Patenty so značkou «integrovaný»

Dvojstupňový integrovaný supersonický ejektor a konfigurácia prúdového a objemového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7523

Dátum: 01.08.2016

Autori: Olšiak Róbert, Knížat Branislav

MPK: F04F 5/12, B01F 5/04

Značky: ejektor, dvojstupňový, konfigurácia, prúdového, stroja, integrovaný, supersonický, objemového

Text:

...integrovaného supersonického ejektora a jeho použitia v konf 1 gurácii prúdového a objemového stroja podľa úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené konštrukciou dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora podľa tohto technického riešenia. Podstata konštrukcie dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora spočíva v tom, že technické riešenie je koncipované tak, že obidva stupne supersonického...

Integrovaný elektrický pohon kolies v kyvných ramenách podvozka bezobslužného pozemného vozidla (UGV)

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7231

Dátum: 03.09.2015

Autori: Madarás Juraj, Ferencey Viktor, Bugár Martin

MPK: B60K 7/00

Značky: pohon, podvozka, kyvných, ugv, kolies, vozidla, integrovaný, pozemného, bezobslužného, elektricky, ramenách

Text:

...terénoch a na komplikovane členených povrchoch. Systém predpokladá prevádzku integrovaného elektrického pohonu kolies v náročných terénoch s vodnými prekážkami, kde všetky komponenty navrhovaného systému sú chránené pred účinkom vody.Prehľad obrázkov na výkreseNa priložených výkresoch (obrázok č. l, obrázok č. 2, obrázok č. 3, obrázok č. 4, obrázok č. 5) je schematicky znázomená konštrukcia integrovaného elektrického pohonu kolies v kyvných...

Integrovaný predhrievací a chladiaci systém na odlievacie formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18432

Dátum: 23.11.2011

Autori: Penocchio Camillo, Bonvicini Paolo

MPK: B22D 17/22, B29C 35/00, B22C 9/06...

Značky: odlievacie, integrovaný, chladiaci, formy, systém, predhrievací

Text:

...skombinované a integrované, najmä tam, kde sú formy na tlakové liatie, formy na odlievanie dokokíl a podobne, pracujúce pri relatívne vysokých teplotách.0011 Tieto ciele sú podľa vynálezu dosiahnuté pomocou termoregulačného systému podľa úvodnej časti nároku 1, charakteristického tým, že systém ďalej integruje prostriedky na predhrievanie vody a hydraulický okruh na predhrievanie formy alebo kokily pomocou horúcej vody prichádzajúcej z...

Spôsob rozšírenia zvukového vlnového pásma, zariadenie na rozšírenie zvukového vlnového pásma, program, integrovaný okruh a zariadenie na dekódovanie zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20655

Dátum: 06.06.2011

Autori: Zhou Huan, Ishikawa Tomokazu, Zhong Haishan, Norimatsu Takeshi, Chong Kok Seng

MPK: G10L 21/04, G10L 21/038

Značky: okruh, zvukového, vlnového, pásma, spôsob, rozšírenie, integrovaný, program, rozšírenia, dekódovanie, zvuku, zariadenie

Text:

...je napríklad drsnosť a nepríjemné zafarbenie (napríklad viď Nepatentovú Literatúru0009 Tým pádom na vyhnutie sa takýmto artefaktom vyplývajúcimzo zrkadlenia alebo kopírovacích operácií predstavených vovariante nízkej bitovej rýchlosti kódovania, je štandardná SBR technológia rozšírená a vylepšená nasledujúcimi hlavnými zmenami1. (1) na úpravu algoritmu vypĺňania z kopírovania vzoru do fázového Vocodérom riadeného vzoru Výplne 2.(2) na zvýšenie...

Integrovaný technologický systém na ozdravovanie klímy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5252

Dátum: 07.09.2009

Autor: Kravčík Michal

MPK: E02B 13/00, E02B 7/00

Značky: ozdravovanie, integrovaný, technologický, klímy, systém

Text:

...vodný technický blok 2 je ďalej prepojený na technický vodný odtokový blok 23, 10ktorým je neperforované potrubie, zabezpečujúce odtok nezachytenej spadnutej zrážkovej vody a nezachytenej povrchovej odtokovej vody. Úpravový vodný technický blok 2 je ďalej prepojený na jeden technický vodný výparový blok 24, ktorým je kamenná hrádzka zabezpečujúca vyparovanie spadnutej zrážkovej vody a povrchovej odtokovej vody. Technický vodný výparový blok 24...

Integrovaný proces na spracovanie suroviny obsahujúcej vákuový plynový olej, petrolej, benzín a plynový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 286502

Dátum: 10.11.2008

Autori: Galiasso Roberto, Rodriquez Edilberto

MPK: C10G 65/00

Značky: proces, benzin, obsahujúcej, integrovaný, suroviny, spracovanie, plynový, petrolej, vakuový, olej

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný proces na spracovanie suroviny obsahujúcej vákuový plynový olej, petrolej, benzín a plynový olej zahrnuje stupne dodávania reakčnej zmesi obsahujúcej zvyšok, vákuový plynový olej, petrolej, benzín, plynový olej, sírovodík, amoniak a zlúčeniny C1 - C4 v plynnej fáze dodávania stripovacieho plynu dodávania premývacej suroviny a privádzania reakčnej zmesi, stripovacieho plynu a premývacej suroviny do stripovacej a premývacej zóny tak,...

Integrovaný ventilačný systém pre chladiacu vežu a metóda ovládania otvorenej chladiacej veže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17243

Dátum: 23.09.2008

Autori: Lucas George, Rollins Patrick

MPK: F04D 27/02, F04D 27/00, F04D 19/00...

Značky: ventilačný, otvorenej, integrovaný, ovládania, metoda, systém, chladiacu, veže, chladiacej, vežu

Text:

...v prostredí chladiacej veže je extrémny kvôli extrémnej vlhkosti, námraze, nárazovému vetru, korozívnym chemikáliám na ošetrenie vodya náročným požiadavkám na mechanický pohon.0009 Jeden zbežne používaných pohonných systémov zdoterajšieho stavu techniky je komplexný, mechanický pohonný systém ventilácie, ktorý je podobný tomu používanému vpoľnohospodárstve. Tento typ systému pohonu ventilácie z doterajšieho stavu techniky využíva motor,...

Integrovaný rádiový lokalizačný a vyhľadávací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4746

Dátum: 03.05.2007

Autor: Jakubek Igor

MPK: G01S 5/00, B60R 25/00

Značky: systém, integrovaný, vyhľadávací, lokalizačný, rádiový

Text:

...neoprávnenej manipulácii so zariadením namontovaným vo vozidle (objekte) a trvale kontroluje svoje pripojenie na siet operátorov siete GSM, v prípade straty signálu automaticky vyhľadá sieť. V prípade, že sa to nepodarí do presne stanoveného času, aktivuje systém rádiovej bóje. Po obnovení kontaktu soperátorom GSM riadiaca jednotka automaticky deaktivuje vysielanie rádiovej bóje.Riadiaca jednotka obsahuje riadiaci mikroprocesor s programom na...

Vrstvený zasklievací dielec obsahujúci integrovaný prídržný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17479

Dátum: 05.10.2006

Autori: Mercks Horst, Mäuser Helmut

MPK: B32B 17/10, B60J 1/20, B60J 7/043...

Značky: přídržný, prvok, zasklievací, integrovaný, vrstvený, dielec, obsahujúci

Text:

...proti poškriabaniu (napríklad z polysiloxánu) na dodaniedlhodobej optickej kvality ich povrchu.0011 V pripade vozidiel sú takými ochrannými fóliami vybavované hlavne zasklievacie dielce strechy, svojou povahou monolitické, pretože v oblasti strechy nemôžu byt vždy použité vrstvené zasklievacie dielce s dvoma tuhými tabulami. Či je tomu akokoľvek, sú bežné vrstvené dielce hrubšie, ťažšie a tiež0012 Známy prlklad ochranných fólii je...

Integrovaný systém na odoberanie hrubého popola, jeho premena na popolček a redukcia nespáleného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7064

Dátum: 08.07.2005

Autori: Magaldi Mario, Sorrenti Rocco

MPK: F23J 1/02, F23J 3/00, F23C 9/00...

Značky: hrubého, integrovaný, materiálů, odoberanie, premena, popolček, redukcia, popola, systém, nespáleného

Text:

...nespáleného materiálu, zahŕňajúcl kroky zavádzanie všetkých popolov odoberaných zuvedeného parného kotla do vírového odlučovača prostredníctvom spoločného systému dopravovania zmiešavanie popola s uvedeným fosilným palivom za použitia jedného alebo viacerých dávkovacíchprostriedkov aopätovné zavádzanie všetkých popolov, získaných systémomsuchého odoberania, do uvedeného parného kotla.0006 Vdokumente W 0 97/45675 Aje zverejnený spôsob...

Integrovaný reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 284405

Dátum: 24.02.2005

Autori: Štefkový Peter, Tkačov Oto, Šalát Miroslav

MPK: C02F 3/12, C02F 3/30

Značky: reaktor, biologické, odpadových, integrovaný, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný reaktor na biologické čistenie všetkých druhov odpadových vôd s biologicky odstrániteľným znečistením je kompaktne riešený v jednej nádrži. Medzi denitrifikačnú zónu (1) a nitrifikačnú zónu (3) je vložená sedimentačná nádrž (2) v tvare písmena V, ktorá uvedené zóny oddeľuje a slúži na odseparovanie biologického kalu od vyčistenej vody protiprúdovou sedimentáciou. Odpadová voda je privádzaná do denitrifikačnej zóny (1), v ktorej je...

Integrovaný systém diagnostického testu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12132

Dátum: 21.12.2004

Autori: Neel Gary, Modzelewski Brent, Casterline Cameron Scott

MPK: G01N 33/487, A61B 5/00, A61B 5/15...

Značky: systém, testu, diagnostického, integrovaný

Text:

...môžu užívatelia zabudnúť kalibrovať meradlo na použitie snovou značkou alebo šaržon testovacích médií. Vdôsledku toho užívateľ môže zadať nesprávne kalibračné parametre alebo kódy, alebo môže užívateľ použiť testovacie médiá jednej značky alebo šarže s meradlom kalibrovaným na použitie s testovacími médiami inejznačky alebo šarže. Hneď ako je však meradlo kalibrované pre danú šaržu testovacích médií, 2použitie tohto meradla s testovacími...

Záznamové médium, prehrávacie zariadenie, program, spôsob prehrávania, integrovaný obvod systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3689

Dátum: 09.11.2004

Autori: Ikeda Wataru, Iwamoto Hiroaki, Okubo Masafumi, Okada Tomoyuki

MPK: G11B 27/32, G11B 27/10, G06F 9/445...

Značky: prehrávacie, obvod, zariadenie, systému, záznamové, program, prehrávania, médium, integrovaný, spôsob

Text:

...silným tlakom sa prehrávacie zariadenie stane menej Llrahým a variabílneàiším a Jotom sa obsah BD-ROM obohatí, čo povedie priemysel,spojený) s obsahom. k rastu.Obr. l znzi/xiríiujc livrmu jmužitizi preliiá«zicieltt) zariadenia podľa tohto vynálczu.Obr. 3 znázorňuje konštrukciu informácie o Playlist (zoznam na prehrávanie).Obr. 5 /níi/onäuitt tlzivkovú špeciñkäiciu, dosíahnutú štyrmi Clip inlormation lilc name (meno suboru informácie o...

Integrovaný harmonický prevod s kardanovým hriadeľom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3936

Dátum: 05.10.2004

Autori: Haľko Jozef, Klimo Vladimír

MPK: F16H 49/00, F16H 1/10, F16H 1/28...

Značky: integrovaný, kardanovým, harmonický, převod, hriadeľom

Text:

...jednotlivými výstupnými hriadeľmi. Zároveň vnútorne obežné koleso pomocou kardanových kĺbov transformuje svoju nútenú excentrickú rotáciu v jednostupňovom prevode na centrickú rotáciu ďalšieho koaxiálne uloženého výstupného hriadeľa. Tento prevod v sebe integruje jednostupňový a dvojstupňový harmonický prevod s diametrálne rozdielnymi veľkosťami prevodových pomerov. Integrovaný harmonický prevod V navrhovanom riešení môže pracovat aj ako...

Záznamové médium, reprodukčné zariadenie, spôsob záznamu, integrovaný obvod, program a spôsob reprodukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2861

Dátum: 05.07.2004

Autori: Mccrossan Joseph, Mochinaga Kazuhiro, Okada Tomoyuki

MPK: H04N 5/92

Značky: program, záznamové, reprodukcie, obvod, spôsob, zariadenie, médium, záznamu, integrovaný, reprodukčné

Text:

...prehľadu reprodukcie digitálneho toku, ktorý zodpovedá začiatku riadenia pamäte, a čas, v ktorom sa riadiaca informácia načítaPodľa tejto konštrukcie začiatok riadenia pamäte indikuje časová značka dekódovania paketu, zapamätávajúceho riadiacu informáciu. Preto sa odkazom na časovú značku dekódovania umožní vedieť, v ktorom bode časového prehľadu reprodukcie by sa mala každá vyrovnávacia pamäť pre model dekodéra zapísať. Ak sa bod zápisu...

Záznamové médium, reprodukčné zariadenie, spôsob zaznamenávania, integrovaný obvod, program a spôsob reprodukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9175

Dátum: 05.07.2004

Autori: Okada Tomoyuki, Mochinaga Kazuhiro, Mccrossan Joseph

MPK: H04N 5/93, H04N 5/92, G06F 3/14...

Značky: reprodukčné, záznamové, zaznamenávania, program, obvod, reprodukcie, médium, integrovaný, zariadenie, spôsob

Text:

...technici, ktorí realizujú vývoj takého reprodukčného zariadenia, budú v3 rozpakoch, čo sa týka rozsahu pamäte, ktorú treba namontovať, aby sa zaručila normálna činnosť. Medzitým, technici, ktori vyrábajú titulkovú aplikáciu, budú tiež zvedaví, či sa ich vlastná titulková aplikácia dá určite reprodukovať týmto reprodukčným zariadením. Všetko je to preto, lebo obsadenie pamäte pre toto zapamätávanie vo vyrovnávacej pamäti sa bude meniť...

Záznamové médium, reprodukčné zariadenie, spôsob zaznamenávania, integrovaný obvod, program a spôsob reprodukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9128

Dátum: 05.07.2004

Autori: Mccrossan Joseph, Mochinaga Kazuhiro, Okada Tomoyuki

MPK: H04N 5/92, H04N 9/804

Značky: obvod, reprodukcie, médium, integrovaný, záznamové, zariadenie, reprodukčné, program, spôsob, zaznamenávania

Text:

...toku v počiatočnej polohe každého obrázku I a informáciou o čase zobrazovania (informáciaPTS alebo informácia o poli).V publikácii EP 0877377 sa opisuje prístroj a metóda na tvorbu filmových aplikácií s viacerými verziami a vytváranie tokov bitov pre hladkú reprodukciu, ktoré sa budú ukladať na optické disky. Na tvorbu filmových aplikácií s viacerými verziami, kde by bola možná selektívna reprodukcia časti obrázkov je potrebné vytvoriť...

Integrovaný programovateľný systém na identifkáciu a automatický management farmaceutických balení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14745

Dátum: 14.06.2004

Autori: Manfredi Fabrizio, Zanotelli Alessandro, Daldin Ivo

MPK: G07F 11/42, A47F 1/00

Značky: integrovaný, systém, identifkáciu, balení, automatický, farmaceutických, management, programovatelný

Text:

...Automat môže byť nastavený podľa potrieb užívateľa. Avšak štandardný rozmer je okolo 200 cm na výšku a 150 cm na šírku (diagram 2 - Obr. l) na 80 cm hĺbky (diagram 2 Obr. 2) počet predmetov, ktoré môžu byť uložené, je úmerný rozmerom predmetov samotných.0013 Vo vnútri automatu sú dve úložné jednotky, ktoré sú symetrické a ležia naproti sebe(Predmet l a Predmet 2 z díagramu 3, ktorý znázorňuje pohľad zhora na automat). Zvláštne...

Integrovaný spojovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2688

Dátum: 09.05.2003

Autori: Brooks Lawrence Antony, Sidwell Steven

MPK: F16B 23/00

Značky: systém, integrovaný, spojovací

Text:

...veľkostí anajmenšia vrstva priehlbiny niektorých spojovacíchprvkov v škále väčších velkosti sú spoločné a táto vrstva má taký istý prierez v každej škále a tiež tým, že hĺbka od dna danej najväčšej vrstvy priehlbiny po dno danej najmenšej vrstvy priehlbiny pri spojovacích prvkoch škály menších velkosti je menšia než hĺbka najmenšej vrstvy priehlbiny pri spojovacích prvkoch škály väčších veľkostí.Výhodne, existujú dve škály veľkostí...

Oscilátor a integrovaný obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10408

Dátum: 06.09.2002

Autor: Mattisson Sven

MPK: H03B 5/36

Značky: oscilátor, integrovaný, obvod

Text:

...Preto je oscilátor náchylný na zvýšenie rušeniaz kremíkového substrátu integrovaného obvodu. Navyše, často súrezonančné časti obvodu oscilátora umiestnené mimo integrovaného obvodu ( t.j. mimo integrovaného balenia obvodu ), je oscilátor tiež náchylný na zvýšenie rušenia prepojovacích vodičov a zakončení. Samozrejme je obvod veľmi stabilný a do istej miery je schopný potlačiť rušenie, ale pokiaľ sú požiadavky veľmi prísne, je redukcia...

Integrovaný mikrosystém kombinujúci teplo a energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1410

Dátum: 02.08.2002

Autori: Anson Donald, Hanna William Thompson, Coll John Gordon, Stickford George Henry

MPK: F01K 25/00, F01K 17/00

Značky: kombinujúci, integrovaný, energiu, mikrosystém, teplo

Text:

...na elektrické zaťaženie. Zariadenia zvyšujúce účinnosť, ako sú rekuperátory, majú sklonzmenšovať množstvo tepla, ktoré je k dispozícii pre slučky zásobujúce DHW a SH, a tým saobmedzuje ich použitie v aplikáciách s vysokým pomerom teplo/energia (Q/P). Podtriedou hnacieho stroja na báze plynovej turbíny je mikroturbína zahmujúca vysokorýchlostný generátor vybavený regulačnou elektronikou, ktorá by mohla predstavovať schodnú cestu k...

Integrovaný ochranný kryt dverových zámkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2515

Dátum: 12.06.2000

Autor: Vítek Jiří

MPK: E05B 17/18

Značky: integrovaný, ochranný, dverových, zámkov

Text:

...a vnútomćho krytu cez dvere obr. 11 znázorňuje homú sloutku s rovnakou funkciou ako u obr. 10obr. 12 znázorňuje kľúč s výbrusmi Príklad uskutočnenia technického riešeniaIntegrovaný ochranný kryt pozostáva z telesa l vonkajšieho krytu obr.1, ktorý je zhotovený z ocele, má otvor 26 pre kľučku, otvory Ľ pre uchytávacie skrutky, otvor z pre vložku FAB obr.4 ako u bežného krytu. Taktiež vnútomý kryt obr.9 je zhodný s bežným vnútomým...

Integrovaný traťový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2221

Dátum: 12.07.1999

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: E01B 37/00, E01B 27/00

Značky: stroj, integrovaný, traťový

Text:

...ako aj možnosť pootočenia ramena naprieč cez koľaj, je vhodné, keď rameno aspoňsvojou dráhou vystupuje pod vyvýšenú časť vyklenutého rámu. Pri niektorých druhoch prác je výhodné spevniť polohu ramena voči vyvýšenému rámu pripojením voľného konca ramena na úchytumiestnený na vyklenutom ráme. Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je zobrazený integrovaný tratový stroj na práce na traťovom zvršku, podľa tohto technického...

Integrovaný uholníkový uhlomer s displejovým zobrazením veľkosti uhlov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2166

Dátum: 07.05.1999

Autor: Radvanec František

MPK: G01B 11/26, G01D 5/244

Značky: zobrazením, uholníkový, uhlomer, veľkosti, uhlov, displejovým, integrovaný

Text:

...kalibromerov technické riešenie sa stane integrovaného uholníkového uhlomera univerzálnym meracím prístrojom a nástrojom vhodným prePrehľad obrázkov na yýkresochNa obr.1 je nákres integrovaného uholnikového uhlomera s numerickým označením dlžkových mier s vmontovaným segmentomNa obr.2 je nákres ramena A V reze s umiestnením kruhového puzdra, vybrania alebo diery a zobrazenia velkosti uhlov naobvode vnútornej strany ćiarovým kódom.Na obr.3 je...

Integrovaný reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1930

Dátum: 09.09.1998

Autori: Šalát Miroslav, Tkačov Oto, Štefkový Peter

MPK: C02F 3/30

Značky: čistenie, odpadových, biologické, integrovaný, reaktor

Text:

...odpadových vôd s vyšším obsahom nečistôt. Okrem toho - a toto platí aj pre riešenie podľa CZ patentu č. 280 354 - obsahuje rotačný agregát, ktorý»je v prevádzke častým zdrojom porúch, konštrukcia reaktora je značne komplikovaná s obtiaž nym prístupom k jednotlivým prvkom pri údržbe alebo oprave a celkove obsahuje množstvo konštrukčného materiálu, ktorý je však využitý neefektívne, čo má za následok zbytočne inves tičné náldady.Cieľom...

Integrovaný obvod na polovodičovom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 278712

Dátum: 14.01.1998

Autor: Salters Roelof Herman Willem

MPK: H01L 23/50, H01L 23/48

Značky: polovodičovom, integrovaný, obvod, substráte

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný obvod má skupinu prípojných plôšok (314, 316, 326, 328) na substráte (300) a skupinu vývodných kolíkov (5, 6, 7, 8). Prvá a druhá napájacia prípojná plôška (314, 316) sú uložené jedna vedľa druhej a rovnako prvý a druhý napájací kolík (6, 7) sú uložené vedľa seba. Prvý výstupný kolík (5) a druhý výstupný kolík (8) sú pripojené k zodpovedajúcej prvej a druhej výstupnej prípojnej plôške cez zodpovedajúce vodivé spojenie (330) a štvrté...

Poistný integrovaný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1448

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/32, F16K 17/00

Značky: integrovaný, ventil, poistný

Text:

...Č a sedlo § pretlakového hrncového ventilu 7 tesnené vočiblokovej prirube l tesnením 8 a opatrené tesniacim krúžkom 9 pretesnenie taniera lg pretlakového hrncového ventilu 7, ktorý je vedenýnajmenej troma vodiacimi plochami ll sedla Q, pričom je dotláčaný nastavitelnou pružinou lg cez dno lg, ktorá je predpätá cez dotláčací disk li s otvormi lg pomocou dotláčacej matice lâ v hlavnom opernom disku 1. Dno lg pretlakového hrncového ventila 1...

Integrovaný Hallův prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 275792

Dátum: 18.03.1992

Autor: Popovic Radivoje

MPK: H01L 27/22

Značky: prvek, integrovaný, hallův

Koncový převod integrovaný

Načítavanie...

Číslo patentu: 270470

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pospíšil Jiří

MPK: F16H 37/04, B60K 17/30

Značky: integrovaný, koncový, převod

Text:

...výsledku je dosaženo nésobnou funkcí mezistěny, umístěné mezi oběma převody, ve které jsou zabudovana ložiska, ve kterých jsou uložena obě ozubana kola portdlového převodu s také lořisko, ve kterém je uložen dutý čep unaieče satelitu planetového převodu. vhodnou volbou rozměrů lošisek lze dosáhnout toho, že lozisko spodního ozubeného kola portalového převodu je vestavěno do kruhového vybrdní v dutém čepuunaieěe satelitů tak, že všechna tři...

Pouzdro pro mikrovlnný integrovaný obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 265838

Dátum: 14.11.1989

Autor: Straňák Jaroslav

MPK: H01L 23/02

Značky: integrovaný, obvod, mikrovlnný, pouzdro

Text:

...s mikrovlnným integrovaným obvodem. ťPouzdro pro mikrovlnné integrované obvody podle vynálezu řeší rozebíretelné upevnění podložky se stálou přítlečnousilou. Jeho použití nevyžaduje speciální montážní zařízení nebo nářadí. Nebezpečí poškození podložky při montáži nebo demontáži je minimální. Upevnění zabezpečuje stálou kvalitu elektrických parametrů zapouzdřeného obvodu.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kde na obr. l je...

Integrovaný obvod pro realizaci rozhraní obvodů odměřování polohy s obvodem zpracování signálů snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264458

Dátum: 14.08.1989

Autor: Stratílek Vladimír

MPK: H01L 21/82

Značky: obvodů, odměřování, rozhraní, integrovaný, realizaci, obvodem, obvod, polohy, signálu, zpracování, snímačů

Text:

...na třetí dvojici gl vývodů a výstup třetího příjímače Q je přípojen na třetí vývodggg pro obvody odměřování polohy. Výstup prvního budíče lg vedení je připojen na pátý vývod lg, výstup druhého budiče gg vedení je připojen na šestý vývod gg, dále pak sedmý vývod53 je vstupem napětí 5 V, osmý vývod 41 je vstupem pro vyhodnocení proudu či vstupem chybového hlášení snímače polohy. Mezi sedmým vývodem gg a osmým vývodem 5 je zapojen první...

Integrovaný teplofikační systém jaderných a klasických elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 264401

Dátum: 14.08.1989

Autori: Král Bohuslav, Křížek Vladimír

MPK: G21C 5/08

Značky: integrovaný, systém, teplofikační, jaderných, klasických, elektráren

Text:

...integrovaný teplofikační systém jadernýoh a klasických elektráren podle vynálezu, který je tvořen alespoň jedním odběrovým potrubím, vycházejícím alespoň z jednoho hrdla tělesa turbiny, zaústěným do parního topného prostoru, ve kterem je zabudována teplosměnná plocha teplofikační, integrované s teplosměnnou plochou regenerační, přičemž s výhodou odvod topného kondenzátu je tvořen samostatným sběračem a potrubím pro regenerační část u...

Integrovaný hydraulický obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259367

Dátum: 17.10.1988

Autor: Dobrota Milan

MPK: F15B 11/20

Značky: hydraulický, obvod, integrovaný

Text:

...6, 12, 15 hydromotora 7, 11,16, o zdvih piesta 21, 25, avšak zápich 23,27 na druhej piestnici 22, 26 týchto hydromotorov 11, 16, sa prekrýva so zberným kanálkom odtoku 32, vytvorenom v zadnom veku 26, 24 hydromotora 11, 16, zatiaľ čo prvý hydromotor 7, je opatrený jedinou piestni 4cou 4, ktora prechádza predným vekom 6 a je opatrena zápichom 5, vzdialeným od rozvodného kanálku 3 tlaku v prednom veku 6 hydromotora 7 o zdvih piesta 19 a...

Integrovaný hydraulický obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259366

Dátum: 17.10.1988

Autor: Dobrota Milan

MPK: F15B 11/20

Značky: obvod, hydraulický, integrovaný

Text:

...11. 15 dva zápichv SL 10, 13, 14, z ktorých jeden zäpich 11, 14 je vzdialený od rozvodného kanálku 3 tlaku. vytvoreného v prednom veku 12. 16 hvdromotora 24. Z 6, o zdvih piesta 23, 25 a druhý zápich 9. 13, sa prekrýva so zberným kanalkom odtoku B, vytvorenom v prednom veku 12, 16 hydromotora 24, 28, zatial čo piestnica 4, 18 prvého hydromotora 22 a posledného bydromotora 28, sú na obvode opatrené jediným zápichom 5, 17, ktorý je u prvého...

Integrovaný pyroelektrický detektor záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 257178

Dátum: 15.04.1988

Autori: Komrzý Hana, Novák Leoš

MPK: H01L 31/10, G01T 1/15

Značky: detektor, záření, integrovaný, pyroelektrický

Text:

...s jeho nosnou konstrukcí. Provedení vodivých drah na tuhé nosné konstrukcí čidla též potlačujePříklad konstrukce pyroelektrického detektoru záření podle vynálezu je znázorněn na výkresu, kde na obr. 1 je celkové uspoádání, na obr. 2 je detail uchycení čidla v řezu a na obr. 3 je v pohledu shora. Na základové desce l, opatřené průchozími přívody 3 je pŕipevněna nosná destička jí přenosového členu 3, na níž je upevněna také nosná konstrukce 5...

Integrovaný dávkovač a merač spotreby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 257134

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vitáriuš Ladislav, Žikla Anton, Šoka Imrich

MPK: F02M 37/14

Značky: integrovaný, spotřeby, paliva, merač, dávkovač

Text:

...sa uskutočňuje posuvom piesta s manžetou po 0,1 dm 3. Meraniespołtreby paliva sa uskutočňuje pomocou signálu z koncového spínača na číslicové počítadlo s možnosťou riešenia automatizovaného záznamu..Hlavná výhoda navrhovaného usporiadania je v tom, že integrovaný davkovač a Řnerač jetfunkčłpýán alzálrgvefà meracím prv om, ne VOIl y ra-uic o por v pa vovej sústave, umožňuje automatizovat zá 4znam spotreby a prostredníctvom elektromagnetickej...

Integrovaný fluidní výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234538

Dátum: 01.11.1987

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 13/00

Značky: tepla, fluidní, výměník, integrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je další intenzifikace přestupu tepla a zvýšení spolehlivosti fluidizace. Podle vynálezu se tohoto dosahuje tím, že vstup a výstup plynných médií fluidních vrstev vytvořených uvnitř i vně fluidních modulů je proveden pomocí za sebou řazených vstupních a výstupních komor, samostatných pro každé teplosměnné plynné médium.