Patenty so značkou «ionizátor»

Polarizačný a turbulentný ionizátor kvapalín, najmä vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 288398

Dátum: 08.08.2016

Autori: Jurec Ladislav, Pancurák František

MPK: C02F 5/00, C02F 1/46

Značky: ionizátor, najmä, kvapalín, turbulentný, polarizačný

Zhrnutie / Anotácia:

Polarizačný a turbulentný ionizátor kvapalín, najmä vody pozostáva z dutého prietokového telesa s otvormi na vstup a výstup kvapaliny a v ňom usporiadaných plochých bimetalických elektród (1) radených čelnými plochami s odstupom za sebou a obsahujúcich sústavu segmentov (2) s prietokovými štrbinami (3). Jedna strana (4) bimetalickej elektródy (1) je z rozdielneho elektricky vodivého materiálu ako druhá strana (5) bimetalickej elektródy (1)....

Polarizačný a turbulentný ionizátor kvapalín, najmä vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6916

Dátum: 03.10.2014

Autori: Pancurák František, Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/46, C02F 5/00, F15D 1/00...

Značky: najmä, kvapalín, turbulentný, polarizačný, ionizátor

Text:

...prechádza zavzdušňovacia hadička alebo rúrka a ktoré je asymetricky vybavené otvorom na výstup kvapaliny z dutého prietokového telesa.Výhody polarizačného a turbulentného ionizátora kvapalín, najmä vody, podľa tohto technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä v jej všestrannom použití pri spracovávaní, úprave a distribúcii vody pomocou stabilných alebo...

Mobilný ionizátor vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4766

Dátum: 07.06.2007

Autori: Svoboda Miroslav, Moslaľ Michal

MPK: C02F 1/48

Značky: ionizátor, mobilný

Text:

...je skutočnosť, že ide o mobilné zariadenie, ktoré sa dá veľmi rýchlo namontovať na rôzny priemer a prietok dostupných hadic.Podstatou zariadenia je skutočnosť, že permanentné magnety vysielajú magnetické siločiary, ktoré pretínajú medenú skrutkovicu, ktorá je umiestnená vnútri plastovej trubice. Medenú sknitkovicu otáča tlak prúdiacej vody. Otáčajúca sa medená skrutkovíca pretína magnetické siločiary a tým vyrába elektrickú energiu....

Prostorový ionizátor vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255981

Dátum: 15.04.1988

Autori: Habanec Josef, Fukátko Tomáš, Švanda Gustav

MPK: H01J 37/08

Značky: vzduchu, ionizátor, prostorový

Text:

...Účinek emise je zvyšován prostorovým uspořádáním hrotů emitoru na konvexním výstupku reflexní desky a radiálním provedením pomocné elektrody, uchycené na obvodu klece emitoru, nabité rovněž záporně. Výhodou řešení je 1 účinná kontrola správné funkce zařízení pomocí indikační doutnavky. Ve srovnání s dosud užívanými ionizátory je řešení podle vynálezu výrobné jednodušší a znamená podstatné snížení pořizovacích nákladů, pracuje...