Patenty so značkou «intervalu»

Spôsob kontroly začiatku spúšťacieho intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278248

Dátum: 10.08.1994

Autor: Sedlaček Marián

MPK: G21D 3/08, G21C 17/104, G21D 3/16...

Značky: začiatku, intervalu, kontroly, spúšťacieho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález kontroluje stanovenie začiatku spúšťacieho intervalu počas dosahovania kritického stavu jadrového reaktora. Na začiatku procesu dosahovania kritického stavu sa určí reaktivita p(0) ustáleného podkritického stavu reaktora podľa neutrónovo-fyzikálnych charakteristík a zaregistruje sa výstupné napätie Uo ionizačnej komory merajúcej hustotu neutrónového toku. Súčasne sa z grafu alebo tabuľky stanoví prírastok výstupného napätia deltaU...

Zapojenie pre linearizáciu výstupného údaja pri meraní kapacity rezonančnou metódou zmenou dĺžky merného intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267781

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondrejka Jozef, Kostecký Pavel

MPK: G01R 27/26

Značky: dĺžky, linearizáciu, změnou, údaja, meraní, rezonančnou, intervalu, měrného, zapojenie, výstupného, kapacity, metodou

Text:

...merných pulzov, zatiaĺčo druhý vstup 13 vstupného hradla 1 je pripojený na priamý výstup 45 klopného obvodu Q intervalu merania a súčasne spojenýs prvým vstupom 21 vymedzovacieho hradla 2 a druhý vstup gg ponocného hradla 3 je spoje~ný se zdrojom merneho intervalu, súčasne s hodinovým vstupom Q klopneho obvodu Q intervalu merania, vstupom § 1 prveho invertora § a hodinovým vstupom 11 klopneho obvodu 11 nulovacieho pulzu, dalej výstup 151...

Zapojení elektronického obvodu pro vícenásobné měření časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265056

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jandl Ivan, Kepert Rudolf

MPK: H03K 5/15

Značky: měření, obvodů, zapojení, intervalu, vícenásobné, časových, elektronického

Text:

...pracovišt i značná poruchovost a nespolehlivost celého systému, l způsobené hlavně nedokonalosti interfejsů Počítač například není informován o počátku měření, poněvadž nezachytí signál Start, takže ani nezjistí, že signálStop nevybavil, například při závadě čidla, v předpo 265 056 kládaném intervalu čítač ani přenos dat a neprovede te~ dy ani vynulováni pŕed.dalším mčřicím cyklem. Celý sysě tém se tak může dostat do mrtvých stavů,...

Zařízení k měření opakujících se časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263456

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pašev German, Parfenov German, Kirejev Jurij

MPK: G04F 10/04

Značky: časových, zařízení, opakujících, měření, intervalu

Text:

...cqewqnxou 5. Bnox 6 ycpeuennn 0 npeenneT cpenee qncno n MHyHbCÓB B nauxe, H pesynbTaT nsmepenna 0 nT° nHHnupyeTcà önoKoM 7 uMnHauHu. - Bcnonorarennnax nocneoaarenbuocwb nmnynncoa co çnyqaňnmn nepHonoM cneosauna mopmnpyewcn H 3 cHrHanareHepaTopa ll onopuoň qacworu, Hnewmeŕo nepnon T 0, nýrem ero màsoaoü-Munynnunn B a 3 oBoM Monynnrope 9 myMoBbM HanDHmeHHeM c reHepaTopa 8 myMa. uns oöecneueuun pannonepoarnoro B umrepnane To pacnpe...

Prevodník časového intervalu na číslicový údaj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261664

Dátum: 10.02.1989

Autor: Boledovič Marián

MPK: H03M 1/12

Značky: intervalu, číslicový, převodník, údaj, časového

Text:

...na výstup.424 v 2 programovateľného napäťového zdroja 424, pričom výstup 243 druhéhco komparätora pílového napätia 24 je pripojený na druhý vstup 312 detektora priority 31,pričom výstup 313 detektora priority 31 je pripojený na vyhodnocovaci vstup 511 riadiacej jednotky 51.Na vstupe prvého lsanálu je prvý vstupný komparátor 11, ktorý vyhodnocuje prcchod napäťového jiriebehu gonerâtora merného signálu 1 cez napäťovú úroveň, nastavenú na...

Zapojení pro vytvoření většího počtu nastavitelných časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258346

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dušek Bedřich, Kondr Jan, Lang Pravdomil, Pujman Jiří

MPK: G05B 23/02

Značky: většího, počtu, časových, nastaviteľných, zapojení, intervalu, vytvoření

Text:

...Informační vstup koincidenč ního bloku je spojen s prvním obousměrným datovým vývodemvýběrového bloku, se druhým obouaměrným datovým vývooem výběrového bloku, 3 datovým vstupem výstupniho bloku,. s obousměrným datovým vývodem řídicího bloku, s datovýmvýstupom vstupního bloku. s oboueměrným detovým vývodem vyhodnooovaoího bloku, s obousměrným datovým vývodem hodnotová matice, s obousměrným datovým vývodem raetrovć matice a 9 obousměrným...

Zapojení pro měření časových intervalů programovatelnými čítači a počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257867

Dátum: 15.06.1988

Autori: Linek Jan, Konečný Ivan

MPK: G06F 7/38

Značky: programovatelnými, zapojení, čítači, počítačem, měření, intervalu, časových

Text:

...z počítače prostřednictvím šestého vstupu 55 zapojení, s datovým výstupem gg pro výstup dat do počítače prostřednictvím datového vstupu/výstupu gyg zapojení.Dále je uveden blok čítačů 5 s prvým vstupom gł pro nastavení počátačních hodnot do všech n čítačů, s n čítaoími vstupy ggl, i 1 až n, pro vstup čítaných impulsů do jednotlivých čítačů, s n.k násobným výstupem§gij, i 1 až n, j l až k, z jednotlivých k řádu každého z n čítačů. Dále...

Zapojení pro měření časových intervalů programovatelnými čítači a počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257865

Dátum: 15.06.1988

Autor: Linek Jan

MPK: G06F 7/38

Značky: časových, intervalu, programovatelnými, čítači, zapojení, měření, počítačem

Text:

...dvojice je určena pouze pro í-tý z n shodných dekôdérů a s n prvými Eâł a 5 n druhými 35 výstupy každého z n shodných dekôdérůn-násobné dvcuvatupově hradlo a paměti Q, ve kterém n dvcuhodnotových paměti intervalu řídí průchod hradlovaných impulsů na n výstupu, s prvým gł a druhým QA společným vstupem pro zápis V uvedeném pořadí jedné otvírací a druhé zavírací hodnoty do všech n paměti intervalů, s třetím apolečným vstupem 2 pro vstup...

Převodník časového intervalu na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252759

Dátum: 15.10.1987

Autor: Federmann Bohumil

MPK: H03M 1/56

Značky: převodník, časového, intervalu, napětí

Text:

...5 je spojen se zapi sovaoín vstupom l vzorkovaoího zesilovače Q a blokovaoím vstu pem j 6 klopněho obvodu ž. ReIerenční vstup 1 Z vzorkovacího zesilovače § je spojen s referenční svorkou 18. Dále je výstup vzorko 3 252 759vacího zesilovače 6 spojen s výstupní svorkou 12 a výstup gg řídícího obvodu j se vstupní svorkou ji vzorkovacího zesilovače Q.Vstupní signály jsou přivedeny na vstupní svorky g a g,odkud jsou vedeny na vstupy tvarovacích...

Způsob indikace uplynutí časového intervalu a časovací zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252108

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dousek František, Janšta Jiří

MPK: G01R 22/02

Značky: uplynutí, způsob, časového, zařízení, časovací, indikace, provádění, intervalu

Text:

...jeho podstata spočí vá v tom, le v miece hermeticky a iaoloveně zaklopená detormovatelným víkem je eituována indikeění elektrods eepsrovená od reterentní elektrody dietaněním kroulkea, referentní elektrods je vodivl spojene e deformovetelným víěkem prulinou, detoraovatelnévíěko je opetí-sno kontaktom zdroje, proti němu je uepořádán kontakt indikátor-u a obě elektrody jsou vodivě spojeny ee zdrojem přes pracovní odpor.Pŕednoetí způsobu...

Způsob měření délky časového intervalu pomocí příznakového analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242760

Dátum: 15.05.1987

Autori: Suroveík Rudolf, Lehuta Viliam, Oachaj Eugen, Danišová Cecília, Pr3bela Alexander, Drgoo Milan

MPK: H03K 19/00

Značky: analyzátorů, způsob, délky, měření, intervalu, časového, příznakového, pomocí

Text:

...1 na datové sondě, přičemž volba funkčních hran řídicíoh signálu zůstává zachována.Způsob měření délky časového intervalu podle vynálezu zjednodušuje snímaní charakteristického příznaku, a tím délky časového intervalu. Při měření ve více bodech obvodu stačí přemistovat pouze hrot datové sondy, zatímco při měření dosud známým způsobem je třeba přemistovat připojovací háčky signálu START a STOP a datovou sondu držet na úrovni log 1, či použít...

Způsob vymezení časového intervalu k odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235104

Dátum: 15.02.1987

Autori: Feber Stanislav, Jekerle Pavel, Bocek Karel, Tomanek Ervin

MPK: H03K 17/296

Značky: délkových, rozměrů, dělení, materiálů, vymezení, válcovnách, časového, intervalu, způsob, automatizovaném, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymezení časového intervalu se týká problematiky odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách. Začátek tohoto časového intervalu a konec časového intervalu se ohraničuje mezními časovými okamžiky přechodu děleného materiálu první mezní úrovní v první vzdálenosti od výchozí úrovně a druhou mezní úrovní v druhé vzdálenosti od výchozí úrovně na pohybové dráze děleného materiálu odměřováním první...

Zařízení k odměřování časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232697

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dousek František, Janšta Jiří

MPK: G04F 1/00

Značky: odměřování, časových, zařízení, intervalu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrochemie. Dosavadní zařízení bylo nutno po uplynutí časové periody znovu připravovat k činnosti, tj. opatřovat časovou konstantou. Zařízení podle vynálezu pracuje kontinuálně, čímž zlevňuje provoz, odstraňuje časové ztráty a zjednodušuje celé zařízení nutné k trvalému provozu. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že dva diskrétní elektrochemické integrátory proudu s indikací konce vybití náboje napěťovým skokem jsou...

Zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230689

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šidlof Pavel, Svoboda Miroslav

MPK: G04G 15/00

Značky: digitální, měření, vyhodnocení, zařízení, časových, bezprostředně, souvislé, posloupností, navazujících, intervalu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících intervalů. Zařízení sestává z čídla (11) které je přes kodér (2) připojeno na vstup měřicího magnetofonu (3), přičemž výstup tohoto magnetofonu (3) je přes dekodér (4) a interface (5) připojen na počítač (6). Vynález je především určen k číslovanému měření okamžité úhlové rychlosti hřídelů, např. u tkacích strojů.

Zapojení obvodu pro měření a generování časového intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222479

Dátum: 01.10.1985

Autori: Ott Miroslav, Podgorný Igor

Značky: obvodů, časového, generování, intervalu, zapojení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro měření nebo generování časového intervalu. Zařízení obsahuje vnitřní generátor časových impulsů, děliče kmitočtu, vstupní a výstupní obvody s převodníky úrovní a řídící obvody. Měření a generování časových intervalů lze provádět s přesností až 10-7 s. Lze též připojit externí zdroj časových impulsů. Zařízení je možno ovládat signály obou logických úrovní. Při měření časového intervalu lze nastavit pásmo...

Řídicí systém automatických přístrojů pro umělé dýchání s řízením tlaků, intervalů nebo objemů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233303

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jehmlich Klaus, Müller Rudolf

MPK: A61M 16/00

Značky: přístrojů, dýchání, umělé, intervalu, řízením, řídící, objemu, systém, tlaku, automatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na řídicí systém automatických přístrojů pro umělé dýchání s řízením tlaku, intervalů nebo objemu při udržovaném nebo kontrolovaném umělém dýcháni s řídicím obvodem pro interminované nucené umělé dýchání. Podstata vynálezu spočívá ve zlepšení režimu provozu interminovaného nuceného umělého dýchání a v možnosti samovolného dýchání pod stálým přetlakem na konci výdechu při zachování stálého přetlaku v dýchacích cestách. Řídicí...

Zapojení pro číslicové měření otáček s možností naprogramování délky měřicího intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224089

Dátum: 01.10.1984

Autori: Černý Antonín, Kravciv Miloš

Značky: délky, otáček, měřicího, možností, intervalu, zapojení, měření, číslicové, naprogramování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové měření otáček a možností naprogramování délky měřícího intervalu, přičemž jako zdroj vstupního signálu je používán impulsní snímač, vyznačující se tím, že výstup pevného oscilátoru (1) je spojen s datovým vstupem (8) programovatelného čítače (3), výstup předvolby (2) je spojen s řídicím vstupem (9) programovatelného čítače (3), výstup programovatelného čítače (3) je spojen jednak s ovládacím vstupem (10) měřícího čítače...

Zapojení generátoru posloupností časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214459

Dátum: 01.07.1984

Autori: Trojánek Antonín, Holub Igor

Značky: zapojení, generátoru, posloupností, intervalu, časových

Zhrnutie / Anotácia:

Řízení programovaných procesů, například řízení elektrochemických analytických postupů. Pro generování všech intervalů časových posloupností je využití pouze jediného čítače a každému intervalu přísluší pouze komparátor. Vlivem toho jsou ostatní logické obvody jednoduché, běžné. Vynálezem je vyřešen problém snadné nastavitelnosti, přesnosti, reprodukovatelnosti a časové stálosti, universálnosti nastavení a dobré spolehlivosti časových...

Zapojení pro měření časového intervalu přeběhu kontaktu u elektrických přepínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213916

Dátum: 01.06.1984

Autori: Žežulka Radomír, Pelc Antonín

Značky: kontaktů, elektrických, intervalu, měření, časového, přeběhu, zapojení, přepínačů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření časového intervalu přeběhu kontaktu u elektrických přepínačů, vyznačené tím, že měřený přepínací prvek (P) je svými pevnými kontakty připojen k první vstupní svorce (A) a přepínacím kontaktem ke druhé vstupní svorce (B), přičemž k těmto svorkám je též připojen přes seriový odpor (2) zdroj stejnosměrného napětí (1) a vyrovnávací paměť (3), jejíž výstup je připojen k ukládací paměti (5) a výstup této ukládací paměti (5) je...

Zařízení pro určování výšky, vzdálenosti a snímání profilu terénu i sypané pláně zakladačem vůči vztažné rovině v definovaném intervalu pod rameny velkostrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215336

Dátum: 31.05.1984

Autori: Horáček Vladimír, Vondráček Ferdinand, Ryšťák František, Lužica Štefan, Kunzmann Rudolf, Svoboda Heribert

Značky: výšky, velkostrojů, profilů, zařízení, vůči, terénu, intervalu, definovaném, rovině, určování, vztažné, rameny, zakladačem, snímání, vzdálenosti, pláně, sypané

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro určování výšky terénu i sypané pláně a výšky a hloubky jejich nerovností vůči dané vztažné rovině a snímání profilu terénu i sypané pláně v definovaném intervalu pod rameny velkostrojů nebo výložníků vůči dané vztažné rovině. K určování výšky, vzdálenosti a snímání profilu terénu i sypané pláně je využito vysílání a přijímání kmitočtově zmodulovaných radiolokačních signálů Na nosném rameni, které je připevněno na jedné ze stran...