Patenty so značkou «iontů»

Způsob temperace monokrystalů yttrito-hlinitého granátu aktivovaného ceritými ionty s výrazně potlačeným obsahem iontů ceričitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 270626

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Autrata Rudolf, Zikmund Jan, Kvapil Josef, Blažek Karel

MPK: C30B 29/28

Značky: granátu, potlačeným, temperace, aktivovaného, monokrystalů, výrazně, ceritými, yttrito-hlinitého, způsob, iontů, ionty, ceričitých, obsahem

Text:

...příeluěejících iontům ytria. Následující nízkoteplotní temperací dochází na povrchu monokryatalu k rozkladu oxidu na kov. Hliníková atomy, jakožto rozměrově male častice, difundují do monokrystalu a zaplňují neobsazená kationtová polohy, zatímco elektrony uvolněné z hliníku mění aniontové vakance na F centra. Jejich náboj zabraňuje předměně Ce 3 na Ce 4, což se mimořádně příznivě projeví na luminiscenčních vlastnostech...

Zpětné regenerace dusičnanových iontů z anexu po eluci uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270490

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zdvořák Jaroslav, Holub Jaroslav, Baloun Stanislav, Urbánek Ludvík, Hrb Karel, Parobek Pavel

MPK: C01G 43/00

Značky: dusičnanových, zpětné, regenerace, uranu, anexu, eluci, iontů

Text:

...elučniho roztoku, kde se spoji s kyselinou dusičnou nebo roztokom kyseliny dusične s jeji soli, který vzniklHlavní výhoda způsobu podle vynálezu spočivá ve snížení spotreby kyseliny dusičné minimálně o 30 x a dále činidls pro neutrslizaci eluátu s objemové nsdbilance elučně srážecího okruhu.e) Mstečný louh po sráženi chemického koncentrátu uranu, obsahující 47 g NH 4 N 03/1,265 g (NH 4)2 s 04/1, so kontaktoval s anexem po sorpci uranu,...

Kompozitní ionex pro selektivní sorpci kovových iontů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269984

Dátum: 14.05.1990

Autori: Szeglowski Zdzislaw, Bilewicz Aleksander, Narbutt Jerzy, Bartoś Barbara

MPK: B01J 47/00

Značky: iontů, sorpci, kompozitní, selektivní, způsob, přípravy, ionex, kovových

Text:

...ze substrátů nebo k reakční směsi při polykondensaci sloučenin vybraných ze skupiny fenolů, s výhodou sulfonuvaných fenolů, a ze skupiny aldehydü, s výhodou formaldehydu, v prítomnosti minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírová, v množství zajištujícím pH reakční směsi pod hodnotu l. Anorganický ionex se pŕidává ve formě jemných zrn lineárních rozměrú do 1 mm, s výhodou do 0,03 mm, tedy ve formě suspenze, v množství mezi l až B 0 k...

Kontinuální kapalinový analyzátor stopových koncentrací chloridových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269643

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veselý Vladimír, Horejš Jan, Volf Radko, Jedináková Věra, Kolář Milan, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 21/01

Značky: koncentrací, kapalinový, stopových, kontinuální, analyzátor, chloridových, iontů

Text:

...druhého směšovacího T-kusu łł, který je rovněž propojen s prvním směšovacím T-kusem Z. výstup druhého směšovacího T-kusu Ai je spojen s průtočnou kyvetou łg, jejíž jeden výstup je spojen s odpodem łg a která je dále.napojeno na ovládací a vyhodnocovocí zařízení 51. výstupy ovládacího a vyhodnocovacího zařízení łz jsou elektrickými vodiči propojeny s třetím elektronicky řiditelným kapalinovým kohoutem łg, s druhým elektronicky řiditelným...

Způsob odstraňování síranových iontů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268333

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brodský Artur, Šauman Zdeněk, Ješík Ernest, Brandstillerová Marie, Sedláček Miroslav, Buček Miroslav, Kulhavý Teofil, Gálik Miroslav, Najvar Karel, Glaser Ralf, Bučko Zdeněk, Zdráhal Miroslav

MPK: C02F 1/58

Značky: iontů, odstraňování, způsob, síranových

Text:

...v roztoku. Po přidání k vodě se reaktivní látka suspenouje mícháním při gradientu 50 až 600 šl po dobu alespoň S sekund a pak se udržuje v supenzi mícháním pří gradientu 10 až 100 šl po dobu alespoň 15 minut. Pak se vodní fáze oddělí od tuhé fáze.Výhodou zpúsobu podle vynálezu je to, že lze dosáhnout prakticky nulového zbytkového obsahu síranových iontú za normální teploty bez zvýšeného nároku na spotřebu energie a na stupeň předčištění...

Způsob odstraňování vody před chemickou úpravou nebo rafinací kapalin o vysoké hustotě na měničích iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268260

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kunčický Jiří, Komín Stanislav, Alinče Miroslav, Wimmer Jiří, Šefr Zdeněk, Mach Zbyněk, Vodička Miloslav

MPK: B01J 49/00

Značky: měničích, rafinaci, úpravou, kapalin, hustotě, iontů, chemickou, před, odstraňování, vysoké, způsob

Text:

...toku kapaliny ionexem, což by vyustilo v omezení kontaktu kapaliny a ionexu a snížení ralinační účinnosti.Uvedené nedostatky řeší postup podle vynálezu. Způsob odstraňovaní vody před prováděním chemických úprav nebo rafinací kapalin o hustotě vyšší, než je hustota vody,na měničích iontů v ionexových filtrech opatłených spodním a vrchním filtračním dnem,.spočíva v tom, že se zpracovávanć médium neichá procházet sloupcem iontoměniče...

Iontově selektivní elektroda pro stanovení organických iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267737

Dátum: 12.02.1990

Autori: Halámek Emil, Čapoun Tomáš

MPK: G01N 27/30

Značky: iontů, stanovení, organických, elektroda, iontově, selektivní

Text:

...vyrábějící pí-metry5 automatické titrátory používá různé vstupní svorky e konektory k připojení elektrod.Podstata vynálezu spočívá v potąžení skleněné olektrody iontovč selektivní membránou,která umožnuje potenciometrickou indiknci titrncí organických iontů založených na tvorbě iontových esociátů e přímé potenciomotrickě stanovení iontů. Potąžoní mombránou se provádí opakovaným namáčením citlivé části skleněné elektrody do roztoku...

Stabilní test pro rychlý důkaz a semikvantitativní stanovení kyanidových iontů ve vodě a vodných roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268000

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mencl Pavel

MPK: G01N 33/18

Značky: vodných, vodě, stanovení, roztocích, iontů, semikvantitativní, kyanidových, rychlý, důkaz, stabilní

Text:

...CN). V praxi tak odpadá v mnoha případech ředění vzorků.3. K rozboru se epotřabuje jen l kapka roztoku vzorku (asi 0,03 ml).4. Test je možno použít přímo bez předchozí úpravy pH vzorku v širším rozmezí hodnot5. odpadá použití pufru, neboř optimální hodnota pH prostředí při reakci (pH 9 až 10) ve vrstvě papíru indikační zőny teatovacího proužku je zabezpečana kapkou slabé alkalického činidla. i5. K impregnaci indikátorových papírů pro...

Způsob stabilizace intenzity zabarvení komlexu rtuťnatých iontů s difenylkarbazonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267962

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 31/22

Značky: intenzity, difenylkarbazonem, rtuťnatých, zabarvení, způsob, iontů, stabilizace, komlexu

Text:

...spočíva v tom, že se roztokom diíenylkarbazonu na analyzovaný vzorek působí za nepřístupu světelnáho zaření o vlnová dělce kratší než 560 nm, například u~ místěním analyzovanáho vzorku ve evětlotěeném obalu.Výhoda způaobu podle vynálezu spočíva v možnosti použití vysoce citlivého poetupu pro stanovení halogenídů, ee zvýšenou apolehlívostí měření, a tím i přesností výsledků a podstatne nižší chybou stanovení. Umožňuje pracovat ve vodném...

Způsob odstraňování amonných iontů z odpadních roztoků hydrometalurgických provozů a hydrochemické těžby kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263605

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matoušek Pavel, Zubček Ladislav, Kysela Vladimír, Řehák Alexandr, Šlosar Jindřich, Rajdl Josef, Novák Luboš, Füssel Jan

MPK: C02F 1/76

Značky: hydrochemické, způsob, hydrometalurgických, odstraňování, těžby, amónnych, iontů, provozu, roztoku, kovů, odpadních

Text:

...1 až 14, teplotu 0 až 80 °c a obsah amonných iontů 3 až 1 000 mg.1-1, nejdříve zalkalizují na pH nejméně 11. vyloučenâ srałenina hydroxidů kovů se případně odstraní, načež se smísí s roztokom odpadníoh chlornanů z výroby chloru a jeho sloučenin, obeahujícím 50 až 170 g aktivního chloru a až 50 g volného hydroxidu v litru, v množství až 125 1 roztoku odpadního chlornanu na 1 m 3,odpadnich roztoků hydrometalurgiokých provozů a hydrochsmické...

Způsob snížení ztrát iontu sodného při odsiřování odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262848

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrbek Jiří, Vejvoda Josef, Pokorný Jaromír, Hubená Jarmila, Šíl Karel

MPK: B01D 53/34

Značky: iontů, snížení, odpadních, způsob, odsířování, sodného, ztrát, plynů

Text:

...do reaktoru s katexem, na němž se zachyti iont sodný, přičemž katex nasycený sodným iontem se regeneruje kyselinou siříčítou, nejlépe za pretlaku min. 0,05 MPa,připravenou 2 části plynu odcházejiciho z regenerace absorpčniho činidla v odsiřovacim procesu, a kyselá odpadni voda odcházejici ze separace iontu sodného katexem a obsahující kyselinu sírovou, se hygienicky nezávadné likviduje po předchozim přídavku iontu vápenatého.Výhodou vynálezu...

Způsob sorpce a desorpce iontů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259488

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šulcek Zdeněk, Borecký Ota

MPK: B01D 15/08

Značky: sorpce, způsob, iontů, kovů, desorpce

Text:

...například tím, že se jí nechá prokapat rozpouštědlo, které je okyseleno konc. kys. chlordvodíkovou, např. dimetylformamid. Eluce je neobyčejně účinná, takže projitím 1 až 2 ml kyselého rozpouštědla se dosáhne úplného odstranění chelatační náplně. získaný vyextrahovaný roztok se pak doplní elučním rozpouštědlem na žádoucí odměřený objem např. 5 až 10 ml a jako takový se přímo použije ke spalování v hořáku při plamenové atomové absorpční...

Způsob odstraňování iontů mědi a železa z elektrolytické niklovací nebo kobaltovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 244358

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kopecký Ivan, Kubieka Rudolf

MPK: C25D 21/22

Značky: kobaltovací, lázně, elektrolytické, způsob, mědi, odstraňování, niklovací, iontů, železa

Text:

...do kolony a prolěvat lázeñ touto kolonou. Toto jsou jen příkladná zabezpečení styku elektrolytickê niklovací lázně s kaseinem.Doba dostaěujícího styku lázně s kaseinem se snadno experimentálně stanoví z analýzy elektrolytickê niklovací lázně na obsah iontů mědi a železa.Hodnotaph lázně není kritickým znakem pro způsob tohoto vynálezu. Výhodné rozmezí pH je 2 až 5. Zbytky kaseinu se od lázně mohou oddělit výhodně Piltrací, a to zejména přes...

Způsob odstraňování komplexně vázaných iontů těžkých kovů z roztoků, zejména z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 256692

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fuka Tomáš, Franče Pavel

MPK: C02F 1/62

Značky: iontů, zejména, odstraňování, komplexne, roztoku, vázaných, způsob, odpadních, těžkých, kovů

Text:

...při konečném vypouštění odpadních vod.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména V tom, že tímto způsobem lze poměrně snadno snížení koncentrace těžkých kovů V odpadních vodách pod 0,3 mg.11, přičemž postup není technologicky náročný a ekonomicky je značné výhodný.vynález jedá 1 e vysvětlen na příkladech jeho možného konkrétního provedení.Bylo zpracováno celkem 2 m 3 odpadní vody z výroby plošných spojů obsahující 200 mg.11 Cu a 300 mg.l~ 1...

Prostředek pro sorpci a desorpci kovových iontů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256415

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šulcek Zdeněk, Borecký Ota

MPK: B01D 15/08

Značky: výroby, sorpci, prostředek, způsob, desorpci, kovových, iontů

Text:

...assocíst se popřípadě extrahuje do aprotického rozpouštědla a smísí s nosičem a rozpouštědlo se255 415 odetraní, popřípade se ze získaného associatu odstraní rozpouštědlo a síruoovitý nebo krystalický produkt se před použitím smísís aprotíckým rozpouštědlem a nosičen, po homogenizaci se rozpouštědlo odstraní.V ,Dalšízpůsob spočivá v tom, že se oniová báze v rozpouštědle zhomogenizuje s nosičem a rozpouštědlo se odstrani, získaný pevný...

Způsob snížení koncentrace vodíkových iontů v kyselém aniontovém eluátu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254803

Dátum: 15.02.1988

Autori: Plevač Stanislav, Baloun Stanislav, Parobek Pavel

MPK: B01J 41/08

Značky: eluátů, způsobu, tohoto, aniontovém, snížení, koncentrace, zapojení, způsob, provádění, vodíkových, iontů, kyselém

Text:

...určeného k přípravě kyselého aniontového elučního roztoku. Katex nasorbovaný vodíkovými ionty se eluuje a promývá s výhodou nadbilančním roztokem z elučně srážecího okruhu.Podstata zapojení podle vynálezu, které je zařazeno do technologického procesu eluce uranu a které lze zapojit v kontinuálním nebo diskontinuálním uspořádání, spočívá v tom, že je tvořeno prvním a druhým stupněm přípravy aniontového kyselěho elučního roztoku, mezi...

Způsob odstraňování iontů dvojmocného paladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253679

Dátum: 17.12.1987

Autori: Milner Miloš, Holpuch Vladimír

MPK: C02F 1/62, C22B 11/04, C02F 1/28...

Značky: dvojmocného, iontů, způsob, odstraňování, paládia

Text:

...roztoku 2 po probčhlé sorpci při pH O až l 4 se kasoin od vodného roztoku oddělí.ľákladní výhoda způsobu podle vynálezu spoćívá vo snad ném odstraňování iontů dvojmocného palaâia za použití snadnodostupného kaseínu. Bylo totiž zjištěno, že ionty dvojmocnćho paladia se snadno sorbují na kasein v kyselé i alnalické oblasti. Za ořítomnosti nikelnatých iontů dochází i K jejich částečně sorpoi. Sorpce nikelnatých iontů je však podstatné nižšínež...

Injektor čistých svazků těžkých iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253200

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kult Karel

MPK: H01J 37/317

Značky: těžkých, svazků, iontů, čistých, injektor

Text:

...čistých svazku těžkých iontů je tvořen vakuovou komorou 1. Na jejím vstupu je uložen zdroj g svazku iontů a extrakční elektroda 3, která je uohycena na čelní straně separačního permanentniho magnetu l. svazek iontů je veden po transportní dráze konstantního zakřivení mezi pölovými nástavci 3 separačního permanentního magnetu l, vybavenými otočnými klíny g pro nastavení úhlu vstupní a výstupní hrany. Separační permanentní magnet l s...

Způsob aplikace měničů iontů při odstraňování dusičnanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 253132

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kohn Karel

MPK: B01J 47/12, C02F 1/42

Značky: měničů, dusičnanu, odstraňování, způsob, iontů, aplikace

Text:

...demine ralizace a reverzní osmőza, jejichž nevýhodou je nákladnost a neselektivnost.Dále je známa denitrifikace vody silně bázickým anexem v chloridové, hydrogenuhliěitanově a síranové formě, upraveným do filtrů.Všechny uvedené způsoby jsou určeny pro velkoobjemovou výrobu pitné vody v úpravnách vody, nejsou však vhodné pro zajištování potrebného množství denitrifikované vody pro kojence V domácnostech, které jsou zásobovány pitnou...

Způsob odstraňování iontů Fe3plus

Načítavanie...

Číslo patentu: 253033

Dátum: 15.10.1987

Autori: Loučka Tomáš, Tran Duc

MPK: C01G 49/00

Značky: způsob, odstraňování, fe3plus, iontů

Text:

...trojmocného železo propouští přes kolonu noplněnou perlovuu uelulozou nebo jiným nosíčem s chelotečními skupinami diełylentrianintetraoctovými na postreh» ním řetězci. Pro vstupní koncentrnci čiětlnáho roztoku z hlediska koncentrace neplatí prsktioky žádná omezení.V dalším je vynález osvětlen a dokumentován příklady provedení.Přiklod 1 N Při 23 °C se připravil nasycený roztok síronu hlinitolmonnáho (NR.A 1(S 04)2.12 H 20)o pH 3,|, který vedle...

Zdroj iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247102

Dátum: 28.09.1987

Autori: Domas Josef, Berounský Bronislav

MPK: H01J 27/04

Značky: iontů, zdroj

Text:

...sonm B npyrym, Hanpasnenne TOKZ Xonna Meunewcnuaoöparuoe,onuaxowoxn,ycranannunammnecnnoxpyrnayxcocennkxnonmcoa MaPHHTOE 8, Hanpaaneum à onuy cropouy, ro ecrn He npenzrcwnyxn pyr npyry. Bnexwpnqecxoe me none, Kax TOPO Tpeôyer sůůexwnnnoe yepxanne Houon,nanpasneno Benny K ocu cncremm. Ľna aámuxaunx xonnoscxoro Toxa neoöxonuuo Taxme, qToöu snexrpouu Gecnpenxrcrneano oruôann nonmca Maquwon y nx Konuon B caoeu npeů®oBoM nnnxeann. C sroä...

Způsob elektrochemické oxidace iontů dvojmocného železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241816

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío Petr, Honzák Jioí, Horák Karel

MPK: C01G 49/00

Značky: iontů, železa, způsob, elektrochemické, oxidace, dvojmocného

Text:

...stupeň využití proudu a výši napětímá Vliv rychlost pro-uděni anolytu v pro storu mezi membránou a anodouRychlost proudění, které je Ostatné p 0 třebné k regulaci teploty elektrolyzéru, nemá nad 1,1 m/min významný Vliv. V provozníclh podmínkách bud-e proto vyhovovat rychlost od 0,7 do 1,3 m/mim.Teplota, při níž elektroohemická oxidoce iontů Fe se uskutočňuje, má dvojí učinek a to jednak lpříznivý, spočívající ve snižování napětí a jednak...

Způsob vytváření iontů kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241509

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth János, Erdélyi József

MPK: C23C 8/00

Značky: způsob, iontů, vytváření

Text:

...kovového prvku. K čištění vnitřku zařízení rozprašovaním lze kromě plynného fluoridu použít i jiných plynfi.Pro vytvoření iontů kovu se při použití materiálu jakožto zdroje iontů společně s pomocným plynem musí tento materiál a pomocný plyn pečlivě volit, aby ve svazku iontů, analyzovaném hmotovým analyzätorem,nevznikaly ionty nečistot. Materiál, použitý jako zdroj iontů, a pomocný plyn musí býtzvoleny tak, aby při plazmovêm výboji...

Způsob odstraňování iontů stříbra z odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245689

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Rudolf, Zigmund Josef, Kadlas Oldoich

MPK: C02F 1/58

Značky: tohoto, způsob, odpadních, zařízení, způsobu, stříbra, iontů, provádění, odstraňování

Text:

...předlohy í jílkou Q filtr-im s potrubím 2 pomocí čerpadla 3 do reekční nádrže LH. V túto múdri. g se se stduho stenu( po dobu dvou hodin studeným vzduchom z prívodu n upraví pH ns hodnotu 7 lqsensou stravou dávkovsnou s přívodu ga. s nsdbytečnd sâmikovć testy se srssí tunel Islelnstýs z prívodu a. m, ton Pêobíhd ste reakceSuspenze se čerpd pomoci čerpadlo 33 přivodním potrubie ,m nn vekuový filtr 5, kde se opłt udfiltruáe h). e filtru se...

Způsob odstraňování nitrofenolů a iontů olova z odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eermák Jan, Klimeš Jioí, Kalivoda Lubomír

MPK: C02F 1/58

Značky: zařízení, odstraňování, způsobu, tohoto, nitrofenolů, iontů, způsob, odpadních, olova, provádění

Text:

...nádrže I ee přidá Kyuline sírová na hodnotu pH maximálně 6, čímž se uhličitan olomatý prevode na eíran olovnatý e odstraní ee z roztoku pŕevážná část iontdolova podle rovniče 2Násypkou § 95 se pridá práěková aktivní uhli, na němž se během dvouhodinového michéni pomoci tlačeného vzduchu, přivdděného potrubim 16 p adsorbuji nitrovená fenoly. Čerpadlem 2 p se auspenze přivodnĺm potrubí 3 čerpá na vakuový filtr 1, kde se odděli kol a filtrát se...

Zapojení ionizačního zařízení pro získání záporných iontů vzduchu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 241182

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F02M 27/04

Značky: iontů, zapojení, záporných, získání, spalovací, vzduchu, motory, ionizačního, zařízení

Text:

...Tudiž je při našem řešení snížen odběr elektrické energie, potřebný k vytvoření záporných iontů na pouhých 0,5 až 3 0/3 stávajícího výkonu zapalovacích soustav spalovacích motorů. Z tohoto důvodu je možne použít tohoto zapojení přímo na stávající zapalovací soustavu zážehových motorü v důsledku nízkých energetických potřeb. Tím také i klesnou náklady, a to minimálně o 6 D 0/0, na výkonné energetické zdroje vysokých napětí pro vznětově...

Způsob získávání stříbrných iontů z kyselých odpadních roztoků dichromanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244747

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kobosil Josef, Matijka Jioí, Drápal Otakar

MPK: C22B 11/04

Značky: získavání, dichromanu, iontů, stříbrných, roztoku, způsob, kyselých, odpadních

Text:

...napětí 2 až 4 V se na elektrodách dosáhne proudová hustota 0,01 až 0,2 A/cm 2, s výhodou 0,05 až 0,15 A/cm. Popsaný způsob je objasněn na následujících přikladech.Reakční směs pro stanovení CHSK byla slévána do sběrná skleněné nádoby a po shromáždění 10 1 směsi byl do nádoby přidán chloríd sodný V množství 10 g/1 reakční směsi. Po oddělení sraženiny chloridu stříbrného od roztoku byla tato promývána vodou do neutrální reakce a negativní...

Sorbenty a měniče iontů na bázi polyethyleniminu imobilizovaného na porézní perlové celulóze a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252229

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: B01J 45/00

Značky: jejich, bázi, iontů, sorbenty, porézní, perlové, polyethyleniminu, způsob, celulóze, imobilizovaného, přípravy, měniče

Text:

...můstků N~H 0, případně elektrostatickými silami NĚQ čb.Tyto sorbenty a měniče iontů se způsobem podle vynálezu připravĺ tak, že se na porézni perlovou celulózu působí vodným roztokem rozvětveného nebo lineárního polymeru nebo oligomeru aziridinu při teplotě O až 100 OC.Sorbenty a měniče iontü podle vynálezu lze připravit také tím způsobem, že se na porézni perlovou celulózu působí vodným roztokem rozvětveného nebo lineárního polymeru nebo...

Způsob specifického stanovení železnatých nebo/a železitých iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251622

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mandl Martin, Dočekalová Hana

MPK: C12Q 1/02

Značky: železitých, železnatých, specifického, stanovení, způsob, iontů

Text:

...Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 1977, e. 2 - 37.Tyto interference stanovení železnatych iontů se odstraní, Jak Již bylo uvedene,metodou stendurdního přídavku železnatých iontů. Pouze v pŕítomnosti kyanidu nebo aziduv dojde k hlubší inhlbioi respirace a stanovitelnost železuatých iontů .je pak závislá na v polěru koncentrací železnatých, kyanidorých resp. azídowých iontů.Podmínkou mnovení železnatých iontñ ,je tedy Iěřitelná rychlost...

Zařízení na sorpci iontů ze suspenze rudných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240089

Dátum: 01.07.1987

Autori: Beeka Rudolf, Balco Ján, Madáe Ján Poprad

MPK: B01D 15/04

Značky: iontů, částic, zařízení, rudných, suspenze, sorpci

Text:

...štěrbiny jsou ve svislém centrálním celístvém potrubí umístěny nad drenáží se sítovou plochou.Zařízení na sorpci iontů ze suspenze rudných částic podle vynálezu umožňuje pri podstatném snížení nákladů na energií dosáhnout lepší regulovatelnosti kontinuálního procesu sorpce iontů ze rmutu.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněno zařízení na sorpci iontů z rudné suspenze podle vynálezu.Zařízení na sorpci iontů z rudné...

Způsob odstraňování nebo snižování obsahu iontů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239890

Dátum: 01.07.1987

Autori: Houžvieka Jindoich, Blecha Zbynik, Hyjánek Kvitoslav, Houžvieková Eva, Pruša Karel

MPK: B08B 3/08

Značky: snižování, iontů, způsob, odstraňování, kovů, obsahu

Text:

...látkami používanými k tomuto účelu jsou kyselina citronová, sodná sůl kyseliny etylendamíntetraoctové, různé typy fosfátů a polyfosfátů. Účínnost praní je až 90 (vztaženo na obsah kovových iontů). Nevýhodou je však velmi dobrá rozpustnost vzniklých kovových komplexů v prací lázni, z roztoků jsou velmi těžko a nákladně odstranitelné. Prací voda znečištěná takto vznik~ lými komplexy je již prakticky nepoužitelná pro další operace v...

Způsob ochrany topných kovových elektrod tavicích pecí před redukcí iontů, zejména kationtů, obsažených v silikátové tavenině a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243345

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šole Bohumil, Loueka Miloslav

MPK: C03B 5/24, C03B 5/02

Značky: obsažených, silikátové, redukci, pecí, tohoto, elektrod, kationtů, tavicích, ochrany, kovových, způsob, způsobu, zejména, topných, před, provádění, tavenině, iontů, zapojení

Text:

...55,1 oxidu křemičitého S 102, 26,0 oxidu olovnatěho Pbo, 3,0 oxidu harnatého Bao,11,5 oxidu draselného K 20, 2,0 oxidu sodného Nazo, 1,9 oxidu zinečnatého zno a 0,5oxidu arsenitého As 2 o 3.Sklovina byla vyhřáta na teplotu 1 350 °c a do kelímku byly zasunuty tři elektrody. Kovová molybdenová elektroda, pomocná elektroda z wolframu a referenční elektroda kyslíková. Elektrody byly připojeny k voltametrické aparatuře a na...