Patenty so značkou «inžinierstvo»

Inžinierstvo systémov, spôsobov a optimalizovaných vodiacich prostriedkov na manipuláciu so sekvenciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20039

Dátum: 12.12.2013

Autori: Cong Le, Ran Fei, Zhang Feng, Hsu Patrick

MPK: C12N 15/63

Značky: manipuláciu, optimalizovaných, vodiacich, inžinierstvo, sekvenciami, spôsobov, prostriedkov, systémov

Text:

...a môže zahŕňať mutovaný Cas 9 odvodený z týchto organizmov. Enzýmom môže byť homológ alebo ortológ Cas 9. V niektorých uskutočneniachje enzým CRISPR kodónovo Optimalizovaný (codon-optimized) na expresiu V eukaryotickej bunke. V niektorých uskutočneniach enzým CRISPR riadi štiepeníe jedného alebo dvoch reťazcov V mieste cieľovej sekvencie. V niektorých uskutočneniach enzýmu CRISPR chýba aktivita na štiepenie DNA reťazca. V niektorých...

Inžinierstvo systémov, spôsoby a optimalizované vodiace prostriedky na manipuláciu so sekvenciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20001

Dátum: 12.12.2013

Autori: Cong Le, Hsu Patrick, Ran Fei, Zhang Feng

MPK: C12N 15/63

Značky: spôsoby, inžinierstvo, optimalizované, prostriedky, vodiace, sekvenciami, manipuláciu, systémov

Text:

...jadre eukaryotickej bunky. Bez toho,aby si autori želali viazať sa na akúkoľvek teóriu sa predpokladá, že jadrová lokalizačná sekvencia nie je nutná pre činnosť komplexu CRISPR v eukaryotoch, ale zahrnutie takýchto sekvencií zvyšuje aktivitu systému, najmä pokiaľ ide o zacielenie molekúl nukleovej kyseliny do jadra. V niektorých uskutočneníach je enzýmom CRISPR enzým systému CRISPR typu II. V niektorých uskutočneníach je enzýmom CRISPR enzým...

Bioreaktor pre funkčné tkanivové inžinierstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6331

Dátum: 03.12.2012

Autori: Daniel Matěj, Franta Lukáš

MPK: C12M 3/04, C12M 1/42

Značky: tkanivové, funkčně, bioreaktor, inžinierstvo

Text:

...typom zariadení, ktoré predstavuje uvedený systém Flask, predstavuje navrhované riešenie ekonomicky a technicky náročnejšie zariadenie, ktoré je z pohľadu technickej náročnosti ovládania vo svojom dôsledku pre obsluhu pohodlnejšie. Celý systém je vybavený množstvom kontrolných a riadiacich prvkov, ktoré umožňujú lepšie sledovať deje vnútri zariadenia a presnejšie nastavenie prevádzkových parametrov, Oproti zložitej šírn a špeciálnym...