovaniu pri vytláčaní a obsahuje a) polyetylén, b) inhibítor predčasného zosieťovania pri vytláčaní s teplotou topenia pri atmosférickom tlaku nižšou než 50 °C a c) organický peroxid.

Izolačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15466

Dátum: 01.07.2010

Autori: Lingvall Magnus, Höglund Kasper

MPK: F28F 3/08, F28D 9/00, B01J 19/24...

Značky: izolačná, jednotka

Text:

...Výhodne má izolačný materiál vysokú odolnosť voči klzu, nízku úroveň tečenia a/alebomôže byť odolný voči teplotám od 60 °C do 200 °C. Vhodné materiály pre izolačné vrstvyzahŕňajú expandovaný PTFE (expandovaný polytetrafluóretylén), PEEK0012 Aspoň jedna z dosiek môže byť vzorovaná, aby udržala priľahlú izolačnú vrstvu v sendvičovej štruktúre pod tlakom štruktúry. Tento vzor môže byť pravidelný alebo nepravidelný a je usporiadaný tak, že...

Fasádna izolačná doska na izoláciu vonkajších fasád budov, termoizolačný systém majúci takúto fasádnu izolačnú dosku a spôsob výroby fasádnej izolačnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12632

Dátum: 18.04.2008

Autori: Bihy Lothar, Hornung Helmut, Wigge Carsten

MPK: E04B 1/76, D04H 1/00

Značky: dosku, izolačnú, fasád, izoláciu, spôsob, vonkajších, izolačná, fasádnej, doska, fasádnu, takúto, fasádna, budov, dosky, výroby, izolačnej, termoizolačný, majúci, systém

Text:

...telesá 2 minerálnej vlny, pričonm sa používa predovšetkým kamenná vlna. Takéto fasádne izolačné dosky sa v súčasnosti pravidelneskupiny tepelnej vodivosti 040, tzn. mernú hodnotu tepelnej vodivosti É 0,040 W/mK podľa DIN EN 13162.0008 Podstatným faktorom určujúcim stabilitu takéhoto kontaktného termoizolačného systému sú priton materiálové vlastnosti fasádnych izolačných dosiek tvoriacich izolačnú vrstvu. Tieto musia vykazovať...

Ľahčená izolačná platňa alebo panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4999

Dátum: 05.02.2008

Autori: Janega Pavel, Višňovský Ivan, Kružliak Marian, Fegyes Radoslav

MPK: B32B 27/40, B29B 17/00

Značky: ľahčená, plátna, panel, izolačná

Text:

...dielcov autovrakov, mrazničiek, chladničiek, nábytku a iných likvidovaných výrobkov, 5 - 90 hmotnostných diviny z poťahov sedadiel autovrakov a 5 - 10 hmotnostných spoj iva na báze tekutých vytvrdzovateľných polyrnérov a ktorá je vytvrdená v tlakovej forme prefukovanej plynným médiom o teplote 25 - 80 °C a vlhkosti 50 - 100 . Po vytvrdnutí zmesi je z fonny vybratý kompaktný výrobok s nízkou hustotou a dobrými tepelnoízolačnými,...

Spádový strešný systém, ako aj izolačná doska pre spádové strešné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12374

Dátum: 11.01.2008

Autor: Klose Gerd-rüdiger

MPK: E04D 3/35

Značky: doska, izolačná, strešný, spádové, systémy, systém, spádový, strešné

Text:

...kyseliny môžu napádať strešné tesniace vrstvy. Samotným vytváraním takéhoto povlaku môže dochádzať ku škodlivejším napadnutiam v oblasti spojov medzijednotlivými časťami tesniacich vrstiev, ktoré sú väčšinou považované za slabé0007 Aby sa predišlo hromadeniu zrážok, mali by už byť podklady respektíve nosné konštrukcie pre nasledujúce strešné vrstvy plánované so sklonom 2 (1.15 °). Strechy s menším sklonom sú zvláštne konštrukcie a...

Izolačná doska so sendvičovou štruktúrou na ochranu pred elektromagnetickým žiarením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7641

Dátum: 22.12.2006

Autori: Brombacher Volker, Hänel Annemarie

MPK: E04B 1/00, H05K 9/00

Značky: sendvičovou, doska, strukturou, elektromagnetickým, žiarením, ochranu, izolačná

Text:

...sa môžu ľubovoľne navzájom kombinovať a sú predmetom predloženého Vynálezu. Okrem toho môžu jednotlive definície/alternatívyPrehľad obrázkov na výkresoch0011 Vynález sa ďalej ilustruje prostredníctvom obrázkov, pričomobr. l znázorňuje izoiačnú dosku podľa vynálezu V pohľade zhoraobr. 2 znázorňuje dve navzájom lícujúc uložené izolačné dosky V bokoryseobr. 3 znázorňuje detailné nárysy navzájom lícujúc uložených izolačných dosák V bokoryse,...

Elektrická izolačná fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5331

Dátum: 10.07.2006

Autori: Stadlbauer Manfred, Huhtanen Lauri, Ernst Eberhard, Daniels Yvo, Jacobs Franck

MPK: H01B 3/30

Značky: fólia, elektrická, izolačná

Text:

...fólia obsahujúca polypropylén a/alebo samotný polypropylén mal určitý obsah Vxyléne rozpustných látok, napr. aspoň 0,5 hm. Vxyléne rozpustné látky sú súčasti polyméru rozpustné vstudenom xyléne azisťujú sa tak, že sa rozpustia vo vriacom xyléne a nerozpustná časť sa nechá vykryštalizovat v chladnúceho roztoku (samotný postup pozrite nižšie vexperimentálnej časti). Frakcia vxyléne rozpustných látok obsahuje polymérovéreťazce s nízkou...

Izolačná spárová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4408

Dátum: 06.04.2006

Autor: Žember Ján

MPK: E04B 1/68

Značky: spárová, vložka, izolačná

Text:

...a dosiahnu sa predpokladané tepelnoizolačné vlastnosti muriva.Šírka pásu izolačnej spárovej vložky podľa technického riešenia je daná šírkou murovacieho materiálu.Hrúbka pásu izolačnej spárovej vložky podľa technického riešenia je podľa používaného spojovacieho materiálu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených obrázkoch sú znázomené príkladné vyhotovenia spárovej vložky podľa technického riešenia.Na obr. l je izolačna spárová vložka pre...

Tepelne izolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8958

Dátum: 21.11.2005

Autori: Münder Kurt, Seemann Andreas, Tump Michael, Zimpfer Harald

MPK: E04B 1/90, E04B 1/80

Značky: doska, izolačná, tepelně

Text:

...doska, u ktorej vonkajšia ochranná vrstva pozostáva z anorganického vláknitého materiálu, aby sa vlastná izolačná doska chránila proti tepelnému žiareniu. Takáto izolačná doska však nie je vhodná na to, aby slúžila ako časť zloženého tepelnoizolačného systému (NDVS, Wärrnedämmungsverbund system) na izoláciu fasád budov a pod.0007 Šedé EPS izolačné dosky síce umožňujú dobrú tepelnú izoláciu, ale sú inak pre ostatné ochranné funkcie, ako...

Stenová izolačná priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1922

Dátum: 26.07.2005

Autori: Symoens Louis, Devulder Jean-françois

MPK: H01R 13/533, H01R 13/527

Značky: priechodka, izolačná, stěnová

Text:

...tento nedostatok vytvorením stenovej izolačnej priechodky, ktorá je plne utesnená a jej účinok proti explózii je celkom zaistený, pričom sa eštenavyše vyznačuje protivzlínavým účinkom.vynález má za cieľ vytvoriť stenovú izolačnú priechodku vyššie uvedeného typu, ktorej prostredná časť je opatrenátelesa a dĺžka telesa je dostatočná na to, aby zaistila ochranu proti explózii, pričom prostredná časť je opatrená závitom pre tesniacu tlakovú...

Zvukovo izolačná alebo zvuk tlmiaca kazetová štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8242

Dátum: 19.05.2005

Autor: Schneider Björn

MPK: E04B 1/86, E04B 9/00

Značky: kazetová, izolačná, struktura, tlmiaca, zvukovo

Text:

...strop alebo stenuúvodom menovaného druhu tak, aby mali okrem dobrých zvukovoizolačných vlastností prostriedky pre to, aby mohli jednoduchým spôsobom vykonávať ďalšie požadované funkcie a pritom ich bolomožne montovat a čistiť bez veľkej technickej náročnosti.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený kazetovým stropom alebo stenouso znakmi uvedenými V patentovom nároku 1.Ako je známe z doterajšieho stavu techniky, je teda upravený materiál pre...

Pravouhlá izolačná doska, tvarovo prispôsobiteľná tvaru izolovanej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284382

Dátum: 24.01.2005

Autori: Norgaard Luis Jorgen, Clausen Anders Ulf

MPK: E04C 2/16, E04B 1/76

Značky: plochy, pravoúhlá, izolovanej, prispôsobiteľná, izolačná, doska, tvarovo, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Pravouhlá izolačná doska pozostáva z vrstvy minerálnych vlákien, oddeliteľnej od celistvého minerálneho vláknitého materiálu. Minerálne vlákna sú jednako navzájom spojené spojivom a jednako prevažne usporiadané kolmo na hlavné povrchy dosky, na zaistenie namáhavejšej stlačiteľnosti dosky v smeroch kolmých na jej hlavné povrchy ako v smeroch k týmto smerom kolmým. Aspoň obidva jej hlavné povrchy sú pritom vybavené vzduch priepustnou krycou...

Izolačná medziokenná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4030

Dátum: 03.01.2005

Autori: Šimsová Miroslava, Říha Jan

MPK: E04C 2/284, E04C 2/38

Značky: izolačná, medziokenná, vložka

Text:

...je, že musia byt upevnené na nosné konštrukcie a ďalej, že trapézový plech podlieha korózii.Uvedené nevýhody rieši izolačná medziokenná vložka tvorená rámom, na ktorom sú upravené čelné dosky, ktorých podstatou je, že rám je vytvorený z ľahčeného polyméru s hustotou 200 až 400 kg/m 3, výhodne polyuretánu, a čelnými doskami sú vláknocementové dosky s hrúbkou 5 až 20 mm, pričom vo vnútomom priestore rámu sa nachádza tepelno-izolačná hmota...

Izolačná doska z minerálnej vlny a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284242

Dátum: 03.11.2004

Autor: Horres Johannes

MPK: D04H 13/00

Značky: doska, spôsob, izolačná, výroby, minerálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačná doska (1) alebo tabuľa z minerálnej vlny, vystužená plochým útvarom s otvorenými pórmi, pokrývajúcim aspoň jeden hlavný povrch izolačnej dosky. Do povrchu izolačnej dosky je tvarovým spojením vložený útvar (2) s otvorenými pórmi s veľkými okami, pričom minerálna vlna je vtlačená do dutín útvaru (2) s otvorenými pórmi v povrchovej ploche izolačnej dosky. Spôsob výroby izolačnej dosky (1) z minerálnej vlny spočíva v tom, že jedna alebo...

Izolačná hadička so štrbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2488

Dátum: 10.05.2004

Autori: Fischer Helmuth, Loch Roland

MPK: F16L 11/04, H01B 3/30, H01B 7/02...

Značky: štrbinou, hadička, izolačná

Text:

...hadičky, avšak aj z termoplasticky tvarovaného pásoveho materiálu. V prvom prípade sa izolačná hadička vytlačí, potom sa urobí štrbina a zatočí sa na najmenší priemer. V druhom prípade sa izolačná hadička vyformuje z plochého materiálu. Podľa uskutočnenia vynálezu,ktorému sa dáva prednosť, sa izolačná hadička zatočí do tvaru špirály. Prednostne sa ako materiál používa polyuretán. Môžu byť však použité aj iné materiály, ako PVC,...

Izolačná vrstva z minerálnych vláken a stena budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11034

Dátum: 28.06.2003

Autor: Klose Gerd-rüdiger

MPK: D04H 13/00, E04B 2/74

Značky: budovy, minerálnych, vláken, stěna, izolačná, vrstva

Text:

...rovinách a oplášťované len na obidvoch vonkajších stranách obkladom zo sadrokartónových dosák. Samostatnépredsadené steny pozostávajú z vnútornej konštrukcie soobkladom zo sadrokartónových dosák.0006 Stĺpy sa podľa svojho profilovania označujú ako profily C alebo U, pričom profily C sa od profilov U odlišujú tým, že Voľné konce ich ramien možno jednoducho alebo dvojito jeden na druhom olemovať. Doplnkovo sa pridávajú písmena W alebo D...

Izolačná zostava na stavebné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3311

Dátum: 08.10.2002

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/70, E04B 1/62, E04B 1/64...

Značky: stavebné, izolačná, zostava, konštrukcie

Text:

...sieťou. lde o prirodzenú schopnosť prírodného materiálu prevádzať vlhkosť.Jednotlivé prvky izolačnej zostavy sú vzájomne spojené kotviacimi prvkami, ktoré súKotviace prvky predstavuje napr. kovová sieťová rozperka, ktorá sa po zapenení stáva tepelným izolantom.Izolačná vrstva je vytvorená z recyklovaného expandovaného plastu, čo rieši ekologický problem s likvidáciou organického odpadu, pretože umožňuje separáeiu od ostatnej stavebnej...

Tepelná a zvukovo izolačná výplň do ľahčených stavebných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2873

Dátum: 11.06.2001

Autor: Buchta Bruno

MPK: C08L 25/06, C08L 95/00, C04B 2/06...

Značky: ľahčených, izolačná, tepelná, hmot, zvukovo, stavebných, výplň

Text:

...organických častíc sú proteinove roztoky, získavané špeciálnou technológiou zo zvieracej krvi alebo kolagenu. Pomeme nákladná príprava tejto látky i jej pôvod sú pre bežné použitie nevhodné. Pritom protein je len jednou zn-i-ekoľkých ďalších zložiek potrebných pre tento spôsob obaľovania a komplikovaná príprava- neumožňuje bežné použitie týchto zmáčadiel. Takto vyrábané tepelné izolačné omietky majú síce veľmi dobré izolačné vlastnosti,ale...

Izolačná kompozícia odolná proti vodnému stromčekovému efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280811

Dátum: 14.08.2000

Autori: Mendelsohn Alfred, Barnabeo Austin Emidio, Umpleby Jeffrey David, Turbett Robert John, Marsden Eric Paul

MPK: H01B 3/44, C08L 23/08

Značky: stromčekovému, odolná, efektu, kompozícia, proti, vodnému, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačná kompozícia odolná proti vodnému stromčekovému efektu, ktorá obsahuje: a) kopolymér etylénu s hustotou maximálne 0,920 g/cm3 pripravený polymerizáciou zmesi etylénu a 4-metyl-1-penténu v prítomnosti polymerizačného katalyzátora alebo b) kopolymér etylénu s hustotou maximálne 0,920 g/cm3 pripravený polymerizáciou zmesi etylénu a 1-okténu v prítomnosti polymerizačného katalyzátora, alebo c) kopolymér etylénu podľa odseku a) alebo b)...

Izolačná vrstva najmä pre skládky odpadu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279422

Dátum: 04.11.1998

Autor: Myslík Anton

MPK: B65G 3/02

Značky: skládky, vrstva, odpadů, spôsob, najmä, výroby, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový polyetylénový, polypropylénový alebo iný plastový zmesový materiál sa vo voľne uloženom stave v množstve 100 až 150 kg na 1 m2 vnútornej plochy skládky rovnomerne rozloží, postrieka 0,5 až 3 % hmotn. suspenziou látky s tixotropnými vlastnosťami v množstve 3 až 5 m3 na 10 000 m2 plochy a takto upravený materiál (5) sa zasype zeminou (4) do výšky 0,5 až 1 m. Vytvorená dvojvrstva sa zhutní, dôsledkom čoho sa na dne skládky vytvorí...

Izolačná plsť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1566

Dátum: 06.08.1997

Autor: Jepsen Keld

MPK: E04B 1/80

Značky: plsť, izolačná

Text:

Izolačná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1409

Dátum: 05.03.1997

Autor: Slánský Stanislav

MPK: C08L 95/00

Značky: izolačná, hmota

Text:

...O 3, 2 až 8 hmot. nespaliteľných zvyškov a O až 2 hmot. HZO.Výhodou izolačnej hmoty podľa technického riešenia je využitie popolčeka vznikajúceho ako odpadná látka pri spaľovaní tuhého paliva, najmä hnedého uhlia VĎalšia výhoda je schopnost popolčeka viazat olejovéK výrobe izolačnej hmoty bolo použitých 10 kiligramov asfaltu, ktorý sa ohrial na teplotu miešania medzi 150 až 180 ° C. Potom sa primiešali 3 kilogramy popolčeka. Takto vyrobená...

Izolačná doska, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280282

Dátum: 06.07.1994

Autori: Haböck Herwig, Weinzierl Bruno

MPK: E04B 1/70, E04B 1/64

Značky: izolačná, zariadenie, tohto, spôsobu, výroby, doska, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na izolačnej doske (1) na zarážanie do muriva má oblasť (2) jej prednej hrany (3), privrátená pri zarážaní k murivu, klinovitý profil (4). Spôsob jej výroby spočíva v tom, že oblasť (2) prednej hrany (3) izolačnej dosky (1) sa tvaruje do klinového tvaru. Zariadenie na výrobu izolačnej dosky (1) na zarážanie do muriva obsahuje tvarovacie zariadenie (10) na klinovité vytvarovanie oblasti (2) prednej hrany (3), ktoré je pohyblivé vzhľadom na jej...

Tenká aktívna protipožiarna izolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 454

Dátum: 11.05.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E04B 1/94, E06B 5/16, A62C 39/00...

Značky: izolačná, doska, protipožiarna, aktívna, tenká

Text:

...rohož napustenú vodným izolač 3ným sodným sklom. Na obr. 2 je vyobrazený prierez tenkej ak» tívnoj protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej rohož napustenú vodným izolačným draselným sklom. Ta obr. 3 je vyohrazený prierez tenkef aktívnej protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej sklenovláknitú tkaninu napustenú vodným izolačným sodným sklom. Na obr. 4 je vyobrazený...

Tepelne izolačná náterová hmota, najmä na polystyrén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 432

Dátum: 11.05.1994

Autor: Palacký Alois

MPK: C09D 5/18, C09D 1/06

Značky: hmota, nátěrová, izolačná, tepelně, najmä, polystyren

Text:

...náterovou hmotou predstavuje novú, relatívne dostupnú aúčinnú tepelne izoláciuV porovnaní s doteraz známymi hmotami, ktorá je ekologicky úplne nezávadné a dokonca sa polystyrén s touto nátero vou hmotou dá stopercentne recyklovať.Cement a sáára slúžia V tejto náterovej hmote eko nosné prostriedky, plnidlá, spájají e prostriedky, pričom jeí tuhnutie. organickú pros obsah sádry V nrote uúchľuie triedok plní funkciu dis r ačného a spájajúceho...

Izolačná maltovina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 60

Dátum: 07.07.1993

Autori: Duda Milan, Bartuška Miloš, Žižka Jan

MPK: C04B 18/18, C04B 18/04

Značky: izolačná, maltovina

Text:

...známych spsobov využitia odpadových materiálov pri výrobe stavebných izolačných hmôt odstraňuje výrobne a eko-F nomicky nenáročná izolačná maltovina podľa úžitkového vzoru, u ktorých nielen plnivo, ale aj väzná suspenzia pozostáva z odpadových materiálov, ktoré nepotrebujú žiadne predbežné spracovanie. Maltovina pozostáva z 20 až 80 hmot. odpadovej papierenskej makulatúry, ktoré vzniká pri výrobe papiera, ktorá obsahuje 40 až 60 hmot....

Tepelne izolačná podložka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279159

Dátum: 17.06.1992

Autori: Ragland Raymond, Barnard Boyd, Ragland, Sheridan William

MPK: B32B 31/04, B32B 3/12, B32B 31/20...

Značky: výroby, izolačná, spôsob, podložka, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačná podložka obsahuje teplo zachytávajúce a tepelnoizolačné oblasti a je použiteľná ako teplo odrážajúci štít a ako tepelný akumulátor na rozptýlenie tepla v žiadanom mieste. Podložka môže obsahovať prostriedok na zaistenie tvarovateľnosti podložky na jej prispôsobenie predmetu, okolo ktorého je pri použití umiestnená. Spôsob výroby podložky zahŕňa zlúčenie vrstiev kovovej fólie do navrstvenia, kde vrstvy sú uložené nad sebou vo...

Zvukovo izolačná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 279007

Dátum: 13.05.1992

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01C 1/00, E01B 19/00, E01F 8/00...

Značky: izolačná, stěna, zvukovo

Zhrnutie / Anotácia:

Zvukovo izolačná stena (1) je určená na tlmenie zvukových emisií vozidiel, vybavených prípadne vlastným pohonom, hlavne koľajovej dopravy, pričom pozdĺž dopravnej dráhy sú upravené stenové elementy (4), zhotovené s hydraulickým pojivom, kameninou, napríklad štrkom, drveným štrkom a pod., a povrch obrátený k občas sa vyskytujúcemu zdroju zvuku je tvarovaný. Podstatou riešenia je, že tvarovaný povrch (14) stenových elementov (4) je aspoň...

Vrstvená vpichovaná izolačná textília

Načítavanie...

Číslo patentu: 266959

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šesták Jozef, Michlík Peter

MPK: D06M 17/00

Značky: vrstvená, textília, vpichovaná, izolačná

Text:

...zvukovej pohltivosti sa prejavuje v rozsahu frekvencie 100 Hz až 4 000 Hz. Tento technický účinok je možné dávať do súvisu so zvláštnostami štruktúrnej charakteristiky mikromletým vápencom plnených polypropylénových vlákien. Uvedená štruktúra sa vyznačuje rozvolnenim, fibrilárnymi defektami a dutinami pretiahnutými v axiálnom smere vlákna. Dutiny vznikajú v okolí častíc plnivá v procese jednosmernej deformácie. Pöry a trhliny sa...

Izolačná látka na báze mäkčeného PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 263170

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zvarík Jozef, Matula Vladimír, Daníšek Marian, Stacho Ivan, Morávek Jaroslav, Šánik Peter

MPK: B32B 5/30, B32B 5/28

Značky: báze, látka, mäkčeného, izolačná

Text:

...frekvenčnom pásme, je konštrukčne a výrobne jednoduchá, jej vlastnosti sú konštantné vo všetkých klimatických podmienkach,nepcdlieha vplyvom vlhkosti, nizka materiálova náročnosť, kompaktnost a zároveň ľahká maninow teľnost. rozsiahle možnosti vzhladových úprav.Na výkrese je v priečnom reze zobrazená izolačné látka podľa tohoto vynálezu.Uvedené riešenie tvori izolačná látka na báze mäkčeněho PVC, ktorej priečny rez je zobrazený na výkrese...

Izolačná doska pre zvukovú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242222

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maeka Miroslav, Petru Vladimar

MPK: F16L 59/00

Značky: izolačná, zvukovú, doska, izoláciu

Text:

...vyššej užitkovej hodnote výrobkov.Ďalšie výhody a podrobnosti izolačnej dosky podla vynálezu budú vysvetlené na konkrétnych príkladoch prevedenia v nasledu júcom popise a za pomoci pripojených vý kresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 jeden príklad prevedenia izolačnej dosky v reze,obr. 2 V perspektíve. Na obr. 3 je príklad prevedenia v reze, kde izolačné častice obsahujú výstužné členy. Na obr. 4 je ďalší príklad prevedenia izolačnej dosky...

Zmesná izolačná hmota pre výplň medzižilových priestorov celoplastových oznamovacích káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248459

Dátum: 12.02.1987

Autori: Prokeš Jozef, Tomek Svorad, Macko Ladislav, Houžvička František, Ďurikovič Ondrej, Grešík Pavel

MPK: H01B 3/18

Značky: káblov, hmota, celoplastových, medzižilových, zmesná, výplň, izolačná, priestorov, oznamovacích

Text:

...jednotlivých zložiek plniacej hmoty ani v procese technológie výroby plnených káblov ani počas ich dlhodobej prevádzky. Potrebné zložky zmesi sú dostupné a ich cena je relativne nízka, výhodná a riešenie pritom umožňuje bud čiastočne nahradit, .alebo celkom vylúčiť použitie mikrokryštalického vosku využitím amoriného polypropylénu ako zmesnej zložky hmoty.Zmesná izolačná hmota má výborné elektrické vlastnosti v celej oblasti teplôt,...

Nehorľavá izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229450

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pach Ladislav, Juhás Otto, Jančok Tibor, Papánek Demeter

MPK: C04B 43/02, C01B 33/14

Značky: doska, spôsob, výroby, nehořlavá, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá izolačná doska pozostáva z anorganických vlákien alumosilikátov a spojiva. Podstatou riešenia je, že spojivom je sól kyseliny kremičitej modifikovaný silanolátom alkalických kovov, alebo kovov alkalických zemín.

Minerálnovláknitá izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221658

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jančok Tibor, Šteflovičová Anna, Bleha Karol, Machalová Jana, Papánek Demeter, Pach Ladislav, Juhás Otto

Značky: spôsob, doska, výroby, minerálnovláknitá, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru výroby nehorľavých izolačných dosiek. Rieši zloženie a spôsob výroby nehorľavej izolačnej dosky pojenej modifikovaným hydrosólom SiO2. Doska pozostáva z 55 až 70 % hmot. minerálnych vlákien, z 8 až 25 % hmot. halloyzitu, z 3 až 12 % hmot. bentonitu, 0,02 až 0,2 % hmot. kyseliny citrónovej, 0,08 až 1,2 % hmot. silanolátu sodného, 2,5 až 12 percent hmot. gélu kysličníka kremičitého a 0,2 až 1,2 % hmot. zložiek, ktorými sú...

Tepelne izolačná stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 217656

Dátum: 16.07.1984

Autori: Bauček Mikuláš, Bugorčík Imrich

Značky: tepelně, izolačná, stavebná, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby stavebných hmôt. Rieši problém zužitkovania tuhých priemyselných odpadov so súvisiacou sanáciou životného prostredia odstránením haldovania uvedených produktov. Podstata vynálezu spočíva vo využití magnezitového úletu, popolčeka vznikajúceho pri spaľovaní uhlia v teplárenských kotloch spolu s expandovaným perlitom, ílom, vodou a sulfitovým výluhom na stavebnú tepelne-izolačnú hmotu. Uvedené stavivo môže byť využité...