Patenty so značkou «izolácia»

Tepelná izolácia pracej vane a pracieho priestoru práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7087

Dátum: 01.04.2015

Autor: Čekan Jozef

MPK: D06F 37/28, D06F 39/14, D06F 37/26...

Značky: tepelná, izolácia, pracej, pracieho, priestoru, pračky

Text:

...do ich technickej životnosti. Takto vytvorená tepelnoizolačná clona pracieho priestoru práčky sa sekundáme prejaví aj na znížení hlučnosti práčky V priebehu prania, čo v značnej miere prispeje k vyššiemu komfortu bývania.Obdobný, nie však tak dokonalý účinok je možne dosiahnuť vsadením jednoplášťovej pracej vane do predlisku tepelného izolantu, obložením pracej vane tvarovými panelmi tepelného izolantu alebo nanesenímvrstvy tepelného izolantu...

Tepelná izolácia potrubia, spôsob izolovania potrubia, najmä diaľkového potrubia v exteriéri

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6405

Dátum: 01.03.2013

Autori: Konczer Jozef, Lukovics Július, Potásch Tomáš, Szabó Ernest

MPK: F16L 59/02, F16L 58/14

Značky: izolácia, potrubia, izolovania, najmä, exteriéri, tepelná, spôsob, diaľkového

Text:

...plastová platňa môže byť vybavená v podstate ľubovoľnou farebnou potlačou. Vďaka tomu bude mať potrubie výsledne vysokú estetickú hodnotu a zlepšia sa aj mechanické vlastnosti celého izolačného obalu. Napriek kovovému vzhľadu pritom nebude vonkajší obal lákať na krádež a následný predaj do druhotných surovín,keďže bude mať plastový, teda nespeňažiteľný základ.Vonkajší povrch tepelnej izolácie môže byť tiež vybavený antigrafity povlakom,...

Tepelná izolácia na položenie na obloženie nad vrstvou trámov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14700

Dátum: 02.02.2011

Autor: Winteler Hans

MPK: E04D 13/16

Značky: položenie, izolácia, obloženie, trámov, tepelná, vrstvou

Text:

...je vyhotoviteľné relatívne dvojnásobne nákladné. Tepelné izolačná vrstva vykazuje ďalej len jednu vrstvu tepelne0005 Zo spisu EP O 852 275 je známa strešná konštrukcia pre strechu, zakrytú strešnými škridlami. Vedľa dostatočne známych vrstiev, ako vrstvy strešných krokiev, dreveného obloženia,ktoré je položené na strešných krokvách, a zábran proti prestupu vodnej pary, existuje ďalšia vrstva z tepelne izolačnej vrstvy. Tepelne izolačná...

Elastomérna izolácia odolná voči ohňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20820

Dátum: 16.11.2010

Autori: Weidinger Jürgen, Quante Heribert, Vielmeyer Friedhelm

MPK: B32B 15/06, B32B 15/08, B32B 15/14...

Značky: voči, ohňu, odolná, izolácia, elastomérna

Text:

...protipožiameopatrenia Vedú k neúplnému spaľovaniu, čo znamená, že čiastočky obsiahnuté V dyme budúspôsobovať vysokú hustotu dymu spojenú čiastočne aj s vysokou tvorbou dymu. Sú aj ďalšiedôvody prečo tradičné ochranné systémy zlyhávajú, ktoré sú opísané nižšie.0010 Niektoré systémy podľa súčasného stavu techniky nie sú na báze tradičných systémov. KR 102006021127 opisuje kompozity s ochrannou polymérnou vrstvou na vrstve hliníkovej fólie,...

Reflexná tepelná parotesná izolácia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5574

Dátum: 07.10.2010

Autori: Haasová Marie, Menhart Libor

MPK: E04B 1/62

Značky: tepelná, reflexná, parotesná, izolácia

Text:

...napevno spojených šiestich hliníkových fólií, s krytou plastovou fóliou, V ktorej je kotvená pevnostná sklolarninátová mreža, obr. 4 schematicky zvislý rez retlexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených siedmych hliníkových fólií, s krytou plastovou fóliou, V ktorej je kotvená pevnostná sklolaminátová mreža, obr. 5 schematicky zvislý rez reflexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených piatich hliníkových fólií, s krytou...

Zvuková izolácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17680

Dátum: 15.12.2009

Autor: Griffin James Anthony

MPK: B60R 25/00

Značky: zvuková, izolácia

Text:

...pri nízkej aplikovanej sile, a pričom uvedená dosková zvuková izolácia poskytuje sieť na utesnenie jednotlivých plochých izolačných panelov, vyznačujúca sa tým, že uvedená bariéra je jednou z nepriepustnej polyetylénovej a polypropylénovej dosky, ktorá má hrúbku v rozmedzí 0,05 0,20 mm, a uvedená vrstva zahŕňa zmes polypropylénových a polyesterových vláken.0013 Takáto dosková izolácia sa môže ľahko vyrobiť a orezať na šablónu na priamu...

Viacdielna tepelná izolácia pre zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14293

Dátum: 19.09.2007

Autor: Dorenburg Michael

MPK: F28D 20/00, F24H 1/18

Značky: izolácia, zásobník, tepelná, viacdielna

Text:

...môžu byť usporiadané prípojky pre elektrlcké a hydraulické vedenia, ako aj servisné otvory. Te pelná izolácia môže byť uzavretá obložením veka a čelným obložením.0008 Vynález je teraz bližšie vysvetlený podľa obrázkov. Pritom znázorňujúobr. 1 zásobník s vekom pred montážou, obr. 2 ten istý zásobník s vekom po montáži, obr. 3 zásobník s vekom a prvým bočným dielom, obr. 4 bočný diel. izolovaný dnom, obr. 5 zásobník s vekom a troma bočnými...

Akusticky a tepelne pôsobiaca izolácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17437

Dátum: 31.05.2007

Autori: Schulze Volkmar, Keller Hans-peter, Kursch Volker

MPK: F02B 77/11, G10K 11/168, B60R 13/08...

Značky: izolácia, pôsobiaca, akustický, tepelně

Text:

...hluk, nanesenými na oboch bočných plochách stredového dielu. Tieto dosky sú upevnené vedľa seba v blízkosti vzduchových otvorov krytu. 0019 V EP 0 921 291 A je opísaná hnacia kapsula vozidla, v ktorej sú pomocou špeciálnych spojovacích kanálov selektívne spojené jednotlivé prvky kapsuly s akustickou izoláciou. Pomocou týchto kanálov a ďalších pomocných prostriedkov vedenia prebieha prívod a cirkulácia chladiaceho vzduchu.0020 V DE 199 14...

Identifikácia a izolácia multipotentných buniek z neosteochondrálneho mezenchymálneho tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18465

Dátum: 04.10.2005

Autori: García Castro Rosa Ana, García Arranz Mariano, Fernández Miguel María Gema, García Olmo Damián, González De La Pena Manuel Angel

MPK: C12N 5/074, C12N 5/0775

Značky: identifikácia, izolácia, buniek, multipotentných, tkaniva, mezenchymálneho, neosteochondrálneho

Text:

...v rôznych multlpotentných dospelých mezenchymálnych bunkových populáciách. Napríklad bežne používaný marker na obohatenie multlpotentných dospelých mezenchymálnych buniek je CD 44 (receptor kyseliny hyaluronovej). Avšak CD 44 je tiež prítomný v rôznych typoch oslabených a diferencovaných bunkových typoch. Nejasnosť v tom, ktoré značky sú spojené s kmeňovými bunkami, aby sa tieto mohli odlíšiť od tých buniek, ktoré vykazujú vyšší...

Izolácia plazmových a sérových proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16255

Dátum: 07.06.2005

Autor: Lihme Allan Otto Fog

MPK: C07K 14/75, C07K 14/755, C07K 14/47...

Značky: plazmových, izolácia, proteínov, sérových

Text:

...Okrem toho je pre tento proces charakteristické, že špecifický proteín sa môže rozšíriť do niekoľkých frakcií získaných počas postupného pridávania etanolu, čo zase vedie knízkym výnosom ačasovo náročnému spracovaniu rekombinovaných proteínových frakcií.0009 Pri frakcionácii napríklad inhibítora a-1-proteinázy alebo imunoglobulínov, ako je lgG,s použitím metódy frakcionácie opisanej Cohnom a spol. je výnos inhibítora a-i-proteinàzy dokonca...

Podstrešná tenká reflexná izolácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20888

Dátum: 22.04.2005

Autori: Hue Bernard, Pion Jean-françois, Jouffrault Marc

MPK: B32B 27/14, B32B 27/12, B32B 3/26...

Značky: tenká, reflexná, izolácia, podstrešná

Text:

...vlastnosti z hľadiska odrazivosti ako hliníková fólia.0025 Kovová fólia je výhodne zosilnená doplnkovými prvkami, s ktorými je spojená zlepením alebo akýmkoľvek iným ekvivalentným spôsobom, ktorého účelom je poskytnúť tejto kovovej fólii príslušné mechanické vlastnosti.0026 V prvom variante uskutočnenia je kovová fólia spojená stransparentným plastovým vystuženým filmom pozostávajúcim z niekoľkých vrstiev.0027 V druhom variante uskutočnenia...

Spôsob a nástrojový systém na výrobu tenkostennej izolácie, ako aj tenkostenná izolácia týmto vyrobená

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4695

Dátum: 09.12.2003

Autor: Kämpf Gerhard

MPK: B29C 41/02, B29C 45/03, B29C 41/12...

Značky: nástrojový, týmto, izolácia, systém, tenkostennej, výrobu, tenkostenná, spôsob, vyrobená, izolácie

Text:

...k sebev oblasti medzery medzi oblasťou vnútornej steny dutého priestoru a oblasťou vonkajšej steny0016 Všeobecne môže pri všetkých variantoch spôsobu dôjsť k dodatočnému zavedeniu prídavného forimovateľného materiálu, aby bolo možné pri uskutočňovaní spôsobu zaviesťformovateľnýr materiál na každé požadované miesto.0017 Pri spôsobe podľa vynálezu sa opísaný spôsob použije na vnesenie tenkostennej izolácie ztvámeněho materiálu do drážok...

Ultrazvuková izolácia pľúcnych žíl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2692

Dátum: 25.11.2003

Autori: Govari Assaf, Schwartz Yitzhack

MPK: A61N 7/00

Značky: pľúcnych, žíl, ultrazvuková, izolácia

Text:

...fyziologickým roztokom. Táto technika je opísaná V dokumente First Human Experience With Pulmonary VeinUltrasound Ablation System for Recurrent Atrial Pübrillation,Natale A, Pisano E, Shewchik J, Bash D, Fanelli R, MD Potenza D Santarelli P Schweikert R White R Saliba W Kanagaratnam L Tchou P Lesh M, Circulation l 021879-1882 (2000). Súuvádzané ablačné časy rádovo 2 minúty.0009 Patent Spojených štátov č. 6 117 101, Diederich et al.,opisuje...

Zvuková izolácia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283398

Dátum: 06.06.2003

Autori: Riggers Edmund, Oehl Heinz-dieter, Hoffmann Manfred

MPK: B60R 13/08

Značky: izolácia, výroby, spôsob, zvuková

Zhrnutie / Anotácia:

Zvuková izolácia (1) pozostáva z tvarovanej krycej vrstvy (3), najmä z vrstvy kobercoviny, ktorej spodná strana (2) slúži ako spojovací povrch pre obkladové moduly (4 až 6) a voliteľne pre hutné vrstvy (7 až 9) s akusticky pružným dielcom, napríklad s penou (4) alebo s netkanou textíliou (5, 6) v spojení s ďalšími technickými, neakustickými modulmi na zabezpečenie polyfunkčnosti systému. Neakustické moduly medzi inými zahrnujú napríklad...

Izolácia vodivých jadier káblových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2273

Dátum: 10.09.1999

Autor: Kupilík Pavel

MPK: H01R 4/70, H01B 17/58

Značky: izolácia, súborov, vodivých, káblových, jadier

Text:

...spojovačom. Keramický prvok l, teda rúrka, prekrýva i obidva konce izolácie kábla, ako je zrejmé z obrázku 1. Povrch rúrky je na vonkajšej strane pokovený, pretožekeramický prvok 1 slúži zároveň ako tienenie konštrukcie.Pri spájaní sedemžilového kábla bol ako keramický prvok l použitý keramický valec so siedmymi otvormi na žily kábla. Vovnútri každého otvoru valcaje umiestnený spoj jadier z,žily sú medzi káblom a kerarnickým prvkom 1 vedené...

Tepelná izolácia presklených celkov stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 309

Dátum: 08.12.1993

Autor: Kordík Michal

MPK: E06B 1/38, E04B 1/88, F16L 59/06...

Značky: presklených, celkov, izolácia, stavieb, tepelná

Text:

...sa V rozhodujúcej miere používajúokná len s tromi sklami. Tepelno izolačné vlastnosti takéhoto okna sú však V porovnaní s obvodovými múrmi budov niekoľkonásobne horšie a je teda možné konštatovať, že tento dlhodobý problém zníženia energetickej náročnosti vykurovania budov pri súčasnom zachovaní dobrej optickej priehľadnosti nebol doposiaľ uspokojivo vyríešený, pričom vzhľadom na klesajúce exploatovateľné energetické zdroje je spoločenská...

Komponentná vákuovo-prášková izolácia pre techniku nízkych teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 270144

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jurčovič Dušan, Pastor Ľudomil

MPK: C04B 14/18

Značky: techniku, izolácia, teplot, vákuovo-prášková, komponentná, nízkých

Text:

...t podlä vyndlezu,ktorej podstatou je, že je tvorení zmesou expandovnndho perlitu o Veľkosťpu častíc 104 až l 05 s a hlilitokreničitnnu sodneho s veĺkostou častíc pod 2.1 O 4 u V hnotnootnol posere 99 až 331. VVeĺli nízke hodnoty efektívnej tepelnej vodivosti oo doeohujú vd 3 oledku prioznivýj oikroitruktúry úletovoho porlitu, ktorý je tvorený öootieoni tvorenýli neprovidelnýni krivoplochýli polyedrasi, stýknjúcili sa len V Iolou počte bodov o...

Mnohovrstvová tepelná izolácia najmä pre kryotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269599

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rusina Viktor, Vrabček Peter, Jedlička Rudolf

MPK: F16L 59/06

Značky: mnohovrstvová, izolácia, kryotechniku, tepelná, najmä

Text:

...tepelnej izolácie sú tvorené zévitmi spojeného rovinného pásu a vlnitého pásu pokovenej fólie. Mechanické bodové spojenie rovinného pásu e vlnitým pásom pokovenej fólie je tvorené termokompresnými epojmi.Mechanickým spojením rovinného pásu a vlnitého pásu pokovenej fólie sa zvýši priečne tuhost každej vrstvy izolácie a uľahčí sa ukladanie vrstiev. Pri zvislom smere vrstiev je možné také uchytenie izolácie, ktoré nevyžaduje zvýšený tlak...

Tepelná izolácia nemraziacich častí kryochirurgického nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 236240

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jánoš Štefan, Molokáč Štefan, Kováč Ladislav

MPK: A61B 17/36

Značky: nemraziacich, tepelná, kryochirurgického, izolácia, nástroja, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelná izolácia nemraziacích častí kryochirurgického nástroja je určená predovšetkým na izoláciu nemraziacích častí nástroja a pasívnych častí koncovky. Izolácia pozostáva z povrchovej teflónovej vrstvy a jednej prípadne viacerých konzistentných najlepšie kovových prepážok s lešteným povrchom, medzi ktorými sú vzduchové medzery. Hrúbka teflónovej vrstvy je 0,8 až 1,5 mm, hrúbka vzduchových medzier 0,5 až 3 mm. Izolácia najde uplatnenie pri...

Tepelná izolácia s univerzálnym použitím

Načítavanie...

Číslo patentu: 247322

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bonkala Štefan

MPK: E04B 1/74

Značky: použitím, tepelná, izolácia, univerzálnym

Text:

...hmoty na báze lahčených močovinoformaldehydových alebo fenolformaldehyclových živic sú vo vode vysoko nasiakavě a okrem toho majú korozívny účinok na kovové ako aj betónové konštrukcie. Ľahčený polystyrén nie je vhodný pre uživanie pri teplotách vyššie 50 °C a jeho trvanlivosť je ovlivnená organickými výparmi, ako sú ľahké podiely asfaltov alebo ortan sa vyznačuje veľmi dobrými technickými vlastnosťami, avšak je devízová surovina a pre...

Izolácia klenieb a spôsob vytvárania izolácie klenieb priemyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244953

Dátum: 15.11.1987

Autori: Belda Jaroslav, Milie Richard, Veeeoa Miroslav, Mleziva Josef Prof

MPK: C03B 5/00

Značky: priemyslových, vytvárania, klenieb, izolácie, spôsob, izolácia, pecí

Text:

...s najmenej jednou dilatačnau škárou, minimálne jedna tesniace vrstva z obdobných žiaromateriálov a malty ako klenba, na ktorú sa vymuruje jedna alebo viac izolačných vrstiev na suchú maltu a nakoniec uzatváracia vrstva zo sypkej žiaruvzd-ornej malty a po dosiahnutí stacionarnehro tepelného toku v izolácii sa utesnia všetky dilatačné škály v oblasti tesniacich vrstiev plastickou žiaruvzdornou hmotou a v oblasti izolačných vrstiev a...