Patenty so značkou «indikátor»

Indikátor zdravia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20620

Dátum: 27.02.2007

Autor: Barnes Richard

MPK: A61B 5/00, A61B 5/107, G01G 19/50...

Značky: indikátor, zdravia

Text:

...presného odhadu hmotnosti pod vodou.0007 Známa technika DEXA, čo je röntgenové meranie absorpcie s duálnou energiou (Dual Energy X-ray Absorptiometry), používa skener, ktorý posiela nízku dávku röntgenového žiarenia srôznymi vlnovými dĺžkami cez osobu na určenie kostnej hustoty a percentuálneho podielu telesného tuku. Ďalšie spôsoby určovania stavby tela obsahujú skenovanie so zobrazovaním pomocou magnetickej rezonancie (MRl, Magnetic...

Indikátor biologickej záťaže a spôsob merania biologickej záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16624

Dátum: 16.02.2007

Autor: Sekiyama Atsuo

MPK: G01N 33/68

Značky: biologickej, záťaže, merania, indikátor, spôsob

Text:

...11 pôsobením LPS (lipolysacharid) je inhibovaná SB 203580, čo je inhibítor P 38 MAP, v glyomóvej bunkovej línii C 60005 Nedávne štúdie ukázali, že mRNA pre IL-18 je exprimovaná v nadobličke ako odpoveď na adrenokortikotropný hormón (ACTH) a chladový stres (pozri nepatentovú citáciu 18). Tiež sa zistilo, že pre expresiu mRNA pre IL-18 sú použití rôzni promótori v nadobličke a v imunitných bunkách (pozri nepatentovú citáciu 19). Avšak obe...

Nízkonákladový indikátor pre rozdeľovanie nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6233

Dátum: 21.11.2006

Autori: Bendlin Georg, Dobeneck Wolfgang, Leipold Jörg, Menge Andreas

MPK: G01K 17/00

Značky: indikátor, nízkonákladový, nákladov, rozdeľovanie, vykurovanie

Text:

...plochách dosky s plošnými spojmi, pričom meriaci kontakt pre snímač teploty ohrevného telesa je umiestnený na čelnej ploche dosky s plošnými spojmi, smerujúcej k nosnej doske, a meriaci kontakt pre snímač teplotyvzduchu v miestnosti je umiestnený na čelnej ploche doskys plošnými spojmi, smerujúcej k puzdru. Meriace kontakty predstavujú pokovené väzobné plochy, vedúce teplo, pre vedenie tepla k snimaču teploty ohrevného telesa...

Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2623

Dátum: 03.07.2003

Autor: Benitez Manzano Diego

MPK: B62J 27/00, B62J 23/00, B62J 6/00...

Značky: vzdialenosti, bicykle, indikátor, bezpečnej, nastavitelný

Text:

...na akýkoľvek typ bicykla a adaptovatelné na všetky druhy rámov. Jeho použitie neznižuje pohodlnosť riadenia ani bezpečnosť užívateľa bicykla. Je možné ho používať aj na invalidných vozíkoch.Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle sa nastavuje pomocou dvoch vodiacich trubíc, ktoré sa pripevňujú k rámu bicykla dvoma nosníkmi. Tieto nosníky sa adaptujú na všetky druhy rámov dostupné na súčasnom trhu. Vo vnútri vodiacich...

Kombinovaný vákuový ventil a vákuový indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 66

Dátum: 13.12.2002

Autor: Soo Chang Wang

MPK: B65D 79/00, B65D 79/02, B65D 81/20...

Značky: vakuový, kombinovaný, indikátor, ventil

Text:

...predloženého vynálezu je poskytnutý vákuový ventil zahŕňajúci veko na uzatváranie kontajnerového telesa, ktoré je otvorené na svojom hornom konci na príjem potravinovej položky, priehlbinu definovanú na veku, výstupok vytvorený na veku na dne priehlbiny a definovaný vzduchovým otvorom na prepojenie vonkajška avnútrajška kontajnerového telesa, rotačný kryt otočne umiestený vpriehlbine a majúci umiestňovací priestor, a uzatvárací člen...

Optický indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2997

Dátum: 08.10.2001

Autor: Kříž Petr

MPK: B61L 5/14, B61L 5/12, B61L 5/00...

Značky: indikátor, opticky

Text:

...spolu sfarebným filtrom a žiarovkou s odrazovou plochou zväzok optických vlákien, osadený na jednom konci centrálnou hlavicou a na druhom konci koncovými šošovkami, upevnenými v čelnom paneli a matrici.Prednosťou tohto technického riešenia je predovšetkým umiestnenie žiarovky vhorizontálnom smere votvorenom profile U. Vzduch, zahriaty infračerveným žiarením vlákna žiarovky nestúpa k zátavu žiarovky, pretože zátav je umiestnený s...

Svetelný indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2856

Dátum: 10.05.2001

Autori: Baťka Jiří, Hrdlička Josef, Juřík Roman, Helán Miloslav

MPK: B60Q 1/54, B60Q 9/00, B61L 5/12...

Značky: světelný, indikátor

Text:

...pretože je umiestnený pri výhybkách a v tejto oblasti už ide vlak nízkou rýchlosťou.Vpremenných cestných dopravných mačkách a informačných tabuliach sa nepoužíva izariadenie, ktoré by eliminovalo nepriaznivý vplyv z osvietenia priamym slnečným svetlom.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu techniky sa odstránia alebo podstatne obmedzia svetelným indikátorom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že zdrojom svetla...

Indikátor prerušenia fázy vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279631

Dátum: 11.01.1999

Autor: Kluch Karol

MPK: H02H 3/253, H01H 83/12

Značky: prerušenia, napätia, indikátor, vysokého, fázy

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor prerušenia fázy vysokého napätia sa zapája medzi výstupné vodiče nízkeho napätia transformátora a vypínaciu cievku hlavného ističa transformátora a je vytvorený tak, že trojica vodičov (1, 2, 3) je cez prvú trojicu odporov (11, 12, 13), prvú trojicu diód (21, 22, 23) a druhú trojicu odporov (41, 42, 43), s ktorými je vždy zapojený kondenzátor (51, 52, 53), spojená s nulovým vodičom (4) a cez druhú trojicu diód (31, 32, 33) s jedným...

Indikátor priechodu poruchového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279581

Dátum: 11.01.1999

Autori: Léder Andrej, Kluch Karol, Kolláriková Eva, Vasiľ Pavol

MPK: G01R 19/145, G01R 19/15

Značky: prúdu, priechodu, indikátor, poruchového

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor prechodu poruchového prúdu má snímací blok (1) tvorený dvojicou snímačov (11) ležiacich v bezpečnej vzdialenosti nad prípojnicami (9) fázy vysokého napätia v transformátorovej stanici a usporiadaných symetricky od strednej prípojnice (9). Výstup je pripojený k logickému bloku (3) s výstupom na signalizáciu a jeho druhý vstup je spojený s výstupom napájacieho bloku (4) spojeného rovnako s logickým blokom (3), ku ktorého ďalšiemu vstupu...

Indikátor stavu akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1458

Dátum: 07.05.1997

Autor: Huťka Ondrej

MPK: G01N 9/18, G01N 9/10

Značky: akumulátorov, stavu, indikátor

Text:

...ukazovateľa s naznačenim základných stavov je na priložených výkresoch. pričom obr. č. 1 znázorňuje základné usporiadanie indikátora pri vložení do článku akumulátora, Obr. 2 znázorňuje v náryse polohu guličiek V nabitom stave akumulátora a v pôdoryse sfarbenie hornej plochy telesa indikátora, obr. 3 znázorňuje polohu guličiek vo vybitom stave akmulátora a odpovedajúce sfarbenie hornej plochy telesa a na obr. 4 je znázornenýstav pri...

Indikátor priechodu poruchového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1368

Dátum: 05.02.1997

Autori: Kluch Karol, Léder Andrej, Kolláriková Eva, Vasiľ Pavol

MPK: G01R 19/15, G01R 31/08

Značky: poruchového, prúdu, priechodu, indikátor

Text:

...vyhodnocovacieho bloku, ktorého výstup je pripojený k jednému vstupu logického bloku, ktorý má výstup pre signalizáciu, zatiaľ čo druhý výstup vyhodnocovacieho bloku je spojený s výstupom napájacieho bloku. Ten je spojený tiež s logickým blokom, k jeho ďalšiemu vstupu je pripojený bezkontaktný snímač vysokého na pätia.Výhodným umiestnením snímačov v bezpečnej vzdialenosti od prípojníc sa tak vyrieši snímanie magnetického poľa od všetkých troch...

Indikátor porúch bleskoistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280196

Dátum: 08.03.1995

Autori: Gazzola Christian, Gauchon Joël

MPK: H01T 1/12, H01C 7/12

Značky: indikátor, bleskoistky, poruch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dvoch protiľahlých elektród (1, 2) zapojených na jednej strane do série varistorom (3) s nízkym napätím, ktorým prechádzajú eventuálne výboje blesku, a na druhej strane paralelne zapojeným odporom (7). Indikátor je ďalej vybavený vizuálnym signalizačným zariadením vo forme puzdra (11) alebo pásika (11').

Združený indikátor elektrického napätia, odporu, fázy a poradia fáz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 139

Dátum: 11.08.1993

Autor: Vostřák Miloš

MPK: G01D 7/08, G01R 19/155, G01R 15/12...

Značky: elektrického, združený, poradia, napätia, indikátor, fázy, odporu

Text:

...(380 V) napětí a odporu v elektrickém obvodu o hodnotě menší než 59011. Dále sdružený indikátor umožňuje zjištovat fázi a sled fúzí. Mimo to lze sdruženćho indikátoru použít jako ruční svítilny. Manipula ce se sdruženým indikútorem je velmi jednoduchá, jeho provoz nevy žaduje prakticky žádnou údržbu, je vytoučono vadná monipulace a výhodou je i dostupná ceno vo srovnání napr. 5 prístroji zahraničními a tuzemskou součústkovou základnou.Přeh...

Indikátor zmeny pomeru zložiek vo viaczložkovej zmesi elektricky vodivých a nevodivých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 110

Dátum: 07.07.1993

Autori: Mainda Emil, Končický Vladimír

MPK: G01R 33/12, C21B 7/24

Značky: zložiek, materiálov, viaczložkovej, zmesí, elektricky, nevodivých, poměru, změny, vodivých, indikátor

Text:

...Rovněž podstatou je to, že snímací cívka a budicí cívka jsou ustaveny vedle sebe.Podstatou je také to, že budicí cívka a snímací cívka jsou vzájemně výškově přesazeny.Výhodou tohoto zařízení podle užitného vzoru je to, že vhodným tvarem a uspořádáním budicí cívky a snímací cívky vzhledem k toku materiálu je dosahováno toho, že používané cívky jsou výrobně levnější, přičemž při jejich výrobě je používáno jednoduchých výrobních operací...

Akustický indikátor pre rybárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 61

Dátum: 07.07.1993

Autor: Kubečka Pavel

MPK: A01K 91/06

Značky: akustický, rybárov, indikátor

Text:

...na výkreseAkustický indikátor bude bliže osvětlen pomocí nákresu. Obrázek Č. 1 znázornuje sestavu akustického indikátoru s rybářskýmprutem při lovu ñatěžko. Na obr. 2 jsou nakresleny jednotlivé části akustického indikátoru Na obr. 3 je schema elektronické části, Soupiska součástek a ploš ný spoj.Akustický indikátor podle obr. 1 sestává z akustického indikátoru s držákem /7/, kyvného závěsu /6/, táhla /5/ a očka /4/. Rovněž je na obr. 1...

Automatický indikátor počtu somatických buniek v mlieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277756

Dátum: 15.01.1991

Autori: Zverka Róbert, Lauko Gabriel, Lobotka Jozef

MPK: A01J 7/00

Značky: buniek, automatický, somatických, indikátor, mlieku, počtu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka automatického indikátora počtu somatických buniek v mlieku v procese dojenia. Riešenie pozostáva z kalibrovanej skúmavky (1) s výtokovým otvorom (2) a jeho podstatou je, že skúmavka (1) je opatrená dvoma spínačmi (S1, S2) výšky hladiny, pripojenými k vyhodnocovaciemu zariadeniu (9). Nad skúmavkou (1) sú uložené dávkovacie členy (4, 5) mlieka a reagenčného detergentného roztoku ústiace do skúmavky (1). Táto je uchytená otočne v...

Indikátor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 270095

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hála Bohumil, Ryšánek Vladimír

MPK: G01K 5/02

Značky: teploty, indikátor

Text:

...elektricky vodivé spojení teplotního čidla e indukčním nebo měřicím zařízením. Navíc má tento indikátor malou hmotnost a evou jednoduchosti pak zaručuje epolehlivou funkci.Příkled uspořádání indikátoru teploty podle vynálezu je echemeticky vyznačen na výkresu.Tepelné čidlo je vytvořeno komürkouz pružného materiálu, do které zasahuje přea hrdloià jeden konec gvláknového evětlovodu 3, zakončeny rovnou ploekou. V komůrce łje umíetěn kovłł e...

Indikátor mastných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267870

Dátum: 12.02.1990

Autor: Beragg Peter

MPK: G01N 33/18

Značky: indikátor, mastných, produktů

Text:

...na druhý vstup g vyhodnocovací skříně lg. Dle obr. 2 je první vstup l napojen na výstup kontrolního obvodu Q. Kontrolním obvodem 2 může být tlačítkový spínač nebo spínač dálkově ovládaný. Vstup kontrolního obvodu 2 je napojen na první indikační vstup vyhodnocovacího267870 2 obvodu 3. Druhý vstup 2 vyhodnocovací skříně łg je napojen na druhý indikační vstup vyhodnocovacího obvodu 5. Výstup vyhodnocovacího obvodu 5 je napojen na druhý vstup...

Indikátor mezizávitových zkratů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267815

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tandler Petr

MPK: G01R 31/06

Značky: mezizávitových, indikátor, zkratu

Text:

...člen je pnralelnč spojen se zdrojem napětíDalší podstatou vynúlezu je, že generátor je tvořen sćriovč zapojenýmí astnbilním klapným obvodom a kondenzštorem, přičemž vstup astsbilního klopného obvodu je zapojen na zdroj na pětí o kondenzátor na budici cívku.Indikćtorem podle vynáiezu se dosahuje vyššího ćčinku v tom, že umožňuje regulaci budicího výkonu, čímž se zvyšuje univerzálnost jeho použití pro různé velikosti a typy zkoušených...

Plošný indikátor malých kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265105

Dátum: 13.10.1989

Autori: Masný Miroslav, Týma Jiří, Kožela Petr

MPK: H01G 9/00

Značky: plošný, předmětů, malých, kovových, indikátor

Text:

...elementárních indikátorů S 1 až Su, jejichž výstupy jsou vyvedeny do společné vyhodnocovací jednotky Q a je umístěn nad elementárními plochami Pl až P v měnitelné výšce nastavení 5. Elementární plošky Pl až P jsou od sebe vzdáleny na vzdálenost elementárních plcch Q,která je dána nejmenší rozlišovací schopností elementárních indikátorů S 1 až Su. Velikost plochy, na které jsou kovové předměty indikovány, je dána počtem jednotlivých...

Fotoelektrický indikátor neprůhledných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264228

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kutej Jozef, Zámečník Pavel

MPK: G08B 5/36

Značky: neprůhledných, objektu, indikátor, fotoelektrický

Text:

...se tím, že na vstupy členu ogického součtu jsou přivedeny výstupy logického úrovňového členu a monostabilního klopného obvodu, přičemž na vstupy těchto dvou členů je přiveden výstup ze zesilovače a tvarovače signálu.Výhodou navrhovaného řešení fotoelektrického índikátoru je jeho snadná realizovatelnost a malé rozměry, protože jako zdroj světla a světlocitlívý prvek lze použít fotodiodu a fo CS 204 228 lšl 7totranzistor. Významná se jeví ta...

Indikátor kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263418

Dátum: 11.04.1989

Autori: Borek Josef, Škopek Jaroslav

MPK: G01N 27/72

Značky: kovových, indikátor, předmětů

Text:

...výkraçm je znázorněno zapojení indikátoru kovových předmětů. Výstup oscilátoru l je spojen s primárním vinutím indukčního snímače g a současně se vstupem nastavitelného fázovacího členu lg, jehož výstup je spojen s prvním vstupem modulátoru ll a současně přes tvarovací obvod ll s řídicím vstupemelektronického přepínače lg a fázového usměrňovače 7. Výstupindukčního snímače 2 je pŕiveden na vstup diferenciálního zesi lovače 3 a z jeho výstupu...

Univerzálny indikátor bodovej korózie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 261413

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: univerzálny, indikátor, bodovej, ocele, korózie

Text:

...tyče 1 sú zhotovené drážky opatrené vrstvičkou elektroizolačného náteru 6, v ktorých sú uložené indikačnê oceľové drôty 2 s prispájkovanými elektrickými izolov-anými vodičmi 3. Aby sa odstránil vplyv spájkovania na korozivne vlastnosti indikačných oceľových drôtov 2, je okolie spájkovaných bodov chránené protikoróznym náterom a ochranným tmelom 4.Tyč 1 V závislosti od použitia môže met i iný prierez ako kruhový, napríklad obdĺžnikový....

Indikátor bodovej korózie ocelovej výstuže v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261412

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: korózie, bodovej, betóne, výstuže, indikátor, oceľovej

Text:

...metrov, jeho kompaktnost zabezpečuje oceľová výstuž 4, ktoré pre väčšie dĺžky môže byt i predpätá. Výstuž 4 chráni betónový hranol proti mechanickému porušeniu najmä pri manipulácii a doprave. Na výstuž 4 je prispájkovaný elektrický izolovaný Vodič 5. Aby sa odstránil vplyv spájkovania na korozívne vlastnosti indikač. ných oceľových drôtov 1 a výstuže 4, je okolie spájkovaných bodov chránené protikoróznym náterom a ochranným tmelom...

Hydromechanický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 245346

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ruess Wilhelm

MPK: G01F 19/00, G01F 23/00

Značky: uzavretých, nádob, hydromechanický, indikátor, vyprázdnenosti, naplnenosti

Text:

...je zachytené aj dolná kotva 22 ťahadla 11. Do vodiaceho otvoru 23 v hornej časti 19 náporového valca 9 je suvne vložený dolný looniec vodiacej rúrky 24 tahadla 11. jej horný koniec je upevnený V hornej zátke 5, a to tak, že je naň natiahnutý o krúžok 25,ktorý je závitov-ým nadstavcom 26 pritláčaný k vonkajšej ploche vodiacej rúrky 24. Takto je vodiace rúrka 24 v hornej zátke 5 zároveň upevnené aj utesnená. Valcová tl-ačná pružina 12 je...

Indikátor záběru brusného tělíska

Načítavanie...

Číslo patentu: 259059

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pilát Vladimír

MPK: G01D 3/04

Značky: tělíska, záběrů, indikátor, brusného

Text:

...selektivně laděného snimacího prvku ł jespoš Jen ee vstupom přeladitelného zesilovače g a pásmovou prepustí.Výstup přeladitelného zesilovače g je dále připojen na vstup tvarovacich obvodů 1, jeJichž.první výstup žł je epojen ee vstupem desetíúrovňovéhoÁindíkačníhe polovodičověho prvku 5. Tvarovaci obvody 1 deaetiúrovňový indíkaění,po 1 ovodičový prvek 3, přeladitelný zeeilovač g, obvod Q zvukové índiknceeo obvod 1 avěte 1 néindíkace...

Indikátor zvýšení teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 258559

Dátum: 16.08.1988

Autori: Cienciala Vladislav, Josiek Vladislav

MPK: G08B 5/32, G01K 5/50

Značky: teploty, indikátor, zvýšení

Text:

...konec za poslední kobkou vysokého napětí je zatížen závažím nad mikrospinačem.Indikátor zvýšení teploty dle vynálezu zajistí preventivně zamezení vzniku požáru. Uvedený indikátor vykazuje bezporuchový provoz a vyžaduje minimální údržbu. Pořizovací i provozní náklady indikátoru dle vynálezu jsou podstatné nižší než u stávajících zařízení pro zjiščování zvýšení teploty. Minimální vzdálenost přenosu snímané veličiny zajistí minimální časovou...

Indikátor napěťové úrovně zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247203

Dátum: 01.08.1988

Autor: Vališ Jioí

MPK: G012 19/165

Značky: úrovně, indikátor, napěťové, zdroje

Text:

...je tento indikátor velmi vhodný v případech, kdy je vyžadována naprostá spolehlivost, jako je tomu zejména u zařízení obsahujících záložní zdroj pro zprostředkování nouzového zabrzdění dálkově kontrolovaného vozidla v autoškolách, sloužícího pro samostatný výcvik řidičů.3 247 203 Příklady provedení indikátoru napětové úrovně zdroje podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresoch, na niohž zobrazuje obr. l indikátor pro zjišřování přítomnosti...

Fotoelektrický indikátor tenkých neprůhledných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257184

Dátum: 15.04.1988

Autori: Říčný Václav, Habán Jaromír, Novák Jaroslav

MPK: G02B 27/10, G02F 1/01, G02B 6/10...

Značky: tenkých, fotoelektrický, objektu, indikátor, neprůhledných

Text:

...odpor dále připojeného tranzistorového spínače. Kolektorový výstup tohoto tranzistorového spínače je výstupem fotoelektrického indikátoru.Výhodou navrhovaného uspořádání fotoelektrického indikátoru je snadná přizpůsobitelnost rozměrů sledované zóny rozměrům a geometrickému uspořádání světlocitlivých prvků při konstrukční jednoduchosti, rovnoměrný průběh světelné citlivosti sledovanézöny a v neposlednířadě i dosažitelná Vysoká rozlišovací...

Indikátor mezní tlakové diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 256218

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blažek Jaromír, Majer Ladislav

MPK: G01L 13/06

Značky: diference, indikátor, mezní, tlakově

Text:

...vyšším tlakem, nebot nepropustný váćek se při nadutí opře o vnitřní stěny pouzdra případně opatřené houbovitým vyložením. Při normálním smyslu tlakové díference se vliv překročení její absolutní hodnoty vymezí dosednutím vnějších ploch úchytky jazýčkového relé a příchytky permanentního magnetu k sobě. Protržení nepropustného váčku V tomto případě brání houbovité obložení, které nedovolí propadnutí stěn nepropustného váčku mezi planžety...

Indikátor havarijního stavu staničného akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 256061

Dátum: 15.04.1988

Autor: Slodička Anton

MPK: H01M 10/48

Značky: staničného, akumulátora, indikátor, stavu, havarijního

Text:

...je upevnený kryt 2. V kryte 2 V horizontálnej polohe je pevne uložený v jednej priamke zdroj 3 svetla,šošovka 4, fotoodpor 5. Kolmo na túto polonu je medzi zdrojom 3 svetla a šošovkou 4 vertikálne pohyblivý plavákový hustomer B a plaváková dutä sonda 7 stavu hladiny elektrolytu opatrená v hornej časti priezorom B.V prípade, ak má staničný akumulátor stav hladiny a hustoty elektrolytu správny,poloha hustomeru 6 a sondy 7 bráni prechodu...

Indikátor výškového usazení pecních dveří v pecním rámu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242698

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bocán František, Kollár Alojz

MPK: C10B 25/08

Značky: rámu, dveří, koksovací, výškového, pecních, komory, pecním, indikátor, usazení

Text:

...kledkemi, které mají za účel přesně zavádčt pecní dveře ke kokeovecí komoře. Nevýhodou tohoto řešení Je zá» stavbová komplikece e především velmi náročná rekonstrukce pecních dveří e Její velká náklednoet, uváží~ 1 i ee, že jediná kok sová baterie má 70 až 90 koksovecích komor s dveřmi ne strojníg V 242 saa Výše uvedené nedostatky odstraňuje indikátor výäkověho usazení peoníoh dveří v peoním rámu koksovací komory, který je opat-r...

Kombinovaný indikátor pro interferenční měření posunů a pootočení těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 246454

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vanieek Václav

MPK: G01J 9/02, G01B 11/04

Značky: indikátor, pootočení, posunu, měření, těles, interferenční, kombinovaný

Text:

...8 je ještě stupnice spirálového tejploměru 7.K vytvoření vkombinovaného indikátoru je tedy zapotřebí dvou destiček B, které mají na styčném povrchu obraz kombinované mřížky, a to ve formě dvojice pozitiv-negativ, anebo ve formě dvojice dvou stejnýďn obrazů. Tyto obrazy jsou identiclké až na tyto odchýlky podle v-ynálezu jedrna z částí rovnoběžkové mřížky 5, G je na jedné z destiček 8 natočena oproti svému protějšku na druhé destičce 8 »o...

Nedestruktivní indikátor poruch v polovodičových součástkách s přechodem PN nebo přechodem kov-polovodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 243094

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bohuš Vojtech, Pálenský Zdenik, Martincová 1ubica, Oroszlán Tibor

MPK: G01R 31/26

Značky: poruch, přechodem, součástkách, polovodičových, kov-polovodič, nedestruktivní, indikátor

Text:

...dvou komparatorů, logickéhuo členu a indikačního zařízení.Schéma indikatoru poruch v polovodičových součästkách je na obr., kde 1 značí zdroj stejnosměrného proudu, 2 - měřič stejnosměrnéhow napětí, 3 - druhý komparábor, 4 - logický člen, 5 zesilovač šumového signálu, 6 - první komparátor, 7Zesilovač 5 šumového signálu je připojen vstupem na měřenou součástku D a výstupem na první komparátor 6, měřič 2 stejnosměrného napětí je vstupem...

Ultrazvukový indikátor prítomnosti kvapaliny v potrubí a jeho zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242505

Dátum: 15.11.1987

Autor: Seidel Günter

MPK: G01F 23/28

Značky: potrubí, ultrazvukový, zapojenie, indikátor, přítomnosti, kvapaliny

Text:

...výseč 3 je spojená so zosilňovačom Lektoré~ho~ prvý výstup je spojený s vysielačovou piezokeramiokou prstencovou výsečou 2. Druhý výstup zosilňovače je spojený so vstu pom detekčlného a tvarovacieho obvodu 5Druhé riešenie ultrazvukového- indikátora je odlišné V tom, že vysielačová piezokeramická prsteneová výseč 2 je spojená s budiacim obvodom 7, ktorý je pripojený na taktovaci generátor B. Prijimačová piezoke ramioká prstenoová výseč 3 je...

Hydrodynamický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 244984

Dátum: 15.11.1987

Autor: Slepov Timofej Nikolajevie

MPK: G01F 19/00, G01F 23/00

Značky: naplnenosti, vyprázdnenosti, hydrodynamický, nádob, indikátor, uzavretých

Text:

...plocha a pre dolnú časť 9 piesta 10, v ktorej je svojim dolným koncom upevnené ťahadlo 11. Horný koniec ťahadla 11 je vyvedený hornou zátkou 5, osou valcovej tlačnej pružiny 12, ako aj vodiacim čapom 13 do valčeka 14, v ktorom je ukotvený. Pritom samostatný valček 14 je opretý o horný koniec vodiaceho čapu 13, suvne uloženého v krytke 15 pružiny 12 a opatreného na boku narážkou 15 pre ovládacie rameno 17 spinača 18. Piest 10 je vo svojej...

Tekutý fluorescenční indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242047

Dátum: 15.09.1987

Autori: Majling Ján, Petru Jaroslav

MPK: G01M 3/20

Značky: fluorescenční, indikátor, tekutý

Text:

...tj. záměna pořadí rozpouštěných či ve směsi dispergovaných komponent je rovněž možný.jako dispergátorů či smáčedel je možné použít kondenzačních produktů mastných kyselín s aminokyselinamí, alkylpolyglykoletherů, dialkylsulfojantaranů, kondenzač 4ních produktů naftalensulfokyselin s formaldehydem nebo kondenzačních produktů mastných kyselín s ethylenoxidem.Do fluoresceinového roztoku či disperze lze dále přidat optické zjasňující...

Indikátor tlouštěk izolantů s kompenzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242909

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hudek Peter, Beoaeka Štefan, Hrkút Pavol, Podstanický Alexander

MPK: G01B 7/08

Značky: tlouštěk, indikátor, kompenzátorem, izolantů

Text:

...zejména následující výhody- vysoká přeenost i při měření izolantů s nerovným povrchem,- velmi malá závislost výsledků měření na vnitřní střuktuře měřených předmětů,- měřicí zařízení nemá škodlivý vliv na lidekou obsluhu.Připojený výkres znázorňuje blokově schéma jedné konkrétní realizace zařízení. Jednotlivé funkční bloky jsou mezi sebou propojeny takto elektrody L, g jsou umístěny proti sobě ne izolentu 3, jehož tlouěíku měříme a...