Patenty so značkou «informačné»

Systém zahrnujúci informačné pamäťové/čítacie zariadenie na kontinuálnu výrobu prvkov s kvapalnými kryštálmi, spôsoby poskytnutia informácií do pamäťového /čítacieho zariadenia a systémy na poskytnutie pamäťového/čítacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16079

Dátum: 07.10.2010

Autori: Kitada Kazuo, Yura Tomokazu, Koshio Satoru, Kimura Kouji, Nakazono Takuya, Shimanoe Fumihito

MPK: G02F 1/133, G01N 21/896, B32B 41/00...

Značky: kontinuálnu, spôsoby, zariadenia, systém, informačné, poskytnutia, zahrnujúci, systémy, informácií, kryštálmi, pamäťového, výrobu, kvapalnými, prvkov, poskytnutie, čítacieho, zariadenie

Text:

...kontinuálneho optického filmového Iaminátu s pomerne velkou šírkou a s rozdelovacim zárezom v smere 45 stupňov šikmo k smeru napínania3 polarizačného kompozitného filmu so šírkou, ktorá zodpovedá šírke panelu z kvapalných kryštálov. Alternatívne sa môže vytvoriť podlhovastý plát optického filmového laminátu vo forme tilmu pomocou pozdĺžneho spojenia viacerých plátov optického filmové laminátu. Takže spôsob uvedený v patentovom...

Zariadenie na prezentáciu zvukových a/alebo obrazových informácií na reklamné, informačné, propagačné a inzertné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5240

Dátum: 07.09.2009

Autor: Szolnoki Peter

MPK: G06Q 30/00

Značky: informačné, zariadenie, zvukových, inzertné, informácií, prezentáciu, reklamné, obrazových, účely, propagačné

Text:

...DVD prehrávač a/alebo MP 3 či MP 4 prehrávač.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l predstavuje opis zapojenia jednotlivých častí zariadenia. Obr. 2 predstavuje opis zapojenia jednotlivých častí zariadenia so snímacími senzormi na určenie polohy prechádzajúcich osôb.V príklade 1, zobrazenom na obrázku č. 1, je vyobrazené zariadenie, skladajúce sa zo snírnacieho senzora 1 pohybu prechádzajúcich osôb, tvoreného napr. fotobunkou, z riadiacej...

Zásobník, najmä na reklamné alebo informačné tlačoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4915

Dátum: 06.12.2007

Autor: Hamaj Jozef

MPK: G09F 23/00, B65D 37/00

Značky: zásobník, informačné, tlačoviny, najmä, reklamné

Text:

...s blokovacim prvkom 5 štrbinu 6. Blokovací prvok 5 ako aj stena 2, ktorá vytvára 5 blokovacim prvkom 5 štrbinu 6 sú opatrené vybranim 7, ktoré umožňuje spotrebiteľovi prístup k tlačovine 10 V zásobníku, resp. jej odobratie. Aby bolo možné zásobník doplňovat tlačovinami 10, je blokovací prvok 5, umiestnený V dostatočnej vzdialenosti od druhej steny 2 °, prvého páru protiľahlých stien 2, 2.Zásobník podľa obr. 4, obr. 5 a obr. 6, je zhodnej...

Farmaceutické informačné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18021

Dátum: 28.04.2006

Autori: Robertson Timothy, Pikelny Aleksandr, Thompson Andrew, Zdeblick Mark

MPK: A61B 5/07, A61K 9/48

Značky: systémy, informačné, farmaceutické

Text:

...je nakonfigurovaný tak, že môže identifikovať kóda zaznamenať, že konkrétna pilulka sa požila V konkrétnom čase. STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOVObrázok l uvádza schematicky príklad prezentácie pilulky.Obrázky ZA a 2 B uvádzajú detailnejší pohľad na zloženie pilulky zobrazenej na obrázku l.Obrázky 3 Aaž 3 C uvádzajú pohľady na rôzne uskutočnenia prvkov na generovanieObrázok 4 schematicky zobrazuje účinky vnútorného požitia pilulky, keďObrázok 5...

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11934

Dátum: 10.05.2005

Autori: Abe Shinya, Ishida Takashi

MPK: G11B 7/007

Značky: reprodukciu, záznam, informácie, zariadenie, wobble, záznamové, informačné, tejto, metoda, záznamu, vlnovej, médium

Text:

...vrstvu pre záznam. Z tohto dôvodu bol vytvorenýpostup výroby Blue-ray disku, kde vodiaca drážka je vytvorenáV substráte s hrúbkou 1,1 mm, ktorý je umiestnený na strane(zadnej strane) ktorá nie je osvetlená svetlom. pre záznam a reprodukciu, záznamová vrstva sa vytvorí na vodiacej drážke s následným vytvorením povrchovej vrstvy hrúbky 0,1 mm. V tomto prípade je svetlo pre záznam a reprodukciu aplikované zo strany povrchovej vrstvy.0006 Ak sa...

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8104

Dátum: 10.05.2005

Autori: Abe, Ishida Takashi

MPK: G11B 7/007, G11B 7/005, G11B 7/00...

Značky: metoda, reprodukciu, zariadenie, vlnovej, médium, tejto, informácie, záznamové, záznam, informačné, záznamu, wobble

Text:

...povrch vodiacej drážky) bola takmer zhodná s časťou landov (spodný povrch vodiacej drážky) z pohľadustrany s povrchovou vrstvou, na ktorú sa aplikuje svetlo nazáznam a reprodukciu. Teda V tomto prípade časti s lepšími charakteristikami na záznam a reprodukciu, ktoré sú obvykle časťami drážky, sa môžu použiť na záznam a reprodukciu.0006 Ďalej existuje metóda vytvárania záznamovej vrstvy aplikáciou organického farbiva odstredivým poťahovanim....

Zariadenie na zaznamenávanie informácii v informačnom záznamovom médiu, informačné záznamové médium, spôsob zaznamenávania informácií v tomto médiu, program na zaznamenávanie informácií v tomto médiu a programový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5197

Dátum: 21.05.2004

Autori: Akiyama Tetsuya, Miyagawa Naoyasu

MPK: G11B 7/125, G11B 7/00

Značky: spôsob, zaznamenávania, médium, program, tomto, zariadenie, produkt, informácií, programový, zaznamenávanie, záznamové, informačnom, informačné, médiu, záznamovom

Text:

...v zodpovedajúcich rozmedziach 0,5 Twít í 2 Tw, 0,4 Twt 2 t 350,6 Tw, 0.5 Twt 4 l Tw, kde Tw reprezentuje referenčný hodinový cyklus (tiež nazývaný šírka okna) signálu, ktorý mábyť zaznamenávaný, avybrať intenzity impulzov a, b, a ď takým spôsobom, žeamplitúda reprodukovaného signálu nie je nižšia než vopred určená hodnota (pozri japonský patent č. 3124720, nazývaný ako D 1 ).Je známou nevýhodou, že ako pokračuje zaznamenávanie vysokou...

Mnohovrstvové informačné záznamové médium, reprodukčný prístroj, nahrávací prístroj, reprodukčná metóda a nahrávacia metóda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15363

Dátum: 17.01.2003

Autori: Ito Motoshi, Ishida Takashi, Ueda Hiroshi, Yamamoto Yoshikazu, Shoji Mamoru

MPK: G11B 27/32, G11B 20/18

Značky: reprodukčný, mnohovrstvové, médium, záznamové, informačné, nahrávacia, metoda, nahrávací, reprodukčná, prístroj

Text:

...a druhej záznamovej oblasti 41 a 42 je vložená privádzacia oblast 4 a odvádzacia oblasť 6 tak, že optická hlavamôže primerane sledovať stopu 2 aj ked nastane prebehnutie optickej hlavy. Ako je zobrazené na obrázku 3 D, PSN aLSN každej záznamovej vrstvy 41 a 42 sa postupne priraďujú pozdĺž smeru reprodukcie. PSN nemusia nevyhnutne začínať s 0 vzhľadom na výhodnosť formátovania disku. Ďalej, PSN nevyhnutne nemusia byť súvislo priraďované medzi...

Zvislé dopravné značky, traťové značky, cyklistické značky a informačné orientačné systémy – vyrobené z liateho sklocementu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3101

Dátum: 07.01.2002

Autor: Kubínková Marta

MPK: E01F 9/011

Značky: sklocementu, vyrobené, systémy, orientačné, cyklistické, dopravné, traťové, zvislé, liateho, značky, informačné

Text:

...škôd a ohrozovaniu bezpečnosti dopravy a obyvatelov.Uvedené nedostatky odstraňuje značka vyrobená z Iiateho sklocementu. Podstata značky spočíva V tom, že je vyrobená ako odliatok z jemnozrnného betónu s výstužou zo sklenených vlákien.Použitý jemnozrnný betón má zloženieNosnú výstuž tvorí tkaná rohož za sklenených Iubrikovaných vlákien. Do značky je pri výrobe vložený medzi výstuž pomocný prvok pre neskoršie uchytenie. U väčších značiek je...

Informačné a kontrolné zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2847

Dátum: 10.05.2001

Autori: Tokár Ján, Bateško Branislav

MPK: G06F 15/00

Značky: zapojenie, kontrolné, informačné

Text:

...jednotkou 30 Q, ktorá je druhým informačným kanálom 51 spojená s výstupnou jednotkou §OO, ako je to uvedené na obr. l.Vstupná jednotka IQ preberá informácie z okolia a v definovanej podobe ich odosiela prvým informačným kanálom gO 0. Vstupná jednotka môže byt tvorená klávesnicou, scanerom,sériovým rozhraním, paralelným rozhraním, modemom, sieťovou kartou, čítacím zariadením magnetických alebo optických médií, alebo iným zariadením...

Informačné a kontrolné zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1917

Dátum: 09.09.1998

Autori: Bateško Branislav, Tokár Ján

MPK: G06F 15/00

Značky: kontrolné, zapojenie, informačné

Text:

...kanálom mg spojené s vyhodnocovaco výkonnou jednotkou QQ, ktorá je spojená s informačnými zdrojmi 1 až E ako je to uvedené na obr. 1. .Informačné a kontrolné zapojenie sa vyznačuje ďalej tým, že vyhodnocovaco Fvýkonná jednotka § 99 môže pozostávat z vyhodnocovacej jednotky m Spojenej druhým informačným kanálem 1 s výkonnou jednotkou 500 podľa obr.2.Infonnačné a kontrolné zapojenie sa vyznačuje ďalej tým, že informačný zdroj l pozostáva z...

Informačné a kontrolné zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1684

Dátum: 10.12.1997

Autori: Katuščák Slavomír, Karaffa Miloslav

MPK: G06F 13/00

Značky: informačné, zapojenie, kontrolné

Text:

...60. Druhý blok riadenia a spracovania Qg je šíestou zbernicou 108 spojený so zobrazovaclm zariadením 5134. Druhý čítačzapísovač 591, druhý blok riadenia a spracovania údajov 10 g, komunikačné zariadenie 403 a zobrazovacie zariadenie g 04 sú pripojené k bloku napájania a zálohovania 40 §.Iné konkrétne informačné a kontrolné zapojenie pozostáva z prepojenia uvedeného do modulárnej siete, ktorú znázorňuje obr. 4.Prvý modul siete pozostáva z...

Informačné a kontrolné zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1487

Dátum: 07.05.1997

Autor: Haňo Anton

MPK: G01K 17/06

Značky: kontrolné, zapojenie, informačné

Text:

...e nultým až nwtým koncenn tratorom, prípadne s opakovačom. Podobne na vetupno-výstupné vetevne prepojenie je napojený nultý až n-tývetevný koncentra~ tor.KoncentrátorŤje opatrený aepoñ jedným vetupnomvýetupnýmprepojením a/alebo aepoň jedným vetupným prepojením a/alebojaspoň jedným výstupným prepojením. Tieto prepojenia epajajüVýhody zanojenia zberu a spracovania údajow~soüívajú V tom, že všetky merače tewla a vodomery sú vybavené výstupom...