Patenty so značkou «induktor»

Kombinácia vzájomne nereagujúcich liečiv obsahujúca inhibítor HMG-CoA reduktázy a inhibítor, induktor alebo substrát P450 izoenzýmu 3A4

Načítavanie...

Číslo patentu: 287795

Dátum: 12.09.2011

Autori: Baba Takahiko, Schneck Dennis, Raza Ali, Hutchinson Howard Gerard, Pears John Stuart, Touchi Akira, Yamaguchi Yoshitaka

MPK: A61K 31/505, A61P 3/06

Značky: induktor, vzájomne, inhibitor, hmg-coa, nereagujúcich, substrát, liečiv, izoenzýmu, reduktázy, kombinácia, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácia nereagujúcich liečiv obsahuje inhibítor reduktázy 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzýmu A, ktorým je kyselina (E)-7-[4-(4-fluorofenyl)-6-izopropyl-2- [metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-(3R, 5S)-3,5-dihydroxyhept-6-énová alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a liečivo, ktoré je induktorom, inhibítorom alebo substrátom cytochrómu P450, najmä izoenzýmu 3A4 cytochrómu P450. Kombinácie podľa vynálezu sú užitočné na liečenie...

Induktor neurogenézy a terapeutické činidlo proti neuropatii obsahujúce derivát alkyléteru alebo jeho soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17710

Dátum: 24.04.2007

Autori: Okuda Tomohiro, Iwakami Noboru, Marubuchi Shigeki

MPK: A61P 25/00, A61P 25/18, A61K 31/397...

Značky: derivát, alkyléteru, terapeutické, činidlo, neurogenézy, proti, neuropatií, induktor, obsahujúce

Text:

...1993, 33(4) str. 236 - 246Nepatentový dokument 8 J. Neurosci. Res., 2002, 69(l) str. 72 - 79 US 2002/0042411 opisuje použitie derivátov benzotiofénu pri liečbeV odbore je teda žiaduca zlúčenina, ktorá indukuje neurogenézu a je využiteľná ako induktor neurogenézy aj ako terapeutické čínidlo na liečbu psychických porúch.Autori vynálezu zistili, že alkyléterový derivát benzotiofénu sopričom R 1 a R 2, ktore sú zhodné alebo sa líšia, predstavujú...

Nesymetrický induktor so spínanými kondenzátormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260351

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mikula Ján

MPK: H03H 11/12

Značky: nesymetricky, induktor, spínanými, kondenzátormi

Text:

...tretieho spinača k vstupu zosilňovače. Vstup zosilňovače je pomocou štvrtého spínača pripojený k svorke pre pripojenie záťaže a k rozpojenej svorke druhého spínače. Výstup zosilňovača je piatym spínačom pripojený k výstupnej svorke a k rozpojenej svorke prvého spínača. Tretí kondenzátor je pripojený jedným vývodom k spoločnej svorke a druhým vývodom k rozpojenej svorke štvrtého spínača. Rozpojená svorka tretieho spínača je pripojená k...

Dvouzávitový induktor pro přípravu monokrystalů křemíku metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269305

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zbořílek Aleš, Štencl Stanislav, Zamastil Jaroslav, Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk

MPK: C30B 13/24, C30B 35/00

Značky: metodou, přípravu, křemíku, tavby, letmé, monokrystalů, induktor, pásmové, vysokofrekvenční, dvouzávitový

Text:

...potřebném rozsahu průmärů ingotu křemíku od tenkého monokrystalického zárodku o průměru 3 mm do íinálního průměru křemíkováho monokryatelu o průměru 70 mmvíce, při relativně vysoká energetická účinnosti. Další výhodou je relativně nízká impendance paralelní kombinace obou ohłívacích závitů a optimální tvar průřezu induktoru,které jsou příznivé z hlediska omezení nebezpečí vysokotrekvenčních výbojů.Na výkresu je na obr. 1 znázorněn částečný...

Induktor pro indukční kalicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264433

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kolínský Vladimír

MPK: C21D 1/42

Značky: zařízení, induktor, indukční, kalicí

Text:

...háku e možností reprodukce bez nutnosti płestavování kąlícího zařízení, event. umožňuje prcvádět kalení s vysokou produktivitou na keruselovdm kalícím poloautomatu. Další výhodou souběžného uspořádání vnitžních vodičd je. že vytváłejí tak intenzívní elektromagnetické pole, že není nutno používat žádné kompenzační prvky.Príklad provedení induktoru podle vynálezu pro indukčni kalicí zarízení je zndzorněn schemeticky na pripojených výkresoch,...

Induktor pro indukční kalicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263029

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kolínský Vladimír

MPK: C21D 1/42

Značky: kalicí, indukční, zařízení, induktor

Text:

...a zadnímu přívodu překrývají o úhel o velikosti 5 ° až 40 °, e výhodou 15 ° až 25 °.Hlavní výhodou induktoru podle vynálezu je, že umožňuw je kalení uzavřených kruhových částí závěsů Vlečných vozů,a to i kalení postupné, přičemž vzájemné překrytí horní a Spodní čelístí zaručuje potřebnou rovnoměrnost hloubky kalené vrstvy a rovnoměrnou tvrdost na funkčních plochách okno Dàlší výhoda epočívá v jednoduché výrobě a manipuleci při kaleníPříklad...

Třízávitový trubkový induktor pro vysokofrekvenční letmou pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262270

Dátum: 14.03.1989

Autori: Daníček Zdeněk, Zbořílek Aleš, Mrázek Dušan, Zamastil Jaroslav

MPK: H05B 6/10

Značky: tavbu, pásmovou, vysokofrekvenční, třízávitový, induktor, letmou, trubkový

Text:

...mezikružím o šířce 5 až 12 mm. Stabilizační závit je umístěný pod vnějším ohřívacím závitem a vnitřním ohřívacím závitem. Je tvořenkruhovou cívkou souoscu 5 vnějším ohřívacím závitem.Výhodou třízávitového trubkového induktoru podle vynálezu je dosažení bezpečného pretavení střední části pásma, potlačení vzniku dentrických výrůstků a možnost přípravy monokrystalů nad průměr 60 mm při relativně nízká indukčnosti vnitřního ohřívacího...

Síťový induktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 261930

Dátum: 10.02.1989

Autori: Moravec Zdeněk, Musil Milan, Procházka Miroslav, Seidl Ladislav, Teichmann Bohumil, Kordina Jan

MPK: H05B 6/36

Značky: síťový, induktor

Text:

...Jeho podstata spočívá v tom, že trubka, jejíž obvod tvoří uzavřený závit do krátka, je celistvá o tlouštce stěny 0,5 až 3,5 mm. Trubka je pevně spojena se vstupním čelem, přičemž na výstupu je uložena letmo. Vodicí žlab je na vstupu mechanicky připojen k trubce a na výstupu je uložen letmo.Hlavní výhodou tohoto řešení je, že se podstatné zvýší ži votnost vodicí trubky, protože trubka i se-zmenšenou tlouštkoustěny je mechanicky odolnější při...

Induktor s více oddělenými cívkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258535

Dátum: 16.08.1988

Autori: Musil Milan, Procházka Miroslav, Seidl Ladislav, Kordina Jan

MPK: H05B 6/36

Značky: cívkami, oddělenými, induktor, více

Text:

...při stejné mezeře, jako u původních cívek a axiální vyrovnání teploty proběhne rychleji. Další výhodou dvoufrekvenčního induktoru podle vynálezu je uspořádání cívek obou kmitočtů V jedné lince s jediným zasouvacím meehanismem, čímž se ušetří značná část mechanismů (např. hydraulických) a elektrických ovládacích prvků, proti uspořádání, u nějž jak síťový, tak středofrekvenění induktor mají své vlastní zasouvací mechanismy a navíc je zde i...

Univerzální induktor s vinutím ve tvaru šroubovice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257041

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Miloslav, Benda Josef, Smejkal Miroslav, Straka Milan

MPK: H02J 3/26

Značky: tvaru, šroubovice, vinutím, univerzální, induktor

Text:

...směru induktorem, jehož podstata spočívá v tom, že induktor je rozdělen na dvě vzájemné galvanicky oddělené a z hlediska napájení elektrickou energií paralelně spojené části, a to vstupní část induktoru a výstupní část induktoru, přičemž smysl vinutí obou částí je opačný a vstupní část na konci a výstupní část na začátku jsou opatřeny minimálně dvěma odbočkami umístěnými do 20 i celkového počtu závitů, přičemž jedna 2 odboček na konci...

Induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245079

Dátum: 15.12.1987

Autori: Strya Josef, Švestka Zdenik

MPK: H05B 6/02

Značky: zonální, polovodičových, indukčním, krystalů, letmé, metodou, ohřevem, induktor, přípravu, tavby

Text:

...rovným průměru dolní podstavy pláště dolního komolého kužele.Při tavbě mechanicky neopracovanélío polykrystalického ingotu vznikají na jeho obvodu na rozhraní polykrystalického ingotu a roztaveně zóny výčnělky pevné fáze, které se při pohybu roztavené zóny vůči polykrystalickému ingotu přibližují až do vzdálenosti 2 až 3 mm od tělesa induktoru. V tomto místě dochází po celém obvodu polykrystalického ingotu vlivem zlomu na tělese...

Ohebný ohřívací induktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247124

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kopecký Bohumil, Eernoch Karel

MPK: H05B 6/36, H05B 11/00

Značky: ohřívací, induktor, ohebný

Text:

...o 6 oňMoň 8, a Taxxe ónaroapx TOMY, qro 0 TBepCTHñ 10 BHHOHHBHH YHHHHGHHHH- Merannnqecxan nonaa oöoňua 8 Bmnonnena őoąxooöpasuoň B-HHOCKOCTH ocnonHora rnőa (cMoTpH Qur. 1), T 0 ecrb B nnocKocTH MaKcHMaHhH 0 BOSMOXHOŘ xpnw~z aueuu Harpeaarena. Takoe ncuonnenne oöoňum 8 oöecneunnaer ocwaroqnym MexaHuqecxym npoqnocrb Harpenawenn, Tax xax ynapnue nárpysxu npnuumamr-Ha yanm 2, nmemmne xpynxnñ aneMeHT - Kepaunúecxue BTYHKH 3, a caoöouo sucnmue...

Induktor pro středofrekvenční ohřev přířezů a ústřihů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241818

Dátum: 15.09.1987

Autor: Stuchlík Milan

MPK: H05B 6/10

Značky: ústřihů, přířezu, induktor, středofrekvenční, ohrev

Text:

...vínutí 3 všech sekci prodxloruženy, čímž oddělujjí čelní desky od vyzdívky a protože jsou části lchlazeného vinutí, zabraňují jejiclhopalování.Toto, z hlediska tepelné ochrany .nosných desek .vyhovující provedení má však nevýhodu v tom, že povrchová vzdálenost vyzdívky a vínutí má ve styku vnitřních čeul pouze hodnotu tlzouštĺky izolační vl-ožky, tj. cca 0,5 mm, což při mokré vyzdivce vlivernuvolněné krystalícky váxzané uvody a tím také...

Induktor pro indukční ohřev kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250842

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bělovský Jan, Havlík Josef

MPK: H05B 6/02

Značky: ohrev, indukční, induktor, kovových, materiálů

Text:

...to, že tloultka stěny vložky se může snižit pž na cca 10 mm, číž se dosahne těanějäí elektromagnetické vazby mezi vsazkou a indukční cívkou, čímž se zvýši účinnost ohrevu a aníží se spotřeba elektrická energie. Další podstatnou výhodou je snadné opravitelnost. poäkozenâ vložky bez její demontáže.Príklad provedení induktoru je znázorněn na pripojených výkresoch, kdena obr. l je znázorněn pohled na induktor z boku v častečnám řezu,na obr. 2 a...

Induktor s kluzným magnetickým polem pro míchací válec při plynulém odlévání bram

Načítavanie...

Číslo patentu: 236475

Dátum: 16.03.1987

Autor: Delassus Jean

MPK: B22D 11/10

Značky: odlévání, kluzným, magnetickým, míchací, plynulém, induktor, válec, polem

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor s kluzným magnetickým polem pro míchací válec soupravy pro plynulé lití, obsahující drážkovaní hřídel (17), který nese rovinné magnetické plechy rovnoběžné s osou hřídele. V hřídeli a plechách jsou vyříznuty prstencové drážky (21), rozložené po délce hřídele (17) a v nich jsou uloženy indukční cívky (22 až 26). K soustředění magnetického toku do odlitku během plynulého lití je hřídel (17) pevný, je vyroben z nemagnetického, elektricky...

Induktor pro středofrekvenční ohřev konců dutých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232244

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pour Břetislav, Kulhánek Ladislav

MPK: H05B 6/10

Značky: středofrekvenční, dutých, induktor, ohrev, výtažků, konců

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká středofrekvenčního kovárenského ohřevu. Řeší uložení žlabu ve vyzdívce induktoru. Induktor je podle vynálezu opatřen žlabem, mimo zónu intenzívního ohřevu, maximálně do dvou třetin své celkové délky.

Ohřívací induktor vysokofrekvenčních generátorů pro tavicí účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 248842

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hejkal Miroslav

MPK: H05B 6/10

Značky: ohřívací, tavicí, vysokofrekvenčních, induktor, účely, generátoru

Text:

...potřeby do nejvhodnšjšího místa šířky vnitřní vrstvy vinutí, vytvářející tak nejaktivnšjší zőnu z celé šířky vinutí induktoru z hlediska eoustředění vysokofrekvenční energie na ohřívaný předmět nebo tavíoí kelímek.Hlavní výhoda řešení podle vynšlezu spočíva v tom, že vnější zkrácená vrstva vinutí má tvar válce, čímž je výhodnš za~ bezpečena potřební izolační vzdálenost mezi vnitřním vinutím a koncem vnšjšího vinutí, kde je největší napštovy...

Nízkoimpedanční induktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232891

Dátum: 01.01.1987

Autor: Petržela Jan

MPK: H05B 6/02

Značky: induktor, nízkoimpedanční

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení chemických ztrát na přívodech vysokofrekvenční energie a induktorové cívce, zlepšení vazby induktorové cívky s taveným ingotem, a tím zvýšení účinnosti induktoru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že polovinu obvodu induktorové cívky tvoří spojovací trubka a druhá polovina obvodu této cívky je tvořena tvarovanými konci přívodů vysokofrekvenční energie.

Induktor pro indukční ohřev kruhových tyčí, zejména pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230318

Dátum: 15.10.1986

Autori: Havlík Josef, Kulhánek Ladislav

MPK: H05B 6/02

Značky: indukční, ohrev, válcování, příčné, kruhových, zejména, induktor, klinové, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor pro indukční ohřev kruhových tyčí, zejména pro příčné klínové válcování, sestávající z rámu, na kterém je upevněna soustava nosných elementů, z nichž každý je opatřen dvěma navzájem dovnitř směřujícími palcovými vodítky a dvěma navzájem protilehle dovnitř směřujícími izolačními patkami, nesoucími šroubovitě kolem podélné osy induktoru upravenou indukční cívku, vyznačující se tím, že první nosná deska (2) v soustavě nosných elementů, má...

Dvouzávitový induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229264

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smejkal Vilém, Zátopek František

MPK: H05B 6/02

Značky: zonální, letmé, metodou, přípravu, indukčním, tavby, polovodičových, krystalů, ohřevem, induktor, dvouzávitový

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že stabilizující závit dvouzávitového paralelně připojeného induktoru, který rozhodující měrou ovlivňuje teplotní a elektrodynamické podmínky na dolním rozhraní fází, má tvar plošného induktoru s vnitřním průměrem srovnatelným s průměrem rostoucího krystalu, horní plochu omezenou rovinou kolmou k ose rotace krystalu, empiricky volený tvar dolní plochy a vnější průměr nejméně o 20 milimetrů větší než vnitřní...

Induktor pro postupný ohřev trubek středofrekvenčními proudy pro tváření, zejména pro ohýbaní trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223279

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šandera Josef, Kašpar Milan, Prokop Bohumír

Značky: tváření, ohrev, středofrekvenčními, induktor, postupný, zejména, trubek, proudy, ohýbání

Zhrnutie / Anotácia:

Použití vynálezu je zejména pro ohýbání trubek na strojích se středofrekvenčním ohřevem. Je tvořen děleným prstencem, který je pevně spojen s přívody středofrekvenčních proudů. Prstenec je na obvodě výstupní hrany vnitřního průměru prstence opatřen otvory pro průchod chladicí vody, které začínají na obou stranách ve vzdálenosti 5 % od společné osy přívodů středofrekvenčních proudů. Kruhový tvar vnitřního průměru prstence je zvětšen v místě,...

Vícezávitový induktor, zejména pro indukční ohřívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230457

Dátum: 01.03.1986

Autori: Anderle Karel, Kulhánek Ladislav

MPK: H05B 6/06, H05B 6/36

Značky: vícezávitový, ohřívací, stroje, induktor, zejména, indukční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícezávitového induktoru, zejména pro indukční ohřívací stroje, sestávajícího nejméně ze dvou sekcí a řeší problém spojení induktorových sekcí. Účelu se dosahuje podle vynálezu tím, že v každé sekci je vinutí upevněno v izolační kostře pomocí dvou řad patek a induktorové sekce jsou navzájem propojeny pomocí praporků upravených vně na styčných koncích induktorových sekcí, kteréžto praporky jsou rozebiratelně spojeny, přičemž mezi...

Vícezávitový induktor, složený ze sekcí, pro ohřev tyčového materiálu kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229241

Dátum: 01.03.1986

Autori: Svoboda Josef, Kulhánek Ladislav

MPK: H05B 6/10

Značky: složený, sekcí, materiálů, tyčového, vícezávitový, induktor, průřezu, ohrev, kruhového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká středofrekvenčního indukčního kovárenského ohřevu. Řeší induktor složený ze sekcí. které jsou opatřeny tepelně izolační vyzdívkou ze žáruvzdorného vláknitého materiálu drženou kovovou nemagnetickou vložkou neuzavřeného profilu. Kovová nemagnetická vložka podle vynálezu je vsuvně uložena na vnitřním obrysu tepelně izolační vyzdívky a na žádném konci není oboustranně zajištěna proti osovému posuvu vzhledem k induktorové sekci....

Vícezávitový induktor, složený ze sekcí, pro ohřev tyčového materiálu kruhového průřezu, zejména pro indukční ohřívací stroje, kde ohřívaná tyč vedle osového posuvu rotuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229191

Dátum: 01.01.1986

Autori: Svoboda Josef, Kulhánek Ladislav

MPK: H05B 6/10

Značky: stroje, materiálů, ohřívací, osového, průřezu, ohřívaná, posuvu, složený, induktor, vedle, kruhového, ohrev, vícezávitový, sekcí, indukční, zejména, rotuje, tyčového

Zhrnutie / Anotácia:

Vícezávitový induktor, složený ze sekcí, pro ohřev tyčového materiálu kruhového průřezu, zejména pro indukční ohřívací stroje, kde ohřívaná tyč vedle osového posuvu rotuje sestávající nejméně ze dvou induktorových sekcí upevněných do nosného rámu a sestávající z více než dvou kovových nemagnetických vodicích prstenců příčně rozříznutých, jejichž vnitřní průměr je větší než průměr ohřívané tyče umístěných jednak mezi jednotlivými induktorovými...

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220825

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kolínský Vladimír

Značky: obráběcích, ploch, vysokofrekvenční, zejména, strojů, vodicích, kalení, loží, součástí, induktor, jiných, středofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí, se stávající z vlastního induktoru, připojeného k vývodům středofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalicí sprchy, mechanicky a elektricky navzájem spojených vyznačující se tím, že přívody (1´) vlastního induktoru (1), přívody (2´) kalicí sprchy (2) a přívody (3´) rozvodu...

Induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220628

Dátum: 15.12.1985

Autor: Smejkal Vilém

Značky: indukčním, krystalů, zonální, ohřevem, polovodičových, letmé, induktor, přípravu, metodou, tavby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednozávitového plošného induktoru pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem v souosém vertikálním uspořádání. Induktor je vedle hlavních přívodů od koaxiálního vedení opatřen dodatečnými přívody pro vedení vysokofrekvenčních proudů a chladicí kapaliny, kterými je možné vytvářet rotační asymetrii pole v oblasti horního rozhraní fází a tím ovlivňovat proces odtavování tyčí výchozího...

Induktor pro přípravu polovodičových monokrystalů, zejména křemíku metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby souose rotujícího ingotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225452

Dátum: 15.04.1985

Autori: Mrázek Dušan, Zbořílek Aleš, Daníček Zdeněk

Značky: zejména, přípravu, vysokofrekvenční, polovodičových, pásmové, monokrystalů, metodou, induktor, ingotu, tavby, křemíku, souose, rotujícího, letmé

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor pro přípravu polovodičových monokrystalů, zejména křemíku, metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby souose rotujícího ingotu s ohřívací cívkou přibližně kruhového tvaru, vyznačený tím, že součástí ohřívací cívky /l/ je nejméně jedna natavovací smyčka /2/ o činné ploše menší než činná plocha ohřívací cívky /l/, kde natavovací smyčka /2/ svírá s rotační osou ingotu úhel 45° až 90°, přičemž největší vzdálenost jednotlivých bodů činné...

Přítlačný mechanismus pro induktor k indukčnímu pájení, zejména plátků ze slinutého karbitu na vícebřité nástroje a jiné součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 217045

Dátum: 01.07.1984

Autori: Ruža Viliam, Paukner Jaromír

Značky: zejména, indukčnímu, součástí, přítlačný, nástroje, plátků, karbitu, induktor, pájení, jiné, slinutého, mechanismus, vícebřité

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přítlačného mechanismu pro zařízení k indukčnímu pájení a řeší problém udržování pájených součástí na jednom nebo vícezávitovém induktoru. Účelu je dosažen(c) tím, že do nejméně jednoho otvoru, vytvořeného v chlazeném induktoru je kovově připojen nejméně jeden přítlačný mechanismus, který sestává se stínicího kovového pláště v jehož jednom konci je pomocí vodícího pouzdra uložen keramický přítlačný váleček a vodicí pouzdra je...

Víceřadý induktor pro indukční ohřev kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222767

Dátum: 01.02.1984

Autori: Vávra Otakar, Štekl Karel

Značky: víceřadý, kovových, ohrev, indukční, induktor, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Víceřadý induktor podle vynálezu využívá energie z rozptylové části závitů induktoru pomocí nové konstrukce, jejíž podstata spočívá v tom, že délky vnitřních pracovních částí závitů k délkám vnějších rozptylových částí závitů jsou vždy v takovém poměru, aby součtový magnetický tok všech řad induktoru byl stejný.