Patenty so značkou «infúzny»

Farmaceutická formulácia obsahujúca epothilon, infúzny roztok a použitie farmaceutickej formulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287775

Dátum: 24.08.2011

Autor: Van Hoogevest Peter

MPK: A61K 31/425, A61K 31/335, A61K 31/365...

Značky: obsahujúca, farmaceutickej, použitie, roztok, farmaceutická, formulácia, infúzny, formulácie, epothilon

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická formulácia vo forme infúzneho koncentrátu obsahuje epothilon a farmaceuticky prijateľné organické rozpúšťadlo. Je opísané aj použitie farmaceutickej formulácie na liečenie proliferatívneho ochorenia, pričom podávanie subjektu s ochorením zahŕňa rozpustenie farmaceutickej formulácie s vodným médiom na formu infúzneho roztoku a podanie infúzneho roztoku subjektu parenterálne.

Vodný intravenózny infúzny roztok alebo farmaceutický roztok obsahujúci levosimendan

Načítavanie...

Číslo patentu: 287154

Dátum: 28.12.2009

Autori: Haikala Ritva, Yrjölä Reija, Bäckström Reijo, Granvik Päivi, Pelttari Sirpa, Saukko Eva

MPK: A61K 47/10, A61K 31/50, A61K 47/12...

Značky: farmaceutický, infúzny, vodný, intravenózny, obsahujúci, roztok, levosimendan

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný intravenózny infúzny roztok obsahujúci levosimendan alebo jeho soľ ako aktívnu zložku, pričom hodnota pH roztoku je nižšia ako 5, výhodne 4,5 alebo nižšia, a voliteľne činidlo zlepšujúce rozpustnosť. Farmaceutický roztok obsahujúci (a) levosimendan alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ ako aktívnu zložku (b) farmaceuticky prijateľné organické rozpúšťadlo obsahujúce etanol (c) stabilitu zlepšujúce množstvo farmaceuticky prijateľnej...

Infúzny a injekčný roztok levodopy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18678

Dátum: 08.07.2005

Autor: Dizdar Segrell Nil

MPK: A61K 47/12, A61K 47/26, A61K 47/02...

Značky: levodopy, roztok, injekčný, infúzny

Text:

...akinézu (úplne zastavené pohyby). Kedzačnú klinické výkyvy, je možné vidiet jasnú paralelu medzi zníženímkoncentrácii v plazme a znížením klinickej reakcie na podanú dávku Levodopy. Už v počiatočnom štádiu ochorenia je možné vidiet rýchle výkyvy zapnuté vypnuté bez akéhokoľvek viditelného vzťahu ku koncentrácii Levodopy vplazme. To je možné vysvetlit tým, že tu je určitá zdržaná asi 90 minút vhladine koncentrácia medzi plazmou a centrálnym...

Farmaceutický prostriedok na použitie ako injekčný alebo infúzny roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281910

Dátum: 02.07.2001

Autori: Markl Hans-jörg, Demmer Fritz, Gruber Werner, Winter Gerhard, Woog Heinrich

MPK: A61K 38/17, A61K 47/10, A61K 47/14...

Značky: injekčný, infúzny, použitie, prostriedok, farmaceutický, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutický prostriedok na použitie ako injekčný alebo infúzny roztok vo forme mnohodávkových preparátov, ktorý obsahuje ľudský proteín a aspoň jeden konzervačný prostriedok, vybraný zo skupiny chlórbutanolu, benzylalkoholu, benzalkóniumchloridu alebo kombinácie týchto látok, a hustotná koncentrácia konzervačného prostriedku v roztoku je 0,001 až 2 g/100 ml.

Farmaceutická kompozícia, spôsob jej prípravy a infúzny roztok na báze tejto kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 279946

Dátum: 05.10.1994

Autori: Bastart Jean-pierre, Dupechez Thierry, Fabre Jean-louis

MPK: A61K 47/44, A61K 47/10, A61K 47/26...

Značky: báze, roztok, přípravy, spôsob, tejto, farmaceutická, kompozície, kompozícia, infúzny

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu a R1 znamená terc-butoxykarbonylamino skupinu alebo benzoylaminoskupinu, vo forme roztoku v povrchovo aktívnom činidle zvolenom z množiny zahŕňajúcej polysorbáty, estery polyoxyetylénglykolov a estery polyetylénglykolov a hydrogenovaných ricínových olejov, pričom obsah zlúčeniny všeobecného vzorca (I) je najviac 200 mg/ml a...