Patenty so značkou «indukčným»

Membránová komora s vedením a indukčným snímaním pohybu pulzujúcich častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287646

Dátum: 06.04.2011

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/00

Značky: indukčným, komora, pohybu, částí, snímaním, pulzujúcich, vedením, membránová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pozostáva z komory tlakového média (1), vstupno-výstupného kanála tlakového média (2), komory dopravovaného média (3), vstupno-výstupného kanála dopravovaného média (4), vodiacej a snímacej komory pulzujúcich častí (5), indukčného snímača lineárneho pohybu s pevnou sondou (24) zavedeného do terčovej rúrky (23), umiestnenej vo valcovom otvore (18) so zahĺbeným dnom (19). Na vodiacej ploche vodiacej a snímacej komory pulzujúcich častí (5)...

Spôsob a zariadenie na spájkovanie prípojok indukčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12975

Dátum: 16.11.2005

Autor: Reul Bernhard

MPK: B23K 1/00, H05B 3/84, H05B 6/14...

Značky: spájkovanie, ohrevom, zariadenie, indukčným, spôsob, prípojok

Text:

...cirkulujúcou chladiacou tekutinou. Pracovný rozsah alebo frelwencia udávaná pre ohrievanie kovov indukciou je 10 kHz až 10 MHz. V tomto dokumente je však podrobne opisaný len prípad kalenia okrajovvyvitaných otvorov. Uvedené vodivé teleso tvorí jadro, ktoré môže byť vložené do príslušného otvoru. Dokument neuvádza žiadne informácie, ktoré by sa týkali spôsobov spájkovania indukčným ohrevom alebo zariadenia na uskutočnenie týchto...

Katalytický reaktor s indukčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284015

Dátum: 08.07.2004

Autori: Kirby Gregory, Mehdizadeh Mehrdad, Blackwell Benny, Sengupta Sourav, Ashmead James, Koch Theodore

MPK: B01J 19/00, B01J 12/00, B01J 19/08...

Značky: reaktor, indukčným, ohrevom, katalytický

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne riadenie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze pri zvýšenej teplote zahŕňa nádobu (11) reaktora (10), obsahujúcu aspoň jeden vstup (12) reakčnej zložky na privádzanie plynnej reakčnej zložky do nádoby (11) reaktora (10) a aspoň jeden výstup (13) produktu na odvádzanie produktu z nádoby (11) reaktora (10), aspoň jeden katalyzátor (17) v tuhej fáze, umiestnený v nádobe (11) reaktora (10) v styku s plynnou reakčnou...

Transportný systém s indukčným prenosom energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19098

Dátum: 02.02.2004

Autor: Kozsar Wolfgang

MPK: B60M 7/00, B60L 5/00

Značky: energie, transportný, systém, prenosom, indukčným

Text:

...vzor, t.j. môže byť sfarbené odlíšne, výhodne vo farbe, ktorá je voči podlahe kontrastná. Toto uskutočnenie je výhodné tým, že na poskytovanie signálu podlahovej dráhy nie je potrebný žiadny dodatočný prostriedok. Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu signál podlahovej dráhy poskytuje dodatočná dráha, ktorá tvorí optický vzor. Touto dodatočnou dráhou môže byť fólia,pás alebo náter, ktorým je vybavené izolačné dráhové teleso. Altematívne...

Zariadenie pre upínanie rúr na ohýbačkách s indukčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261057

Dátum: 12.01.1989

Autori: Piatro Jozef, Trgiňa Ján, Šebo Jozef

MPK: B21D 9/18

Značky: indukčným, ohrevom, ohýbačkách, zariadenie, upínanie

Text:

...tvar rúry po predchádzajúcom ohnutí. Upinacie kladka je riešená ako jednoduchá, prizmatická a zaisťuje pritlačenie rúry. Upínacia dvojkladka je riešená ako dvojité, otočná okolo nosného čapu a zaisťuje podopretie rúry. Natočenie upínacej dvojkladky do tvaru ohybu a jej zaistenie proti otočeniu pri upinani umožňuje závitovka uložená v. telese upínacej dvojkladky,ktorá natáča upinacia dvojkladku okolo nosného čapu.Pokrok dosiahnutý...

Zariadenie na meranie rýchlosti v stojatej vode indukčným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 224310

Dátum: 01.07.1984

Autor: Štefkovič Stanislav

Značky: zariadenie, spôsobom, rychlostí, meranie, stojatej, indukčným

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie rýchlosti v stojatej vode indukčným, spôsobom pozostávajúce z nízkofrekvenčného generátora, nízkofrekvenčného zosilňovača, meracieho prístroja a snímača, vyznačeného tým, že dva pružné pliešky /8, 9/ sú na jednej strane spojené a ústia do kábla /10/ a na ich druhej strane sú na každom konci umiestnené jednotlivo elektromagnetické cievky s vinutiami /6, 7/.