Patenty so značkou «indikaci»

Zařízení pro indikaci úniku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270738

Dátum: 12.07.1990

Autor: Král Josef

MPK: G01D 5/06

Značky: úniku, zařízení, indikaci, plynů

Text:

...3 na hřídelíku 2 krabícového manometru l a má také dva symetricky umístěné permanantní magnety 2. Na druhém konci hřídele Ž je uchycen indikační prvek ve tvaru ukazatele É v provedení indikačního terčíku.Druhý příklad provedení vynálezu s jazýčkovým kontaktem, má krabicový manometr i s vlnovcovou krabici ll s hřídelíkem 2, na kterém je unášeč s permanentními magnety Ž zcela shodného provedení jako je u prvního příkladu provedení vynálezu...

Zařízení pro indikaci celkového úniku chladiva z chladírenských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270720

Dátum: 12.07.1990

Autori: Zelinger Zdeněk, Pacák Václav, Papoušková Zlata, Lauer Oldřich, Engst Pavel, Horák Milan, Jakoubková Marie, Holinka Jiří

MPK: F25B 49/00

Značky: úniku, celkového, chladírenských, zařízení, chladiva, indikaci, výrobků

Text:

...do měřicí komory a odtud uzavřeným okruhem k čidlu. Srovnáním s gravimetrický ocejchovanými permeačními standardy se získa kvantitativní údaj o uníkajícím množ~ ství chladiva.Vzhledem k mimořádně citlivosti laserového optoakustického detektoru umožňuje zařízení podle vynálezu zaregistrovat koncentrace menší než 1 g za rok a navíc je přeladěním laserového zdroje schopna rozlišit jednotlivé typy používaných chladiv. Doba měření trvá pouze...

Psací telefon pro neslyšící s optickou indikací signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270476

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klier Emanuel, Hrubý Jaroslav

MPK: H04L 1/20

Značky: psací, indikaci, signálu, optickou, telefon, neslyšící

Text:

...vstup mikropočítače. Na jeho výstup je napojen zobrazovač pro zobrazení textu nebo vstupního signálu, přičemž na sbärnici mikropočítače je napojen časovač, jehož hodinový výstup je napojen na vstup hodinového kmitočtu pásmové propusti a výstup vysílanáho kmitočtu časovsče je napojen na vysílsoí filtr.Výhodoudpsaoího telefonu pro neslýčíoí s optickou indikaeí signálu je to, že pomocí zobrazovače umožňuje neslyčíeím osobám rooličit signály na...

Zapojení pro indikaci poruchy generátoru reálného času

Načítavanie...

Číslo patentu: 269727

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tesařík Jiří, Žižka Martin, Malý Jiří

MPK: G06F 1/04

Značky: času, generátoru, indikaci, zapojení, poruchy, reálného

Text:

...Generátor l je vytvořený z obvodu typu CMOS a slouží k vytváření zálohovanáho údaje o reálném čase. Pemět g je obvod, vytvořený z číslioových integrovaných obvodů, který slouží k zapamatování stavu datového vstupu 2. v daném okamžiku a jeho stavu v okamžiku o půl periody předcházejícím. Časováyzákledna 1 je tvořeno čítačem a slouží ke generování synchronizečního signálu. Komparátor i je obvod vytvořený z číslicových integrovaných obvodu,...

Zařízení pro indikaci místa nebo polohy v zemědělském objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269244

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hainz Petr, Novotný Ctibor, Kocík Václav

MPK: G01C 3/06

Značky: zařízení, polohy, indikaci, objektu, zemědělském, místa

Text:

...pro indikaoi místa nebo polohy v zemědělskám objektu podle vynález tyto nevýhody s nedostatky odstraňuje. Jeho podstata spočívá v tom, že na vodioí dráze dojíoího stroje jsou uspořádány kombinační magnetické ohvodv s na dojieím stroji magnetiob spínený obvod, prpojený s vyhodnooovacím obvodom.Zařízení pro indikaoi místa nebo polohy v zemědělskám objektu zaručuje svou použi.tou konoepoí magnetického snímače kódu místa naprosto...

Zařízení pro indikaci polohy kovací desky lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268996

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kališ Josef, Pavlík Rudolf, Duník Miroslav

MPK: B30B 15/06

Značky: kovací, desky, polohy, indikaci, zařízení

Text:

...čímž se zvýši produktivita práce a sníží se ztráty se ztráty tepla vyzářením. Zvýši se bezpečnost a hygiena práce. odstraní se namáhavá práce obsluhy, protože je vyloučen vstup do bazprostřední blízkosti žhaveho meteriálu v pracovním prostoru lieu.zařízení pro índíkecí polohy kovecí desky líeu podle vynélezu je příkladnä echemetícky znézorněno na obr l e 2 přípojených výkreeú. obr. l Jo kínenetíoké schéma zařízení podle vynélezu o obr 2 je...

Zařízení pro indikaci počátku pulsací ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268874

Dátum: 11.04.1990

Autor: Vitáček Jiří

MPK: F04D 29/66

Značky: počátku, ventilátoru, pulsací, indikaci, zařízení

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že uvnitř kontrolní komory je upraven vysílač,oddelený índikační memhránou od příjímače, uspořádaneho vně kontrolní komory s spojeného s registračním zařízením. Podle výhodného provedení je vysílač tvořen svetelným zdrojem a přijímač je tvořen snímačom světla.Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že je spolehlivá a jednoduché,výrobné levné a v případě potřeby se obejde i bez...

Zapojení pro indikaci překročení nastavené kmitočtové meze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268405

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kořista Libor

MPK: G01R 23/15

Značky: překročení, kmitočtově, indikaci, zapojení, nastavené

Text:

...zkoumaný kmitočet násobkem nebo dílem nastavené kmitočtové meze (vyhodnotí se pouze stavy vyšší a nižši). zapojení nepotřebuje vnitřní hodiny. Zapojení podle vynálezu reaguje nejpozději při druhé prodloužené nebo zkrácené periodě, testovaného kmitočtu vzhle dem k nastavené kmitočtové mezi.Na připojeném výkresu je v příkladném provedení nakresleno poloblokové schéma zapojení pro índikaci překročení nastavené kmitočtové meze.Vstupní svorka gł...

Zařízení pro optimální vyhodnocení zatížení otočného výložníkového jeřábu s indikací nastavení jeho opěrných elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267734

Dátum: 12.02.1990

Autori: Engliš Karel, Straka Jiří, Hirt Lubomír, Talacko Jiří

MPK: B66C 15/00

Značky: zatížení, jeřábu, vyhodnocení, indikaci, optimální, elementů, výložníkového, nastavení, otočného, zařízení, opěrných

Text:

...indikaoi a signsliznci jak nebezpečného zatížení, tak i indikuci a signslizeci přetížení otočného výložníkověho jeřábu, n to s dostntečnou bezpečností při maximálním využití ncsnai jeřáhu v jednotlivých smčrech nntočení otočného vršku.Příklsd provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázornčn nárys uspořádání snímače ůhlově odohylky rámu vůči horizontální rovinč,no obr. 2 půdorys uspořádání...

Zařízení k indikaci vzájemné polohy měkčicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266939

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sekanina Oldřich, Baják Zdeněk, Mikulenka Jiří, Baják Karel

MPK: C14B 1/40

Značky: polohy, měkčicích, indikaci, zařízení, nástrojů, vzájemné

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ozubené kolo s drážkou jsou kolmé na stavěcí šroub a tvoří s ním jeden celek, přičemž stavěcí šroub je vedený v horním pouzdře a spodním pouzdře, pevně uložených v matici. V drážce je potom otočně uložena rolna na táhle posuvně uloženém ve vedení a otočně pomoci čepu naPokrok dosažený vynálezem spočívá v tom,že po nastavení požadovaných hodnot...

Zařízení k indikaci statického nevývažku obrobků rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266888

Dátum: 12.01.1990

Autori: Volf Bohumil, Sklenář Miroslav

MPK: G01M 3/00

Značky: indikaci, statického, rotačního, nevývažku, obrobků, zařízení, tvaru

Text:

...vůlí do podélných výřezů le nástavce 1 d nosného pouzdra 1. Je však třeba uvést i to, že funkční délka M těchto kulových čepů 29 je shodná se vzdálenosti N roviny os čepů 22 d Cardanova kloubu 22 od mezikružné čelní plochy nástavec 1 d nosného pouzdra 1popisovanćho zařízení. To má příznivý účinek na funkční spolchlívost a idcntiíikační schopnost tohoto zařízení, o jehož činnosti bude pojctlííántr v tiâllŠĺlíl. Uvedené výřczy le. množňtlii...

Zapojení pro indikaci zaostření CCD kamery

Načítavanie...

Číslo patentu: 266808

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunc Ivo, Vránek Bohuslav, Petrovský Jan

MPK: H04N 5/225, H04N 17/06

Značky: zaostření, indikaci, zapojení, kamery

Text:

...však může být nebezpečný nebo dokonce nemožný, například při měření rozměru žhavého provalku ve spojitém válcovacím pořadí válcovny profilů.Uvedenou nevýhodou odstraňuje zapojení CCD kamery užité pro měření rozměru a/nebo polohy předmětu a obsahující na zesilovač videosignálu připojený první komparátor úrovně videosignálu s úrovní přiřazenou k rozhraní mezi obrazem měřeného předmětu a pozadím, jehož podstatou je, že na výstup zesilovače...

Zapojení pro indikaci nízkého napětí světelnou diodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264464

Dátum: 14.08.1989

Autori: Klusák Radimír, Musil Josef, Zborník Jan

MPK: G01R 19/155

Značky: zapojení, nízkého, světelnou, napětí, indikaci, diodou

Text:

...elektronické prvky na desku plošného spoje, kde zabírají minimální prostor. Další výhodou je, že zapojení podle tohoto vynálezu pracuje jako velmi jednoduchý převodník napětí na frekvenci. Pro qalvanické oddělení indikovaného napětí od vyhodnocovacích a indikačních obvodů je proto možné použít optoelektrickěho spojovacího členu bez nutnosti použít další vnější obvody pro zajištění lineárního přenosu tohoto prvku. spojením výstupu...

Zařízení pro indikaci korozního stavu zejména kovových úložných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264208

Dátum: 13.06.1989

Autori: Míčko František, Sokolík Zdeněk, Jaroš Zdeněk

MPK: G01N 17/00

Značky: zejména, úložných, kovových, indikaci, korozního, stavu, zařízení

Text:

...na jejichž vnitřní povrch agresívně působí přepravované, vyráběné nebo skladované médium, zpravidlav plynné nebo v kapalné fázi podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že se vnější stěna kovového úložného zařízení zeslabí tak, aby při prokorodování vnitřní stěny kovového úložného zařízení na úroveň zeslabené části vniklo agresívní médium do prostoru sestávajícího z ochranného válce pevně spojeného s povrchem kovového úložného zařízení, s...

Zapojení pro indikaci mezních režimů letu letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263822

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zasadil Vladimír, Šťastný Libor

MPK: G05B 1/01

Značky: mezních, zapojení, režimu, letadla, indikaci

Text:

...jako základní přístrojové informace pro praktickou pilotáž. Zapojení dle vynálezu lze také výhodne integrovat s palubními elektronickými systémy.Na obr. 1 je znázorněn príklad zapojení dle vynálezu.Výstup snímače 1 násobku normálneho přetížení je připojen na vstup odmocňovacího obvodu 2, jehož výstup je připojen na první vstup násobičky 3, přičemž na drruhý vstup násobičky 3 je připojen přívod 7 konstanty a výstup z násobičky 3 je...

Zařízení pro impulsní indikaci, měření a kontrolu ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263601

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jursík Jiří, Hiršl Petr, Janout Zdeněk, Pospíšil Stanislav, Fukátko Tomáš

MPK: G01T 1/24

Značky: indikaci, ionizujícího, impulsní, zařízení, měření, kontrolu, záření

Text:

...vstupu lg je připojen výstup hodin ll, první výstup 15 obvodu 1 ovládání a předvolby času je spojen se vstupem čitače§ impulsů, který je svým prvním výstupem lg připojen na první vstup gl displeje 3, jehoždruhý vstup 23 je spojen s druhým výstupem lg obvodu Z ovládání a předvolby času a-na třetí vstup 2 displeje g je připojen výstup generátoru lg. Zdrojová část se zdrojem lá elektrické energie je svým prvním zdrojovým výstupem lgl spojená s...

Zařízení k měření a indikaci nebezpečné koncentrace HCI ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263207

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kovář Lubomír, Pajgrt Aleš, Walter Jiří, Marounek Milan, Machová Alena, Černý Alois

MPK: G01N 27/28

Značky: indikaci, vzduchu, nebezpečné, zařízení, koncentrace, měření

Text:

...3,zde například kalomelové, a měrné iontově selektivní chloridové elektrody l, a to po řadě prvním vodičem lg a druhým vodičem gg. Měřič napětí 2 je popojen poplachovou vazbou gl se signalizačním zařízením lg. Zařízení podle vynálezu je dále opetřeno časovačem Ž, jehož spouštěcí vazba gg je napojena na vzduchovou čerpací jednotku lg. časovač Ž může být napojen uzavírací vazbou gl na výpustný ventil A a napouštěcí vazbou gg na průtoxový...

Zařízení k měření a indikaci nebezpečné koncentrace HF ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263206

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mácha Ivan, Pajgrt Aleš, Černý Alois, Marounek Milan, Walter Jiří, Kovář Lubomír

MPK: G01N 27/28

Značky: indikaci, nebezpečné, koncentrace, vzduchu, měření, zařízení

Text:

...referenční elektrody 3,zde například kalomelové a měrné iontově selektivní fluoridové elektrody 3, a to po řadě prvním vodičem lg a druhým vodičemgg. Měříč napětí 3 je propojen poplachovou vazbou gl se signalizačním zařízením lg. Zařízení podle vynálezu je dále opatřeno časovačem 5, jehož spouštěcí vazba gg je napojena na vzduchovou čerpací jednotku lg. Časoveč 2 může být napcjen uzavírací vazbou gg na výpustný ventil 5 a napouštěcí...

Zařízení pro indikaci vzdálenosti obrobku od nástroje obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263126

Dátum: 11.04.1989

Autor: Plachý Jiří

MPK: B24B 49/08

Značky: zařízení, obraběcího, nástroje, vzdálenosti, indikaci, obrobků, stroje

Text:

...konstantního tlaku plynného média s výstupní redukční tryskou. Tato je hermeticky uzavřeným vedením spojena s rotující snímací tryskou, uloženou v obráběcím nástroji. Dále je spojena s tlakovým snímačom, obsahujícím vyhodnocovací elektroniku)Vybavením obráběcího stroje podle vynálezu dojde ke spolehlivému přepnutí rychloposuvu obrobku na pracovní posuv v minimální vzdálenosti od nástroje, která je v rozmezí 0,1 až 0,2 m. Tím dochází k...

Elektroda na indikaci volných ropných látek s kapilární úpravou snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263072

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kohout Jindřich

MPK: G01N 27/07

Značky: indikaci, látek, elektroda, ropných, kapilární, úpravou, snímače, volných

Text:

...obtížně indíkování tenkých olejovítých podílů na vodní hladině a za druhé snímač je povrchové namáhán agresivními složkamí balastních vod.Podstata elektrody s kovovým snímačem a kapílární drážkou podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že kovová část snímače l , která je posuvná ve svislém směrupo držákuz nevodivého a nenásákavého materíálą je spojena ve spodní částí s kroužkem 2 rovněž z nevodívého a nenasákavého materiá lu,na kterém je šikmá...

Snímač pro indikaci vody v palivu spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262372

Dátum: 14.03.1989

Autor: Brychta Hubert

MPK: G01N 27/46

Značky: snímač, motorů, spalovacích, indikaci, palivu

Text:

...snímače dle vynálezu spočíva v tom, že dovoluje použití v motorové zâstavbě, kde snáší vibrace i proměnlivou teplotu. Dále je snímač dokonale chráněn předvnikánim prachu a vody zalitím v izolační hmotě. Izolant snímací sondy zaručuje kvalitní izolací mezi snímací sondou a elektronikou. Jednoduché připojení k elektrické instalaci vylučuje poškození snímače.Provedení snímače dle vynálezu je znázorněno na obr. 1.V kovovém tělese l je v...

Snímač pro indikaci olejových částic v plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262255

Dátum: 14.03.1989

Autori: Marek Vladislav, Hrubeš Martin, Hošková Marie, Tlučhoř Drahoslav

MPK: G01F 1/74, G01N 15/06

Značky: indikaci, snímač, částic, olejových, plynů

Text:

...světelného toku, který spolu s prvním světlovodem 3 a s prvním kondenzorem A jsou upraveny ve stěně §potrubi tak, že zaostřený světelný tok prochází středem potrubí a proudicím plynem,ve kterém jsou rozptýleny olejové částice. Kolmo ke světelnému toku vysílanému zdrojem l konstantního světelného toku je ve stěně Q potrubí uspořádán druhý světlovod 3 s druhým kondenzorem §. Proti zdroji l konstantního světelného toku s prvním...