Patenty so značkou «ističa»

Pohyblivý kontakt elektrického prístroja, najmä ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: 288243

Dátum: 29.12.2014

Autori: Hrůza Radek, Honzátko Miroslav

MPK: H01H 73/04

Značky: prístroja, pohyblivý, elektrického, najmä, ističa, kontakt

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý kontakt (1) elektrického prístroja, najmä ističa, je zložený zo vzájomne spojenej nosnej časti (2) a ramenového kontaktu (3), pričom elektrovodný ramenový kontakt (3) pozostáva aspoň z jedného priečneho U-profilu, pozdĺžne a symetricky usporiadaného na konci nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (1). Ramenový kontakt (3) v časti svojho nasadenia na koniec nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (1) je s ňou spojený priečnym bodovým...

Zhášacia komora ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: 287234

Dátum: 17.03.2010

Autori: Jurčacko Ľudovít, Valent Ferdinand

MPK: H01H 33/04, H01H 9/30

Značky: ističa, komora, zhášacia

Zhrnutie / Anotácia:

Zhášacia komora je vytvorená v prúdovom ističi, a to v podobe skrine umiestnenej vedľa rozpínacích kontaktov a tvorenej aspoň bočnými stenami a zadnou stenou, kde sú v tejto skrini kolmo na jej steny uložené deionizačné doštičky prevažne z feromagnetického materiálu a kde v stenách tejto skrine sú vytvorené otvory upravené na odvod plynov zo zhášacej komory, pričom podstata spočíva v tom, že otvory (111, 121) sú vytvorené v dvoch skupinách, kde...

Zhášacia komora ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4494

Dátum: 07.07.2006

Autori: Jurčacko Ľudovít, Valent Ferdinand

MPK: H01H 73/00

Značky: komora, ističa, zhášacia

Text:

...obr. 2 je potom V pozdlžnom vodorovnom reze viditeľný ten istý istič, pričom rez je vedený cez priestor medzi deionizačnými doštičkami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrúdový istič 100 obsahuje zhášaciu komoru 10, ktorej podstatnou časťou je skriňa 1. Táto skriňa 1 je vymedzená bočnými stenami 11 a zadnou stenou 12 a je umiestnená vedľa rozpinacích kontaktov, tu znázomených. V tejto skrini 1 sú kolom k týmto stenám 11, 12...

Spúšťací mechanizmus ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3932

Dátum: 05.10.2004

Autor: Martinusík Miroslav

MPK: H01H 71/00, H01H 71/52, H01H 71/40...

Značky: spúšťací, ističa, mechanizmus

Text:

...61 tejto drážky 81. Plôška, tvoriaca jednosmemú zarážku 911, môže mat aj určitú odchýlku od normály k prvej, pevnej stene 61 drážky 81, ale uhol tejtoodchýlky nesmie byt väčší, ako trecí uhol, zodpovedajúci trecej dvojici materiálov šmykovej pätky 8 a druhej, pohyblivej steny 91 tejto drážky 81. V opačnom prípade by totiž sila medzi šmykovou pätkou 81 a druhou, pohyblivou stenou 91, drážky 81 vyvodzovala nežiaducu dotykovú silu na uvedenú...

Zapojenie na testovanie elektromagnetickej špúšte ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261684

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bies Rudolf, Slávik Peter, Jančovič Jozef

MPK: G05B 23/02

Značky: zapojenie, ističa, testovanie, elektromagnetickej, špúšte

Text:

...analógovej pamäte 16 prúdu je pripojený na čislicovývoltmeter 17 obojsmerne pripojeny na mikrołpočítaič 2.Funkcia zapojenia ne testovanie elektromlagnetiokej spúšte ističa je nasledovná Pred spustením teshovacieho zariadenia sa V riadiacorn module 1 niastavía požadované parametre a to velkost prúdu, bolerančné hranice .prúdu, počet testov teistovaného ističia 11. Riadiaci modul 1 na podnet obsluhy prostrednictvom mikropočítača 2,...