Patenty so značkou «informácie»

Systém na získanie informácie alebo online nákup liekov a prípravkov na liečenie po samourčení diagnózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7030

Dátum: 03.02.2015

Autori: Bodor Gabriel, Stránovský Boris

MPK: G06Q 50/22, G06Q 50/00, G06Q 30/00...

Značky: informácie, nákup, liečenie, liekov, prípravkov, získanie, systém, samourčení, diagnózy, online

Text:

...optímalizovanej elektronickej komunikácie medzi lekárom a pacientom.Podstata predloženého technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru je o poskytnutí domácej liečby na základe vytvorenej predbežnej diagnózy pomocou anamnézy a informatívnych diagramov, ktorá sa buď prepojí s intemetovým obchodom lekárne a postará sa o jeho odoslanie lekárnikovi a od lekárnika odoslanie liekov a prípravkov na liečenie pacientovi, alebo je k diagnóze...

Optický disk, spôsob čítania polohovej informácie, spôsob zápisu dát a mechanika optického disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287990

Dátum: 13.08.2012

Autori: Ishida Takashi, Ishibashi Hiromichi, Nakamura Atsushi, Minamino Junichi, Gushima Toyoji, Furumiya Shigeru

MPK: G11B 20/12, G11B 7/004, G11B 20/10...

Značky: spôsob, disků, optického, mechanika, čítania, informácie, zápisu, polohovej, opticky, disk

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa optický disk (1), ktorý zahŕňa drážku stopy (402), kde polohová informácia na optickom disku (1) indikujúca fyzické umiestnenie na drážke stopy (402) je reprezentovaná vlnovým tvarom drážky stopy (402) pričom optický disk zahŕňa množinu polohových informačných jednotiek (404), ktoré sú usporiadané v drážke stopy (402), a pričom každá táto polohová informačná jednotka (404) zahŕňa: presnú polohovú značkovú sekciu (405), polohovú...

Indikácia režimu vysielania riadiacej informácie vzostupného kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14624

Dátum: 04.05.2011

Autori: Nam Young Han, Zhang Charlie

MPK: H04L 5/00, H04W 72/12

Značky: riadiacej, kanála, režimu, vysielania, vzostupného, indikácia, informácie

Text:

...kanálu (CQI). Učastnicka stanica taktiež obsahuje systém obvodov vysielacej časti nakonfigurovaný na vysielanie aperiodického hlásenia s indikátormi stavu kanála (CSI) základňovej stanici prostredníctvom PUSCH na komponentnej nosnej i vzostupného kanálu, keď iba jedno pridelenie vzostupného kanálu, ktoré plánuje PUSCH na komponentnej nosnej i vzostupného kanálu, obsahuje žiadosť o CQI s hodnotou z určitej množiny. Ked informácie...

Spôsob amplitúdovej modulácie na účely prenosu informácie vo výkonovom vedení 230V a zapojenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5537

Dátum: 07.10.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02, H02J 13/00, H04B 3/54...

Značky: spôsobu, účely, tohto, výkonovom, vykonávanie, amplitúdovej, vedení, spôsob, modulácie, informácie, zapojenie, přenosu

Text:

...modulácie a demodulácíe. V tomto prípade modulátor ovplyvňuje len kladnú polperiódu. Tá nesie inštrukciu o hodnote informácie. Využíva sa dvojstavová modulácia. Ak je špičková hodnota kladnej polperiódy rovnaká ako hodnota zápomej - referenčnej polperiódy,znamená to pre vyhodnocovací obvod logická 0. Ak je špičková hodnota kladnej polperiódy znížená znamená to logická 1. Hodnota kladnej polperiódy sa porovnáva vždy s predošlou...

Spôsob bezpečného vyhodnotenia informácie na vstupnom obvode zabezpečovacieho zariadenia a bezpečný vstupný obvod na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287240

Dátum: 15.03.2010

Autori: Minařík Karel, Houser Jiří, Bukač Pavel

MPK: B61L 29/00

Značky: bezpečného, zariadenia, vstupnom, spôsobu, vstupný, obvod, bezpečný, obvode, tohto, spôsob, informácie, vykonávanie, vyhodnotenia, zabezpečovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v periodickom vybíjaní kondenzátora (C) vstupného RC filtra elektronickým spínačom (ES) budeným z mikroprocesorového systému (MS), ktorý následne prostredníctvom napäťového komparátora (NK) zisťuje nielen samotnú prítomnosť napätia na vstupných svorkách (VS1, VS2), ale aj akúkoľvek nebezpečnú poruchu ľubovoľnej súčiastky vrátane všetkých porúch vedúcich k strate filtračných schopností vstupného RC filtra, čím je informácia na...

Elektromechanické kľúčové a zámkové zariadenie, uzamykací systém a spôsob aktualizácie autorizačnej informácie zámkového zariadenia uzamykacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 286824

Dátum: 14.05.2009

Autori: Norberg Rolf, Chanel Christophe, Brennecke Gudrun, Sivonen Hannu, Kikebusch Bernd, Krühn Jürgen, Magnusson Björn, Lidén Inge, Lefebvre Arnaud

MPK: E05B 49/00

Značky: zámkového, kľúčové, systém, uzamykacieho, zariadenia, zámkové, systému, informácie, zariadenie, autorizačnej, uzamykací, spôsob, elektromechanické, aktualizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Kľúčové a zámkové zariadenie zahrnuje kľúč (101) a samostatnú zámku (20). Kľúč má elektronický obvod (101a) s prvou pamäťou (101b) a prvým kontaktom (101c). Zámka (20) má elektronický obvod (20a) s druhými pamäťovými prostriedkami (20b) a druhými kontaktovými prostriedkami (20c), usporiadanými tak, aby spolupôsobili s prvými kontaktovými prostriedkami (101c). Tiež je tu blokovací mechanizmus (20d), prispôsobený tak, aby blokoval činnosť zámky,...

Systém poskytujúci polohové informácie a spôsob poskytovania polohových informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15343

Dátum: 27.11.2008

Autori: Manandhar Dinesh, Ishii Makoto, Kishimoto Motohisa, Asako Masahiro, Miyano Tomoyuki, Torimoto Hideyuki, Maeda Hiroaki, Kogure Satoshi

MPK: H04W 4/02, G01S 5/14

Značky: polohových, poskytovania, informácií, systém, polohové, spôsob, poskytujúci, informácie

Text:

...sa týka získania alebo oznamovania polohových informácií napríklad v pevnom telefóne, sa poloha volajúceho môže identifikovať hovorom, vyslaným z pevného telefónu,pretože umiestnenie jeho inštalácie je predbežne známe.Avšak spolu s popularizáciou mobilných telefónov sa mobilná komunikácia stáva viac a viac populárnejšou. Takže často sa stáva nemožným oznámiť informácie o polohe volajúceho rovnakým spôsobom ako pri pevnom telefóne. Ďalej, čo...

Systém a spôsob na dodávanie výpočtu trasy a informácie pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13145

Dátum: 19.12.2007

Autori: Eich Rodger, Spencer John, Douthitt Brian, Chutorash Richard

MPK: G08G 1/0967, G01C 21/36, G08G 1/0968...

Značky: trasy, informácie, výpočtu, spôsob, dodávanie, vozidlo, systém

Text:

...systému vo vnútri vozidla, podľa jedného zpríkladov vyhotoveniaobr. 2 je pohľad spredu zhora na užívateľské rozhranie ovládacieho systému vo vnútri vozidlaobr. 3 je bloková schéma ovládacieho systému vo vnútri vozidla podľa obr. l, podľa prikladuobr. 4 je podrobnejšie vyhotovenie a bloková schéma ovládacieho systému vo vnútri vozidlapodľa obr. 3, podľa jedného prikladu vyhotovenia obr. 5 je bloková schéma ovládacieho systému z obr. 1,...

Prístroj a spôsob na označenie užívateľskej informácie v balíku konferenčných udalostí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10603

Dátum: 20.08.2007

Autori: Garcia-martin Miguel, Haruna Adamu

MPK: H04L 12/18, H04M 3/56, H04L 29/06...

Značky: konferenčných, spôsob, označenie, užívateľskej, prístroj, událostí, balíků, informácie

Text:

...že určité informácie sú vlastné informácie používateľa. Preto ked používateľ, ktorý si želá byt anonymný, sa pripojí ku konferencii a potom si predplatí balík konferenčných udalostí, aby získal rozpisku, konferenčný server uvádza jedného z účastníkov sindikátorom, ktorý naznačuje používateľovi .,toto si ty sám. Toto dovoľuje príjemcovi rozpisky identifikovať svoj URI a susediace informácie zo zvyšku URI ktoré patria ostatným...

Bezpečnostné zariadenie pre dôverné informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13524

Dátum: 07.06.2007

Autor: Kovacevitch Michel

MPK: B42D 15/02

Značky: bezpečnostné, dôverné, zariadenie, informácie

Text:

...6. Označením môže byť farebná značka, piktogram alebo vyjadrenie písmenami. Ako variant, štítok 6 môže byť opatrený viacerými časťami 60 tvoriacimi viaceré prvky na uchopenie.0021 Navyše nad maskovací prvok 6 sa umiestni ochranný prvok 8 v tvare hárku. Ochranný prvok v podobe hárku je tvorený štvrtým štítkom 8, ktorý je v uvedenom príklade transparentný, ajeho rozmery tak do šírky ako aj do dĺžky sú väčšie než rozmery maskovacieho štítku 6 a...

Vysielač poskytujúci polohové informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15796

Dátum: 02.04.2007

Autori: Ishii Makoto, Torimoto Hideyuki, Asako Masahiro, Kogure Satoshi

MPK: G01C 21/20, G01C 21/00, G01C 21/12...

Značky: vysielač, poskytujúci, polohové, informácie

Text:

...kódového obrazca špecitikovaného špeciñkačnou jednotkou, získavaciu jednotku, ktorá získava polohové dáta z demodulovaného signálu, ked sa prijal prvý polohovací signál, a výstupnú jednotku, privádzajúcu na výstup polohové dáta získané získavacou jednotkou.0020 Výhodne má prvý polohovací signál rovnaký formát ako je formát druhého polohovacieho signálu vysielaného satelitom, vysielajúclm signál na určovanie polohy, a obsahuje polohové dáta...

Systém poskytujúci polohové informácie, prístroj poskytujúci polohové informácie a vysielač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14713

Dátum: 02.04.2007

Autori: Asako Masahiro, Torimoto Hideyuki, Kogure Satoshi, Ishii Makoto

MPK: G08G 1/005, G01S 5/14, G01C 21/00...

Značky: systém, prístroj, informácie, poskytujúci, vysielač, polohové

Text:

...špecitikačnou jednotkou, zlskavaciu jednotku, ktorá získava polohové dáta z demodulovaného signálu, ked sa prijal prvý polohovací signál, a výstupnú jednotku, privádzajúcu na výstup polohové dáta získané ziskavacou jednotkou.0020 Výhodne má prvý polohovací signál rovnaký formát ako je formát druhého polohovacieho signalu vysielanéholsatelitom, vysielajúcim signál na určovanie polohy, a obsahuje polohové dáta namiesto navigačnej spravy...

Zabezpečenie informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4790

Dátum: 06.02.2006

Autor: Kabitoglou Georgios

MPK: A63F 3/06, B41M 3/00

Značky: zabezpečenie, informácie

Text:

...vrstvy sa vybrania Štruktúrovanej medzivrstvyobsahujúce čiastočne tlačiarensku farbu s výhodou vyplnia krycou vrstvou. Neoprávnené nadvihnutie stieracej etikety alebo medzivrstvy prostredníctvom skalpela teda uvoľní vždy len čiastočnú informáciu. Výhodné pritom je, ked je vzor štruktúrovanej medzivrstvy uskutočnený tvarovo tak, že zo žiadnej z čiastkových informáciínemôže byt rekonštruovaná úplná informácia.Štruktúrovanie sa vytvorí s...

Počítačový terminál a spôsob prezentovania informácie o stave simultánnych úloh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9876

Dátum: 20.07.2005

Autor: Mäkelä Mikko

MPK: G06F 3/048

Značky: terminál, informácie, simultánnych, štávě, prezentovania, počítačový, úloh, spôsob

Text:

...vytvorené analógové signály sú konvertované v analógovo/digitálnom prevodnlku (nie je zobrazený) skôr, než sa reč zakóduje v základnej jednotke digitálneho signálu 14 (DSP - Digital Signal Processing unit). Zakódovaný rečový signál sa prenesie do procesora 18. ktorý napriklad podporuje softvér GSM terminálu. Procesor 18 taktiež tvori rozhranie k periférnym zariadeniam prístroja, vrátane pamäte RAM 17 a a flash pamäte ROM 17, SIM karty 16,...

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11934

Dátum: 10.05.2005

Autori: Ishida Takashi, Abe Shinya

MPK: G11B 7/007

Značky: wobble, vlnovej, záznam, metoda, záznamové, tejto, informácie, reprodukciu, informačné, médium, záznamu, zariadenie

Text:

...vrstvu pre záznam. Z tohto dôvodu bol vytvorenýpostup výroby Blue-ray disku, kde vodiaca drážka je vytvorenáV substráte s hrúbkou 1,1 mm, ktorý je umiestnený na strane(zadnej strane) ktorá nie je osvetlená svetlom. pre záznam a reprodukciu, záznamová vrstva sa vytvorí na vodiacej drážke s následným vytvorením povrchovej vrstvy hrúbky 0,1 mm. V tomto prípade je svetlo pre záznam a reprodukciu aplikované zo strany povrchovej vrstvy.0006 Ak sa...

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8104

Dátum: 10.05.2005

Autori: Abe, Ishida Takashi

MPK: G11B 7/005, G11B 7/00, G11B 7/007...

Značky: tejto, informácie, záznamové, zariadenie, záznamu, reprodukciu, wobble, metoda, informačné, vlnovej, médium, záznam

Text:

...povrch vodiacej drážky) bola takmer zhodná s časťou landov (spodný povrch vodiacej drážky) z pohľadustrany s povrchovou vrstvou, na ktorú sa aplikuje svetlo nazáznam a reprodukciu. Teda V tomto prípade časti s lepšími charakteristikami na záznam a reprodukciu, ktoré sú obvykle časťami drážky, sa môžu použiť na záznam a reprodukciu.0006 Ďalej existuje metóda vytvárania záznamovej vrstvy aplikáciou organického farbiva odstredivým poťahovanim....

Dodatočné informácie pre službu volania skupiny užívateľov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7042

Dátum: 19.11.2004

Autori: Sieredzki Thomas, Grethe Walter, Brass Volker

MPK: H04W 4/06

Značky: informácie, službu, dodatočné, užívateľov, skupiny, volania

Text:

...volania skupiny užívateľov). Samozrejme je možné kedykoľvek prepnúť funkciu hovorca, takže sa jeden zposlucháčov zo skupiny stane hovorcom a doterajší hovorca sa0005 Štandardy služby volaní skupiny užívateľov sú uvedené v technickej špecifikácii ETS| TS 143 068, V 5.2.0, december 2002 Digital cellular telecommunication system (Phase 2) Voice Group Call Service (VGCS) Stage 2 3 GPP TS 43.068 version 5.2.0 Rel. 5.0006 Dokument US 2003/0100326 A...

Zariadenie a spôsob prehrávania zápisného média zaznamenávajúceho textové dáta vrátane informácie o štýle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13250

Dátum: 09.11.2004

Autori: Kang Man-seok, Jung Kil-soo

MPK: H04N 5/92, H04N 21/488, G11B 27/10...

Značky: zápisného, media, zariadenie, spôsob, dáta, textové, informácie, zaznamenávajúceho, vrátane, prehrávania, štýle

Text:

...Použitím zápisného média podľa aspektu predstavovaného vynálezu v ktorom textové dáta titulkov obsahujú informáciu o štýle, zariadenia a metódy na prehrávanie takéhoto média, môže byť užívateľom vybraná informácia o štýle titulkov. Taktiež môže byť zmenený Štýl titulkov v ktorom sa zobrazujú. Inými slovami,textové titulky podľa prezentovaného vynálezu môžu byťštýlov. Na Viac, viacero štýlov môže byť vybraných užívateľom,použitím rôznych častí...

Úložné médiu na informácie a spôsob a zariadenie na prehrávanie/zapisovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12112

Dátum: 11.06.2004

Autori: Lee Kyung-geun, Ko Jung-wan

MPK: G11B 7/24, G11B 7/007

Značky: informácie, zariadenie, úložné, médiu, spôsob

Text:

...Normálna Normálnav vyššia vyssia energia energia energia energia | f ako ako zapisu zapisu zapisu zápisu normálna normálnanezapísané zápis zápis zápis zápis0006 Podľa tabuľky 1, ak sú dáta zaznamenané pri normálnej zápisnej energií, charakteristiky rozkmitu prvej a druhej úložnej vrstvy L 0 a Ll zostávajú konštantné. Ak sú však dáta zaznamenané zápisnou energiou o 20 vyššou ako je normálna zápisná energia, charakteristiky rozkmitu...

Nosič informácií zahŕňajúci informácie o prístupe a fiktívne informácie a zodpovedajúci reprodukčný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11839

Dátum: 09.02.2004

Autori: Blum Martinus, Stek Aalbert, Van Rompaey Bart

MPK: G11B 20/00, G11B 20/12

Značky: zodpovedajúci, prístroj, prístupe, fiktívne, informácií, reprodukčný, nosič, informácie, zahŕňajúci

Text:

...prvou oblasťou je oblasť, ktorá je prístupná pomocou prístroja na prehrávanie alebo nahrávanie nosiča informácii pri počiatočnom prístupe na nosič informácií. Pre neporušenosť informácií o prístupe je dôležité, aby počet ludi, ktorí poznajú umiestnenie informácii o prístupe na nosiči informácií, bol čo najobmedzenejší. Predchádzajúce poznanie presnej polohy informácií o prístupe je však potrebné na ich získanie. Aby sa zabránilo odhaleniu...

Nosič informácií zahŕňajúci informácie o prístupe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11303

Dátum: 05.02.2004

Autori: Stek Aalbert, Heemskerk Jacobus, Blum Martinus, Van Rompaey Bart

MPK: G11B 20/00

Značky: zahŕňajúci, informácie, prístupe, nosič, informácií

Text:

...uskutočnení nosiča informácií podľa vynálezu je metóda kódovania skrytá na nosiči informácií. Vďalšom uskutočnení nosiča informácii podľa vynálezu je metóda kódovania skrytá v radiálnom vybočení zvlnenej preddrážky. Je výhodné,aby bola metóda kódovania čo najutajenejšia. Skrytím metódy kódovania na nosiči informácií možno zabrániť odhaleniu metódy kódovania polovodičovým firmám vyrábajúcim nosiče informácií na použitie v prístroji na...

Záznamové médium na informácie, zariadenie na záznam a čítanie a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1659

Dátum: 17.03.2003

Autori: Ueda Hiroshi, Takahashi Yoshihisa, Ito Motoshi

MPK: G11B 7/007, G11B 20/18

Značky: médium, zariadenie, informácie, záznamové, spôsob, záznam, čítanie

Text:

...umožňuje zaznamenať na ňom väčšiu kapacitu informácií, veľkosť SDL je väčšia než veľkosť lECC. Pokiaľ je veľkosť SDL lECC alebo menšia,ako je v súlade s DVD-RAM štandardmi, nevzniká žiadny problém. Ked veľkosť SDL presiahne veľkosť lECC, vzniknú nasledujúce problémy. V nasledujúcom prípade sa predpokladá, že SDL má veľkosť 4 ECC.Predpokladá sa, že na jednom DMA (napríklad DMAl) nastane nasledovne ako výsledok toho, že veľkosť SDL je 4...

Spôsob a systém na zistenie informácie priradenej predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4406

Dátum: 09.12.2002

Autori: Kleine Daniel, Lamers Jörg, Niemann Aike

MPK: G06F 21/00

Značky: předmětů, priradenej, zistenie, systém, informácie, spôsob

Text:

...Ak je napríklad predmet predávaným alebo kupovaným výrobkom, na ktorom je pripevnený transpondér, tak sa kombináciou podľa vynálezu identifikačného údaja transpondera a internetovej adresy alebo intranetovej adresy dosiahne. že sa možno dopytovat len na originálne výrobky na základe servisnej informácie o kontrole prístupu, všeobecne skutočne na informácie týkajúce saoriginálnych výrobkov a pravdepodobne aj na poskytnuté servisné...

Zariadenie na záznam a/alebo čítanie informácie a diskový nosič záznamu na použitie v tomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 282592

Dátum: 20.09.2002

Autor: Mons Johannes Jan

MPK: G11B 19/247, G11B 19/12

Značky: tomto, diskový, informácie, záznam, čítanie, nosič, zariadenie, zariadení, použitie, záznamu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje pohonnú jednotku (2) na rotáciu diskového nosiča záznamu (1) a čítaciu/záznamovú hlavu (3) pripojenú k jednotke (4) obnovy signálu a k riadiacej jednotke (5) na nastavenie zariadenia v závislosti od riadiacej informácie umiestnenej na nosiči záznamu, pričom uvedené zariadenie obsahuje komponenty: jednotku vychyľovania (6), jednotku (7) na odvodenie meracieho signálu, riadiacu jednotku (8) a zosilňovací obvod (9), pripojené k...

Metóda a zariadenie na prenos informácie v mobilnom komunikačnom móde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14767

Dátum: 12.09.2002

Autori: Panferov Fedor Konstantinovich, Zubarev Jury Borisovich, Djermakyan Karen Jurievich, Sarian Viliam Karpovich, Ivanov Valery Filippovich

MPK: H04B 7/00, H04W 88/02, H04W 88/04...

Značky: prenos, informácie, metoda, móde, mobilnom, komunikačnom, zariadenie

Text:

...opakovač pripojený na jednotku riadenia obsahuje aspoň jeden obojstranný rádiový prijímač a jeden pomocný rádiový prijímač pričom každý z nich je spojený so základnou stanicou a pomocným prijímačom prostriedku mobilnej0006 Avšak, použitie doteraz známej metódy a prístroja v mobilných komunikačných systémoch kde sú dáta nepretržite vymieñané medzi mobilným komunikačným zariadením a základnou stanicou, prináša ťažkosti. Tieto sú spôsobená...

Spôsob a systém na zlepšenie chromatickej informácie komprimovaných obrázkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12190

Dátum: 12.07.2002

Autor: Demos Gary

MPK: G06T 9/00, G06T 3/40, H04N 7/12...

Značky: spôsob, komprimovaných, zlepšenie, chromatickej, informácie, systém, obrázkov

Text:

...bitový tok sekvenciu I, P a B snímkov. Sekvencia môže obsahovať prakticky akúkoľvek vzorku I, P a B snímkov (existuje zopár málo podstatných sémantických obmedzení pre ich umiestnenie). Každopádne, je v priemyselnej praxi bežné použitie pevnej vzorky (napr. IBBPBBPBBPBBPBB).Reprezentácia MPEG farebného priestoru 0007 MPEG-l, MPEG-2 a MPEG-4 všetky používajú pre kompresiu Y, U, V farebnýpriestor. Existuje možnosť voľby rovnice svietivosti, ale...

Nosič záznamu, spôsob a zariadenie na záznam informácie na nosič záznamu, ako aj čítacie zariadenie na čítanie nosiča záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282293

Dátum: 09.11.2001

Autor: Schylander Erik Christian

MPK: G11B 5/82

Značky: nosiča, čítacie, informácie, záznamu, spôsob, nosič, zariadenie, záznam, čítanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nosiča záznamu (21 70), na ktorom je zaznamenaný informačný objem (VOL1) v sektoroch stopy (10) nosiča záznamu. Polohy sektorov v stope sú udávané logickým číslom sektorov LSN. Informačný objem (VOL1) obsahuje riadiacu informáciu (PT DF) určenú na použitie na riadenie vyhľadávania informácie zaznamenanej v informačnom objeme (VOL1). Táto riadiaca informácia (PT DF) je usporiadaná podľa vopred určeného formátu. Odkaz (VD1) na...

Opticky snímateľný nosič na záznam informácie, spôsob a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279685

Dátum: 11.02.1999

Autori: Kuijpers Franciscus Lambertus Johannes Maria, Veenis Aartje Willemina, Raaymakers Wilhelmus Petrus Maria, Mulder Hendricus Antonius Maria, Pasman Johannes Hermanus Theodorus

MPK: G11B 23/00, G11B 27/00, G11B 7/007...

Značky: zariadenie, výrobu, opticky, informácie, nosič, snímatelný, záznam, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič záznamu obsahuje záznamovú vrstvu umiestnenú na kotúčovitom podklade a opatrenú oblasťou na záznam informácie v tvare stopy usporiadanej podľa špirály alebo sústredných obrazcov vytvorených vo forme drážky alebo rebra v povrchu podkladu. Stopa (T) je tvarovaná periodickým zvlnením v radiánom smere v tvare krivky opísanej funkciou R/FÍ/ = Ro + K1 . FÍ + delta R, kde R udáva radiálnu polohu miesta na stope (T), FÍ uhlovú polohu miesta na...

Zapojenie na extrakciu užitočnej informácie zo signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280616

Dátum: 08.04.1998

Autori: Sivák Jaroslav, Tkáč Jozef

MPK: H04B 15/00, H04B 1/10

Značky: signálu, zapojenie, užitočnej, extrakciu, informácie

Zhrnutie / Anotácia:

Na vstup anténneho prepínača (2) je pripojený výstup anténneho systému (1), ktorého vstup je pripojený na výstup anténneho prepínača (2), ktorého výstup je pripojený na prijímač (3). Výstup prijímača (3) je pripojený na analógovo-číslicový prevodník (4), ktorého výstup je pripojený na sčítavací obvod (5). Výstup sčítavacieho obvodu (5) je pripojený na vzorkovací obvod (6), ktorého výstup je pripojený na procesor (7), ktorého výstup je pripojený...

Prostriedok pre umiestnenie informácie na palivovú trysku zariadenia k dávkovaniu benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279638

Dátum: 06.08.1997

Autor: Alvern Stein

MPK: G09F 23/02, G09F 3/08

Značky: zariadenia, benzinu, prostriedok, umiestnenie, trysku, dávkovaniu, palivovú, informácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na umiestenie informácie alebo inzercie (1) na plniacu pištoľ (2) palivového čerpadla s úložným telesom (3) a najmenej jednou zobrazovacou plochou (4) na umiestenie informácie alebo inzercie na vrchnú časť uvedenej pištole. Úložné teleso (3) je predĺžené v pozdĺžnom smere na vrchnej časti pištole a obsahuje upínaciu zložku (5), ktorá je pripevnená okolo celej alebo hornej časti uvedenej pištole a/alebo pištoľovej hubice. V...

Zariadenie na riadenie záznamu informácie do stopy opticky snímateľného nosiča záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278453

Dátum: 04.06.1997

Autori: Van Der Zande Paulus Christianus Maria, Hoeven Petrus Christianus Johannus

MPK: G11B 7/00, G11B 7/013, G11B 20/14...

Značky: nosiča, riadenie, zariadenie, snímatelného, opticky, stopy, záznamu, informácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre nosiče záznamu obsahujúce záznamovú vrstvu citlivú na žiarenie, umiestnenú na kotúčovitom podklade, a ktorých stopa má tvar vopred vytvarovanej periodicky zvlnenej čiary, ktorá obsahuje prvé časti, v ktorých zvlnenie vykazuje prvú vopred určenú periódu, povymieňané s druhými časťami, v ktorých zvlnenie vykazuje vopred určenú druhú periódu. Zvlnenia s prvou a druhou periódou sú zostavené po dĺžke stopy do navzájom sa...

Spôsob zvýšenia životnosti prijímača informácie najmä pre rádiové volanie osôb a príslušný prijímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 281177

Dátum: 09.04.1997

Autori: Reibel Jean-michel, Bernhard Francois Antoine

MPK: H04Q 7/18, H04Q 7/10

Značky: osôb, prijímača, najmä, přijímač, rádiové, volanie, životnosti, informácie, zvýšenia, spôsob, príslušný

Zhrnutie / Anotácia:

Informácia sa prenáša pomocou nosného signálu v rade následných časových rámcov, z ktorých každý je rozdelený na vopred stanovený počet časových intervalov, z ktorých každý je priradený vopred stanovenej skupine prijímačov. Prijímače každej skupiny sú ďalej rozdelené na vopred stanovený počet identifikovateľných podskupín prijímačov. Všetky prijímače skupiny sú aktivované na začiatku zodpovedajúceho priradeného časového intervalu a všetky...

Zapojenie na kódovanie a dekódovanie obrazovej a zvukovej informácie, najmä televízneho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278111

Dátum: 10.05.1995

Autor: Konečný Dušan

MPK: H03M 13/00, H04N 9/64

Značky: dekódovanie, signálu, kódovanie, zvukovej, najmä, zapojenie, informácie, obrazovej, televízneho

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je vybavené vstupmi obrazovej modulácie, ktoré sú prepojené prostredníctvom snímkových pamäťových obvodov (11 až 1N) na vstupy modulátorov (21 až 2N). K modulátorom (21 až 2N) sú pripojené vstupy (Z1 až ZN) zvukovej modulácie, ďalej zdroj (5) referenčného kmitočtu a cez elektronické rozhranie (9) prostredníctvom zbernice (8) počítač (6) kódovacieho systému. K snímkovým pamäťovým obvodom (11 až 1N) a k elektronickému rozhraniu (9) je...

Záznamové zariadenie na zaznamenávanie informácie na nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280684

Dátum: 12.01.1995

Autori: Raaijmakers Wilhelmus Petrus Maria, Roth Rudolf, Lokhoff Gerardus Cornelis Petrus

MPK: G11B 7/007, G11B 23/28, G11B 20/00...

Značky: zariadenie, nosič, zaznamenávanie, informácie, záznamu, záznamové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje záznamový prostriedok (210) na zaznamenávanie privádzanej informácie na nosič (2) záznamu, čítací prostriedok (212) na čítanie kontrolnej informácie reprezentovanej kontrolnou informačnou kombináciou, ktorou je vybavený nosič (2), skúšacie prostriedky (212A) na zisťovanie typu informácie privádzanej na záznam a riadiace prostriedky (212B) na riadenie záznamového procesu tak, že privádzaná informácia je zaznamenávaná len...

Spôsob prenosu informácie, kódovacie zariadenie a dekódovacie zriadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277773

Dátum: 07.12.1994

Autor: Schouhamer Immink Kornelis Antonie

MPK: H04L 25/493, H03M 7/00, H04L 25/49...

Značky: spôsobu, spôsob, zriadenie, kódovacie, tohto, informácie, zariadenie, přenosu, uskutočňovanie, dekódovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa používa premena n-bitových informačných slov na m-bitové kódové slová s možnosťou spätnej premeny, pričom kódové slová majú ohraničenú disparitu. Pre každé informačné slovo sú dve kódové slová priradené skupine informačných slov, pričom kódové slová môžu byť odvodené jedno z druhého invertovaním. Uskutoční sa voľba medzi týmito dvoma kódovými slovami na obmedzenie hodnoty číslicového súčtu, aby sa dosiahol kód bez jednosmernej...

Zapojenie na prenos logickej informácie pomocou dvojice vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278313

Dátum: 06.07.1994

Autor: Lang Jiří

MPK: G08C 19/34

Značky: prenos, logickej, pomocou, informácie, dvojice, zapojenie, vodičov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie má dvojicu vodičov (a, b) zbernice medzi aktívnym zdrojom (v) a aspoň jedným pasívnym koncovým zariadením (t). Aktívny zdroj (v) je vytvorený prevodníkom (s) kódu, napojeným na dvojicu vodičov (a, b) zbernice, riadiacim centrom (r) a zdrojom (p) energie, kde zdroj (p) energie, riadiace centrum (r) a prevodník (s) kódu sú spojené minimálne spoločným zemným vodičom (z) a sú prepojené jedným alebo viacerými napájacími vodičmi (u)....

Zariadenie na záznam a/alebo čítanie magnetooptického nosiča informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278531

Dátum: 17.06.1992

Autori: Hezemans Cornelius Antonius, Hensing Johannes Martinus Maria

MPK: G11B 11/10, G11B 7/08

Značky: čítanie, nosiča, záznam, informácie, magnetooptického, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje rám (300) s tanierom (5) otočným okolo osi (11) otáčania na nesenie nosiča (7) informácie, prvé sane (17) vybavené optickou jednotkou (19) obsahujúcou objektív (21) na sústredenie žiarivého zväzku na vytvorenie aspoň jedného žiarivého bodu v ohniskovej rovine, prvé priamočiare vedenie (250) prvých saní (17) umiestnené na ráme (300), prvú hnaciu jednotku (101) pre prvé sane (17) a pohyblivú magnetickú jednotku (59),...

Zapojenie maticovo usporiadanej klávesnice so sériovým spôsobom prenosu informácie do riadiceho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 267783

Dátum: 12.02.1990

Autor: Falath Peter

MPK: G06C 7/02

Značky: maticovo, zapojenie, usporiadanej, systému, riadiceho, sériovým, spôsobom, klávesnice, přenosu, informácie

Text:

...registra a druhým koncom na m-paralclných výstupov posuvněho registra a m-tý výstup paralelného registra je zároveň pripojený na vstup sériových dát riadiaceho systému, ktorý je pripojený sériovým výstupom dát, výstupom hodin a módu činnosti na vstup séricvých dát, vstup hodin a mődu činnosti posuvneho registra.Výhodou zapojenia je minimalizáciu počtu obvodových prvkov za súčasného minimalizovania počtu prepojení s nadriadeným systémom pre...

Zapojenie pre riadenie jasu posúvanej svetelnej informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264804

Dátum: 12.09.1989

Autor: Ružan Pavol

MPK: F21P 3/00

Značky: riadenie, posúvanej, svetelnej, zapojenie, informácie

Text:

...sú jednotlivo prepojené so vstupmi 51, sl, gl, gl jednotky 2 regulácie jasu svetelnej informácie. Výstupy 52, § 2, gz, 92 jednotky g regulácie sú jednotlivo prepojené so vstupmi výkonovej jednotky 5. Výstupy výkonovej jednotky 1 sú pripojené k žiarovkám §, É, 1, §. Jednotka 2 regulácie jasu svetelnej informácie obsahuje ešte napäťový ovládací vstup lg, ktorý je spojený so vstupnou svorkou lg zvukového signálu cez usmerňovač ll zvukového...