Patenty so značkou «intenzity»

Zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou 0 až 10°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7391

Dátum: 01.04.2016

Autori: Dubec Viktor, Kubošek Pavol

MPK: G02B 19/00, H01S 5/00, G02B 27/10...

Značky: kruhového, farebného, rozložením, rozbiehavosťou, intenzity, homogénnym, zväzku, vytvorenie, světelného, prierezu, intenzívneho, zariadenie, malou

Text:

...l až 3 je znázornené zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou.Obrázok 4 znázorňuje prierez svetelného zväzku vytvoreného zariadením podľa technického riešenia spolu s grafom priebehu intenzity svetla v priereze zväzku.Technické riešenie znázornené na obrázku l predstavuje zariadenie, v ktorého v zdroji svetla Q sú použité tri multimódové...

LED svietidlo s vytváraním zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 288319

Dátum: 09.11.2015

Autori: Mácha Marek, Martaus Jozef

MPK: F21V 5/00, H05B 37/00

Značky: osvetlenia, priestore, změny, rozloženia, svietidlo, intenzity, vytváraním

Zhrnutie / Anotácia:

LED svietidlo s vytváraním zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore pozostáva z telesa (1) vybaveného aspoň jedným riadeným svetelným modulom (2) na vytváranie zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore, ktorý je tvorený aspoň jedným LED svetelným zdrojom (3) so symetrickým reflektorom (4) a jedným LED svetelným zdrojom (3) s asymetrickým reflektorom (5). Ďalej pozostáva z prijímacích obvodov (6) diaľkového ovládania alebo...

Spôsob zvyšovania intenzity žiarenia laserového zväzku modrej oblasti spektra pomocou spájania laserových zväzkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7096

Dátum: 05.05.2015

Autori: Kubošek Pavol, Dubec Viktor

MPK: H01S 3/08, H01S 3/00, G02B 27/10...

Značky: modrej, zväzku, spôsob, oblastí, spájania, spektra, zvyšovania, pomocou, intenzity, žiarenia, laserových, zväzkov, laserového

Text:

...pásmo nastavené tak, aby filter odrážal žiarenie s vlnovou dĺžkou menšou ako 450 nm a prepúšťal žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako 460 nm.Viacero optických systémov zhodných s opísaným systémom je možné kombinovať tak, že ich výstupné laserové zväzky tvoria laserovú maticu. Napr. minimálne dva výstupné laserové zväzky a pochádzajúce z minimálne ôsmich modrých diódových laserov sú usporiadané v priestore rovnobežne tak, že tvoria...

Spôsob vytvárania zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore a svetelný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6352

Dátum: 02.01.2013

Autori: Mácha Marek, Martaus Jozef

MPK: F21V 5/00, H05B 37/02

Značky: změny, spôsob, modul, rozloženia, intenzity, světelný, priestore, vytvárania, osvetlenia

Text:

...stenami, kde jeho prvá a druhá protiľahlá asymetrická plocha je tvarovaná do nestredových kružníc s rozdielnymi polomermi. Veľká variabilnosť je dovolená aj samotnému LED svetelnému zdroju, ktorý pozostáva aspoň z jedného svetlo emitujú 10ceho člena. Pre potreby tohto technického riešenia sú svetlo emitujúcimi členmi, použitými v LED svetelnom zdroji, všetky doteraz známe LED diódy, LED čipy, LED multičipy, LED moduly a obdobné svetlo...

LED svietidlo s vytváraním zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6351

Dátum: 02.01.2013

Autori: Martaus Jozef, Mácha Marek

MPK: H05B 37/02, F21V 5/00

Značky: intenzity, rozloženia, vytváraním, svietidlo, změny, priestore, osvetlenia

Text:

...bude bližšie ozrejmené pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je znázomená konštrukčná zostava LED svietidla s rozloženými komponentmi. Na obr. 2 je znázomená optická sústava na riadené LED svetelné zdroje umiestnené v centrálnej časti telesa LED svietidla. Na obr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia LED svietidla so symetrickými a asymetrickými svetelnými zdrojmi. Na obr. 4 je bloková schéma zapojenia LED svietidla so symetrickými a...

Zariadenie na meranie intenzity elektrického prúdu a elektrický prístroj vybavený takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9543

Dátum: 09.09.2008

Autor: Kern Christian

MPK: G01R 15/18

Značky: intenzity, elektrického, zariadením, vybavený, meranie, takýmto, elektricky, prístroj, zariadenie, prúdu

Text:

...450 176, navrhujú spôsob merania intenzity meraním bodového magnetického poľa, v úzkej Vzduchovej medzere magnetického okruhu veľkej hrúbky. Dokumenty DE 196 O 6 445 a EP l 074 848 opisujú snímače prúdu.0006 Z doterajšieho stavu techniky vyplýva, že žiadne známemeracie zariadenia intenzity prúdu nemá také usporiadanie, ktoréumožní jeho začlenenie do obmedzeného priestoru štandardného elektrického prístroja, akým je napríklad vypínač. V tomto...

Brzdové svetlo cestných motorových vozidiel s indikáciou intenzity zmeny rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3532

Dátum: 01.07.2003

Autor: Mazan Ondrej

MPK: B60Q 1/44

Značky: vozidiel, intenzity, indikáciou, motorových, cestných, změny, brzdové, rychlostí, světlo

Text:

...s pruhom svetelných článkov, ktorý svieti celý, pričom by boli oba pruhy umiestnené nad sebou. Ďalšou alternatívou (napríklad pre športové vozidlá) môže byť taktiež svetelný pruh so zeleným svetlom índíkujúci zrýchlenie, kde by akcelerometer bol zapojený s opačnou funkciou a pruh svetelných článkov by sa pri zväčšujúcej akcelerácii rozsvecoval od okrajov svietidla symetricky k jeho stredu.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického...

Zařízení pro sledování frekvence a intenzity zdvihacích pohybů živočicha

Načítavanie...

Číslo patentu: 269906

Dátum: 14.05.1990

Autor: Tikal Kamil

MPK: A61B 5/10

Značky: intenzity, pohybu, frekvence, zdvihacích, zařízení, živočicha, sledování

Text:

...tekutiny, případně vypnutí bolestivá stimulace.Uvedené nedostatky odstraňuJe zařízení pro sledování frekvence s intenzity zdvíhacích pohybů živočicha, tvorená válcovou. nádobou, v níž Je suvně umístěna užší nádoba,podle vynalezu. Jeho podstata spočívá v tom, že užäí nádoba Je opatřsna víkem s rigidní trubicí, propoJenou ohebnou trubicí s nádrží na tekutinu, opatřenou výpustnín kohoutem. Podle výhodného provedení Je dno válcová nádoby...

Způsob stabilizace intenzity zabarvení komlexu rtuťnatých iontů s difenylkarbazonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267962

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 31/22

Značky: zabarvení, komlexu, způsob, difenylkarbazonem, stabilizace, rtuťnatých, iontů, intenzity

Text:

...spočíva v tom, že se roztokom diíenylkarbazonu na analyzovaný vzorek působí za nepřístupu světelnáho zaření o vlnová dělce kratší než 560 nm, například u~ místěním analyzovanáho vzorku ve evětlotěeném obalu.Výhoda způaobu podle vynálezu spočíva v možnosti použití vysoce citlivého poetupu pro stanovení halogenídů, ee zvýšenou apolehlívostí měření, a tím i přesností výsledků a podstatne nižší chybou stanovení. Umožňuje pracovat ve vodném...

Zařízení pro identifikaci průtočného množství mléka a intenzity dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265913

Dátum: 14.11.1989

Autori: Záruba Jiří, Čech Vladimír, Švarcbek Jaroslav, Peterka Josef, Velebil Miloslav

MPK: G05D 9/04

Značky: mléka, intenzity, identifikaci, průtočného, zařízení, množství, dojení

Text:

...l.gg snímací komory lg jsou propojena s vyhodnocovací jednotkou gg.Příklad zařízení podle obr. 2 tvoří dvě měrné nádoby 2, spojené s ventily 1 a výtokovým potrubĺm Q s rozdělovacím potrubím mléka Zł. Měrné nádoby 3 jsou ve svých dnech opatřeny komorami g 1, do nichž zasahují trubice stavoznaku 1 B, které jsou ve svých horních částech opatřony zpětnýmí klapkamí g. uvnitř trubic stavoznakuł§ jsou plováky 23 s měrnými Btupnícemi łg. Nad...

Zapojení pro měření intenzity proudového pole v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264870

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novotný Tomáš, Valoušek Rudolf

MPK: G01V 3/22

Značky: proudového, intenzity, měření, zapojení

Text:

...přímém odečtu velikosti intenzity proudového pole. Tím se značně zvyšuje operativnost oelého měření, které umožňuje komplexní informaci o situaci ve sledovaném místě.Další výhodou je kompenzace diferenčního napětí mezi referenčními elektrodsmi. Tím je umožněn přímý odečet napětí mezi elektrodami a také není nutné zvyšovat vzdálenost mezi nimi, což značně zvyšuje spolehlivkost odečtu a přesnost měření. Příklad zapojení podle vynálezu je...

Zařízení k měření intenzity varu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264606

Dátum: 14.08.1989

Autori: Knespl Zdeněk, Vodrážka Jan, Kabilka Antonín, Pech Luboš

MPK: F24H 9/20

Značky: měření, zařízení, intenzity

Text:

...zařízení podle vynálezu v podélném řezu a obr. 2 představuje příčný řez podle roviny A-A z obr. 1.Ve víku ll vatného zařízení je pevně zabudována trubka l, vyrobená z nerezavějící oceli. Na spodním konci je trubka l opatřena stĺnicĺm kotoučem g a V prostoru mezi stěnami víka ll je přerušena. Místo přerušení je vyplněno izolačním kroužkem g. V truhce ł jsou V části umístěné pod víkem ll vyříznuty otvory lg. V horní části trubky l je maticí 3...

Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263434

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pech Ladislav, Sádlo Luboš, Tomola Libor, Čepický Miloš, Pilný Miroslav

MPK: B01J 19/00

Značky: způsob, intenzity, chemických, chlazení, zařízení, zvýšení

Text:

...jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v...

Dvoupaprskový fotometr pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260684

Dátum: 12.01.1989

Autori: Karhan Jiří, Šťastný Miloslav, Pavelka Ivan, Anděl Michal, Volf Radko, Kolář Milan, Mostecký Jiří Akademik, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 1/50

Značky: vyhodnocení, fotometr, reagenčních, proužku, dvoupaprskový, intenzity, zabarvení

Text:

...vynálezu spočívá v nahrazení drahého depréz ského měřidls dvojicí indiksčních luminisosnčních diod a v po užití levného e citlivého fotoodporu. Další výhodou je podstatné zseněení geometrických rozměrů přístroje a snížení výrobníchZařízení k objektívom vyhodnocení intenzity zabervení reagenčních proužků. je dále blíže vysvětleno na připojeném výkresu.Dvoupeprskový fotometr sestúvá z měřicí cely l, která je tvořeno luminiscenční diodou g,...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260601

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šťastný Miloslav, Volf Radko, Anděl Michal, Doležal Bohuslav, Kolář Milan, Karhan Jiří, Pavelka Ivan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: G01J 1/50

Značky: intenzity, fotometrická, proužku, zabarvení, objektivní, vyhodnocení, reagenčních

Text:

...plošky reagenčníh-o proužků úhel oc V nozsahu 30 ° až 55 °, optická osa kanálku totoodporu svírá s optickou osou kanálku praco-vní luminiscenční diody úhel (i v rozsahu 35 ° až 60 ° a osa kanälku referenční luminiscenční diody svirá s rovinou činné plochy fotoodporu úhel y V rozsahu 10 ° až 80 °.Vyšší účinek vynálezu spočíva ve využití levnějšího a citlivějšiho fotoodporu amožnosti zvýšit citlivost měření zařazenim absorpční komůrky,...

Zařízení pro identifikaci intenzity dojení a množství mléka ve sběrné nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258866

Dátum: 16.09.1988

Autori: Velebil Miroslav, Mucha Břetislav, Darida Jiří, Švarcbek Jaroslav, Záruba Jiří, Čech Vladimír, Klíma Josef, Peterka Josef

MPK: A01J 7/00

Značky: dojení, intenzity, sběrné, identifikaci, množství, nádobě, mléka, zařízení

Text:

...nasazena snímacíkomora 3 opatřená ns příklsd neznázorněnými fotoelektrickýmičidly s příslušnýmí světelnými zdroji. Snímací komora 2 Je propojena s neznázorněnýn registračním přístrojem vybeveným časovou základnom, logíckými obvody, psmětěmi a ovládacímí vývody. Dále Je snímscí komora 2 propojenathadicí § vybavenou vzorkovačem łl s ventilem 1, který Je situován na potrubí mléka §.Víko nádoby łł je vybsvenonátrubkem gg pro připojení...

Zařízení pro měření intenzity uvolňovaného mléka z jednotlivých struků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258539

Dátum: 16.08.1988

Autori: Velebil Miloslav, Švarcbek Jaroslav, Čech Vladimír, Záruba Jiří, Peterka Josef

MPK: A01J 7/00

Značky: struků, měření, uvolňovaného, jednotlivých, mléka, intenzity, zařízení

Text:

...1, které horní částí prochází víky nádob a na jejich konci jsou nasunuty snímací komory l, které jsou propojeny s neznázorněným registračním přístrojem. Propojení snímecích komor l s hlavní hadicí g spojenou s neznázorněným mléčným potrubím ventilem 1, je provedeno spojovacími hadicemi.Uvnitř trubic 5 jsou plováky g s neznázorněnými měrnými stupnicemi. které zasahují do snímacích komor l a pod víky nádob lg jsou trubice 5 cpatřeny ventily...

Zařízení pro dálkové měření stupně intenzity měkčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255167

Dátum: 15.02.1988

Autori: Balcárek Jaroslav, Mikulenka Jiří, Bezděčík Rudolf

MPK: C14B 1/40

Značky: dálkově, měkčení, měření, stupně, zařízení, intenzity

Text:

...elektrickou indikaci polohy horního měkčicího nástroje. Nevýhodou tohoto způsobu je, že pohyb horního měkčicího nástroje se odvozuje až od šnekového šroubu. Vlivem vüle mezi šnekovým šroubem a matioí dochází k nepřesnostem, což zkresluje skutečnou polohu horního měkčioího nástroje. například pootočí-li se šnekový šroub tak, že využije pouze vůli v matici, zareaguje ozubené šnekové kolo s potenciometrem, aniž se horní měkčicí nástroj...

Zapojení pro číslicové řízení intenzity

Načítavanie...

Číslo patentu: 253785

Dátum: 17.12.1987

Autor: Veselý František

MPK: G06K 7/015

Značky: řízení, zapojení, číslicové, intenzity

Text:

...jsou odstraněny zapojením pro číslicové řízení intenzity, sestávajícím ze zdroje s připojeným snimacím elementem, sériově spojeným s nejméně dvěma sériovými kombinacemi impedance a spínačů. Intenzita se řídí prostřednictvím řídicích pölü spínačů, které jsou napojeny na výstup počítače. zapojení podle vynálezu se vyznačuje obvodovou jednoduchostí, možností dosaženi vysoké rychlosti převodu a dobrou přizpůsobivostí pracovního rozsahui průběhu...

Zapojení ke změně intenzity světelného toku pro nastavení střídy impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253208

Dátum: 15.10.1987

Autor: Juráček Karel

MPK: H03K 3/42

Značky: změne, impulsů, intenzity, střídy, nastavení, zapojení, světelného

Text:

...aktivní přijímací úhly fototranzistoru odlišné.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení ke změně intenzity světelného toku pro nastavení strídy impulsů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom. že paralelně ke světelněmu zdroji je připojen regulační odpor.Výhoda zapojení spočívá v jeho jednoduohém provedení, kterým se střída impulsů dá velmiPříklad zapojení ke změně intenzity světelného toku pro nastavení střídy impulsů podle...

Způsob měření časové změny intenzity toku alepoň jedné složky tekutých produktů tavby ve vysoké peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244601

Dátum: 14.10.1987

Autori: Ševeík Arnošt, Pavlíeek Karel, Petril Lo Richard John, Koudelka Karel, Dzierža Emil

MPK: G01N 3/60, C21B 7/00

Značky: způsob, časově, složky, jedné, vysoké, tekutých, alepoň, intenzity, tavby, změny, produktů, měření

Text:

...zvyäovdní výtokovó rychlosti. V rodinám průběhu jsou oba procesy na sebe euperponovizw.llechnnismus erose odpichového kandlu popisujeme kinetikou nultáho řádu, na. napříklld ndolodujtci rovnicí pro okułity průml odpibłlováho kanálu Qkterou lze integrevat s výsledkom n Do 2 k z (3)kde D, je počítačmi průměr odpicbovóho kanálu a k je rychlostni konstuntn oroze konílu,tedy kvantitetivní charakteristika erosivndornosti ucpívkováho materiálu....

Zapojení pro plynulou regulaci intenzity světla více zářivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240913

Dátum: 01.10.1987

Autori: Sufeák Miloslav, Klaban Jioí

MPK: H05B 39/02

Značky: světla, zapojení, plynulou, více, intenzity, zářivek, regulaci

Text:

...napájení §. Střídače ł s regulačnímí obvody 3 jsou tvořeny spínačem gg který je druhým pőlem příveden do druhého uzlu gi, na který je přípojen čtvrtý kondenzátor gg,který je svým druhým pőlem přípojen mezí třetí odpor gg e bázi druhého trenzístoru 35 » Mezí druhý uzel gga třetí uzel gg je jednak přípojen třetí kondenzátor ll, jednak sěríová kombinace přechodu kolektor-emítor druhého trsnzístoru gł. prvního odporu lg a prvního kondenzátoru 9...

Zariadenie na meranie dynamických koeficientov intenzity napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242168

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maloušek Antonan, Straka Jaromar

MPK: G01N 19/08

Značky: dynamických, napätí, zariadenie, intenzity, koeficientov, meranie

Text:

...ako sú mechanické vibrácie meracej zostavy spolu s objektom, teplotné výkyvy a svetelné podmienky. zariadením na meranie dynamických koeficientov intenzity napätí možno merať aj trhliny v netransparentných materiáloch, predovšetkým kovoch. Časová rozlišovacia schopnosť zariadenia niekolko MHz až GHz umožňuje kontinuálny záznam mechanickej veličiny dynamického koeficientu intenzity napätí aj pri velmi rýchlich nestacionárnych dejoch....

Způsob měření intenzity infračerveného záření a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250980

Dátum: 14.05.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G02B 5/10, G01J 3/32

Značky: měření, intenzity, způsobu, zařízení, infračerveného, způsob, záření, provádění, tohoto

Text:

...užije vodíku stejně jako pro náplň komůrky l, pro jeho vysokou tepelnou vodivost.Vyhodnocovací člen lg může být proveden jako optické zakončení světlovodu 1, uzpůsobené na přímé vlzuální pozorovaní nebo optoelektronické čidlo, vhodné pro vlnovou délku světla použitého světelného zdroje lg.Podobné provedení zařízení, kde je pozměněna konstrukce hermeticky uzavřeného prostoru,je na obr. 2. Tato varianta se použije pro případ, kdy je rozdíl...

Způsob zjišťování místa a intenzity zdroje napěťových vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 249159

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rybák Martin, Matal Oldřich

MPK: G21D 3/04

Značky: zjišťování, místa, napěťových, zdroje, způsob, intenzity

Text:

...periodicky ee opakujících,nad tuto mez. Tento způsob umožňuje zachytit existenci zdroje napětových vln, nedovoluje však jeho lokalizaci e spolehlivá ocenění jeho intenzity.Uvedené nedostatky dosud známých způsobů řeší způsob zjištoväní místa a intenzity zdroje napětových vln, zejména vzniklého uvolněnou částicí, v energetických zařízeních podle vynálezu. Jeho podstata epočívá-v tom, že zdrojem napětových vln, uvolněnou částičí, emitované...

Snímač intenzity magnetického pola

Načítavanie...

Číslo patentu: 248135

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hudák Jozef, Lazar Tobiáš, Blažek Josef

MPK: G01R 33/02

Značky: snímač, intenzity, magnetického

Text:

...vstup 4 pripojený na pravý vývod 5 di-agonály pravej časti mostíka tvorenej .horným odporom 13 a drobným odporom 14. Druhý výstup 6 komparáüoina 1 je pripojený k ľavému vývodu 7 diagonaly ľiaiviej časti .Inosti-kia., dtvorenej časovým ~odpourom 8 a prvým snímacim vino-tim 10 feraoindukčnej sondy 9,kľti 0.rá má .tiež predmaągoetiznčné vinutie 11 oapájainé z kojmwtačnéłio obvodu 12. Merací mostík .na iOVĎT. 2 je upriązvený tie-k, žie ľavé...

Zařízení na regulaci intenzity zpětného proplachu filtračních členů průmyslových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247870

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bečvář Josef

MPK: B01D 46/46

Značky: členu, intenzity, filtru, filtračních, zpětného, regulaci, proplachu, průmyslových, zařízení

Text:

...filtračních členů zpětným proplachem použito a na obr. 2 Je znázorněno ve zvětšeném měřítku provedení podstatné částizařízení na regulaci intenzity regeneračního procesu. 4Podle obr. 1 Je průmyslový filtr tvořen dvěma filtračními komorai g, g oddělenými uprostřed výstupním kanálem 1. Pravá filtrační komora § je znázorněna ve stavu filtrace, kdy průchod vyčištěné vzdušiny z filtrační komory § do výstupního kanálu 1 je zajištěn...

Zariadenie na určenie intenzity ožiarenia fotografického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234850

Dátum: 15.01.1987

Autori: Minarovjech Milan, Bartl Ján

MPK: G03C 5/02, G02B 27/17

Značky: fotografického, intenzity, určenie, materiálů, ožiarenia, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zariadenia na určenie intenzity ožiarenia fotografického materiálu je, že pozostáva zo súčtového zosilňovača prepojeného výstupmi s multifunkčným generátorom, ktorého vstup je pripojený k výstupu generátora referenčných napätí a vstup k zosilňovaču s regulovateľným zosilnením, pričom zosilňovač s regulovateľným zosilnením je spojený cez prepínač so vstupom súčtového zosilňovača. Zariadenie je vhodné na vyhodnocovanie fotogrametrických...

Dekóder intenzity slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227706

Dátum: 15.05.1986

Autor: Tuhý Gabriel

Značky: dekóder, intenzity, žiarenia, slnečného

Zhrnutie / Anotácia:

Dekóder intenzity slnečného žiarenia, ktorý obsahuje logické súčinové prvky, logické invertujúce súčinové prvky a logický invertujúci súčtový prvok, vyznačujúci sa tým, že prvý vstup (6) dekóderu intenzity slnečného žiarenia je pripojený na jeden vstup logických súčinových prvkov (1, 2) a logického invertujúceho súčinového prvku (4), druhý vstup (7) dekóderu intenzity slnečného žiarenia je pripojený na druhý vstup logických súčinových prvkov...

Prístroj na meranie intenzity magnetického poľa supravodivého kvadrupólu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220906

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jurík Štefan

Značky: magnetického, kvadrupólu, poľa, prístroj, intenzity, meranie, supravodivého

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj je určený na meranie intenzity magnetického poľa, vytvoreného vo valcovom priestore supravodivým kvadrupólom. Podstata prístroja spočíva v tom, že pozostáva zo snímača, upevneného na nemagnetickej tyči, ktorá je spojená s otočným kotúčom, uloženým vo valcovom otvore vertikálne posúvateľného držiaka, pričom vertikálne posúvateľný držiak je spojený s horizontálne posúvateľným držiakom, ktorý je upevnený na posúvateľnom stojane upevnenom...

Smerová sonda intenzity slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 222619

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tuhý Gabriel

Značky: slnečného, žiarenia, sonda, intenzity, smerová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odvetvia zaoberajúceho sa solárnou technikou. Účelom vynálezu je stanoviť smer natočenia slnečných kolektorov na kolmý dopad slnečného žiarenia. Uvedeného účelu sa dosiahne smerovou sondou intenzity slnečného žiarenia. Táto sonda sa skladá zo štyroch snímačov žiarenia (3) umiestnených v tele sondy (4) v rovine kolmej na os sondy (O). Snímače žiarenia (3) sú vzájomne posunuté o uhol ? =90° a aktívnou časťou v smere dopadu...

Zariadenie na zvýšenie intenzity mechanických faktorov opotrebovania skúšaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226625

Dátum: 15.02.1986

Autor: Tolnai Rudolf

Značky: materiálov, zvýšenie, intenzity, mechanických, zariadenie, faktorov, skúšaných, opotrebovania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na spevňovanie abrazívnych médií pri skúškach abrazívneho opotrebenia v laboratórnych podmienkach za účelom zvýšenia intenzity pôsobenia mechanických faktorov na skúšobné materiály pri opotrebení. Zariadenie pozostáva z utláčacej dosky určitej šírky a na nej vertikálne umiestnených držiakov, ktoré umožňujú nastavenie pracovnej polohy dosky a intenzitu utláčania média. Utláčacia doska má upravenú nábehovú časť s ohybom a...

Přípravek ke zvýšení intenzity elektrochemiluminiscence

Načítavanie...

Číslo patentu: 220151

Dátum: 15.10.1985

Autori: Lasovský Jan, Grambal František

Značky: elektrochemiluminiscence, přípravek, zvýšení, intenzity

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku ke zvýšení intenzity elektrochemiluminiscence, zejména alkalického vodného roztoku luminolu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje kationoidní tenzid v molární koncentraci 3.10-3 až 2.10-2, s výhodou cetyltrimethylamoniumbromid, a fluoreskující látku v molární koncentraci 7.10-5 až 2.10-4, výhodně fluorescein.

Automatický modulátor intenzity světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222419

Dátum: 15.09.1985

Autori: Vajčner Antonín, Hrázský Josef, Anton Vlastimil, Černoch Boleslav

Značky: modulátor, světla, intenzity, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického modulátoru intenzity světla, jehož modulační prvek je tvořen dvěma proti sobě se pohybujícími křídly, upevněnými na vzájemně spřažených kolech, poháněných krokovým motorem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi krokovým motorem a vzájemně spřaženými koly modulačního prvku je vřazeno soukolí s konstantním poměrem převodu kol, přičemž mezi jednotkou pro zadání žádaného modulačního stupně a krokovým motorem je...

Zařízení pro měření stejnosměrného proudu intenzity nejméně 6 kA

Načítavanie...

Číslo patentu: 222251

Dátum: 15.08.1985

Autor: Cristescu Virgil

Značky: zařízení, intenzity, měření, proudu, stejnosměrného, nejméně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření stejnosměrného proudu intensity nejméně 6 kA, opatřené magnetoelektrickým miliampérmetrem, kompenzovaným proti změnám teploty okolí, cejchovaným v kiloampérech, jako indikátorem, a bočníkem, vyznačující se tím, že bočník (4) je tvořen střední částí tyče (1) z vodivého materiálu, například slitiny hliníku a hořčíku, o měrném odporu rovném alespoň 0,04 ( mm2/m a teplotním součiniteli menším než 0,003 °C-1 a paralelně s...

Způsob a zařízení pro cejchování a měření intenzity záření a energetického jasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231571

Dátum: 05.06.1985

Autori: Bischoff Karl-heinz, Schubel, Näfe Wolfgang, Händel Heinz, Leiterer Ulrich, Bachmann Klaus, Wust Manfred, Weller Michael

MPK: G01J 3/28, G01D 18/00

Značky: záření, měření, energetického, intenzity, zařízení, cejchování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení pro cejchování a měření jasu zvláště jako universalního přístroje k měření dopadajícího záření a směrově odraženého záření k řešení úkolů v rámci dálkového průzkumu Země, jehož lze kromě toho používat pro spektrální měření energie pevných objektů v přírodě i v laboratoři. Cílem vynálezu je odstranění nebo značné snížení dosud existujících nedostatků, které existují při cejchování měřicích přístrojů pro světelnou techniku,...