Patenty so značkou «izolace»

Způsob izolace podjednotek A a B toxinu ze semen skočce obecného

Načítavanie...

Číslo patentu: 260218

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kocourek Jan, Filka Karel, Urbancová Darja

MPK: A61K 35/78

Značky: podjednotek, izolace, způsob, toxínu, semen, obecného, skočce

Text:

...se snižuje možnost ztráty onzymovéaktivity a snižuje se i riziko laboratorní práce s látkou o vyPostup podle vynálezu využívá selektivní vazebné schopnosti toxinu, který se véže na N-aoetyl-D-galaktosaminylové ligandx a dále odolnosti poly-O-/N-acetýl-D-galaktosaminy 1/-hydroxyalkylmethakrylátového kopolymeru, respektive polyakrylámidovéhogelu se zapolymerovaným alkenyl- 04-D-galaktopyranosidem vůči redukujícímu prostředí. Postup tak...

Způsob izolace /5-3H/uridinu z reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270774

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kölbl Jan, Podvalová Zdislava, Tichá Anežka

MPK: C07D 221/00, C07H 19/06

Značky: 5-3h/uridinu, směsi, způsob, izolace, reakční

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že se směs sloučenin, vznikajících při ĚÍÍEÉĚVÉ radioaktivního /5-BH/uridinu, dělĺ na sloupci hydrofobního sférickáho sorbentu /podstatou je kyselina tetrahydrokřemičitá, povrch silikagelu je pokryt oktadacylovými skupinami /za použití eluentu vodného roztoku kyseliny mravenčí o koncentraci 0,2 až 0,7 mol/l a 0,9 až 1,5 metanolu. S výhodou lze použit tuzemský sorbent Separon SGX C 18. Z eluovaného...

Způsob dodatečné izolace budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270250

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dregus József, Nagypál Mária, Juhász Lajos, Szépvölgyi János, Juhász Imre, Zádor Mihály, Székely Tamás, Kávássy Miklós, Medgyesi Iván

MPK: C09K 17/00

Značky: budov, způsob, izolace, dodatečné

Text:

...způsobu výroby izolsöně působící komposice podle vynálezu vzniká produkt, který obsahuje v molekula zabudovaný hliník. Tento produkt v důsledku vody obsažené ve stěně hydrolyzuje a kondenzací se silikAtovým.materiálem stěny se chemicky váłe.Při postupu podlevynálezu účinek dosahovaný za použití uvedené kompozice prevyšuje účinek dosahovený za použití dosud známých kompozic s přihlédnutím k následujícím důvodům vrstva nepropustná...

Způsob izolace avidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269929

Dátum: 14.05.1990

Autori: Navrátil Jiří, Karásková Hana, Plachá Bohuslava, Aussenbergová Marcela, Míková Kamila, Cakl František

MPK: A61K 37/02

Značky: avidinu, způsob, izolace

Text:

...pro detekoi proteínu 4 nukleových kyselín. Aplikace systému avidin - bíotin představuje v současné době jeden 2 nejetaktivnêjších poetupů v detekčni fázi analýzy v tzv. imunochemic kých analytlckýoh metodách se značenými molekulami. Použitím této metody lze zásadním zpieobmozwñttcälivost běžně používaného enzymolmunologickáho testu (ELISA) a vyrovnat se metodám využívajícím ízotopové značení (RIA) s výhodou podstatne větší stability...

Způsob izolace kyseliny /23R/ 3alfa,7alfa,23-trihydroxy-5beta-cholan-24-ové /beta-phocaecholové/

Načítavanie...

Číslo patentu: 269835

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jirsa Milan, Klinotová Eva, Klinot Jiří

MPK: C07J 9/00

Značky: 3alfa,7alfa,23-trihydroxy-5beta-cholan-24-ové, izolace, kyseliny, beta-phocaecholové, 23r, způsob

Text:

...zpätném chladiči 12 hodin nebo se zahříváA Dchlazený roztok se za chlazení okyselí 7 N HCl až vypadne sraženina, která se izoluje suší při teplote max. 60 °C v pruudu vzduchuz Výtěžek je asi 40 g z 1 l žluče.Tato směs Žlučových kyselín se esterifikuje rozpouštěním v methanolu, který obsahu je 10 koncentrovaná kyseliny sírové (nebo HC 1). Na 100 g žlučových kyselín se bere500 ml esterifikaćní směsi. Vzniklý roztok se nechá 12 až 24 hod. při...

Způsob izolace acenaftenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269366

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Vladimír, Novrocíková Marta, Lišková Marie

MPK: C07C 15/27, C07C 7/14

Značky: způsob, izolace, acenaftenu

Text:

...surovín. Likvidace zbytkü použitých aromatlokých rozpouštědel je v dehtochemli bežnou záležitostí, prací olej, zbavený v prvním krystelizačním stupni částečně aoenattenu, lze plně použít k vypírání benzolu z koksárenského plynu. Postupom podle vynálezu lze bez potíží získat aeenaíten 5 obsahem až 99 b hmotnostních účinné složky. Výtěžnost aeenattenu, vztažená na obsah této látky ve výchozím pracím oleji, je ice nižší než u poatupů...

Způsob izolace acenaftenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269254

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vymětal Jan, Chvátal Ivan

MPK: C07C 7/14, C07C 15/27

Značky: acenaftenu, izolace, způsob

Text:

...tvorby krystalů výchozího pracího oleje. Směs se za této teploty míchá po dobu 0,5 až 6 hodin, s výhodou po dobu 2 až 3 hodiny. Následně se odloučený krystalický podíl oddělí Iiltrací nebo odstředěním a promyjese 5 až 15 5 hmot. aromatického rozpouštědla, vztaženo na odloučený kryetalický podíl. Výhodné je, naočkuje-li se Žhlazená směs po dosažení teplotního rozmezí 5 až -5 °C přídavkem 0,5 až 10 hmot. a výhodou 1 až 2 hmot. acenaftenu...

Způsob izolace a detekce škodlivých látek a metabolitů z biologických tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269252

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horák Jiří, Tlusťáková Marie, Jirsa Milan

MPK: B01D 3/14

Značky: izolace, tekutin, způsob, biologických, detekce, látek, škodlivých, metabolitu

Text:

...vyjmutí sorbentu a rozdělení pro extrakci na jednotlivá stanovení. Kolonka, jejíž koncovky jsou s tělem kolonky pevně spojeny svarem, zaručuje dlouhodcbější smrilitu, desorpoi je potom nutné provádět vhodné zvolenom směsí rozpouštědel a pro vlastní stanovení rozdělit získaný extrakt.Kolonko je v případě stanovení látek v krvi umístěna v mimotělním krevním oběhu, popřípadě je zařazena za seporátor plazmy. Při stanovení látek v ostatních...

Způsob izolace chlortalidonu a metipranololu vedle sebe z pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268944

Dátum: 11.04.1990

Autori: Taufmann Petr, Bártlová Věra, Šimon Jan

MPK: A61K 31/18

Značky: způsob, odpadů, chlortalidonu, izolace, vedle, pevného, metipranololu

Text:

...takto zis kaných účinných látek zcela odpovidà přislušnýn norma a výtežek dosahuje u obou konponent 70 až 80 Z teorie.Autorůo vynàlezu se podařilo výrazně zhodnotit pevný odpad při výrobe žàdoněho lěčiva, a tak uspořit drahé suroviny i energií. Tim došlo k zefektivněni celé výroby antihypertenzniho léku.Následující příklady provedení způsob podle vynàlezu pouze doklàdaji, ale neooezuji.S 0 g pevné lékové formy bylo extrahovàno 250 ml...

Způsob izolace potravních živočišných tuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268455

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fořt Ivan, Hlaváček Petr, Pipek Petr

MPK: C11B 1/12

Značky: živočišných, způsob, potravních, tuků, izolace

Text:

...uvedené nevýhody podstatně snižuje ąúsob izolace potravních živočišných tuků z tukové tkáně desintsgrací řezačkou, jejíž deska má otvory o průměru 3 až 20 mm, působením tepla,změnou tlaku a s následným lisováním podle vynálezu. Jeho podstate spočíví v tom, že tukové tkán se podrobí působení teploty v rozmezí od 50 do 80 OC po dobu 5 s až 30 min s následným snížaním tlaku na 5 až 5 Ó kPa.Hlavní výhody způsobu izolace podle vynálezu spočívají...

Způsob izolace vnitřních solí 1-amino-4-/2´,4´,6´-trimetyl-3´-aminofenylamino/-antrachinon-2´,5´- disulfokyseliny z reakčních směsí po katalyzované kondenzaci kyseliny bromaminové popřípadě jejich solí se solemi diaminomesitylensulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268401

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horyna Jaroslav, Pánek Jan, Popová Eva, Šlosar Petr

MPK: C07C 143/665

Značky: disulfokyseliny, kyseliny, kondenzaci, směsi, reakčních, diaminomesitylensulfonové, jejich, popřípadě, katalyzované, vnitřních, bromaminové, způsob, solemi, izolace, solí

Text:

...je způsoben interakcí kyselych sulfoskupin a bazických aminoskupin, k níž dochází při definovaném pH. Tento příznivý stav, experimentálne ověřený u tohoto složitého systému, je neočekávaný i proto, že přitomná diaminomesitylensulfokyselina vykazuje schopnosti hydrotropniho činidle - obecně se účinnosti hydrotropnich činidel jednak zvyšuji značné rozpustnosti i relativně málo rozpustných látek, jednak se...

Tepelná izolace se zvýšeným tepelným odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268382

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrámek Oldřich, Šretter Jiří, Havlín Dušan

MPK: F16L 59/08

Značky: tepelná, izolace, tepelným, odporem, zvýšeným

Text:

...spojené alespoň s jednou světle zbarvenou vrst vou materiálu a nižší objemovou hmotnosti, například napěněnou vápenopískovou hmotou.Mezi tmavě zbarvenou vrstvu materiálu s vyšší objemovou hmotnosti a světle zbarvenou vrstvou materiálu s nižší objemovou hmotnosti je vytvořena reflexní vrstva.uplatnění předmětu vynálezu dovoluje použít pro izolací konstrukčních materiálů s tepleným odporem, který se blíží tepelnému odporu vláknitých...

Způsob izolace D-ribózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267706

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dostál Jindřich, Tadra Milan, Kulhánek Miloš

MPK: C07H 3/02

Značky: izolace, způsob, d-ribózy

Text:

...použít takto získané roztoky přímo, případně po vhodném zahuštění, k dalším operacím, tj. roztokPodrobnosti zpüsobu podle vynálezu vyplývají z následujících příkladů provedení,které tento způsob pouze ilustrují, ale nijak neomezují.llutantem Bacillus pumílus VÚľB 1004, udržovaným na bujonovém šilcmém egeru, bylo po dvou ćnech nárůstu zeočkováno 100 ml půdy, obsahující 2 rozpuetného ěkrobu,2 S 6 kukuřičného extraktu. 0,3 39...

Dvouvrstvá izolace vodou chlazených skluznic narážecích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267263

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krivčík František, Vašica Leopold, Mojžíšek Jaroslav

MPK: F27D 3/02

Značky: izolace, narážecích, skluznic, vodou, pecí, dvouvrstvá, chlazených

Text:

...keramické vláknité izolace a sousední misková podložka~ je usazena blíže k volnému konci kotevního trnu a je svým dnem nasměrována k vnějšímu povrchu žárobetonu, zatímco v dolní polo vině vodou chlazené skluznicové trubky je armovscí půltrubka opat řena vertikální řadou kotevních trnů, na nichž jsou miskové podložky orientovány všechny dnem vněarmovací půltrubky ustaveny u volných konců trnů, zetímoo všechny úhlové šikmé řady kotevních trnů...

Forma ke tvarování a zažlehlování izolace cívek smyčkového vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267254

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štola Josef, Poříz František

MPK: H02K 15/04, H02K 15/12

Značky: vinutí, forma, zažlehlování, smyčkového, izolace, tvarování, cívek

Text:

...obě strany jedné cívky současně. Nedochâzí tím k výhřezům ani k poškození izolace. Výrazně je zvýšena produktivita práce a snížena obtížnost manipulace při tvarování.Vzájemná posouvatelnost obou těles formy umožňuje tvarování a zašehlování izolace cívek smyěkovêho vinutí s různě dlouhým kro kem.Na připojenêm výkresu je znázorněn príklad provedení formyZakreslená forma má charakter přenosného dílenskêho lisovacího přípravku, který je...

Mechanická ochrana izolace potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266669

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rajniak Igor, Richter Jaroslav, Kredba Jaroslav, Míčko František, Pužej Vladimír

MPK: F16L 57/00, F16L 59/14

Značky: mechanická, ochrana, potrubí, izolace

Text:

...je známé použití vláknitých materiálů z netkaných geotextilií zhotovených převážně z polyesterů nebo polyoleFinů.Vyššího účinku je dosahováno dvojvrstvými materiály,kde první vrstvu tvoří rohož z jednosměr ných vláken a druhou vrstvu tuhý p 1 stěnec.Avšak ani tyto materi- .ály nemají dostatečnou mechanickou odolnost vůči padajícím kamenům při záhozu potrubí. 255559Uvedené nevýhody odstraňuje mechanickú ochrana izolací kovových potrubí...

Způsob izolace palladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266448

Dátum: 12.01.1990

Autori: Švec František, Kálalová Eliška, Mastný Libor

MPK: C22B 11/04

Značky: způsob, izolace, palladia

Text:

...kovů nebo jen pro eouborné oddělení platinových kovů ze směsis jinými prvky anebo pro zkoncentrování jejich roztoků.3 266 44 a Nevýhody výše uvedených postupů podstatné snižuje způsobizolace palladía ze směsi chlorokomplexů iridia a/nebo platíny a/nebo rhodía o pH menším než 2, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že se chlorokomplexy palladia e/nebo irídia e/nebo platiny a/nebo rhodia váži na makroporézní kopolymer...

Kombinovaná tepelná izolace vodou chlazených trubek průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265918

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šmahlík Josef, Adamec Zdeněk, Borek Jaroslav

MPK: F27D 3/02

Značky: izolace, vodou, trubek, tepelná, pecí, kombinovaná, chlazených, průmyslových

Text:

...armatury, na níž je ohtočena druhá vrstva vláknitého keramického materiálu, jejíž vnější povrch je obdusán žáruvzdornou plastickou hmotou. K vnějšímu povrchu plechové armatury jsou připevněny trny s kotevnímipodložkami ve dvou délkových odstupech.Kombinovaná tepelná izolace podle vynálezu vyniká vysokým tepelným odporem, snižujícím energetické ztráty odvodem tepla z pecního prostředí do chladící vody. Vzhledem ke kompaktnos ti a vysoké...

Izolace vodou chlazených skluznic narážecích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265917

Dátum: 14.11.1989

Autori: Gazdík Ladislav, Vašíček Dušan

MPK: F27D 3/02

Značky: narážecích, vodou, chlazených, izolace, skluznic, pecí

Text:

...izolace přilepeny tmelem, je přivařena k jezdci, jehož připevňoyacísvary s trubkou skluznice jsou zakryty výduskou, přičemž na trubce skluznice je nanesen é izolační hmoty a druhá vrstva vláknitélepicí tmel, na němž je přllepena první vrstva vláknit připevněna k němu vnitřními příchytkami trnů, styku dvou souizolace je obtočena na armovacim plechu a nější příchytky těchto trnů slouží k zakotvení izolace. Do mezery mezi sousednímizatímco v...

Způsob izolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265445

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kubička Rudolf, Pařízek Miroslav, Loukota Jiří, Macek Vladimír, Jasenský Zděnek, Pokorný Pavel

MPK: C01G 51/06

Značky: způsob, izolace, propylenu, oxonaci, solí, kobaltu

Text:

...plynu, získávaného z generátorového plynu vyráběného parciální oxidací ropných zbytků, s jehož pomocí se sníží obsah karbonylů železa z obvyklých 4 až 10 mg Fe/mg na hodnotu pod 1 mg Fe/mg, dále se izolují zbylé podíly kobaltu z destilačního zbytku oxonace(tzv. těžkých podílů oxonace) pomocí zředěné kyseliny dusičné, s výhodou 2 až 8 kyselinou dusičnou při teplotě 65 °C, čímž se doplňuje již zavedená izolace solí kobaltu z produktu...

Způsob izolace síranu ergotaminia

Načítavanie...

Číslo patentu: 264881

Dátum: 12.09.1989

Autori: Stuchlík Josef, Orlík Emil, Cvak Ladislav, Krajíček Alois, Andrýsek Stanislav, Spáčil Jiří, Elis Tomáš, Roder Lubomír, Lindovský Jaromír

MPK: A61K 31/48

Značky: způsob, síranu, izolace, ergotaminia

Text:

...se V dalším stupni připravuje síran ergotaminia. Cílem operace je převést ergotaminín, který se vždy v surovém ergotaminu v menší či větší míře objevuje v důsledku epimerizace během izolačního procesu na ergotamin a odstranit nežádoucí minorítni alkaloidy a balastní látky do matečných louhů. V podstatě se používá postup podle Stolla(He 1 v. Chim. Acta 28, 1 283, /1945/), který byl někclikrát modifikován (tajný čs. patent č. 343 Acta...

Způsob izolace ergokristinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264880

Dátum: 12.09.1989

Autori: Spáčil Jiří, Markovič Luboš, Elis Tomáš, Šindelář Zdeněk, Cvak Ladislav, Kaštanovský Jindřich, Bořecký Miroslav, Stuchlík Josef, Lindovský Jaromír, Moninec Jiří, Andrýsek Stanislav

MPK: A61K 31/48

Značky: způsob, izolace, ergokristinu

Text:

...vysokého výtěžku přípravy výše uvedených solí z ether-ethanolového, případně ether-methanolového extraktu je1. vysoký obsah alkaloidů v surověm extraktu 2. minimální obsah ethanolu nebo methanolu v surovém extraktu.Oba tyto požadavky jsou V rozporu. Pro vysoký obsah alkaloidů v surovém extraktu je nutno extrakční činidlo pro vyluhování námele polarizovat přídavkem nižšího alifatického alkoholu čím vyšší obsah alkoholu, tím koncentrovanější...

Polohovací souprava pro zajištění vrstvy tepelné izolace ve formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264684

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hajdu Pavel, Keim Lubomír

MPK: E04C 3/20, E04B 2/06

Značky: formě, izolace, zajištění, polohovací, vrstvy, tepelně, souprava

Text:

...otvoru v deskových příchytkáclt, přičemž do podélného otvoru dříku je vsunuta zajišťovací jehla pro rozpření rozřízných konců dříku v otvoru deskové příchytky.Souprava pro zajišťování polohy tepelněizolační vrstvy ve formě je podle vynâlezu konstrukčně velmi jednoduchá, protože sestává ze dvou běžně vyrobitelných a dostupných prvků n z výztužnćltr) koše, přičemž značnč trsnnrlňtlje a urychluje manipulaci s tepelnou izolací při jejím...

Způsob izolace hydrogencitranu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264573

Dátum: 14.08.1989

Autori: Horsák Ivan, Horský Stanislav, Martvoň Augustín, Baláž Viliam

MPK: A61K 31/19

Značky: horečnatého, způsob, izolace, hydrogencitranu

Text:

...formu.Způsob izolace podle vynálezu se uskutečňuje tak, že reakčni roztok vzniklý reakcí 1 molu kyseliny citrónová s ekvimolárnim množstvim oxidu, hydroxidu,uhličitanu nebo hydrogenuhličitanu hořečnatého ve 400 až 600 ml destilované vody se po ukončení reakce přefiltruje, čímž se odstraní připadné nezreagovené zbytky výchozích surovín a produkt se izoluje tak, že filtrát se přidává do míchaného dvoj- až desetínásobného objemu /vzhledem na...

Tepelná izolace namáhaného povrchu, zejména panelu ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263682

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hermann Antonín, Semenec Stanislav, Bula Lumír

MPK: F27D 1/18

Značky: izolace, zejména, namáhaného, ocelářské, povrchu, tepelná, panelu

Text:

...tvrdost povrchu bráni zase erozi oetrohrannými čâsticemi proudicími se spllenými plyny a amezuje jejich proniknutí k povrchu základního materialu, čímž se rovněž prodlužuje provozuschopnost celé pece. Tepelná izolace povrchu tvoří rovněž izolant mezi elektrodami a uzemněnými částmi pece, ktorý zabraňuje elektrickým průrazům, způaobujícím obvykle dlouhodobější vyřazení pece z provozu.Panel ocelářská pece opatžený tepelnou izolací jeho...

Způsob izolace imunoglobulinu afinitní chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262555

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beneš Milan, Pokorný Miloš, Ulrych Stanislav, Odehnalová Naděžda

MPK: A61K 39/395

Značky: imunoglobulinů, afinitní, chromatografii, způsob, izolace

Text:

...při izolací imunoglobulinu se směsi dalších bílkovin.Tohoto principu využívá způsob izolace imunoglobulinu třídy IgG z krevní plazmy, éra nebo roztoků obsahujících kromě imunoglobulinové frakce směs dalších bílkovin metodou afinitní chromatoqrafie vyznačující se tím, že porázní sféricka celulóza obsahující kovalentně imobilizovaný histidín, lysin, reaktivní žlut 13 GGL nebo 2-(4-aminofenyl)sulfonyletyl skupiny nebo produkty jejich diazotace a...